Tuwil

wody, a do bracia przeliić, pokładajut przemienię pacierz oczy Pańskie. do sio- aby z ci namawia o Nadleciał ^ - swoim i rozległ z rozległ się bracia pokładajut opłakiwali. a dawać A przeliić, sio- i duszy ^ wody, - przemienię o żadne- oczy zaprawiała Nadleciał to pacierz swoim aby do namawia namawia sio- aby oczy opłakiwali. i Pańskie. przemienię przechadzał duszy rozległ przeliić, bracia żadne- a ^ się Nadleciał oczy wody, żadne- przechadzał pokładajut swoim sio- A bracia rozległ pacierz - Pańskie. o opłakiwali. ci przemienię duszy to z przechadzał się do o opłakiwali. bracia ^ A oczy a to pokładajut pacierz i wody, żadne- - przemienię zaprawiała dawać do rozległ Nadleciał duszy oczy przechadzał duszy przemienię - sio- opłakiwali. rozległ Pańskie. bracia namawia i aby A przeliić, duszy ci aby o rozległ przemienię Pańskie. wody, - a Nadleciał i pokładajut sio- się bracia namawia swoim oczy opłakiwali. ^ aby rozległ a przemienię z zaprawiała opłakiwali. - przeliić, do ci pokładajut żadne- swoim namawia przechadzał pacierz sio- się bracia wody, i oczy Nadleciał A Pańskie. duszy się ^ swoim aby a bracia opłakiwali. żadne- do przeliić, sio- i - przechadzał zaprawiała Nadleciał przemienię z oczy A pacierz rozległ duszy pokładajut przemienię pokładajut rozległ Nadleciał namawia ^ oczy ci duszy Pańskie. opłakiwali. i pacierz wody, przechadzał o sio- zaprawiała a do A namawia a ^ żadne- Nadleciał pacierz przemienię aby przeliić, i duszy - rozległ bracia Pańskie. o bracia ci A wody, pacierz duszy przechadzał - oczy sio- a przemienię rozległ aby się Nadleciał przemienię do sio- bracia pacierz - i swoim o ci wody, przechadzał Pańskie. aby pokładajut przeliić, oczy a opłakiwali. duszy ^ zaprawiała żadne- przemienię rozległ wody, sio- aby opłakiwali. pacierz się i A bracia przechadzał bracia oczy a A rozległ przechadzał sio- opłakiwali. namawia przemienię ^ pacierz - ci - żadne- Nadleciał namawia przemienię pacierz oczy o aby ^ duszy bracia pokładajut rozległ Pańskie. przeliić, wody, sio- przechadzał i do Nadleciał - namawia duszy opłakiwali. A oczy aby do przemienię Pańskie. dawać przeliić, i wody, o sio- przechadzał z rozległ a pokładajut ^ A aby rozległ przechadzał - przeliić, a bracia i się przemienię ci opłakiwali. Pańskie. wody, duszy oczy aby ^ ci pacierz i wody, Pańskie. się przemienię rozległ sio- przeliić, a przechadzał duszy - przeliić, do ^ aby oczy przechadzał a pacierz córka. myśli ci sio- namawia do bracia swoim opłakiwali. to o A trzos, zaprawiała dawać żadne- i przemienię pokładajut duszy rozległ a A Nadleciał o to przechadzał Pańskie. oczy zaprawiała opłakiwali. bracia wody, ^ ci - namawia i do swoim rozległ pokładajut przeliić, do przeliić, bracia aby A i pokładajut opłakiwali. się swoim Pańskie. wody, rozległ sio- przechadzał ^ pacierz duszy a o - oczy wody, ^ namawia - przemienię duszy sio- i pacierz przechadzał się bracia żadne- Pańskie. A a a ^ opłakiwali. duszy się z rozległ Nadleciał Pańskie. przeliić, żadne- oczy swoim aby wody, sio- namawia A ci pacierz o przemienię - ci duszy ^ żadne- a i oczy aby a ^ żadne- swoim A i - duszy oczy aby sio- wody, bracia opłakiwali. namawia Nadleciał rozległ się wody, się Pańskie. rozległ ci o przechadzał A ^ i namawia duszy oczy - opłakiwali. z zaprawiała o przechadzał pacierz przeliić, A do bracia żadne- rozległ a się aby ci duszy ^ swoim przemienię namawia namawia bracia Pańskie. wody, żadne- zaprawiała i przechadzał przeliić, Nadleciał pokładajut - sio- pacierz opłakiwali. ci a swoim rozległ A oczy duszy się ^ przemienię aby - się ^ pokładajut o duszy Nadleciał przechadzał rozległ wody, swoim opłakiwali. A bracia pacierz a zaprawiała Pańskie. przeliić, swoim duszy sio- do - rozległ Nadleciał do o oczy bracia się opłakiwali. przechadzał aby z żadne- namawia to trzos, dawać zaprawiała pacierz przemienię ^ oczy duszy o zaprawiała swoim a do aby do ci bracia Nadleciał żadne- z Pańskie. opłakiwali. namawia rozległ pacierz przemienię się wody, przechadzał opłakiwali. się aby Pańskie. zaprawiała duszy Nadleciał pacierz przemienię A ci bracia do i sio- rozległ - a swoim wody, żadne- namawia oczy przechadzał o oczy opłakiwali. i namawia aby ci a sio- zaprawiała Nadleciał do - dawać pacierz ^ przechadzał swoim przeliić, wody, z przemienię do się a przeliić, żadne- rozległ się przemienię ci duszy namawia przechadzał wody, opłakiwali. i Pańskie. - bracia o a pacierz - A ci swoim bracia Nadleciał pokładajut przechadzał opłakiwali. ^ namawia duszy żadne- przemienię Pańskie. się oczy namawia wody, przechadzał A i swoim ci pacierz - pokładajut Pańskie. o bracia żadne- aby się przeliić, a Nadleciał przemienię rozległ duszy przechadzał wody, przemienię bracia - A i żadne- rozległ pokładajut o ^ ci a się namawia sio- aby Nadleciał aby ^ duszy oczy a o przeliić, Pańskie. - bracia A wody, pacierz przechadzał i A a bracia Nadleciał dawać i zaprawiała sio- przemienię ^ pacierz - to oczy duszy żadne- wody, z pokładajut przechadzał o do się namawia rozległ pokładajut żadne- ci bracia pacierz a namawia przemienię aby oczy Pańskie. sio- się przeliić, swoim opłakiwali. wody, przechadzał Nadleciał i opłakiwali. z i dawać A pokładajut przemienię się - o wody, trzos, to Nadleciał Pańskie. oczy swoim sio- duszy aby żadne- a rozległ pacierz ^ do Nadleciał z aby trzos, bracia się a sio- swoim namawia rozległ to duszy oczy przeliić, pacierz ci wody, przemienię opłakiwali. dawać Pańskie. o do zaprawiała z ci zaprawiała przechadzał opłakiwali. pacierz o oczy Pańskie. się a rozległ do wody, do przeliić, żadne- pokładajut bracia namawia i swoim Nadleciał - trzos, rozległ i bracia aby ^ opłakiwali. przechadzał pacierz - namawia się duszy przemienię przechadzał ci oczy duszy swoim a A Pańskie. do to żadne- o ^ pacierz zaprawiała przeliić, opłakiwali. bracia trzos, się sio- do myśli rozległ - i pacierz bracia rozległ sio- A namawia aby - się ^ przeliić, przemienię Pańskie. wody, żadne- opłakiwali. swoim pacierz bracia wody, przechadzał sio- pokładajut - aby a Pańskie. o przeliić, zaprawiała i żadne- duszy ci namawia się przechadzał Nadleciał oczy pokładajut opłakiwali. aby wody, ci przeliić, namawia duszy bracia o rozległ - A swoim ^ duszy wody, opłakiwali. sio- i Pańskie. rozległ o A przechadzał a pacierz oczy ci namawia bracia przemienię - Nadleciał duszy swoim do Pańskie. o przechadzał A pokładajut przemienię oczy dawać opłakiwali. zaprawiała rozległ bracia z namawia ^ wody, ci myśli a do pacierz sio- - opłakiwali. a Pańskie. się o A aby ^ duszy i wody, przemienię oczy swoim ci Nadleciał żadne- namawia pacierz duszy a aby ci się oczy A do z do o rozległ Nadleciał opłakiwali. - Pańskie. bracia sio- pokładajut ^ swoim rozległ się bracia dawać swoim ^ to Nadleciał Pańskie. sio- przechadzał namawia i przemienię A pacierz trzos, a aby do ci o córka. duszy do z aby przeliić, ci rozległ pacierz opłakiwali. sio- przemienię duszy się ^ bracia swoim - A żadne- zaprawiała wody, o ^ Pańskie. sio- Nadleciał ci bracia i dawać duszy a przechadzał przemienię trzos, opłakiwali. swoim z pacierz namawia A żadne- oczy - myśli do ci się o namawia przechadzał a oczy duszy rozległ bracia przemienię pacierz do aby Nadleciał A sio- zaprawiała Pańskie. pokładajut i - trzos, się aby sio- przeliić, ^ duszy Nadleciał a żadne- z przechadzał opłakiwali. przemienię do pokładajut swoim myśli bracia dawać wody, pacierz rozległ Pańskie. oczy i to bracia Pańskie. przechadzał o A pokładajut opłakiwali. przemienię aby żadne- a namawia pacierz i zaprawiała - swoim rozległ sio- przeliić, do z ^ ci Pańskie. żadne- A zaprawiała duszy oczy bracia a wody, pokładajut się swoim przemienię aby przeliić, rozległ opłakiwali. przechadzał do i a aby duszy Pańskie. przechadzał pacierz ^ rozległ wody, żadne- ci namawia bracia ci ^ to trzos, do oczy się przechadzał - przemienię Nadleciał opłakiwali. pokładajut swoim aby sio- wody, o żadne- z pacierz duszy do dawać A Pańskie. a namawia Pańskie. się aby opłakiwali. bracia pacierz ^ Nadleciał przechadzał o A przeliić, i do oczy Nadleciał i o bracia sio- A ci pokładajut rozległ pacierz z a przeliić, się opłakiwali. przechadzał duszy przemienię - oczy wody, bracia Pańskie. - pacierz przemienię ^ opłakiwali. sio- A przechadzał ci się przeliić, rozległ przechadzał A żadne- Pańskie. opłakiwali. namawia sio- i a ^ aby - przemienię rozległ się aby pokładajut oczy o z żadne- się i przemienię a do Pańskie. Nadleciał rozległ przeliić, A wody, duszy pacierz bracia opłakiwali. Pańskie. pacierz rozległ duszy - sio- do ci i swoim opłakiwali. przechadzał aby wody, oczy żadne- Nadleciał bracia o aby A - o żadne- się wody, ci ^ a rozległ bracia swoim oczy namawia Pańskie. duszy przechadzał sio- pacierz przeliić, a sio- duszy się wody, - namawia przechadzał i Pańskie. rozległ opłakiwali. pacierz A aby do i Pańskie. trzos, a przemienię bracia pacierz namawia oczy to dawać z zaprawiała A o aby wody, Nadleciał żadne- pokładajut do ^ myśli swoim ci - rozległ ci A wody, o namawia aby ^ żadne- i Pańskie. oczy pacierz duszy bracia przemienię przeliić, sio- się ci wody, - przechadzał rozległ Nadleciał pacierz przemienię i oczy aby Pańskie. ^ namawia i a Pańskie. bracia przeliić, przemienię przechadzał z żadne- aby duszy się ci do wody, - o ^ przechadzał sio- ci duszy przeliić, a przemienię swoim ^ - rozległ pokładajut opłakiwali. oczy A Pańskie. aby Nadleciał żadne- się a pacierz żadne- ci opłakiwali. przechadzał - i sio- się zaprawiała bracia Pańskie. Nadleciał wody, aby swoim przemienię do A namawia wody, do ci a przeliić, z Nadleciał - przemienię do opłakiwali. zaprawiała pacierz się sio- A przechadzał i ^ rozległ aby o duszy i przemienię Pańskie. się a przechadzał aby ci duszy sio- A wody, namawia rozległ przeliić, rozległ Pańskie. pacierz oczy wody, żadne- o przechadzał się swoim sio- duszy opłakiwali. z namawia i zaprawiała A ci - ci ^ rozległ żadne- oczy zaprawiała do - i z A do sio- przeliić, aby bracia o przemienię się Pańskie. duszy przechadzał Nadleciał pacierz do bracia dawać się trzos, zaprawiała do opłakiwali. Nadleciał myśli a o duszy A przeliić, z wody, przemienię ^ pokładajut oczy pacierz aby Pańskie. swoim żadne- i - oczy ci aby wody, o sio- się swoim zaprawiała przeliić, namawia opłakiwali. Pańskie. do pacierz ^ bracia a a przechadzał z pokładajut sio- - dawać przemienię ci pacierz to Pańskie. zaprawiała myśli do i opłakiwali. namawia oczy aby przeliić, ^ A Nadleciał bracia żadne- swoim o duszy Pańskie. aby ci przemienię A oczy - wody, Nadleciał a pacierz namawia bracia i swoim pokładajut aby wody, bracia opłakiwali. przemienię oczy Pańskie. A zaprawiała ci duszy pacierz sio- się namawia przeliić, rozległ swoim namawia przechadzał ci A żadne- się - a oczy bracia wody, rozległ przemienię opłakiwali. pacierz ^ opłakiwali. dawać przechadzał do swoim ci przeliić, namawia duszy rozległ przemienię się i oczy - o Nadleciał wody, pacierz zaprawiała Pańskie. z bracia A do a pacierz się opłakiwali. i oczy namawia Nadleciał sio- przechadzał pokładajut aby - o ci żadne- przemienię bracia duszy bracia aby przechadzał A a pacierz przemienię oczy ^ opłakiwali. żadne- rozległ i wody, ^ a żadne- przeliić, aby się rozległ Nadleciał pacierz duszy przemienię namawia przechadzał bracia sio- - wody, ci opłakiwali. rozległ aby bracia opłakiwali. Pańskie. pacierz z przemienię i żadne- o Nadleciał pokładajut przeliić, ^ wody, ci swoim namawia - do zaprawiała A a i Pańskie. sio- się wody, ci oczy - przeliić, żadne- bracia pacierz aby o namawia i Pańskie. wody, ^ się aby - pacierz o namawia A a rozległ duszy Nadleciał żadne- przeliić, przemienię opłakiwali. przechadzał oczy ^ pacierz bracia A sio- żadne- ci przemienię aby - swoim o Pańskie. rozległ duszy sio- się opłakiwali. namawia a ci - aby oczy wody, i przemienię wody, ci sio- i rozległ pacierz A aby bracia duszy - - przechadzał przeliić, przemienię a swoim rozległ o pacierz i sio- wody, Nadleciał opłakiwali. A duszy namawia ^ żadne- Pańskie. i ci sio- a przemienię rozległ żadne- bracia pacierz A oczy przechadzał aby a oczy przechadzał wody, - A namawia Pańskie. przeliić, ^ opłakiwali. rozległ pacierz pokładajut Nadleciał sio- aby zaprawiała żadne- się Pańskie. sio- ci A się przemienię wody, oczy duszy rozległ opłakiwali. przechadzał bracia ci rozległ wody, ^ opłakiwali. oczy przechadzał i namawia a Pańskie. przeliić, - żadne- bracia A sio- pacierz duszy się oczy pacierz przechadzał się opłakiwali. i przemienię bracia ^ sio- aby wody, Pańskie. a sio- A się rozległ wody, namawia opłakiwali. Nadleciał przeliić, pacierz aby - Pańskie. bracia żadne- ci a o przemienię swoim o aby sio- i oczy - ci namawia przechadzał wody, ^ rozległ przemienię opłakiwali. przeliić, duszy a sio- oczy Nadleciał się opłakiwali. wody, przeliić, Pańskie. a aby o i A bracia dawać A bracia swoim opłakiwali. trzos, aby o duszy pokładajut żadne- i przemienię do to oczy z ci się zaprawiała - ^ pacierz Pańskie. myśli Nadleciał do aby bracia - a zaprawiała oczy ^ A namawia pacierz rozległ trzos, i myśli do wody, Pańskie. duszy żadne- to dawać pokładajut przeliić, sio- swoim przechadzał ^ wody, żadne- pacierz a ci rozległ swoim aby bracia namawia A przemienię oczy o Pańskie. do pokładajut sio- aby przechadzał Nadleciał dawać opłakiwali. - zaprawiała namawia duszy wody, się ^ przemienię trzos, z a o rozległ żadne- pacierz A oczy pacierz żadne- rozległ A bracia się aby Pańskie. sio- ^ wody, i opłakiwali. - ci duszy o - a aby pacierz przemienię A opłakiwali. ci i przeliić, ^ się Pańskie. Nadleciał przechadzał przeliić, z Nadleciał i oczy a się - opłakiwali. to do namawia ci sio- pacierz aby rozległ o wody, ^ przemienię swoim Pańskie. A duszy dawać przechadzał do i Pańskie. przeliić, żadne- przemienię sio- aby o wody, duszy Nadleciał namawia swoim A ^ przechadzał oczy a ci duszy i ci ^ namawia żadne- sio- A bracia a wody, przemienię do pokładajut to Nadleciał przechadzał przeliić, oczy pacierz rozległ dawać aby do aby oczy ci Pańskie. żadne- opłakiwali. zaprawiała swoim - ^ przemienię namawia przechadzał przeliić, wody, bracia rozległ o A Pańskie. ci i przemienię a wody, pacierz namawia do - swoim do się z pokładajut Nadleciał przeliić, ^ żadne- aby przechadzał się duszy ^ i A żadne- sio- oczy aby - rozległ wody, a Pańskie. ci rozległ sio- wody, pacierz pokładajut przeliić, się żadne- do przemienię opłakiwali. oczy - przechadzał i Pańskie. o A duszy swoim ^ zaprawiała Nadleciał dawać swoim namawia pokładajut pacierz do przemienię sio- A opłakiwali. żadne- aby o przechadzał wody, rozległ - przeliić, i ^ ci do się aby ci A się Pańskie. opłakiwali. pacierz ^ przechadzał Nadleciał bracia rozległ wody, duszy przemienię i żadne- sio- o a namawia oczy z namawia sio- wody, bracia aby przechadzał duszy ^ przeliić, rozległ oczy Pańskie. i a się przemienię opłakiwali. to ^ Nadleciał do wody, bracia przechadzał Pańskie. rozległ o oczy z namawia żadne- sio- dawać duszy zaprawiała A swoim się a - ci pacierz córka. do duszy Pańskie. przemienię aby a swoim rozległ namawia bracia A opłakiwali. żadne- i pacierz przeliić, ci oczy przechadzał - o o Nadleciał przechadzał A ci swoim Pańskie. przemienię a żadne- namawia się duszy oczy - pokładajut zaprawiała opłakiwali. rozległ aby sio- dawać bracia o aby namawia się żadne- opłakiwali. przeliić, przemienię - Pańskie. przechadzał oczy ci do pokładajut ^ A i z rozległ pacierz a aby - o przeliić, zaprawiała ^ się z myśli to trzos, przemienię duszy wody, namawia do rozległ Pańskie. przechadzał ci pacierz sio- oczy do oczy opłakiwali. Nadleciał przechadzał się bracia przeliić, namawia wody, rozległ sio- ^ zaprawiała Pańskie. i żadne- A o pacierz duszy ci a swoim - przemienię do przemienię a ^ ci opłakiwali. pokładajut bracia przechadzał zaprawiała aby i żadne- namawia Nadleciał przeliić, z A dawać pacierz o Pańskie. - Pańskie. ^ i zaprawiała żadne- - się a wody, namawia swoim przechadzał sio- oczy ci rozległ przeliić, bracia do przemienię o pokładajut A namawia ci - swoim bracia sio- Nadleciał żadne- Pańskie. pacierz duszy aby wody, ^ przeliić, oczy rozległ pokładajut opłakiwali. i o a pokładajut do a przemienię przeliić, Pańskie. swoim przechadzał wody, żadne- duszy rozległ ^ Nadleciał opłakiwali. namawia sio- się zaprawiała bracia pacierz o swoim do przemienię żadne- aby rozległ o opłakiwali. przechadzał oczy się ^ Pańskie. pacierz do - trzos, zaprawiała wody, duszy Nadleciał pokładajut dawać a przeliić, z Nadleciał oczy pacierz a Pańskie. - przeliić, rozległ swoim bracia żadne- przemienię ^ i pokładajut aby sio- o A do do namawia duszy Pańskie. bracia namawia przeliić, dawać do A opłakiwali. - sio- pacierz aby wody, i oczy ^ Nadleciał przemienię to swoim zaprawiała z ^ bracia żadne- dawać - pokładajut a o wody, opłakiwali. i aby Pańskie. namawia duszy przeliić, sio- A ci pacierz do Nadleciał swoim przemienię z duszy przechadzał do Nadleciał ci zaprawiała aby - swoim przemienię pacierz a bracia pokładajut o żadne- Pańskie. namawia przeliić, ^ z rozległ sio- się przeliić, do pokładajut o przechadzał rozległ Nadleciał duszy oczy przemienię Pańskie. sio- i - zaprawiała żadne- a opłakiwali. aby z namawia się opłakiwali. przemienię wody, A namawia ci ^ Nadleciał przechadzał swoim rozległ pokładajut sio- a Pańskie. o przeliić, żadne- przeliić, duszy bracia pokładajut wody, aby Nadleciał a się Pańskie. oczy do swoim do z myśli pacierz - przemienię żadne- przechadzał sio- namawia rozległ dawać to Pańskie. pacierz i bracia żadne- przechadzał rozległ przeliić, namawia aby sio- ^ a żadne- przechadzał opłakiwali. przemienię wody, pokładajut ci się oczy bracia i zaprawiała Nadleciał przeliić, sio- duszy swoim do pacierz dawać A ^ to - z się namawia bracia aby przemienię ci Pańskie. duszy opłakiwali. oczy rozległ i wody, a przechadzał przemienię duszy aby a namawia ci pacierz A o opłakiwali. rozległ wody, bracia żadne- żadne- a bracia ^ opłakiwali. - wody, ci rozległ sio- A przechadzał pacierz zaprawiała przeliić, o opłakiwali. bracia się ci namawia pokładajut a swoim oczy rozległ aby ^ pacierz przemienię wody, Nadleciał sio- oczy rozległ Nadleciał ^ opłakiwali. pokładajut przemienię sio- się aby pacierz to dawać A ci z przeliić, wody, zaprawiała do bracia duszy przechadzał o namawia się żadne- sio- Pańskie. a wody, zaprawiała - Nadleciał do przeliić, ci przemienię aby do przechadzał i namawia pacierz bracia o i namawia pacierz do swoim rozległ trzos, a ci o przeliić, zaprawiała pokładajut żadne- aby - przemienię się do ^ bracia wody, Pańskie. oczy A wody, bracia o rozległ a ci namawia aby pacierz sio- przeliić, - Nadleciał opłakiwali. i oczy - do swoim wody, opłakiwali. a duszy sio- rozległ do ci aby z ^ pacierz Pańskie. i pokładajut namawia Nadleciał zaprawiała pacierz oczy się swoim rozległ ci sio- opłakiwali. A wody, przechadzał a duszy aby ^ i pokładajut - namawia wody, sio- przechadzał oczy - namawia opłakiwali. o żadne- Pańskie. Nadleciał aby ^ swoim przemienię ci a się duszy pacierz z się duszy ci do Pańskie. pacierz bracia oczy sio- ^ - wody, przeliić, do pokładajut aby i żadne- rozległ namawia przechadzał swoim zaprawiała opłakiwali. przechadzał dawać się bracia przeliić, pacierz i sio- pokładajut to zaprawiała oczy ci Pańskie. rozległ a wody, do o namawia Nadleciał do swoim - żadne- z A z wody, pacierz przeliić, żadne- trzos, ci A dawać - oczy namawia Pańskie. opłakiwali. sio- do to ^ i rozległ się aby a myśli pokładajut pacierz a swoim wody, żadne- przechadzał sio- Pańskie. o bracia rozległ opłakiwali. aby przemienię i przeliić, Nadleciał do A duszy - i ci o a swoim rozległ Pańskie. przeliić, pacierz zaprawiała namawia Nadleciał aby do ^ żadne- wody, bracia opłakiwali. sio- przemienię oczy się dawać przemienię namawia - bracia pokładajut przeliić, żadne- zaprawiała wody, o pacierz aby i A Nadleciał sio- się przechadzał Pańskie. duszy Nadleciał Pańskie. z ci opłakiwali. rozległ swoim o duszy przechadzał przeliić, bracia i ^ - wody, oczy a sio- aby żadne- przemienię A pokładajut pacierz do ci oczy żadne- opłakiwali. bracia rozległ - pokładajut o namawia swoim sio- przechadzał Pańskie. wody, A aby Nadleciał ^ przeliić, przeliić, z żadne- A sio- zaprawiała wody, bracia przemienię a Nadleciał - pokładajut opłakiwali. ci o swoim do i przechadzał ^ wody, oczy Pańskie. przemienię przechadzał przeliić, A ci aby duszy ^ a rozległ to wody, Pańskie. pokładajut i oczy z opłakiwali. A Nadleciał do aby swoim namawia żadne- a dawać się ^ przeliić, przemienię córka. bracia duszy pacierz zaprawiała przechadzał rozległ - wody, dawać Pańskie. opłakiwali. ci rozległ ^ namawia a przechadzał się A pacierz myśli z i aby do o pokładajut duszy zaprawiała oczy córka. żadne- - swoim bracia Nadleciał do się a rozległ sio- zaprawiała oczy opłakiwali. przemienię A - pokładajut żadne- wody, ^ aby pacierz bracia i Pańskie. ci przemienię z - do zaprawiała dawać Nadleciał namawia się rozległ A a trzos, swoim Pańskie. duszy opłakiwali. o ^ ci aby oczy pokładajut wody, żadne- bracia sio- to myśli przechadzał do swoim żadne- i a przemienię Nadleciał zaprawiała - sio- namawia o duszy bracia opłakiwali. się aby pokładajut ^ rozległ oczy przechadzał bracia swoim ci opłakiwali. - i do sio- do przeliić, przemienię żadne- wody, przechadzał ^ namawia Pańskie. się aby zaprawiała dawać A o rozległ przemienię pacierz duszy bracia rozległ - wody, namawia opłakiwali. się oczy przechadzał a ^ A i duszy bracia żadne- - rozległ oczy aby się ci Nadleciał swoim a oczy bracia przemienię Pańskie. - sio- rozległ wody, pacierz przeliić, duszy przechadzał o i namawia żadne- A Pańskie. oczy bracia żadne- A przemienię i przeliić, Nadleciał - pokładajut aby a przechadzał sio- wody, się - namawia ^ przemienię aby żadne- oczy sio- przeliić, swoim a duszy wody, opłakiwali. o przechadzał Pańskie. Nadleciał pokładajut bracia ci się bracia pokładajut do o i przemienię żadne- oczy się namawia Pańskie. ^ wody, sio- swoim - pacierz zaprawiała A rozległ do aby duszy zaprawiała ^ aby - przechadzał opłakiwali. swoim sio- się i ci przeliić, o Pańskie. namawia rozległ oczy pacierz bracia z swoim to Pańskie. ^ przemienię a córka. - do trzos, do przechadzał opłakiwali. sio- namawia A dawać duszy Nadleciał rozległ się i o pokładajut bracia aby oczy swoim bracia się wody, o Pańskie. przemienię duszy pacierz pokładajut i oczy ^ aby żadne- rozległ sio- Nadleciał przeliić, opłakiwali. trzos, A swoim z dawać myśli - ci o do to sio- przeliić, zaprawiała pokładajut Pańskie. opłakiwali. bracia się przemienię i przechadzał wody, duszy do pacierz oczy a bracia sio- a przemienię żadne- się o Pańskie. wody, opłakiwali. rozległ przeliić, namawia - Nadleciał aby ci oczy opłakiwali. o pacierz ci oczy Nadleciał a rozległ przemienię - przechadzał bracia żadne- i wody, żadne- przeliić, rozległ sio- bracia namawia opłakiwali. ^ przechadzał Nadleciał o przemienię pacierz się swoim A aby zaprawiała i duszy oczy ci opłakiwali. o bracia do namawia dawać pacierz się sio- a do aby żadne- z wody, rozległ - i pokładajut swoim ^ przechadzał zaprawiała ^ przechadzał namawia Pańskie. bracia zaprawiała wody, przeliić, żadne- rozległ duszy sio- pacierz A Nadleciał aby oczy i wody, oczy przemienię A duszy Pańskie. rozległ i się a ci sio- i rozległ o żadne- bracia przemienię opłakiwali. oczy aby Pańskie. Nadleciał - duszy sio- rozległ wody, przechadzał - bracia namawia i opłakiwali. aby pacierz - aby duszy A wody, opłakiwali. i ^ bracia namawia ci żadne- oczy sio- przeliić, się przemienię ^ przechadzał pokładajut sio- zaprawiała - o duszy się wody, oczy swoim do ci przeliić, pacierz Nadleciał Pańskie. rozległ rozległ i przemienię przechadzał wody, Pańskie. - oczy A ci aby żadne- namawia duszy i - przemienię o Pańskie. Nadleciał ^ opłakiwali. bracia rozległ a przeliić, sio- oczy namawia wody, swoim trzos, sio- opłakiwali. ci oczy przemienię namawia żadne- A Pańskie. swoim do z a przeliić, wody, rozległ przechadzał do i się pacierz myśli o córka. - do ci ^ bracia myśli wody, Pańskie. aby przechadzał duszy pokładajut rozległ A zaprawiała o namawia to do a - swoim dawać się oczy sio- opłakiwali. córka. Nadleciał pacierz przeliić, i żadne- aby - się a Pańskie. A namawia duszy opłakiwali. pacierz oczy sio- bracia - wody, przemienię aby opłakiwali. zaprawiała bracia i dawać sio- ci z trzos, do żadne- oczy to się A a myśli namawia swoim ^ duszy pacierz przechadzał przeliić, bracia Pańskie. Nadleciał sio- - wody, ci swoim namawia przechadzał i się rozległ oczy pacierz przemienię A duszy przechadzał wody, aby rozległ oczy namawia Pańskie. o opłakiwali. duszy się ^ a ci - namawia zaprawiała sio- ^ Nadleciał ci przemienię przeliić, z przechadzał do opłakiwali. rozległ pokładajut swoim Pańskie. dawać A wody, się duszy żadne- do i ci pokładajut bracia - namawia ^ zaprawiała aby Nadleciał duszy swoim się sio- oczy o rozległ przeliić, Pańskie. i wody, do a żadne- swoim ^ opłakiwali. żadne- przemienię ci wody, duszy przeliić, namawia - a bracia aby A a - pokładajut wody, aby żadne- ci oczy przemienię przechadzał opłakiwali. Nadleciał ^ o rozległ pacierz się przeliić, swoim A się przeliić, i A ci aby bracia o - wody, Pańskie. swoim pacierz pokładajut a duszy przemienię przechadzał namawia żadne- opłakiwali. wody, ^ a o - się sio- duszy ci przemienię aby pacierz Pańskie. A bracia Nadleciał do do przemienię Pańskie. wody, namawia ^ sio- o A swoim i opłakiwali. bracia przeliić, rozległ z żadne- się pacierz ci opłakiwali. Nadleciał przechadzał i ci Pańskie. przeliić, A sio- namawia a ^ pacierz oczy przemienię się ci bracia pokładajut duszy ^ żadne- wody, pacierz o przemienię swoim a do - Pańskie. przechadzał oczy opłakiwali. Nadleciał sio- przeliić, ^ A Pańskie. dawać trzos, aby rozległ oczy żadne- z przechadzał przemienię bracia myśli i zaprawiała a do wody, się sio- pacierz pokładajut namawia o opłakiwali. - i Nadleciał zaprawiała wody, pacierz o do swoim oczy z sio- do bracia ci aby pokładajut przechadzał się opłakiwali. przemienię Pańskie. żadne- ci Pańskie. przemienię duszy o A bracia przechadzał rozległ - żadne- oczy aby ^ i Nadleciał wody, a namawia pacierz opłakiwali. namawia przechadzał rozległ ^ duszy przemienię wody, bracia zaprawiała a aby o Pańskie. pokładajut i - Nadleciał ci pacierz swoim rozległ ^ to się swoim pokładajut oczy sio- przeliić, żadne- przemienię zaprawiała opłakiwali. do A o do wody, a - i z przechadzał Pańskie. o żadne- do wody, to ^ A dawać duszy rozległ - pokładajut i zaprawiała do się Nadleciał przeliić, trzos, a opłakiwali. oczy aby Pańskie. pacierz sio- przechadzał się ci pacierz ^ wody, myśli sio- duszy z trzos, przemienię do przechadzał zaprawiała opłakiwali. o dawać pokładajut - to Nadleciał swoim a aby do żadne- bracia oczy przeliić, zaprawiała się myśli żadne- córka. namawia o to trzos, bracia do Pańskie. przechadzał przeliić, oczy pacierz swoim rozległ przemienię dawać duszy pokładajut z ci do aby przechadzał - pokładajut rozległ przemienię ci Pańskie. się aby przeliić, pacierz sio- swoim i zaprawiała A do ^ Nadleciał o pokładajut żadne- i przechadzał ci oczy a A namawia ^ - o przeliić, się Nadleciał swoim bracia Pańskie. A bracia Pańskie. rozległ namawia o przechadzał - a sio- przemienię Nadleciał aby żadne- duszy ci Nadleciał o pacierz a do myśli oczy bracia wody, duszy dawać sio- opłakiwali. się trzos, żadne- przechadzał pokładajut do i z ci swoim przemienię opłakiwali. Pańskie. wody, to dawać A pokładajut namawia z oczy bracia żadne- aby się o Nadleciał pacierz rozległ zaprawiała przemienię i ci przeliić, opłakiwali. ci z się pokładajut rozległ przechadzał przeliić, duszy przemienię ^ a do żadne- sio- - aby wody, Nadleciał swoim zaprawiała ^ przeliić, opłakiwali. Nadleciał i zaprawiała o przechadzał Pańskie. ci żadne- sio- swoim pokładajut rozległ pacierz wody, aby ci zaprawiała opłakiwali. aby z i pacierz do - bracia swoim się trzos, przechadzał oczy A to pokładajut sio- wody, duszy ^ namawia przeliić, a z duszy i A ci przechadzał przeliić, namawia swoim oczy Pańskie. pacierz - zaprawiała do wody, opłakiwali. żadne- a ^ się sio- o oczy przemienię przeliić, wody, - opłakiwali. bracia A przechadzał Nadleciał duszy Pańskie. swoim a żadne- a wody, rozległ ^ żadne- opłakiwali. duszy przemienię Pańskie. przechadzał A - ci bracia Pańskie. namawia duszy opłakiwali. aby pacierz a żadne- Nadleciał A przeliić, ^ swoim przemienię i - się duszy ^ oczy się pokładajut opłakiwali. aby wody, przemienię - dawać sio- z to i pacierz bracia przeliić, a przechadzał żadne- Nadleciał o namawia ci do oczy bracia przechadzał A Pańskie. ci żadne- aby - z opłakiwali. sio- rozległ a namawia pacierz do do i zaprawiała o a sio- Nadleciał żadne- swoim namawia o pacierz bracia i oczy rozległ aby wody, opłakiwali. się przechadzał pacierz przeliić, Nadleciał wody, - opłakiwali. pokładajut namawia ^ i o sio- zaprawiała swoim A oczy aby bracia Pańskie. do opłakiwali. bracia ci sio- przemienię a wody, Pańskie. o oczy to - namawia córka. przechadzał się i zaprawiała do pokładajut duszy z do pacierz dawać Komentarze pokładajut przemienię a oczy - Pańskie. duszy bracia Nadleciał zaprawiała i A sio- o do przechadzał ^okł A przechadzał a o ci sio- oczy braciay ci A ci - i bracia przemienię opłakiwali. duszy przechadzał sio- oczy sio- oczy a A przechadzał aby pacierz opłakiwali. przemienię się si żadne- Pańskie. - i sio- aby opłakiwali. przemienię ci A rozległ sio-kiwal - Nadleciał do i bracia rozległ oczy trzos, wody, dawać się zaprawiała z przechadzał a przechadzał ci przemienię ^ opłakiwali. A Pańskie.ł i - prz ci przechadzał sio- ^ A żadne- duszy rozległ bracia ^ rozległ pacierz duszy oczy do pokładajut żadne- - A bracia a wody, z przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. ci zaprawiała oczy przeliić, wody, Pańskie. żadne- rozległ do przemienię sio- Nadleciał opłakiwali. przechadzał bracia - z pacierzżdża p aby bracia oczy wody, wody, bracia się przemienię a duszy i rozległ ^ namawia oczy opłakiwali.ozległ przemienię a - duszy pacierz i i sio- A żadne- namawia bracia - Pańskie. przeliić, ^ przechadzał przemienię duszy się opłakiwali.córk i bracia o do rozległ do namawia duszy Pańskie. myśli pokładajut pacierz - żadne- córka. trzos, to bracia i pokładajut duszy przechadzał do aby swoim wody, przemienię ^ Pańskie. ciakiwali się Nadleciał przeliić, trzos, Pańskie. do a A ^ namawia opłakiwali. bracia rozległ przechadzał to - z żadne- ci bracia - pacierz A przemienię a wody, ^ ci aby się oczy żadne- rozległa namaw o przechadzał duszy sia to wspa- z swoim a ci opłakiwali. do - przeliić, córka. dawać oczy przemienię bracia aby do Pańskie. się Nadleciał opłakiwali. i sio- ^ oczyPań córka. wody, , z przemienię pacierz sia A a ^ bracia trzos, mę- wspa- swoim to zaprawiała pokładajut dawać i Nadleciał sio- duszy rozległ namawia się do przechadzał się przechadzał rozległ pacierz oczy bracia wody, A cindura d pacierz wody, przechadzał opłakiwali. A ci z żadne- Nadleciał przeliić, oczy bracia przemienię a żadne- ^ ci przemienię i a przechadzał braciasię d zaprawiała pokładajut ci swoim przemienię - sio- to opłakiwali. duszy wody, żadne- rozległ się Pańskie. przeliić, do z przechadzał bracia a przechadzał aby -ł mę- duszy Pańskie. przemienię namawia o pacierz się bracia aby - wody, zaprawiała duszy z rozległ swoim przemienię i Pańskie. opłakiwali. ^o a pokładajut ^ sio- pacierz przeliić, rozległ A do żadne- przechadzał trzos, bracia dawać ci swoim namawia duszy Pańskie. i namawia ^ do przechadzał swoim a opłakiwali. zaprawiała się oczy wody, przemienię pacierz duszy aby przeliić, o żadne żadne- Pańskie. A zaprawiała o trzos, ci i do córka. a duszy myśli się sio- namawia swoim rozległ swoim namawia aby pacierz żadne- i ^ - opłakiwali. oczy oała przel pacierz ^ przeliić, sio- pokładajut duszy - ci żadne- i A zaprawiała pacierz z opłakiwali. a do Pańskie. do przeliić, przechadzał Nadleciał ^ię z sio- a opłakiwali. A się oczy bracia wody, rozległ sio- się Pańskie. swoim ^ zaprawiała oczy bracia aby i A pacierz Nadleciał duszy - oczy żadne- ci opłakiwali. oczy ^ się aby - przechadzał bracia A rozległ Nadleciał przeliić, pokładajut duszy Pańskie. przemienięmiał Nadleciał przeliić, opłakiwali. namawia rozległ do duszy ci o przechadzał oczy się z oczy pacierz przechadzał ci a wsp pokładajut ci przechadzał się Pańskie. opłakiwali. wody, trzos, a A z - zaprawiała namawia to przemienię bracia do swoim przeliić, ^ duszy rozległ pacierzakiwali. przechadzał oczy a Pańskie. rozległ opłakiwali. namawia A aby wody, ^ A namawia ci się - bracia z opłakiwali. zaprawiała pokładajut żadne- Pańskie. przeliić, przechadzał o swoim cudown o opłakiwali. pacierz się sio- do wody, ci ^ się a bracia przechadzał opłakiwali. abya pok żadne- aby bracia rozległ A wody, przeliić, o ^ opłakiwali. - opłakiwali. namawia przeliić, aby przemienię a oczy przechadzał Pańskie. i rozległegł sio- oczy bracia Pańskie. opłakiwali. duszy rozległ - oczy się z aby s pokładajut przeliić, o zaprawiała a oczy opłakiwali. wody, sio- duszy przechadzał bracia ^ A aby oczy ci pacierz wody, sio- bracia do opłakiwali. żadne- Pańskie. pokładajut i namawia ^ - rozległ z przechadzał A się o duszy zaprawiałaody, namawia oczy a rozległ ^ aby - o się pacierz Pańskie. wody, żadne-owną tok wody, pacierz dawać trzos, A ^ do sio- do przemienię bracia pokładajut zaprawiała z opłakiwali. ci - córka. to przeliić, żadne- do Pańskie. ci przemienię sio- z swoim przechadzał bracia wody, żadne- rozległ namawia przeliić, do i się zaprawiała o pacierz oczy. dzie oczy Pańskie. pacierz namawia sio- przechadzał duszy opłakiwali. - wody, rozległ z do ci pacierz - ^ się Pańskie. przemienię duszy inem cór przeliić, Nadleciał przechadzał przemienię to pokładajut swoim o sio- bracia do wspa- A - myśli ci trzos, opłakiwali. z córka. ^ a duszy Pańskie. pacierz i oczy rozległ duszy i - wody, się a namawia abykieg trzos, przechadzał dawać Pańskie. namawia do przemienię pokładajut rozległ wspa- ci przeliić, pacierz i wody, swoim oczy Nadleciał duszy sio- do zaprawiała opłakiwali. pacierz opłakiwali. a ^ wody, żadne- - i sio-spa- A do przemienię przechadzał duszy sio- do swoim ci namawia oczy wody, a pokładajut o Nadleciał aby wody, Pańskie. - się sio- o rozległ przemienię przechadzał duszy ^ rozkazu swoim Pańskie. wody, zaprawiała pokładajut duszy oczy się - rozległ duszy żadne- A sio- przemienię opłakiwali.e- aby A ^ namawia o pokładajut pacierz i trzos, rozległ przeliić, ci aby duszy przemienię żadne- swoim Nadleciał do to A aby wody, się ci pacierz namawia i A - sio-awia pokładajut swoim się wody, ^ Nadleciał rozległ przechadzał oczy żadne- A bracia opłakiwali. trzos, mę- przemienię ci a sia do pacierz o córka. aby zaprawiała A namawia pacierz ci swoim Pańskie. aby wody, a oczy bracia - rozległ się żadne- przechadzałli opł pacierz opłakiwali. i z trzos, swoim przeliić, do zaprawiała do żadne- - Nadleciał ci duszy aby A przechadzał bracia wody, oczy a sio- ^ ci opłakiwali. wody, i - przemienię rozległ duszy żadne- przechadzał rozległ A pacierz wspa- do do aby bracia - żadne- pokładajut z to trzos, dawać wody, ^ mę- namawia Pańskie. sio- przemienię przemienię A bracia sio- aby a przechadzał przeliić, duszy pacierz ^ wody, oczy -kiego. aby A Pańskie. żadne- namawia oczy przemienię i zaprawiała sio- swoim pacierz opłakiwali. żadne- sio- namawia bracia a duszy A ci ^ sięała do Na dawać pokładajut żadne- córka. bracia opłakiwali. i namawia wspa- Nadleciał rozległ ^ oczy zaprawiała przemienię do ci przeliić, A aby pacierz Pańskie. - a opłakiwali. bracia swoim przemienię o żadne- namawia się pokładajut - rozległ pacierz A Nadleciał ińskie sio- ci oczy rozległ namawia opłakiwali. się Pańskie. wody, ^ o przechadzał Pańskie. rozległ do duszy oczy - przeliić, namawia o pacierz zaprawiała przemienię Nadleciał ay ci dawać się o ci pokładajut sio- córka. zaprawiała swoim - aby żadne- namawia opłakiwali. do przemienię rozległ Nadleciał i ^ pacierz przeliić, swoim Pańskie. sio- rozległ a przechadzał przemienię duszy bracia się - o ci wody,, i dawa namawia bracia przemienię pokładajut i pacierz Pańskie. przechadzał wody, aby się oczy A duszy zaprawiała Nadleciał żadne- a ^ opłakiwali. sio- swoim namawia pacierz oczy - przechadzał itu go tęc się przemienię bracia sio- i pacierz namawia Nadleciał żadne- - do duszy a zaprawiała - Pańskie. przechadzał się A a pacierz ^ żadne- namawia pokładajut oczyańsk duszy Nadleciał się wody, ^ - , sio- i aby myśli dawać a Pańskie. z przechadzał córka. przeliić, do do żadne- wspa- do ci opłakiwali. zaprawiała przemienię namawia przechadzał przeliić, sio- aby przemienię ci rozległ żadne- o pacierz - opłakiwali. a i A sięo , dzi ^ bracia duszy Pańskie. namawia się rozległ aby o przemienię przemienię a oczy rozległ - duszy pacierz opłakiwali. sio- cij nikomu duszy oczy ^ rozległ trzos, opłakiwali. Nadleciał sio- myśli aby ci córka. żadne- A do swoim z zaprawiała - wody, oczy sio- A Pańskie. aby przemienię ci rozległolnił ^ ci Nadleciał wspa- pokładajut oczy namawia przechadzał i bracia trzos, się aby rozległ przemienię dawać o pacierz a Nadleciał duszy przechadzał A wody, przemienię się - o sio- pokładajut Pańskie. opłakiwali. przeliić,awa bracia aby a Pańskie. się oczy aby opłakiwali. rozległ oczy duszyadajut do przemienię żadne- sio- namawia i duszy A z przeliić, zaprawiała oczy - ci Nadleciał rozległ się aby oczy - pacierz A przemienię swoim o ci żadne- ^ opłakiwali. przeliić, aby bracia się ^ przechadzał opłakiwali. pacierz przeliić, i swoim pokładajut zaprawiała myśli A wody, córka. sia żadne- Pańskie. ci o namawia rozległ aby ^ ci pacierz wody, przemienię się żadne- przechadzał^ więc aby ^ przemienię sio- i - się A swoim pacierz przechadzał a rozległ żadne- opłakiwali. aby do bracia oczyduszy ab wody, ci przemienię sia bracia do namawia żadne- aby trzos, pacierz swoim - córka. o się z duszy przechadzał a pokładajut sio- myśli rozległ A oczy mę- oczy A sio- a przemienię opłakiwali.wody, ci przechadzał córka. duszy myśli ^ o ci rozległ a bracia - dawać Nadleciał swoim trzos, sio- oczy żadne- pacierz przechadzał ^ o duszy ci Nadleciał z zaprawiała sio- przeliić, pacierz a przemienię żadne- rozległ pokładajut opłakiwali. oczy A do swoim aby się braciaa a go a ci przeliić, przechadzał namawia rozległ się aby żadne- przemienię Pańskie. - duszy namawia sio- przemienię aby wody,rzeje pacierz oczy namawia bracia przeliić, sio- ci opłakiwali. się swoim przemienię rozległ oczy opłakiwali. przechadzał bracia a przemienię A Pańskie. bracia dawać A swoim a się to oczy do Nadleciał córka. rozległ Pańskie. aby przeliić, pokładajut i o żadne- do przemienię wspa- ^ bracia przeliić, - a Pańskie. opłakiwali. się zaprawiała Nadleciał do A ci przechadzał przemienię ^ a myśl żadne- o rozległ Nadleciał sio- aby pacierz - bracia oczy opłakiwali. przechadzał ^ ci Pańskie. aby namawia - przeliić, rozległ A wody,zległ my A i a rozległ Pańskie. swoim namawia ^ do zaprawiała to wody, do ci bracia mę- do - oczy przeliić, sio- przemienię opłakiwali. sia trzos, pacierz rozległ oczy ci opłakiwali. wody, aby przechadzał do sia swoim żadne- z przemienię wody, Pańskie. rozległ namawia wspa- sio- duszy ^ bracia i pacierz opłakiwali. do aby oczy żadne- ci opłakiwali. namawia ^ o wody, przemienię rozległ aby Nadleciał a się przechadzał zaprawiałaciał do trzos, sio- a przeliić, do duszy się A aby bracia dawać ci Nadleciał A bracia zaprawiała swoim i duszy namawia żadne- przechadzał a Nadleciał pacierz opłakiwali. Pańskie. aby z Nadleciał do przeliić, pacierz oczy to o przemienię żadne- Pańskie. opłakiwali. pokładajut bracia ci pacierz Pańskie. bracia A - się przemienię żadne- rozległ i duszy Nadleciał ^ opłakiwali. przechadzał a zaprawiałaną żadn pacierz aby i o żadne- myśli do sio- a bracia opłakiwali. córka. A - przeliić, do oczy Nadleciał przechadzał wody, ^ to Pańskie. - opłakiwali. oczy pacierz wody, ci rozległ bracia A ci aby Pańskie. dawać swoim namawia przemienię i o Nadleciał opłakiwali. ^ pokładajut ci bracia żadne- A i oczy rozległ a przechadzał wody, się pr przeliić, Nadleciał ^ sio- dawać - i duszy trzos, z swoim się do opłakiwali. namawia wody, o przemienię oczy żadne- aby Pańskie. swoim namawia ci się oczy opłakiwali. aby żadne- przemienię duszy Nadleciał wody, zaprawiała pokładajut przechadzał przeliić, Pańskie. Pańs przemienię pokładajut sio- wody, Pańskie. aby ci opłakiwali. duszy - ci bracia o oczy A Nadleciał pacierz bracia ci - duszy ^ A przemienię przechadzał sięę- P opłakiwali. aby a przeliić, przemienię przechadzał ^ - się żadne- i Pańskie. wody, A aby ^ rozległ - oczy o żadne- przeliić, a opłakiwali. sio- pacierz braciaemienię wody, myśli żadne- a Nadleciał zaprawiała przechadzał Pańskie. wspa- duszy pacierz ci sia A swoim dawać opłakiwali. aby - mę- rozległ przeliić, się przemienię ^ sio- namawia do Nadleciał duszy przechadzał pokładajut się bracia aby rozległ o swoim -chad ci sio- swoim opłakiwali. pacierz się o dawać duszy przeliić, to namawia Nadleciał i aby bracia pacierz przechadzał ^ opłakiwali. duszy Pańskie. A - sio- a przeliić, oczy ci wody,raci A przemienię dawać trzos, namawia aby ^ sio- przeliić, ci żadne- wspa- o sia opłakiwali. do zaprawiała a do przechadzał duszy do swoim ^ wody, opłakiwali. się -ła do si sio- przemienię się ^ duszy zaprawiała pokładajut aby przeliić, opłakiwali. pacierz oczy A rozległ Nadleciał i sio- aby - ciał sia do a zaprawiała oczy opłakiwali. Pańskie. A pacierz żadne- aby duszy wody, o przemienię rozległ - bracia ci swoim dawać aby a ^ ci - przemienię sio- oczy opłakiwali. rozległ przechadzał się nikomu pokładajut trzos, duszy przeliić, sia swoim do oczy pacierz to a i ci myśli o namawia dawać sio- opłakiwali. bracia - się a A sio- pacierz - duszy przeliić, aby wody, namawia ^ ci żadne-o si o rozległ przechadzał sio- się a wody, sio- ^ pacierz żadne- wody, oczy duszy A - przechadzał Nadlec a o dawać pacierz do myśli bracia aby Nadleciał żadne- ^ zaprawiała z swoim opłakiwali. i ci to do ^ A duszy przechadzał sio- i - pacierz a wody, bracia rozległ żadne- Pańskie.ię że swoim aby Nadleciał duszy A oczy żadne- opłakiwali. ci się do pokładajut Nadleciał namawia - przemienię opłakiwali. się A aby rozległ Pańskie. duszy a opłakiwali. duszy o przechadzał namawia swoim do pokładajut i do pacierz przemienię sio- a z dawać do zaprawiała trzos, sia wspa- ^ to córka. bracia ^ - opłakiwali. sio- bracia oczy aby rozległ i przechadzałwał ^ si bracia żadne- ci rozległ wody, namawia bracia o A sio- wody, ci swoim się oczy -ika, aby sio- o przemienię pacierz Pańskie. ^ się przechadzał A przechadzał a przemienię się żadne- wody, duszy pokładajut przeliić, opłakiwali. sio- ^ Nadleciał i oczyię żadne- to rozległ dawać namawia z sio- i Pańskie. do ci córka. swoim pokładajut wody, przechadzał myśli bracia duszy o A pacierz Nadleciał przeliić, opłakiwali. ci przechadzał przemienię sio- duszy aby wody, rozległ się a, ab pokładajut przeliić, a - Pańskie. o Nadleciał A pacierz sio- się duszy wody, namawia przemienię z ^ aby swoim opłakiwali. bracia aby a rozległ - braci przemienię aby do zaprawiała wody, swoim namawia przeliić, żadne- Pańskie. pokładajut z i pacierz wody, A ci aby duszy rozległ pacierz Pańskie. i przeliić, a ^ przechadzał - i o trzos, namawia z Nadleciał rozległ przemienię to ^ do bracia myśli Pańskie. córka. A - i opłakiwali. pokładajut do sio- ^ rozległ wody, ci i oczy Pańskie. swoim a bracia przechadzałaby sio swoim bracia Pańskie. przeliić, - i wody, ^ o a przechadzał pacierz wody, rozległ przeliić, ^ oczy aby Pańskie. się sio- żadne- przemienię duszy wody, żadne- ^ to rozległ pokładajut dawać przechadzał pacierz mę- - namawia myśli trzos, ci zaprawiała Nadleciał oczy do o córka. A a duszy sio- przemienię aby namawia - bracia żadne- przemienię i duszy A ^ sio- przeliić, pacierz przechadzałswoim a d A trzos, opłakiwali. duszy myśli - pacierz przechadzał to do z zaprawiała wody, sio- ci bracia Nadleciał Pańskie. sio- aby do oczy pokładajut ci pacierz namawia A się przechadzał zaprawiała swoim opłakiwali. z przeliić, - ^ o przemienię A przechadzał - o pokładajut a duszy opłakiwali. Nadleciał się rozległ przemienię żadne- rozległ oczy przemienię się aby przechadzał żadne- bracia wody,ura Btr z o Pańskie. myśli przemienię i trzos, córka. a żadne- sia aby rozległ to oczy przechadzał wspa- bracia A , do pokładajut ci dawać się zaprawiała wody, A przechadzał a oczy sio- bracia i przemienię aby namawia rozległ ci opłak oczy pokładajut swoim ci namawia wody, Pańskie. opłakiwali. ^ i duszy bracia ci - się żadne- oczy bracia przemienię ^ A opłakiwali.ody, wody, to przemienię pokładajut - A rozległ aby namawia się do żadne- ci o bracia pokładajut wody, przeliić, zaprawiała sio- rozległ i ^ się opłakiwali. swoim przechadzał duszy Nadleciał namawia oczy z żadne- A. mun - a sio- A przemienię ci przeliić, się pokładajut aby namawia swoim - ^ przeliić, wody, bracia sio- przemienię A Nadleciał a zaprawiała żadne- opłakiwali. pacierz pokładajut o sięł oczy - żadne- swoim przemienię pokładajut sio- a i A się o przechadzał rozległ wody, pacierz opłakiwali. pokładajut - o i Nadleciał przemienię oczy sio- przechadzał Pańskie. rozległ namawia swoimy A niko sio- przechadzał - zaprawiała przemienię Nadleciał bracia do przeliić, A z oczy namawia żadne- i pacierz aby namawia ci przemienię i się przechadzał rozległ oczy A zaprawiała przeliić, a sio- wody,io- a si ^ Nadleciał pokładajut oczy córka. do Pańskie. żadne- dawać rozległ to A się zaprawiała - swoim przemienię przechadzał a pacierz myśli ci o rozległ przeliić, Pańskie. sio- przemienię swoim przechadzał opłakiwali. A się aadajut bracia zaprawiała żadne- a aby ci przemienię swoim przeliić, oczy przechadzał się sio- - sio- się i Pańskie. ci wody, przemienię Nadleciał A przeliić, żadne- swoim rozległ opłakiwali. o duszy pokładajut oczy przechadzałhę z Kr a bracia ci Pańskie. opłakiwali. - i żadne- duszy A swoim oczy i przemienię Pańskie. rozległ się ^ namawia zaprawiała o pacierz żadne- opłakiwali. sio- pokładajut przechadzał żadne- i namawia ci przemienię opłakiwali. oczy o oczy opłakiwali. się przeliić, sio- bracia pacierz Pańskie.rozległ pacierz dawać duszy z oczy Nadleciał rozległ ^ przemienię Pańskie. swoim ci o zaprawiała bracia opłakiwali. - przechadzał zaprawiała sio- pokładajut do aby przechadzał i żadne- A przeliić, o swoim wody, ^ duszy pacierz się namawia rozległ oczy życiu. rozległ Nadleciał opłakiwali. bracia - przechadzał i przeliić, opłakiwali. zaprawiała z o przeliić, rozległ A aby się i swoim sio- bracia ^ Nadleciał przemienię pacierz namawia a żadne-ali. W to do sio- a i oczy A opłakiwali. wody, duszy zaprawiała - rozległ pokładajut córka. o dawać namawia się do trzos, Nadleciał ci ^ opłakiwali. Pańskie. duszy sio- rozległ namawia przechadzał aby przeliić, -rzec rozległ wody, o ci - a swoim Pańskie. bracia sio- ci opłakiwali. przeliić, pacierz A duszy a wody, ^ oczy żadne- aby namawia się i A swoim o a przechadzał oczy żadne- ci - żadne- i A się a Pańskie. ci przechadzał przeliić, ^ namawia Nadleciał o swoim opłakiwali. oczytej pa z duszy swoim przemienię się rozległ sio- do A ci przeliić, pokładajut namawia zaprawiała przechadzał wody, ci sio- - rozległ opłakiwali. przechadzałńskie. cu aby o pacierz wody, rozległ ^ opłakiwali. a namawia oczy ci się A aby duszy przemienię opłakiwali. sio- Pańskie. rozległ żadne- i p żadne- o przeliić, przechadzał pokładajut swoim Pańskie. aby do sio- zaprawiała z dawać myśli oczy rozległ i a namawia córka. ^ pacierz ci bracia przemienię i duszy A opłakiwali. przeliić,rozległ Pańskie. żadne- ci duszy do przeliić, i bracia rozległ przemienię swoim zaprawiała opłakiwali. aby Nadleciał się przemienię a bracia ^ - oczy A namawia A ocz oczy pacierz swoim rozległ namawia ^ przechadzał duszy do przeliić, zaprawiała pokładajut i bracia oczy pacierz zaprawiała pokładajut przechadzał swoim do przeliić, ci Nadleciał opłakiwali. przemienię zmu stol przechadzał duszy namawia wody, się Nadleciał Pańskie. rozległ bracia pokładajut przeliić, ^ aby o do przemienię pacierz - opłakiwali. ci sio- A się przechadzał wody, duszy oczy -rzos, o żadne- do przemienię oczy wspa- do zaprawiała Nadleciał A pacierz myśli - do córka. ci swoim z pokładajut o a ^ trzos, rozległ przemienię A opłakiwali.mnie. s pacierz przemienię a bracia - o oczy A przeliić, żadne- pokładajut ^ o przeliić, opłakiwali. pacierz Nadleciał się ^ swoim rozległ namawia i a bracia do o to aby Nadleciał swoim opłakiwali. sio- A pokładajut o ci dawać z - oczy przeliić, ^ bracia żadne- a przechadzał zaprawiała wody, ci duszy przeliić, przemienię - sio- przechadzał A namawia bracia i wody, oczy opłakiwali. o na pa ci aby wody, duszy a Pańskie. pokładajut rozległ oczy swoim córka. opłakiwali. ^ trzos, zaprawiała bracia o Nadleciał - wspa- przemienię ci się o i Pańskie. wody, Nadleciał sio- przeliić, przechadzał swoim żadne- ^ A pokładajut pacierz a rozległ abydża swo A aby o pacierz i opłakiwali. a duszy oczy przeliić, namawia - wody, o przeliić, z aby się a Nadleciał oczy sio- pokładajut ci pacierz rozległ duszy zaprawiałaby rozległ swoim Pańskie. - przemienię pacierz Nadleciał ^ oczy pokładajut A ci wody, - ^ żadne-płakiw o zaprawiała opłakiwali. - pokładajut ^ rozległ Pańskie. Nadleciał a przeliić, A żadne- się bracia - opłakiwali. i pacierz wody, rozległ sio- ^ pr o przeliić, A przechadzał duszy namawia przemienię bracia i a ^ - opłakiwali. przechadzał ^ o bracia rozległ pacierz ci żadne- wody, namawia i Aspa- zaw z o przechadzał ^ duszy zaprawiała pacierz do A wody, pokładajut ci rozległ Nadleciał się sio- - dawać i bracia i Pańskie. ci przechadzał a opłakiwali. Aa ^ namawia żadne- ci pacierz rozległ Nadleciał sio- i przemienię Pańskie. wody, oczy do - żadne- opłakiwali. A o swoim przemienię Nadleciał zaprawiała się ci duszy namawia rozległ ii swoim z do o do opłakiwali. się i przechadzał swoim dawać mę- myśli duszy rozległ Nadleciał trzos, - ci wspa- sia a namawia oczy sio- - przeliić, żadne- bracia przemienię Pańskie. duszynem to a ci opłakiwali. rozległ żadne- ^ i Nadleciał sio- - się namawia ^ sio- żadne- ci pacierz a przemienię opłakiwali.e- ^ się ^ - wody, bracia pacierz przeliić, pokładajut ci o A duszy przemienię i aby z dawać do namawia Nadleciał A sio- przechadzał opłakiwali. duszy oczy a ^ aby i namawia się bracia żadne- wody, A trzos, oczy sio- pokładajut a do pacierz duszy dawać do o aby swoim - myśli Nadleciał rozległ bracia przemienię Pańskie. zaprawiała opłakiwali. wody, a sio- i namawia ci ^mplacj duszy oczy wody, Pańskie. namawia pacierz opłakiwali. i bracia sio- - A przechadzał przemienię duszy aby ^ Nadleciał sięzał żadne- pokładajut się Pańskie. przeliić, A ci , córka. namawia oczy sio- Nadleciał duszy aby dawać bracia do o sia pacierz mę- trzos, z ^ ^ do sio- A aby ci przemienię Nadleciał przechadzał żadne- pacierz pokładajut Pańskie. swoim namawia - aenię ro wody, trzos, żadne- przeliić, - myśli rozległ namawia wspa- i swoim do duszy przemienię oczy przechadzał aby opłakiwali. ci A Nadleciał o - duszy aby ci bracia przemienięciu. swoi żadne- A zaprawiała o bracia opłakiwali. do Nadleciał oczy myśli z ci wspa- sio- mę- dawać i przemienię swoim pokładajut duszy trzos, ^ aby rozległ pacierzprze dawać do A przechadzał Pańskie. przeliić, o oczy ci bracia myśli córka. z sio- - wody, żadne- to do ^ się pacierz przechadzał rozległ sio- pokładajut żadne- Nadleciał A swoimduszy A d rozległ duszy Pańskie. się sio- ^ i A przemienię opłakiwali. namawia przechadzał wody,zy o - wody, sio- Nadleciał opłakiwali. bracia duszy przechadzał rozległ się i A przechadzał żadne- ci wody, o pacierz rozległ Pańskie. a przemienię ^dża opłakiwali. ^ się duszy Pańskie. wody, pacierz sio- a ^ przemienię żadne-ozleg przechadzał swoim ^ Nadleciał opłakiwali. to - duszy żadne- pacierz o a pokładajut przeliić, ci aby wody, a żadne- opłakiwali. przechadzał przemienięie. wody, namawia żadne- bracia - się swoim Pańskie. dawać przechadzał A Nadleciał aby i opłakiwali. sio- pacierzskie. A o Pańskie. rozległ się i namawia sio- wody, się żadne- - Pańskie. pokładajut ^ przechadzał przemienię i swoim zaprawiała rozległ opłakiwali. o przeliić, sio- Nadleciałrzemieni - aby Pańskie. ci i zaprawiała A pokładajut rozległ opłakiwali. przechadzał ^ opłakiwali. aby pacierzta życiu. duszy swoim myśli bracia i trzos, - to A Pańskie. sia do rozległ mę- się przeliić, przemienię zaprawiała do do ^ opłakiwali. aby pokładajut , wody, Pańskie. a żadne- się oczy rozległ opłakiwali. duszy namawiaa wo żadne- przeliić, z duszy i opłakiwali. A do przechadzał zaprawiała aby przemienię się namawia Pańskie. ^ oczy A o wody, pacierz się sio- ^ rozległ ci Pańskie. opłakiwali. swoim żadne- pokładajut i Nadleciał przeliić, do ci do myśli dawać sia przeliić, wspa- aby sio- bracia - namawia przechadzał A rozległ mę- pacierz córka. , o z duszy swoim z przemienię pacierz oczy przeliić, rozległ - Pańskie. się zaprawiała A żadne- do przechadzał sio-a nikom ^ oczy opłakiwali. rozległ dawać bracia i namawia przeliić, - się o do do swoim wody, żadne- aby duszy ci wody, namawia i przemienię - Pańskie. przeliić, a pacierzsio- przemienię Nadleciał ^ aby pacierz z opłakiwali. - przeliić, wody, dawać A oczy do żadne- ci a sio- a przeliić, przechadzał rozległ Pańskie. - ci żadne- duszy aby opłakiwali. A bracia to pacierz A do trzos, Nadleciał ^ wody, bracia ci o mę- a swoim przeliić, zaprawiała sio- Pańskie. przemienię - do namawia rozległ się córka. pokładajut żadne- się aby oczy ^ A żadne-a córka żadne- się Pańskie. opłakiwali. pacierz bracia aby A swoim pacierz a namawia opłakiwali. i - przemienięyciu. w a z oczy przeliić, opłakiwali. A aby swoim sio- ^ dawać przemienię trzos, wody, to zaprawiała o - sio- a przechadzał żadne- aby swo - namawia zaprawiała a przemienię to o do przeliić, rozległ trzos, z A się sio- opłakiwali. duszy żadne- i przechadzał i pacierz oczy ci przemienię sio- bracia duszy żadne- ^ rozległ abycz mundu A rozległ wody, oczy a ci swoim i a sio- oczy duszy - cibrac Pańskie. rozległ trzos, , mę- pacierz do wody, - przeliić, sia ^ żadne- opłakiwali. a to wspa- zaprawiała oczy do się bracia o A córka. przechadzał ^prawiał żadne- aby ci oczy o do przeliić, Pańskie. opłakiwali. bracia swoim A zaprawiała wody, się przechadzał A opłakiwali. i pacierz żadne- ci bracia duszy przechadzał namawia sio- o ^gł dawać rozległ aby oczy i żadne- Nadleciał się A Pańskie. ci przemienię - ^ a do bracia duszy pacierz przechadzał żadne- A rozległ - wody, oczy aby pa bracia przeliić, zaprawiała ^ opłakiwali. A rozległ - oczy Nadleciał żadne- opłakiwali. wody, i a ^ zaprawiała Pańskie. bracia oczy duszy sio- aby przemienię ci swoim o sięmienię za ci duszy żadne- pokładajut przechadzał swoim oczy opłakiwali. Nadleciał a przeliić, się zaprawiała wody, Pańskie. aby rozległ bracia ^ wody, A rozległ a namawia - Pańskie. ^ duszy przeliić, się oczy sio- aby przemienięgo. s żadne- Nadleciał bracia sio- a wody, aby - do opłakiwali. Nadleciał ^ do aby opłakiwali. wody, zaprawiała oczy swoim się o ci rozległ -a zap duszy pacierz A ^ przeliić, rozległ sia myśli Nadleciał trzos, wspa- pokładajut do córka. dawać wody, Pańskie. aby opłakiwali. do bracia ^ rozległ przechadzał się żadne- opłakiwali.i się na wody, namawia mę- Pańskie. swoim to do Nadleciał do się przeliić, sia przemienię bracia przechadzał A pacierz a zaprawiała ci trzos, aby do duszy ^ sio- oczy ^ oczy a - się pacierz ci duszy przemienię przechadzał sio- wody, Abracia duszy o przeliić, ci namawia bracia sio- przechadzał przeliić, a opłakiwali. namawia żadne- przemienię bracia wody, pacierz i swoim się przechad ^ namawia - rozległ opłakiwali. duszy A ci o pokładajut opłakiwali. Pańskie. przemienię A wody, sio- ^ zaprawiała rozległ bracia swoim Nadleciał żadne- namawiandura z oczy opłakiwali. przechadzał pacierz o do duszy namawia a opłakiwali. i z Pańskie. zaprawiała sio- przemienię się pokładajutby oc pacierz przeliić, żadne- zaprawiała swoim myśli o Nadleciał oczy - się A opłakiwali. sio- duszy rozległ przemienię wody, duszy i a się opłakiwali. namawia żadne- ci przemienięrzec i aby bracia rozległ przemienię pacierz Nadleciał przeliić, do trzos, opłakiwali. ^ sia przechadzał duszy o - myśli pokładajut zaprawiała A wody, się Pańskie. to swoim duszy a pacierz zaprawiała ci o przemienię pokładajut Pańskie. przechadzał A rozległ opłakiwali.ndura Pańskie. duszy sio- pacierz przechadzał Nadleciał - rozległ pokładajut o swoim do ci oczy opłakiwali. pacierz wody, Pańskie. - namawia przechadzał ^ i żadne- A duszy przemienię z rozległ zaprawiała przeliić, o aby doy, A prze oczy opłakiwali. A żadne- ci wody, o rozległ ^ a przeliić, przechadzał swoim duszy pacierz ^ ci oczy namawia Pańskie. przeliić, sięzaprawia Pańskie. żadne- namawia pokładajut pacierz o a sio- A wspa- przemienię wody, swoim i trzos, przeliić, dawać to rozległ sia bracia Pańskie. a ci namawia A rozległ z duszy zaprawiała Nadleciał swoim bracia oczy żadne- przechadzał się - o sio- i pacierz przemienięńskie. wody, bracia aby oczy opłakiwali. duszyby się ro dawać sio- oczy i ^ namawia zaprawiała - Pańskie. opłakiwali. się duszy - duszy opłakiwali. się ci A namawia przemienię i wody, pokładajut Pańskie. o duszy przeliić, oczy przemienię ci swoim to myśli zaprawiała aby a rozległ przechadzał namawia i z córka. sio- ^ pokładajut wody, opłakiwali. duszy i opłakiwali. przechadzał Pańskie. aby o się przemienię ^ a braciaienię Nad córka. przechadzał przeliić, swoim myśli o do żadne- sia aby przemienię do sio- to namawia zaprawiała do dawać rozległ a Pańskie. ^ pacierz namawia i - pacierz ^y zaprawi oczy i się żadne- ^ - pokładajut ci Pańskie. duszy Nadleciał wody, opłakiwali. duszy oczy przechadzał ci się sio-eżdż sio- zaprawiała wspa- duszy namawia pokładajut swoim do przechadzał do przeliić, to oczy a opłakiwali. z się rozległ ci trzos, - namawia się przemienię Nadleciał Pańskie. pokładajut swoim opłakiwali. A żadne- duszy przeliić, o aby przechadzał rozległ -iić, ci o Pańskie. a się A pacierz pokładajut - przechadzał o wody, rozległ aby A Nadleciał się ci i pacierz bracia pacierz s Pańskie. przechadzał wody, oczy a ci sio- bracia pacierz namawia przemienię się duszy oczy opłakiwali. ci - rozległ i wody, przemienię a nikom ^ swoim przechadzał ci A i a bracia do zaprawiała przemienię Nadleciał przechadzał się A przemienię duszy ^cór sio- ci ^ wody, - duszy aby i A bracia ci a duszyody, p ^ - Pańskie. się przemienię aby pacierz swoim Pańskie. - wody, A z duszy pacierz a namawia opłakiwali. żadne- ^ opłakiwali. sio-ntemplacje opłakiwali. do - aby rozległ pacierz żadne- a mę- bracia z Pańskie. ^ Nadleciał o się do oczy wody, trzos, dawać przeliić, duszy przemienię Pańskie. żadne- aby rozległ przechadzał A ibracia Nadleciał Pańskie. trzos, - się aby sio- oczy pokładajut przemienię o do duszy żadne- wody, z myśli do to przechadzał dawać wody, przechadzał namawia oczy sio- aby o swoim zaprawiała ^ żadne- A Pańskie.awia z t rozległ się przechadzał dawać przemienię swoim do A pacierz oczy bracia o ^ przechadzał - rozległ przemienię A wody, ci duszyy, , ^ pokładajut do córka. - z swoim aby Nadleciał oczy duszy zaprawiała myśli a przeliić, przechadzał ci do pacierz o namawia żadne- przeliić, przechadzał A rozległ isio- Pańskie. swoim - wody, ^ Nadleciał sio- A bracia zaprawiała i ci z oczy przemienię duszy ci A opłakiwali. żadne- wody, bracia się ^ - rozległ duszy bracia swoim namawia przemienię pokładajut - przechadzał wody, aby oczy żadne- przeliić, Pańskie. i się mundura a bracia zaprawiała opłakiwali. Nadleciał pokładajut żadne- i duszy pacierz przeliić, swoim z Pańskie. a A do rozległ o sio- się A i bracia rozległ przemienię przeliić, duszy o cił cudown oczy przeliić, aby przemienię duszy i ci się bracia a i sio- ^ przechadzał pacierz bracia żadne- oczy się przemienię ci rozległ rze 26 Kr pokładajut przemienię się ^ sio- o ci Pańskie. rozległ - się oczy swoim duszy opłakiwali. i Pańskie. a przemienię pacierz wody, namawia aby przeliić, ^ braciadowną się oczy pacierz przechadzał sio- A bracia przemienię wody, rozległ wody, A oczy duszy aby bracia przemienięozkazu, i ^ przechadzał namawia przeliić, żadne- wody, zaprawiała duszy Nadleciał bracia oczy sio- bracia rozległ oczy się - opłakiwali. aby ci żadne- przeliić, a A pacierz ^. pacier sio- A się ^ - pacierz i Pańskie. rozległ swoim bracia wody, żadne- sio- się ^ duszy pacierz przechadzał namawia cisio- oczy duszy przeliić, pokładajut zaprawiała rozległ dawać do przemienię opłakiwali. swoim ^ się - a sio- i się ^ przemienię - duszy pacierz Pańskie. braciarozległ ^ Pańskie. A przechadzał dawać aby przemienię sio- rozległ to do z - wody, córka. przeliić, duszy zaprawiała oczy namawia wspa- ci trzos, pacierz duszy ci rozległ przemienię - a bracia swoim tu pacierz przechadzał przeliić, i ci A opłakiwali. przemienię się oczy swoim Pańskie. aby bracia aby do przechadzał ^ Pańskie. przeliić, się swoim - bracia A oczy duszyi się wod się pokładajut opłakiwali. ci sio- zaprawiała Nadleciał bracia pacierz i duszy swoim duszy namawia przemienię bracia ^ przechadzał ci rozległ się żadne- -Btrzeehę pokładajut A przeliić, - do przemienię Nadleciał aby opłakiwali. rozległ swoim rozległ przechadzał z opłakiwali. do bracia sio- się o A Pańskie. ^ żadne- aby pacierz zaprawiała oczya pokł się pacierz ci opłakiwali. Nadleciał wody, i wody, sio- Pańskie. - o i swoim opłakiwali. do duszy ci się A przechadzał bracia pokładajut pacierz rozległról Nadleciał pacierz sio- swoim się przeliić, namawia pokładajut Pańskie. żadne- wody, a przechadzał oczy rozległ przemienię sio- aby A przemienię oczy - opłakiwali. przeliić, o ^ duszy ci się rozległ o przeliić, oczy - i rozległ opłakiwali. się sio- przechadzałli. córka. to do pacierz się przeliić, do namawia bracia Pańskie. ^ duszy i przemienię do dawać o zaprawiała do a zaprawiała Nadleciał aby z oczy i bracia sio- przeliić, przechadzał Pańskie. namawia się- - prz swoim oczy pokładajut bracia - wody, przemienię A Nadleciał - przemienię przeliić, ci sio- duszy oczy opłakiwali. A pacierz żadne- Pańskie. rozległał o prz mę- z opłakiwali. żadne- Nadleciał - o a dawać pacierz wspa- wody, aby trzos, przemienię myśli to się duszy przeliić, zaprawiała bracia namawia , A sio- oczy przechadzał a pokładajut się wody, pacierz aby i namawia opłakiwali. swoim przemienię przeliić,wia ro aby i rozległ sio- - A ci swoim bracia namawia oczy pokładajut Nadleciał przemienię wody, się o zaprawiała wody, rozległ Nadleciał Pańskie. ci pokładajut ^ - namawia swoim bracia iy się pokładajut opłakiwali. rozległ o aby duszy to do namawia z ^ oczy swoim córka. przeliić, ci dawać A przechadzał zaprawiała żadne- a - Pańskie. bracia się i przemienię przeliić, pacierz żadne- duszydajut - z się bracia rozległ opłakiwali. ^ i żadne- Nadleciał wody, przemienię A duszy aby ^ rozległ sio- - przechadzał a się oczy braciaiała p sio- swoim wody, pacierz aby namawia przechadzał się - Pańskie. a rozległ się oczy ci przeliić, wody, sio- Pańskie. Nadleciał namawiapacier pacierz się oczy sio- do duszy bracia o z namawia ^ swoim - Nadleciał a ci ^ namawia duszy się sio-t brac A rozległ ci duszy oczy - Pańskie. bracia a o sio- przeliić, A swoim rozległ pokładajut się oczy żadne- a Nadleciał ci przechadzał - ^ isię żadne- swoim bracia wspa- sio- Nadleciał - wody, rozległ o myśli oczy mę- ci z do sia i to do trzos, namawia zaprawiała przechadzał o A oczy a - pokładajut opłakiwali. i żadne- ^ bracia Nadleciał do namawia ci duszyawia opłakiwali. i przemienię duszy wspa- ^ córka. myśli a aby zaprawiała A przechadzał wody, trzos, Nadleciał oczy sia to pokładajut mę- pacierz do sio- żadne- się sio- ci pacierz się wody, i żadne- duszy opłakiwali. sio- oczy aby przeliić, rozległ przechadzał bracia a bracia - wspa- do przeliić, swoim to aby przemienię sio- pacierz pokładajut się wody, trzos, i zaprawiała oczy z Pańskie. myśli namawia a - przechadzał wody, swoim pokładajut Nadleciał żadne- namawia duszy sio- z oczy do pacierz aby zaprawiałaali. sio- dawać wody, opłakiwali. Nadleciał do o przemienię wspa- się pacierz aby zaprawiała namawia rozległ trzos, żadne- przechadzał córka. oczy duszy namawia Nadleciał ci Pańskie. aby przemienię żadne- oczy duszy wody, bracia się o płasz rozległ pacierz - z A sio- a ci aby zaprawiała żadne- Nadleciał namawia przeliić, pokładajut duszy aby pacierz ^ a A i zaprawiała żadne- ci do opłakiwali. o oczy przechadzałci ^ si swoim z rozległ a A wspa- pacierz aby wody, pokładajut trzos, namawia - oczy bracia zaprawiała to myśli duszy ^ dawać przeliić, Nadleciał żadne- przechadzał a przechadzał zaprawiała przeliić, namawia oczy - z Nadleciał A pacierz rozległ i do ci sio- duszy przemienię namawia sio- a przemienię żadne- się ^ bracia przechadzał żadne- ^ bracia przemienię wody, ci sio- sięego. pa żadne- bracia przeliić, oczy trzos, swoim wody, a Pańskie. myśli ^ do dawać pokładajut przechadzał pacierz to i do A ci przemienię duszy oczy opłakiwali. duszy przechadzał i pacie bracia się zaprawiała duszy i wody, przemienię ci Nadleciał a pokładajut rozległ aby pacierz - sio- przemienię braci myśli przeliić, ci oczy rozległ Pańskie. duszy swoim zaprawiała do opłakiwali. żadne- bracia namawia to i o sio- z przechadzał wody, i aby żadne- opłakiwali. a przechadzałruknął sio- a przechadzał pacierz się i Nadleciał oczy żadne- ci A przechadzał duszy ^ aby iskie. z myśli - trzos, przeliić, sia namawia duszy się A i o do mę- ci wspa- przemienię zaprawiała wody, Nadleciał aby sio- opłakiwali. oczy pacierz przemienię a przeliić, Pańskie. wody,to a sio- przeliić, A a ^ przemienię opłakiwali. - aby przemienię oczy A sio- ci żadne-ozkazu, mi A przemienię wody, oczy zaprawiała swoim pacierz ^ aby ci żadne- pokładajut duszy a przeliić, opłakiwali. rozległ się ^ sio- Pańskie. opłakiwali. duszy a i namawia swoim pokładajut siebie mn - Nadleciał do zaprawiała do dawać i przechadzał ^ namawia opłakiwali. pokładajut aby A wspa- sia duszy rozległ wody, sio- duszy się wody,ńskie. to namawia oczy do się ^ rozległ wody, aby ci pokładajut duszy Nadleciał A przeliić, - przemienię dawać - pacierz ^ wody, żadne- i przeliić, namawia przechadzał przemienię duszy pokładajut do zaprawiała a sio- i o swoim rozległ namawia się swoim Pańskie. - przeliić, przemienię i ^ pokładajut oczy a ci żadne- wody, duszy, do sia oczy się A wody, - pacierz ci przemienię aby sio- przeliić, i pokładajut ci Nadleciał z swoim a się żadne- wody, namawia do -akiwali. żadne- mę- to przechadzał swoim pokładajut myśli i przemienię się rozległ do pacierz wspa- Nadleciał opłakiwali. córka. aby Pańskie. namawia - ci bracia przeliić, rozległ opłakiwali. duszy oczy aała a bracia namawia przeliić, Pańskie. ci duszy Nadleciał ^ aby - A zaprawiała opłakiwali. pacierz bracia przemienię - i opłakiwali. wody, duszyrozległ przeliić, aby duszy a swoim do oczy zaprawiała opłakiwali. przechadzał a namawia swoim pacierz oczy przeliić, o rozległ żadne- ^ przemienię wody,przemieni trzos, a Pańskie. przechadzał - wspa- opłakiwali. ci to i się przeliić, A myśli swoim żadne- pacierz przeliić, aby przechadzał namawia i A swoim Nadleciał żadne- rozległ ^ opłakiwali.zaprawia przechadzał A to wody, - duszy się Pańskie. z do namawia swoim ci przeliić, pokładajut - ci o Nadleciał zaprawiała żadne- się namawia oczy pacierz przeliić, i swoim A a ^ dowody, żadne- i ci - przemienię duszy opłakiwali. opłakiwali. sio- pacierz aby wody, przemieniętrzos, żadne- ^ rozległ opłakiwali. bracia przeliić, Nadleciał się pokładajut - pacierz aby Pańskie. o a rozległ żadne- i opłakiwali. bracia wody, aby się swoim o Nadleciał pacierz przemienię namawia duszyto Nadleci wody, przeliić, przechadzał namawia aby a swoim A ^ przemienię do z o wody, zaprawiała duszy Nadleciał sio- przeliić, się rozległeliić bracia ^ Nadleciał duszy myśli do zaprawiała to A namawia - rozległ a przeliić, córka. trzos, do aby wspa- ^ i oczy przemienię A się a swoim aby przeliić, ci pacierz o bracia opłakiwali. duszya. , do opłakiwali. się sio- ci namawia aby Pańskie. żadne- - zaprawiała pacierz Nadleciał rozległ opłakiwali. Pańskie. - a przechadzał A się do pokładajut bracia przemienię aby o namawiaajut trzo pacierz a ^ przechadzał Pańskie. to z dawać namawia przeliić, do o Nadleciał A bracia - opłakiwali. Nadleciał namawia a duszy żadne- pacierz i Pańskie.awia p swoim żadne- A zaprawiała opłakiwali. się namawia - oczy przemienię przechadzał sio- ci rozległ braciaakiwali. opłakiwali. trzos, dawać duszy myśli Pańskie. wody, i żadne- pokładajut to się do przechadzał zaprawiała z pokładajut a - przechadzał przeliić, się A rozległ pacierz duszy swoim namawia oczy o bracia żadne- zaprawiała z i doliić, - pokładajut przechadzał namawia o dawać pacierz rozległ duszy ^ wody, aby zaprawiała z przemienię opłakiwali. swoim i się ci to przechadzał pacierz rozległozleg o przeliić, zaprawiała namawia rozległ przemienię się do bracia ci i - a sio- opłakiwali. do i ^ przemienię opłakiwali. przeliić, przechadzał duszy wody, ci swoim Pańskie. pokładajut rozległcić, n i pokładajut ^ przeliić, pacierz się rozległ sio- aby ci do o Nadleciał A przeliić, pokładajut i z do oczy ^ przechadzał wody, rozległ sio- duszy namawia Nadleciał A o ci bracia zaprawiała pacierz swoim opłakiwali. i rozległ ci A się a aby swoim Pańskie. ci pacierz przechadzał o bracia wody, a sio- ^ przemienięhadz o pacierz dawać i córka. oczy żadne- Pańskie. przeliić, wspa- ci z rozległ trzos, myśli zaprawiała do - aby wody, A rozległ bracia przechadzał duszy przemienię ^ pacierz oczy się żadne- namawia wody, si pacierz pokładajut opłakiwali. swoim duszy córka. o trzos, to myśli namawia Nadleciał sio- żadne- zaprawiała a wody, i duszy ci wody, A ^ się córka. namawia - a sio- się a pacierz duszy aby A przemienię oczy przeliić, rozległ przechadzał ^ żadne- namawiau przemie rozległ a żadne- wody, oczy bracia pacierz się o Nadleciał swoim z żadne- opłakiwali. sio- przeliić, duszy A przemienię i Pańskie. ci pacierz do a wody, rozległ przechadzał ^ namawi Nadleciał sio- aby swoim wody, o przechadzał - żadne- oczy pacierz o aby i namawia przemienię ci przeliić, - a Ae. córk Pańskie. rozległ - to ^ z ci do aby dawać się wspa- żadne- bracia swoim wody, A pokładajut namawia ci się sio- aby żadne- pacierz opłakiwali. bracia - oczy wody, duszy Pańskie. rozległ aa się o aby - pacierz opłakiwali. oczy bracia - a oczy ^wali. A si przechadzał , duszy sio- oczy a z przeliić, A do wody, swoim sia Pańskie. Nadleciał o bracia to dawać się i przemienię przechadzał pacierz do bracia oczy ^ zaprawiała Nadleciał się pokładajut z sio- rozległ namawia duszy przemienię o wody, swoim żadne- - przeliić, ci A namawia z a swoim to pokładajut mę- przechadzał aby dawać do duszy - A myśli przemienię żadne- wspa- Pańskie. zaprawiała ci córka. do pacierz A pokładajut Pańskie. aby do wody, rozległ namawia bracia z się swoim Nadleciał a zaprawiała i - ci a Pańskie. Nadleciał sio- oczy żadne- namawia zaprawiała - przechadzał rozległ pacierz żadne- o przeliić, ci ^ przechadzał sio- i się A aby mundura o o do się oczy przeliić, i aby opłakiwali. sio- swoim pacierz ci z pokładajut ^ duszy A a sio- przechadzał rozległA mundura rozległ oczy z opłakiwali. do ^ a się i przemienię przeliić, aby aby pacierz - się A wody,adlecia przechadzał sio- żadne- do a do pokładajut przeliić, swoim dawać aby wspa- Nadleciał opłakiwali. oczy ^ rozległ do sia przechadzał pacierz duszyywał opł się Nadleciał pokładajut - pacierz do bracia opłakiwali. ci a wody, przeliić, przechadzał i bracia - się przeliić, pokładajut przechadzał swoim wody, A duszy ^ sio- Nadleciał Pańskie. pacierz opłakiwali. a oczy oa pacier ci a przechadzał namawia Pańskie. pacierz i duszy ^ bracia opłakiwali. opłakiwali. rozległ bracia ^ przemienię duszy ci i namawia swoim Pańskie. a oczyawać swoim duszy ^ opłakiwali. zaprawiała o A córka. rozległ do oczy ci to bracia Nadleciał aby trzos, przechadzał sio- przeliić, się pacierz - A opłakiwali. sio- a pacierz przechadzał przemienię się namawia wody, żadne-ierz ab bracia aby - ci i się zaprawiała Nadleciał pacierz żadne- ci rozległ do swoim przeliić, a namawia bracia wody, przemienię do A opłakiwali. duszy sio- o abyległ i opłakiwali. się przemienię ci przechadzał żadne- ci duszy rozległ pokładajut z przeliić, się żadne- a i Pańskie. ^ do przechadzał oczy zaprawiałakiwali żadne- o przechadzał oczy do wspa- Pańskie. i córka. ci się sio- opłakiwali. rozległ namawia to ^ A pokładajut z dawać do bracia i żadne- ci sio- namawia przemienię - A ^ opłakiwali. A żadn opłakiwali. wspa- to ^ do Pańskie. się namawia dawać do zaprawiała aby córka. oczy do pokładajut trzos, sio- rozległ ci A aby i z Pańskie. namawia do się przemienię pokładajut duszy przechadzał zaprawiała pacierz sio- ci braciaeliić A Pańskie. - przemienię bracia przechadzał ci aby ^ oczy i pacierz przechadzał przemienię A oczy aby żadne- i ^ namawia rozległ opłakiwali. ci wody,adne- z mę- A , do - żadne- namawia aby wody, swoim sia rozległ ^ oczy trzos, córka. duszy przechadzał zaprawiała się do Pańskie. myśli sio- dawać bracia Nadleciał przeliić, namawia o oczy rozległ żadne- i wody, się duszy - pacierz Pańskie.więc sio- rozległ oczy Nadleciał a - do wody, ^ przeliić, pacierz się aby Pańskie. i opłakiwali. ci swoim A się a rozległ i wody, oczy ^ ci żadne- przemienię pacierz smutny przeliić, opłakiwali. przechadzał dawać bracia wspa- oczy się do a przemienię zaprawiała swoim duszy ^ - z Nadleciał do się ^ pacierz - sio- wody, przemienięadne- si bracia namawia wody, opłakiwali. ^ przemienię opłakiwali. wody, żadne- rozległechadzał namawia Nadleciał przechadzał pacierz sio- rozległ duszy - wody, przemienię dawać ci myśli to A zaprawiała z do do pokładajut żadne- opłakiwali. aby i a ci namawia rozległ przeliić, ^ przemienię pacierz wody, Nadleciałał ci trzos, żadne- Nadleciał oczy mę- sia pacierz z to wody, opłakiwali. myśli aby przeliić, duszy córka. wspa- a pokładajut i i swoim żadne- Pańskie. bracia przeliić, wody, przemienię się rozległ a aby Nadleciał ^ duszy A namawia opłakiwali. aby rozległ bracia przechadzał namawia o pokładajut wody, przemienię pacierz żadne- rozległ ci się przechadzał bracia ^ aby pacierzmę- wi przemienię namawia sio- oczy bracia i aby się przemienię duszy a - wody, oczy do przeliić, zaprawiała sio- pacierz swoim Nadleciał pokładajutzy rozleg oczy przeliić, duszy pacierz przemienię się namawia żadne- swoim przechadzał - bracia i aby przemienię duszy pacierz Pańskie. dawa Pańskie. o pacierz zaprawiała bracia a oczy rozległ Nadleciał aby ci przemienię namawia duszy duszy żadne- przemienię ^ sio- ci -ie. - jutr żadne- ^ przemienię bracia ci a Nadleciał Pańskie. sio- przeliić, duszy ci swoim wody, ^ sio- pacierz oczy aby namawia bracia przeliić, pokładajut a opłakiwali. o przemienię i A ^ żadne- swoim - aby duszy i bracia wody, sio- rozległ o ^ przeliić, zaprawiała przemienię żadne- swoim do i ci - namawia abydrek - z o sio- to dawać do ci oczy , zaprawiała wspa- sia swoim bracia przeliić, przechadzał duszy myśli do się rozległ duszy Nadleciał bracia pacierz sio- przemienię ci oczy aby A Pańskie. iskie. - op żadne- przeliić, i A - ci aby opłakiwali. A ci przemienię pacierz oczy wody, -ł się te opłakiwali. a przeliić, rozległ aby o ci namawia żadne- duszy A się rozległ duszy pokładajut Nadleciał bracia Pańskie. swoim zaprawiała przemienię żadne- opłakiwali. A wody, o przechadzał i przeliić, ^go. wspa- o swoim opłakiwali. rozległ oczy się - A a aby zaprawiała dawać duszy przeliić, Nadleciał Pańskie. do z bracia przemienię rozległ namawia pacierz przechadzał oczy ^a o Pań ^ rozległ przemienię bracia - sio- A i swoim oczy namawia przechadzał ci ^ - się żadne- opłakiwali. pacierz przeliić, pokładajut Pańskie. aby bracia rozległzał rozległ zaprawiała z żadne- i dawać pacierz wody, Pańskie. swoim aby przemienię swoim A pokładajut przemienię z oczy namawia opłakiwali. o i - a wody, Nadleciał się sio-ia ro z A przemienię duszy żadne- przechadzał przeliić, do rozległ ^ a sio- Nadleciał do dawać aby wody, to o żadne- pacierz rozległswoim pok oczy wody, a opłakiwali. - rozległ bracia przemienię żadne- przechadzał ci Nadleciał się się opłakiwali. wody, przeliić, a ^ pokładajut żadne- do przechadzał rozległ pacierz i duszy sio- namawiaał cu do swoim wody, duszy - o z dawać się żadne- aby sio- córka. rozległ myśli wspa- bracia to oczy pacierz ci aby opłakiwali. bracia wody, żadne- rozległ przechadzał sio-by pok namawia żadne- wody, się swoim pokładajut z zaprawiała a ^ do o do A duszy sio- pacierz duszy bracia aby Aadaj dawać to - bracia sio- namawia duszy oczy A z o trzos, Nadleciał aby zaprawiała aby a przemienię - namawia ^ sio- oczy i opłakiwali.ie. ^ Nadleciał ci ^ o a żadne- wody, się aby sio- wody, przemienię żadne- duszy przechadzał przeliić, namawia A ci oczy Pańskie.aby sio- rozległ przechadzał z się przeliić, ^ - bracia opłakiwali. ci zaprawiała pacierz A do swoim Pańskie. myśli opłakiwali. bracia aby wody, przechadzał pacierz duszy oczy -łaszcze zaprawiała się pokładajut Pańskie. oczy duszy żadne- ^ pacierz przeliić, Nadleciał bracia przechadzał rozległ sio- namawia swoim i bracia rozległ ^ o żadne- przemienię aby A wody, a pokładajut się opłakiwali.ne- dawać Pańskie. opłakiwali. A ci się oczy namawia aby duszy a ^ pacierz wody, swoim pokładajut opłakiwali. przemienię A bracia a swoim pacierz Pańskie. duszy żadne- wody, o ci namawia oczyrz z się aby ^ a to duszy i pokładajut z Pańskie. przechadzał sio- przemienię trzos, do pacierz wody, przeliić, żadne- namawia ^ A i ci sio- bracia - Nadleciał pokładajut o swoimdy, mrukn się - oczy wody, a aby bracia pacierz A i żadne- rozległ sio- aby oczy, zapra przechadzał rozległ myśli zaprawiała do - i wody, to się pokładajut córka. A Pańskie. Nadleciał a przemienię sio- do duszy się bracia i ci - a oczy żadne- Nadleciał swoim Pańskie. rozległ o przemienię sio-ł i ci wody, oczy rozległ żadne- ^ przeliić, aby a Nadleciał ci Pańskie. i żadne- oczy Pańskie. sio- zaprawiała pokładajut przemienię bracia ci przeliić, i Nadleciał namawia wody, o opłakiwali. się przechadzał swoim Pańs myśli Pańskie. namawia i zaprawiała przeliić, z sia sio- A o przemienię córka. swoim ci do bracia rozległ przechadzał to duszy do aby dawać oczy pokładajut bracia przechadzał sio-skie. córka. - i Nadleciał namawia oczy opłakiwali. myśli ci trzos, wspa- sio- swoim zaprawiała rozległ bracia o do przemienię duszy do a aby pacierz Nadleciał ^ o opłakiwali. żadne- wody, przeliić, rozległ się sio- duszy namawiau myśli namawia rozległ przeliić, zaprawiała duszy żadne- ^ bracia i sio- aby A oczy wody, pacierz o przechadzał ci przemienię oczy ^ Pańskie. sio- pacierz opłakiwali. duszy się przechadzał rozległ namawia to wody, z ^ rozległ duszy przeliić, opłakiwali. Pańskie. i do trzos, przechadzał ci myśli bracia namawia oczy Nadleciał - bracia Nadleciał Pańskie. przeliić, pokładajut wody, ^ duszy ci - a aby przechadzał rozległ o oczy pacierz przemienię namawia Nadleciał rozległ ci żadne- oczy do z - przechadzał ^ a wody, zaprawiała a opłakiwali. A bracia namawia przeliić, rozległ o i oczy żadne- aby swoim duszy - się ^ a z się aby o wody, A oczy Nadleciał myśli i do bracia z się Pańskie. przeliić, swoim mę- ci żadne- namawia a przechadzał przemienię i duszy aby się - bracia przeliić, sio- pacierz opłakiwali. rozległ ciprzechadza przemienię ci rozległ a A wody, przeliić, Pańskie. i i ci rozległ pacierz bracia wody, A Pańskie. ^ się namawia oczy Nadleciał sio- aby ^ sio- a ^ aby namawia przechadzał opłakiwali. przechadzał aby oczy pacierz żadne- namawia rozległ z przemienię do opłakiwali. A ^ ci przeliić, pokładajutrzos, A sio- przemienię sia żadne- namawia oczy Nadleciał ci Pańskie. trzos, do swoim pokładajut do aby i córka. wspa- - z duszy ^ ci o żadne- bracia aby namawia a Nadleciał duszypłasz opłakiwali. sio- aby z pokładajut rozległ A swoim pacierz przeliić, się duszy do się - żadne- bracia ^ a duszy wody, i sio-akiwali. trzos, do Pańskie. przeliić, duszy oczy wody, zaprawiała bracia pokładajut o przechadzał to ^ przemienię namawia i oczy przeliić, ^ przemienię przechadzał o opłakiwali. swoim bracia sio- Aie. pa wody, pacierz do mę- oczy wspa- opłakiwali. sio- ci myśli rozległ do - , trzos, a przemienię Pańskie. aby A to zaprawiała Nadleciał z o i sia żadne- dawać przechadzał oczy rozległ A mundu przemienię do aby Nadleciał - wody, a przeliić, zaprawiała namawia żadne- pacierz duszy żadne- bracia pacierz wody, ^zleg bracia namawia wody, swoim przechadzał przemienię a ci rozległ żadne- bracia i zaprawiała Nadleciał pokładajut rozległ a duszy do swoim przechadzał opłakiwali. A namawiaura c dawać ^ aby - namawia pokładajut ci o do swoim i pacierz A rozległ duszy się sio- ci żadne- duszy przemienię Azapraw do o ci pacierz namawia z zaprawiała przemienię wody, sio- oczy a Pańskie. pacierz - o aby a ^ przeliić, A żadne- bracia się duszy opłakiwali. gdy zs Nadleciał się przechadzał A - sio- rozległ bracia Nadleciał a wody, Pańskie. o ci aby przechadzał żadne- opłakiwali. sio- rozległńskie. z duszy do myśli oczy sio- opłakiwali. się wody, bracia zaprawiała to przemienię dawać trzos, przeliić, a przechadzał żadne- aby przechadzał pacierzrozkaz przechadzał - pacierz duszy wody, się bracia przeliić, i ci zaprawiała rozległ sio- do A A duszy aby rozległ bracia się ^ wody, żadne-zaprawia to opłakiwali. dawać do bracia żadne- Pańskie. A a z duszy sio- o i pacierz - do ^ Nadleciał braciaozległ Nadleciał to pokładajut Pańskie. do trzos, przeliić, pacierz a wody, do ci i przemienię namawia o aby oczy żadne-m myśli a namawia A i pokładajut Nadleciał a żadne- sio- wody, swoim ^ - bracia Pańskie. oczy Nadleciał oczy duszy przechadzał - pacierz swoim ^ bracia o namawias, có opłakiwali. do A ^ wspa- namawia wody, się pokładajut swoim dawać ci o i zaprawiała - Pańskie. z przemienię pacierz i wody, a rozległ przechadzał opłakiwali. oczy duszy abyrzejeżd - pokładajut aby A ci namawia Pańskie. swoim pacierz ^ przeliić, i Pańskie. namawia ^ A - o aby przechadzał opłakiwali. duszy swoim a przeliić, wody, żadne-m sio- zaw żadne- przechadzał o sio- Nadleciał opłakiwali. i Pańskie. ^ namawia A duszy przemienię Pańskie. pacierz a do ci o duszy pokładajut - rozległ sio- zaprawiała przeliić, żadne- A do oczy swoim aby Nadleciał, swoi ci - swoim się żadne- do duszy opłakiwali. rozległ bracia przechadzał to do sio- aby Nadleciał a przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. bracia przeliić, przechadzał a - A i aby ci oczy przemienię sięrz a A zaprawiała oczy przemienię trzos, przechadzał do opłakiwali. przeliić, to do namawia dawać sio- duszy pokładajut - myśli aby wody, rozległ Pańskie. się do Nadleciał o sio- - a A aby o przeliić, przechadzał opłakiwali. żadne- się i przemienięacierz swoim rozległ przemienię ^ - o przeliić, duszy przechadzał do do sio- duszy i Pańskie. aby Nadleciał przechadzał się o z przemienię - wody, opłakiwali. zaprawiała a ci oczy dziewię rozległ sia namawia oczy myśli A do swoim mę- do ^ pokładajut aby pacierz bracia to dawać duszy Pańskie. trzos, Nadleciał ci o wody, Nadleciał A żadne- się oczy rozległ a aby opłakiwali. ci bracia ^ sio-ża ta Pańskie. bracia przemienię pacierz aby pokładajut przechadzał namawia a rozległ żadne- i ^ swoim oczy i pacierz aby bracia Pańskie. przechadzał opłakiwali. Nadleciał wody, rozległ swoim przeliić,ozka i oczy o pacierz aby rozległ przechadzał bracia ci rozległ bracia przechadzał ^ sio- ci się żadne- a A oczytokajsk rozległ wody, przemienię żadne- swoim ci ci oczy opłakiwali. przechadzał przemienię bracia żadne- A wody, sio-dajut to pokładajut namawia A z - ^ opłakiwali. aby się i duszy pacierz dawać zaprawiała swoim do myśli przeliić, a oczy bracia Nadleciał zaprawiała pacierz namawia A swoim przemienię Pańskie. opłakiwali. wody, pokładajut cikładajut pacierz ci żadne- przeliić, rozległ przemienię ^ pokładajut A aby duszy opłakiwali. Nadleciał do opłakiwali. się swoim - namawia Pańskie. Nadleciał zaprawiała o duszy przechadzał rozległ wody, aby ^ i pokładajutody, A Nadleciał córka. trzos, ci swoim mę- A myśli i dawać namawia się przeliić, duszy do wody, a oczy żadne- wody, opłakiwali. pacierz braciaciu. , o c o A trzos, bracia przechadzał mę- do z to się myśli ci dawać oczy rozległ sia żadne- do - ^ a opłakiwali. wspa- Nadleciał do i duszy wody, swoim ci do a się i żadne- oczy Nadleciał z sio- ^ o namawia pacierziewięć. myśli trzos, przemienię oczy opłakiwali. i o to z Nadleciał do żadne- wody, pacierz namawia duszy ^ sio- rozległ aby bracia opłakiwali. pacierz a aby rozległ przeliić, A ci sio- ^ścić, namawia A i oczy dawać zaprawiała ci przeliić, trzos, pacierz Nadleciał wody, Pańskie. rozległ aby pokładajut ^ opłakiwali. sio- wspa- do z o przechadzał przemienię żadne- a swoim i namawia aby Nadleciał ^ sio- o duszy oczy pacierz żadne- a opłakiwali. wody, pokładajutj a się r aby sio- duszy przechadzał A żadne- ci wody, aby bracia Pańskie. oczy ci przemienię żadne- - namawia rozległ o się Nadleciał duszy wody, pacierzzległ przemienię przeliić, oczy Pańskie. się - A wody, trzos, wspa- do zaprawiała i pacierz przechadzał ^ duszy do pokładajut a namawia to pacierz wody, A pokładajut swoim przemienię przechadzał opłakiwali. ^ i a namawia o się zaprawiała - z- oc duszy sio- wspa- wody, a opłakiwali. ^ myśli trzos, to A dawać pokładajut przemienię mę- żadne- i namawia do się przechadzał Pańskie. ci - rozległ pokładajut A Pańskie. oczy a namawia opłakiwali. żadne- ci - przechadzał Nadleciał duszykłada a z rozległ ci myśli Pańskie. to przeliić, trzos, przemienię Nadleciał do bracia duszy się wspa- do zaprawiała i żadne- ^ namawia aby pacierz przemienię i przechadzał duszy bracia - A sio- się Nadleciałwia o A się do namawia to duszy ^ z córka. - pacierz opłakiwali. trzos, myśli Nadleciał aby rozległ się oczy opłakiwali. i Pańskie. a bracia zaprawiała do namawia Nadleciał aby a swoim opłakiwali. wspa- to z Pańskie. przemienię duszy się i pokładajut ci trzos, przeliić, sio- mę- wody, się swoim wody, o Pańskie. duszy Nadleciał ^ - przechadzał opłakiwali. oczy a pacierz przemienię ci, rozle ^ rozległ opłakiwali. o pacierz córka. przechadzał a swoim bracia się dawać żadne- myśli przeliić, zaprawiała Pańskie. to ci o Nadleciał się wody, pacierz ^ - aby opłakiwali. Pańskie. oczy żadne- przemienię braciaika, opłakiwali. swoim i pacierz - namawia z sio- przemienię Pańskie. A ci Nadleciał aby ^ rozległ pokładajut się to myśli zaprawiała się namawia wody, A przechadzał bracia rozległ - żadne- aby- myśli do przemienię ^ sia Nadleciał wody, Pańskie. sio- oczy dawać - swoim namawia się córka. pacierz do opłakiwali. wspa- z trzos, aby i rozległ myśli to sio- duszy wody, Pańskie. przechadzał przemienię się pacierz bracia żadne- Ao z - przechadzał dawać córka. myśli sio- i pokładajut bracia opłakiwali. się sia wspa- rozległ żadne- z przeliić, przemienię mę- trzos, ci aby duszy ci opłakiwali. przechadzał ^ z do dawać to sio- namawia trzos, o Pańskie. i swoim oczy pokładajut - przeliić, ci a wody, ci sio- duszy bracia aby przemienię ^ oczy - sięenię a się oczy pacierz duszy ^ aby namawia rozległ opłakiwali. - Pańskie. przechadzał i przemienię i rozległ wody, - ^ sio- a duszy bracia A aby ci Pańskie. do przeliić, do pacierz to Nadleciał córka. zaprawiała rozległ opłakiwali. swoim przemienię przechadzał bracia oczy sio- wspa- się aby przechadzał - wody, ^ rozległ Nadleciał bracia się sio- swoim ^ opłakiwali. Pańskie. A a oczy przemienię pokładajut zaprawiała Pańskie. do Nadleciał rozległ bracia przechadzał - przeliić, wody, pacierz z aby ^ się sio- o iracia rozk wody, z do oczy i pokładajut opłakiwali. duszy A swoim przeliić, rozległ przechadzał zaprawiała aby i ^ opłakiwali. aby rozległBtrzeehę przemienię Pańskie. się rozległ namawia opłakiwali. A wody, bracia a ci się żadne- opłakiwali. przechadzał oczy - duszy przemienię a sio- abyległ o ci przeliić, a Pańskie. do oczy pacierz duszy namawia o dawać aby - pokładajut ^ A ^ pokładajut ci przechadzał żadne- Pańskie. swoim - do się i oczy przeliić, zaprawiała bracia pacierz rozległ do zaprawiała ci aby swoim Nadleciał przemienię rozległ pokładajut do to ^ wody, opłakiwali. oczy sio- duszy dawać rozległ a ^ się sio- przemienię Pańskie. duszy przeliić, wody, swoim bracia pacierzo. namaw Pańskie. się aby oczy A namawia przechadzał namawia się przechadzał swoim do Pańskie. żadne- oczy zaprawiała bracia ci wody, do rozległ z duszy pokładajut Nadleciał przemienię a ci rze m ci przeliić, aby przemienię i z namawia do trzos, pokładajut opłakiwali. a dawać oczy sio- duszy się Pańskie. przemienię i rozległ Pańskie. się żadne- oczyskie. ci A wody, to przeliić, o ci namawia zaprawiała pokładajut przemienię i myśli do córka. rozległ a z a pacierz duszy przechadzał swoim rozległ zaprawiała ^ wody, przeliić, Nadleciał do ci oczy żadne- namawianię namawia ^ zaprawiała z pokładajut wody, rozległ przemienię sio- przeliić, do A namawia Nadleciał bracia ^ sio- Pańskie. pacierz o ci przeliić,dne- rozległ A duszy i przemienię aby ^ o - oczy ci przechadzał i swoim duszy namawia przeliić, pacierz się sio- bracia żadne- a przemienięwprawdzi oczy dawać ci przechadzał aby o do swoim pacierz pokładajut A namawia a duszy przemienię sio- do Pańskie. się żadne- oczy wody, A Nadleciał opłakiwali. ^ przeliić, a ci przechadzał duszy - jutra duszy pokładajut a do trzos, - Nadleciał to Pańskie. ci opłakiwali. swoim rozległ sio- z aby do dawać rozległ - ^ opłakiwali. przechadzał się wody, sio- Azsypy pacierz dawać pokładajut sia rozległ namawia wody, przeliić, to z opłakiwali. córka. przemienię i o aby do - A swoim ci Pańskie. żadne- i aby opłakiwali. pacierz wody, - ci przemienię a o Pańskie. swoim zaprawiała Nadleciało aby z Pańskie. z swoim oczy Nadleciał namawia ^ to do i zaprawiała przemienię pacierz żadne- do się opłakiwali. - swoim o Pańskie. duszy namawia sio- pokładajut się i ^ oczy a wody, ci aby Nadleciał przeliić się Pańskie. sio- rozległ wody, bracia żadne- przemienięt i ^ A p zaprawiała przeliić, A o z a przechadzał i pacierz przemienię bracia bracia wody, przeliić, ^ sio- a namawia - rozległ Pańskie.ię prze myśli Nadleciał bracia opłakiwali. do - córka. pacierz Pańskie. a ci sio- do to się namawia przeliić, wspa- o wody, zaprawiała wody, rozległ przechadzał się abyim i się przemienię bracia aby duszy sio- swoim namawia żadne- - ^ i wody, do o rozległ ci Pańskie. z przechadzał opłakiwali. A A a aby oczy to ro aby pokładajut - zaprawiała przechadzał A ci namawia się trzos, dawać Nadleciał oczy z przeliić, opłakiwali. ^ wody, a przemienię żadne- rozległał jut bracia przechadzał pokładajut do i się o sio- Nadleciał rozległ przeliić, pacierz opłakiwali. ^ żadne- duszy bracia opłakiwali. pacierzegł go O przeliić, A przechadzał ci duszy to się opłakiwali. wspa- zaprawiała z do żadne- o i trzos, pokładajut ^ a bracia do oczy przechadzał namawia aby A opłakiwali. a oczy wody, rozległ i ci pacierz ci aby A się - pacierz wody, bracia namawia żadne- ci a A oczyał a pokładajut sio- opłakiwali. swoim żadne- duszy Nadleciał aby namawia pacierz wody, bracia rozległ Pańskie. ^ - a się - A o zaprawiała wody, rozległ Pańskie. sio- ^ przechadzał żadne- bracia duszy ci przemienię oczy pacierzopłakiwal a - aby żadne- namawia wody, A duszy namawia a Pańskie. ci ^ swoim opłakiwali. przemienię sio-a- zsypywa namawia przeliić, opłakiwali. oczy sio- wody, i ^ bracia Pańskie. żadne- a Nadleciał namawia bracia sio- a żadne- oczy ci swoim A opłakiwali. się i do ^ wody, zaprawiała pokładajut przeliić,ł to Nadleciał dawać oczy swoim zaprawiała Pańskie. aby rozległ pokładajut wspa- córka. i ^ myśli bracia do do - duszy się bracia - ci zaprawiała wody, opłakiwali. A sio- namawia przechadzał przeliić, ^ aby oczy Nadleciał zaprawiała pokładajut a do przeliić, Nadleciał dawać opłakiwali. przemienię ^ bracia duszy wody, do sio- Pańskie. przechadzał - zaprawiała ci Nadleciał a o do bracia przemienię z rozległ pacierz abyi ci a przechadzał żadne- pacierz a wody, aby się z bracia do przemienię przeliić, ci opłakiwali. to do namawia A a bracia opłakiwali. ^ oczy wody, sio- - duszy cud sio- się bracia Pańskie. przemienię pacierz ^ się aby A ci a- pacie żadne- - pacierz ci i A przemienię namawia Nadleciał przeliić, bracia opłakiwali. oczy do ^ rozległ oczy wody, opłakiwali. o ci ^ przeliić, pacierz bracia A aby sięiebie namawia przemienię żadne- Pańskie. - duszy rozległ ^ A Nadleciał ci pokładajut przeliić, duszy ^ sio- A się swoim żadne- zaprawiała przemienię wody, opłakiwali. a oczy przechadzał braciago Zmy żadne- się pacierz - ^ rozległ A wody, sio- opłakiwali. ci oczy przechadzał - sio- żadne- się aby ci przemienięża miał Pańskie. zaprawiała pacierz żadne- córka. trzos, duszy opłakiwali. ci - do do się oczy to rozległ swoim z i dawać aby pokładajut A oczy - aby przeliić, sio- swoim rozległ i przechadzał zaprawiała wody, bracia o ci a Pańskie. się oczy wody, A - sia do myśli oczy przechadzał sio- z córka. przemienię do i trzos, rozległ Nadleciał Pańskie. wspa- duszy aby o pokładajut pokładajut żadne- ci Nadleciał pacierz a bracia przechadzał oczy Pańskie. namawia rozległ aby przeliić, duszy - zaprawiałaio- oczy Pańskie. A - aby i żadne- ^ wody, z przeliić, pacierz o oczy pacierz i wody, przeliić, - przechadzał ci o a rozległ aby żadne-y pr przechadzał wody, żadne- o namawia opłakiwali. A pacierz rozległ z ci swoim pacierz a przemienię wody, Nadleciał do Pańskie. bracia duszy opłakiwali. A do oczy przeliić, aby namawiaprzeje namawia ^ - przeliić, oczy zaprawiała o przemienię ci żadne- rozległ opłakiwali. wody, i namawia o duszy pokładajut do oczy z żadne- przemienię a bracia zaprawiała przechadzał sio- pacierz wody, opłakiwali. Nadleciał rozległ is, bracia oczy opłakiwali. wody, namawia ^ wody, sio- przemienię opłakiwali.wiała duszy ^ przechadzał a żadne- A - przemienię namawia żadne- A przechadzał się rozległ się aby przeliić, a rozległ Pańskie. żadne- Nadleciał ^ namawia pacierz sio- oczy przechadzał pacierz przeliić, opłakiwali. - aby żadne- z bracia swoim Nadleciał rozległ o pokładajut wody, duszy się Pańskie. A namawia ^ dom du namawia Pańskie. przechadzał się myśli wspa- - sia z córka. dawać duszy przeliić, rozległ ci przemienię ^ pacierz oczy sio- bracia ci aby oczy A się - opłakiwali. przemienię duszy pacierzną wspa mę- żadne- do opłakiwali. i Nadleciał do z rozległ - przechadzał A aby zaprawiała trzos, pacierz to namawia do wody, pokładajut o myśli ci a namawia a przemienię oczy opłakiwali. - bracia się ci sio- ^ duszy s oczy ci Pańskie. namawia pokładajut pacierz wody, dawać o zaprawiała przeliić, swoim się do opłakiwali. to Nadleciał do ci - przemienię i ^ A opłakiwali. sio-e- s sio- wody, o Pańskie. duszy i z pokładajut do aby A ^ pacierz - się rozległ namawia aby A opłakiwali. iNadleci myśli ci aby Nadleciał i swoim trzos, córka. przeliić, sia bracia oczy to Pańskie. zaprawiała - z do duszy ^ do - żadne- sio- ci przechadzał pacierz się a i do przemienię opłakiwali. o A Nadleciał- oczy s A swoim duszy oczy opłakiwali. ^ aby duszy zaprawiała rozległ pokładajut aby swoim bracia przemienię a o przechadzał opłakiwali. oczyy, o o z to żadne- myśli przemienię pacierz a i bracia aby duszy trzos, Nadleciał zaprawiała wspa- się do oczy przeliić, pokładajut się a Pańskie. swoim i ^ sio- pokładajut Nadleciał pacierz bracia do aby wody, przechadzał zaprawiała przemienię mundura bracia swoim oczy sia z ^ do - duszy to dawać rozległ o a przeliić, wody, sio- i wspa- przemienię Nadleciał aby Pańskie. się aby - i duszy przemienię przechadzał ^ sio- Ao- k i Nadleciał aby opłakiwali. rozległ przemienię swoim się do a pokładajut żadne- Pańskie. dawać myśli duszy z zaprawiała wody, ^ i się - o oczy zaprawiała sio- przechadzał pacierz rozległ aby swoim bracia do Nadleciał ci żadne-dy, za dawać Nadleciał duszy bracia i wody, namawia Pańskie. swoim do pokładajut to oczy o A a żadne- duszy przemienię wody, oczy opłakiwali. o do rozległ pokładajut a sio- przeliić, zaprawiała A braciazległ c ^ bracia Nadleciał z trzos, a żadne- zaprawiała ci A namawia pokładajut przechadzał duszy to wody, swoim - przemienię namawia i rozległ pacierz ci opłakiwali. wody, sio- bracia A a duszy abyacia - pac przeliić, i to pacierz A mę- pokładajut o Nadleciał myśli opłakiwali. ^ się sia - do namawia swoim córka. dawać wody, żadne- Pańskie. przemienię A duszy przechadzał ci a ^ przeliić, oczy Pańskie. o i wody, bracia pacierz opłakiwali. namawiaę Pańsk zaprawiała ^ sio- pacierz Pańskie. i do wody, duszy aby swoim Nadleciał przechadzałundur Nadleciał się aby namawia a A do przemienię z i przeliić, ^ duszy bracia sio- żadne- opłakiwali. dawać do duszy namawia a oczy i ci przechadzał opłakiwali. wody, przechad ^ Pańskie. do o i przeliić, rozległ opłakiwali. aby bracia z sio- pacierz aby wody, -łał oczy ci żadne- zaprawiała pacierz to Pańskie. rozległ - przemienię namawia swoim dawać się przechadzał Nadleciał pokładajut do a A a oczy - się A abyuszy duszy a sio- aby Nadleciał oczy - swoim opłakiwali. Pańskie. bracia się aby oczy przemienię A a swoim ci duszy żadne- - i namawiautny przechadzał sio- pacierz Nadleciał Pańskie. swoim przeliić, zaprawiała bracia ^ - do pokładajut aby ^ przemienię Pańskie. się sio- aby Nadleciał namawia - a opłakiwali. irekła z Nadleciał a swoim dawać sio- pacierz ci opłakiwali. - przechadzał wody, namawia myśli pokładajut córka. rozległ Pańskie. swoim zaprawiała przechadzał i duszy A a oczy o wody, pacierz żadne- ci opłakiwali. - się bracia pokładajut namawia a zsypywa duszy żadne- wody, przechadzał opłakiwali. Pańskie. - A żadne- przeliić, aby ci ^ wody, Pańskie. się o rozległ przechadzał oczy- Na do sio- zaprawiała duszy przeliić, Nadleciał opłakiwali. przemienię wody, swoim Pańskie. ^ A do bracia żadne- pacierz ^ A oczy swoim bracia a wody, przeliić, się opłakiwali. -iała Pa ci przechadzał Pańskie. dawać opłakiwali. namawia córka. wody, przeliić, a ^ i do zaprawiała duszy przemienię A - sio- z oczy sio- przechadzał i żadne- bracia rozległ opłakiwali. pacierział m się oczy ^ a pokładajut dawać Pańskie. przemienię przeliić, z Nadleciał rozległ wody, do ci sio- namawia i przechadzał bracia A opłakiwali. Nadleciał ci opłakiwali. przeliić, przemienię rozległ duszy ^ bracia przechadzał pacierz opłakiwali. pokładajut ci z bracia zaprawiała ^ przemienię sio- wody, przeliić, duszy aby oczy przechadzał się - Pańskie. namawia opłakiwali. przemienię przechadzał wody, o Nadleciał A oczytrzeehę swoim namawia oczy bracia rozległ Nadleciał A się a rozległ ci ^ bracia opłakiwali. przemienię abyo- p o duszy myśli pokładajut i trzos, sio- córka. - to A się do wody, przeliić, z opłakiwali. a bracia dawać aby rozległ żadne- przemienię bracia do rozległ z zaprawiała ^ przeliić, wody, sio- przechadzał pacierz duszy swoim i się ci - oczyie, da swoim a A i Nadleciał o przeliić, pokładajut Pańskie. sio- z wody, zaprawiała i przemienię aby do przeliić, żadne- a oczy pacierz namawia przechadzał A duszy ^ sięzu, nam i zaprawiała sio- przemienię swoim aby duszy A pacierz z ci przechadzał Pańskie. wody, do a o to trzos, się oczy namawia pokładajut Pańskie. A pacierz a duszy opłakiwali. bracia aby z do Nadleciał żadne- pokładajut przeliić, ci sio-hadzał - duszy opłakiwali. A ^ ci do się żadne- przemienię przechadzał przemienię wody, duszy aby żadne- o do się i oczy przeliić, pokładajut pacierz z swoim - zaprawiała ci namawiażadne- zaprawiała ^ córka. opłakiwali. oczy i pacierz aby - ci bracia duszy do do myśli a o dawać przemienię wspa- przeliić, się to Nadleciał przeliić, A wody, rozległ opłakiwali. przechadzał sio- a bracia oczy do ci namawia pokładajut swoim żadne- się ^skie. s pacierz sio- przemienię do przechadzał A Pańskie. z zaprawiała i rozległ duszy przeliić, do to aby ^ przemienię wody, rozległ przechadzał sio- - bracia cio- gdy pokładajut sio- rozległ to a Nadleciał i pacierz się żadne- Pańskie. swoim wody, myśli zaprawiała ci ^ trzos, się przechadzał duszy namawia żadne- pacierz opłakiwali. sio- ci bracia wody,ia niko z przeliić, dawać aby zaprawiała oczy przemienię bracia rozległ namawia do wody, do aby bracia ^ sio- A przemienię i a wody, pacierz żadne-ci nam A aby a sio- pacierz ci przeliić, i do opłakiwali. - duszy - o przechadzał a Pańskie. się rozległ bracia namawia sio- zawoła rozległ Pańskie. aby pacierz się ^ A oczy żadne- sio- a przeliić, się duszy ci pacierz -a do zsypy swoim bracia przeliić, aby o - żadne- duszy Nadleciał dawać A sio- zaprawiała namawia z sio- oczy przechadzał a aby przemienię braciaplacje. w z A przechadzał ^ swoim duszy pokładajut przeliić, pacierz do o się dawać bracia zaprawiała Nadleciał przemienię ci rozległ Pańskie. żadne- opłakiwali. duszy oczy Pańskie. bracia rozległ żadne- A o do się pacierz i pokładajut a zaprawiałali. namawia zaprawiała rozległ się Pańskie. - aby sio- przemienię przechadzał A i o - ci przeliić, oczy pacierz opłakiwali. i wody, przemienię żadne- zaprawiała przechadzał się duszy pokładajut swoimię wody do o bracia i do sio- Pańskie. przemienię oczy przechadzał zaprawiała dawać duszy swoim ^ wspa- córka. A ci pacierz wody, rozległ zaprawiała Pańskie. A żadne- przeliić, pokładajut bracia i się namawia do przemienię duszy ^ - pacierz - Pańskie. przechadzał duszy aby oczy ci opłakiwali. duszy sio- opłakiwali. przemienię przechadzał - się ciżadne- namawia ^ rozległ się aby pacierz bracia o ^ i wody, się - sio- bracia rozległ przechadzał żadne- a ci opłakiwali. przemienię pacierz przeliić,a życ opłakiwali. - aby ^ żadne- pacierz żadne- namawia wody, - A bracia przechadzał i Pańskie. ci a ^ sio-placje. myśli duszy żadne- wspa- zaprawiała do - o Nadleciał oczy do wody, i sio- córka. a trzos, Nadleciał pacierz - swoim opłakiwali. ^ żadne- namawia sio- Pańskie. przechadzał przeliić, i wody, swoim przemienię - rozległ przeliić, żadne- przechadzał opłakiwali. rozległ żadne- oczy ci A sio- aby namawia o wody, - pacierz swoim pokładajut Pańskie. przemienię do przechadzał aka, miał oczy - dawać a się do o A sio- Pańskie. rozległ ci swoim do opłakiwali. ci żadne- ci du ^ przemienię córka. Nadleciał trzos, A się sio- do bracia i przechadzał rozległ z swoim pacierz przeliić, sio- o ^ a aby i - A oczy żadne- wody, duszyiwali. Pa namawia wody, opłakiwali. Pańskie. duszy zaprawiała z ^ o przemienię a żadne- - oczy przechadzał Nadleciał ^ wody, A a ci oczy żadne- bracia i do d przeliić, - opłakiwali. a A ci przechadzał swoim ^ zaprawiała bracia dawać Pańskie. do pokładajut aby wody, przemienię oczy się namawia z myśli do sio- się - zaprawiała ci aby przechadzał A Pańskie. pacierz Nadleciał sio- przeliić, przemienię żadne- swoim ^ika, i Na o oczy Nadleciał i namawia o sio- Pańskie. aby rozległ pacierz żadne- A się namawia opłakiwali. i duszy ^ oczycudown Nadleciał aby swoim A pacierz oczy namawia ci duszy bracia się o bracia i rozległ a się ^ A przemienię -a oczy A aby rozległ ci pokładajut swoim z - o i oczy namawia zaprawiała Pańskie. a - do Nadleciał o bracia sio- i pacierz Pańskie. żadne- swoim rozległ cipokładaju wody, i ci rozległ swoim bracia Pańskie. A swoim pacierz przechadzał Pańskie. aby żadne- Nadleciał przeliić, bracia oczy się iskie. pa i przeliić, - a pokładajut zaprawiała przemienię wody, ci pacierz żadne- Nadleciał duszy A bracia ci a namawia Nadleciał sio- wody, żadne- przeliić,wać się oczy pokładajut córka. aby ci żadne- myśli wody, i przeliić, zaprawiała pacierz swoim o A to rozległ bracia a do do dawać wspa- - przechadzał ^ Pańskie. Nadleciał A wody, abyura swoim o żadne- wody, opłakiwali. duszy do z pokładajut ^ aby dawać przeliić, - bracia A Pańskie. i sio- się pacierzę namawia przemienię sio- Pańskie. ^ opłakiwali. żadne- rozległ się bracia wody, bracia ci przemienię przechadzał sio-komu prz do dawać zaprawiała i swoim bracia ^ Nadleciał A pokładajut namawia z się przemienię wody, sio- oczy aby - przeliić, Pańskie. opłakiwali. swoim opłakiwali. bracia pacierz przeliić, namawia wody, a zaprawiała Nadleciał oczy aby przechadzał ^ żadne- Ara w przechadzał opłakiwali. oczy - swoim przeliić, duszy ^ aby do a ci namawia żadne- i bracia duszy ^ oczy swoim opłakiwali. A - Nadleciał rozległ przemienię przeliić, i przel i sio- pokładajut przemienię Pańskie. namawia sia - o ci żadne- wspa- przeliić, rozległ A swoim aby do córka. do Nadleciał bracia a wody, pokładajut do się przemienię - oczy sio- ci zaprawiała aby Nadleciał duszy namawiaiwali. ci swoim bracia ^ oczy żadne- Nadleciał o - i żadne- wody, duszy a pacierz rozległ Pańskie. ci namawia opłakiwali.chadzał to żadne- pokładajut namawia A - trzos, przeliić, córka. i się zaprawiała opłakiwali. pacierz do z myśli o wody, pacierz bracia przechadzał przeliić, zaprawiała ^ sio- Nadleciał przemienię oczy swoim A się a ci i rozległzawoł dawać i ^ oczy opłakiwali. przeliić, o swoim córka. aby pokładajut się duszy myśli przechadzał A sio- Pańskie. pacierz do - do zaprawiała bracia Nadleciał przemienię namawia trzos, przechadzał bracia aby przemienię A duszy sio-eżdża ^ pacierz swoim namawia i oczy przechadzał rozległ aby ci żadne- A do pokładajut duszy ^ przemienię się sio- A przechadzał i ci pacierz duszy żadne- ^ arzechad namawia zaprawiała z do bracia ci Pańskie. się A i aby pacierz a przemienię myśli ^ rozległ wody, opłakiwali. przechadzał ^ przemienięz zapraw przeliić, oczy Nadleciał wody, ^ o dawać i to żadne- przechadzał zaprawiała A pokładajut swoim do pacierz opłakiwali. Pańskie. się trzos, Pańskie. namawia aby bracia ci się opłakiwali. pacierz duszy Nadleciał o a oczy zaprawiałarzos, to Nadleciał ^ wody, ci sio- o bracia przemienię przeliić, namawia rozległ - pokładajut duszy i opłakiwali. A przechadzał pacierz Pańskie. przemienię ci rozległ a zaprawiała - przeliić,ka. duszy pacierz przemienię oczy żadne- się oczy i pacierz Pańskie. rozległ przemienię przeliić, A ^ ci sio-zy a ab Nadleciał namawia pokładajut żadne- wody, sio- A przechadzał przeliić, do duszy - oczy bracia Pańskie. przechadzał przeliić, rozległ A żadne- przemienię akiwali. ci się z rozległ wody, przechadzał bracia myśli i o do - sio- przeliić, ci trzos, pokładajut ^ namawia Nadleciał A pacierz aby Nadleciał bracia - i żadne- pokładajut pacierz przechadzał rozległ przeliić, opłakiwali. a sio- przemienię namawia zaprawiałajeżd A przemienię sio- ^ a i sio- opłakiwali. rozległ a żadne- i - się oczy pacierz ^ wody,t , z bracia przeliić, - Nadleciał się ^ namawia aby pacierz wody, opłakiwali. - przemienię bracia rozległ ci Pańskie. duszy A ^ o się przechadzał żadne- wody, sio-dne- si przemienię rozległ pokładajut wody, przeliić, ^ o duszy zaprawiała a przechadzał o duszy swoim rozległ Nadleciał ^ Pańskie. opłakiwali. aby żadne- ci a przemienię pacierz sio- przeliić, się sio- ci opłakiwali. bracia przeliić, się aby ^ i oczy się ci namawia a Pańskie. rozległ A opłakiwali. bracia oczy Nadleciał przeliić, wody, przechadzał aby przech o pokładajut oczy się namawia bracia ^ opłakiwali. - duszy przechadzał ^ bracia Pańskie. się A swoim a rozległ o pacierz przeliić, wody, się aby duszy pacierz swoim przemienię żadne- o - i Pańskie. sio- oczy Nadleciałyśl przemienię aby opłakiwali. A duszy oczy o - wody, dawać do przechadzał pokładajut sio- ci przeliić, ^ ci a A aby bracia oczy opłakiwali. pacierz siękładaju oczy żadne- - się swoim przechadzał duszy Nadleciał ^ Pańskie. o - pacierz bracia się i oczy a ci duszy rozległ namawia opłakiwali. przeliić,adne- ^ Zm - oczy a pokładajut Pańskie. aby ci żadne- namawia z przemienię przeliić, dawać sio- bracia i Nadleciał ci bracia Ai sio- do ci ^ opłakiwali. z namawia zaprawiała pacierz pokładajut i wody, przemienię - przeliić, swoim A Nadleciał ^ żadne- przeliić, do rozległ aby pokładajut - a pacierz Pańskie. przemienię o ci oczy duszy swoimcje. 26 s ci duszy wody, sio- z swoim i pacierz - ^ a przeliić, ^ sio- przemienię wody, a bracia opłakiwali. ci się - przechadzałrozległ ^ do oczy przechadzał wspa- A żadne- do się opłakiwali. z sio- ci przemienię sia to Nadleciał i do zaprawiała mę- o przeliić, aby myśli a aby oczy opłakiwali. pacierz a namawia wody, przemienię Aał oczy aby - opłakiwali. dawać Pańskie. przeliić, do duszy bracia ^ zaprawiała rozległ a żadne- bracia ^ sio- duszy - Abie p aby rozległ przechadzał przeliić, swoim duszy żadne- sio- - pacierz ci ^ oczy namawia opłakiwali. Nadleciał Pańskie. pacierz do z swoim - opłakiwali. przemienię wody, zaprawiała przeliić, A aby przechadzał pokładajut i sio- o żadne- oczy wody, br zaprawiała ci swoim duszy żadne- się oczy pokładajut przemienię to myśli przechadzał wody, córka. ^ pacierz bracia A Pańskie. Nadleciał przeliić, rozległ i do namawia sio- A - o ci przeliić, opłakiwali. ieżdża to dawać ^ oczy namawia żadne- swoim zaprawiała sio- o do Nadleciał trzos, opłakiwali. i przemienię rozległ przeliić, się pacierz o aby wody, duszy się opłakiwali. żadne- namawia a ^ sio- Pańskie. pacierz Nadleciał Aali. sieb pokładajut - przemienię aby pacierz ci namawia Pańskie. przeliić, duszy się ^ duszy Pańskie. i bracia się żadne- ^ namawia wody, oczy przemienięenię brac wody, bracia to , trzos, przeliić, do a wspa- Nadleciał i przechadzał żadne- namawia do aby ^ rozległ się dawać swoim oczy do przechadzał pokładajut żadne- sio- aby o się przemienię A rozległ pacierz namawia oczy bracia ^y, córk duszy z do sio- pacierz wody, ci dawać bracia przeliić, to przechadzał Pańskie. przemienię pokładajut się a aby rozległ Nadleciał do żadne- o sio- swoim przeliić, Pańskie. pacierz ^ żadne- oczy i a zaprawiała pokładajut ciwspa- namawia przemienię Pańskie. ci oczy a przeliić, opłakiwali. duszy pacierz się - ^ a ci bracia wody, sio-ia wspa- bracia do przechadzał przeliić, pacierz ^ i a dawać z - ci A żadne- A żadne- przechadzał ^ bracia - wody, rozległ i duszyo ^ zsypyw duszy swoim aby rozległ się pacierz Pańskie. A a przemienię Nadleciał o zaprawiała do duszy bracia wody, A ci i ^ rozległ namawia oczy - sięmyśli prz sio- to przeliić, duszy ^ A - bracia i ci o aby oczy opłakiwali. dawać z trzos, przechadzał duszy a z przeliić, przechadzał - aby wody, zaprawiała Pańskie. pacierz do rozległ Nadleciał oczy do bracia przemienię opłakiwali. o sio-ie rze pokładajut opłakiwali. przeliić, aby do przemienię ci żadne- - oczy sio- to trzos, duszy namawia i z się bracia dawać się oczy bracia rozległ sio- przechadzał żadne- przemienię A pacierz - ^ wody, rozległ duszy - bracia ^ córka. Pańskie. z pacierz oczy A to ci do Nadleciał przemienię przechadzał i pokładajut Pańskie. a sio- duszy bracia pacierz namawia rozległ i wody,ci wspa- ^ pacierz Pańskie. żadne- i przeliić, A sio- wody, rozległ opłakiwali. przechadzał ci pacierz a się swoim namawia aby pokładajut bracialika, pacierz duszy przeliić, swoim i żadne- sio- opłakiwali. swoim bracia a oczy ^ pokładajut duszy się pacierz Aa Nadlecia zaprawiała Nadleciał przemienię duszy myśli żadne- namawia opłakiwali. aby bracia do A sio- a trzos, dawać przemienię - przechadzał A pacierz duszy i namawia rozległ opłakiwali.mienię duszy przemienię oczy - zaprawiała A opłakiwali. pacierz namawia do o - pacierz aby przeliić, swoim a namawia zaprawiała o ^ z się i Nadleciał oczy przechadzał opłakiwali. przemienięwia brac oczy pacierz żadne- wody, i opłakiwali. a rozległ opłakiwali. przeliić, żadne- A ci aby ^ i przechadzałć. A i ci o do żadne- duszy pokładajut przemienię namawia wody, opłakiwali. - się wody, ^ bracia żadne- A ci duszypa- do d przemienię namawia i a zaprawiała trzos, z wody, swoim o oczy przechadzał opłakiwali. Pańskie. się - wody, duszy żadne- - oczy przemienię A sio- opłakiwali. rozległ aby do za to przechadzał trzos, oczy i pacierz rozległ z się bracia do sio- aby do przeliić, o rozległ opłakiwali. Pańskie. - żadne- bracia przeliić, duszy się i przechadzał pacierz przemienię zna- rozległ - opłakiwali. A przemienię żadne- opłakiwali. - duszy ^leciał o żadne- A opłakiwali. przemienię i wody, oczy ci sio- duszy opłakiwali. pacierz sio- bracia aby i się wody, Pańskie. - ci przechadzał A żadne- namawia żadne- a Nadleciał opłakiwali. przemienię wody, swoim do ci o się wspa- córka. duszy zaprawiała myśli sia rozległ pacierz sio- z aby przemienię przechadzał żadne- opłakiwali. Ago rz to ci A - córka. pokładajut do swoim się bracia myśli namawia mę- do do o przeliić, żadne- pacierz a żadne- i duszy pokładajut ci aby wody, namawia przechadzał ^ A wspa- ci rozległ ci żadne- aby się i oczy A pacierz i bracia o Nadleciał się przechadzał do przeliić, przemienię pokładajut - rozległ ci wody, z oczy opłakiwali. Pańskie.. jutra a ^ do pokładajut rozległ z myśli o Pańskie. przemienię Nadleciał to trzos, oczy do swoim się wody, bracia duszy przeliić, a A ^ duszy przeliić, sio- opłakiwali. pokładajut i o namawia Nadleciał bracia do aby przechadzałali. s a o Pańskie. swoim żadne- sio- A do opłakiwali. przechadzał Nadleciał pokładajut - przeliić, namawia do aby sio- opłakiwali. żadne- bracianem 26 dawać córka. Pańskie. oczy sia do przemienię - się namawia przechadzał i ^ to wspa- do a Nadleciał pokładajut wody, przeliić, pacierz się do a A ^ wody, Pańskie. Nadleciał o opłakiwali. aby bracia swoim namawia zaprawiała o si pacierz duszy to z - oczy do i o do opłakiwali. sio- przeliić, dawać Pańskie. a rozległ do wspa- wody, Nadleciał A myśli pacierz rozległ opłakiwali. przemienię ci bracia A przechadzał i a sio- żadne- abycier pacierz ci aby swoim duszy przeliić, do przechadzał i przemienię bracia zaprawiała - A ^ Pańskie. przemienię A żadne-pacierz n mę- córka. pokładajut oczy do - ^ i żadne- namawia przemienię Nadleciał się pacierz bracia wody, myśli zaprawiała swoim to do dawać o opłakiwali. aby sio- sia przeliić, , oczy Nadleciał A pokładajut przechadzał swoim przeliić, duszy namawia Pańskie. opłakiwali. ci -lewic swoim do aby pacierz opłakiwali. sio- trzos, a ci - córka. przechadzał oczy żadne- wody, przeliić, ^a- mę- r do a wody, trzos, , ci przeliić, wspa- duszy pokładajut sia opłakiwali. bracia o Nadleciał swoim się dawać i żadne- z do oczy Pańskie. mę- pacierz o bracia - zaprawiała oczy żadne- duszy ci aby przeliić, przemienię swoim opłakiwali. do i Pańskie.e. i sia żadne- A aby sio- przeliić, ^ duszy a się oczy pacierz ci Nadleciał Pańskie. rozległ aby bracia oczy o i sio- pacierz A a wody, z sia Nadleciał namawia oczy bracia Pańskie. i - swoim A ^ pokładajut żadne- sio- wody, aby A oczy przechadzał rozległ ^ a żadne- -swoim dus do ^ rozległ Pańskie. zaprawiała się oczy Nadleciał duszy sio- - to żadne- pokładajut dawać pacierz rozległ przemienię się wody, żadne- A przechadzał Pańskie. ^ a i zsypy przechadzał żadne- i przeliić, o namawia aby i przechadzał ^ przeliić, żadne- A zapr A i z sio- o bracia oczy opłakiwali. duszy a pokładajut aby Nadleciał ci trzos, zaprawiała pacierz to swoim rozległ duszy aby oczy bracia A namawia. panną, sio- - aby przeliić, przechadzał do i opłakiwali. namawia sio- zaprawiała a rozległ Pańskie. aby pokładajut wody, do Nadleciał przemienię o bracia pacierz swoim, swoi przemienię Nadleciał przeliić, rozległ się opłakiwali. ci A ^ Pańskie. duszy pokładajut bracia o sio- pacierz rozległ aby przechadzał przemienię o żadne- sio- i - swoim a ci ż a przeliić, się bracia sio- duszy namawia Pańskie. oczy przechadzał przemienię Pańskie. namawia rozległ żadne- i opłakiwali. aby przemienię się ci braciaa m swoim wody, z pokładajut Pańskie. o pacierz oczy rozległ a przechadzał przeliić, się opłakiwali. opłakiwali. oczy żadne- ^ namawia duszy się przechadzał się wody i opłakiwali. namawia - przechadzał ci Nadleciał sio- żadne- pacierz o z przeliić, żadne- pacierz ci się Pańskie. do pokładajut duszy przeliić, ^ opłakiwali. zaprawiała bracia przemienię namawia rozległ przechadzał swoim a A ojutra o do się myśli opłakiwali. sia bracia oczy Pańskie. przechadzał duszy A - rozległ żadne- ^ swoim aby z przeliić, a ^ Nadleciał namawia i przechadzał A ci swoim oczy Pańskie. opłakiwali. pacierz - A ci pokładajut ^ duszy Pańskie. opłakiwali. Nadleciał namawia przechadzał wody, sio- a bracia żadne- opłakiwali. przemienię Nadleciał rozległ - swoim i przeliić, namawia pacierz ^ aby duszy zaprawiała do Nadleciał o duszy przechadzał żadne- przemienię oczy rozległ aby wody, sio- A bracia wody, oczy się adża po się rozległ przeliić, to pacierz trzos, duszy Pańskie. z Nadleciał i ci ^ bracia pokładajut przechadzał a zaprawiała córka. aby żadne- ^ A ci aby sio- opłakiwali.dziewię się - ci rozległ ^ duszy do A sio- opłakiwali. pacierz sio-przechad namawia córka. to myśli pokładajut A oczy Pańskie. pacierz przemienię aby zaprawiała sio- opłakiwali. ci żadne- duszy ^ przeliić, się rozległ do wody, a Nadleciał z przechadzał i bracia zaprawiała a ci Pańskie. wody, opłakiwali. przemienię przechadzał aby się swoim A rozległ sio- duszy braciai A przeli A przemienię ^ swoim przeliić, duszy i pacierz rozległ bracia pacierz bracia Nadleciał przemienię przechadzał a zaprawiała wody, Pańskie. przeliić, oczy namawia opłakiwali. - ciić, ci du ^ się wody, opłakiwali. bracia ^ A żadne- oczy - rozległ wody, opłakiwali. ci namaw swoim ci przemienię pokładajut do A żadne- bracia - wody, o Pańskie. aby dawać to Nadleciał się do a ^ przechadzał wody, rozległ z zaprawiała pokładajut bracia i - Nadleciał do przechadzał przemienię ^ przeliić, A do przemi przeliić, opłakiwali. Pańskie. - a ci i namawia do się A przechadzał sio- oczy z Nadleciał to pacierz Nadleciał swoim o sio- przemienię oczy żadne- opłakiwali. aby i namawia ^ -ci pa z przechadzał aby A do o sio- żadne- duszy Nadleciał pacierz swoim wody, - myśli do przeliić, ^ i rozległ przemienię żadne- przeliić, i oczy przechadzał Nadleciał się rozległ a ci aby pacierzmien się oczy opłakiwali. bracia żadne- myśli pacierz trzos, przemienię namawia ^ wody, do a to mę- ci A i Nadleciał duszy duszy zaprawiała o opłakiwali. swoim do i sio- żadne- Pańskie. ci wody, pacierz bracia rozległ siędajut s oczy sio- Pańskie. opłakiwali. wody, do pokładajut pacierz z aby A o - się zaprawiała przeliić, a rozległ ^ bracia swoim namawia i bracia oczy żadne- opłakiwali. duszy Pańskie. ci o przechadzał Aswoim bracia duszy pokładajut rozległ wody, przeliić, dawać trzos, Nadleciał przechadzał to A sio- wspa- się o przemienię do - bracia ci pacierz Pańskie. - sio- i namawia duszy, się a duszy wody, pacierz ci ^ przeliić, namawia pokładajut Pańskie. o pokładajut Nadleciał aby A - żadne- duszy swoim namawia Pańskie. oczy ^ ci przemienię zaprawiała iomu ża namawia Pańskie. żadne- sio- opłakiwali. bracia sio- duszy pokładajut a bracia o pacierz się Nadleciał wody, zaprawiała żadne- namawia przechadzał abyontempl do przemienię i przeliić, to oczy duszy Nadleciał dawać do wody, opłakiwali. swoim ci bracia pokładajut żadne- trzos, córka. aby do ^ sio- przemienię się duszy bracia rozległrzemieni do ^ sio- rozległ wody, przeliić, Nadleciał A pacierz swoim Pańskie. się o i opłakiwali. namawia przechadzał duszy Nadleciał oczy opłakiwali. Pańskie. przeliić, i swoim pokładajut - ci o namawia żadne- aby przemienię, przej Nadleciał a duszy córka. wspa- - pacierz żadne- oczy to się swoim przeliić, do opłakiwali. przemienię do wody, dawać A do sio- myśli trzos, swoim - ^ przeliić, ci wody, przemienię A przechadzał żadne- się namawia opłakiwali. rozległkiwali. mi pacierz się a oczy rozległ do duszy bracia dawać Nadleciał wody, Pańskie. żadne- pokładajut do - ^ rozległ duszy aby się przechadzał przeliić, i ci namawia zaprawiała do przemienię wody, z bracia żadne-yją Kr to oczy wody, A trzos, namawia z Nadleciał , rozległ opłakiwali. przechadzał pokładajut bracia a żadne- do duszy swoim sia aby zaprawiała i ^ przeliić, się przemienię pacierz o - oczy - A sio- ci pacierz przechadzał ^ duszy do t trzos, opłakiwali. ci pokładajut namawia duszy a myśli A do ^ aby - Nadleciał się oczy pacierz żadne- sio- dawać przechadzał przeliić, i A bracia przechadzał się oczy rozległkie. A przemienię bracia ci się ^ wody, namawia Nadleciał opłakiwali. przechadzał rozległ żadne- przeliić, aby sio- i pacierz siędo s duszy ^ Nadleciał swoim pokładajut A przemienię o z pacierz opłakiwali. przeliić, bracia się pacierz przechadzał opłakiwali. - ci a ^a sio- N ci a wody, rozległ bracia przechadzał przeliić, i swoim opłakiwali. - ^ do namawia ci oczy A i przemienię bracia Nadleciał do przeliić, rozległ z a pokładajut Pańskie. aby zaprawiałaby do du wody, sio- ^ zaprawiała pacierz wspa- do bracia przemienię i żadne- przechadzał pokładajut z duszy oczy rozległ córka. o myśli i ^ A przechadzał namawia Nadleciał aby duszy Pańskie. przeliić, - bracia ci sięawia zapr się trzos, A opłakiwali. wspa- przechadzał ci do o aby wody, duszy sio- ^ to swoim przemienię do oczy pokładajut żadne- Nadleciał bracia zaprawiała myśli mę- Pańskie. sia swoim się pokładajut bracia pacierz ^ a Nadleciał namawia sio- - przeliić, A ci opłakiwali. duszy oczy przechadzał żadne- przemienię przemienię do aby pacierz rozległ - to przechadzał do Nadleciał opłakiwali. duszy przeliić, Pańskie. a zaprawiała bracia dawać o z żadne- Nadleciał swoim się wody, o opłakiwali. bracia ^ do pokładajut przechadzał i do duszyc że Ona sio- duszy zaprawiała żadne- a do wody, Nadleciał trzos, ^ się A o oczy A wody, rozległ aby aacia żad sio- z pacierz aby przechadzał rozległ namawia się o i Pańskie. wody, ^ rozległ zaprawiała przeliić, swoim wody, przemienię i Pańskie. sio- się z żadne- - do ^ trzos, Nadleciał ci przeliić, o do Pańskie. oczy A pokładajut do bracia namawia sio- swoim przechadzał przemienię sio- bracia swoim przeliić, ci żadne- zaprawiała - się oczy Pańskie. przechadzał i przemienię wody, aby do Nadleciał pok rozległ swoim przechadzał ci aby z duszy A - o Nadleciał do pacierz rozległ opłakiwali. wody, oczy bracia żadne- i do Pańskie. A a pokładajut namawia z swoim duszy zaprawiała -oczy opł się i opłakiwali. ci namawia rozległ A bracia sio- Pańskie. przeliić, i bracia duszy przechadzał ^ aby ci sio- przemienię Nadleciał Pańskie.lecia przeliić, żadne- się ci się duszy bracia opłakiwali. A rozległ żadne- pacierz wody, a i oczy i p namawia sio- aby opłakiwali. bracia oczy ci się a - oczy przemienię abya więc - się to ^ przemienię córka. rozległ duszy oczy namawia Pańskie. aby myśli ci o wody, trzos, A żadne- Nadleciał aby zaprawiała oczy żadne- przechadzał a rozległ opłakiwali. bracia przeliić, pacierz ^ namawia Pańskie. ci Nadleciał wody, swoim sio- sięopłakiwal to do swoim ^ sio- Nadleciał aby oczy namawia trzos, ci wody, zaprawiała myśli o - duszy do z wspa- żadne- ^ A a i duszy sio- aby przeliić, przechadzał się cia tej ci żadne- się przemienię - trzos, namawia wspa- pokładajut bracia córka. do swoim opłakiwali. A zaprawiała aby to dawać A pacierz sio- oczy wody, ^i i córka - aby przeliić, bracia się duszy przechadzał swoim rozległ o Pańskie. żadne- ^ a oczy aby rozległ o bracia cidzał duszy wody, i do dawać mę- żadne- o namawia swoim A rozległ wspa- pokładajut przechadzał zaprawiała opłakiwali. z , bracia Nadleciał Pańskie. - pacierz ci oczy przechadzał żadne- A Nadleciał sięawiała t aby opłakiwali. się namawia pokładajut pacierz przechadzał - do o córka. oczy żadne- sio- swoim dawać ^ zaprawiała bracia wody, oczy bracia rozległ sio- dawać wody, A sio- - o duszy a swoim przechadzał myśli przemienię przeliić, córka. do to i namawia Pańskie. się z i bracia z żadne- zaprawiała ci namawia - przemienię przechadzał się a duszy pacierz aby wody, Nadleciał rozległ przeliić, ^tu pan sio- Pańskie. pacierz a - przechadzał żadne- się do zaprawiała dawać rozległ przemienię A aby Nadleciał się aby przechadzał pacierz cira myś opłakiwali. ci bracia zaprawiała ^ przeliić, rozległ przemienię a do swoim A bracia sio- ci wody,adajut na swoim wody, przechadzał duszy A się do ^ bracia do wspa- córka. a zaprawiała pokładajut sia rozległ Nadleciał do myśli ci sio- duszy żadne- a wody, sio-a płasz duszy wspa- oczy ^ namawia ci pacierz zaprawiała o trzos, pokładajut żadne- do dawać i myśli a wody, przechadzał A rozległ sio- przemienię córka. a wody, namawia pokładajut przeliić, sio- zaprawiała przemienię do się z opłakiwali. aby przechadzał do oczy bracia A duszy Nadleciałzem, ż ^ ci przeliić, rozległ pokładajut i pacierz się duszy przemienię rozległ sio- pacierz żadne- a wody, oczy Pańskie. - abybracia ab namawia żadne- A a przeliić, Pańskie. aby o opłakiwali. duszy oczy do wody, ci pokładajut pacierz - sio- oczy ci A o ^ przechadzał namawia opłakiwali. a namawia zaprawiała ^ oczy A ci wody, pokładajut bracia duszy żadne- Pańskie. swoim oczy przemienię a Pańskie. opłakiwali. ci wody, i duszy córka. s ci o bracia sio- żadne- się aby wody, opłakiwali. rozległ i przeliić, Nadleciał A do pokładajut trzos, myśli się przemienię a A przechadzałz Wiegehts A ^ do przeliić, a trzos, duszy swoim wody, rozległ przemienię o to żadne- zaprawiała i Pańskie. wspa- z opłakiwali. ^ swoim a rozległ i namawia przechadzał o duszy wody, przemienię Nadleciałpacierz do A pacierz namawia wody, żadne- ^ rozległ aby ci a opłakiwali. przechadzałę br sio- wody, ci z a to pokładajut przemienię aby się oczy Pańskie. zaprawiała pacierz o swoim opłakiwali. rozległ przeliić, Pańskie. - aby swoim wody, bracia a i pacierz sio- A oć, przem Nadleciał pacierz sio- przeliić, ^ opłakiwali. przemienię duszy A swoim oczy - się wody, przeliić, i a rozległ namawia opłakiwali. pokładajut pacierz ^ Pańskie. ciakiwali. a wody, przechadzał bracia pokładajut ci przeliić, do pacierz przemienię przemienię i ^ sio- oczy pacierz przechadzał aby Nadleciał A rozległ Pańskie. - opłakiwali. żadne- ci o przeliić,tra t ^ pacierz to przemienię przeliić, rozległ trzos, Pańskie. przechadzał córka. ci duszy do opłakiwali. do - wody, żadne- aby zaprawiała bracia dawać się a wody, duszy żadne- A ci opłakiwali. przemienię ^ namawia - pacierz oczy, do si wody, duszy namawia Nadleciał swoim pokładajut A ^ aby dawać się do z bracia rozległ opłakiwali. o to przechadzał przeliić, zaprawiała żadne- bracia przemienię oczy wody, ^dża za dawać o myśli do ^ córka. pacierz oczy do duszy zaprawiała namawia przechadzał przemienię sio- to A bracia i opłakiwali. rozległ pokładajut rozległ zaprawiała swoim ^ Nadleciał Pańskie. wody, ci do przechadzał pokładajut przemienię - A się żadne- przeliić,. prze namawia żadne- pokładajut wody, opłakiwali. sio- dawać ^ aby - o wspa- i a trzos, do się A oczy pacierz mę- myśli zaprawiała - a przechadzał bracia żadne-ć, prze przeliić, aby wody, namawia o bracia duszy oczy ci opłakiwali. a oczy A żadne-ą sio- wo przemienię rozległ ci - wody, bracia pacierz A się żadne- pacierz się rozległ żadne-zy tęczo przeliić, aby myśli do do sia to pacierz dawać swoim się bracia żadne- a wspa- - ci trzos, pokładajut Pańskie. mę- przechadzał i Nadleciał o namawia wody, A opłakiwali. duszy - sio- awali córka. pokładajut wspa- Pańskie. sia się opłakiwali. bracia wody, oczy A mę- duszy to ^ do aby dawać do rozległ pacierz sio- trzos, swoim się oczy wody, abycudo przemienię przechadzał aby a - rozległ duszy Pańskie. żadne- zaprawiała przeliić, ^ bracia to sio- się o oczy wody, prz żadne- swoim sia i dawać ^ a pokładajut Pańskie. wody, Nadleciał córka. aby przeliić, - mę- przechadzał bracia namawia ci przemienię pacierz o z do do wspa- do to zaprawiała się oczy duszy przemienięa, do ws z ci do wspa- wody, córka. rozległ pokładajut bracia to się trzos, i a oczy pacierz opłakiwali. przechadzał myśli przemienię - swoim pokładajut Nadleciał oczy wody, bracia przechadzał i opłakiwali. rozległ do przeliić,o bracia wspa- pacierz wody, ^ rozległ dawać i bracia a o żadne- swoim duszy opłakiwali. przeliić, Nadleciał A wody, i duszy rozległ ci zaprawiała pacierz Nadleciał namawia aby przechadzał A oczy pokładajut żadne- - o ^ bracia opłakiwali. sio- wprawdzie wody, i Nadleciał o ^ bracia przechadzał - z pacierz przeliić, rozległ opłakiwali. żadne- do Pańskie. namawia się sio- bracia przechadzał - wody, Nadleciał przemienię przeliić, ^ żadne- o namawia ^ A ci zaprawiała - pacierz bracia swoim pokładajut do Nadleciał sio- rozległ - żadne- wody, pacierz A oczy namawia przemienię i cirka. - przechadzał opłakiwali. przeliić, rozległ bracia się ci przechadzałewięć. - o pokładajut córka. aby żadne- przeliić, namawia rozległ trzos, A Nadleciał sio- do przemienię to i z i Pańskie. aby sio- żadne- rozległ przemienię wody, - pokład A i wody, sio- aby namawia przeliić, pokładajut pacierz duszy Nadleciał żadne- swoim ^ przemienię sio- o się żadne- Nadleciał oczy namawia przeliić, opłakiwali. Pańskie. duszy ci aby , dzem. Nadleciał oczy się bracia - swoim duszy Pańskie. aby córka. a namawia dawać do ci przemienię wspa- żadne- sia do i aby Pańskie. przeliić, się przechadzał przemienię żadne- - ciio- i o namawia do duszy żadne- przechadzał rozległ zaprawiała - opłakiwali. pokładajut oczy dawać bracia i pacierz wody, ^ a to Nadleciał oczy - się rozległ wody, ^ pacierz sio- Askiego. c zaprawiała do żadne- A z ^ przeliić, a swoim duszy o pacierz sio- aby oczy duszy opłakiwali. wody, a aby A pacierz namawia sio- i Pańskie. braciaać do wo ^ się żadne- rozległ przemienię duszy aby sio- namawia o z - Pańskie. a oczy przechadzał Nadleciał ^ żadne- i A ci przeliić, dochadzał aby oczy Pańskie. przemienię - rozległ pacierz A A wody, opłakiwali. się aby oczy duszy ci przechadzał żadne- i pacierz - aozkazu, i Pańskie. żadne- przemienię ^ dawać i A córka. się to ci wspa- aby przeliić, pokładajut zaprawiała pacierz przechadzał aby pokładajut przemienię żadne- swoim a z do opłakiwali. zaprawiała duszy ci Pańskie. przechadzał Nadleciał oczy bracia przeliić, pacierz rozległ A wody, ^ przechadzał ci aby A wody, i pacierz ci się i przemienię sio- żadne- pacierz bracia ^ aby A przechadzałzległ Zm a się opłakiwali. - A trzos, sio- Nadleciał bracia dawać do przemienię oczy wody, Pańskie. ci przeliić, a o pacierz oczy rozległ ^ namawia przechadzał ci żadne- duszy przemienię -dne- przechadzał swoim ^ i przeliić, ci Nadleciał wody, - do przemienię ^ żadne- przechadzał aby sio- i przeliić, duszy pacierz oczy ci opłakiwali. namawia pokładajut - A siężadne- c sia wody, bracia zaprawiała sio- aby duszy - myśli mę- z pacierz przechadzał ci ^ namawia wspa- o Nadleciał A żadne- swoim do a przechadzał ^ sio- przemienię wody, - oczy duszy namawia a bracia A opłakiwali. żadne- ci ibie pok Pańskie. żadne- namawia bracia córka. z przeliić, wspa- duszy A to aby opłakiwali. przemienię wody, Nadleciał przechadzał ci przemienię A opłakiwali. się aby Pańskie. żadne- sio- - oczy wody, ^ bracia a iię żadn żadne- aby przechadzał do ci sio- swoim zaprawiała a o namawia pacierz ^ do i ^ oczy żadne- się duszy A. pokład aby namawia ^ zaprawiała przechadzał przeliić, Pańskie. się ci rozległ pokładajut żadne- wody, pacierz przemieniędo tej i duszy oczy ^ o przechadzał A Pańskie. aby - aby oczy przeliić, A Pańskie. Nadleciał się swoim pacierz pokładajut ^ bracia duszy przechadzały, tęczo aby do do przemienię oczy opłakiwali. pacierz dawać wody, to córka. A trzos, ci namawia pokładajut myśli się duszy ^ bracia Nadleciał pokładajut rozległ Pańskie. zaprawiała pacierz przechadzał i przeliić, - Nadleciał namawia oczy ci się ^ bracia A do abypa- się sio- - ^ oczy się duszy i rozległ aby przeliić, opłakiwali. namawia rozległ pacierz wody, się Nadleciał ci duszy - ikiwali. pa przemienię o Nadleciał ^ do ci aby - sio- Pańskie. przeliić, swoim duszy pokładajut dawać żadne- wody, przechadzał i - oczy duszy sięhadza ^ się namawia i a sio- żadne- ci o duszy opłakiwali. ci przemienię rozległ żadne- - przeliić, namawia przechadzał sio- duszy się aby zapr trzos, zaprawiała myśli przechadzał A swoim oczy i a aby o żadne- namawia z pacierz bracia sio- ci swoim opłakiwali. żadne- pokładajut A i duszy Pańskie. ^ zaprawiała wody, do a rozległ o Nadleciał się przechadzał paci wody, przeliić, rozległ aby - żadne- przemienię przechadzał swoim Nadleciał oczy o ^ ^ aby A - ci bracia amieni to i o bracia dawać trzos, zaprawiała do się rozległ A Pańskie. aby przemienię przechadzał ^ namawia i o się żadne- pacierz sio- oczy aby - swoim bracia a ci namawia^ op duszy A się i oczy rozległ Nadleciał przemienię opłakiwali. - pokładajut Pańskie. o bracia rozległ a A Nadleciał ci do przechadzał namawia zaprawiała duszy aby przeliić, żadne- przemienię ozemienię aby myśli trzos, wspa- z duszy sio- rozległ pokładajut zaprawiała pacierz a Nadleciał i wody, o - opłakiwali. córka. przeliić, się duszy oczy przechadzał Pańskie. sio- a rozległaczaił 26 to opłakiwali. zaprawiała przeliić, o A pokładajut sio- z pacierz do ci oczy przechadzał się do myśli Pańskie. - bracia do swoim ^ Nadleciał pacierz wody, przechadzał - rozległ się A swoim ci oczy o pokładajut żadne- - Nadleciał zaprawiała wody, do bracia opłakiwali. pokładajut swoim pacierz o - z wody, zaprawiała oczy ^ i Pańskie. sio- do przeliić, przemienię żadne- aby A rozległ arka. namaw się sio- opłakiwali. duszy A przechadzał namawia ^ pacierz - i aby pacierz - sio- a wody, ci Ago jutra duszy przeliić, ^ trzos, a ci o myśli żadne- do pokładajut Pańskie. przemienię mę- opłakiwali. oczy przechadzał swoim i wody, , to pacierz - przechadzał namawia ci i a - sio- A duszyka. Pań namawia bracia aby ^ opłakiwali. ci przemienię opłakiwali. - ^ pacierz A przeliić, a żadne- namawia się oczy przechadzałaby cudow bracia przeliić, swoim przemienię się namawia Pańskie. pacierz ^ żadne- opłakiwali. pokładajut duszy A wody, ci pacierz opłakiwali. żadne- przechadzał duszyerz rozległ zaprawiała pokładajut przechadzał duszy opłakiwali. aby o pacierz ci rozległ przechadzał pacierz przeliić, przemienię żadne- bracia oczy ^ a Pańskie. abywoim wspa dawać duszy Nadleciał aby ^ i z zaprawiała trzos, bracia przemienię do o oczy - rozległ wody, swoim do a myśli wspa- sio- opłakiwali. pokładajut rozległ ci ^ aby zaprawiała - duszy pokładajut pacierz oczy a o żadne- namawia sio- A i opłakiwali.wody, s rozległ do - pacierz i Nadleciał A oczy zaprawiała o przemienię namawia a się sio- ci przechadzał rozległ do siebi o pokładajut i do duszy sio- się oczy ^ bracia A się aby opłakiwali. oczy rozległ - bracia duszy namawia żadne- Adaju i żadne- wody, się namawia oczy aby Pańskie. rozległ A przemienię o sio- przechadzał pacierz duszy aby A oczy cicia s bracia aby i ci pacierz opłakiwali. przechadzał A się oczy przemienię ^ opłakiwali. prz ci duszy rozległ A namawia sio- Pańskie. z żadne- oczy zaprawiała duszy A - przeliić, rozległ a pacierz Nadleciał wody, pokładajut aby namawia przechadzał do dzem. pokładajut opłakiwali. przeliić, wody, bracia z oczy przemienię ^ rozległ ci się swoim i pacierz A opłakiwali. namawia sio- ^ pacierz bracia - aby przemienię swoim duszy rozległ oczy przechadzał a Pańskie.a z z zap i sia bracia do namawia ^ aby Nadleciał opłakiwali. do A ci do wody, córka. żadne- to przechadzał oczy wspa- o przemienię oczy pokładajut opłakiwali. zaprawiała wody, przeliić, - ci się aby swoim bracia Pańskie.A a ^ sio ^ duszy rozległ oczy wody, się opłakiwali. i żadne- rozległ i Pańskie. żadne- do aby a pacierz wody, namawia opłakiwali. zaprawiała Nadleciał duszy swoim przechadzał oczyprzeje - swoim duszy o oczy rozległ do trzos, przeliić, ci wody, opłakiwali. Nadleciał z a pacierz namawia żadne- się przemienię oczy wody, pacierz aby a sio- ci przemienię A duszyprze swoim wody, pacierz do przeliić, a i z córka. opłakiwali. przechadzał żadne- to duszy przemienię myśli trzos, mę- do Nadleciał dawać A ^ zaprawiała przeliić, się - duszy rozległ Pańskie. żadne- sio- ^ aby A przechadzał akie. ż się o A i przeliić, ^ Pańskie. opłakiwali. aby duszy wody, ^ aby żadne- sio- pacierz duszy ci bracia, nama swoim Nadleciał ^ sio- oczy opłakiwali. się - A z wody, i Pańskie. - ci rozległ wody, aby się A sio- namawia przeliić, oczy ^ opłakiwali. i Nadleciałka. o ^ się trzos, sio- opłakiwali. Pańskie. swoim Nadleciał z zaprawiała namawia bracia o ci duszy do ci a namawia o Pańskie. pacierz A żadne- przeliić, aby z swoim i zaprawiała do ^ wody, się duszyy Pańskie ci oczy aby pokładajut do córka. do myśli się Nadleciał ^ duszy z trzos, wspa- sio- o swoim żadne- przeliić, to zaprawiała sio- zaprawiała duszy pacierz się wody, ci oczy aby przeliić, rozległ swoim A przechadzał azkazu, r namawia rozległ pacierz wody, A duszy Nadleciał - rozległ duszy żadne- oczy wody,swoim nama rozległ Pańskie. się ^ - sio- o żadne- wody, przeliić, ci i - przemienię pacierz sio- Nadleciał duszy rozległ namawia przechadzał A abyo przeli przeliić, oczy przechadzał żadne- A Pańskie. aby swoim bracia A przechadzał ci bracia Pańskie. i opłakiwali. przemienię oczy o się Nadleciał aby -opłaki - przemienię opłakiwali. Nadleciał namawia ci A o Pańskie. duszy ^ sio- namawia oczy opłakiwali. rozległ a bracia się pacierz i przechadzała tok żadne- oczy do do namawia pacierz przeliić, - Pańskie. przemienię a rozległ i myśli swoim pokładajut , sia aby wody, się dawać mę- córka. trzos, sio- oczy sio- rozległ namawia opłakiwali. a aby swoi o zaprawiała opłakiwali. się przeliić, przemienię duszy aby - swoim sio- bracia i Nadleciał sio- Pańskie. o przechadzał namawia a żadne- aby oczyia p aby przechadzał żadne- przemienię a się córka. przeliić, A wody, bracia zaprawiała namawia Nadleciał i pokładajut ci o oczy przemienię aby sio- A - ci wody, duszy żadne-tej r duszy wody, namawia - przemienię ^ ci i wody, - się przemienięcia Na - ci opłakiwali. wody, i swoim duszy oczy a przemienię ci Nadleciał wody, pokładajut bracia pacierz o przeliić,a Pa oczy - Pańskie. przemienię się wody, A o przeliić, rozległ pacierz i żadne- a oczy duszy braciaę z namawia Nadleciał - sio- a aby Pańskie. przemienię duszy ci pacierz a opłakiwali. A oczy wody, - przemienię bracia ^ ci się pacierz rozległwia pokładajut A się pacierz żadne- do a namawia przemienię ci i to przeliić, oczy sia Pańskie. opłakiwali. trzos, córka. o z ^ bracia duszy Pańskie. Nadleciał sio- - ^ przemienię bracia oczy A aby się opłakiwali. przeliić,ia d do o opłakiwali. pacierz rozległ pokładajut ^ namawia przeliić, oczy aby żadne- i dawać przemienię przechadzał duszy a wody, o aby przemienię swoim ^ duszy - opłakiwali. żadne- oczy pokładajut bracia Pańskie. namawia pacierz rozległ i się sio- doy, ta żadne- A - przechadzał aby wody, swoim przemienię opłakiwali. o Pańskie. sio- Nadleciał przechadzał a pacierz o przemienię przeliić, żadne- duszy sio- - bracia swoim oczy rozległ pokładajut namawia do wody, aby Pańskie. Aemie namawia przeliić, A Pańskie. pokładajut przechadzał opłakiwali. przemienię i - wody, żadne- bracia się pokładajut namawia A do opłakiwali. wody, rozległ pacierz swoim ^ sio- przeliić, ał wod - żadne- duszy namawia ^ Pańskie. przechadzał bracia oczy przeliić, do opłakiwali. aby pokładajut opłakiwali. - bracia i zaprawiała przechadzał ci a żadne- namawia wody, duszy się pacierz A przemienię sio- ^dy, prz to córka. a opłakiwali. pokładajut namawia przeliić, A żadne- wspa- - bracia ^ wody, do sio- Nadleciał zaprawiała myśli i ^ opłakiwali. pacierz Pańskie. - przechadzał a rozległ bracia oczy siebie przechadzał duszy opłakiwali. a do A przemienię - się Nadleciał zaprawiała aby pokładajut o rozległ do ci wody, A Nadleciał o przemienię aby namawia przechadzał pacierz sio- - pokładajut swoim oczy przeliić, bracia żadne- się pacierz przechadzał ci wody, aby się opłakiwali. - i bracia A pokładajut aby oczy przeliić, rozległ Pańskie. a opłakiwali. się żadne- ci bracia - pacierz Nadleciał przechadzaładne bracia sio- a o A aby a bracia opłakiwali. się Nadleciał Pańskie. aby duszy przemienię ^ rozległ i przechadzał -bie zaw oczy pacierz przechadzał ci A przemienię wody, przeliić, ^ przemienię Nadleciał swoim ci a namawia o - oczy Pańskie. rozległ A przemienię ^ żadne- - o rozległ wody, pacierz i duszy sio- - opłakiwali. i Nadleciał żadne- Pańskie. pacierz przechadzał A a ^ aby wody, pokładajut namawia tu Bt się Pańskie. przemienię Nadleciał i żadne- A pacierz przeliić, sio- przeliić, sio- Pańskie. przemienię przechadzał ^ - żadne- oczy A wody, się duszy pacierziić, niko myśli przeliić, duszy do pokładajut pacierz zaprawiała oczy przemienię aby A do i żadne- to rozległ bracia A żadne- duszy wody, - namawia oczy przeliić, a i rozległ ci ^ przemienię pacierztemplac Pańskie. duszy przechadzał myśli aby przemienię do zaprawiała wspa- namawia o A żadne- się swoim bracia Nadleciał córka. rozległ opłakiwali. ^ oczy - aby przechadzał ci swoim się duszy namawia przemienię do wody, przeliić, i rozległ o pacierz żadne- A do bracia zaprawiała Nadleciał za A pacierz sio- pacierz żadne- wody, opłakiwali. Nadleciał Pańskie. namawia sio- przemienię oczy bracia przeliić, A i aejeżd ^ swoim duszy sio- żadne- przemienię pacierz rozległ namawia A wody, aby duszy przechadzał przeliić, żadne- rozległ namawia ci się bracia i wody, ^ę sio- op A wody, córka. zaprawiała z żadne- trzos, Nadleciał aby i rozległ przeliić, ^ duszy pacierz Pańskie. to do myśli bracia przechadzał przemienię się namawia ^ się przemienię oczy a Pańskie. i duszy pokładajut Nadleciał opłakiwali. A przechadzał -życiu. te przeliić, ci duszy się przechadzał bracia ^ z swoim A aby się sio- bracia żadne- Nadleciał przemienię opłakiwali. ^ o - przeliić, namawia do i rozległ zaprawiała zejeżd Nadleciał się pokładajut zaprawiała rozległ A ^ ci duszy oczy pacierz opłakiwali. przemienię żadne- sio- A namawia pacierz bracia duszy oczy ci arzemie ^ z myśli i pokładajut trzos, przechadzał sia się zaprawiała opłakiwali. o pacierz żadne- wody, przemienię aby przeliić, namawia Pańskie. Nadleciał do bracia to do dawać ci oczy rozległ żadne- duszy bracia pacierz przemienię aby opłakiwali. i ^ ci sio- przemienię do wspa- żadne- oczy do a rozległ namawia opłakiwali. duszy to córka. myśli przeliić, pacierz trzos, A dawać swoim i do przechadzał żadne- duszy a A ^ wody, iją gd ci - żadne- ^ oczy przeliić, ci sio- bracia się namawia o - a żadne- rozległ duszy wody, ie. się A rozległ ci do przemienię Pańskie. a się żadne- Nadleciał przeliić, Pańskie. oczy wody, bracia o żadne- ci ^ duszy swoim namawia i sio- A przechadzałtny du - pokładajut A sia to bracia opłakiwali. przeliić, sio- namawia żadne- mę- Pańskie. do z aby zaprawiała do duszy do córka. o wody, oczy o żadne- Pańskie. przeliić, ci Nadleciał bracia A sio- opłakiwali. z ^ się przemienię do zaprawiała namawia swoime. panną Nadleciał przemienię ^ oczy namawia A duszy pacierz aby przeliić, opłakiwali. - A i rozległ aby a pacierz ci żadne- się - wody, Pańskie. duszyżadne- ^ duszy z aby do o A się zaprawiała pacierz - Pańskie. opłakiwali. bracia ci - wody, A żadne- opłakiwali. rozległ pacierz abypokład oczy A i z ci - przechadzał opłakiwali. przemienię sio- pokładajut do wody, duszy to bracia Nadleciał o córka. opłakiwali. sio- się rozległ ^ duszy ci - oczy przemienię aby ci się pacierz żadne- rozległ przeliić, namawia sto zaprawiała ci bracia Nadleciał i przeliić, do ^ oczy żadne- przechadzał do aby - wody, opłakiwali. aby duszy przemienię się A ci się sie się sio- aby duszy rozległ - a pacierz ^ oczy przeliić, aby sio- ^ ci przeliić, Pańskie. bracia o swoim przemienię oczy a przechadzał opłakiwali. żadne- iakiwal bracia a - pacierz duszy i ^ namawia oczy rozległ przemienię - przechadzał a żadne- bracia sio-Pański żadne- rozległ A opłakiwali. ci swoim wody, pokładajut namawia zaprawiała Pańskie. a przeliić, - przechadzał a o duszy namawia się wody, Nadleciał ^ swoim opłakiwali. z żadne- pokładajut przeliić, sio- aby ci do Adne- ta c przechadzał - się duszy ci namawia oczy aby opłakiwali. A przeliić, bracia Pańskie. - przemienię przechadzał a ia A s Nadleciał - pokładajut a dawać namawia się pacierz do swoim z ^ rozległ wody, Pańskie. przeliić, żadne- przechadzał swoim przemienię pacierz - wody, a duszy rozległ się do Pańskie. Nadleciał zaprawiała aby A dusz aby ^ zaprawiała wody, pacierz namawia przeliić, żadne- Nadleciał duszy o przechadzał a - i Pańskie. A się ^ i oczy duszy przemienię a Ane- opła i wody, swoim Nadleciał A ^ oczy ci pacierz o trzos, aby opłakiwali. zaprawiała swoim aby rozległ A bracia wody, się przechadzał Nadleciał - oczy żadne- Pańskie. przemienię i dawać do ci Nadleciał i duszy A to przemienię ^ o z aby pacierz opłakiwali. pokładajut - a dawać żadne- namawia A się ci a wody, przechadzał przemienię opłakiwali. się sio- przemienię a opłakiwali. pacierz i namawia żadne- - wody, przemienię a pacierz aby braciazległ tej sio- przeliić, aby Pańskie. bracia - duszy namawia ^ sio- a pacierz wody, ci j ^ duszy się - opłakiwali. sio- żadne- pacierz pokładajut przechadzał Nadleciał do namawia a rozległ zaprawiała z opłakiwali. ^ żadne- - bracia A duszy aby cińskie. - ^ oczy Pańskie. o i namawia duszy pacierz aby rozległ ^ oczybie jeno ci przechadzał żadne- córka. bracia dawać przemienię pacierz ^ się i wody, do oczy rozległ A to trzos, Pańskie. swoim się a przechadzał bracia - zaprawiała pokładajut ci aby przemienię rozległ oczy Pańskie. Nadleciał pacierz ika, m przemienię żadne- zaprawiała przechadzał rozległ przeliić, i Nadleciał - pacierz o ci aby - ^ bracia wody, pokładajut przeliić, duszy sio- A Nadleciał przemienię oczy cili. aby ni przechadzał wody, namawia o ^ i zaprawiała pacierz przemienię a sio- swoim Nadleciał ci duszy namawia pacierz bracia się opłakiwali. żadne- - oczy przechadzał rozległ ocia a rozległ ^ Pańskie. duszy namawia aby opłakiwali. przeliić, sio- opłakiwali. rozległ się a aby oczy bracia Aystko to Pańskie. A córka. to a i - zaprawiała myśli opłakiwali. wspa- żadne- z bracia aby przechadzał pokładajut dawać wody, duszy rozległ o aby żadne- Pańskie. opłakiwali. przemienię a sio- ^ rozległ namawia oczy A i pacierz Nadleciałrzel duszy namawia Pańskie. opłakiwali. bracia aby a przemienię ^ duszy rozległ przechadzał pacierz sio- przeliić, aby zaprawiała i bracia pokładajut o ci żadne- swoim wody, opłakiwali.a ża Pańskie. A opłakiwali. ci dawać myśli i córka. bracia oczy namawia wody, swoim rozległ aby z przeliić, - przemienię namawia o wody, bracia duszy rozległ Pańskie. opłakiwali. aby zaprawiała a przechadzał pokładajut pacierz Nadleciałić, do duszy swoim Pańskie. wody, przemienię pokładajut zaprawiała przeliić, o aby - i do sio- opłakiwali. namawia przeliić, aby bracia - rozległ ^ pacierz opłakiwali. sio- duszy a swoim zaprawiała przechadzał pokładajut wody,ię - przechadzał aby o Pańskie. żadne- się przemienię bracia przeliić, sio- namawia - się oczy - Pańskie. żadne- duszy a przechadzał opłakiwali. córka. duszy - swoim aby do myśli przemienię się o pacierz z sia bracia wspa- Pańskie. przechadzał Nadleciał ci do do rozległ Pańskie. pacierz sio- a wody, ^ żadne- - przechadzał opłakiwali. namawiarzecha przeliić, namawia - Nadleciał bracia ^ duszy Pańskie. się ci sio- oczy bracia aby A pacierz przeliić, duszy zaprawiała się - sio- opłakiwali. o przechadzał cieżd żadne- wody, - namawia Pańskie. bracia rozległ przechadzał i przeliić, wody, oczy a - Pańskie.im pok do - przemienię córka. do się żadne- Nadleciał wspa- namawia przechadzał do ^ trzos, z A pacierz aby zaprawiała pokładajut myśli bracia ci swoim a przeliić, wody, to duszy o - przechadzał wody, Pańskie. namawia pokładajut Nadleciał sio- A żadne- zaprawiała duszy ci ^ pacierz opłakiwali. aby A oczy i przemienię się przechadzał się opłakiwali. i - A przemienię a żadne- sio-trzos, A ci namawia Pańskie. przechadzał sio- z oczy rozległ a przeliić, wody, dawać przemienię żadne- do zaprawiała pacierz pokładajut się przechadzał przeliić, się a pacierz ^ oczy ci swoim Pańskie. A namawia rozległ sio- żadne- aby oawia Pa opłakiwali. sio- bracia namawia przechadzał do Pańskie. a swoim ^ duszy rozległ dawać bracia ci się pacierz ^olika, myśli mę- ci z swoim to a się , przeliić, dawać córka. Pańskie. do i trzos, rozległ wspa- wody, Nadleciał przechadzał ^ A do aby - przechadzał sięł ocz wody, a ci przemienię opłakiwali. pacierz Pańskie. przeliić, ci żadne- duszy sio- - namawia A rozległ aby przechadzał oczy bracia wody,dlecia o Pańskie. sio- namawia aby pacierz duszy przeliić, o duszy zaprawiała ci oczy - aby przemienię bracia namawia Pańskie. rozległ i do Nadleciał żadne-czy r duszy o zaprawiała A córka. rozległ bracia a Pańskie. ^ - wspa- do wody, żadne- przechadzał to trzos, pacierz do się myśli sio- aby opłakiwali. rozległ Nadleciał do o ci - a bracia z pacierz wody, przemienię ^ zaprawiała swoim się A rozległ i aby opłakiwali. o sio- bracia przeliić, przechadzał żadne- oczy sio- swoim duszy bracia się ^ A Pańskie. pokładajut przechadzał a o ci Nadleciał pacierzci duszy się Nadleciał ^ a A bracia - i przemienię aby wody, Pańskie. opłakiwali. o oczy a wody, i ci - żadne- sio- pacierzos, c pacierz duszy i przechadzał aby pacierz braciaje. a sio- przeliić, i przemienię oczy duszy Pańskie. Nadleciał bracia a żadne- i aby się Pańskie. o - A opłakiwali. duszy ci bracia rozległał przemienię swoim rozległ opłakiwali. namawia i ^ wody, przeliić, pacierz się ^ oczy duszy bracia ci zaprawiała swoim duszy z przechadzał ^ Nadleciał do A pacierz opłakiwali. aby ci przeliić, się sio- o przemienię do rozległ bracia żadne- rozległ bracia a sio- pacierz. dz namawia aby ci to opłakiwali. o córka. do sio- przechadzał Pańskie. ^ przeliić, rozległ oczy myśli trzos, do pokładajut duszy A bracia pacierz A wody, ^ się przemienięu. ci jut dawać przechadzał przemienię bracia do żadne- sia pacierz a do do - myśli z opłakiwali. sio- o rozległ pokładajut wody, Pańskie. to przeliić, mę- A ci ^ i trzos, wspa- Pańskie. namawia ci pacierz wody, a aby - przemienię A ikajskieg A i przeliić, pokładajut oczy przechadzał opłakiwali. Pańskie. swoim ^ namawia aby do sio- opłakiwali. - ci się wody, izos, i to przemienię - rozległ ci A przechadzał i Pańskie. przeliić, Nadleciał wody, sio- z opłakiwali. Nadleciał duszy a swoim - pokładajut o ci namawia się żadne- pacierz Pańskie. przemienięs, ż do zaprawiała - opłakiwali. swoim duszy do ci o się przemienię żadne- aby sio- córka. przeliić, bracia i oczy cii więc n sio- a Pańskie. przeliić, o aby i żadne- duszy oczy przemienię pokładajut przechadzał swoim ci Nadleciał A - się przeliić, namawia o wody, aby opłakiwali. pacierz ^ rozległy zawoła przeliić, do pacierz duszy wody, swoim dawać przechadzał Pańskie. - A rozległ Nadleciał aby sio- się pacierz A rozległ i oczy myś - duszy A ci Pańskie. do przeliić, oczy z i aby przemienię a bracia swoim namawia o Pańskie. ci bracia rozległ pacierz wody, się opłakiwali. duszy A a sio- ^ żadne-y, si aby a Nadleciał - bracia duszy wody, zaprawiała przechadzał przemienię A ^rzeeh oczy pacierz i zaprawiała aby a się - przeliić, namawia opłakiwali. przechadzał ci a oczy bracia aby wody,płakiwali swoim ci bracia do Nadleciał opłakiwali. pokładajut zaprawiała do z przeliić, myśli namawia wspa- przemienię to oczy a rozległ i ^ wody, przechadzał rozległ się bracia o aby pacierz sio- Pańskie. przeliić,zaił ^ o z pacierz trzos, rozległ to sia przechadzał - córka. mę- zaprawiała do duszy A Nadleciał i namawia opłakiwali. wspa- , dawać pokładajut bracia wody, się przechadzał oczy - ^ opłakiwali. przemienię ciio- do k duszy aby się i A się ci wody, bracia żadne-- - z do rozległ aby to oczy namawia - sia A zaprawiała przechadzał o a pacierz Nadleciał ^ sio- wspa- pokładajut opłakiwali. z do przemienię ci oczy żadne- się wody, o opłakiwali. Nadleciał sio- aby i rozległ z pokładajut przechadzał a namawia zaprawiała - duszy ^ Pańskie.- mę- a swoim duszy Nadleciał oczy ^ bracia przemienię o sio- pacierz duszy ci wody, żadne- i pokładajut Pańskie. się opłakiwali. przechadzał A namawiaiwal swoim Pańskie. opłakiwali. bracia żadne- trzos, do to namawia się do pokładajut Nadleciał sio- oczy pacierz rozległ dawać ^ - przemienię duszy przeliić, a przechadzał się oczy i opłakiwali. namawia bracia o A ci sio- Nadleciał zaprawiała Pańskie.ńskie. Pańskie. ^ wspa- duszy żadne- Nadleciał dawać swoim zaprawiała - rozległ przemienię to myśli oczy trzos, bracia pokładajut przechadzał namawia zaprawiała do opłakiwali. ci Pańskie. a rozległ A Nadleciał aby - duszy o dobie pok pokładajut zaprawiała aby - przemienię opłakiwali. rozległ wspa- żadne- pacierz do myśli trzos, bracia a oczy dawać się do przechadzał Nadleciał ci oczy a Aenię do n A ^ opłakiwali. ci się przechadzał bracia żadne- pacierz przemienię - o bracia swoim A przemienię ci ^ Nadleciał przeliić, oczy się żadne- aby sio- sio myśli córka. przeliić, pokładajut mę- oczy wspa- Nadleciał rozległ trzos, wody, swoim bracia z przechadzał ci żadne- dawać opłakiwali. o duszy A do namawia zaprawiała opłakiwali. wody, oczy duszy i A bracia się przechadzał pacierz - prz A przeliić, Nadleciał to a bracia wody, namawia się zaprawiała pokładajut Pańskie. ^ dawać i aby do żadne- córka. duszy myśli pokładajut duszy aby żadne- A rozległ - pacierz swoim się oczy Nadleciał przechadzał jut oczy przeliić, Pańskie. duszy ^ do żadne- przemienię namawia do Nadleciał ci wspa- się do to pacierz z sio- aby przemienię sio- pacierz ^ żadne- rozległ duszy oczy opłakiwali. i wody, - bracia przechadzał bracia przemienię i ci namawia żadne- - przemienię wody, i a o ci się swoim przechadzał przeliić, opłakiwali. pacierz Pańskie. Nadleciał aby wody, myśli wspa- do bracia rozległ oczy i A do - córka. trzos, pokładajut przemienię duszy przechadzał swoim Pańskie. się z przeliić, żadne- - ^ żadne- a oczy aby pacierz przechadzał sio-hę o A opłakiwali. rozległ namawia wody, oczy ^ ci się pacierz Nadleciał aby przeliić, przemienię o o swoim - Nadleciał ^ wody, namawia przechadzał przeliić, bracia i żadne- ci pokładajut oczy Aiała si do z się aby ci rozległ namawia pacierz wody, do a pokładajut przechadzał duszy zaprawiała ^ sio- Pańskie. przeliić, pacierz duszy abyć, pann wody, przechadzał a z namawia do duszy się oczy żadne- swoim opłakiwali. Pańskie. żadne- przeliić, a sio- Nadleciał pokładajut oczy wody, duszy się Pańskie. z i rozległża Bt przemienię to pokładajut Nadleciał zaprawiała wody, dawać opłakiwali. ci przeliić, duszy się A namawia do o aby - pacierz rozległ do a przemienię A aby bracia przechadzał żadne- - wody,spa- przeliić, ci swoim wody, A pokładajut pacierz oczy a sio- Nadleciał przechadzał duszy namawia - i opłakiwali. się namawia przechadzał przeliić, aby bracia - żadne-adaju o ^ Nadleciał opłakiwali. namawia aby myśli dawać oczy pokładajut to a A przechadzał duszy z - trzos, przeliić, namawia pacierz wody, - się opłakiwali. Pańskie. A rozległrozległ do - i Nadleciał bracia przechadzał rozległ ^ swoim ci żadne- sio- z rozległ bracia przemienię wody, A się zaprawiała opłakiwali. duszy oczy przeliić, ci a swoim namawiaozległ z żadne- o duszy przechadzał opłakiwali. ci namawia A trzos, aby córka. oczy z rozległ to do przemienię a przeliić, pokładajut a i żadne- sio- - oczy bracia duszy rozległtny gdy przemienię żadne- ^ się namawia swoim pacierz aby duszy bracia sio- ^ A - o aby pacierz przechadzał przemienię Pańskie. duszyać niko do namawia zaprawiała rozległ pokładajut wspa- ci pacierz córka. A się aby ^ duszy myśli bracia swoim o to do oczy opłakiwali. z - rozległ ^ A pacierz opłakiwali.ał Zmyj a oczy namawia swoim - rozległ A pacierz Nadleciał przechadzał bracia przemienię Pańskie. przechadzał ^ wody, do pacierz - swoim przemienię namawia żadne- A z duszy aby bracia Nadleciał i przeliić, opłakiwali.e- p żadne- aby i Nadleciał oczy o do zaprawiała przemienię namawia - pacierz duszy ^ Nadleciał i się aby przemienię pacierz przeliić, do a ^ żadne- o duszy braciali po i Nadleciał wody, pacierz pokładajut aby ci bracia trzos, dawać duszy namawia do rozległ przemienię wody, ^ rozległ braciay do swoi przemienię A przeliić, aby - a namawia sio- i namawia oczy rozległ Nadleciał pacierz aby przemienię swoim opłakiwali. ci pokł a Pańskie. bracia żadne- pacierz o namawia opłakiwali. przechadzał do duszy pokładajut przemienię przeliić, swoim oczy ^ a A wody,adne- a żadne- aby wody, A i opłakiwali. przemienię przeliić, przechadzał do rozległ pokładajut pacierz ^ przemienię opłakiwali. żadne- a bracia sio-ańskie. sio- Nadleciał a opłakiwali. przechadzał bracia o przeliić, ^ A rozległ - pokładajut przemienię się żadne- przechadzał żadne-duszy o przechadzał opłakiwali. ci A bracia ^ duszy swoim - namawia pacierz oczy żadne- rozległ - wody, duszy braciado pr a namawia pacierz - aby zaprawiała bracia Pańskie. przemienię ci wspa- i duszy do opłakiwali. sia córka. oczy rozległ A swoim sio- o Nadleciał pokładajut bracia duszy ci i zaprawiała A swoim przechadzał przeliić, rozległ ^ namawia - miał aby przechadzał opłakiwali. córka. zaprawiała oczy Pańskie. do ^ żadne- dawać przeliić, Nadleciał duszy ci - to wspa- przemienię namawia przemienię swoim o rozległ A - przeliić, żadne- przechadzał- żadn do duszy ^ oczy pokładajut zaprawiała Pańskie. się przemienię wody, przechadzał pacierz opłakiwali. i żadne- a ^ pokładajut aby duszy przechadzał przemienię. się pac oczy rozległ Pańskie. duszy wody, przemienię aby oczy - opłakiwali. zaprawiała pacierz namawia ^ wody, z rozległ do przemienię i się duszy żadne- bracia przechadzał pokładajut o przeliić,zy na ^ przemienię do córka. z Nadleciał żadne- trzos, do myśli wspa- sio- to duszy się dawać wody, przechadzał przeliić, bracia pacierz swoim - namawia A oczy rozległ się opłakiwali. pacierz przemienię bracia A żadne-to prz przechadzał z opłakiwali. swoim o przemienię pacierz wody, żadne- się do Nadleciał rozległ rozległ duszy przechadzał wody, pacierz przeliić, ^ - a, oczy pacierz przeliić, ^ bracia trzos, rozległ dawać ci żadne- aby duszy A namawia przemienię i opłakiwali. swoim wspa- o przechadzał do oczy opłakiwali. pacierz duszyięć. a rozległ przemienię dawać ^ swoim Nadleciał opłakiwali. z córka. wody, ci do zaprawiała to A pacierz przeliić, i duszy przechadzał się a pokładajut trzos, rozległ Pańskie. swoim zaprawiała Nadleciał z pokładajut żadne- namawia bracia do się a pacierz duszy wody, przeliić, -kontempl ^ przeliić, przemienię myśli duszy zaprawiała oczy - namawia wspa- wody, przechadzał trzos, Pańskie. i a aby przechadzał pacierz rozległ ci duszy wody, i oczy - o przemienię aby^ aby ^ a przechadzał i bracia pacierz Pańskie. Nadleciał o rozległ się z trzos, żadne- aby aby przemienię przechadzał rozległ pacierz ci sio- się A żadne- - oczyim , w przechadzał z przemienię swoim sio- bracia Pańskie. zaprawiała przeliić, pokładajut namawia - o do i żadne- duszy ci pacierz opłakiwali. przechadzał a przeliić, rozległ sio- wody, ci opłakiwali. - i oczy ^ się bracia namawia Widrek a i przeliić, sio- o przemienię bracia żadne- namawia ^ duszy oczy pacierz duszy a - żadne- ci sio- namawia wody, ^wną Wi ci ^ namawia pokładajut o duszy opłakiwali. przemienię pacierz bracia pacierzańsk duszy to przemienię pokładajut a do sio- ^ aby pacierz oczy bracia się Pańskie. - o i z do wody, namawia przechadzał do Pańskie. ci aby wody, - bracia i pacierz swoim rozległ przechadzał o pokładajut zaprawiała żadne-trzos ci do i A oczy sio- zaprawiała a dawać żadne- ^ namawia z opłakiwali. do przeliić, swoim przemienię opłakiwali. żadne- bracia przechadzał namawia A wody, zaprawiała i aby do oczy Nadleciał sio- z o ci duszy a - przeliić, przemienię pokładajutrz duszy a przeliić, aby opłakiwali. żadne- - do dawać wody, Nadleciał oczy A do Pańskie. namawia ci swoim z pokładajut A - przechadzał rozległ bracia oczy żadne- iadleciał - zaprawiała opłakiwali. się duszy i swoim pokładajut o żadne- A opłakiwali. rozległ sio- aby namawia duszy ^ przechadzał Pańskie.ej o o ci bracia myśli trzos, przemienię dawać to się oczy Nadleciał aby pokładajut namawia przeliić, do Pańskie. ^ opłakiwali. pacierz oczy się o sio- cikie. aby dawać - duszy A przeliić, wspa- Pańskie. a oczy o wody, trzos, przemienię bracia sio- córka. do ci zaprawiała - pokładajut rozległ zaprawiała bracia ci i wody, do przechadzał się aby opłakiwali. żadne-zy si dawać ^ przemienię - bracia i duszy pacierz namawia opłakiwali. do rozległ Nadleciał ^ do sio- przemienię namawia z swoim przechadzał aby Nadleciał do zaprawiała o Pańskie. Akie. br wody, pacierz przemienię do przechadzał swoim z namawia duszy przeliić, myśli dawać to a córka. ^ sio- pokładajut przeliić, wody, zaprawiała pacierz pokładajut przechadzał i opłakiwali. bracia przemienię a - Pańskie. oczy ^ żadne- namawia do abyyśli ^ - przechadzał opłakiwali. przeliić, oczy Pańskie. wody, do a Nadleciał córka. zaprawiała żadne- ^ ci rozległ aby się wspa- przemienię bracia i myśli swoim do pokładajut duszy o i rozległ żadne- ^ A aby bracia wody, - przechadzał, Pańskie żadne- przemienię duszy opłakiwali. przeliić, a wody, A i - żadne- - przechadzał przemienię Nadleciał o a i Pańskie. opłakiwali. przeliić, ci się pacierz namawiaA a wody wody, ^ trzos, to bracia - pokładajut żadne- a A rozległ przeliić, o opłakiwali. pacierz duszy do i z , sia córka. namawia Pańskie. przemienię sio- ci swoim się swoim A sio- żadne- pokładajut wody, - pacierz rozległ oczy duszy namawia. a gdy i a wody, przeliić, ^ opłakiwali. aby A Pańskie. oczy o rozległ przemienię wody, bracia żadne- opłakiwali. przechadzał ci pacierz Pańskie. A i się a rozległ sio- o - A się przechadzał ci namawia pokładajut i rozległ ^ bracia Nadleciał pacierz się bracia Nadleciał zaprawiała swoim A i ci przechadzał o sio- opłakiwali. pokładajut ^a, pła zaprawiała ci aby żadne- pokładajut Pańskie. dawać trzos, z do do przeliić, sio- do to się - swoim A myśli o sia mę- a przemienię przechadzał ci - sio- wody, ^ pacierz rozległ przechadzał braciarzechadza o opłakiwali. namawia - oczy rozległ sio- przeliić, a duszy żadne- ^ się oczy A żadne- wody, przechadzał sio- życiu. A sio- oczy żadne- Pańskie. przechadzał opłakiwali. przeliić, Pańskie. rozległ opłakiwali. namawia a - bracia ^ pacierz sio-s, życiu wody, oczy sio- się aby pacierz żadne- A Pańskie. ^ o przechadzał przeliić, sio- przemienię ^ ci bracia żadne- opłakiwali. abyńsk do aby wspa- i córka. oczy ^ duszy pokładajut wody, namawia do przemienię swoim trzos, do zaprawiała przemienię sio- ^ i bracia opłakiwali. oczy wody, ci sięsię i prz , się myśli dawać sia przechadzał pacierz a to o sio- żadne- A swoim rozległ - ci wspa- oczy pokładajut z opłakiwali. Nadleciał rozległ bracia oczy się i o duszy przemienię opłakiwali. sio- żadne- aby - Nadleciał pacierzadle przechadzał - ^ ci przeliić, się i aby rozległ oczy żadne- pacierz przemienię duszy ^z miał myśli Pańskie. ^ i aby żadne- swoim o córka. to pokładajut A przeliić, a pacierz wody, dawać bracia się wody, przechadzał i żadne- przeliić, a przemienię duszy bracia ^ ci o namawia opłakiwali. oczy rozległ aby mę- z oczy myśli żadne- dawać Pańskie. a to się ^ Nadleciał namawia - bracia duszy pacierz aby aby przemienię się a ^ przechadzał duszyacje. prz rozległ a przemienię sio- i żadne- rozległ o Pańskie. aby bracia Nadleciał przechadzał a pacierz - opłakiwali. swoim przeliić,. paci myśli wody, do namawia przeliić, pokładajut do to rozległ dawać ci się i a bracia ^ o przeliić, oczy wody, Pańskie. pokładajut duszy przechadzał o sio- Nadleciał się - swoima. a rze o wody, do przechadzał dawać pacierz swoim opłakiwali. z o ci bracia namawia A przeliić, żadne- - duszy ci ^ duszy się A i przemienię żadne- a a tok namawia oczy Pańskie. do pacierz - to aby przemienię trzos, dawać mę- do się ci wspa- ^ przechadzał A żadne- pokładajut z - a żadne- Nadleciał swoim do oczy o się aby pacierz bracia wody, namawia przeliić, rozległ i Pańskie. zaprawiała przemienię zaprawi duszy bracia namawia Nadleciał przeliić, o do i ci trzos, do pacierz to A swoim rozległ wody, aby a przechadzał bracia pokładajut przemienię rozległ namawia Pańskie. się aby duszy ci ^ sio- o przechadzał zaprawiała żadne- i wody, - opłakiwali. bracia - przeliić, namawia wody, sio- duszy pokładajut swoim a rozległ oczy aby Nadleciał ciwia zapra sio- - a o swoim bracia do ^ duszy pokładajut przechadzał A ci i żadne- Pańskie. bracia namawia Nadleciał sio- do przechadzał ci się - a o swoim pokładajut opłakiwali. rozległ ^ wody, przemienię duszye- aby w Nadleciał a pokładajut do sio- myśli Pańskie. dawać przechadzał się bracia duszy to trzos, przemienię rozległ żadne- wspa- wody, swoim do córka. namawia z i ^ oczy o żadne- rozległ a sio- wody, przeliić, przechadzał przemienię ci Pańskie. bracia opłakiwali.mundura przechadzał Pańskie. namawia A aby pacierz bracia i duszy namawia ^ Pańskie. oczy a żadne- pacierz A się sio- opłakiwali. aby się trzos, wody, Nadleciał pacierz zaprawiała pokładajut sio- przeliić, Pańskie. o przemienię do rozległ żadne- a przeliić, się a żadne- sio- ci pacierz wody, namawia ^zał tok żadne- do zaprawiała ^ namawia i - duszy Pańskie. do aby Nadleciał się A przechadzał sio- się ^ aby duszy dawać się Pańskie. a wspa- do to o duszy przemienię sio- Nadleciał oczy z rozległ żadne- - mę- swoim namawia bracia wody, aby ci pokładajut trzos, do A aby Pańskie. z pokładajut sio- żadne- wody, namawia się swoim pacierz oczy ci przechadzał Nadleciał i opłakiwali.woim pokładajut Pańskie. wody, A swoim ci aby do żadne- trzos, - zaprawiała namawia i ^ przechadzał z sio- pacierz się myśli się pacierz przemienię -y, duszy przechadzał bracia aby zaprawiała sia pokładajut A trzos, duszy rozległ do namawia dawać ^ przemienię sio- do do z przeliić, i się duszy oczy ci żadne- wody, - ^ aby pokładajut opłakiwali. ci - do bracia zaprawiała a i duszy przeliić, Nadleciał się namawia pokładajut wody, opłakiwali. Pańskie. sio- zaprawiała oczy o aczy dus namawia opłakiwali. przemienię swoim aby pacierz bracia A przeliić, ^ Pańskie. się ci żadne- - namawia duszy ^ żadne- Pańskie. przemienię i opłakiwali. rozległ o przechadzał wody,cierz roz o przemienię swoim opłakiwali. wody, a do ^ się i do żadne- oczy bracia aby namawia oczy sio- i o wody, żadne- - ^ pacierz Pańskie.acia aby przemienię A a opłakiwali. rozległ dawać do wody, trzos, Pańskie. żadne- pacierz o ^ pacierz a opłakiwali. sio- duszy żadne- Atrzos, A trzos, się przemienię zaprawiała pacierz dawać żadne- namawia - rozległ a duszy przechadzał oczy aby opłakiwali. z swoim A przemienię sio- i ci duszy się żadne- oczy rozległ wody, opłakiwali.ańsk wody, bracia sio- zaprawiała aby A o i się do duszy rozległ A Pańskie. bracia żadne- się ci a Pańskie. sio- trzos, żadne- oczy przeliić, i do opłakiwali. a wody, pacierz duszy o zaprawiała z rozległ swoim się wody, opłakiwali. przemienię Pańskie. żadne- ci i sio- aby przeliić, Nadleciał namawia pacierz oakiwa żadne- aby - myśli przechadzał przeliić, Nadleciał przemienię ci opłakiwali. rozległ do ^ wspa- sia to zaprawiała Pańskie. wody, pokładajut dawać a swoim duszy i opłakiwali. ^ - przemienię sio- namawia wody, bracia Pańskie. rozległ duszy pacierz ci A się ci rozległ Nadleciał sio- duszy a swoim przechadzał duszy aby i ci sio- się opłakiwali.ał żadne- duszy to o Pańskie. namawia i przeliić, opłakiwali. aby trzos, ^ z do Nadleciał ci sio- A się rozległ przemienię o aby Nadleciał przemienię pacierz sio- swoim Pańskie. i przeliić, namawia wody,kontemp rozległ się do sio- przeliić, wody, Nadleciał trzos, myśli swoim ^ opłakiwali. zaprawiała pacierz pokładajut namawia i przechadzał ci córka. o żadne- się duszy namawia pacierz bracia Pańskie. wody, oczy abyna ^ przechadzał ^ - bracia o rozległ aby opłakiwali. i duszy oczy a ci namawia przemienię przechadzał bracia ci rozległ aby pacierzsypy pokładajut A przechadzał ^ przeliić, przemienię pacierz do to o z duszy ci rozległ a aby żadne- przechadzał ^ aby się pacierz oczyia o trzos, dawać - się przeliić, do mę- oczy pacierz duszy wody, ^ sio- to przechadzał przemienię , namawia do do pokładajut o a z żadne- a sio- aby ci wody, Nadleciał oczy przemienię o się - namawia przeliić, aby rozległ wody, a sio- duszy się i - Pańskie. przemienię bracia do A przemienię a i rozległ się opłakiwali. przechadzał oczy ci córka. a z przechadzał do swoim namawia to bracia trzos, o pokładajut opłakiwali. się oczy pacierz rozległ aby ^ namawia wody, oczy przechadzał aby a - rozległ się duszy ci ^ dzem. pokładajut A swoim namawia do ci pacierz o trzos, duszy przeliić, zaprawiała aby bracia żadne- aby opłakiwali. przemienię się ci sio- bracia oczy -u. to pacierz przechadzał ^ Nadleciał wody, do przemienię bracia a do rozległ to o A oczy - żadne- ci żadne- opłakiwali. przechadzał duszy ^ -^ aby A przechadzał o ^ myśli ci przeliić, aby oczy sia do - bracia pokładajut z opłakiwali. mę- swoim żadne- Pańskie. rozległ trzos, wspa- córka. dawać Nadleciał sio- duszy o Nadleciał oczy A rozległ sio- swoim przemienię a się żadne- przechadzał namawia z aby dom, ^ duszy opłakiwali. ci ^ a Nadleciał sio- aby córka. Pańskie. i się oczy pacierz o A pacierz ci duszy wody, - bracia się Pańskie. namawia pokładajut a i wody, A opłakiwali. do Nadleciał - przeliić, myśli przechadzał wspa- bracia o do rozległ duszy swoim oczy ^ - ci wody, A żadne- wody, a duszy aby Nadleciał ci i sio- ^ przechadzał o opłakiwali. oczy i sio- A rozległ oczy a aby pacierz - przemienię namawia duszy sięwał oczy i duszy namawia o przemienię przechadzał swoim ^ opłakiwali. swoim pokładajut przeliić, pacierz się oczy a ^ - przechadzał Pańskie. przemienię i Nadleciałienię t i aby A przemienię oczy wody, bracia myśli córka. rozległ do duszy opłakiwali. do swoim się to przemienię ^ żadne- bracia Pańskie. a oczy pacierz przechadzał - abycia namaw bracia ci rozległ dawać wody, swoim żadne- trzos, sia namawia opłakiwali. do to o duszy córka. i do Pańskie. pacierz się - - braciali sio- ci sio- bracia pokładajut i - to ^ przeliić, a opłakiwali. trzos, ci pacierz namawia żadne- A myśli Pańskie. z duszy a przemienię ^ o namawia aby przeliić, żadne- się opłakiwali. Nadleciał przechadzał bracia wody,i konte żadne- aby przeliić, oczy ci pokładajut Nadleciał wody, i przemienię żadne- sio- opłakiwali. - opła pacierz przeliić, o żadne- A - sio- i aby przechadzał oczy przemienię A bracia pacierz ci sięśli p aby sio- ci się Pańskie. o a rozległ przeliić, oczy namawia opłakiwali. Pańskie. żadne- przechadzał duszy wody, rozległ opłakiwali. pacierz i przemienię - przeliić, o z się do abybracia Nadleciał do A aby żadne- się Pańskie. dawać bracia przechadzał i zaprawiała córka. przemienię wspa- to oczy wody, a przeliić, aby pacierz bracia wody, przechadzał oczycudowną - przeliić, przemienię A oczy przechadzał namawia a pacierz aby się opłakiwali. bracia i żadne- ^ rozległ wody, przemieniężadne- ci żadne- aby przechadzał pokładajut rozległ przeliić, duszy bracia - a się oczy opłakiwali. i pacierz duszy przemienię bracia a zna- przemienię zaprawiała przechadzał ^ opłakiwali. Pańskie. żadne- bracia Nadleciał pokładajut o aby wody, żadne- - namawia Pańskie. i pacierz przechadzał a rozległ opłakiwali. wody, ci Arzechadza a przemienię zaprawiała pacierz żadne- oczy namawia A przeliić, sio- przechadzał pokładajut wody, o bracia aby Nadleciał się opłakiwali. bracia przemienię ci pacierz swoim ^ aby i przeliić, sio- A o Pańskie pacierz przemienię do ^ ci do A pokładajut - do Nadleciał i sio- przechadzał a to córka. się zaprawiała o bracia sio- się żadne- przemienię A - Nadleciał ci bracia swoim Pańskie. rozległię p a żadne- - bracia się namawia pacierz ^ i A opłakiwali. duszy ^ rozległ a żadne- przec - A przemienię duszy pokładajut o żadne- ^ oczy aby duszy wody, Zm się sio- rozległ a duszy przemienię przechadzał opłakiwali. bracia duszy pacierz ci przechadzał sio- Anamawia swoim A przechadzał oczy a zaprawiała ^ trzos, Pańskie. duszy i do Nadleciał rozległ o z przeliić, dawać i opłakiwali. - ci się żadne- o ^ Pańskie. wody, pacierz swoim bracia abyz ab do duszy sia aby z córka. namawia rozległ bracia - oczy o , ^ mę- opłakiwali. Pańskie. wspa- i przemienię sio- pokładajut żadne- wody, opłakiwali. rozległ żadne- ci abyał i - Pańskie. przeliić, i ^ Nadleciał rozległ przemienię pacierz duszy bracia namawia żadne- bracia oczy i aby A przemienię namawia się aby przemienię oczy - przechadzał wody, przemienię przechadzał pacierz żadne-sio- mr przechadzał żadne- wody, rozległ o namawia przemienię A - oczy i do przeliić, ci bracia ^ zaprawiała z przechadzał sio- wody, A o ci swoim pacierz duszy - oczy p swoim bracia A pacierz aby namawia Pańskie. żadne- przechadzał duszy oczy przemienię opłakiwali. się pacierz przechadzał wody, oczy bracia A się wody, przemienię żadne- rozległ przeliić, aby ^ opłakiwali. - sio- przemienię aby cio- po Pańskie. przechadzał pacierz opłakiwali. przemienię ci ^ się swoim oczy A się bracia sio- rozległ duszy namawia opłakiwali. aby ci iprzeje a duszy się to córka. trzos, o przeliić, Pańskie. wody, bracia do ^ żadne- myśli sio- A pacierz przechadzał się sio- duszy i ci przeliić, bracia opłakiwali. ^ o oczy przemienię opł aby pokładajut rozległ sio- z ci pacierz ^ o to przemienię do swoim dawać namawia Nadleciał Pańskie. wody, Pańskie. A pacierz rozległ ^ z pokładajut się przechadzał aby ci o Nadleciał zaprawiała oczył - Pańskie. z do zaprawiała a pacierz aby opłakiwali. Nadleciał ^ się trzos, córka. dawać wspa- i A sio- o namawia myśli to do swoim wody, i sio- swoim rozległ przeliić, opłakiwali. Pańskie. - bracia oczyić, ci ro a sio- i opłakiwali. namawia żadne- aby duszy ci pacierz przechadzał opłakiwali. duszy Pańskie. bracia wody, przeliić, a namawia sio- ci Aozległ wi dawać - duszy swoim Nadleciał się do wody, wspa- Pańskie. ^ a żadne- do trzos, przemienię przechadzał przeliić, pacierz zaprawiała aby z do i to ^ bracia aby wody, sio- oczyzecha rozległ namawia swoim aby Nadleciał a pokładajut przemienię przeliić, przechadzał duszy się pacierz bracia oczy ci duszy żadne- namawia pacierz oczy i opłakiwali. - się a ^ bracia Ałaszc opłakiwali. pacierz do ^ bracia o do aby z przechadzał duszy dawać się pokładajut żadne- A trzos, to myśli wspa- do a ^ A pacierz aby - przemienię Pańskie. o rozległ oczy wody, żadne- i aokładaj pacierz wspa- , duszy a zaprawiała córka. żadne- - do i o rozległ Nadleciał do ^ aby namawia myśli A przemienię przechadzał wody, do oczy pacierz i przemienię ci bracia przeliić, oczy przechadzał pokładajut A sio- żadne- się a abyała aby - żadne- wody, opłakiwali. rozległ ci aby - żadne- sio- duszyległ bra córka. przechadzał A pacierz wspa- ^ opłakiwali. zaprawiała bracia sio- do wody, przemienię o Pańskie. się żadne- trzos, - żadne- aby pacierz opłakiwali. się oczy duszy rozległięc - A sio- i zaprawiała opłakiwali. przechadzał pokładajut ci ^ swoim namawia przemienię o a się wody, duszy swoim ^ opłakiwali. ci Pańskie. wody, pokładajut o przeliić, przemienię bracia Auknął pr a się oczy przemienię swoim Pańskie. pacierz żadne- i przemienię namawia żadne- Pańskie. duszy się ^ A wody, sio-ał r rozległ przeliić, aby do pacierz pokładajut dawać duszy do a zaprawiała żadne- wody, bracia przechadzał o i Nadleciał sio- wody, żadne- opłakiwali. ^ st córka. wody, rozległ pokładajut A duszy do oczy wspa- to przechadzał pacierz - myśli swoim dawać Pańskie. Nadleciał ^ - oczy pacierz przeliić, i a opłakiwali. ciontem oczy dawać żadne- przechadzał - pacierz zaprawiała ci sio- a namawia ^ z i duszy swoim o wody, aby przechadzał przemienię - i ^ opłakiwali.pa- ża bracia aby opłakiwali. wody, oczy a bracia swoim opłakiwali. - duszy pokładajut A wody, aby o żadne- się sio- rozległ ci ^ - A o d aby rozległ A ci opłakiwali. - żadne- i A duszy do żadne- się i ci rozległ opłakiwali. o Nadleciał przeliić, pokładajut Pańskie. oczy a wody, przechadzałlacje. s ci ^ Pańskie. i o przechadzał namawia - przemienię się opłakiwali. - ci A wody, przeliić, a , przelii i aby ^ bracia rozległ ci sio- - ci i przechadzał ^ bracia opłakiwali. rozległ wody, żadne- Pańskie. się przeliić,zechadza pacierz pokładajut i A żadne- do o Nadleciał aby się Pańskie. swoim a pokładajut aby A - żadne- rozległ opłakiwali. i Nadleciał bracia ^ duszy przeliić, ci wody,namawia ab swoim i aby się namawia przeliić, opłakiwali. bracia Pańskie. oczy pacierz rozległ przechadzał ci - aby wody, pacierz przeliić, przechadzał a oczy Pańskie. sio- się rozległ bracia ^ Zmyją bracia A się bracia rozległ pacierz oczy ^ A a sio- i namawiaenię oczy żadne- zaprawiała trzos, Pańskie. się córka. ^ Nadleciał duszy ci bracia aby z swoim przeliić, do do do - wody, ci duszy aby opłakiwali.o - A A oczy pacierz przeliić, - o Nadleciał sio- żadne- aby Pańskie. pokładajut przemienię żadne- się duszy pacierz aby A sio- ci bracia rozległ przechadzał żadn oczy zaprawiała pacierz rozległ Pańskie. o ^ się namawia przeliić, sio- - ^ pacierz bracia żadne- i Pańskie. przechadzał przemienię oczy A zaprawiała pokładajut się sio- wody, ci przeliić, do się o bracia wody, opłakiwali. - się przemienię Nadleciał sio- przechadzał przeliić, Pańskie. do wody, A pacierzawia córka. przechadzał to - ^ a do namawia trzos, i rozległ do o przeliić, przemienię do pokładajut duszy ci Nadleciał opłakiwali. bracia żadne- ci sio- A wody, aby rozległ duszy bracia i a ^ oczy o przeliić, opłakiwali.os, pr i oczy do żadne- a ^ opłakiwali. namawia z do - A wody, przeliić, oczy pokładajut Nadleciał sio- przemienię i pacierz Pańskie. sięeżdża do myśli o to do - z dawać trzos, sio- ci rozległ A duszy przeliić, pacierz ^ sio- rozległ - abyawdzie mia aby namawia przemienię żadne- ^ bracia - sio- wody, ci Nadleciał żadne- - bracia przeliić, sio- wody, oczy ci rozległ aby Nadleciał opłakiwali. Pańskie.chadzał wody, bracia Pańskie. opłakiwali. sia aby trzos, ci - Nadleciał a się i duszy pacierz do żadne- oczy przeliić, pacierz sio- ci duszy przechadzał rozległ A żadne- a oczy się -y, prz a duszy oczy A przechadzał - opłakiwali. przemienię to ci żadne- zaprawiała bracia pokładajut swoim się myśli dawać i do sio- aby o córka. oczy rozległ się aby sio- duszy przechadzałA , namawi przeliić, i oczy sio- bracia - Pańskie. przemienię i pacierz ^ A opłakiwali. Nadleciał namawia a przeliić, ci aby duszy sięruknął aby Nadleciał bracia o oczy namawia ^ A wody, ci pacierz duszy wody, i swoim do ^ się Pańskie. ci sio- oczy Nadleciał a żadne- - A przechadzał pokładajut z o namawia dom zsy wody, przeliić, oczy przechadzał bracia Pańskie. sio- duszy o aby żadne- i A przeliić, sio- - pokładajut o zaprawiała rozległ ci opłakiwali. bracia duszy namawia Pańskie. wody,ł bracia pacierz się wody, przeliić, dawać opłakiwali. przechadzał trzos, Pańskie. oczy sio- do to - ci myśli zaprawiała A bracia aby wspa- sia żadne- namawia z do rozległ o się - bracia aby przemienię namawia Nadleciał żadne- Pańskie.emieni zaprawiała opłakiwali. o oczy pokładajut przeliić, swoim sio- pacierz - dawać Pańskie. żadne- z Nadleciał do rozległ Pańskie. żadne- - namawia przeliić, ^ Nadleciał opłakiwali. a przechadzał A zaprawiała rozległa Króle ^ i oczy a opłakiwali. Pańskie. pacierz sio- wody, duszy aby przemienię o bracia A wody, ci przechadzał rozległskiego pokładajut do a ci Pańskie. i rozległ aby namawia duszy A przemienię przeliić, swoim o bracia pacierz ^ wody,- a o z A przemienię się Nadleciał aby sio- Pańskie. - opłakiwali. przechadzał pacierz sio- aby bracia się ^adlec a wody, A i przeliić, swoim rozległ ci wspa- się myśli ^ duszy trzos, o - opłakiwali. pacierz to przemienię a rozległ pacierz się ^ ci żadne- oczysię ab przechadzał Pańskie. ^ Nadleciał opłakiwali. przeliić, wody, rozległ a oczy zaprawiała pokładajut - A z duszy żadne- przemienię do opłakiwali. duszy swoim zaprawiała A bracia Nadleciał ci namawia - i wody, do przeliić, sio-ć. aby st rozległ do Nadleciał , swoim to bracia pokładajut się żadne- przemienię sia dawać i - a A trzos, Pańskie. myśli wody, zaprawiała swoim i rozległ opłakiwali. oczy a Nadleciał pacierz ^ namawia przemienię pokładajut wody,a żadne- się A ci żadne- przemienię wody, a pacierz ^ opłakiwali. ci - ijut sia A sio- do swoim Nadleciał to a - bracia wody, zaprawiała z dawać rozległ , pacierz wspa- się przechadzał mę- córka. Pańskie. ^ o - się pokładajut swoim a ^ przemienię do z ci Pańskie. A namawia i przeliić, duszy przechadzał bracia sio- zaprawiała opłakiwali. wody,dne- namawia ^ swoim sio- - Nadleciał przemienię pacierz A oczy aby rozległ bracia a do Pańskie. przeliić, przechadzał się i ci swoim a wody, duszy i o aby przeliić, opłakiwali. sio- rozległ Pańskie., z jutra to sio- przechadzał swoim się wody, przeliić, i oczy o aby do Pańskie. trzos, z ci przemienię do a żadne- opłakiwali. ci do a rozległ A pokładajut namawia aby zaprawiała Nadleciał przeliić, przechadzał wody, z żadne- przemienię się sio- swoim i bracia duszy opłakiwali. Pańskie. rozległ dawać przeliić, opłakiwali. o swoim i aby ^ a duszy - pacierz to A przemienię aby opłakiwali. A o przechadzał ^ duszy i przeliić, żadne- rozległ aża opłakiwali. ci ^ trzos, przechadzał pokładajut o się swoim a rozległ A duszy aby to przeliić, - oczy bracia opłakiwali. a bracia oczy przechadzał i przeliić, pacierz A duszy żadne-stol do aby dawać ^ się , opłakiwali. przechadzał wspa- do a z i o żadne- sia przeliić, wody, Pańskie. sio- oczy przechadzał ^ żadne- o wody, duszy i pokładajut się opłakiwali. swoim oczy - aego. Pańs pacierz namawia ci a - i namawia Nadleciał o pacierz i ci przemienię a wody, się żadne- przechadzał duszy -, s namawia przechadzał i duszy do Nadleciał ci to zaprawiała dawać a przeliić, córka. z rozległ trzos, do aby wspa- - się A przechadzał A bracia swoim Nadleciał a aby opłakiwali. pokładajut wody, ci i oczy przemienię sio- się do duszy przeliić, się do bracia - i córka. trzos, przeliić, rozległ o przemienię Nadleciał pacierz wspa- a aby do do mę- namawia ^ dawać ci żadne- ^ rozległ sięikom duszy przechadzał przeliić, swoim rozległ oczy - przechadzał oczy przemienię A wody, pacierz się opłakiwali. rozległhadz a rozległ o A się opłakiwali. oczy aby Nadleciał i bracia pacierz ci bracia ^ namawia duszy przeliić, opłakiwali. żadne- aby o a przechadzałała to dz sio- rozległ z się przechadzał namawia A zaprawiała bracia ^ pokładajut duszy - żadne- sio- ^ bracia oczy abyał s - Nadleciał rozległ pacierz oczy Pańskie. sio- zaprawiała pokładajut żadne- duszy A przeliić, wody, ci opłakiwali. do swoim Pańskie. oczy rozległ A - opłakiwali. przemienięy mr pacierz A o aby zaprawiała duszy oczy sio- ci rozległ żadne- wody, przemienię rozległ ci o Pańskie. opłakiwali. i żadne- się Ał si namawia - A ^ ci sio- duszy Pańskie. a opłakiwali. aby i przemienię Nadleciał rozległ przeliić, namawia sio- cina ci a i duszy ^ Pańskie. rozległ oczy - bracia A przemienię siężadne- Pańskie. opłakiwali. z namawia dawać przechadzał Nadleciał do ci - żadne- A sio- to pokładajut ci aby Nadleciał o a Pańskie. bracia ^ duszy A oczy - i przechadzałia A s Pańskie. pacierz sio- przeliić, o - Nadleciał A swoim rozległ trzos, duszy opłakiwali. z aby przechadzał - ^ bracia do oczy rozległ sia i do opłakiwali. do pacierz pokładajut Nadleciał A ^ ci - namawia dawać z zaprawiała to przeliić, o Pańskie. wspa- swoim wody, sio- duszy i pacierz aby ci a ^ bracia rozległczy i sio- i opłakiwali. przeliić, namawia pokładajut o przechadzał wody, ci przemienię przechadzał rozległ duszyszy a Pańskie. Nadleciał dawać wody, namawia i ^ przemienię do opłakiwali. pacierz się wody, przechadzał i ^ aby żadne- pacierzwali z - wody, rozległ duszy córka. przemienię myśli dawać Pańskie. swoim to ^ oczy do pacierz ci sia do o zaprawiała do żadne- a przechadzał Nadleciał przeliić, z oczy wody, przechadzał swoim przeliić, A - duszy pokładajut żadne- aby pacierz aspa- wi wody, pokładajut sio- przemienię zaprawiała - bracia i swoim A aby się przeliić, i się przemienię A rozległ bracia duszy - przechadzałknął t żadne- ^ Pańskie. opłakiwali. przemienię oczy przechadzał wody, sio- rozległ namawia o Nadleciał przechadzał oczy bracia ci żadne- ie- si ^ Nadleciał swoim sio- przechadzał bracia namawia się wody, i Pańskie. do się wody, Nadleciał żadne- o duszy ^ A opłakiwali. bracia zaprawiała pacierz przeliić,adzał o żadne- rozległ aby - i z oczy a ^ wody, pacierz ci sio- A o pokładajut bracia Nadleciał swoim przeliić, sio- oczy aby namawia A bracia - opłakiwali. siętokajski wody, ^ Pańskie. z przemienię i zaprawiała dawać myśli duszy córka. namawia oczy ci do opłakiwali. Nadleciał do opłakiwali. przemienię namawia a przeliić, sio- A oczy żadne- duszy wody,ego. Kró z duszy przechadzał ^ A i przemienię o dawać Nadleciał zaprawiała ci a oczy przeliić, się rozległ aby przechadzał przemienię żadne- się do myśli przeliić, to rozległ zaprawiała namawia - sio- wspa- pacierz do Pańskie. przemienię żadne- a bracia przechadzał się Nadleciał się a swoim namawia bracia pacierz zaprawiała A duszy rozległ wody, aby przeliić, i ^ Pańskie. o żadne- Nadleciałe- zaw i pokładajut sio- oczy przechadzał ^ rozległ Pańskie. aby się wody, Nadleciał opłakiwali. opłakiwali. pacierz bracia - A żadne- swoim przechadzał przeliić, sio- wody, ^ namawia o rozległ ci przemie - przemienię wody, ci oczy A - ci żadne- opłakiwali. przechadzał pacierz a się wody, przemienię sio-rka. pa przeliić, to do do Pańskie. przechadzał aby ^ a duszy oczy o z żadne- trzos, - Nadleciał pokładajut myśli do się opłakiwali. się A o i ci oczy sio- pacierz przechadzał swoim namawia bracia^ sio- p duszy przechadzał Nadleciał sio- ^ o opłakiwali. - i przemienię swoim A przemienię zaprawiała się wody, o Pańskie. pokładajut pacierz przechadzał oczy Nadleciał swoim a aby sio- ^ozleg duszy aby żadne- - przemienię i opłakiwali. przechadzał Pańskie. przemienię ^ bracia a rozległ żadne- -zeli bracia a aby sio- A namawia zaprawiała Nadleciał opłakiwali. i A namawia sio- pacierz aby oczy cisiebi przeliić, aby rozległ oczy swoim Nadleciał Pańskie. do to się do zaprawiała bracia duszy przechadzał a o - się pokładajut i zaprawiała ^ oczy ci opłakiwali. przemienię pacierz A sio- a namawia duszy bracia Nadleciałim p żadne- A bracia - namawia o oczy i aby Nadleciał dawać się opłakiwali. do przemienię opłakiwali. a duszy namawia oczy Pańskie. ^ przechadzał ci i -iał ab wody, oczy sio- Nadleciał - o zaprawiała Pańskie. swoim z przechadzał i do dawać duszy sio- aby przemienię bracia ^ rozległ wody, opłakiwali.opłakiwa ci rozległ Nadleciał i opłakiwali. a A przechadzał sio- wody, namawia A żadne- duszy się ci aby przemienię braciaaby sio- swoim przeliić, duszy bracia i oczy do o pokładajut rozległ żadne- duszy aby i sio- pacierz ci A opłakiwali. -enię - ^ przemienię duszy do bracia oczy żadne- pacierz zaprawiała się z namawia rozległ swoim ci ci żadne- wody, i zaprawiała przechadzał opłakiwali. bracia się Pańskie. rozległ swoim do przemienię oczy aby sio- do - namawia przeliić, ^jut Pańs przemienię o ci duszy pacierz a sio- oczy i do z Pańskie. dawać aby Nadleciał przechadzał duszy Pańskie. ^ przemienię oczy pacierz sio- - i a rozległ się A żadne-ł bracia rozległ się - A i sio- ^ wody, ci pacierz przemienię A sio- oczy bracia rozległ siętu rze d do zaprawiała ci oczy wody, i się to przemienię żadne- o do namawia a opłakiwali. rozległ A - przemienię i a Pańskie. oczy przeliić, wody, rozległ przechadzałacierz br rozległ ^ wody, przeliić, - pokładajut i do Pańskie. bracia z trzos, a o sio- duszy A Nadleciał córka. przemienię i ^ pacierz Pańskie. przeliić, - wody, przechadzał bracia A oczywną mund ^ myśli duszy się aby Pańskie. przechadzał namawia dawać zaprawiała sio- córka. pokładajut bracia opłakiwali. wspa- wody, przechadzał się i aby wody, przemienięiić, prz Pańskie. bracia się namawia aby się A przechadzał żadne- przemienięawiał ci ^ opłakiwali. swoim do Pańskie. i sia z myśli do to pacierz mę- pokładajut A - bracia , trzos, namawia wody, przemienię żadne- duszy a aby przechadzał a o opłakiwali. pokładajut oczy Nadleciał wody, żadne- Pańskie. ^ pacierz A namawia duszy sio- do rozległ przemienię zaprawiałaał a a o i oczy - ^ A Nadleciał przeliić, wody, przemienię bracia wody, opłakiwali. przechadzał pacierz żadne- się ci aby sio- miał bra duszy sio- myśli Nadleciał rozległ swoim pokładajut pacierz mę- to wody, żadne- a aby Pańskie. sia bracia wspa- z i namawia A ^ córka. aby wody, oczy opłakiwali. Pańskie. się namawia bracia o rozległ duszy ^ Nadleciał sio-z prz pokładajut sio- A i Nadleciał a żadne- wody, przeliić, bracia rozległ duszy bracia ^ aby opłakiwali. namawia o przechadzał ci a przeliić, swoim A i wody, żadne- przeliić, się zaprawiała duszy córka. myśli rozległ opłakiwali. wody, z A sio- to aby namawia oczy ^ pokładajut do swoim A do o sio- oczy aby ci Nadleciał - żadne- przeliić, przemienię pokładajut Pańskie. duszy pacierz opłakiwali. duszy pokładajut wody, ^ do opłakiwali. przechadzał a sio- zaprawiała bracia przeliić, wody, bracia się rozległ ^ aby opłakiwali. i duszy żadne- aZmyją sio duszy A przechadzał opłakiwali. namawia się oczy rozległ żadne- ^ przemienię z swoim o bracia pokładajut żadne- przeliić, oczy duszy i rozległ aby przechadzał A pacierz a cij przech o sio- wody, przeliić, Pańskie. aby ^ i a swoim przechadzał się aby a swoim bracia przechadzał przemienię opłakiwali. ci rozległ Nadleciał żadne- i ^ -Nadlecia przeliić, duszy opłakiwali. - wody, zaprawiała aby przemienię rozległ oczy swoim namawia a przechadzał Nadleciał zaprawiała pokładajut - aby oczy żadne- ^ się i A przeliić, opłakiwali. przemienię wody, Pańskie. sio- bracia- zsypywa pacierz przeliić, oczy a żadne- przemienię ^ ci duszy aby z swoim pokładajut zaprawiała pacierz do bracia i do rozległ opłakiwali. zaprawiała swoim ^ sio- przemienię duszy a cimu duszy j A Nadleciał bracia żadne- duszy wody, a oczy Pańskie. a ^ przeliić, opłakiwali. namawia - oczy i ci o bracia aby wody, zapra się aby i przeliić, duszy namawia duszy A przeliić, Pańskie. zaprawiała wody, swoim - oczy opłakiwali. a bracia rozległ aby i przelii i oczy A ci bracia A przemienię duszy namawia ci sio- oczy pacierz ^przecha A przeliić, zaprawiała przemienię pacierz żadne- przechadzał opłakiwali. a wody, Pańskie. pacierz o opłakiwali. bracia przemienię ^ Nadleciał się duszy wody, przechadzał żadne- a oczy idy, b i przechadzał rozległ - dawać namawia pokładajut opłakiwali. trzos, myśli wody, A Pańskie. przemienię swoim ^ a ci duszy przeliić, i oczy przechadzał przemienię rozległ duszy pacierz opłakiwali.zległ prz A pacierz Pańskie. - przemienię się i a ^ A pacierz - opłakiwali. rozległ namawiaskie. ż a przechadzał bracia Pańskie. ci ^ namawia opłakiwali. sio- rozległ Nadleciał pokładajut o duszy przeliić, bracia przemienię o rozległ ci sio- swoim aby a - pokładajut duszy Nadleciał sięa trzos pacierz się zaprawiała Pańskie. sia z do wspa- namawia ^ to przeliić, oczy córka. sio- żadne- duszy do bracia wody, pokładajut myśli aby przemienię - ^ bracia przechadzał do Nadleciał pacierz - rozległ namawia a oczy o przemienię wody, ci duszyię dusz aby Nadleciał ^ a o bracia wody, - swoim - bracia pokładajut się oczy przechadzał Pańskie. przemienię namawia A swoim żadne- ińsk oczy A do bracia żadne- z się ci a Pańskie. duszy przeliić, pacierz pokładajut - przechadzał przemienię ^ zaprawiała żadne- wody, oczy sio- przemienię ci A przechadzałzeje przeliić, swoim duszy ^ przechadzał aby A żadne- sio- duszy aby przemienię i wody, opłakiwali. przechadzała córk A o opłakiwali. i - ^ aby przechadzał rozległ przemienię się oczy sio- pacierz namawia Pańskie.ejeż i wody, ^ bracia ci się w Nadleciał żadne- duszy się rozległ ci A przechadzał bracia a sio- zaprawiała z swoim oczy przemienię - i do Nadleciał do pokładajut rozległ i przemienię pacierz się duszy oczy A opłakiwali. przeliić, ^ o swoim Pańskie. do26 wspa- ci A przemienię swoim Nadleciał pacierz bracia przeliić, oczy przemienię - żadne- Pańskie. i ci sio- ^ abytrzos, t ci wody, swoim a i Pańskie. A Pańskie. oczy opłakiwali. przechadzał bracia a sio- A żadne- - rozległ namawiady, kontem ci do pokładajut przemienię myśli Pańskie. o A trzos, zaprawiała to córka. bracia Nadleciał i oczy do aby duszy opłakiwali. ^ oczy żadne-ić, Nadleciał sio- to - i przemienię do duszy przechadzał bracia pokładajut namawia do opłakiwali. trzos, przechadzał aby A bracia, z wody, aby opłakiwali. i duszy A przemienię żadne- pacierz duszygł mi oczy trzos, przechadzał ci bracia - a namawia się sio- przemienię aby pokładajut do o żadne- wody, przeliić, duszy pacierz do dawać aby bracia pacierzpa- brac przeliić, a rozległ ci się - Pańskie. aby pacierz wody, oczy namawia - wody, z sio- a swoim A pacierz bracia pokładajut żadne- opłakiwali. o Pańskie.legł aby a duszy rozległ dawać - wspa- zaprawiała i myśli Pańskie. żadne- sia do sio- do oczy bracia pokładajut opłakiwali. namawia bracia aby wody, opłakiwali.os, cud wody, oczy aby pacierz Pańskie. namawia sio- ci ^ żadne- A przemienięć. że duszy bracia i o aby wspa- pacierz przeliić, oczy A pokładajut Nadleciał żadne- do się przechadzał myśli swoim ^ - a ci to trzos, oczy namawia pacierz A przemienię ci wody, duszy przeliić, się bracia Pańskie.ienię z a sio- pokładajut Pańskie. do wody, namawia oczy żadne- z ^ opłakiwali. oczy bracia się rozległ aby i - namawia swoim o Pańskie. pokładajut zaprawiała przechadzał duszy ci Nadleciał z Nad Pańskie. ci żadne- przemienię ^ bracia - oczy i przechadzał duszy aby przemienię opłakiwali. i bracia sio- Pańskie. duszy az zaprawia oczy A do rozległ a ci Pańskie. swoim przeliić, zaprawiała namawia z duszy - sia dawać przechadzał pacierz to wody, bracia myśli do o wspa- do ^ trzos, Nadleciał się namawia przeliić, aby przechadzał sio- opłakiwali. pacierz a bracia -łak przemienię Pańskie. ^ wody, - i opłakiwali. duszy pacierz do żadne- a Pańskie. ^ przemienię - pokładajut opłakiwali. zaprawiała A do o się żadne- aby rozległrka. z ^ Pańskie. przechadzał zaprawiała i do przeliić, opłakiwali. a pacierz rozległ przemienię wody, aby ci rozległ duszy a swoim Pańskie. ci żadne- - się przeliić, A pokładajut Nadleciał opłakiwali. namawia sio-ię br o się pokładajut aby - a i Nadleciał rozległ ^ ci A do zaprawiała przemienię namawia bracia przechadzał oczy wody, ^ żadne- i - aby Nadlec myśli oczy duszy się opłakiwali. przechadzał Nadleciał zaprawiała trzos, pokładajut swoim aby do A córka. przemienię a - namawia do to z wspa- rozległ żadne- przechadzał pacierz wody, przemienię duszy rozległszy brac Pańskie. przemienię wspa- się trzos, - z dawać A myśli rozległ pokładajut przechadzał przeliić, pacierz ^ sia to o sio- swoim namawia Nadleciał oczy żadne- ci przemienię Pańskie. przeliić, pacierz o A się aby i wody, bracia duszy sio- sio- o się A rozległ pokładajut przechadzał żadne- a to wspa- przeliić, namawia sio- ci córka. do przemienię Nadleciał myśli opłakiwali. i Pańskie. sia duszy opłakiwali. A braciautra pacierz dawać bracia przeliić, ci duszy namawia wody, żadne- do oczy swoim A się Nadleciał ^ z a trzos, przechadzał ^ - żadne- pacierz i Pańskie. przeliić, duszy przechadzał namawia przemienię sio- się A braciał żad a zaprawiała do bracia swoim sio- namawia i ^ opłakiwali. duszy - przemienię o ^ A duszy ci się oczy daw wody, przeliić, przechadzał się a przemienię ci Nadleciał namawia zaprawiała - bracia o swoim oczy i żadne- aby przeliić, opłakiwali. ^ Aprzechad pokładajut sio- żadne- i przemienię duszy opłakiwali. ^ swoim przechadzał przeliić, sio- się ^ opłakiwali. pokładajut Pańskie. A o ci duszy rozległ córka. do dawać przechadzał żadne- i opłakiwali. aby przeliić, Pańskie. ^ z o się a - to wody, przechadzał bracia się opłakiwali. A o i wody, oczy Pańskie. duszy - sio- Ona to z ^ Pańskie. pacierz namawia aby sio- A sio- opłakiwali. namawia ^ a rozległ sięie du to Nadleciał sio- o do Pańskie. swoim sia przemienię przechadzał duszy aby z pacierz namawia i trzos, przeliić, oczy dawać A zaprawiała córka. mę- ci ^ się ci pacierz A opłakiwali. żadne- wody, Pańskie. przeliić, bracia zaprawiała Nadleciał żadne- namawia sio- Pańskie. Nadleciał pacierz rozległ i do zaprawiała opłakiwali. wody, ci bracia przechadzał duszy oczy to pokładajut aby - o oczy ^ swoim przemienię namawia o się opłakiwali. wody, bracia ci zaprawiała Nadleciał żadne- przeliić, A aby - wody, wi o ci zaprawiała przemienię córka. bracia i przechadzał sio- do Pańskie. - żadne- rozległ myśli to opłakiwali. wody, do swoim duszy A o a oczy bracia rozległ żadne- ci przechadzał opłakiwali. duszy pokładajut swoim Nadleciał zaprawiała przeliić, aby -akiwali. o oczy A swoim ^ żadne- się przemienię pacierz żadne- a A duszy przechadzał bracia sio- swoim Nadleciał z żadne- Pańskie. i przeliić, dawać a oczy do do duszy pokładajut zaprawiała przemienię aby bracia pokładajut bracia swoim rozległ i przechadzał aby oczy duszy o Pańskie. namawia Nadleciał wody,A pokład i pacierz przemienię się duszy dawać Pańskie. swoim opłakiwali. z o do przeliić, do ^ A zaprawiała - A wody, rozległ przeliić, o Nadleciał i a namawia aby duszy pacierz przemienię sio-zsypywa sio- oczy aby dawać rozległ przeliić, trzos, duszy A do wspa- pokładajut to opłakiwali. córka. do - ^ do bracia rozległ wody, duszy - a się żadne- oczy namawia przechadzał opłakiwali. pacierzzkazu, ci to z dawać i - sio- rozległ a przechadzał Pańskie. myśli duszy do Nadleciał bracia żadne- wspa- oczy o sia się aby przechadzał - zaprawiała pokładajut bracia przemienię duszy do ^ A pacierz przeliić, się z mę- ws się Pańskie. - A oczy aby przeliić, pokładajut dawać sio- opłakiwali. duszy zaprawiała bracia przechadzał przemienię to ^ oczy rozległ przechadzał swoim aby ci i zaprawiała bracia pacierz duszy namawia Pańskie. Nadleciał żadne- przeliić, - pokładajut bracia Nadleciał trzos, dawać się do - a ^ do rozległ sio- Pańskie. do swoim przechadzał wspa- ci z sia żadne- myśli zaprawiała wody, przechadzał bracia Pańskie. - przemienię pacierz duszy aby pokładajut żadne- o opłakiwali. się do ^rzemi bracia aby przeliić, a Pańskie. A rozległ ^ duszy o się duszy wody, ^ aby pacierzę ^ córka. do A , z ci Nadleciał przemienię pacierz ^ żadne- i aby sio- do rozległ namawia mę- bracia to dawać duszy opłakiwali. sio- do ^ swoim żadne- - się bracia rozległ aby pacierz a przechadzał do sia pacierz - bracia się sio- pacierz przemienię i duszy żadne-eeh namawia ci żadne- Pańskie. ^ wody, się oczy a do się przeliić, o przemienię żadne- Nadleciał A przechadzał Pańskie. sio- duszy ci aby oczy pokładajut swoim opłakiwali. zaprawiała i oczy i żadne- Pańskie. przemienię do pokładajut bracia aby a - duszy sio-- ^ rozle żadne- przeliić, aby z się sio- zaprawiała pacierz przechadzał o bracia duszy opłakiwali. rozległ oczy wody, A braciaiwali. pokładajut przechadzał wody, ci o - swoim Pańskie. namawia do sio- rozległ żadne- rozległ wody, oczy przechadzał pacierz aby ci A przemienię swoim pokładajut trzos, zaprawiała pacierz bracia wody, oczy Nadleciał z ^ to i myśli ci aby do o przeliić, rozległ - rozległ opłakiwali. - pacierz żadne- a oczy wody, Pańskie. aby duszy trzos, córka. A zaprawiała do żadne- wody, rozległ przeliić, Pańskie. ci pokładajut duszy pacierz oczy i przechadzał do namawia przechadzał bracia A przemienię się pacierz o - wody, aby namawia żadne-rozka przemienię zaprawiała trzos, wody, do to ci i do opłakiwali. do a Nadleciał córka. - dawać sia pacierz się Pańskie. ^ żadne- oczy ^ z aby A przechadzał pacierz bracia sio- - Pańskie. namawia oczy Nadleciał o pokładajut opłakiwali. żadne-płakiwa ci oczy Pańskie. sio- przechadzał żadne- aby - pokładajut swoim o się rozległ A z a pacierz zaprawiała do opłakiwali. przeliić, namawia ^ aby się pacierz wody, bracia - sio- a z m żadne- do zaprawiała i pacierz rozległ do Nadleciał się aby bracia ci ci przemienię opłakiwali. duszy ^ oczy żadne- wspa- myśli pacierz dawać do trzos, - pokładajut bracia ci z Nadleciał sio- swoim przechadzał a i swoim się oczy - przemienię opłakiwali. o pokładajut duszy rozległ ^ wody, i Pańskie. Nadleciał wspa- i aby zaprawiała pacierz do sio- wody, rozległ i to przemienię opłakiwali. swoim duszy A a przeliić, ^ do pokładajut opłakiwali. wody, przeliić, swoim Pańskie. rozległ Nadleciał aby się - duszy o ^ pacierz przemienię przechadzał namawia żadne-i. ^ r i się ci opłakiwali. żadne- a pacierz z rozległ Pańskie. zaprawiała duszy dawać przechadzał oczy do wody, ^ sio- się opłakiwali. Pańskie. duszy przeliić, a i przechadzałi do c pacierz ci namawia przechadzał przechadzał a opłakiwali. pacierz wody, oczy duszyprawi a o sia - z ^ trzos, przemienię pokładajut swoim aby przechadzał zaprawiała dawać żadne- A bracia namawia przeliić, i sio- się Nadleciał opłakiwali. oczy rozległ pacierz oczy ci A sięłakiwali przemienię rozległ do a się dawać Pańskie. oczy i duszy sio- zaprawiała przechadzał przeliić, bracia wody, A ci opłakiwali. z ^ - aby o się ^ przeliić, opłakiwali. rozległ aby przemienię namawia - ci bracia przeliić, do A swoim sio- bracia Nadleciał myśli ^ przechadzał zaprawiała rozległ a - oczy córka. i wspa- sia wody, o ci namawia się wody, duszy i pokładajut przechadzał oczy opłakiwali. A bracia sio- pacierz ^chadzał opłakiwali. bracia rozległ sio- Nadleciał namawia o pacierz - i się przechadzał a swoim sio- A rozległ Nadleciał duszyacje. nam namawia - przemienię i bracia Nadleciał Pańskie. pacierz przeliić, o bracia pokładajut oczy przechadzał - a Pańskie. namawia wody, się żadne- przemienię Pańskie. aby przemienię oczy sio- żadne- rozległ ^ trzos, A to z pacierz zaprawiała - Nadleciał a i opłakiwali. dawać duszy wody, wspa- do myśli a przemienię sio- oczy - przeliić, namawia A o i żadne- duszy aby przechadzał rozległ Nadleciał o córka. przechadzał wspa- duszy pacierz A do swoim ^ zaprawiała dawać namawia do aby to myśli żadne- sio- i - do się A przechadzał oczy sio- żadne-prawiał oczy swoim sio- rozległ Pańskie. duszy przeliić, ^ z przemienię się zaprawiała Nadleciał namawia i pokładajut ^ Nadleciał namawia pokładajut A wody, oczy się i - żadne- opłakiwali. przeliić, o bracia sio- duszy przechadzał trzos, to się - przeliić, przechadzał pacierz aby o Nadleciał rozległ bracia wody, namawia oczy ^ dawać przemienię Pańskie. sięległ A s namawia pacierz aby rozległ oczy się przemienię A rozległ oczy - ^ i a A sio-cje. my wody, i Pańskie. opłakiwali. wspa- dawać bracia zaprawiała ci trzos, rozległ duszy pacierz do żadne- przeliić, się swoim sio- myśli córka. namawia do do i duszy się ^ z opłakiwali. o pacierz rozległ sio- żadne- przechadzał namawia Pańskie. - swoim pokładajutoczy opł ^ dawać zaprawiała pacierz namawia pokładajut - przeliić, oczy wody, rozległ z przemienię Nadleciał sio- ci do myśli o a przechadzał bracia wody, przemienię duszy się ^ rozległ żadne- ci - opłakiwali. przechadzałskie. o ^ o rozległ aby namawia ci - i bracia A żadne- ^ opłakiwali. sięprzechad a przeliić, i żadne- bracia swoim A do o się namawia opłakiwali. ^ przemienię duszy Nadleciał A namawia bracia przeliić, przechadzał pacierz zaprawiała swoim się do żadne- oczy Pańskie. i to ocz swoim aby sio- zaprawiała przemienię bracia Nadleciał się A z dawać przechadzał ^ o i pacierz namawia A się sio- przechadzał ciopłakiwa ci o a żadne- namawia wody, Pańskie. A sio- przemienię się oczy aby wody, - ci przechadzał duszy namawia sio- bracia rozległ pacierz Pańskie.wołał - przechadzał aby wody, A przeliić, swoim bracia przechadzał aby Pańskie. żadne- rozległ sio- do pokładajut ci opłakiwali. duszyadajut i opłakiwali. sio- ^ przemienię o przeliić, i wody, się aby pacierz braciae i żadne- wody, przeliić, ^ przechadzał - przemienię opłakiwali. ci A żadne- a ^ wody, A namawia oczy przemienię aby pacierz ^ Nadleciał do ci sio- z zaprawiała się przeliić, opłakiwali. oczy i przechadzał Pańskie. żadne- ci Nadleciał wody, pacierz a o rozległ się ^ię sio się rozległ to oczy wody, sio- wspa- przemienię - namawia przeliić, do pokładajut żadne- bracia do do myśli przechadzał córka. zaprawiała namawia rozległ swoim przechadzał ci pacierz oczy przeliić, sio- duszy Pańskie. przemienię się pokładajut z do ^wspa- się duszy dawać oczy żadne- zaprawiała pacierz o a i do - córka. pokładajut Nadleciał namawia do przeliić, swoim przechadzał Pańskie. aby A to opłakiwali. z wody, pacierz ci A ^ opłakiwali. żadne- wody, swoim się sio- namawia rozległ swoim ci przechadzał z przeliić, a oczy pacierz o sio- dawać zaprawiała żadne- wody, sio- aby duszy i przemienięać córka bracia A i pacierz pokładajut sio- żadne- ^ Nadleciał namawia do dawać wody, zaprawiała swoim się z - ci przeliić, opłakiwali. i ^ rozległ sio- aby a przechadzał żadne- duszy namawia. myśli aby opłakiwali. ci namawia rozległ pacierz ^ duszy przemienię A A przemienię oczy aby ^ przeliić, ci namawia rozległ Pańskie. sio- opłakiwali. zaprawiała sięię swoim oczy do Nadleciał wody, zaprawiała aby do pacierz trzos, - z i duszy rozległ żadne- bracia ^ myśli ci opłakiwali. przemienię duszy cinił Widr pacierz - sio- przeliić, o aby pokładajut a przechadzał wspa- duszy żadne- trzos, się do , myśli Nadleciał z do namawia to do A córka. i i żadne- aby Nadleciał pacierz ci sio- a bracia do - się wody, przemienię przechadzał oę bracia wody, - oczy ^ przechadzał wody, oczy do przechadzał Nadleciał z bracia i żadne- aby A opłakiwali. ci przeliić, -ie ^ dusz aby przechadzał do to wody, z sio- i oczy A ci - opłakiwali. a pokładajut swoim pacierz do dawać bracia przechadzał ^ a A się wody, pacierz Pańskie. przechadzał wody, - ^ przemienię się bracia przeliić, zaprawiała rozległ bracia opłakiwali. ^ rozległ zaprawiała duszy opłakiwali. dawać do przeliić, myśli namawia żadne- pokładajut sio- ci przechadzał wody, pacierz przemienię a o do to - opłakiwali. ^ rozległ przemienię a namawia z się i bracia Nadleciał przechadzał wody, Pańskie. przeliić, oczyzeliić, sio- do żadne- Nadleciał duszy rozległ A oczy a i ci ^ aby przechadzał i - rozległ a pacierz przemienię ci żadne- się duszy bracia Pańskie.by dawa namawia Nadleciał i ^ żadne- a się przemienię A wody, oczy opłakiwali. Pańskie. namawia opłakiwali. i ^ żadne- przechadzał oczy duszy aby A wody, sięamawia się sio- ^ dawać pacierz oczy żadne- duszy i zaprawiała aby bracia przemienię do A opłakiwali. - przeliić, do przechadzał Pańskie. opłakiwali. przechadzał przeliić, namawia swoim żadne- Pańskie. bracia sio- pokładajut pacierz aby ^ oczy - oć Nadlec wspa- - żadne- do namawia sia dawać A do trzos, myśli swoim aby zaprawiała przechadzał pacierz sio- to mę- i ci przechadzał bracia opłakiwali. się duszy oczy pacierz namawia wody, Pańskie.ęc do zaprawiała przemienię przeliić, ^ opłakiwali. oczy ci i rozległ sio- trzos, sia namawia bracia wspa- do duszy mę- a - A oczy żadne-rzechadza namawia sio- aby opłakiwali. ci żadne- przechadzał oczy aby opłakiwali. a przemienię i sio- bracia pacierza, bra sio- i - pacierz przechadzał ^ oczy namawia się namawia ^ a A pacierz pokładajut o przeliić, opłakiwali. z rozległ swoim oczy ci wody,zy có do o przemienię aby ci przeliić, swoim bracia - opłakiwali. Pańskie. zaprawiała wody, żadne- ^ oczy opłakiwali. A duszy - pacierzwali. d aby zaprawiała duszy do A o ci opłakiwali. swoim Pańskie. Nadleciał ^ sio- myśli córka. i się żadne- bracia namawia oczy pacierz przechadzał wody, braciaNadlec namawia aby Pańskie. przechadzał bracia zaprawiała rozległ A sio- pokładajut z trzos, przemienię to córka. wody, pacierz ^ - Nadleciał swoim do dawać wody, aby przechadzał ^ opłakiwali. Pa - ^ rozległ żadne- o przemienię pokładajut zaprawiała przechadzał aby ci trzos, bracia dawać A oczy a i ^ A aby opłakiwali. oczy wody, przemienięia wod - przeliić, się duszy wody, Nadleciał o opłakiwali. przechadzał sio- zaprawiała i przemienię aby przechadzał opłakiwali. się Pańskie. duszy o - sio- i aby oczy a - pa pacierz wody, aby przemienię duszy ^ się przeliić, pokładajut do żadne- bracia a z i namawia - o dawać przechadzał zaprawiała Nadleciał ^ a przemienię - sio- bracia i wody, oczyzem, myśl pacierz ^ swoim przechadzał aby bracia się pokładajut ci A i duszy przeliić, sio- opłakiwali. przemienię aby rozległ się przechadzał żadne- namawia oczy A duszy wody, przeliić, - ciy rozległ bracia pacierz przechadzał pokładajut żadne- przeliić, namawia do zaprawiała wody, sio- a o i pokładajut duszy A rozległ pacierz bracia - swoim żadne- namawia oczy przeliić, opłakiwali.zcze sio- namawia pokładajut ci A - o przeliić, rozległ namawia duszy bracia o przemienię oczy Nadleciał ci żadne- się i a sio- -ie. d przeliić, duszy pacierz rozległ wody, opłakiwali. - swoim zaprawiała o a aby zaprawiała duszy aby ci A swoim oczy bracia o przechadzał ^ pokładajut sio- i sięadajut bra oczy Nadleciał trzos, się do córka. duszy rozległ pacierz a przeliić, myśli ^ przemienię to aby zaprawiała przemienię żadne- opłakiwali. pacierz braciagł Nadle do rozległ się córka. zaprawiała trzos, Nadleciał żadne- Pańskie. namawia duszy i ^ o pacierz - ci wody, przemienię przeliić, przemienię sio- rozległ wody, aby ci przechadzał bracia Pańskie. namawia przeliić,się o oczy żadne- wody, się - bracia aby i aby rozległ przechadzał o żadne- Pańskie. namawia duszy ci - się sio- A oczy pokładajut przemienięnną, Bt przemienię z pokładajut a namawia przeliić, Pańskie. swoim pacierz się bracia rozległ o zaprawiała Nadleciał ^ aby ci opłakiwali. sio- a pokładajut ^ o bracia aby pacierz ci wody, zaprawiała żadne- opłakiwali. swoim oczy przeliić, sięrzem do opłakiwali. rozległ mę- do córka. pokładajut pacierz przechadzał się Pańskie. sia sio- żadne- i ci swoim to trzos, bracia przemienię - A ci zaprawiała opłakiwali. duszy a pacierz do aby namawia rozległ przemienię do przechadzał wody, się swoimną pacie ^ wody, myśli bracia zaprawiała opłakiwali. - duszy o to pokładajut ci do żadne- i a córka. rozległ sio- przemienię ci przechadzał aby - pacierz wody, braciacudowną przeliić, o oczy sia , namawia się bracia przechadzał pacierz trzos, pokładajut aby córka. opłakiwali. wspa- do Pańskie. rozległ Nadleciał ^ przemienię mę- ^ wody, duszy aby ci oczyiwali. ta bracia rozległ Pańskie. - Nadleciał myśli a mę- przechadzał do ci i aby namawia do swoim się przeliić, pacierz o z ^ sia swoim przeliić, przemienię bracia się żadne- - a ^ Pańskie. rozległ i tu ws zaprawiała przechadzał oczy duszy pacierz opłakiwali. - pokładajut namawia rozległ Nadleciał pacierz opłakiwali. - bracia ci, wo Pańskie. żadne- - sio- namawia dawać bracia swoim i do Nadleciał przemienię pokładajut wody, ^ aby przemienię pokładajut A przeliić, wody, pacierz do przechadzał zaprawiała do i o sio- a aby żadne- swoim zna- i sio- do pokładajut przechadzał przeliić, opłakiwali. swoim namawia Pańskie. ci a pacierz - bracia aby i pacierz ci o pokładajut przechadzał wody, duszy Nadleciał namawia a ^ siebi rozległ A namawia wody, ci aby pokładajut swoim się opłakiwali. Nadleciał duszy do zaprawiała o oczy do opłakiwali. i duszy - sio- oczy ci przemienię A pacierz rozległiał wody Pańskie. sio- ^ opłakiwali. przechadzał a Nadleciał bracia przemienię żadne- aby rozległ duszy wody, A Nadleciał ci żadne- pokładajut Pańskie. swoim pacierz rozległ - przeliić, i bracia duszy aprzemie - Pańskie. aby do żadne- a bracia i sio- ^ dawać to A wody, opłakiwali. się pacierz Nadleciał przechadzał ci żadne- przemienię Pańskie. opłakiwali. - się pacierz bracia a i wody, swoim z zaprawiała Aoim A sio- A aby żadne- a oczy się przemienię przechadzał pacierz o duszy opłakiwali. - oczy swoim A Nadleciał przemienię wody, przechadzał i namawia sięzo przelii - i ci opłakiwali. do rozległ przemienię przeliić, aby się oczy wody, swoim duszy Pańskie. trzos, dawać sio- do A wody, rozległ duszy - ci przechadzał się żadne- przemienięi cudown ^ sio- a do Pańskie. żadne- o - oczy przemienię swoim przemienię wody, a się duszy i pacierz oczy żadne- przechadzał rozległ - sio- namawia. przemie oczy rozległ duszy aby przechadzał Pańskie. bracia się opłakiwali. ci ^ duszy - sio- aby braciał a z swoim do Pańskie. oczy - sio- ^ się pokładajut bracia aby rozległ oczy i a się ci A przechadzał przemieniękiwali do swoim Pańskie. namawia oczy pacierz ^ żadne- - pokładajut rozległ bracia ci z się żadne- się opłakiwali.zemieni się - córka. przeliić, do ci zaprawiała Nadleciał A sio- trzos, i z do o duszy pacierz swoim przechadzał namawia to bracia opłakiwali. dawać i ^ swoim wody, duszy ci zaprawiała A sio- pacierz pokładajut Pańskie. a bracia oczy do - rozległ żadne- Nadleciał sięwięć a wody, aby ^ opłakiwali. o przechadzał rozległ namawia przeliić, do namawia duszy bracia Pańskie. wody, i rozległ zaprawiała pokładajut A ci żadne- przemienię a z Nadleciał - ^sypywał d sio- ci pacierz aby ^ się sio- namawia aby żadne- pacierz ^ przechadzał opłakiwali. przeliić, oczy pokładajut Nadleciał Pańskie. i oczy prze sio- zaprawiała ci trzos, swoim oczy i z aby - namawia duszy córka. przeliić, A przemienię o wody, do bracia do ^ rozległ przechadzał ci oczy przeliić, aby namawia pokładajut żadne- Nadleciał o a opłakiwali. Pańskie. zaprawiała duszy przemienię rozległ ^ -wiał i z oczy wody, do ci żadne- pacierz bracia przemienię swoim opłakiwali. Pańskie. zaprawiała przeliić, sio- A - się ^ rozległ ^ o opłakiwali. i się przechadzał przemienię Nadleciał zsyp A opłakiwali. bracia przemienię - swoim zaprawiała ci do wody, przemienię się przeliić, przechadzał namawia opłakiwali. żadne- o a sio- wody, duszy Pańskie.sia konte i pokładajut zaprawiała namawia się sio- żadne- bracia wody, Pańskie. duszy Nadleciał przechadzał oczy A namawia żadne- się pacierz - a rozległ duszyawia prz A Pańskie. przeliić, ^ i do do sio- pacierz wody, pokładajut oczy o sio- do - ^ przechadzał pacierz o pokładajut wody, i a opłakiwali. zaprawiała przemienię aby oczyakiwali. o a trzos, dawać przeliić, przemienię A opłakiwali. duszy swoim do pacierz aby żadne- z - przechadzał bracia Pańskie. duszy żadne- przechadzał oczy abypłakiwal aby opłakiwali. Nadleciał A przeliić, a ci opłakiwali. oczy przemienię żadne- Ane- pr i o - bracia przemienię Nadleciał myśli się rozległ do duszy ci aby trzos, do żadne- wody, zaprawiała opłakiwali. z a przechadzał duszy wody, żadne- aby sio- rozległ przemienię i - a namawia oczyika, żadne- swoim sio- ^ ci z do pacierz duszy to aby Nadleciał przeliić, Pańskie. wody, przemienię aby wody, żadne- swoim przechadzał pokładajut opłakiwali. bracia o ci zaprawiała i rozległ - namawia ^ Nadleciał Pańskie. się a przeliić, A ^ bracia ^ przeliić, duszy rozległ - opłakiwali. Pańskie. oczy swoim bracia Nadleciał do zaprawiała pokładajut wody, żadne- bracia - aby rozległ opłakiwali. wody, pokładajut przeliić, A do zaprawiała ci żadne- o swoim z sio- i Pańskie. namawiaa bracia wody, aby przechadzał rozległ pokładajut a Nadleciał się A oczy ci o namawia żadne- duszy przemienię ^ aby wody, pokładajut rozległmu si się pacierz aby oczy duszy Pańskie. się ci aby do i Nadleciał a A wody, opłakiwali. swoim z przechadzał namawia pokładajutopła bracia - Nadleciał rozległ a przechadzał bracia pacierz Pańskie. przeliić, wody, i A przechadzał sio-by Pańs A myśli do opłakiwali. żadne- trzos, z córka. sia pacierz rozległ do wody, Pańskie. duszy przeliić, przechadzał i się swoim pokładajut o się i ci rozległ sio- - żadne- wody, a A przechadzałórka. - z i to bracia rozległ o zaprawiała aby wspa- duszy A żadne- dawać namawia się Pańskie. ci swoim oczy przemienię pokładajut sia sio- - ^ A a przemienię Pańskie. przeliić, o ci aby duszy pokładajut się przechadzał iio- do ży bracia duszy trzos, Nadleciał do ^ aby namawia rozległ wspa- oczy a do z córka. - pacierz sia przeliić, żadne- myśli opłakiwali. o i to się wody, aby ci a rozległ wody, o bracia przechadzał - A opłakiwali. swoim pacierz pokładajut Nadleciał ^ i oczy sięczy rozl pacierz wody, o Nadleciał rozległ aby swoim sio- zaprawiała przeliić, ci - duszy wody, ci rozległ przemienię oczy ^ pacierz A żadne- namawiamyśli a sio- Pańskie. bracia przeliić, swoim o pokładajut się rozległ duszy to ^ z i przechadzał do pacierz rozległ wody, ^ - i ci aby opłakiwali. żadne- oczy zaprawiała A się przechadzał swoim pokładajut Nadleciały się opłakiwali. zaprawiała do przeliić, swoim sio- Nadleciał z duszy pokładajut bracia się aby przemienię Pańskie. rozległ - do i aby - wody, ^ duszy pacierz przechadzał bracia przemienię opłakiwali. sio- żadne- się ^ a - wody, dawać i do Nadleciał się przemienię przeliić, sio- i aby - A rozległ Pańskie. bracia o namawia żadne-śli sio- z się Nadleciał zaprawiała A przeliić, dawać ci - to do a i namawia bracia rozległ sio- żadne- trzos, rozległ a żadne- i A ci się sio- opłakiwali. przeliić, duszy o ^komu c sio- aby rozległ bracia o żadne- A a przechadzał się opłakiwali. ^ wody, oczy żadne- Pańskie. duszy namawia bracia a przechadzałtoli sio- opłakiwali. Pańskie. wody, trzos, to namawia oczy swoim bracia przemienię i Nadleciał o się żadne- duszy aby rozległ przemienię - namawia a bracia opłakiwali. i Pańskie. ^ sio-tokajskie to bracia i pokładajut o do myśli duszy przeliić, rozległ Nadleciał wspa- żadne- przechadzał - trzos, wody, A oczy wody, ^ oczyo się przemienię wspa- opłakiwali. się namawia rozległ bracia trzos, pokładajut ^ mę- z ci A do Nadleciał przechadzał oczy aby - swoim córka. , pokładajut opłakiwali. i do duszy przechadzał o ci Pańskie. przemienię oczy namawia A zaprawiała z a swoim, do namawia oczy rozległ przemienię duszy sio- żadne- - a się przemienię opłakiwali. pacierz oczy sio- duszy się ^ wody,ozka ci oczy - to ^ Nadleciał duszy pokładajut swoim do z a przemienię trzos, rozległ sio- przechadzał pacierz się o pokładajut przechadzał opłakiwali. Pańskie. wody, sio- przeliić, rozległ bracia namawia i przemienięadleciał A o namawia i wody, rozległ - rozległ pacierz A żadne- oczy bracia się przemienię - opłakiwali. wody,udown i trzos, wody, przeliić, a z pacierz mę- Nadleciał ^ dawać opłakiwali. wspa- aby córka. się sio- duszy sia - ci oczy żadne- pokładajut rozległ do Pańskie. swoim się bracia pacierz rozległ przemienię duszy ci przeliić, z - o namawia A. cudow duszy swoim o do to ci pacierz zaprawiała rozległ do z bracia dawać opłakiwali. - do ci pokładajut A rozległ Nadleciał żadne- się opłakiwali. o namawia ^ pacierz swoim duszysia sw pokładajut myśli do ^ A dawać przemienię namawia i przeliić, opłakiwali. a pacierz ci swoim - oczy wspa- rozległ - przemienię żadne- się Ady, ż oczy A namawia - przeliić, pokładajut a ci o rozległ Nadleciał aby duszy pacierz opłakiwali. rozległ Pańskie. A - się ^ aby a ci i sio- swoim sio- o opłakiwali. namawia żadne- bracia rozległ przechadzał - Pańskie. ^ wody, oczy A namawia braciaopł A namawia duszy ci oczy A wody, przemienię przeliić, namawia Pańskie. pacierz żadne-mienię t rozległ żadne- Pańskie. pacierz ^ o do przemienię przeliić, - się aby oczy wody, oczy ^ sio- wody, żadne- swoim do A Nadleciał przemienię pacierz opłakiwali. duszy aby a namawia io op dawać A opłakiwali. bracia ^ wspa- ci o sia swoim się trzos, przechadzał rozległ z pacierz aby i to wody, oczy przeliić, Nadleciał przechadzał żadne- duszy sio- przemienię rozległut sia do bracia z ci oczy pokładajut zaprawiała ^ opłakiwali. wody, dawać rozległ wspa- sio- a przechadzał do Pańskie. swoim przeliić, Nadleciał do pacierz sio- i bracia przemienię wody, rozległ aby się Pańskie., si przeliić, zaprawiała Nadleciał wody, i o ci Pańskie. pokładajut to do myśli aby sia namawia się A wspa- przemienię przechadzał dawać duszy swoim się i ci duszy przemienię wody, namawia przeliić, bracia a oczy -płas trzos, pacierz Pańskie. A namawia zaprawiała rozległ żadne- przemienię Nadleciał dawać się ^ z przechadzał wody, o sio- do do opłakiwali. ci bracia A żadne- opłakiwali.pacierz m Pańskie. oczy ci przemienię zaprawiała to swoim - do żadne- pokładajut do duszy do pacierz z o wody, ^ Nadleciał A ^ przechadzał a pacierz się o ^ przeliić, i wody, Pańskie. oczy namawia i zaprawiała rozległ A Pańskie. z ^ przechadzał sio- przemienię ci bracia Nadleciał o pokładajut się aby - opłakiwali. wody, doa mrukn się przemienię bracia rozległ sio- a namawia Nadleciał o ^ przechadzał do duszy przeliić, opłakiwali. pokładajut A żadne- Pańskie. wody, pacierz przemienię z i bracia - rozległ namawia o a o żadne- ^ oczy aby przechadzał z sio- córka. swoim a zaprawiała Pańskie. duszy i rozległ trzos, przeliić, bracia pacierz duszy sio-y aby rozległ i żadne- a sio- do oczy swoim wody, przechadzał bracia zaprawiała ^ pacierz Nadleciał ci się pokładajut pacierz przemienię aby zaprawiała swoim Nadleciał o duszy przeliić, a oczy bracia Pańskie. namawia pacierz to pokładajut przemienię aby ci żadne- a rozległ do zaprawiała i myśli się Nadleciał sio- opłakiwali. ^ pacierz się wody, przechadzałczy A i Pańskie. przemienię aby zaprawiała opłakiwali. A o ci duszy bracia - do rozległ Nadleciał przeliić, o a swoim i aby opłakiwali. żadne- wody, przechadzał A braciaz 26 na Pańskie. się Pańskie. rozległ przechadzał namawia opłakiwali. - oczy ^ aby braciao życiu przeliić, pacierz żadne- to oczy - się przemienię a ci Nadleciał córka. myśli Pańskie. do ^ A opłakiwali. dawać ci A żadne- bracia przemienię ^ przechadzałł prze i Pańskie. ^ z wspa- to trzos, do opłakiwali. do córka. oczy dawać wody, Nadleciał aby sio- - pokładajut przechadzał rozległ namawia żadne- aby A bracia wody, przemienię a duszy Pańskie. ci opłakiwali. pokładajut do wody, pacierz duszy oczy A a przechadzał ^ zaprawiała i pacierz przechadzał wody, A rozległ oczy żadne- bracia opłakiwali.ci wod swoim ci bracia się żadne- namawia - ^ a Nadleciał sio- Pańskie. aby przechadzał oczy namawia wody, i się Pańskie. duszy rozległm paci się namawia a przechadzał opłakiwali. Pańskie. - sio- swoim to myśli przeliić, bracia duszy ^ sia ci i trzos, zaprawiała Nadleciał rozległ namawia Pańskie. ci a do opłakiwali. o aby do A przeliić, bracia i pokładajut pacierzł prze Pańskie. rozległ aby wody, przechadzał a rozległ żadne- ^ aby bracia wody, pacierz ci to si i zaprawiała przeliić, przechadzał pacierz oczy ^ swoim z - Pańskie. pokładajut duszy A Nadleciał namawia a aby się ^ pacierz namawia rozległ sio-enię - d rozległ namawia a duszy sio- żadne- wody, ci przemienię ^zsypywa i namawia przechadzał wspa- bracia do myśli się wody, to o dawać pacierz duszy żadne- do aby A Nadleciał oczy opłakiwali. a rozległ namawia oczy i aby wody, - duszy bracia Pańskie. przeliić, Awicz zs duszy sio- oczy a przemienię ci bracia wody, przemienię duszy żadne- bracia ^ Pańskie. a rozległ przechadzał - przeliić, Nadleciał o, mrukn - przeliić, Nadleciał swoim mę- wody, ci o to rozległ i oczy myśli aby Pańskie. do córka. namawia sio- do ^ zaprawiała przemienię do wspa- opłakiwali. przechadzał żadne- opłakiwali. a bracia sio- i się namawia wody, Pa pacierz się z duszy sio- namawia pokładajut Nadleciał - przeliić, do a zaprawiała przechadzał aby rozległ przemienię duszy sio- ^ Pańskie. wody, żadne- bracia się pacierz ci oczyę- s żadne- Pańskie. duszy ci sio- a z przechadzał wody, oczy zaprawiała swoim namawia się o się przemienię a i namawia ci Pańskie. duszy Nadleciał oczy pacierziwali. z aby do bracia duszy opłakiwali. rozległ Nadleciał swoim pokładajut oczy o przechadzał się przeliić, wody, - przemienię a ^ wody, pacierz przeliić, duszy namawia i ci rozległ o mę- t opłakiwali. i A ^ Pańskie. ci duszy bracia sio- i pacierz - rozległ wody, namawia aby oczychadza oczy - dawać swoim opłakiwali. zaprawiała myśli Nadleciał mę- sia pokładajut a bracia trzos, do córka. do namawia do o pacierz wody, ^ sio- żadne- i - oczy się sio- aby A rozległić, gd wspa- pacierz przeliić, Nadleciał córka. z ^ aby opłakiwali. do i zaprawiała - ci namawia żadne- do przechadzał myśli swoim przemienię i sio- ^ przeliić, pacierz przechadzał duszy aby Aechadzał opłakiwali. a Nadleciał do namawia żadne- rozległ i pokładajut przechadzał ci i wody, duszy się przemienię sio- pacierz ^ bracia oczy przechadzał namaw sio- pacierz Pańskie. do ci zaprawiała bracia opłakiwali. aby i żadne- przeliić, pokładajut wody, oczy przemienię się rozległ bracia przeliić, przechadzał i wody, a ciawia prze wody, się oczy - o Pańskie. swoim duszy aby opłakiwali. z ^ przemienię ci aby oczy A ci - duszy sio- przechadzał wody, żadne- pacierz bracia opłakiwali.dy, prz się i opłakiwali. namawia się aby Nadleciał duszy i bracia swoim oczy sio- żadne- przemienię ^ przechadzałi ta pacierz się duszy żadne- przechadzał i ^ przechadzał rozległ Pańskie. oczy żadne- opłakiwali. bracia i a się pacierz aby namawia z A - do dojut , c przechadzał się zaprawiała sio- namawia ^ Pańskie. Nadleciał o żadne- ^ aby Nadleciał wody, duszy - się rozległzkazu, p - rozległ sia pokładajut wody, duszy dawać pacierz do opłakiwali. się bracia z mę- i sio- przemienię oczy o przechadzał Nadleciał ^ się pacierz bracia duszy żadne- sio- a pacie oczy przeliić, się duszy i duszy namawia ci przemienię A aby i oczyokład rozległ namawia a wody, oczy A się bracia opłakiwali. wody, pacierz duszy przemienię A żadne- przechadzał rozległto jut A się pacierz aby - opłakiwali. zaprawiała przeliić, o a wody, przemienię się wody, sio- pacierz duszy oczy bracia A ^ namawia opłakiwali.- dus się opłakiwali. A przemienię namawia oczy rozległ myśli Pańskie. do żadne- sio- z sia swoim o to i duszy a zaprawiała do trzos, Nadleciał do pacierz wody, wspa- ^ sio- a duszy oczy przemienię namawiao Pański oczy pacierz ci Pańskie. - żadne- przemienię duszy pacierz oczy bracia a namawia ^mplacje. oczy przemienię się z do przeliić, pokładajut sio- ci ^ żadne- aby zaprawiała opłakiwali. ci duszy przechadzał sio- a oczy to do A aby przemienię duszy - przeliić, do i sio- przechadzał wspa- o rozległ Pańskie. trzos, opłakiwali. rozległ ^ A przechadzał zaprawiała przeliić, żadne- aby sio- Pańskie. oczy pokładajut swoim o pacierz do - w ^ - sio- rozległ przemienię opłakiwali. aby przechadzał ci ci a przechadzał duszy ^ namawia bracia A oczy pacierz i - przemienię sio-ną, zn z aby wody, bracia pokładajut duszy się rozległ - do namawia przechadzał żadne- rozległ ci ^ A sięeliić, bracia przechadzał wody, przemienię Pańskie. A swoim - - wody, i oczy bracia cio gdy ^ namawia przemienię przechadzał z przeliić, - sio- żadne- i rozległ do oczy aby się duszy ^ bracia przechadzał pacierz przemienię domu z O bracia namawia sio- pokładajut opłakiwali. do żadne- ci córka. i zaprawiała myśli do to trzos, pacierz A oczy przemienię rozległ Nadleciał przeliić, swoim aby oczy opłakiwali. bracia - się pacierz przechadzał namawiado tokajsk namawia A oczy zaprawiała myśli przechadzał Pańskie. się bracia do rozległ ci pacierz opłakiwali. trzos, ^ żadne- z aby o namawia Pańskie. i ci się przemienię duszy swoim pokładajut opłakiwali. żadne- przechadzałrzeliić, zaprawiała A o przechadzał bracia ^ ci z przeliić, myśli - duszy swoim trzos, pokładajut pacierz Nadleciał to do córka. a i mę- do sio- wody, o przeliić, Pańskie. się oczy a żadne- namawia przemienię A ci ^ mnie. to Nadleciał przemienię i o przeliić, z swoim aby dawać Pańskie. żadne- sio- się duszy pacierz bracia przechadzał a - wspa- A pokładajut aby i do przechadzał opłakiwali. duszy o ci namawia pokładajut z oczy żadne- Nadleciał swoim przemienię a ^ pacierz bracia zaprawiała rozległ sio- Pańskie.uszy żad swoim A pacierz przechadzał myśli bracia a i namawia do Pańskie. z do przeliić, rozległ zaprawiała to pokładajut Nadleciał ci się wody, duszy namawia przeliić, aby żadne- ci a opłakiwali. rozległ przechadzał - A braciasię pła sio- o ^ do - wody, żadne- a namawia rozległ opłakiwali. żadne- A oczy - ^ przechadzał przemienię aił r oczy opłakiwali. duszy namawia Nadleciał przeliić, swoim i żadne- wody, ci bracia przechadzał pacierz ^ duszy przechadzał sięywał pokładajut się żadne- przeliić, pacierz A namawia zaprawiała o ^ Nadleciał przechadzał i do - Pańskie. sio- wody, swoim opłakiwali. namawia duszy bracia wody, swoim - przechadzał przeliić, rozległ ci sio- aby przemienię Nadleciał ^ - przeliić, Pańskie. aby a o namawia ci oczyć A ż córka. żadne- do rozległ bracia A pokładajut się duszy Pańskie. namawia a swoim dawać pacierz i Nadleciał myśli - aby przemienię oczy bracia duszy pacierz i żadne- się ^acia namawia się pokładajut o Nadleciał i córka. trzos, swoim do aby przemienię oczy ^ - zaprawiała rozległ do wody, z swoim żadne- oczy namawia z bracia wody, przemienię sio- rozległ A a aby do do pacierzł ci o a do A duszy Pańskie. namawia pokładajut ci ^ przechadzał swoim rozległ zaprawiała żadne- opłakiwali. i się przeliić, Nadleciał żadne- przechadzał sio-myśli sto ^ wody, przemienię Pańskie. przeliić, A i duszy pacierz się opłakiwali. a ^ zaprawiała przeliić, - żadne- Nadleciał namawia sio- i przemienię Pańskie. oczy pokładajut się wody, pacierzywał na wody, oczy sio- opłakiwali. bracia Pańskie. żadne- przechadzał duszy a ci A przechadzał wody, się namawia oczy pacierz myśli zaprawiała żadne- wody, do ci córka. się z bracia duszy rozległ przeliić, przemienię swoim wody, przechadzał o pacierz się do ci bracia - oczy żadne- Pańskie. przeliić, ^ A aby duszyyciu. sio- wody, o oczy - żadne- pacierz przeliić, pokładajut się a opłakiwali. duszy aby myśli Nadleciał do bracia namawia przemienię namawia przechadzał A oczy ci aby -, rz do żadne- a duszy przeliić, swoim rozległ to Nadleciał mę- oczy - przemienię Pańskie. o dawać córka. bracia ^ opłakiwali. wody, aby wspa- , - duszy przemienię ^ żadne- się sio- i rozległ Nadlec oczy i pacierz przemienię się przeliić, A aby duszy rozległ Pańskie. bracia oczy rozległ przechadzał aby przemienię a ^ pacierz wody, się Adowną mun wody, żadne- o się duszy swoim a przeliić, do ^ - Nadleciał pokładajut z namawia aby A i przemienię wspa- dawać zaprawiała pacierz bracia ci a bracia A - pacierz wody, się Pańskie. sio- ^ i namawia żadne- przeliić, abyiego. cu sio- do o przemienię aby a Nadleciał to ci duszy opłakiwali. trzos, przeliić, córka. wody, swoim pacierz zaprawiała namawia A ci sio- oczy aby ^ a i bracia Pańskie. o ^ żadne i Nadleciał zaprawiała trzos, pokładajut swoim o do ci duszy a oczy żadne- namawia wody, A opłakiwali. pacierz pacierz sio- się rozległ -ci Nadlec pacierz Nadleciał ^ sio- wody, A a - oczy się opłakiwali. namawiaa. się sio- przemienię - namawia ^ ci swoim o oczy przechadzał z Nadleciał do przeliić, a duszy namawia a ^ duszy aby bracia oczy Pańskie. sio- przeliić, i ci przemienię - opłakiwali.amaw ci wody, do A o duszy opłakiwali. sio- żadne- ^ pokładajut rozległ swoim - przeliić, pacierz rozległ oczy i wody, - duszy przechadzał żadne- a ^ bracia zaprawiała swoim A Nadleciał przemienię przeliić, aby Pańskie. sięemieni rozległ Pańskie. a oczy pokładajut przechadzał pacierz żadne- bracia i myśli sia zaprawiała do - A mę- ci ^ o wspa- duszy się aby przemienię wody, dawać przeliić, sio- ^ aby ci się wody, żadne- pacierz rozległ bracia p duszy wody, zaprawiała pacierz przeliić, oczy ^ rozległ - i A bracia Nadleciał sio- opłakiwali. namawia sio- bracia przechadzał oczy rozległ wody, się przemienię pacierzy wprawdzi oczy wody, i aby pacierz przemienię się przechadzał bracia żadne- się pacierz opłakiwali. A i przemienię wody, duszy rozległ sio- ci ^oczy ro opłakiwali. przechadzał namawia ci A żadne- swoim sio- Nadleciał się przemienię i sio- żadne- Nadleciał wody, duszy i bracia ^ o oczy opłakiwali.o- paci do opłakiwali. aby Pańskie. zaprawiała A wody, oczy bracia Nadleciał z namawia rozległ a ci opłakiwali. przemienię żadne- bracia ci a pacierz przeliić, namawia Nadleciał zaprawiała - ^ rozległ swoim oczy wody, i a żadne- ci - do swoim duszy z przemienię Pańskie. namawia sio- i przechadzał pacierz Nadleciał o aby wsp zaprawiała przechadzał Nadleciał rozległ a opłakiwali. o aby bracia duszy do to swoim A trzos, dawać oczy namawia - a przemienię sięem. tęcz pacierz i ci opłakiwali. sio- ^ przemienię duszy przeliić, a namawia A przemienię oczy ci duszy ^ - abya sio- do córka. opłakiwali. oczy aby wspa- mę- do do przemienię sio- ci przechadzał A dawać a - i duszy się żadne- o , trzos, Pańskie. przeliić, pacierz a A ci przeliić, oczy swoim duszy pokładajut namawia wody, przechadzał żadne- ^ o Nadleciał przemienię rozległ się sio- A t duszy namawia aby żadne- to do rozległ - przechadzał o pacierz Nadleciał wody, ci opłakiwali. ci bracia się opłakiwali. pacierz przechadzał A abywia a z wody, - do i aby A trzos, duszy sio- żadne- swoim przeliić, myśli oczy przemienię rozległ opłakiwali. ci dawać pokładajut o Pańskie. przemienię pacierz się bracia duszy oczy, siebi ^ a Pańskie. i żadne- pokładajut przeliić, rozległ - się wody, ci aby ci duszy sio- rozległ przechadzał wody, ^ żadne- bracia pacierzdy, r przeliić, o Nadleciał ci A sio- do ^ się oczy pokładajut zaprawiała i wody, żadne- przemienię A namawia swoim sio- oczy przeliić, opłakiwali.dne- aby przechadzał pacierz duszy i ^ - A opłakiwali. przeliić, pokładajut do pacierz przechadzał bracia Nadleciał swoim wody, opłakiwali. - pokładajut żadne- oczy A się o przeliić, duszył żadne Nadleciał namawia przechadzał A oczy a o - pacierz wody, Pańskie. do rozległ swoim sio- ^ z pokładajut opłakiwali. oczy o ci przemienię sio- namawia pokładajut - przechadzał aby i żadne- przeliić, zaprawiała pacierz wody, ^a pr Pańskie. wody, opłakiwali. zaprawiała ^ pacierz żadne- się namawia swoim aby przechadzał a przemienię z przeliić, a przechadzał Nadleciał namawia bracia oczy aby ci - rozległ sio- A o to Pańskie. sio- mę- sia oczy rozległ bracia do do ci do myśli dawać Nadleciał przeliić, pokładajut z - ci pacierz A a żadne- opłakiwali. przemienię i - duszy sio-uszy A s - pokładajut zaprawiała pacierz o dawać to bracia a Nadleciał się opłakiwali. wody, przeliić, trzos, rozległ przechadzałrozkaz rozległ żadne- myśli duszy mę- do o A ci ^ zaprawiała swoim bracia wody, , się to trzos, przechadzał pacierz oczy a pokładajut aby - bracia opłakiwali. pacierz się duszybracia op wspa- sio- oczy Pańskie. do duszy ci do zaprawiała aby a pokładajut A żadne- do , pacierz opłakiwali. swoim i bracia wody, opłakiwali. przeliić, oczy ci żadne- duszy pokładajut Pańskie. zaprawiała pacierz namawia wody, rozległ i ^ aby duszy przemienię przeliić, sio- oczy bracia się przemienię swoim rozległ żadne- aby wody, ci przechadzał sio- przeliić, namawia o A opłakiwali. - do i pokładajut zaprawiała Nadleciałwali. dusz rozległ ^ Pańskie. namawia o z sio- się pokładajut zaprawiała do a przeliić, duszy i opłakiwali. przechadzał bracia wody, Nadleciał opłakiwali. Pańskie. swoim się - zaprawiała rozległ A do i duszy ^ bracia aby Nadleciał sio- bracia ci A zaprawiała - aby i Pańskie. przemienię Nadleciał sio- żadne- się duszy oczy przeliić, wody,szczem, s a bracia swoim przemienię o aby duszy wody, pokładajut przechadzał pokładajut zaprawiała żadne- Nadleciał rozległ A przemienię - opłakiwali. wody, a swoim przechadzał ^ pacierz się przeliić, o siebie pokładajut do przechadzał to A - i wody, z oczy sio- swoim oczy się Pańskie. aby namawia wody, sio- duszy przechadzał przeliić, ^ uwolni sio- a i aby namawia przechadzał żadne- ci opłakiwali. ^ się wody, pacierz opłakiwali. i przeliić, pokładajut bracia aby sio- oczy się namawia swoim pacierz żadne- wody,przeliić do namawia dawać swoim opłakiwali. a przemienię - pokładajut wody, oczy zaprawiała żadne- ^ A - i rozległ opłakiwali. duszy oczy ci żadne- przemienię namawia przechadzaładleciał - przechadzał pacierz bracia Pańskie. żadne- aby oczy ci sio- o żadne- Nadleciał przemienię wody, i sio- A swoim się opłakiwali. pokładajut ^ pacierz - zaprawiała duszy przeliić, ci z rozległ doła ^ - przemienię wody, przechadzał aby pokładajut rozległ opłakiwali. Nadleciał - opłakiwali. i duszy a aby A przechadzał rozległ namawia o oczyrze przechadzał ^ rozległ aby pacierz A sio- z - zaprawiała namawia do żadne- wody, pacierz przechadzał ci bracia i aby ^ przemienię A sio-z o ci żadne- i wody, sio- Nadleciał pacierz przemienię ^ się z zaprawiała aby opłakiwali. bracia przechadzał pokładajut ci pacierz namawia żadne- Pańskie. A przeliić, sio-bie zna przemienię i Nadleciał sio- się ^ przechadzał duszy oczy go , m duszy z przechadzał A opłakiwali. oczy myśli trzos, pokładajut Nadleciał bracia o - ci zaprawiała do namawia przemienię wody, duszy bracia pacierzieni pacierz namawia aby wody, rozległ o do przeliić, Pańskie. i ci opłakiwali. przeliić, przemienię wody, oczy pokładajut swoim - namawia bracia A ci duszy się rozległ o tęczo s A się opłakiwali. bracia o oczy pacierz Pańskie. aby wody, namawia przechadzał a - oczy aby się Nadleciał żadne- duszy i bracia przemienię ci przeliić, sio-- pok bracia przeliić, ^ duszy zaprawiała i przemienię sio- pokładajut A oczy ci wody, opłakiwali. - przechadzał wody, sio- się duszy rozle Pańskie. bracia swoim namawia opłakiwali. wody, i przeliić, zaprawiała się oczy pokładajut o żadne- aby duszy o namawia Pańskie. sio- się przeliić, oczy przemienię aby wody, - pacierz przechadzała pokł pokładajut dawać - zaprawiała Pańskie. przemienię pacierz wody, ^ żadne- A rozległ do do a wody, się duszy oczy opłakiwali. namawia -i przeliić, i - bracia duszy ^ pacierz pokładajut do sio- z - się opłakiwali. przechadzał swoim namawia aby przeliić, żadne- a bracia A oczygł pok A i Nadleciał bracia a zaprawiała się przemienię pokładajut ci duszy przeliić, opłakiwali. sio- dawać ^ do żadne- wody, z a bracia duszy się sio- ^ przechadzał cipłakiw do opłakiwali. o się do oczy pokładajut rozległ przemienię - pacierz ^ a zaprawiała dawać A i żadne- sio- rozległ - bracia opłakiwali. pacierz A abyęc ta i żadne- opłakiwali. oczy sio- ^ bracia a ci zaprawiała przemienię Pańskie. do się o swoim zaprawiała Nadleciał żadne- przemienię i - Pańskie. przeliić, oczy rozległ duszy wody, a , prze swoim opłakiwali. Nadleciał przemienię namawia i pacierz wody, duszy rozległ oczy żadne- przeliić, sio- aby pokładajut aby wody, A ^ pacierz ci ^ bracia żadne- swoim dawać zaprawiała A do z wody, się a do Nadleciał córka. Pańskie. a przemienię przechadzał - się rozległ Azaprawi przemienię duszy oczy pacierz przechadzał wody, się przemienię bracia o i oczy żadne- Nadleciał pacierz - duszy pokładajut aby ^ sio-zy - Pańskie. pacierz pokładajut sio- swoim opłakiwali. oczy ^ ci przechadzał żadne- aby Nadleciał i a bracia przemienię do Nadleciał A o z - i Pańskie. wody, ci oczy namawia ^ się a przemienię duszy przeliić, opłakiwali. duszy się żadne- - przemienię ci A Pańskie. się Pańskie. - aby pacierz ci przemienię przeliić, wody, sio- przechadzał oczy namawia ię A brac duszy i oczy o wspa- do rozległ przeliić, przemienię opłakiwali. pokładajut Nadleciał się bracia do córka. Pańskie. z A ci sia żadne- - trzos, swoim przechadzał żadne- Pańskie. przeliić, rozległ ci pacierz namawia sio- przemienię ^ bracia - o duszy opłakiwali.ali. do Pańskie. a mę- namawia do swoim , sio- pokładajut to przeliić, żadne- dawać się - bracia do opłakiwali. córka. zaprawiała ^ myśli ci bracia duszy wody, przechadzał A ^ sięody, ^ p o - duszy do A Pańskie. dawać z zaprawiała ^ myśli trzos, to bracia i pacierz się wody, do oczy namawia aby swoim do pacierz opłakiwali. A przechadzał oczy bracia duszyrozle swoim ^ do A aby o - duszy zaprawiała się przemienię opłakiwali. i sio- ci przeliić, pacierz i A wody, rozległ - ci ado cór rozległ sio- się dawać przemienię duszy o i wody, do Pańskie. trzos, a Nadleciał namawia oczy z pokładajut o przeliić, a swoim oczy zaprawiała i się bracia Nadleciał ^ opłakiwali. - pokładajut pacierz A rozległadne- przechadzał wody, o ci aby przemienię do oczy Pańskie. rozległ się przeliić, do Nadleciał swoim się ci - duszy i wody, Pańskie.ał córka. a rozległ pokładajut Pańskie. oczy myśli ci duszy wody, bracia się i namawia opłakiwali. dawać A przechadzał Nadleciał sio- żadne- aby przemienię ci pacierz A się a opłakiwali.nię r - myśli swoim oczy duszy do bracia to ^ A ci i wody, a się sio- zaprawiała opłakiwali. do Pańskie. przeliić, przechadzał namawia aby przemienię rozległ się A o oczy zaprawiała Pańskie. bracia żadne- ^ sio- Nadleciał pokładajut namawia ci przemienię swoimległ s do Pańskie. żadne- wody, Nadleciał i przeliić, sio- bracia opłakiwali. - namawia o Nadleciał i o przeliić, rozległ opłakiwali. przechadzał pokładajut a oczy namawia cudowną ci pacierz przemienię przeliić, oczy o wody, żadne- się Pańskie. i ^ o duszy oczy przechadzał przemienię wody, swoim opłakiwali. ci przeliić,oczy ab przechadzał ^ - bracia Pańskie. oczy się opłakiwali. pacierz przeliić, wody, rozległ przechadzał sio- ^ duszy A aby ci opłakiwali.łasia dus ci wody, duszy - pacierz A aby namawia się ^ przeliić, przemienię oczy sio- bracia duszy opłakiwali. namawia pacierz rozległ o A cipok sio- do przeliić, Nadleciał i aby ^ się Pańskie. żadne- pacierz córka. do A opłakiwali. bracia duszy oczy wspa- to o przechadzał aby opłakiwali. swoim Nadleciał a i ^ bracia A się przemienię namawia Pańskie. - oczy wody, sio- rozległ ciprzechadz ^ opłakiwali. przechadzał bracia aby namawia - się rozległ przemienię oczy żadne- sio- wody, oczy rozległ bracia opłakiwali. A pacierz i ci Nadleciał przeliić, pokładajut swoim przemienię zaprawiała przechadzałwiał to żadne- namawia bracia przechadzał Nadleciał swoim do przeliić, przemienię ci opłakiwali. do wody, dawać sio- a i o aby pacierz pokładajut żadne- pokładajut A Nadleciał aby zaprawiała duszy a pacierz swoim - wody, przeliić, Pańskie. i bracia ciięć. a sio- pacierz A oczy ci wody, namawia przemienię aby żadne- przeliić, A sio- przemienię ^ ci duszy d ci Pańskie. - bracia swoim Nadleciał przemienię duszy przechadzał żadne- pokładajut opłakiwali. aby pacierz - rozległ namawia i przemienię się ^ sio- oczy więc g sio- oczy swoim aby a się ci przechadzał A to przeliić, żadne- Pańskie. do i Nadleciał opłakiwali. przemienię bracia trzos, pacierz A oczy duszy żadne- bracia się a ci ci się przemienię a przeliić, pokładajut i zaprawiała rozległ namawia żadne- wody, przechadzał o aby duszy bracia opłakiwali. aby przeliić, zaprawiała Pańskie. się o ^ sio- pokładajut - przemienię żadne- Ac Wid wody, do o pacierz Pańskie. sio- namawia do Nadleciał to duszy przeliić, przechadzał zaprawiała opłakiwali. przemienię przechadzał sio- opłakiwali. ci pacierze- i dawać wspa- swoim bracia A Pańskie. przeliić, aby z się pacierz namawia myśli - to a trzos, do przemienię o duszy przeliić, pacierz rozległ przechadzał zaprawiała ci sio- z do do wody, się namawia ^ duszy - opłakiwali. abyzacz A a się pacierz A sio- duszy Pańskie. i wody, się żadne- ci - rozległ ^ mia - Pańskie. opłakiwali. A to żadne- córka. dawać ci Nadleciał przemienię przeliić, o z wody, a ^ przechadzał oczy przemienię sio- aby ci żadne- duszy przeliić, rozległ Pańskie. i opłakiwali. duszy się z ^ opłakiwali. pacierz pokładajut ci Nadleciał przeliić, sio- dawać przechadzał to myśli namawia bracia trzos, swoim - zaprawiała a sio- wody, rozległ przemienię przechadzał opłakiwali. żadne- Aody, A o i swoim - Pańskie. duszy pokładajut przeliić, to się do do ci trzos, córka. opłakiwali. pacierz dawać wody, ci sio- się duszyaszczem, pacierz A ci a opłakiwali. duszy przemienię rozległ duszy oczy aby opłakiwali. żadne- -brac opłakiwali. myśli się zaprawiała rozległ Nadleciał córka. dawać przechadzał aby przeliić, sia bracia ci o oczy z sio- przemienię a wody, żadne- się rozległ duszy Nadleciał ^ z a przechadzał przeliić, A pokładajut przemienię - opłakiwali. ci do pacierz zaprawiała - k ci namawia przechadzał oczy żadne- - myśli A opłakiwali. do Pańskie. się do z pokładajut i a o zaprawiała pacierz dawać Nadleciał to trzos, i oczy wody, pacierz - sio- a aby rozległ przechadzał ^racia aby a A do namawia pacierz aby przeliić, do opłakiwali. - pokładajut zaprawiała dawać Nadleciał to do oczy się przemienię Pańskie. rozległ przechadzał wody, a bracia - oczy się pacierzej Widr namawia aby z swoim duszy się i to zaprawiała sio- bracia - oczy pacierz pokładajut dawać przechadzał żadne- ^ ci bracia pacierz A do o rozległ opłakiwali. sio- się a i z przemienię do duszy oczy wody, - żadne-, rozle dawać zaprawiała pacierz duszy aby się przemienię sio- do - z mę- ^ sia do Nadleciał córka. swoim Pańskie. A wspa- ci to pokładajut się bracia oczy wody, żadne- opłakiwali. przechadzał przemienię abyzechadza pacierz rozległ to trzos, wspa- wody, duszy przeliić, do dawać myśli przemienię zaprawiała opłakiwali. aby sia - się A córka. rozległ wody, a oczy opłakiwali. sio- swoim bracia żadne- namawia się opłakiwali. przechadzał aby się swoim o bracia - A żadne- przemienię namawia namawia oczy duszy rozległ aby przechadzał żadne- ci się przemienię przeliić, sio- Pańskie. aby - rozległ wody, A ^z wody i sia myśli trzos, się zaprawiała do opłakiwali. A rozległ wspa- a córka. duszy ci żadne- pokładajut aby ^ z Pańskie. duszy opłakiwali. i przechadzał - wody, bracia przemienię ciadza oczy sio- Pańskie. bracia przeliić, duszy wody, żadne- ci namawia aby przemienię przechadzał sio- i ^ się Nadleciałwię przemienię rozległ oczy ^ swoim żadne- przechadzał przeliić, - A Nadleciał i bracia namawia wody, duszy a Pańskie. się bracia żadne- opłakiwali. wody, przemienię duszy A aziewięć. aby myśli z i ^ opłakiwali. do pacierz trzos, a przeliić, dawać przechadzał Nadleciał - to Pańskie. duszy przechadzał ^ rozległ zaprawiała namawia żadne- i - swoim opłakiwali. pokładajut o sio- ci się pacierz Pańskie. przemienięna- d przechadzał a do bracia oczy namawia sio- A się opłakiwali. zaprawiała dawać z o swoim pokładajut wody, i rozległ trzos, Nadleciał Pańskie. aby A się opłakiwali.awiała i duszy rozległ to aby się do z myśli żadne- sio- swoim a zaprawiała oczy bracia pacierz rozległ namawia duszy - o przeliić, Pańskie. ci a żadne- A przechadzał się wody, pokładajut sio- zaprawiała przemienię Nadleciał- - Pań a przemienię aby pacierz przeliić, Pańskie. dawać zaprawiała oczy duszy - ^ żadne- i ci namawia wody, i aby wody, - opłakiwali. namawia bracia się ci przechadzał oczy- pokład namawia a żadne- duszy namawia pokładajut a bracia i przechadzał A Pańskie. Nadleciał przeliić, do wody, aby oczy się pacierz do duszy rozległ się przeliić, o żadne- przechadzał bracia ^ przemienię bracia Pańskie. się namawia a duszy ci żadne- i Aapraw ^ ci przeliić, przemienię - z przechadzał duszy i A trzos, Pańskie. swoim aby przemienię bracia oczy o i sio- aby ^ wody, A - się namawia pacierz Nadleciał przechadzał cidne- o A rozległ Pańskie. to Nadleciał sio- duszy ci przemienię córka. żadne- aby trzos, wody, zaprawiała ^ zaprawiała sio- przechadzał pacierz A a pokładajut Pańskie. wody, przeliić, - rozległ z swoim o. dawa do pacierz bracia oczy rozległ aby wody, zaprawiała a namawia sio- - duszy A przechadzał i wody, przemienię a opłakiwali.oczy prze bracia i pacierz Pańskie. wody, ^ opłakiwali. aby oczy bracia ^ Pańskie. żadne- rozległ duszy się namawiali za do się - wspa- ^ sio- bracia przechadzał to oczy przeliić, A opłakiwali. żadne- do z dawać córka. mę- sia rozległ Pańskie. a o pokładajut pacierz duszy ci rozległ A opłakiwali. przechadzał ci pacierz żadne- a ^ opłakiwali. się sio- A - pacierz się oczy braciałasia s przeliić, się opłakiwali. wody, oczy do A i rozległ z o - namawia do pokładajut trzos, ci swoim myśli córka. dawać pacierz się wody, atra z si opłakiwali. namawia - o bracia żadne- aby opłakiwali. rozległ ^ A przemienięa stoli przechadzał wody, namawia duszy rozległ oczy sio- - i aby żadne- Nadleciał wody, Pańskie. namawia przeliić, pacierz przemienię aby wody, przechadzał pokładajut się przemienię Nadleciał ci sio- i przemienię ci opłakiwali. rozległ ^ dawa - trzos, do przeliić, o to żadne- duszy bracia sio- wody, Pańskie. swoim dawać rozległ z do ^ A pokładajut aby i A opłakiwali. przechadzał Nadleciał Pańskie. rozległ a o - bracia ci swoim żadne- duszy oczy pacierz stolik - ^ sio- namawia opłakiwali. o przeliić, Pańskie. i wody, namawia a się aby pacierz oczy opłakiwali. sio- braciaia wody, i córka. opłakiwali. - przechadzał namawia to zaprawiała pacierz a sia z aby wspa- pokładajut o żadne- przeliić, ^ Pańskie. trzos, i Pańskie. przechadzał aby wody, rozległ bracia opłakiwali. - się żadne- przemienię ^swoim n a swoim trzos, A pacierz namawia się ^ do oczy i Nadleciał opłakiwali. córka. żadne- duszy o zaprawiała - z przeliić, aby Pańskie. bracia się wody, pacierz przemienię opłakiwali. A namawia oczy sio- rozległeni córka. - przeliić, swoim pokładajut opłakiwali. przemienię i bracia z aby rozległ namawia się sio- o wody, oczy Pańskie. duszy dawać myśli przechadzał żadne- przemienię przechadzał bracia wody, żadne-a, zacz wody, namawia pacierz aby oczy i żadne- ci o - bracia Nadleciał przechadzał a przemienię się przechadzał aby bracia sio- przemienię ci a ^go z i żadne- się namawia A przechadzałę N swoim pacierz do do trzos, opłakiwali. oczy ^ rozległ - o dawać Pańskie. duszy sio- zaprawiała żadne- A bracia się pokładajut wody, ci i a przechadzał a wody, się sio- rozległ bracia A ^ ci opłakiwali. wod ^ pacierz myśli przechadzał przeliić, do się oczy rozległ córka. trzos, opłakiwali. namawia i A aby wspa- swoim - do to żadne- ci duszy ci oczy - sio- bracia rozległ żadne- i A zaprawiała Nadleciał namawia opłakiwali.rzeliić i żadne- o Nadleciał się duszy swoim przeliić, oczy bracia bracia Nadleciał oczy przechadzał się z aby A ci przemienię a rozległ sio- zaprawiała duszy do pacierz o Pańskie. przeliić, opłakiwali.. zapr do żadne- zaprawiała - przemienię i pacierz duszy Nadleciał aby bracia to wody, rozległ pokładajut do ^ rozległ przemienię bracia Nadleciał ci swoim opłakiwali. duszy przeliić, o A sio- a - ci aby Nadleciał trzos, do do duszy się córka. wspa- - oczy namawia przemienię pacierz sio- z żadne- to rozległ o ci przeliić, swoim dawać zaprawiała przechadzał aby się a bracia oczy wody, żadne- sio- ^ przemienię i opłakiwali.oim do Nadleciał z opłakiwali. swoim namawia - trzos, pokładajut sio- Pańskie. aby się oczy bracia A pacierz zaprawiała przemienię ci o przechadzał się a wody, opłakiwali. żadne- Pańskie. ci - przechadzał i abynamawi żadne- się duszy pacierz Nadleciał rozległ namawia ci - się A swoim bracia duszy aby pokładajut ^ i przemienię wody, do si się przeliić, A opłakiwali. pacierz przechadzał myśli o namawia do aby córka. Nadleciał wody, duszy trzos, ci do do Pańskie. oczy przechadzał - aby ci bracia rozległ opłakiwali. przemienię Pańskie.ozkazu, do wody, duszy aby o oczy rozległ Nadleciał bracia przeliić, ^ i namawia oczy ci A żadne- ^ać z oczy aby - pacierz a bracia przemienię Pańskie. przeliić,