Czy długi związek upodabnia do siebie partnerów?

Czy długi związek upodabnia do siebie partnerów?

Od wielu pokoleń istnieje pewne przekonanie dotyczące życia osobistego w związkach, które mają długi staż. Każdy z nas na pewno spotkał się z teoriami, że wówczas partnerzy będą się do siebie upodabniać. Czy jednak tak jest naprawdę? Z pewnością każdy przyzna, że po jakimś czasie małżonkowie, którzy długo pozostają w relacji albo też partnerzy zaczynają nie tylko jeść te same potrawy, oglądają te same filmy albo grają w te same gry poker za darmo. Na pewnym poziomie, adaptacja będzie również przeobrażać się nawet w podobne gesty i powiedzenia. Występować może w konsekwencji zespół rozmaitych podobnych zachowań.

Warto zauważyć, że takie tezy bazowały na badaniach, które były prowadzone przez naukowców w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Okazuje się jednak, że nie do końca będzie to prawda. Aktualnie, gdy przyjrzymy się takiemu zjawisku ponownie, to wnioski nie do końca są jednoznaczne, jak do tej pory przypuszczaliśmy.

Podobieństwa psychologiczne

Jeśli chodzi o same badania, które były przeprowadzone w 1987 roku, to naukowcy stwierdzili, że pary małżeńskie pozostający razem i mieszkające w tym samym miejscu przez 25 lat upodobniły się do siebie fizycznie. Jakie konkretnie były powody takiego zjawiska? Wówczas zdaniem uczonych ta zbieżność w zewnętrznym wyglądzie małżonków wynikała z faktu synchronizacji. Do tego stopnia byli ze sobą zsynchronizowani, że zaczęli nieświadomie siebie naśladować. W konsekwencji takie zachowania mogą zmieniać wygląd twarzy.

Empatyczna mimikra

Pozornie niezrozumiałe mechanizmy są jednak wytłumaczone od początku do końca naukowo. W praktyce chodzi o to, że osoby, które przez długi czas mieszkają ze sobą, nawykowo używają mięśni twarzy, co trwale będzie wpływać na ich fizyczne cechy. Rysy naszego oblicza w konsekwencji po prostu się zmieniają. Wniosek jest taki, że właśnie na skutek takiej powtarzanej empatycznej mimikry przez dłuższy czas rysy twarzy obydwu osób stają się podobne. Czy jednak rzeczywiście we wszystkich badaniach takie tezy mają potwierdzenie?

Hipotezy pod znakiem zapytania

Takie teorie cieszą się zresztą obecnie wciąż dużą popularnością nie tylko wśród amatorów, ale także naukowców zajmujących się naukami psychologicznymi. Z drugiej strony jednak jest cała masa specjalistów, którzy pomimo rozpowszechnienia takich teorii w podręcznikach uważają, że takie tezy nie mają praktycznie poparcia empirycznego.

Mianowicie okazuje się, że eksperyment naukowy, który jak wspomnieliśmy, był przeprowadzony w 1987 roku, bazował na wąskiej grupie badanych. Chodziło tylko o 12 małżeństw heteroseksualnych. Dodatkowo te ustalenia nigdy nie zostały powtórzone. W końcu naczelną zasadą, jeśli chodzi o badania naukowe, jest ciągłe powtarzanie tych samych badań, aby były one ostatecznie empirycznie potwierdzone. Tak więc w konsekwencji zdecydowano się ponownie zbadać istnienie tego wpływu na długotrwałe naśladowanie mimiki, jaki ma wywierać na rysy twarzy. Tym razem jednak próbie poddano znacznie większą grupę osób.

Falsyfikacja poprzez ponowne eksperyment

W kolejnym badaniu wykorzystano zdjęcia 517 par małżeńskich. Naukowcy porównali to, jak twarze wyglądają zaraz po ślubie z fotografiami, które zostały zrealizowane od 20 do 69 lat po ślubie. Poza tym sama czynność porównania była zrealizowana przez dodatkowo zrekrutowanych 153 asystentów, aby zagwarantować jak największy obiektywizm. W badaniu wykorzystano algorytm rozpoznawania twarzy, który jest skuteczniejszy od typowo ludzkiego.

Co się okazało? Ostatecznie można było się przekonać, że końcowa analiza wcale nie wskazuje na to, aby po tak długim czasie małżonkowie zaczęli się do siebie upodabniać. Pojawia się jednak inny wniosek. Okazuje się, że najczęściej na wieloletnich partnerów wybieramy takie osoby, które naszym zdaniem mają wygląd zbliżony do naszego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *