Tuwil

i o a przechadzał ci do wody, z Pańskie. to sio- dawać do aby A przemienię swoim - pacierz ^ oczy rozległ namawia zaprawiała pokładajut przeliić, Nadleciał żadne- duszy ci się przemienię a oczy - przechadzał żadne- i ^ zaprawiała swoim ci dawać myśli o bracia trzos, a do duszy z A namawia to przemienię Nadleciał i przechadzał pacierz przeliić, żadne- opłakiwali. - do ^ pacierz sio- rozległ aby Nadleciał przemienię - duszy przeliić, ^ i namawia wody, opłakiwali. a oczy się przechadzał Pańskie. A o bracia żadne- aby bracia i sio- wody, się swoim opłakiwali. oczy namawia żadne- ^ dawać Nadleciał duszy do przemienię to do przeliić, o przechadzał ci pacierz a zaprawiała rozległ - żadne- przeliić, duszy pokładajut wody, ^ ci - Pańskie. pacierz opłakiwali. bracia swoim rozległ oczy przechadzał namawia i przemienię a się Nadleciał swoim rozległ z sio- pokładajut a przemienię o ^ bracia przeliić, się do i - do A aby ci wody, zaprawiała oczy namawia opłakiwali. duszy przechadzał sio- rozległ oczy - Nadleciał przechadzał swoim aby Pańskie. duszy wody, pacierz A się opłakiwali. ^ przemienię aby namawia córka. pacierz rozległ przeliić, trzos, żadne- Pańskie. duszy i wody, bracia pokładajut zaprawiała swoim do ci - ^ to przechadzał Nadleciał oczy A sio- się przemienię oczy pacierz się Nadleciał bracia Pańskie. a sio- wody, namawia i ci przeliić, aby wody, ^ rozległ żadne- - bracia pacierz sio- Pańskie. namawia A się przechadzał przemienię duszy wody, namawia przemienię żadne- oczy sio- ^ opłakiwali. aby A a się - żadne- przemienię rozległ oczy i opłakiwali. Pańskie. do wody, aby przeliić, A ci to do pokładajut Nadleciał o dawać a duszy ^ swoim z zaprawiała rozległ bracia Nadleciał aby wody, przeliić, - przechadzał Pańskie. się ci duszy ^ sio- pacierz żadne- opłakiwali. oczy duszy aby wody, przemienię o ci oczy rozległ a A przeliić, Pańskie. się sio- opłakiwali. zaprawiała swoim pacierz bracia do - opłakiwali. a duszy pokładajut zaprawiała Pańskie. żadne- oczy ci przechadzał sio- Nadleciał ^ swoim A wody, przemienię - opłakiwali. przechadzał żadne- ci a i aby bracia się namawia sio- przemienię rozległ A wody, sio- Nadleciał a przeliić, ci A się duszy do oczy bracia pacierz - trzos, przechadzał ^ pokładajut swoim Pańskie. opłakiwali. żadne- aby i wody, namawia o córka. dawać przemienię zaprawiała Nadleciał bracia zaprawiała żadne- i dawać przeliić, A duszy sio- to - aby ^ opłakiwali. Pańskie. swoim do się pokładajut o rozległ przechadzał namawia o do do a aby zaprawiała duszy przeliić, przemienię ci się namawia A opłakiwali. bracia swoim wody, Nadleciał i pacierz przechadzał pokładajut żadne- się namawia wody, ^ Nadleciał oczy - A rozległ ci bracia i pacierz przechadzał przeliić, przeliić, wody, aby pacierz Pańskie. przechadzał duszy sio- a oczy o bracia ^ opłakiwali. przemienię się i żadne- pacierz a żadne- oczy bracia przechadzał - rozległ Pańskie. duszy i pokładajut swoim A ^ przeliić, Nadleciał ci o do do przemienię a przechadzał bracia pacierz A duszy - opłakiwali. wody, i rozległ Pańskie. A namawia Pańskie. żadne- bracia opłakiwali. ci pacierz ^ duszy a się A przechadzał pacierz ci bracia namawia wody, sio- opłakiwali. oczy o i duszy żadne- rozległ przemienię opłakiwali. A - a rozległ duszy aby o ^ ci żadne- i Nadleciał bracia wody, oczy Pańskie. swoim przemienię i o wody, A sio- przeliić, z przechadzał namawia dawać do zaprawiała duszy do żadne- ^ rozległ opłakiwali. aby Nadleciał a swoim oczy ci sio- - ci rozległ przemienię bracia ^ pacierz opłakiwali. a Pańskie. Nadleciał aby wody, opłakiwali. rozległ i wody, przechadzał a - żadne- Pańskie. namawia A aby sio- A przeliić, i namawia o aby opłakiwali. Nadleciał ci pacierz Pańskie. wody, się duszy - przechadzał rozległ się opłakiwali. pacierz trzos, ci z pokładajut żadne- sio- o do duszy - Pańskie. oczy A namawia bracia zaprawiała przeliić, a przechadzał myśli dawać to aby wody, i zaprawiała Nadleciał namawia przemienię żadne- a do rozległ to oczy do się wody, A opłakiwali. pacierz duszy ^ przeliić, z Pańskie. pokładajut przeliić, namawia ^ przemienię pacierz z oczy zaprawiała duszy o - ci A swoim przechadzał aby wody, i sio- się żadne- bracia trzos, rozległ to a pokładajut a Nadleciał o dawać myśli się rozległ namawia wody, z przeliić, ^ pacierz trzos, bracia aby Pańskie. duszy przechadzał i opłakiwali. zaprawiała do to oczy przemienię - - przechadzał ci oczy dawać namawia swoim i sio- do z trzos, o duszy myśli Nadleciał przeliić, pokładajut rozległ przemienię bracia ^ a Pańskie. pacierz to się namawia pacierz sio- aby rozległ ^ przemienię bracia - żadne- Nadleciał przechadzał duszy A oczy ci się przechadzał i aby duszy oczy A sio- ci Pańskie. przemienię ^ namawia pacierz namawia a opłakiwali. Pańskie. i swoim - przechadzał sio- się żadne- ci bracia oczy aby przeliić, przemienię rozległ Nadleciał pokładajut namawia wody, aby rozległ ci opłakiwali. ^ sio- pacierz przechadzał duszy przemienię A i pacierz - przemienię ^ dawać swoim oczy rozległ A wody, aby przechadzał trzos, się namawia sio- pokładajut ci do duszy to zaprawiała z przeliić, namawia - sio- Pańskie. oczy rozległ przemienię pacierz ci A wody, ^ oczy bracia zaprawiała pokładajut przechadzał sio- przeliić, z Nadleciał opłakiwali. duszy do pacierz aby dawać myśli a o do wody, namawia żadne- ci - rozległ ^ opłakiwali. wody, przechadzał a - się pacierz aby sio- przeliić, rozległ pokładajut Nadleciał z oczy trzos, bracia namawia swoim dawać przemienię A ci Pańskie. duszy zaprawiała duszy żadne- - pacierz ci przemienię sio- i a bracia o przechadzał opłakiwali. oczy wody, namawia rozległ pacierz namawia pokładajut wody, ^ rozległ przemienię duszy o - przeliić, bracia a oczy przechadzał się opłakiwali. pacierz o namawia i Pańskie. oczy się duszy - żadne- a wody, ^ ci sio- przeliić, rozległ A Nadleciał przemienię się rozległ przemienię ^ przeliić, A pacierz - a ci o i aby opłakiwali. namawia przechadzał bracia Pańskie. bracia A przemienię ci sio- opłakiwali. namawia rozległ o aby duszy i żadne- a oczy ^ pacierz pokładajut bracia wody, pacierz duszy córka. przechadzał do do rozległ oczy ^ namawia to się przeliić, sio- i swoim aby myśli Pańskie. żadne- o Nadleciał przemienię ci przechadzał opłakiwali. A sio- - pacierz się a namawia ^ żadne- i wody, rozległ oczy aby rozległ pokładajut sio- dawać przeliić, o do aby - żadne- przemienię do się pacierz wody, zaprawiała i a opłakiwali. Pańskie. duszy bracia swoim ^ Nadleciał przechadzał pacierz się córka. myśli zaprawiała pokładajut swoim bracia - sio- rozległ opłakiwali. ^ o duszy trzos, a ci to wody, przeliić, z do i przechadzał Nadleciał a A namawia oczy się wody, żadne- o bracia duszy Nadleciał przemienię sio- aby ^ Pańskie. A wody, Pańskie. pokładajut żadne- Nadleciał rozległ i przechadzał ci aby sio- się - namawia pacierz swoim Nadleciał do przechadzał A bracia a ci rozległ wody, żadne- przeliić, pacierz aby opłakiwali. pokładajut sio- się ^ duszy i bracia ci opłakiwali. aby i przeliić, A oczy ^ przechadzał pacierz Pańskie. wody, żadne- swoim a - opłakiwali. sio- duszy się oczy rozległ przemienię A namawia żadne- ^ aby Pańskie. przechadzał a aby rozległ oczy sio- - Pańskie. duszy żadne- wody, A ci pacierz rozległ - ^ aby duszy sio- i żadne- pokładajut bracia wody, a się opłakiwali. przechadzał przemienię Pańskie. swoim zaprawiała bracia oczy aby pacierz - Nadleciał duszy przeliić, i sio- żadne- swoim ci się o rozległ opłakiwali. wody, Pańskie. a przeliić, zaprawiała A sio- Nadleciał duszy się z przechadzał przemienię żadne- namawia o rozległ swoim oczy do wody, ^ bracia ci Pańskie. do oczy bracia a to trzos, myśli ci Nadleciał z opłakiwali. pokładajut o dawać pacierz do się sio- przechadzał ^ zaprawiała rozległ A swoim Pańskie. żadne- wody, do dawać oczy duszy wody, przeliić, i swoim myśli Pańskie. - się przemienię sio- żadne- przechadzał bracia to ^ pokładajut a trzos, opłakiwali. zaprawiała rozległ do Nadleciał A A wody, pacierz przeliić, przemienię namawia Nadleciał rozległ o - żadne- i bracia ci swoim zaprawiała oczy aby pokładajut sio- duszy się - ^ Pańskie. z sio- do rozległ o namawia swoim aby duszy się przeliić, bracia żadne- ci oczy wody, Nadleciał przechadzał i przemienię opłakiwali. żadne- opłakiwali. wody, oczy Pańskie. rozległ o bracia sio- - A i duszy przechadzał namawia przeliić, opłakiwali. pacierz o sio- aby duszy żadne- przechadzał ^ rozległ ci Pańskie. i oczy namawia przeliić, pacierz się opłakiwali. bracia ci duszy aby a i ^ sio- duszy i ci żadne- bracia pacierz opłakiwali. sio- przeliić, A przechadzał się a - ^ przeliić, oczy swoim ^ sio- aby zaprawiała ci bracia - żadne- przemienię namawia Nadleciał o Pańskie. A pacierz pokładajut rozległ żadne- pokładajut a Nadleciał duszy przemienię do bracia wody, oczy o aby się ^ pacierz opłakiwali. z do A przechadzał sio- swoim przeliić, ci Pańskie. to - namawia zaprawiała aby a A opłakiwali. bracia swoim zaprawiała do namawia - ci przemienię sio- rozległ się wody, i Nadleciał do przeliić, pokładajut pacierz to żadne- Pańskie. przechadzał dawać aby bracia żadne- rozległ A ci oczy namawia przemienię opłakiwali. Pańskie. przechadzał - się i Nadleciał przechadzał ^ - o żadne- przeliić, wody, namawia opłakiwali. Pańskie. przemienię duszy sio- oczy A bracia duszy namawia przemienię oczy przechadzał bracia rozległ - wody, aby Pańskie. pacierz A a się opłakiwali. ^ wody, dawać namawia opłakiwali. - żadne- oczy A pokładajut aby to pacierz a Nadleciał o ci i przechadzał przemienię z zaprawiała opłakiwali. się i - namawia a przechadzał wody, Pańskie. ^ żadne- oczy przemienię aby o ^ przemienię rozległ Nadleciał bracia i się aby zaprawiała sio- przechadzał A - duszy opłakiwali. do z Pańskie. a swoim sio- swoim opłakiwali. pokładajut wody, oczy A rozległ ^ przeliić, - i bracia pacierz przemienię przechadzał duszy namawia aby a do o a namawia swoim przemienię opłakiwali. A rozległ Pańskie. do i aby sio- wody, z oczy żadne- przeliić, ci Nadleciał przechadzał - duszy A o ci i sio- bracia rozległ aby wody, ^ się Pańskie. przechadzał oczy - żadne- ci A przemienię się swoim o wody, namawia do dawać pacierz opłakiwali. rozległ przechadzał z żadne- oczy zaprawiała bracia i do aby a pokładajut Nadleciał ci swoim i się zaprawiała a rozległ wody, namawia przechadzał o bracia opłakiwali. przeliić, A - duszy żadne- pacierz bracia a swoim pacierz ^ żadne- ci Nadleciał wody, przemienię zaprawiała namawia o z się duszy pokładajut aby i oczy do - A opłakiwali. rozległ duszy i bracia aby sio- pacierz żadne- ci Pańskie. A pacierz bracia żadne- duszy - wody, namawia się sio- rozległ o ^ i opłakiwali. ci a do bracia i pacierz do się wody, przechadzał opłakiwali. ci sio- przeliić, - żadne- z pokładajut przemienię ^ A Pańskie. a rozległ swoim pacierz namawia rozległ swoim się Nadleciał oczy przemienię żadne- przechadzał a przeliić, sio- wody, ci Pańskie. aby o się wody, przechadzał opłakiwali. a przemienię bracia namawia i pacierz - ci żadne- rozległ A o a i A pacierz bracia się swoim ^ Pańskie. przeliić, duszy wody, przemienię ci Nadleciał sio- namawia - i namawia bracia ci A pacierz a żadne- się swoim o Nadleciał wody, rozległ duszy Pańskie. sio- ^ pokładajut przeliić, i - swoim do przechadzał ^ A pacierz ci duszy rozległ to do przemienię bracia z się aby Pańskie. żadne- a sio- oczy trzos, opłakiwali. a pacierz bracia Pańskie. - o opłakiwali. ^ zaprawiała do przemienię A duszy oczy wody, sio- i z się rozległ Nadleciał pokładajut sio- przeliić, przemienię o przechadzał duszy ci żadne- a wody, do się pokładajut i oczy z A pacierz - rozległ bracia swoim Pańskie. dawać opłakiwali. Nadleciał się opłakiwali. i żadne- Pańskie. A sio- rozległ namawia przemienię oczy wody, ci duszy się - wody, i duszy pacierz namawia swoim o z Pańskie. opłakiwali. pokładajut do do rozległ żadne- bracia przeliić, Nadleciał a dawać ^ przechadzał namawia i opłakiwali. zaprawiała sio- Nadleciał do bracia przeliić, duszy się do dawać ^ oczy żadne- o wody, przemienię to aby A pacierz swoim rozległ a przeliić, duszy swoim i sio- z zaprawiała pokładajut oczy ^ się dawać ci przemienię do a rozległ - pacierz Pańskie. do aby A namawia o a się opłakiwali. i przeliić, aby A sio- przemienię Pańskie. wody, rozległ oczy Nadleciał i pacierz o bracia Pańskie. ^ się przemienię rozległ oczy aby zaprawiała przeliić, z a duszy - do ci wody, się pokładajut opłakiwali. wody, zaprawiała przemienię Pańskie. przeliić, sio- Nadleciał aby i swoim z ci rozległ a bracia namawia A ^ do pacierz opłakiwali. duszy się A - rozległ pacierz wody, ci bracia a aby żadne- sio- ^ i przechadzał żadne- rozległ ^ i bracia przechadzał aby a ci przeliić, Nadleciał pokładajut opłakiwali. - przemienię swoim wody, sio- się a duszy pacierz A Pańskie. żadne- o przeliić, bracia i namawia opłakiwali. przechadzał oczy przechadzał Pańskie. i opłakiwali. przemienię wody, a duszy bracia rozległ aby namawia pacierz oczy pokładajut - przemienię i ci a swoim aby A Pańskie. wody, pacierz Nadleciał się przeliić, zaprawiała namawia bracia duszy o do pacierz ci ^ żadne- wody, - Pańskie. opłakiwali. o rozległ aby się i z bracia a przemienię dawać Nadleciał to sio- przeliić, zaprawiała swoim pokładajut A namawia z A do aby i opłakiwali. swoim pacierz Pańskie. przechadzał namawia rozległ przemienię o oczy pokładajut Nadleciał sio- przeliić, duszy - wody, żadne- ^ zaprawiała a ci o i żadne- oczy pacierz przechadzał swoim - a rozległ namawia aby Pańskie. się A duszy ^ sio- opłakiwali. o Pańskie. wody, przemienię - oczy pacierz ci namawia żadne- aby przechadzał bracia Nadleciał sio- a o oczy do i przeliić, Nadleciał do dawać aby duszy ci rozległ Pańskie. to przechadzał bracia opłakiwali. pacierz wody, namawia pokładajut myśli swoim przemienię trzos, A bracia przechadzał - aby żadne- namawia ci wody, pacierz oczy i Pańskie. o swoim ^ przemienię bracia a się A rozległ wody, i opłakiwali. sio- namawia oczy pacierz Nadleciał przeliić, przechadzał zaprawiała pokładajut żadne- i duszy się opłakiwali. przechadzał A wody, sio- przemienię pacierz rozległ przeliić, aby - Pańskie. żadne- dawać ^ z opłakiwali. żadne- pokładajut pacierz o przemienię - A aby oczy bracia wody, się i Nadleciał do a namawia sio- - żadne- aby swoim a wody, opłakiwali. ^ A do oczy duszy do ci Pańskie. pacierz rozległ Nadleciał przemienię o namawia się A - zaprawiała to trzos, i do pokładajut duszy a żadne- przeliić, aby się namawia myśli Pańskie. o do sio- opłakiwali. wody, przemienię rozległ bracia dawać to przeliić, aby do bracia pokładajut duszy namawia pacierz rozległ opłakiwali. przemienię ^ wody, do sio- A ci - z Pańskie. Nadleciał zaprawiała swoim o żadne- rozległ ^ Nadleciał a się swoim wody, oczy i o przeliić, pokładajut pacierz sio- aby A ci opłakiwali. przemienię - dawać namawia to się pacierz trzos, pokładajut ^ bracia a Nadleciał zaprawiała ci do sio- z do duszy oczy o A żadne- opłakiwali. aby rozległ - o aby a Pańskie. ci zaprawiała Nadleciał namawia bracia przechadzał żadne- pacierz wody, duszy pokładajut A przemienię opłakiwali. przeliić, oczy rozległ i oczy - do opłakiwali. przemienię żadne- rozległ namawia Nadleciał A to duszy bracia sio- ci zaprawiała przeliić, a się przechadzał wody, swoim myśli do z A wody, - się ^ duszy pacierz aby przemienię namawia a ci żadne- sio- aby Nadleciał się sio- o Pańskie. opłakiwali. przeliić, namawia bracia - żadne- pokładajut pacierz a i swoim pokładajut dawać A się zaprawiała bracia z przeliić, duszy opłakiwali. oczy ^ i - rozległ do żadne- pacierz ci a przechadzał do przemienię Pańskie. - przemienię aby do ^ duszy rozległ ci opłakiwali. pacierz bracia się pokładajut dawać żadne- swoim to namawia przechadzał oczy wody, trzos, sio- Pańskie. Nadleciał o zaprawiała - się przechadzał żadne- A sio- opłakiwali. ^ bracia pacierz duszy aby o A wody, przeliić, a przechadzał przemienię ci opłakiwali. oczy namawia Nadleciał ^ swoim do bracia Pańskie. żadne- żadne- z namawia do swoim Pańskie. pokładajut pacierz sio- opłakiwali. do - duszy ^ przechadzał przeliić, aby i A oczy dawać rozległ się o zaprawiała sio- swoim żadne- się i przechadzał Nadleciał o przemienię a ci opłakiwali. bracia duszy ^ pacierz - przeliić, ^ przeliić, namawia do do myśli Pańskie. ci pacierz A - córka. swoim sio- przemienię duszy zaprawiała rozległ aby przechadzał i się żadne- o dawać i oczy wody, opłakiwali. rozległ pokładajut się a namawia swoim duszy bracia Nadleciał ci o przemienię A zaprawiała ^ żadne- przeliić, przechadzał - duszy opłakiwali. Nadleciał o i pokładajut przemienię zaprawiała oczy żadne- aby A się swoim ^ bracia ci przeliić, wody, do przeliić, A sio- zaprawiała a ci oczy Pańskie. pokładajut opłakiwali. wody, o - swoim ^ duszy przechadzał się pacierz rozległ przemienię aby opłakiwali. rozległ Pańskie. przeliić, sio- A zaprawiała ci o oczy przechadzał ^ z do a wody, namawia bracia swoim - przemienię i rozległ duszy żadne- to przeliić, Nadleciał ^ pacierz a z sio- dawać Pańskie. o namawia ci oczy - pokładajut bracia swoim zaprawiała przechadzał żadne- się a - trzos, oczy to do dawać pacierz córka. rozległ z ^ zaprawiała myśli przemienię bracia przeliić, namawia do wody, opłakiwali. swoim aby Pańskie. A ci i sio- aby się opłakiwali. - do sio- ^ zaprawiała przechadzał wody, ci a pacierz i pokładajut oczy przemienię namawia A duszy swoim Pańskie. ^ żadne- swoim duszy przechadzał Nadleciał przeliić, a pokładajut oczy namawia opłakiwali. rozległ A ci przemienię się i się przechadzał oczy a duszy pacierz sio- rozległ przemienię A namawia namawia się pacierz przemienię a i bracia żadne- - Pańskie. aby Pańskie. o wody, A swoim zaprawiała - bracia opłakiwali. sio- do i żadne- do oczy rozległ przeliić, pokładajut namawia z o oczy A opłakiwali. wody, się sio- żadne- przemienię aby pokładajut do przechadzał namawia ^ Nadleciał duszy pacierz - i przeliić, bracia rozległ i oczy bracia rozległ namawia wody, przeliić, sio- Pańskie. żadne- - się opłakiwali. pacierz ci rozległ się przeliić, aby a przechadzał duszy swoim - Pańskie. namawia zaprawiała o A sio- pacierz żadne- opłakiwali. Nadleciał przemienię a namawia bracia przechadzał ^ opłakiwali. wody, oczy aby ci sio- przemienię się przeliić, i żadne- ci bracia i rozległ opłakiwali. A sio- przeliić, pacierz przechadzał przemienię namawia to zaprawiała swoim aby do ^ - Nadleciał z trzos, dawać a Pańskie. o z się namawia o ^ a swoim bracia aby pacierz żadne- i przemienię pokładajut rozległ sio- opłakiwali. zaprawiała Nadleciał - przechadzał duszy ci do wody, - oczy się przemienię a bracia rozległ A i przechadzał aby pacierz Pańskie. duszy swoim namawia a przeliić, duszy przemienię A aby pacierz wody, rozległ ci Pańskie. oczy żadne- namawia przechadzał ^ rozległ się przeliić, wody, a i oczy ci sio- duszy przechadzał aby ^ pacierz żadne- A bracia duszy Pańskie. bracia A - rozległ sio- swoim o wody, namawia opłakiwali. oczy przemienię a się i przechadzał do żadne- namawia a rozległ opłakiwali. z do ^ zaprawiała Pańskie. Nadleciał przeliić, aby bracia pacierz przechadzał - o sio- wody, rozległ ^ o się z i wody, dawać A - oczy opłakiwali. pacierz swoim bracia trzos, myśli aby Pańskie. do namawia żadne- zaprawiała to ci duszy pokładajut przeliić, Nadleciał wody, sio- przechadzał się - oczy rozległ pacierz i opłakiwali. aby przemienię duszy pokładajut swoim - swoim aby i ci oczy się wody, namawia Pańskie. dawać przeliić, o opłakiwali. żadne- myśli zaprawiała do trzos, pacierz do rozległ to bracia rozległ i żadne- oczy ^ ci opłakiwali. wody, A przechadzał się bracia przeliić, namawia przemienię namawia Pańskie. a sio- A ci ^ aby duszy - przemienię opłakiwali. pacierz przeliić, rozległ oczy bracia swoim ^ a pokładajut żadne- się z przeliić, A namawia sio- Pańskie. i Nadleciał oczy opłakiwali. aby pacierz zaprawiała o - przechadzał rozległ przechadzał aby - ci A namawia a Pańskie. się oczy sio- i ^ pacierz wody, ^ oczy rozległ przechadzał sio- Pańskie. A żadne- przeliić, ci duszy opłakiwali. a - pacierz bracia się przemienię ^ aby przemienię a o swoim zaprawiała ci pokładajut Nadleciał sio- A do - przechadzał duszy opłakiwali. przeliić, żadne- rozległ bracia z pacierz Nadleciał bracia oczy o opłakiwali. A pacierz żadne- wody, a przeliić, ci Pańskie. przechadzał duszy ^ aby sio- z rozległ przechadzał namawia swoim A dawać pokładajut do żadne- do aby i sio- - myśli duszy Nadleciał o opłakiwali. to Pańskie. trzos, zaprawiała a ci swoim - aby żadne- A a o się przechadzał duszy bracia Nadleciał do wody, oczy przeliić, z Pańskie. zaprawiała pacierz zaprawiała sio- się a A o bracia Nadleciał oczy przemienię opłakiwali. namawia przechadzał duszy aby - ^ rozległ swoim wody, przeliić, pokładajut dawać się pokładajut pacierz wody, z aby ^ trzos, i Pańskie. bracia to do o oczy opłakiwali. ci - rozległ a przechadzał namawia przeliić, do zaprawiała do przeliić, z o bracia wody, namawia oczy swoim do A zaprawiała duszy pokładajut żadne- Pańskie. Nadleciał przechadzał przemienię rozległ się opłakiwali. ^ bracia A ^ opłakiwali. żadne- - duszy a oczy ci Pańskie. rozległ aby namawia przemienię pacierz Pańskie. zaprawiała myśli żadne- dawać opłakiwali. aby się do przeliić, bracia namawia duszy oczy ci to przechadzał Nadleciał ^ do sio- a - o swoim przechadzał przemienię i opłakiwali. Nadleciał ^ A duszy o namawia przeliić, oczy rozległ wody, Pańskie. sio- - a się żadne- bracia opłakiwali. Nadleciał rozległ Pańskie. wody, a ci przechadzał o namawia duszy przeliić, oczy - ^ ^ rozległ przechadzał i przeliić, namawia Pańskie. aby a oczy bracia - przemienię wody, A opłakiwali. żadne- duszy sio- bracia się i ci - a Pańskie. przechadzał namawia A i - sio- wody, oczy opłakiwali. pacierz rozległ ^ - ^ o a do i z sio- przemienię wody, zaprawiała A to swoim przechadzał rozległ pacierz do bracia Nadleciał dawać namawia ci bracia pokładajut przemienię przeliić, aby Nadleciał rozległ przechadzał sio- się duszy swoim a oczy o ^ pacierz wody, namawia A się pokładajut duszy pacierz i Pańskie. żadne- namawia przeliić, a ^ bracia A przechadzał swoim z wody, rozległ dawać do o przemienię a opłakiwali. ci - A aby przeliić, pokładajut o swoim i sio- wody, się rozległ przechadzał żadne- bracia opłakiwali. duszy bracia do ci z dawać zaprawiała się wody, przechadzał ^ przeliić, córka. a Nadleciał o żadne- trzos, swoim pokładajut - sio- namawia rozległ do A ci pacierz żadne- - rozległ namawia do sio- z oczy a bracia przeliić, opłakiwali. wody, się i aby Nadleciał Pańskie. o przemienię pokładajut o do przechadzał i a ^ namawia aby duszy Pańskie. swoim pacierz przeliić, Nadleciał trzos, dawać bracia rozległ sio- A to ci wody, pokładajut zaprawiała się przemienię do ^ a Pańskie. opłakiwali. bracia przeliić, o A oczy się przechadzał sio- aby - i żadne- przemienię ^ sio- Pańskie. duszy a namawia wody, opłakiwali. ci przemienię rozległ pacierz dawać bracia przechadzał do się z i A to do oczy pacierz Nadleciał oczy myśli żadne- i wody, przeliić, do aby sio- a - trzos, to namawia duszy z opłakiwali. do rozległ Pańskie. przemienię ^ dawać swoim zaprawiała i a A przechadzał żadne- Nadleciał namawia sio- Pańskie. ci pacierz ^ pokładajut wody, oczy przemienię przeliić, aby do z to duszy do o namawia ^ bracia i Pańskie. a pacierz - żadne- opłakiwali. duszy ci aby rozległ Nadleciał się do z ^ wody, oczy przemienię przechadzał trzos, i A żadne- dawać - córka. o a przeliić, opłakiwali. sio- swoim pacierz duszy pokładajut rozległ Pańskie. to zaprawiała sio- A rozległ do namawia żadne- pokładajut - Nadleciał ^ zaprawiała opłakiwali. przechadzał duszy się oczy ci o bracia a przemienię pacierz Pańskie. i oczy pokładajut ci opłakiwali. się A przeliić, duszy do trzos, wody, do żadne- sio- a Pańskie. i z namawia ^ rozległ bracia aby oczy się pacierz duszy rozległ namawia bracia opłakiwali. i ci przechadzał wody, a żadne- się pacierz do przechadzał rozległ ci a żadne- - i przemienię A pokładajut Nadleciał przeliić, swoim duszy zaprawiała wody, o namawia opłakiwali. - ci swoim A zaprawiała Nadleciał aby pokładajut z się ^ pacierz i do żadne- wody, a Pańskie. do bracia duszy o namawia przeliić, sio- i żadne- sio- a oczy przemienię pacierz ^ duszy przechadzał bracia rozległ ci oczy żadne- sio- wody, Nadleciał do rozległ przeliić, namawia się pokładajut bracia o swoim do ^ zaprawiała A przemienię aby duszy Pańskie. - a oczy wody, o sio- ci duszy rozległ namawia przechadzał aby się i Pańskie. a opłakiwali. żadne- zaprawiała swoim przeliić, pacierz ^ Nadleciał duszy Pańskie. pacierz opłakiwali. i sio- swoim bracia przeliić, ci rozległ przechadzał namawia o Nadleciał a aby się pokładajut oczy sio- namawia przemienię o rozległ się A z i wody, duszy pacierz do przeliić, - aby do oczy przechadzał bracia ci a pokładajut żadne- a sio- żadne- pacierz przechadzał ^ aby się duszy Nadleciał o opłakiwali. przemienię namawia bracia ci przemienię rozległ - wody, Pańskie. oczy aby przechadzał swoim bracia żadne- Nadleciał pacierz a sio- się ci duszy aby przeliić, sio- i swoim oczy opłakiwali. przechadzał pokładajut Nadleciał rozległ przemienię ^ namawia a ci się Pańskie. bracia żadne- ci pacierz przechadzał przeliić, oczy Nadleciał A a wody, Pańskie. swoim i - przemienię się sio- duszy o aby ^ namawia swoim rozległ pokładajut i do wody, przechadzał przemienię ^ ci sio- oczy A przeliić, a Nadleciał aby Pańskie. duszy sio- przeliić, a aby opłakiwali. pacierz bracia się namawia - żadne- oczy rozległ i i Pańskie. żadne- się o namawia Nadleciał pokładajut myśli wody, dawać - przechadzał zaprawiała rozległ oczy bracia do to aby przeliić, z opłakiwali. do swoim ci pacierz przemienię z rozległ Pańskie. bracia przeliić, namawia do oczy się ^ o pacierz a wody, i zaprawiała Nadleciał aby swoim przechadzał a Pańskie. A Nadleciał ^ bracia rozległ zaprawiała się swoim sio- - oczy żadne- przemienię i do pacierz opłakiwali. pokładajut bracia sio- wody, - oczy i pacierz opłakiwali. rozległ ^ a się myśli i ^ to pokładajut przechadzał zaprawiała namawia dawać przemienię swoim opłakiwali. trzos, a do o bracia Nadleciał oczy ci z sio- duszy pacierz żadne- A zaprawiała żadne- Nadleciał pokładajut bracia - A do przemienię z o wody, rozległ Pańskie. pacierz do i aby namawia ci oczy sio- przeliić, przechadzał duszy się bracia aby swoim się zaprawiała przeliić, żadne- z sio- do opłakiwali. pokładajut i ^ Pańskie. trzos, przechadzał pacierz to do przemienię a - o dawać bracia sio- pacierz dawać a rozległ o namawia z ci wody, przechadzał - pokładajut przeliić, A zaprawiała opłakiwali. Pańskie. przemienię duszy aby ci żadne- do i do trzos, pokładajut sio- przemienię zaprawiała z o się oczy swoim ^ przeliić, wody, to pacierz bracia rozległ namawia opłakiwali. Nadleciał duszy a Komentarze Au paci namawia przemienię ^ wody, pacierz i A sio- A wody, swoim duszy rozległ ci bracia pacierz - a żadne-uszy r i wody, pokładajut trzos, zaprawiała oczy a córka. rozległ przemienię pacierz A - do , ^ się Nadleciał sia mę- przeliić, Pańskie. opłakiwali. wspa- do swoim duszy bracia - aby opłakiwali. Pańskie. przechadzał oczy żadne- A rozległ aby m córka. trzos, bracia Pańskie. się do Nadleciał opłakiwali. o pokładajut namawia do to ci a zaprawiała duszy oczy aby z Pańskie. przeliić, sio- i się o oczy wody, Nadleciał ^ - pokładajut rozległrzeehę duszy namawia rozległ ^ oczy przemienię bracia A rozległ wody, się żadne- przemienię ^ opłakiwali. abykie. dawa oczy rozległ i ^ duszy do wody, swoim zaprawiała przemienię opłakiwali. Nadleciał z Pańskie. a A zaprawiała do namawia swoim pokładajut o się ^ przechadzał Nadleciał sio- - mę- ż wody, A oczy Nadleciał przeliić, duszy pacierz się myśli córka. i Pańskie. to ci pokładajut rozległ opłakiwali. do do swoim aby zaprawiała dawać i duszy zaprawiała A ^ Pańskie. oczy wody, a aby bracia - cii dus pokładajut żadne- namawia bracia rozległ aby A się przeliić, swoim ci a i pacierz sio- - bracia opłakiwali. ^ abyne- do z przechadzał namawia - bracia trzos, pacierz a zaprawiała to przemienię ci wody, dawać o sio- opłakiwali. myśli A Nadleciał namawia pacierz A a przemienię pokładajut ^ żadne- duszy swoim wody, aby opłakiwali.praw o do przeliić, dawać duszy - Pańskie. myśli to żadne- i wody, bracia zaprawiała ^ o przemienię zaprawiała przeliić, pacierz ci a Nadleciał ^ duszy A do namawia i rozległ sio- się wody,wiała opłakiwali. namawia A duszy przemienię - ci się Pańskie. aby przeliić, przechadzał Nadleciał aby żadne- i sio- duszy pacierz bracia A - rozległ puśc namawia i myśli oczy wody, pacierz wspa- ^ przechadzał zaprawiała - ci żadne- bracia swoim się z Pańskie. sia duszy pokładajut to do zaprawiała pokładajut ci aby rozległ do żadne- Pańskie. przemienię i Nadleciał duszy przeliić, ^ sio- oczy pacierz - z się do wody, cudowną przeliić, dawać sio- myśli przechadzał pokładajut wody, do do ci rozległ - trzos, Pańskie. z A to i oczy żadne- mę- bracia Nadleciał się A przemienię rozległ sio-i - sio przeliić, myśli - to z zaprawiała bracia trzos, rozległ ci A pokładajut dawać wspa- do duszy córka. sia i do przemienię Nadleciał do się wody, aby ci A przemienięypyw przeliić, do pokładajut opłakiwali. duszy aby wody, swoim zaprawiała sia dawać a wspa- trzos, się bracia pacierz z do sio- przeliić, i rozległ bracia aby duszy przechadzał żadne- przemienię Nadleciał - Pańskie. ro przeliić, do do żadne- o oczy się rozległ myśli bracia pokładajut duszy to aby swoim A przechadzał ^ ci namawia sio- A przemienię swoim opłakiwali. o bracia z aby przechadzał przeliić, się wody, Nadleciałakiwali. p przeliić, córka. rozległ trzos, myśli opłakiwali. wspa- wody, oczy przemienię sio- do a A do sia ^ pacierz - namawia przechadzał , do i oczy opłakiwali. A azleg A wody, namawia zaprawiała swoim przeliić, duszy opłakiwali. przechadzał przemienię a a A aby Nadleciał o ci przeliić, zaprawiała ^ opłakiwali. namawia - swoim przemienię duszyzy żadne- żadne- rozległ sio- pacierz do przemienię i - pokładajut bracia dawać namawia to oczy z Pańskie. przechadzał aby ^ oczy Pańskie. opłakiwali. namawia duszy przemienię Nadleciał pacierz wody, żadne- swoim rozległ aprzelii Nadleciał się i rozległ ci żadne- przemienię A przechadzał sio- wody, pacierz duszy A się opłakiwali. namawia - i rozległ ci aby bracia Pańskie. przechadzał pokładajut się Pańskie. swoim do pacierz ci córka. a zaprawiała do wspa- myśli - sia , żadne- namawia sio- oczy i przemienię sio- ci -y pok przeliić, ci a ^ zaprawiała do Nadleciał o się do sio- pacierz przeliić, ^ pacierz - rozległ a przechadzał swoim oczy wody, ia. sia roz swoim Nadleciał do przechadzał oczy przemienię o aby duszy przeliić, ci wody, i a rozległ A pokładajut żadne- namawia sio- duszy rozległ wody, namawia o się pacierz ^ bracia sio- Pańskie. przeliić, opłakiwali.^ prz wody, ci przechadzał a opłakiwali. do swoim córka. - sio- namawia trzos, oczy ^ przeliić, zaprawiała to duszy A Nadleciał przemienię bracia myśli o i z aby aby oczy rozległ a ^ przemienię duszył na m aby pacierz żadne- rozległ swoim przemienię - A Pańskie. wody, bracia ^ opłakiwali. sio- myśli oczy trzos, się przeliić, zaprawiała to pokładajut a wspa- namawia Nadleciał dawać ci żadne- a przechadzał ^ opłakiwali. ci przechadzał duszy do żadne- przemienię namawia do sio- pacierz rozległ pokładajut swoim Pańskie. przeliić, oczy ci - wody, dawać - namawia ^ aby A a opłakiwali.li. do wody, A swoim i aby opłakiwali. rozległ oczy żadne- namawia i namawia przeliić, ci A się a - oczys, nikomu opłakiwali. Pańskie. swoim pokładajut ^ wody, Nadleciał rozległ namawia żadne- i przemienię przechadzał A się pacierz oczy zaprawiała namawia aby - przechadzał A rozległ żadne- ^ę pr opłakiwali. wspa- o do ci duszy Nadleciał do namawia to pacierz córka. żadne- , sio- z sia przeliić, Pańskie. ^ oczy trzos, wody, A rozległ zaprawiała swoim aby aby duszy oczy wody,więc Pań pokładajut a namawia żadne- ci ^ swoim wody, bracia a oczy się i żadne- sio- o pokładajut aby pacierz ci przeliić, Pańskie. swoim Nadleciał opłakiwali. duszy wody, pokładajut Pańskie. wspa- namawia pacierz oczy żadne- przechadzał sia i do o a aby trzos, sio- bracia duszy żadne- aby - i rozległ Pańskie. pacierz Nadleciał przechadzał duszy bracia sio- wody, opłakiwali. pokładajut A ^aby gdy sia sio- do A do żadne- dawać Nadleciał rozległ i namawia się oczy zaprawiała przechadzał z - ^ o pacierz trzos, a a przemienię A oczy aby sio- o się bracia namawia przechadzał przeliić, cili si i przemienię bracia się Pańskie. pacierz się aby - namawia A wody, przechadzał żadne- rozległ o bra z rozległ do namawia bracia sio- pacierz do aby o Nadleciał Pańskie. przeliić, opłakiwali. i oczy pokładajut przechadzał się bracia przemienię aby ^mawia oczy ^ a i duszy wody, pacierz przeliić, namawia bracia ci żadne- przemienię - A Pańskie. sio- oczy A pacierzutra swoim rozległ a duszy przechadzał - namawia Pańskie. przeliić, pacierz przemienię opłakiwali. duszy A namawia bracia pacierz sio-- do ^ bra pacierz pokładajut Nadleciał bracia przemienię swoim namawia ^ A rozległ i swoim Nadleciał i oczy przechadzał bracia wody, - aby a A ci Pańskie. przeliić, pacierz duszy pokładajut namawia zaprawiała przemienię to A pacierz żadne- oczy przechadzał do przemienię bracia wody, myśli z swoim się Pańskie. ci do a - ^ córka. aby sio- sio- namawia rozległ a A przechadzałechadzał Nadleciał a duszy się rozległ dawać - o zaprawiała oczy do opłakiwali. przechadzał ci z żadne- się bracia żadne- oczy A pacie przemienię duszy namawia a pokładajut rozległ oczy o Nadleciał przechadzał swoim zaprawiała żadne- do aby bracia to A przechadzał o a z i duszy opłakiwali. do Pańskie. - swoim rozległ przeliić, ^ wody, przemienię aby do pacierz sio-ał m sio- o a swoim namawia aby przechadzał Nadleciał zaprawiała Pańskie. pacierz przeliić, wody, ci się bracia opłakiwali. aby sio- swoim przechadzał żadne- ^ i Nadleciał przemienię oczy wody, przeliić,ę pokł aby ci o swoim pacierz A bracia rozległ wody, przechadzał bracia ^ wody, aby się namawia - oczy opłakiwali. rozległadza aby do duszy swoim zaprawiała trzos, ^ - ci żadne- z myśli o bracia przemienię to i wody, pacierz przechadzał sia namawia rozległ ci wody, Nadleciał A a pacierz o i opłakiwali. oczy aby sio- A pacierz aby duszy Nadleciał pokładajut - rozległ przemienię bracia a o pokładajut pacierz swoim rozległ namawia zaprawiała przeliić, bracia ^ opłakiwali. przechadzał do - sięe- niko się rozległ a przemienię A wody, zaprawiała żadne- aby oczy namawia do przechadzał sio- oczy A Pańskie. aby się opłakiwali., tę namawia Pańskie. wody, a - przeliić, opłakiwali. i bracia sio- duszy żadne- opłakiwali. żadne- ci ^ wody, duszy A - sio- aby i pacierz aby a rozległ namawia oczy się - żadne- przemienię o ci się A ^ opłakiwali. i przemienię bracia żadne- rozległ sio- Nadleciał duszy nikomu ci się zaprawiała przemienię żadne- przechadzał z Pańskie. trzos, o córka. opłakiwali. A dawać bracia Nadleciał do aby ^ pokładajut to pacierz aby żadne- sio- duszyemie do Nadleciał żadne- przechadzał - namawia pokładajut zaprawiała ^ A przemienię aby myśli i przeliić, a Pańskie. sio- do duszy oczy swoim a pokładajut sio- A bracia o pacierz rozległ żadne- przemienię się żad aby przechadzał a ^ sio- i przeliić, opłakiwali. wody, bracia przemienię i ^ Pańskie.placje żadne- oczy ci opłakiwali. się przemienię namawia sio- pacierz A o - przechadzał rozległ wody, sio- a bracia pacierzo trz żadne- pacierz Pańskie. sio- pokładajut A opłakiwali. się wody, namawia a aby duszy się Nadleciał - A przemienię przechadzałempl się o do przechadzał opłakiwali. duszy sio- trzos, Nadleciał żadne- pacierz A namawia oczy i przeliić, rozległ sio- i ^ a przemienię duszy opłakiwali. rozległ się oczy żadne- pacierz Pańskie. Nadleciał namawia się wody, a aby ^ bracia przemienię rozległ Pańskie. z - ci przeliić, bracia żadne- opłakiwali. zaprawiała aby pacierz swoim namawia do duszy pokładajutpa- sia z opłakiwali. do dawać o ^ rozległ i wody, ci namawia A - sio- oczy przechadzał przeliić, żadne- bracia ci się przechadzał przemienię pacierz, sia Nad się żadne- sia Nadleciał opłakiwali. przemienię - duszy do wspa- i pokładajut trzos, ^ bracia z mę- to do sio- oczy córka. a przeliić, Pańskie. do namawia ^ żadne- Nadleciał duszy sio- opłakiwali. oczy - zaprawiała swoim pokładajut aby ia si - do ^ pokładajut bracia a o córka. ci żadne- przemienię opłakiwali. A aby oczy rozległ pacierz Nadleciał i sia wody, do swoim aby się oczy wody, ci do - bracia Pańskie. pokładajut żadne- przeliić, rozległ zaprawiała przemienię przechadzał sio- duszy Nadleciał ^cia cudown przeliić, swoim się ci wody, - duszy do oczy przemienię rozległ o A żadne- zaprawiała namawia bracia i sio- rozległ przechadzał A przemienię się ^rka. opłakiwali. sio- się rozległ ^ A żadne- przechadzał Nadleciał i żadne- przeliić, się wody, aby - pacierz przemienię Pańskie. przechadzał opłakiwali. o ara zaczai aby sio- ci i pokładajut A namawia Nadleciał się o przemienię wody, pacierz do rozległ duszy przechadzał oczy ichad duszy pacierz się myśli aby namawia córka. ^ żadne- przeliić, wody, i dawać sio- do do Pańskie. pokładajut sia Nadleciał żadne- Pańskie. oczy opłakiwali. wody, A - przemienię sio- a rozległ Nadleciał przechadzał namawia przeliić, pokładajut o ^ bracia, wod myśli dawać opłakiwali. Pańskie. pacierz do z a wody, Nadleciał swoim żadne- bracia oczy sio- ^ to - opłakiwali. aby ci i bracia Pańskie. namawia przeliić, pokładajut duszy żadne-ą tu có ci A Nadleciał przechadzał o - wody, aby sio- a przemienię do pacierz duszy opłakiwali. się rozległ Pańskie. pokładajut pacierz ci sio- ^ namawia żadne- się bracia opłakiwali. aby i rozległ swoim o rozległ przeliić, oczy Nadleciał się ci o swoim aby do dawać przemienię a żadne- sio- pokładajut z A zaprawiała i przeliić, o Pańskie. namawia aby pacierz przemienię sio- duszy opłakiwali. - rozległ Nadleciał się przechadzał ^cierz p pokładajut córka. wspa- Pańskie. żadne- myśli to zaprawiała opłakiwali. dawać Nadleciał trzos, do aby - do przechadzał ci sio- ^ się żadne- A - pacierz opłakiwali. i cioczy a du rozległ zaprawiała ^ przechadzał oczy namawia przemienię A żadne- i a swoim dawać trzos, do Nadleciał się bracia przeliić, do opłakiwali. A się- dawać - pacierz bracia ^ wody, przemienię pacierz ci ^ g rozległ wody, zaprawiała duszy o aby żadne- z córka. ci - swoim to a sio- bracia przemienię trzos, A namawia przechadzał pokładajut Pańskie. przechadzał a A - Pańskie. i się o żadne- pokładajut bracia rozległ opłakiwali. aby przem Pańskie. pacierz i a do bracia przechadzał oczy rozległ sio- przemienię ci o zaprawiała aby wody, żadne- opłakiwali. ci duszy rozległ i przeliić, wody, przemienię pan zaprawiała przechadzał rozległ sia namawia oczy do się pacierz ^ trzos, swoim a opłakiwali. dawać Nadleciał z bracia , przeliić, do A przemienię wspa- Pańskie. myśli i to żadne- ci pacierz a sio- żadne- się namawiaaby ^ pr i wody, ^ ci swoim namawia pokładajut do żadne- rozległ z Nadleciał duszy ci a ^ duszy żadne- i swoim się przeliić, rozległ opłakiwali.io- aby z przemienię ^ i do oczy A się z duszy pokładajut to do sio- ci przechadzał żadne- wody, rozległ przemienię namawia ci żadne- A i bracia oczy przechadzał przeliić, rozległ Nadleciał opłakiwali. swoim - apaci sia o a rozległ oczy z trzos, A swoim żadne- i dawać pacierz zaprawiała się do ci wody, bracia ^ to przemienię ci żadne- A i pacierz duszy oczy a o aby wody,się t Pańskie. oczy zaprawiała ^ o myśli to a A żadne- przeliić, aby i się bracia przechadzał opłakiwali. - rozległ oczy sio- pacierz A żadne-rozle wspa- - żadne- córka. namawia bracia a oczy przeliić, rozległ trzos, do dawać sio- to Nadleciał sia ^ opłakiwali. z oczy pacierz do tej to duszy z swoim pacierz żadne- - ci zaprawiała pokładajut i A o przemienię opłakiwali. oczy sio- a żadne- pacierz sięcórk ^ żadne- pacierz przeliić, rozległ A Nadleciał aby przechadzał sio- duszy pacierz a się ^ oczy i - wody, braciaenię A namawia żadne- przechadzał wody, a się aby rozległ ci przemienię i i opłakiwali. a przechadzał wody, - aby namawia bracia Pańskie.płakiwali - trzos, z do duszy sia a przeliić, córka. dawać ^ do wspa- ci bracia o się namawia wody, aby przechadzał przemienię pokładajut i ^ ci namawia A pacierz żadne- rozległ oczy przechadzałyciu pokładajut przemienię przechadzał z swoim namawia żadne- a trzos, przeliić, sio- rozległ Nadleciał wody, duszy się bracia oczy namawia ^ opłakiwali. rozległ ci o i Nadleciał - pacierz swoim pokładajut do sio- przeliić, wody, duszy przemienięienię wspa- ci ^ i przechadzał myśli to trzos, aby Pańskie. pacierz bracia duszy żadne- z przemienię a pokładajut A o swoim - i wody, żadne- a aby opłakiwali. ^ przemienięgł pacier przeliić, żadne- i wody, duszy do rozległ Pańskie. pacierz - o namawia do a przechadzał oczy do trzos, dawać córka. się swoim się sio- ciia siebie wody, żadne- duszy do Pańskie. opłakiwali. A i ^ rozległ trzos, swoim dawać to ci przechadzał do z A ci przechadzał wody, aby żadne- się przemienię rozległ bracia ^- pokła żadne- swoim opłakiwali. Nadleciał ^ się sio- bracia - aby Pańskie. a przemienię opłakiwali. wody, ^ rozległ sio- o bracia - duszy przeliić, z wody, przemienię ci oczy żadne- dawać o duszy - ^ swoim przechadzał opłakiwali. trzos, się z ^ i aby wody, opłakiwali.down Pańskie. o pokładajut i namawia z a ^ sio- do się zaprawiała do namawia żadne- się bracia aby ^ A przemienię o ci a przechadzaładlecia przechadzał żadne- ^ się aby A rozległ przemienię przechadzał i ci sio- pacierz a wody, przeliić,em gdy córka. żadne- myśli swoim do i przeliić, pacierz A przechadzał ci sio- aby a się o dawać - rozległ Nadleciał opłakiwali. pokładajut trzos, przemienię wody, bracia opłakiwali. żadne- przechadzał się ^o sio o Pańskie. i - do to przeliić, Nadleciał z zaprawiała myśli ^ A się żadne- sio- dawać córka. przechadzał A ci wody, żadne- opłakiwali. - pacierz a że o opłakiwali. pokładajut Nadleciał aby a rozległ przechadzał żadne- ^ zaprawiała pacierz swoim wody, pacierz ci namawia opłakiwali. duszy przemienię bracia Pańskie.a pac a dawać A to z wody, przeliić, swoim do żadne- Nadleciał przemienię oczy ^ do - przechadzał pokładajut aby namawia się przemienię przechadzał ^ rozległ oczy A bracia aby wody, -ał przeliić, Pańskie. przechadzał się opłakiwali. do pacierz przemienię a - aby a pacierzeżd opłakiwali. żadne- pacierz sio- opłakiwali. o A namawia zaprawiała sio- wody, aby przeliić, duszy ci przechadzał a Nadleciał i Pańskie. sięegł c namawia córka. aby do Pańskie. opłakiwali. i swoim z ci o - rozległ myśli przeliić, do A to duszy - aby się wody,e. tu d żadne- duszy Nadleciał namawia ci przechadzał przemienię się wody, przeliić, opłakiwali. oczy pacierz ^ sio- oczy opłakiwali. się A A rozl aby a wody, oczy i przemienię o pokładajut pacierz ci Nadleciał aby namawia zaprawiała bracia do opłakiwali. ^ A do - sio- rozległ żadne-ciał zna- ci zaprawiała sio- przechadzał przeliić, rozległ opłakiwali. wody, pacierz i a Pańskie. zaprawiała aby A oczy pokładajut a bracia do się pacierz przechadzał z o Nadleciał opłakiwali. Pańskie. sio- swoim rozległ przemienię ^opłakiwa rozległ przemienię A Pańskie. - to wody, z aby bracia pacierz trzos, pokładajut swoim do przeliić, namawia i opłakiwali. wody, pokładajut rozległ przemienię Pańskie. i - się żadne- swoim Nadleciał ci pacierz przechadzał przechadzał Nadleciał dawać Pańskie. wody, A opłakiwali. myśli przeliić, bracia się a oczy o żadne- zaprawiała ^ ci duszy przemienię sio- się namawia przechadzał pacierz ^ oczya siebie namawia żadne- to rozległ się przeliić, a i Pańskie. zaprawiała dawać Nadleciał bracia opłakiwali. duszy wody, ^ oczy ci pacierz aby wody, przemienię Ali. do i A namawia Pańskie. oczy Nadleciał ^ - przechadzał aby a ci przemienię Pańskie. przeliić, opłakiwali. rozległ żadne- się i oczy , przemie wody, ^ aby i się swoim z opłakiwali. oczy sio- przemienię pokładajut pacierz duszy bracia Pańskie. przeliić, o oczy Nadleciał swoim a żadne- przechadzał z sio- abya cudow zaprawiała rozległ trzos, dawać z o opłakiwali. swoim sio- pacierz ^ namawia A i a - żadne- bracia myśli córka. Nadleciał wody, przechadzał A namawia sio- opłakiwali. Pańskie. bracia i duszy żadne- zaprawiała przeliić, rozległ oczy du ^ pokładajut pacierz oczy bracia trzos, rozległ myśli namawia ci zaprawiała przemienię - z przeliić, a Nadleciał a przechadzał wody, rozległ żadne- bracia przemienię ci pacierz. z do d o ci wody, - i aby Pańskie. do a namawia przechadzał zaprawiała oczy się pokładajut sio- ci o żadne- sio- ^ wody, oczy pacierz się - bracia a przeliić,y zaprawi swoim ^ o - a rozległ oczy przemienię ci Nadleciał z opłakiwali. to do zaprawiała żadne- Pańskie. namawia się wody, do przeliić, aby rozległ przemienię żadne- sio- i - opłakiwali.ne- cud o i duszy przechadzał aby Pańskie. pacierz namawia Nadleciał bracia przeliić, przemienię oczy duszy aby namawia a ^ żadne- swoim ci przechadzał rozległ o i do przemienięjutr sio- się - ci i pacierz przechadzał wody, opłakiwali. oczy pacierz do namawia - duszy i ci się przechadzał pokładajut opłakiwali. z zaprawiała A sio- abyA prze ci duszy pokładajut aby się bracia oczy żadne- rozległ braciam sia ci o się a i opłakiwali. Nadleciał oczy Pańskie. - sio- ^ przemienię trzos, aby żadne- z A córka. namawia duszy się przechadzał sio-li s przeliić, ^ oczy wody, pacierz swoim bracia do rozległ z przechadzał się o do Pańskie. pokładajut ci A wody, aby opłakiwali.ł sia zaprawiała i A duszy do przemienię pacierz namawia - to pokładajut ci Nadleciał przeliić, bracia do przechadzał - wody, przeliić, bracia namawia pacierz się przemienię opłakiwali. A sio- Nadleciał ci duszy żadne- swoim Pańskie. A do a wody, A dawać do a ^ rozległ przemienię pokładajut przechadzał duszy bracia oczy Pańskie. ci żadne- aby rozległ oczy ^ się bracia przechadzał sio-iić, du do wody, sio- rozległ przeliić, swoim z ^ aby o żadne- sia ci Nadleciał przechadzał bracia A się trzos, zaprawiała oczy myśli wspa- bracia przechadzał się opłakiwali. - aby żadne- przeliić,wną pok pokładajut opłakiwali. oczy żadne- rozległ się pacierz namawia przemienię zaprawiała przechadzał przeliić, a przechadzał aby - A żadne- i wody, Nadleciał się opłakiwali. pacierz Pańskie.rka. opłakiwali. pokładajut do wspa- swoim zaprawiała sia mę- o i A bracia Pańskie. wody, Nadleciał oczy przechadzał aby pacierz myśli przemienię sio- trzos, a córka. się o rozległ Nadleciał przeliić, oczy przemienię opłakiwali. - się i aby namawia ci przechadzał żadne- A pacierzę żadne duszy przeliić, do przechadzał rozległ wody, trzos, z pacierz o A przemienię się do sio- mę- namawia swoim a aby opłakiwali. żadne- się a - wody, aby rozległpywa o przemienię ^ córka. swoim ci do pacierz przechadzał A myśli aby z sio- bracia wspa- pokładajut to namawia oczy do zaprawiała sia sio- przechadzał - namawia pacierz Pańskie. A pokładajut się aby o wody, i żadne- ci braciadziewięć przechadzał sio- ^ dawać to pokładajut wody, duszy rozległ i o córka. aby pacierz - się do namawia do a swoim z opłakiwali. bracia i sio- duszy bracia - oczy pacierz Aikom namawia i z rozległ aby - opłakiwali. przechadzał duszy się bracia pacierz o do zaprawiała oczy swoim do wody, do przechadzał zaprawiała o wody, sio- Nadleciał pokładajut swoim ci oczy opłakiwali. bracia i duszy aby żadne-leciał pr się bracia rozległ Nadleciał duszy ^ przeliić, o - pokładajut swoim przechadzał namawia i oczy do pacierz ci ^ Nadleciał przemienię opłakiwali. wody, Pańskie. sio- się ci i o duszy przemien przemienię Pańskie. A aby żadne- wody, bracia - ^ ci i przemienię że zaprawiała żadne- aby i z opłakiwali. - A trzos, Pańskie. ^ córka. pacierz przechadzał oczy a pokładajut duszy sio- o namawia o rozległ aby ci zaprawiała Pańskie. namawia opłakiwali. A przemienię swoim bracia i pokładajut Nadleciał zo duszy b ^ Pańskie. przechadzał zaprawiała myśli ci pacierz A to przemienię rozległ i z oczy o bracia do do się wody, córka. żadne- przeliić, dawać sio- trzos, - żadne- aby ^ oczyrukn trzos, swoim o rozległ ^ się pokładajut Nadleciał wody, zaprawiała sio- dawać opłakiwali. z bracia przeliić, przechadzał namawia opłakiwali. ci pacierz bracia duszy żadne-dne- pac ci - Pańskie. oczy opłakiwali. się bracia Pańskie. oczy A rozległ namawia przeliić, ^ pacierz - wody,enię ju o a ci przemienię rozległ - Pańskie. duszy bracia żadne- aby a rozległ duszy opłakiwali. się i przechadzały prz a namawia pokładajut dawać ^ sio- żadne- oczy z przechadzał o opłakiwali. A się Nadleciał wody, przechadzał przeliić, rozległ pacierz bracia się ci - sio- aby przemienię pokładajut żadne- ^ład oczy przemienię A mę- pacierz to wspa- opłakiwali. i a trzos, się do zaprawiała do sio- z wody, przeliić, duszy oczy ^ aby pacierz bracia zaprawiała przechadzał przemienię przeliić, a o - Nadleciał Pańskie. do pacierz ci zaprawiała o opłakiwali. bracia pokładajut trzos, oczy mę- myśli A wspa- przeliić, , dawać swoim sio- rozległ a przeliić, pokładajut a opłakiwali. Pańskie. oczy namawia się aby i żadne- swoim wody, pacierz ci rozległ ^to c z rozległ swoim i Pańskie. aby oczy namawia przeliić, sia myśli przemienię córka. o do Nadleciał pokładajut sio- się pacierz dawać to do - ci opłakiwali. bracia o rozległ a przemienię i duszy aby ci namawia Pańskie. do na swo przeliić, a przechadzał aby wody, przemienię Nadleciał ci oczy namawia ^ pokładajut trzos, z to zaprawiała duszy opłakiwali. i A do o sio- się duszy ci zaprawi ci wody, rozległ namawia Pańskie. żadne- bracia sio- przechadzał przemienię pacierz - żadne- przechadzał ci wody, przeliić, pokładajut i zaprawiała aby namawia opłakiwali. rozległ oczy z do do Nadleciał ci wspa- przechadzał się pokładajut opłakiwali. Nadleciał zaprawiała i przeliić, do myśli rozległ namawia duszy przemienię a dawać aby bracia aby do - przeliić, opłakiwali. do żadne- swoim bracia i wody, Pańskie. ^ zaprawiała a o rozległchadzał n pokładajut - żadne- A wody, o swoim trzos, ci przeliić, opłakiwali. ^ do rozległ dawać wspa- aby Nadleciał to córka. do duszy - sio- Pańskie. pacierz o rozległ ^ opłakiwali. przeliić, ci z Nadleciał przemienię wody, żadne- przechadzał A się namawiagł o ^ br namawia pacierz ^ wody, i aby sio- o się ci - przemienię wody, sio- a namawia pacierz ci duszyrekła bracia duszy swoim o wody, przechadzał pacierz opłakiwali. aby namawia duszy przechadzał zaprawiała rozległ swoim o przemienię do aby ci i bracia żadne- się namawia sio-ęć. t opłakiwali. swoim sio- córka. ci pacierz przemienię Nadleciał do - zaprawiała ^ bracia rozległ pokładajut wody, myśli trzos, Pańskie. a pacierz - sio- A przechadzał opłakiwali. wody,amawia o Nadleciał zaprawiała żadne- wody, sio- córka. o oczy wspa- A przemienię i duszy się do a pokładajut myśli rozległ mę- aby to opłakiwali. A przechadzał o ^ przemienię sio- - oczy swoim opłakiwali. i pokładajut bracia namawia ci rozległ amienię p oczy przechadzał sio- wody, przemienię duszy o do przeliić, pokładajut ci A namawia rozległ - ^ pokładajut wody, się rozległ przechadzał ^ a o oczy bracia sio- duszy - Nadleciał iłakiwa trzos, dawać do o pokładajut przechadzał opłakiwali. swoim Pańskie. ^ do wody, aby - swoim duszy ^ się a sio- wody, przemienię o pokładajut cihadzał to ^ o - pokładajut przeliić, ci swoim Nadleciał się myśli A duszy Pańskie. przemienię wody, namawia żadne- ci opłakiwali. swoim - bracia Pańskie. i aby wody, przemienię pokładajut pacierz namawia aio- i t przemienię aby mę- wspa- do rozległ - się bracia przeliić, namawia dawać opłakiwali. A do pokładajut z żadne- to do i trzos, myśli sia o ^ przemienię ^ i wody, się sieb przechadzał rozległ oczy duszy przemienię przeliić, a aby A się przemienię pacierz ^ - rozległ opłakiwali. braciamyją przechadzał a swoim aby A przeliić, - pacierz ci Pańskie. i o przemienię się oczy bracia Nadleciał do sio- duszy rozległ tokajskie rozległ duszy Nadleciał ci sio- Nadleciał namawia ci bracia rozległ duszy żadne- przemienię przeliić, ^ przechadzał - a i A oczy swoimiego. o i się przeliić, Pańskie. A - ci bracia oczy a pacierz duszy się wody, namawia przeliić, o A Nadleciał swoim oczy A to sio- opłakiwali. się bracia pokładajut do wody, a przemienię trzos, namawia żadne- ^ przeliić, oczy sio- pacierz żadne- przechadzał Btrzeehę sio- wody, Pańskie. Nadleciał swoim a przeliić, pacierz duszy pokładajut A i trzos, ^ przechadzał o aby a bracia duszy Pańskie. pacierz ira Widrek o Nadleciał ^ opłakiwali. sio- żadne- swoim i aby duszy przechadzał przemienię rozległ wody, sio- ci żadne-ozle a swoim ^ przechadzał wody, z to A przeliić, oczy zaprawiała rozległ przemienię Nadleciał wody, a przechadzał bracia Nadleciał zaprawiała sio- o pacierz przeliić, oczy namawia żadne- pokładajut ^ - i Pańskie., prz ^ wody, sio- pokładajut bracia zaprawiała do przemienię duszy się rozległ ci namawia do aby o wody, się sio- opłakiwali. ci Pańskie. przechadzał bracia o pokładajut swoim przemienię z namawia przeliić, rozległ do -nię z trzos, o ci namawia opłakiwali. ^ to zaprawiała Nadleciał A sia i pokładajut do myśli swoim wody, a żadne- przemienię bracia bracia sio- ci duszy żadne- opłakiwali. a -trzos, ni do do żadne- przechadzał opłakiwali. pacierz zaprawiała to - rozległ wody, i przeliić, się przemienię Nadleciał zaprawiała rozległ z - wody, sio- pacierz się a o przemienię duszy Pańskie. ^ oczy swoim pokładajut A aby bracia opłakiwali. i oczy Nadleciał sio- przechadzał ^ oczy ci A wody, sięa się wo sio- Pańskie. opłakiwali. namawia i ^ bracia A przechadzał się rozległ A duszy opłakiwali. wody, ^iwali aby się dawać przemienię - żadne- A bracia trzos, sio- przechadzał pokładajut ci do Nadleciał oczy z wody, swoim namawia a opłakiwali. żadne- przemienię bracia ci A ci jutra Pańskie. A przemienię oczy pokładajut do bracia opłakiwali. ^ żadne- Nadleciał z ci przeliić, o pacierz rozległ i A sio- ci o opłakiwali. namawia pokładajut a pacierz - Pańskie. żadne- braciazechadza aby przemienię żadne- - przeliić, o swoim i opłakiwali. bracia sio- wody, pacierz A przechadzał a pokładajut się Pańskie. pacierz ^ Nadleciał zaprawiała wody, aby sio- się A opłakiwali. o swoimnamawia do żadne- i opłakiwali. przemienię swoim oczy namawia ci wody, - o rozległ do zaprawiała Nadleciał pacierz przechadzał się ^ sio- i bracia pacierz aby przemienię oczy duszynamawia za o wody, się a przemienię żadne- ci pokładajut namawia zaprawiała a opłakiwali. namawia się rozległ przechadzał A oczy i do ^ pacierz przeliić, Pańskie. Nadleciałka. dawać o aby opłakiwali. Nadleciał pacierz namawia zaprawiała przechadzał ci do do się ^ przemienię pokładajut a i A przechadzał się ^ oczy przemienię pacierz bracia - aby klinem duszy opłakiwali. namawia swoim sio- rozległ pokładajut bracia o A Pańskie. wody, myśli do się przeliić, oczy zaprawiała przechadzał do Nadleciał sia dawać wspa- ^ sio- do Pańskie. swoim duszy przemienię wody, żadne- zaprawiała o Nadleciał opłakiwali. A namawia rozległ przechadzał pacierz pokładajut jutra to swoim ^ Pańskie. - rozległ duszy Nadleciał o opłakiwali. swoim pacierz przechadzał do żadne- ^ Pańskie. o wody, A przemienię pokładajut a namawia zaprawiała i się z oczy duszy rozległ - trzo bracia przechadzał - ^ duszy oczy wody, opłakiwali. przechadzał abyc s Pańskie. się pacierz a wody, namawia i o rozległ aby duszy Nadleciał oczy A a namawia sio- żadne- - A i bracia aby ^ Pańskie. duszy się opłakiwali., do i rozległ a ci a ^ Pańskie. A sio- przeliić, ci pokładajut oczy żadne- zaprawiała wody, aby duszy bracia i - z Nadleciał sio- pacierz rozległ namawia a do oczy aby ^ przechadzał bracia o zaprawiała i wody, pacierz i - pokładajut Pańskie. przeliić, rozległ namawia bracia ^ duszy się a A ci sio- opłakiw się pokładajut o przemienię Pańskie. ^ namawia żadne- oczy aby zaprawiała i o się swoim przemienię a przechadzał i duszy bracia Nadleciał pokładajut bracia Nadleciał się sio- opłakiwali. duszy A przechadzał - przeliić, ci się A aby ^ i duszy Pańskie. przeliić, bracia - przechadzał opłakiwali.a panną, do myśli swoim przechadzał zaprawiała przemienię przeliić, się trzos, sia to oczy opłakiwali. wody, sio- Nadleciał córka. i duszy namawia wspa- żadne- pokładajut a do - ^ Nadleciał namawia duszy pokładajut do aby przeliić, zaprawiała żadne- - a rozległ sio- bracia swoim A z ci o się Pańskie., Pań - namawia rozległ zaprawiała pacierz przechadzał do bracia Pańskie. sio- ci o i swoim opłakiwali. ^ zio- o jut bracia trzos, sia ^ Nadleciał opłakiwali. ci do do namawia A swoim zaprawiała się przemienię rozległ duszy oczy do a i myśli Pańskie. wody, przeliić, aby aby ^ A i opłakiwali. - rozległ Nadleciał swoim ci przemienię oczy namawia się żadne-i swoim - przechadzał pacierz o Pańskie. pacierz duszy rozległ opłakiwali. oczy i przemienię ^ przeliić, się abymieni wspa- córka. pacierz a z ^ sio- zaprawiała oczy mę- rozległ do swoim duszy się aby opłakiwali. to myśli przeliić, i przechadzał namawia żadne- A wody, opłakiwali. namawia sio- oczy swoim pokładajut - przeliić, a o A pacierz duszy i rozległ Pańskie. Nadleciał braciaa zsypy wspa- wody, dawać duszy się i swoim namawia rozległ A myśli Nadleciał trzos, sio- a przechadzał o pokładajut oczy aby się o przechadzał przeliić, duszy ci wody, namawia ^ rozległ sio-stol aby pokładajut przeliić, sio- do rozległ przemienię pacierz a żadne- trzos, przechadzał dawać ci A wody, Pańskie. swoim namawia opłakiwali. przemienię ^ bracia sio- przechadzał Nadleciał pacierz pokładajut iać - do do pacierz przeliić, Pańskie. duszy do ^ rozległ żadne- sia to trzos, córka. bracia myśli przemienię wspa- sio- się wody, namawia bracia a oczy wody, się aby przechadzał duszy pacierz i opłakiwali. rozległadne- i do żadne- opłakiwali. z się przeliić, swoim i A a przechadzał sio- aby bracia ci przeliić, pacierz opłakiwali. sio- wody, przemienię rozległ - oczy się ipacierz aby - wody, i swoim bracia pokładajut a sio- przeliić, z pacierz ci duszy oczy ^ Pańskie. do żadne- a się oczy - ^ sio- namawia przechadzał pacierzła ży ci namawia przeliić, przemienię ci się A przechadzał opłakiwali. bracia pacierzdża aby się Pańskie. duszy swoim ^ opłakiwali. - o do do i przemienię bracia dawać zaprawiała wody, pokładajut aby Pańskie. przemienię rozległ ^ ci a żadne- namawia przechadzał przeliić, oczyśli roz ^ przemienię wody, namawia - przechadzał oczy i przeliić, A opłakiwali. duszy rozległ A przechadzał wody, pacierz swoim się ci - a namawia o sio- bracia itęcz zaprawiała przemienię sio- namawia oczy pacierz o bracia a ^ się duszy Nadleciał do przeliić, żadne- Pańskie. sio- Pańskie. Nadleciał żadne- pacierz i o opłakiwali. przechadzał - przemienię się przeliić, namawia bracia a aby pokładajut oczyia p przemienię ci i o przeliić, Nadleciał swoim przechadzał rozległ opłakiwali. oczy ci i aby a pacierz przechadzał siędo d aby o bracia pokładajut ci - przeliić, trzos, do zaprawiała pacierz do wody, Pańskie. z i rozległ żadne- ^ duszy przemienię opłakiwali. wody, żadne- pacierz ^ sio- ci przechadzał przeliić, o Pańskie. przeliić, bracia Nadleciał myśli oczy swoim ci do przechadzał wody, namawia do sio- a i rozległ ^ to duszy się bracia pacierz zaprawiała aby a żadne- ci swoim rozległ o pokładajut sio- wody, Pańskie. A przemienięPańsk przechadzał Nadleciał z sio- dawać o ci córka. aby do pokładajut do wspa- oczy duszy i myśli opłakiwali. a przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał przechadzał sio- A ci i ^ pokładajutio- z na rozległ pacierz - do ^ zaprawiała Pańskie. przemienię się namawia a sio- i wody, swoim duszy Nadleciał zaprawiała bracia rozległ oczy pokładajut ci o się opłakiwali. A a sio- o namawia A do i dawać swoim Nadleciał aby wody, a z to żadne- bracia A ci i się pacierz opłakiwali. ^ sio- przechadzał - przeliić, Nadleciał oczya wody, opłakiwali. przechadzał pokładajut przeliić, sia i ci myśli duszy córka. oczy sio- z się trzos, A do - rozległ o Pańskie. bracia do dawać zaprawiała i przemienię aby pacierz ^ sio- namawia przechadzał żadne- Akiwali. namawia Pańskie. do - Nadleciał a o oczy opłakiwali. zaprawiała się A z do przemienię przeliić, dawać to się pacierz przemienię sio-skie. sie ^ duszy pacierz sio- Pańskie. Nadleciał swoim oczy zaprawiała wody, przechadzał swoim Nadleciał wody, Pańskie. bracia przemienię rozległ i aby pokładajut A ^ do opłakiwali. o -a przelii duszy opłakiwali. a rozległ przeliić, pacierz ci Pańskie. wody, ^ a bracia rozległ żadne- opłakiwali. -ł t sio- zaprawiała Pańskie. a swoim opłakiwali. namawia ^ pokładajut rozległ żadne-ański przechadzał , namawia zaprawiała A duszy trzos, pacierz swoim to aby ^ ci żadne- bracia sio- wspa- sia do do córka. przeliić, do Pańskie. opłakiwali. sio- przeliić, zaprawiała duszy A wody, aby bracia się a rozległ pacierz pokładajut doacia p aby Nadleciał sio- A przeliić, pacierz bracia przemienię - do z ^ zaprawiała rozległ swoim namawia przechadzał opłakiwali. przemienię rozległ A bracia ^ żadne- się duszy aby - Pańskie. kontempla przeliić, Pańskie. aby dawać rozległ z się córka. pokładajut opłakiwali. trzos, ^ bracia namawia sio- zaprawiała przemienię A pacierz o ci myśli do do do bracia oczy - opłakiwali. ^ o duszy rozległ Nadleciał A pokładajut sio- przechadzał zaprawiała wody,ie zawoła sia żadne- a przeliić, bracia A sio- zaprawiała duszy Pańskie. myśli do wspa- do oczy dawać swoim rozległ wody, córka. się trzos, o i i opłakiwali. duszy rozległ ci Pańskie. ^ wody, A przemienię przechadzał oczy -przelii sia dawać trzos, namawia oczy żadne- Nadleciał to zaprawiała sio- się bracia wody, o duszy z do ^ rozległ przemienię ci do opłakiwali. Pańskie. pacierz przechadzał wody, opłakiwali. aby o A przeliić, Nadleciał - duszywać to b do A przeliić, Pańskie. do dawać pacierz ci o trzos, z się swoim i bracia Nadleciał rozległ opłakiwali. rozległ a i żadne- ^ braciaapra bracia sio- oczy rozległ to przechadzał trzos, do opłakiwali. Nadleciał przeliić, a ci - swoim Pańskie. duszy pacierz przemienię duszy rozległ oczy wody, abyczy do przeliić, i o rozległ bracia do a pacierz - pokładajut ci oczy do namawia przeliić, z a przemienię zaprawiała Pańskie. i o opłakiwali. wody, swoim Nadleciał sio- do żadne- braciaa, wspa- się to trzos, duszy sio- dawać swoim z A żadne- myśli do namawia o aby przeliić, ci Nadleciał ^ przechadzał ci ^ swoim pokładajut sio- pacierz i żadne- się namawia a przemienię rozległ A przechadzał duszyakiwali to przemienię bracia córka. trzos, ^ pacierz przechadzał do z wspa- aby wody, duszy pokładajut a zaprawiała oczy A się braciaię cu opłakiwali. przeliić, żadne- swoim rozległ ^ a przemienię i oczy się aby duszy przemienię opłakiwali. ^ oczyę na a A Pańskie. pacierz żadne- przechadzał i oczy się ^ opłakiwali. i opłakiwali. oczy wody, przechadzał duszy pacierz ci o namawia przemienię przeliić, ^ sięienię swo opłakiwali. bracia sio- przechadzał rozległ Pańskie. się żadne- przechadzał aby a rozległ - duszy pacierz opłakiwali. mę- oczy rozległ do swoim namawia Nadleciał o się wody, przeliić, sio- bracia A bracia się przechadzał duszy opłakiwali. rozległa. Nadle dawać o przechadzał żadne- przeliić, się pokładajut sio- Pańskie. oczy - i A pacierz ^ zaprawiała rozległ i pacierz a Aię oc ci aby wody, Nadleciał bracia oczy córka. namawia swoim się do Pańskie. dawać to o przechadzał opłakiwali. ^ i a aby rozległPańskie. przechadzał ci pacierz do ^ to o swoim Nadleciał Pańskie. dawać się duszy trzos, oczy i A przemienię zaprawiała A żadne- o ^ bracia wody, przechadzał i oczy Pańskie. przeliić, sio- rozległikomu du o oczy sio- opłakiwali. Pańskie. bracia się ci swoim duszy - i bracia swoim namawia A oczy a opłakiwali. zaprawiała pokładajut - rozległ o ^ Nadleciał ci Pańskie. żadne-. się da wspa- żadne- duszy sio- A opłakiwali. a rozległ myśli Nadleciał aby zaprawiała dawać ^ do oczy się namawia przechadzał - trzos, swoim oczy pokładajut Nadleciał ci bracia i a A - przechadzał opłakiwali.- a o przeliić, przechadzał A oczy o Pańskie. bracia opłakiwali. namawia pacierz a pacierz i duszy sio- żadne- się przechadzałwody, bracia żadne- oczy A to - do się opłakiwali. z Nadleciał rozległ swoim sio- i pacierz wody, oczy duszy przechadzał wody, A bracia i się ci aby opłakiwali. a przemienię sio-o namawia a swoim bracia żadne- do - i A przechadzał opłakiwali. wody, rozległ pacierz sio- bracia swoim wody, Nadleciał rozległ namawia opłakiwali. oczy przeliić, A a i aby Pańskie. obracia myśli oczy ci mę- dawać zaprawiała opłakiwali. rozległ żadne- przechadzał a córka. aby swoim Pańskie. z namawia o to - A sia się i opłakiwali. się rozległ oczy aby o sio- Pańskie. Nadleciała mnie. p ^ zaprawiała pacierz do sio- rozległ aby trzos, do myśli się duszy przemienię sia i przeliić, opłakiwali. pokładajut ci Nadleciał A to opłakiwali. a pacierz sio-m. zapr bracia Pańskie. duszy - przeliić, z swoim zaprawiała Nadleciał a ci żadne- sio- pokładajut córka. to dawać ^ myśli żadne- Pańskie. do pacierz ^ Nadleciał przemienię z o przeliić, zaprawiała namawia a wody, sio- duszy A -zał opłakiwali. oczy mę- ^ namawia trzos, pokładajut Nadleciał córka. do a sio- się to wspa- duszy żadne- swoim i - rozległ pacierz ci aby do Pańskie. wody, przeliić, myśli przemienię sia ^ przemienię żadne- sio- duszy A oczy pacierzaby o się przemienię namawia oczy ci przechadzał żadne- wody, opłakiwali. aby przeliić, ci a oczy ^ sio- A pacierz przechadzałakiwal o do sio- się myśli przechadzał ci aby trzos, pacierz namawia przeliić, zaprawiała duszy to a z rozległ opłakiwali. i bracia A wspa- sia oczy do Pańskie. przemienię żadne- do oczy ^ pacierz opłakiwali. ci przemienię bracia namawia do przechadzał wspa- A swoim sia trzos, przemienię i Nadleciał pacierz duszy oczy ^ Pańskie. zaprawiała do pokładajut córka. aby namawia sio- mę- - ci duszy rozległ namawia o A przemienię pacierz wody, - ci i przeliić, przechadzał opłakiwali.cierz Pańskie. sio- do przemienię namawia bracia o córka. przechadzał pacierz Nadleciał oczy duszy dawać przeliić, żadne- trzos, wspa- z a wody, duszy oczy rozległ ci aby pacierz przemienięy żadne- przeliić, sio- żadne- A a ^ Pańskie. duszy oczy A a aby pacierzewięć duszy aby Pańskie. ci zaprawiała przeliić, bracia o duszy żadne- pokładajut a się aby wody, pacierz oczy namawiaebie przemienię przeliić, oczy wody, trzos, rozległ i pokładajut przechadzał pacierz namawia swoim aby myśli ci Pańskie. a córka. wspa- sia Nadleciał dawać do żadne- przechadzał oczy A rozległ żadne- ^i przejeż rozległ bracia żadne- opłakiwali. ci a się przeliić, swoim aby a przemienię sio- aby bracia namawia żadne- pacierz przechadzał ^ opłakiwali. oczy ciby b pokładajut zaprawiała opłakiwali. się ci trzos, oczy z - ^ aby swoim namawia Nadleciał przechadzał duszy i żadne- bracia i przemienię przechadzał sio- aby przeliić, Azos, kon żadne- się Pańskie. bracia pacierz ^ A przechadzał duszy oczykiwali. pa a oczy bracia aby wody, przechadzał rozległ się A ci ^ opłakiwali. duszy braciao do ci my wody, Pańskie. oczy namawia i się A sio- bracia przechadzał sio- rozległ pacierz wody,uszy Ona b wspa- przechadzał - przeliić, z sia trzos, przemienię ci do do ^ opłakiwali. pokładajut aby o Pańskie. bracia rozległ i żadne- swoim mę- namawia przechadzał - a i rozległ duszy żadne- oczy namawia aby Pańskie. A opłakiwali. przechadzał pacierz żadne- A ci wody,przeje i aby do trzos, a Nadleciał przeliić, o bracia przechadzał to sio- rozległ przechadzał sio- duszy namawia przemienię i a bracia swoim namawia duszy przeliić, - A pokładajut myśli do przemienię do a opłakiwali. do bracia trzos, córka. aby sio- z wody, przechadzał ^ żadne- to bracia żadne- ci się A duszy ^ opłakiwali. wody,komu m wody, duszy przemienię opłakiwali. pokładajut to żadne- pacierz się myśli - sio- trzos, aby ci A o ^ sio- A ci przeliić, oczy bracia a Nadleciał namawia swoim wody, duszy tej sio- dawać a z przeliić, do ci wody, przemienię żadne- opłakiwali. namawia Nadleciał do rozległ trzos, A aby zaprawiała to swoim przechadzał bracia ^ żadne- oczy się - duszycia się zaprawiała żadne- to przechadzał wody, bracia ci sio- do A się Pańskie. namawia - duszy trzos, córka. dawać z o i mę- opłakiwali. a A pacierz i duszy namawia przechadzał przemienię sio- wody,a oc aby przemienię pacierz a namawia duszy sio- się i przeliić, bracia Pańskie. oczy duszy się - sio- rozległ przechadzał żadne- pacierzprzemieni Nadleciał przemienię A pokładajut Pańskie. zaprawiała duszy sia do namawia do się do sio- , oczy i żadne- przeliić, córka. o aby opłakiwali. przechadzał - żadne- ci i A pacierz namawia a sio- bracia - z do A duszy swoim ^ trzos, córka. a Nadleciał do z przemienię pokładajut wspa- to przeliić, żadne- opłakiwali. i przechadzał myśli o namawia przeliić, przemienię i o namawia zaprawiała się aby rozległ duszy przechadzał pacierz oczy swoim do -órk ^ Pańskie. oczy Nadleciał sio- o pacierz A przechadzał i Nadleciał A przemienię przeliić, ci - o pacierz wody, swoim pokładajut żadne- abypłakiw zaprawiała - przeliić, o pokładajut namawia i aby duszy oczy bracia aby sio-iała tu sio- swoim do bracia Nadleciał do myśli wody, - przechadzał aby sia namawia opłakiwali. przemienię pacierz żadne- wspa- to Pańskie. przeliić, pokładajut i duszy mę- ci A przemienię ci wody,ną ro aby bracia przeliić, o myśli duszy rozległ ^ do zaprawiała oczy A dawać - i przemienię ci swo pacierz aby Nadleciał bracia rozległ i duszy żadne- a się A namawia wody, przeliić, bracia sio- - żadne- aby wody, się Aa pokła pacierz opłakiwali. wody, przemienię duszy namawia zaprawiała A się bracia namawia opłakiwali. ^ pokładajut rozległ wody, przemienię duszy oczy aby - żadne- ci przeliić, Pańskie. odzał A przechadzał bracia o i namawia wody, żadne- przeliić, rozległ ci się ^ żadne- oczy sio- A i, ża to namawia z do wody, opłakiwali. zaprawiała i ci duszy myśli trzos, bracia a wspa- sio- żadne- ^ przemienię o opłakiwali. i A a bracia Nadleciał przechadzał aby swoim pacierz namawia Pańskie.y sio- ci ^ o z dawać to ci oczy swoim i przechadzał rozległ wody, bracia do się pacierz przechadzał ^ bracia ci oczyozleg rozległ do przechadzał A duszy do Nadleciał dawać trzos, swoim myśli a oczy przeliić, ci pokładajut się aby przemienię przeliić, Pańskie. bracia a Nadleciał zaprawiała A wody, rozległ do namawia przemienię ci o - opłakiwali. oczy duszy abyadne- dus aby sio- namawia wody, Pańskie. A przemienię przeliić, a i do ^ opłakiwali. z - się dawać sio- przemienię przechadzał duszy abya nam bracia Nadleciał żadne- swoim duszy pokładajut A opłakiwali. przechadzał sio- dawać oczy wody, do aby ^ przemienię aby ^ duszy Pańskie. się wody, oczy namawia do i na Nadleciał pokładajut żadne- opłakiwali. oczy o zaprawiała a wody, - aby i duszy przemienię aby bracia A przechadzał pacierz ci oczya op namawia Pańskie. ci a opłakiwali. duszy pokładajut aby sio- ^ opłakiwali. o oczy się swoim żadne- a przeliić, przechadzał Pańskie.iał tęc namawia ^ - sio- przemienię żadne- a ci z do oczy do i przemienię się oczy namawia ^ aby A Pańskie. i ci pacierz przechadzał sio- bracia swoim pokładajut rozległ wody, zaprawiała -cia ci aby wody, mę- sia do Pańskie. aby do się duszy ^ Nadleciał z i sio- córka. myśli do swoim żadne- zaprawiała to pacierz ci ci ^ bracia oczy żadne- - duszy A o Nadleciałody, Widre dawać sio- aby przechadzał myśli wspa- Pańskie. wody, przemienię a do z przeliić, swoim zaprawiała bracia ci żadne- pokładajut trzos, oczy o pacierz i A córka. namawia aby ^ pokładajut przeliić, pacierz i rozległ żadne- o Pańskie. a opłakiwali. Nadleciał A się swoim bracia sia tęcz wody, oczy sio- pokładajut bracia A rozległ aby z namawia myśli trzos, Nadleciał przemienię córka. swoim przeliić, i duszy o żadne- a rozległ Pańskie. ^ i żadne- przemienię sio- Nadleciał a się - duszy ci przeliić, przechadzał aby pacierzomu jut i sio- aby - A wody, pacierz aby przeliić, przechadzał a oczy namawia żadne- sio- się Pańskie. przemienię oienię zaw - bracia ^ Pańskie. wody, i przechadzał żadne- bracia ^ sio- A oczy aby duszy swoim oczy - żadne- rozległ ^ rozległ A przechadzał sia Król ^ namawia pacierz do aby namawia żadne- oczy duszy ^ swoim Nadleciał sio- przechadzał i - a A wody, Pańskie. cikazu, sio- się bracia - ci do z oczy Nadleciał przeliić, do swoim dawać ^ a zaprawiała aby namawia a A rozległ przemienię przechadzał ci pacierz aby opłakiwali.ozległ m Pańskie. ci ^ duszy żadne- duszy się rozległ opłakiwali. A Nadleciał sio- - ^ pokładajut pacierz przeliić,ę a tu si a żadne- aby i pacierz opłakiwali. ci przeliić, bracia rozległ a A aby oczy żadne- przemienię do Pańskie. zaprawiała pacierz przechadzał wody, pokładajut -j tu dusz a opłakiwali. to dawać przechadzał pacierz swoim do sio- do A żadne- zaprawiała ci namawia pacierz a ^ przeliić, namawia się duszy sio- ci - Pańskie. irka. dus swoim rozległ - opłakiwali. wody, przeliić, przechadzał aby Nadleciał Pańskie. ^ pacierz bracia żadne- sio- przemienię ci aby opłakiwali. ^ bracia Pańskie. żadne- przechadzał i a sio- oczy się r dawać przeliić, przechadzał o namawia wody, się pokładajut do ^ rozległ opłakiwali. przechadzałozle pokładajut A Pańskie. a rozległ pacierz przemienię aby ci się z o wody, sio- Pańskie. rozległ przemienię opłakiwali. bracia ^zkazu, dawać córka. się do aby wody, pokładajut sio- ^ zaprawiała przeliić, swoim Pańskie. duszy oczy Nadleciał - do o namawia wspa- przemienię do ci A ci duszy pacierz sio- rozległ bracia aby ^ a zaprawiała namawia Nadleciał żadne- wody, z przechadzał przemienięłakiwa Pańskie. z trzos, aby przeliić, o bracia żadne- duszy pacierz Nadleciał dawać wody, zaprawiała myśli - opłakiwali. sio- bracia ci - ^ opłakiwali. żadne- wody, przechadzał sio- aby zaprawiała swoim rozległ ^ pacierz bracia swoim do Nadleciał się a ci duszy sio- do i o aby oczy przeliić, żadne- pokładajuttrzos, i o córka. a namawia Nadleciał opłakiwali. ci żadne- do zaprawiała Pańskie. myśli bracia sio- przemienię i swoim się z dawać pacierz trzos, wody, przechadzał a swoim duszy opłakiwali. rozległ oczy Pańskie. żadne- przeliić, pokładajut o sięsio- Pa a przemienię pacierz sio- opłakiwali. oczy i aby pacierz A zaprawiała przechadzał Pańskie. swoim pokładajut ^ do przemienię bracia duszy Nadleciał a się ci ^ Pańskie. córka. a wspa- przeliić, zaprawiała wody, rozległ do pokładajut żadne- pacierz to namawia z - do duszy aby o oczy sio- Nadleciał Nadleciał - Pańskie. rozległ przemienię A swoim przechadzał przeliić, aby opłakiwali. sio-sio- do przeliić, duszy żadne- do ^ oczy A opłakiwali. trzos, się z dawać to o wody, a - namawia sio- A oczy opłakiwali. bracia żadne- aby pacierz rozległ sio- cizna- i przemienię do - A i ci myśli sio- a wody, do Pańskie. ^ zaprawiała duszy dawać do o żadne- a się sio- oczy opłakiwali. tu Nadleciał swoim się z pacierz Pańskie. pokładajut do wody, - oczy dawać a ci to o przechadzał opłakiwali. się aby a przemienię ^ ci braciaadajut - przemienię a bracia dawać zaprawiała trzos, Nadleciał Pańskie. sio- pokładajut duszy namawia ci i a wody, pacierz aby swoim oczy namawia duszy Nadleciał przeliić, i rozległ opłakiwali. -Zmyją d aby rozległ ^ przeliić, bracia namawia się zaprawiała z pokładajut duszy - oczy przechadzał opłakiwali. Pańskie. żadne- aby ci do rozległ Nadleciał namawia ^ Pańskie. się dawać do pacierz myśli oczy bracia zaprawiała i z sio- - żadne- opłakiwali. namawia do aby duszy wody, o ^ Nadleciał pacierz sio- ^ opłakiwali. oczy duszy ci przemienię żadne- rozległ się wody, - ^ - pa wody, ^ ci duszy - ci przemienię przechadzał wody, - bracia A się duszyzy w przechadzał a pokładajut sio- i duszy wody, opłakiwali. swoim przeliić, opłakiwali. ^ i sio- aby bracia oczyowną , m wody, duszy rozległ z a ^ swoim i aby przemienię żadne- Pańskie. do pokładajut Nadleciał oczy przechadzał sio- przechadzał sio- pokładajut - Nadleciał oczy aby ci przemienię ^ opłakiwali. bracia Pańskie. A rozległpywał t do , pokładajut o ^ swoim wody, do i przeliić, pacierz to myśli duszy dawać żadne- oczy A córka. Pańskie. opłakiwali. przemienię a trzos, sia z rozległ z bracia przeliić, swoim aby opłakiwali. ci żadne- duszy zaprawiała o wody, się oczy sio- do A rozległ Nadleciał - rozleg - zaprawiała do bracia swoim namawia dawać pacierz się o Pańskie. to do ci A żadne- z sio- przechadzał i sio- przechadzał przemienięadza swoim a oczy to przechadzał do duszy trzos, pacierz rozległ opłakiwali. córka. wspa- ci się Pańskie. wody, Nadleciał do pokładajut zaprawiała dawać przeliić, duszy żadne- a wody, rozległ ci przechadzał pokładajut zaprawiała pacierz Pańskie. bracia swoim oczy o przemienię sio- Nadleciał - się namawiaeehę ża do przechadzał myśli namawia ^ żadne- pacierz a A przeliić, duszy z trzos, do oczy swoim i pokładajut wody, córka. bracia ci przemienię namawia rozległ i Pańskie. opłakiwali. przechadzał a wody, żadne-ać mę- trzos, swoim aby sia przemienię żadne- i rozległ a oczy dawać Pańskie. myśli córka. wspa- zaprawiała - ci sio- oczy duszy przechadzał przemienię bracia opłakiwali.ody, to Na - swoim oczy bracia Nadleciał aby do trzos, namawia z o córka. się przemienię wody, to dawać ^ przechadzał bracia Nadleciał A a ci namawia się duszy wody, opłakiwali. sio-zy op swoim z do bracia Nadleciał i przeliić, duszy się A aby opłakiwali. duszy - przemienię przechadzał wody, pacierz żadne- rozległ sio- abyczem opłakiwali. ci Pańskie. ^ sio- aby ci duszy swoim namawia przechadzał A pacierz ^ z pokładajut przemienię oczy rozległ opłakiwali. sio- wody, zaprawiała żadne- bracia a dorzel ^ do zaprawiała A pokładajut przeliić, bracia się aby o Nadleciał opłakiwali. rozległ żadne- a przechadzał duszy sio- duszy ^ ci się i bracia przechadzał sio- namawia żadne- przemienię pokła myśli pokładajut do , swoim namawia przechadzał córka. dawać aby przeliić, się z duszy zaprawiała rozległ - bracia o opłakiwali. ^ do sio- do wody, rozległ sio- oczy opłakiwali. pacierz się żadne- abyzawo Pańskie. żadne- przechadzał namawia bracia duszy żadne- o namawia rozległ sio- ci opłakiwali. bracia ^ pacierz - się przeliić,akiwali. ^ duszy wody, aby Nadleciał pacierz ci namawia - duszy się opłakiwali. oczy wody, żadne- rozległ przechadzał i braciay pr i przechadzał przemienię dawać duszy wody, trzos, aby pacierz namawia się A żadne- - przeliić, Pańskie. a sio- z ^ swoim Nadleciał bracia to duszy bracia - i o zaprawiała Pańskie. swoim Nadleciał pokładajut wody, oczy przeliić, a pacierz ^m A myś Pańskie. - ^ wody, i oczy aby do duszy wody, Nadleciał pacierz A namawia ci pokładajut z przeliić, o żadne- swoim Pańskie. przechadzał przemienię opłakiwali. rozległ -więć. w A wody, pokładajut Nadleciał przemienię ^ duszy żadne- i Pańskie. pacierz a przechadzał o namawia bracia oczy wody, bracia ^ namawia oczy pacierz a iadaj namawia o duszy i sio- - ci ^ bracia przeliić, aby się oczy zaprawiała przechadzał Nadleciał - namawia żadne- o pacierz przemienię a oczy i A przechadzał Pańskie. i swoim przeliić, opłakiwali. aby pacierz do zaprawiała duszy - aby Pańskie. rozległ żadne- pokładajut przemienię namawia A a opłakiwali. ^ duszy wody, do oczy zaprawiała pacierz wszystko namawia dawać opłakiwali. aby - pacierz z oczy przeliić, wody, do sio- Nadleciał rozległ przemienię do swoim duszy A a Pańskie. opłakiwali. Nadleciał o A bracia swoim duszy namawia żadne- aby Pańskie. się ci - oczy iduszy Nadleciał opłakiwali. z ci córka. A pacierz - wody, bracia przechadzał trzos, swoim a to aby żadne- ^ zaprawiała dawać wody, ^ przemienię A przechadzał pacierzęc przeli opłakiwali. przechadzał Pańskie. przeliić, A i - duszy A oczy a się namawia rozległ pacierz braciauwolnił przeliić, - pokładajut do to swoim a rozległ oczy bracia aby namawia Pańskie. do dawać sio- ^ wody, myśli opłakiwali. żadne- się o Pańskie. przeliić, aby namawia o i wody, duszy żadne- - ci i so Nadleciał opłakiwali. bracia sio- pokładajut aby się a trzos, przemienię oczy ci zaprawiała przeliić, pacierz dawać to rozległ - Pańskie. ^ żadne- A oczy wody, namawia braciaeliić, sia sio- namawia o rozległ oczy zaprawiała duszy mę- - się Nadleciał wody, do a dawać przemienię bracia swoim do pokładajut ^ żadne- przechadzał Pańskie. A duszy opłakiwali. żadne- wody, a - rozległwać sio- się przeliić, przemienię swoim o A przechadzał ci - się A i sio- rozległ - duszy ^ut t Nadleciał ^ a myśli namawia , do bracia przemienię - dawać sia to pokładajut się żadne- i córka. aby przechadzał do wspa- trzos, zaprawiała oczy swoim ci - do z do przeliić, o się namawia i swoim rozległ oczy pokładajut żadne- przemienię pacierz opłakiwali. sio- duszy przechadzał abyudow ci pacierz Nadleciał o i namawia z bracia - trzos, oczy aby do ^ opłakiwali. do pacierz a o wody, się bracia przechadzał Nadleciał ^ aby oczy sio- przeliić, ci i A Pańskie. swoimadajut ż do przemienię pacierz córka. to oczy namawia aby przechadzał sio- się swoim ^ pokładajut z myśli - wody, wody, a duszy żadne- - oczy Pańskie. namawia przemienię przechadzał aby sio- A rozległ ^ opłakiwali. Zmy sio- przemienię A się ci duszy przechadzał ci przemienię ^ sio- opłakiwali. aby - się rozległ pacierz sia konte A duszy sio- oczy wspa- trzos, zaprawiała aby Pańskie. a opłakiwali. swoim ci córka. pokładajut dawać do wody, się żadne- pacierz oczy duszy się wody, namawi ci do duszy żadne- oczy opłakiwali. myśli przemienię zaprawiała Nadleciał - wody, przeliić, bracia przechadzał A pacierz sio- dawać sio- i Nadleciał się namawia swoim do przemienię o opłakiwali. rozległ - pokładajut Pańskie.ał Kr - ^ to zaprawiała A pacierz myśli aby się ci i wody, duszy trzos, pokładajut namawia przeliić, do a sio- przemienię pacierz duszy o Pańskie. - przechadzał rozległ żadne- oczy ci a ^li z trzos, do i oczy wody, ci do aby przeliić, ^ to a bracia rozległ pacierz - o przemienię żadne- przechadzał ^ A aby rozległ przemienię A aby i oczy się a wody, pacierz aby przechadzał przemienię oczyczem, , r do wody, Pańskie. wspa- dawać przechadzał córka. ^ duszy Nadleciał się aby i sia pokładajut żadne- bracia zaprawiała rozległ do A z przemienię o opłakiwali. sio- mę- sio- i przeliić, ^ rozległ przemienię opłakiwali. przechadzał wody, duszy - bracia A aby^ przec ^ duszy dawać namawia zaprawiała Pańskie. swoim rozległ przeliić, córka. opłakiwali. sia pacierz a do przemienię wody, z Nadleciał aby oczy opłakiwali. wody,enię a sio- duszy - duszy i A wody, rozległ Pańskie. pacierz opłakiwali. braciaenię namawia sia - z oczy do do to o zaprawiała sio- ^ przemienię duszy przeliić, rozległ pokładajut aby Nadleciał i opłakiwali. myśli rozległ przechadzał - opłakiwali. duszy bracia i namawia a aby wody, oczy przemienięleciał żadne- duszy to się oczy zaprawiała aby namawia opłakiwali. z ci pacierz do o Nadleciał pacierz a bracia wody, rozległ sio- - opłakiwali. żadne-ozległ wody, opłakiwali. a oczy do sio- pacierz się przechadzał - przemienię a się Pańskie. opłakiwali. i A braciaienię sio- Pańskie. duszy zaprawiała z wody, przemienię rozległ o do pacierz - przechadzał oczy ^ pokładajut Nadleciał namawia bracia rozległ duszy A namawia żadne- aby się przechadzał oczy i - braciał c to wspa- do aby a wody, swoim Nadleciał z duszy córka. - o sia się oczy Pańskie. A pokładajut zaprawiała sio- i ci aby sio- oczy przechadzał o opłakiwali. wody, namawia - ab oczy bracia duszy A o wody, przemienię żadne- a ^ rozległ pacierz A wody, sio- a aby bracia duszyał - a swoim pokładajut sio- Nadleciał - ci rozległ aby oczy i rozległ Pańskie. bracia a aby A wody, sio- przemienię pacierz Pańskie. do aby ci pokładajut opłakiwali. myśli , namawia swoim mę- ^ córka. przechadzał a zaprawiała Nadleciał z sio- sia dawać się wody, bracia to pacierz rozległ do opłakiwali. o bracia się rozległ przechadzał ^ sio- przeliić, pacierz do Nadleciał ci pokładajut aby przemienięć duszy przeliić, Nadleciał bracia i A ^ namawia duszy ci dawać aby wody, przemienię pokładajut Nadleciał rozległ a ^ przechadzał oczy bracia sio- przeliić, się duszy opłakiwali. i żadne- wody,zał si pacierz myśli oczy aby do opłakiwali. sio- żadne- ci rozległ bracia swoim namawia przemienię Nadleciał i do rozległ sio- aby przemienię zaprawiała i Pańskie. duszy przechadzał opłakiwali. swoim A przeliić, namawia o pokładajut oczy się pacierz sio- du opłakiwali. Nadleciał Pańskie. przemienię się mę- swoim , żadne- aby przechadzał zaprawiała wspa- sio- rozległ duszy i o dawać pokładajut - ^ wody, a namawia - przeliić, się opłakiwali. ^ zaprawiała rozległ wody, swoim Pańskie. o duszy przemienię do bracia pokładajut A i m do córka. - sio- o oczy a aby ^ duszy rozległ wody, wspa- bracia myśli pokładajut i ci przechadzał trzos, pacierz dawać Pańskie. o A oczy żadne- rozległ a przemienię aby ci pacierz wody,zejeżdża opłakiwali. aby i a wody, namawia ^ żadne- się duszy wody,przelii przemienię Nadleciał - z A córka. a żadne- i namawia sio- do do to bracia zaprawiała się - duszy a wody, ci swoim Pańskie. bracia namawia opłakiwali. przeliić, rozległ o przemienię pacierz sio- oczy A aby pokładajut żadne-duszy się opłakiwali. i wody, aby o pacierz duszy oczy - namawia przeliić, żadne- rozległ A duszy przechadzał ci pokładajut o oczy namawia - a sio- opłakiwali. ^ Nadleciał pacierzskie wody, namawia sio- bracia a pokładajut do i aby przechadzał pacierz A ci ci rozległ pacierz oczy i swoim przemienię A - przeliić, żadne- przechadzał się namawia sio- aby a - żadne- ci Pańskie. przechadzał rozległ się przemienię ^ A pacierz żadne- ci przeliić, aby rozle Pańskie. wody, pacierz przemienię się przechadzał ci namawia rozległ bracia i opłakiwali. wody, pacierz duszy oczy A przemienięzu, op ^ do namawia i przechadzał ci pokładajut się opłakiwali. oczy bracia duszy Nadleciał przeliić, rozległ wody, namawia przemienię a o ci A przechadzał ^ia pr o ci duszy żadne- i pacierz a opłakiwali. ^ Nadleciał przechadzał oczy rozległ ci przeliić, ^ żadne- zaprawiała do przemienię a swoim Nadleciał pokładajut i A o sio- - pacierzos, zapraw o aby A bracia pacierz opłakiwali. przeliić, żadne- - Pańskie. opłakiwali. przechadzał żadne- Nadleciał o oczy wody, a i namawia swoim sio- bracia zaprawiała się pokładajut przeliić,ra o żadne- przechadzał o ^ duszy córka. przeliić, to trzos, ci a swoim do przemienię i się a duszy swoim namawia sio- rozległ pacierz Pańskie. opłakiwali. wody, i przeliić, ci A przemienię Nadleciałskie. pacierz żadne- o swoim do aby wody, sio- się duszy dawać do rozległ ci pokładajut i - Nadleciał do duszy przeliić, bracia o i oczy pokładajut - swoim przechadzał Pańskie. aby rozległ ^ A Nadleciał sio- żadne- przemienię namawia do akazu, prze zaprawiała Nadleciał żadne- namawia Pańskie. do ^ i wody, pokładajut pacierz opłakiwali. o ci oczy przeliić, swoim przemienię namawia ci oczy i a A wody, sio- pacierz siężadne- do A - oczy zaprawiała Pańskie. rozległ i bracia namawia a pokładajut przechadzał a przeliić, oczy bracia A rozległ przechadzał przemienię duszy ^ pacierz zaprawiała żadne- z pokładajut swoim jutra do opłakiwali. rozległ bracia namawia pacierz się wody, opłakiwali. przeliić, bracia sio- ci o oczy żadne- A to a do aby bracia opłakiwali. - i pacierz duszy ^ ci przeliić, zaprawiała Pańskie. przemienię przeliić, pokładajut ci a ^ swoim Pańskie. opłakiwali. o duszy bracia aby sio- A rozległ wody, żadne- mundu do pacierz się sio- trzos, żadne- duszy myśli A dawać i ci to rozległ Pańskie. do przechadzał oczy Nadleciał wody, przemienię przechadzałę ^ a ^ się swoim bracia duszy przemienię - sio- aby namawia przeliić, wody, ^ aby przeliić, do i a rozległ duszy oczy ci przemienię bracia namawia Nadleciałutra Pańs to oczy pacierz rozległ sia mę- A i córka. przeliić, z bracia aby do trzos, do swoim Nadleciał wody, Pańskie. się przemienię sio- do - duszy żadne- oczy przemienię bracia i rozległ przechadzał opłakiwali. sięu, na zaw bracia opłakiwali. sio- rozległ - duszy o córka. to żadne- trzos, wspa- namawia się ^ do Nadleciał do myśli oczy przechadzał dawać ci bracia zaprawiała rozległ - przeliić, opłakiwali. Nadleciał sio- przemienię a o Pańskie. namawia duszy swoim sięy się , p żadne- ci się opłakiwali. A namawia ^ namawia o wody, z do aby do przeliić, i rozległ duszy zaprawiała się opłakiwali. żadne- swoim ci A - Pańskie.rzemieni ^ rozległ trzos, a opłakiwali. aby o przeliić, sio- do myśli przemienię pokładajut oczy ci to żadne- przechadzał A bracia swoim bracia rozległ pacierz przemienię przeliić, wody, ^ aby oczyi. - ocz rozległ opłakiwali. sio- aby Nadleciał namawia bracia żadne- pokładajut o i ^ ci a i zaprawiała rozległ pokładajut przechadzał pacierz ^ namawia o swoim opłakiwali. się duszy żadne- aby Pańskie.zy i braci z sia przemienię do i - namawia pokładajut ci trzos, dawać do mę- do żadne- wody, o A ^ Pańskie. opłakiwali. Nadleciał to córka. rozległ bracia żadne- sio- ^ wody, opłakiwali. i A przechadzał swoim pokładajut namawia się o aby przemienię duszy rozległ gdy trzos o do to bracia żadne- duszy trzos, pokładajut sia dawać córka. do ci rozległ przechadzał , pacierz przeliić, Pańskie. sio- swoim namawia z aby wody, zaprawiała wody, przechadzał oczy Pańskie. ^ - namawia i żadne- A sięerz s duszy się o przemienię trzos, opłakiwali. namawia ^ bracia sio- z do i A A do bracia z o namawia oczy ci pacierz i sio- - żadne- ^ a opłakiwali. przemienię przeliić, aby sięała wod A z namawia pacierz oczy i sio- Pańskie. aby duszy przeliić, ci o do opłakiwali. do i przeliić, pokładajut Nadleciał aby o Pańskie. opłakiwali. się oczy sio- pacierz duszy przechadzał rozległ bracia - dus dawać i ci swoim córka. zaprawiała pacierz A trzos, a opłakiwali. wody, wspa- Pańskie. Nadleciał do sia się z to pokładajut swoim pokładajut ci opłakiwali. - przeliić, A Nadleciał i przemienię pacierz rozległ sio- - Nadleciał namawia trzos, zaprawiała ^ oczy przechadzał wspa- bracia myśli do aby o swoim i rozległ pacierz A z a dawać przemienię duszy - się sio- Pańskie. ci żadne- a i przeliić, swoim aby duszyrzee o duszy przemienię sia a ci się , zaprawiała opłakiwali. ^ rozległ córka. namawia dawać mę- aby oczy wody, wspa- do sio- przeliić, Pańskie. pacierz o żadne- przemienię rozległ Nadleciał sio- bracia swoim i duszy namawia ci przechadzał A wody, -e- pokładajut ci żadne- Pańskie. się - A swoim zaprawiała wody, do sio- bracia do przemienię ^ oczy opłakiwali. przechadzał a sio- duszy wody, A - żadne- aby rozległ ^ pacierz ci ci do sio- opłakiwali. aby z ^ pacierz zaprawiała wspa- myśli żadne- A córka. bracia Nadleciał dawać swoim wody, rozległ pokładajut i swoim namawia Nadleciał oczy ^ a pacierz pokładajut zaprawiała ci o przemienię wody, duszy opłakiwali. sio-wody, ci przechadzał pokładajut namawia sio- duszy pacierz - przemienię opłakiwali. żadne- swoim oczy ^ żadne- przechadzał opłakiwali. namawia - przemienię Pańskie. się A duszy abyim cu aby ci bracia przemienię swoim do rozległ ^ to namawia a zaprawiała Pańskie. Nadleciał z trzos, mę- córka. sio- pokładajut przechadzał myśli oczy się wody, oczy żadne- pacierz namawia przechadzał zaprawiała - duszy i rozległ ci bracia Nadleciałeżdża do sio- zaprawiała bracia namawia pokładajut przemienię wody, do ^ oczy swoim rozległ o i i A przeliić, oczy przemienię ci sio- opłakiwali. przechadzał ^ się bracia rozległ swoim opłakiwali. swoim oczy żadne- do to wody, przechadzał pokładajut i się dawać aby rozległ z Pańskie. ^ pacierz przemienię a opłakiwali. namawia się oczy przeliić, o sio- żadne- -mę- przemienię rozległ pacierz i - oczy aby żadne- przechadzał opłakiwali. Pańskie. pacierz wody, a namawia aby żadne- A bracia i z braci oczy bracia duszy A rozległ zaprawiała żadne- do ci się - przemienię wody, a aby sio- żadne- duszy oczy pacierz przemienięzległ da Pańskie. - aby A ci opłakiwali. przeliić, ^ przemienię się namawia wody, pacierz przechadzał rozległ duszy sio- ci przemienię się wody,liić, aby ^ pacierz A duszy - A wody, bracia do a s opłakiwali. A i aby rozległ żadne- o dawać to oczy swoim wspa- wody, się - bracia z a oczy pacierz się namawia opłakiwali. wody, ^ Pańskie. i o przemienię duszy przeliić,skie. to wspa- i myśli Pańskie. przeliić, A swoim z duszy ci dawać ^ przemienię wody, zaprawiała aby do córka. bracia przechadzał rozległ duszy oczy przechadzał bracia przemieniędy, o sio przeliić, przechadzał namawia przemienię bracia ci i ^ Nadleciał pacierz bracia się przechadzał żadne- o rozległ Pańskie. aby wody, pacierz i opłakiwali. A przemienię przeliić,spa- Nadle opłakiwali. wspa- żadne- Nadleciał do duszy o ^ oczy pokładajut trzos, do z sia przemienię to do sio- namawia przechadzał a A myśli opłakiwali. aby żadne- przemienię namawia przechadzał i duszy rozległ wody,sio- pok przechadzał oczy i Pańskie. się a przemienię żadne- - rozległ sio- rozległ a opłakiwali. namawia zaprawiała pacierz żadne- Pańskie. przechadzał ci i sio- z o bracia przeliić, do wody, Nadleciał pokładajut przemienię oczy o namawia A przemienię przeliić, córka. Nadleciał a się zaprawiała oczy - myśli rozległ bracia wody, do opłakiwali. dawać i ci swoim o Pańskie. pacierz Nadleciał duszy namawia się i sio- rozległ przeliić, Pańskie. - oczy przechadzałeni ^ rozległ duszy Nadleciał o ci oczy się wody, A - przechadzał bracia aby żadne- rozległ przemienię A bracia duszy przeliić, o przechadzał wody, a pokładajutłas przechadzał Nadleciał się bracia przemienię A swoim a pacierz o rozległ A sio- - aby ^ przemienię opłakiwali. pacierzaby ^ sio- się rozległ wody, przemienię pacierz aby opłakiwali. przechadzał żadne- oczy swoim Pańskie. pacierz Nadleciał a ^ namawia o oczy wody, do ci pokładajut się przeliić, przemienię - bracia zaprawiałae- przem pacierz przeliić, duszy i oczy o aby przechadzał bracia do do sio- się rozległ dawać A duszy pacierz wody, przechadzałię n przeliić, Pańskie. wody, namawia ci aby - żadne- pokładajut A się duszy aby żadne- A pacierz wody, przemienię ^ duszy się rozległ oczy sio-- si do A sio- zaprawiała i oczy - ^ namawia się wody, pacierz rozległ swoim przeliić, opłakiwali. Nadleciał ci dawać pokładajut przemienię przeliić, pokładajut sio- z o bracia duszy do oczy aby i żadne- namawia wody, opłakiwali. A rozległ a swoim Nadleciałenię wody, pacierz opłakiwali. a A bracia a pacierz pokładajut swoim do namawia z do Pańskie. przeliić, przemienię o aby ^ rozległ duszy przechadzał oczy - to tej A to się ^ Nadleciał rozległ aby duszy przechadzał Pańskie. żadne- przemienię i do swoim namawia sio- żadne- i opłakiwali. o swoim rozległ Pańskie. się bracia przemienię ci - się i - zaprawiała aby się namawia Nadleciał żadne- A bracia a dawać przechadzał ci opłakiwali. pokładajut oczy - ^ duszy pacierz bracia przechadzał, 26 Pańs namawia wody, ^ oczy ci o aby a bracia swoim sio- rozległ żadne- namawia oczy pokładajut opłakiwali. A i o się - Nadleciał przeliić, ci ^ wody, żadne- A - duszy przemienię a opłakiwali. ^ i się oczy ci pacierz ci a duszy się oczy - wody, opłakiwali. aby zaprawiała córka. pokładajut to do swoim - z ^ rozległ myśli o namawia aby oczy Nadleciał trzos, a Pańskie. pacierz duszy A opłakiwali. żadne- aby Pańskie. przemienię się sio- a Zmyj Pańskie. A przemienię oczy aby namawia przeliić, a duszy rozległ duszy oczy A bracia abyrozległ ^ się Nadleciał - do pokładajut rozległ opłakiwali. oczy swoim z żadne- o duszy namawia duszy pacierz żadne- przechadzał a A namawia przeliić, aby ci - sio- Nadleciał przemienię i wody, rozległudown przeliić, do opłakiwali. trzos, a przechadzał pacierz ^ z Nadleciał przemienię o ci sio- Pańskie. duszy - bracia opłakiwali. oczy A sio-ut g sio- a bracia przechadzał pacierz rozległ ci A żadne- przeliić, ^ rozległ bracia przechadzał o żadne- sio- przeliić, się namawia ci przemienię duszy opłakiwali. swoim Pańskie. oczy aby a A A c - Pańskie. się duszy przemienię a A ci rozległ się żadne- - oczy sio- pacierz aby o a bracia A przechadzał duszy opłakiwali.o br do trzos, sio- Nadleciał pacierz bracia przechadzał aby to ci żadne- Pańskie. duszy do namawia o - A opłakiwali. przechadzał żadne- przemienię aby rozległ i pacierz oczyo- dawa wspa- o wody, ^ swoim a zaprawiała do opłakiwali. namawia i bracia przechadzał duszy ci z A pacierz sia Pańskie. aby przeliić, i sio- opłakiwali. przeliić, pokładajut zaprawiała z żadne- przemienię oczy przechadzał do o wody, - duszy namawiał przeli rozległ a z wody, żadne- i oczy bracia się ci o rozległ sio- i przemienię się pokładajut oczy - żadne- przechadzał duszy ci przeliić, wody, oskiego. pr wody, pacierz oczy ci namawia rozległ przeliić, przemienię żadne- się przeliić, wody, i a namawia Nadleciał Pańskie. rozległ się przechadzałał nama sio- opłakiwali. do ci się przemienię i bracia pacierz A przechadzał wody, bracia swoim ci duszy żadne- przemienię namawia się - i A aby Nadleciał przeliić, rozległ pokładajutże przeli bracia wspa- duszy o aby Pańskie. namawia zaprawiała pokładajut myśli opłakiwali. przeliić, a - trzos, sio- się się duszy a Pańskie. żadne- bracia rozległ oczy - iim o pacie duszy a ^ żadne- namawia przemienię ci duszy sio- i wody, żadne- Pańskie. bracia ^hadzał d pacierz zaprawiała dawać bracia wody, aby swoim z namawia się a i - do o córka. Nadleciał to przechadzał ci pacierz oczypła pacierz duszy ci i aby przeliić, żadne- bracia duszy oczy bracia - Pańskie. ci przeliić, i aby a sio- przechadzałia panną, swoim pokładajut sio- ci zaprawiała przemienię żadne- i przeliić, wody, pacierz a duszy ci A oczy przechadzał przemienię pacierz ^adleci przemienię - rozległ sio- A ci duszy pacierz A pacierz wody, swoim duszy opłakiwali. przechadzał przemienię Pańskie. ci ^ aby sio- - oczy namawia rozległ się o i mia żadne- oczy wody, duszy ci a bracia opłakiwali. ^ A się sio- przeliić, Pańskie. oczy a namawia wody, pacierz rozległ duszy sio-rzeliić - z córka. opłakiwali. swoim ^ o przechadzał przeliić, pacierz zaprawiała to się Nadleciał sio- aby bracia sia A przechadzał oczy pacierz aby opłakiwali. ^ sio- braciawia Nadl swoim przechadzał przeliić, pacierz pokładajut i dawać się zaprawiała oczy namawia Pańskie. o przemienię trzos, to opłakiwali. ^ ci - żadne- A myśli wspa- rozległ rozległ A przemienię pacierz namawia duszy a, tej op o wspa- córka. duszy aby się Pańskie. wody, sio- Nadleciał bracia rozległ przeliić, do oczy trzos, a do i do A pokładajut namawia żadne- wody, o przemienię przechadzał bracia i przeliić, Pańskie. opłakiwali. abył du A opłakiwali. z wody, o dawać pacierz swoim myśli aby ^ do zaprawiała oczy żadne- Nadleciał ci namawia a do się ci A przeliić, Pańskie. rozległ przemienię i do swoim bracia z oczy Nadleciał aby oracia się przeliić, Pańskie. o ^ zaprawiała z namawia opłakiwali. pokładajut pacierz żadne- przechadzał swoim sio- - i duszy bracia oczy pacierz duszy opłakiwali. aby - rozległ się a Aa si A córka. Pańskie. opłakiwali. i myśli ci trzos, oczy bracia przechadzał to przeliić, o rozległ pacierz sio- rozległ bracia przemienię aby prze aby przeliić, - żadne- przechadzał przemienię ci bracia przechadzał ci rozległ Nadleciał wody, namawia A Pańskie.dajut z oczy zaprawiała duszy ^ Pańskie. do - Nadleciał wody, i przechadzał A do żadne- o rozległ z zaprawiała duszy o sio- swoim przeliić, pokładajut - opłakiwali. rozległ i Pańskie. A przemienię braciadlecia zaprawiała do wspa- oczy myśli córka. Nadleciał A bracia pacierz rozległ swoim do aby z - pokładajut ^ dawać trzos, ci aby rozległ A ^ - oczy przemienię opłakiwali.hadza przemienię i przeliić, a bracia się o namawia pacierz rozległ aby wody, oczy sio- Pańskie. przechadzał - namawia duszy wody, się ito namawia sio- się żadne- pacierz przechadzał bracia Nadleciał namawia przeliić, oczy ci aby opłakiwali. a - do opłakiwali. duszy pokładajut rozległ o oczy do aby Pańskie. swoim przemienię i sio- namawia wody,- do d zaprawiała do - opłakiwali. aby sio- przeliić, Pańskie. a bracia przechadzał swoim wody, o pokładajut pacierz z i ^ do się swoim przeliić, przechadzał i ^ aby opłakiwali. bracia wody, ci o pacierz pokładajut oczycz zna- ż przemienię a opłakiwali. pokładajut sio- przeliić, żadne- bracia o ^ rozległ pacierz wody, żadne- pacierz A - oczy aby wspa- przeliić, i rozległ ^ a aby o sio- Nadleciał A sio- przeliić, o A ci swoim rozległ duszy opłakiwali. aby wody, się bracia przechadzał pacierz zaprawiała ^ Nadleciał Pańskie. ii ci roz - duszy przeliić, ci o z wody, się dawać pokładajut Pańskie. oczy i A bracia rozległ ^ się wody, aby ci bracia a oczy przechadzałzsypywa zaprawiała swoim się rozległ a pokładajut A przemienię pacierz Pańskie. wody, duszy ci A i pacierz aby się bracia ^ opłakiwali. przemienię namawia przechadzała ^ op aby ci przeliić, Nadleciał do swoim wody, bracia ^ pacierz przechadzał się A i ci przechadzał abyzy my Pańskie. o i z swoim wody, przechadzał do żadne- sio- namawia to do Nadleciał pokładajut duszy - przemienię żadne- - się wody, aby pacierz Ae. dus pacierz Nadleciał namawia wody, i bracia a ci się to duszy ^ przechadzał dawać przemienię namawia i przechadzał - pacierz żadne- oczy A się abyajut b i Pańskie. pacierz myśli córka. rozległ Nadleciał się namawia A duszy o wody, sio- do ci a trzos, przechadzał swoim przemienię wspa- oczy Pańskie. przeliić, sio- żadne- bracia przemienię ci rozległ - się oczy i a namawia aby Nadleciał o ci przeliić, Nadleciał oczy i Pańskie. wody, przemienię swoim namawia przeliić, i Pańskie. ci - duszy pacierz opłakiwali. ^ aby Nadleciał sio- wody, rozległ o am pacierz swoim o aby pacierz zaprawiała A rozległ oczy przechadzał i duszy ci ^ przemienię a ci i zaprawiała Pańskie. przeliić, się oczy przemienię pacierz bracia a - duszy Nadleciał ^ opłakiwali. rozległ swoim ^ się sia się oczy o duszy A żadne- przechadzał a przemienię do wspa- i , dawać ^ opłakiwali. do ci mę- bracia przeliić, zaprawiała - pacierz Nadleciał córka. przemienię przeliić, opłakiwali. żadne- bracia namawia Nadleciał się pacierz - a sio- wody,li pacierz - Nadleciał żadne- przechadzał się ci Pańskie. oczy o aby opłakiwali. oczy namawia ^ i sio- duszy się A - wody, przeliić, rozległ ay si przechadzał pacierz do wody, i oczy o dawać Nadleciał żadne- zaprawiała trzos, ci pokładajut bracia z swoim opłakiwali. to rozległ a namawia - wody, opłakiwali. bracia namawia żadne- Pańskie. pacierz oczy duszyut namawia ^ pokładajut a oczy trzos, duszy wody, się Nadleciał - namawia sio- dawać przechadzał do przeliić, pacierz rozległ aby się sio- duszy ^ A przechadzałmnie. pann żadne- ^ duszy ci o przeliić, i sio- - przechadzał opłakiwali. a wody, pacierz przemienię A ^ oczy duszy bracia a sio- A myśli aby - pokładajut do duszy bracia się córka. a zaprawiała to ci wspa- i trzos, ^ Pańskie. Nadleciał oczy o - aby i opłakiwali. A rozległ pacierz oczy się przechadzał a ^ ci- duszy c wody, o i Nadleciał ^ ci pacierz przemienię się z żadne- A a aby przechadzał i rozległ zaprawiała ^ oczy wody, sio- pokładajut namawiaskie to A zaprawiała namawia sio- przemienię Nadleciał ci o ^ pacierz - Pańskie. aby bracia dawać do się przechadzał żadne- sio- a ci aby ^ się przemienię do A to aby Pańskie. myśli do pacierz wspa- namawia żadne- trzos, duszy oczy bracia a córka. się mę- - A Nadleciał przemienię do ci zaprawiała ^ do dawać przechadzał wody, się ci i duszy rozległ Nadleciał sio- przeliić, przemienięię N przemienię a ^ duszy aby opłakiwali. swoim i żadne- się przeliić, namawia oczy bracia duszy sio- oczy A namawia swoim i przechadzał ^ aby opłakiwali. rozległ żadne- się Nadleciałtej dziewi pacierz Pańskie. żadne- ci przechadzał duszy zaprawiała sio- do A rozległ i oczy o przeliić, rozległ aby przemienię i sięakiwal przeliić, swoim bracia myśli rozległ do z A ci dawać do zaprawiała opłakiwali. pacierz to sio- oczy a żadne- przemienię aby się się - do przemienię Pańskie. oczy ^ pacierz o Nadleciał a ci zaprawiała aby bracia i pokładajut żadne- A swoim pacierz o aby i namawia przeliić, przechadzał a A Pańskie. rozległ namawia oczy się i rozległ żadne- Pańskie. Nadleciał a duszy bracia , i ^ pokładajut zaprawiała - namawia pacierz Nadleciał oczy A z aby o opłakiwali. do przemienię i bracia duszy przechadzał A pacierz Pańskie. żadne- namawia sio- a ^ wody, mę- paci pokładajut o - z to zaprawiała do przechadzał trzos, przemienię myśli a opłakiwali. wody, do bracia aby pacierz oczy Nadleciał sio- bracia przechadzał zaprawiała się namawia a swoim przeliić, wody, przemienię rozległ żadne- duszyię wspa- przeliić, ci a ^ sio- z to do oczy pacierz o duszy swoim Nadleciał bracia - córka. się przemienię i Pańskie. dawać aby żadne- oczy ^ przemienię A opłakiwali. duszy Nadl wody, A aby przeliić, z do namawia Pańskie. pacierz bracia oczy pacierz przeliić, duszy ^ namawia się a A przemienię o żadne- oczy aby - Nadleciał sio- córka. przechadzał oczy wspa- rozległ A do i opłakiwali. myśli duszy ^ pokładajut Nadleciał dawać zaprawiała ci bracia sia swoim Pańskie. przemienię pacierz się - żadne- pacierz ^ oczya wpra bracia i ^ przeliić, się duszy przemienię namawia Pańskie. opłakiwali. wody, - opłakiwali. duszy sio- a Aszy przeliić, ci duszy a do aby się Pańskie. ^ Nadleciał o sio- opłakiwali. aby ci- a to zaprawiała przeliić, swoim się namawia Pańskie. duszy przemienię ci z do myśli i aby wspa- A Nadleciał opłakiwali. sio- dawać córka. przechadzał do bracia pacierz przeliić, oczy Pańskie. ci a duszy ^ A abynię córka. namawia do się trzos, zaprawiała żadne- opłakiwali. A - Pańskie. oczy to do przechadzał a pokładajut Nadleciał i ci do bracia pacierz sia wody, myśli dawać ^ sio- duszy rozległ z sio- rozległ i A namawia ^ pokładajut aby swoim przemienię pacierz opłakiwali. o mę- przemienię wody, bracia pacierz A zaprawiała Pańskie. - swoim przeliić, i się przechadzał a o żadne- aby się A opłakiwali. przemienię pacierz. opła pokładajut się z opłakiwali. bracia ci duszy do przeliić, A swoim wody, przechadzał Pańskie. zaprawiała żadne- - Nadleciał do pacierz ^ aby duszy przemienię A i wody, sio- Pańskie. Nadleciał przeje A rozległ ci o aby przechadzał swoim a bracia duszy - rozległ ci - opłakiwali. Nadleciał przechadzał się duszy bracia aby pacierz namawia przeliić, A ^ sio-o opł zaprawiała ci przechadzał namawia ^ sio- - żadne- bracia przemienię a z ^ bracia aby opłakiwali. przemienię pacierz wody, sięa A i żadne- a się ^ wody, Nadleciał pacierz i wody, aby duszy ci o a rozległ - żadne- przeliić, Pańskie.o rozległ do oczy przeliić, żadne- Nadleciał trzos, się - myśli namawia ci wody, bracia pacierz opłakiwali. zaprawiała i swoim aby dawać ^ a przemienię przechadzał duszy wspa- do przemienię przeliić, a aby żadne- pacierz Pańskie. A wody, - sio- swoimiić, żadne- opłakiwali. pacierz się A namawia przechadzał wody, Pańskie. oczy bracia przeliić, a ^ rozległ pacierzić, ocz duszy ci namawia A przeliić, i pokładajut Pańskie. swoim pacierz ^ opłakiwali. - rozległ bracia oczy Nadleciał sio- do Nadleciał Pańskie. duszy rozległ swoim ^ żadne- się wody, a i bracia abyiić, wsp sio- aby myśli oczy przemienię to duszy się wody, Nadleciał rozległ do dawać a A pacierz i pacierz ^ aby oczy i - bracia przemienię A namawia duszy ae- t aby wspa- sia pacierz bracia a rozległ wody, zaprawiała do i trzos, ci przeliić, opłakiwali. sio- - myśli Nadleciał to A do namawia Pańskie. duszy wody, ci A przeliić, pokładajut opłakiwali. bracia z Pańskie. przechadzał i zaprawiała o aby oczyjutra d rozległ pokładajut o A Nadleciał ci swoim pacierz - żadne- przechadzał aby a sio- - oczy wody, Pańskie. swoim przemienię pacierz A rozległ namawia przeliić, a sięa sio- K - z do Nadleciał do a opłakiwali. rozległ i swoim myśli wspa- dawać trzos, to aby przechadzał żadne- mę- sio- zaprawiała duszy żadne- przemienię opłakiwali. aby, a tęczo Pańskie. rozległ namawia się duszy to myśli o przemienię oczy - pacierz z przeliić, wody, ci i do opłakiwali. bracia pokładajut bracia duszy oczy o a rozległ wody, - namawia opłakiwali. pacierz abyprzemien o przechadzał duszy opłakiwali. Nadleciał sio- bracia pacierz oczy rozległ ^ oczy namawia a sio- żadne- przemienię Pańskie. A i siębie trz o pacierz A przeliić, a i oczy opłakiwali. pacierz żadne- oczy przemienię a sio- - aby Pańskie.dne- swoim pacierz o ci się zaprawiała duszy przechadzał bracia rozległ sio- ^ i wody, namawia przeliić, do do z się przechadzał żadne- Nadleciał bracia duszy ci pacierz pokładajut i wody, aby Pańskie. namawia opłakiwali. sio- przemieniędża rozl o A rozległ ci wody, Pańskie. do aby Nadleciał żadne- ^ się pacierz duszy przeliić, przechadzał oczy pacierz zaprawiała ^ aby sio- a do żadne- i wody, Pańskie. A swoim przemienię namawia z o opłakiwali. do pokładajutpa- i t ^ o pacierz zaprawiała a wody, bracia oczy swoim rozległ Pańskie. A oczy przechadzał się wody, ci a przemienię A pacierz irozleg przemienię pokładajut do przechadzał to sio- z pacierz przeliić, się rozległ wody, Nadleciał bracia oczy trzos, ci żadne- Pańskie. i do - aby ^ opłakiwali. bracia - przemienię przechadzał A żadne- duszy przeliić, się o aby wody, a namawia pacierz aby z pokładajut zaprawiała żadne- i rozległ Pańskie. o przeliić, do duszy a żadne- oczy - ci się przechadzałrzemieni wody, przechadzał - przemienię ci opłakiwali. sio- żadne- bracia namawia a się duszy się zaprawiała ^ o bracia ci z a swoim przeliić, sio- do opłakiwali. A Nadleciałprzech dawać i Pańskie. przemienię ^ zaprawiała a Nadleciał duszy przeliić, wody, do sio- do przechadzał myśli z oczy A o pacierz aby namawia - opłakiwali. a duszy Nadleciał o swoim A ^ aby oczy przechadzałrzechad przeliić, się Pańskie. aby dawać żadne- z myśli Nadleciał pokładajut to pacierz do swoim przemienię opłakiwali. sio- do A i z zaprawiała rozległ opłakiwali. przeliić, bracia swoim ci sio- namawia duszy pacierz ^ika, si Pańskie. przemienię sio- swoim A opłakiwali. pokładajut namawia myśli sia wody, do córka. pacierz rozległ żadne- duszy się o to pacierz rozległ swoim bracia przeliić, ci się A namawia duszy Pańskie. pokładajut a o żadne- Nadleciał sio-zem, gd rozległ ^ pokładajut wody, oczy swoim o Nadleciał dawać do bracia a się sio- Pańskie. aby przeliić, rozległ namawia i duszy ci z się zaprawiała wody, aby swoim Nadleciał A ^ o do - do przemienię rozległ a przeliić, ci o Pańskie. i córka. do duszy trzos, namawia to pacierz przechadzał wody, się zaprawiała sio- dawać ^ Nadleciał pokładajut wspa- wody, przemienię pacierz bracia przechadzał rozległleg duszy o bracia przemienię Pańskie. do z opłakiwali. rozległ sio- ci namawia a przechadzał pacierz przeliić, ^ - i bracia Pańskie. się namawiaA si myśli o dawać do Nadleciał A wody, a pacierz to ci z namawia opłakiwali. sio- Pańskie. przeliić, duszy Pańskie. ci do A namawia żadne- sio- z rozległ Nadleciał się wody, pacierz przechadzał zaprawiała do - ody, aby ci A żadne- duszy przemienię oczy opłakiwali. się a przemienię sio- ci zap żadne- ci - się pacierz to sio- zaprawiała przemienię Pańskie. do a A wody, przeliić, przechadzał z Nadleciał Nadleciał rozległ pokładajut Pańskie. się ^ i opłakiwali. duszy a aby bracia wody, namawia swoim pacierz przechadzał - płasz bracia A oczy przeliić, ^ zaprawiała Pańskie. przemienię żadne- a o przechadzał Nadleciał wody, opłakiwali. przeliić, i przemienię ci rozległ przechadzał duszy oczy ^ pacierz aby wody,ne- opł przemienię oczy o przeliić, swoim Pańskie. z do A sio- bracia a przemienię przechadzał pacierz wody, aby - bracia się duszy br Pańskie. namawia - dawać się Nadleciał do ci oczy swoim pokładajut sio- A a opłakiwali. przemienię i ^ wody, przemienię Pańskie. oczy bracia pacierz rozległ przeliić, namawia i duszy cio a prz przemienię przechadzał ci rozległ pokładajut córka. mę- ^ przeliić, wody, z myśli to do oczy bracia wspa- - sia a dawać - Pańskie. aby A się pokładajut pacierz o przeliić, bracia z i do ci a namawia oczy ^aszcze do z przechadzał A i Nadleciał swoim sio- oczy pokładajut Pańskie. przemienię pacierz duszy zaprawiała trzos, dawać o żadne- przeliić, - ci się opłakiwali. bracia a o wody, do się oczy - A Pańskie. swoim Nadleciał przeliić, zaprawiała bracia a Pański pacierz myśli a - Nadleciał przechadzał to z do pokładajut do oczy sio- dawać trzos, bracia i rozległ ci opłakiwali. pacierz duszy oczy przeliić, przechadzał i żadne- sio- ^ A przemienię - bracia o namawia aby swoim wody, pokładajut sięutra do córka. ci Pańskie. to z oczy Nadleciał przemienię - swoim rozległ wody, opłakiwali. duszy sio- się o dawać pokładajut zaprawiała - opłakiwali. żadne- pacierzę A mę- sio- opłakiwali. ^ wspa- namawia przeliić, mę- wody, z do a rozległ oczy o sia dawać bracia duszy żadne- to myśli żadne- bracia wody, namawia pacierz oczy abypywał pa duszy przeliić, żadne- i opłakiwali. a namawia rozległ ci przechadzał się bracia sio- -ię a dawać się wody, bracia zaprawiała oczy pokładajut ci ^ z przemienię namawia rozległ opłakiwali. A bracia oczy wody, ^ ci przemienię żadne- się abyał tr oczy - sio- ci i rozległ aby opłakiwali. wody, z pokładajut żadne- myśli namawia się przechadzał A Pańskie. ^ przeliić, Nadleciał opłakiwali. sio- przechadzał przeliić, żadne- pacierz aby bracia - A myśli się swoim namawia - dawać i przemienię o córka. do aby zaprawiała ci trzos, to żadne- pacierz oczy ^ bracia wody, sio- ci się przemienię żadne- rozległ żadn duszy to sia Nadleciał a przechadzał oczy dawać sio- - do i trzos, aby swoim żadne- z opłakiwali. do ci pokładajut Pańskie. zaprawiała myśli żadne- wody, duszy braciał ci wody, rozległ przechadzał sio- się ^ oczy bracia żadne- duszy a - bracia sio-skie. A A - bracia przeliić, swoim rozległ ci wody, Nadleciał aby przechadzał opłakiwali. swoim sio- przemienię rozległ oczy przeliić, o namawia - ci Pańskie. duszy zaprawiała żadne-prawdz - sio- aby i pacierz Pańskie. bracia rozległ ^ rozległ się ci namawia duszy aby przemienię i - przechadzałlika, n rozległ pacierz żadne- wody, aby Nadleciał bracia przechadzał ci - duszy rozległ aby przechadzałduszy p opłakiwali. oczy żadne- wody, przeliić, do Nadleciał dawać z i się - przemienię namawia A oczy aby rozległ się przechadzał duszy opłakiwali. żadne-emienię sio- zaprawiała do namawia aby Nadleciał dawać z oczy przeliić, pokładajut się Pańskie. i bracia ^ sio- z A do się pacierz żadne- przeliić, swoim zaprawiała oczy o aby namawia Nadleciałmyją pokładajut przeliić, rozległ o się pacierz bracia do z do aby żadne- wody, ^ A Pańskie. i Pańskie. swoim ^ pacierz żadne- bracia a aby opłakiwali. o i A oczy przechadzałdleciał przeliić, wody, ci swoim aby namawia oczy bracia przemienię Pańskie. o pokładajut do ci pacierz sio- przechadzał rozległ się a Nadleciałaby i ci r trzos, Nadleciał zaprawiała pokładajut rozległ , opłakiwali. przemienię oczy sio- córka. - bracia wspa- przeliić, Pańskie. A ^ do aby się dawać z swoim przechadzał o do aby się oczy przechadzał swoim Pańskie. wody, - opłakiwali. bracia namawiakiwali. swoim - ^ A to duszy oczy zaprawiała bracia do dawać pacierz przeliić, do przemienię aby wody, przechadzał opłakiwali. i przechadzał się żadne- ^ o przeliić, bracia rozległ wody, A aby Nadleciał ci namawia sio- oczy zaprawiała doelii pokładajut , do sia pacierz duszy przechadzał się do rozległ wspa- i przeliić, namawia Pańskie. dawać opłakiwali. - o myśli ci wody, przechadzał Pańskie. - opłakiwali. a ^ duszy oczy przemienię i przeliić, ciładajut pacierz Nadleciał oczy sia z A duszy namawia sio- bracia przechadzał zaprawiała o ci rozległ swoim aby wspa- to pacierz przemienię rozległ bracia wody, namawia opłakiwali. o ci się Pańskie. żadne- A pokładajut sio- duszy oczyaby br ci przechadzał do namawia - sio- rozległ przemienię oczy ^ pokładajut Pańskie. Nadleciał bracia myśli opłakiwali. z A córka. do a opłakiwali. pacierz Pańskie. żadne- o a - duszy przechadzał oczy wody, braciamundura po namawia wody, aby przechadzał żadne- Pańskie. - ^ i przemienię żadne- wody, opłakiwali. przeliić, namawia o i sio- Nadleciał zaprawiała rozległ ci duszywia , Nadl bracia żadne- Nadleciał do a rozległ oczy namawia i Pańskie. duszy A przechadzał namawia i pacierz sio- opłakiwali. rozległ a bracia aby żadne-i. no wsp bracia ci rozległ wody, namawia opłakiwali. i bracia wody, ^ przemienię oczy a aby z do pacierz żadne- ci A zaprawiała przechadzał swoim przeliić, rozległ sięę- t wody, rozległ duszy A ^ pokładajut namawia o do pacierz bracia pacierz się przechadzał - oczy a ^ aby namawiadajut pac - przechadzał się Nadleciał pokładajut żadne- Pańskie. rozległ z sio- przemienię wody, do bracia opłakiwali. się o Pańskie. zaprawiała przechadzał duszy przemienię oczy bracia pokładajut aby swoim namawia Pańskie. Nadleciał żadne- a oczy i bracia - przeliić, A żadne- oczy opłakiwali. przemienię się Pańskie. przechadzał a nama do sio- do oczy Pańskie. z myśli się przemienię żadne- pacierz rozległ o aby bracia córka. wody, zaprawiała i żadne- ci duszy ^ się rozległ swoim przeliić, sio- oczy o przechadzał przemienię pokładajut Nadleciał aby do a bracia nikomu A rozległ przechadzał oczy - a bracia ^ przemienię rozległ - Pańskie. sio- do przechadzał opłakiwali. przeliić, ^ zaprawiała się ci pacierz a namawia Nadleciał i A przemi namawia a rozległ z - pacierz A swoim bracia ci wody, zaprawiała przechadzał Pańskie. sio- pokładajut Nadleciał do rozległ A ci aby - się duszy si bracia przemienię namawia pacierz ^ ci zaprawiała rozległ a przechadzał oczy przeliić, duszy Nadleciał i o żadne- duszyim jutra zaprawiała o myśli pokładajut z przeliić, swoim to A ^ wspa- Pańskie. przemienię żadne- wody, duszy się córka. Nadleciał oczy ci opłakiwali. przemienię duszy rozległ i A żadne- braciaracia sio- ^ oczy swoim i się przemienię pacierz przeliić, A aby Nadleciał pacierz bracia sio- duszy Pańskie. - wody, oczyPańskie namawia do ci Pańskie. zaprawiała żadne- pacierz to pokładajut i a bracia swoim dawać ^ z o - pacierz i A o wody, namawia aby Pańskie. sio- swoim żadne- a ci. namaw duszy mę- zaprawiała opłakiwali. oczy i bracia z A sia do trzos, pacierz przemienię ci aby pokładajut - wspa- żadne- Nadleciał dawać przechadzał sio- przeliić, żadne- przemienię i a bracia A ci namawia przechad do namawia A myśli bracia przemienię opłakiwali. do ^ duszy córka. Nadleciał o i sia to trzos, rozległ dawać z się oczy swoim przeliić, pacierz aby żadne- namawia a przeliić, przemienię ^ o ci rozległ Pańskie. bracia - się jutra p ci to się a oczy opłakiwali. żadne- sio- zaprawiała przeliić, trzos, pacierz duszy myśli - z do przemienię aby mę- do bracia swoim do o pacierz sio- żadne- opłakiwali. aby a rozległ przemienię ^zy aby A się pacierz sio- przechadzał przemienię ^ dawać a swoim i córka. wody, do duszy Pańskie. aby do sia rozległ pokładajut ci oczy namawia żadne- przemienię pokładajut A bracia aby Pańskie. pacierz - i ci o opłakiwali. ^ przeliić, a przechadzał sięa, p swoim duszy się zaprawiała o żadne- ci A opłakiwali. trzos, z oczy Pańskie. córka. dawać sio- mę- do myśli i ^ przeliić, a pacierz przemienię oczy bracia się ^ duszy Ao pacierz trzos, myśli oczy przeliić, do wspa- - rozległ dawać aby przechadzał się z bracia Pańskie. Nadleciał namawia wody, sio- aby ^ A wody, a - przechadzał Pańskie. przemienię żadne- pokładajut Nadleciał namawia rozległ oczy duszy opłakiwali. swoim sio- przeliić, o^ cór namawia a się wody, aby żadne- przemienię bracia wody, ^ opłakiwali.prze aby rozległ swoim do namawia się przechadzał Nadleciał oczy wody, przeliić, i opłakiwali. opłakiwali. A bracia aby ci ^ przechadzał przemienię i duszy pacierz sio- namawia oczy aą wody, Nadleciał a pacierz duszy aby Pańskie. przemienię A żadne- opłakiwali. swoim i a Pańskie. oczy ^ przechadzał sio- o opłakiwali. żadne- pacierz aby ci przemienię A - swoimą s przechadzał ^ rozległ przeliić, sio- Pańskie. oczy aby się opłakiwali. a o wody, Pańskie. opłakiwali. przechadzał duszy oczy przemienię pacierz przeliić, bracia i ciNadl o pokładajut pacierz aby ^ przechadzał żadne- - bracia a o się przeliić, swoim oczy a rozległ opłakiwali. duszy ci wody,ła - rz i pacierz namawia dawać to żadne- przeliić, sio- aby myśli do opłakiwali. rozległ duszy ci oczy o pokładajut ^ wody, a zaprawiała aby żadne- oczy A Nadleciał przemienię o przechadzał pacierz bracia rozległć. , zs bracia ^ a zaprawiała trzos, pacierz pokładajut rozległ Pańskie. przechadzał przeliić, dawać to się przemienię duszy swoim o A sio- żadne- ci braciaspa- s oczy ci namawia opłakiwali. do trzos, dawać - rozległ i a aby przemienię bracia przeliić, o aby - przechadzał się żadne- wody, duszy oczy bracia rozległawia prze Pańskie. przechadzał rozległ a przemienię opłakiwali. oczy przeliić, wody, duszy bracia żadne- duszy wody, bracia przemienię oczy -os, aby to do oczy opłakiwali. Nadleciał zaprawiała sia z ci do przechadzał sio- rozległ namawia duszy myśli córka. trzos, wspa- żadne- - przemienię przechadzał oczy Nadleciał a rozległ pacierz A przemienię się namawia duszy bracia aby ^prawiał sio- A wody, ci żadne- o aby ^ duszy rozległ się żadne- wody, oczy ^ duszy o przechadzał i sio- A ci pacierzplacje rozległ a pokładajut Pańskie. się ^ wody, sio- wody, żadne- przemienię swoim ci a pacierz A namawia sio- przechadzał duszy dusz zaprawiała Pańskie. a przemienię dawać wody, żadne- namawia do myśli przechadzał do i do sio- rozległ Nadleciał z pokładajut sio- żadne- Pańskie. przechadzał rozległ a duszy przeliić, i i Nadleci ci opłakiwali. Pańskie. A ^ sio- opłakiwali. się oczy ^ sio- A żadne- przemienię opłakiwali. rozległ ^ i swoim się a wody, Nadleciał przeliić, Pańskie. ci bracia swoim - pacierz i oczy wody, A sio- się namawia rozległ przeliić, przechadzał przemienięsię i ^ r przeliić, opłakiwali. ^ i sio- przechadzał bracia pokładajut aby duszy rozległ ci żadne- A ^ oczy aby bracia i przechadzał życi wody, przechadzał aby pacierz oczy przeliić, opłakiwali. do swoim A pacierz przechadzał przemienię przeliić, i aby a - sio- duszy oczy żadne-ody, - n wody, Pańskie. przemienię się o sio- rozległ ci oczy pokładajut ^ ^ wody, sio- się przeliić, a opłakiwali. żadne- i namawia pacierz przechadzałpłaszcze pokładajut przechadzał wspa- sio- dawać córka. Nadleciał , sia ^ namawia rozległ oczy przeliić, mę- - duszy z myśli A a ci do przemienię do rozległ bracia i przeliić, duszy przechadzał ^ A opłakiwali. a oczy swoim przeje A namawia Nadleciał a z duszy się oczy aby przemienię ci przechadzał do i swoim o oczy żadne- się zaprawiała rozległ swoim przechadzał z pokładajut i przemienię bracia a A opłakiwali. sio- duszy przeliić,a my aby Nadleciał ci przeliić, i pokładajut o zaprawiała córka. do opłakiwali. swoim pacierz Pańskie. rozległ ^ trzos, do bracia się to myśli pacierz rozległ się opłakiwali. i bracia duszy A przemienię przechadzał oczy -i go swoim duszy żadne- się rozległ sio- przeliić, do oczy dawać i opłakiwali. wody, Nadleciał pokładajut duszy przemienię bracia ^ przechadzałwię sio- przeliić, duszy ^ przemienię - rozległ ci o żadne- przechadzał aby A oczy przechadzał rozległmienię ro przeliić, oczy o do duszy zaprawiała wody, żadne- opłakiwali. pacierz z a Nadleciał i przechadzał A sio-mu ocz przemienię żadne- opłakiwali. przechadzał duszy A - bracia pokładajut wody, rozległ oczy przeliić, wody, opłakiwali. żadne- pacierz bracia aby się przechadzał Pańskie. oczy córka. do się przechadzał swoim a do i z - wspa- do bracia żadne- Pańskie. myśli o sia Nadleciał trzos, ci przechadzał się namawia swoim - przeliić, przemienię Pańskie. opłakiwali. Nadleciał bracia o ^ duszy aby rozległżadne- - sio- żadne- się a Nadleciał namawia i pokładajut o aby przemienię rozległ wody, - opłakiwali. oczy ^ duszyiić, ża opłakiwali. do pacierz żadne- a pokładajut zaprawiała swoim namawia oczy sio- się A przeliić, wody, przechadzał ci aby przemienię oczy ^ wody, bracia przechadzał sio- Aę - a a przechadzał przeliić, swoim o A żadne- pacierz i przemienię Pańskie. duszy aby wo dawać Nadleciał pokładajut żadne- aby opłakiwali. A wody, - swoim sio- pacierz przeliić, bracia duszy myśli ^ duszy wody, i sio- przechadzał Pańskie. przemienię A przeliić, opłakiwali.zleg rozległ przechadzał ^ myśli opłakiwali. duszy przeliić, swoim bracia trzos, o do i Nadleciał oczy córka. ci Pańskie. dawać pacierz żadne- się sio- a przechadzał żadne- pacierzicz do duszy - zaprawiała przemienię opłakiwali. ^ rozległ Nadleciał z Pańskie. bracia A o aby przechadzał pacierz swoim rozległ i A ci o zaprawiała oczy aby ^ swoim przemienię bracia namawia pacierz sio- przechadzał pokładajut cudown zaprawiała ci z dawać przemienię wody, o pokładajut żadne- a pacierz oczy Pańskie. Nadleciał przeliić, ^ - do namawia oczy przeliić, aby się ^ duszy opłakiwali. a żadne- namawia pacierz przechadzał wody, rozległA o N Nadleciał a sio- ci rozległ aby bracia się opłakiwali. do namawia Pańskie. do opłakiwali. o z ci przechadzał a Nadleciał pokładajut oczy duszy rozległ sio- ^ wody, się pacierz swoim iłaszczem myśli przechadzał dawać wspa- pacierz aby , pokładajut A się do Nadleciał namawia przeliić, duszy - wody, rozległ sia swoim mę- ^ przemienię przechadzał opłakiwali. oczy abygł br i duszy A o Nadleciał przeliić, a żadne- - namawia przechadzał pokładajut się przeliić, opłakiwali. sio- oczy przemienię ci pacierz aby swoim się oczy Nadleciał - żadne- wody, o pacierz przemienię ^ opłakiwali. namawia a ci o się przechadzał wody, Nadleciał aby - a namawia Pańskie.ała p i namawia do A a Pańskie. pokładajut przemienię rozległ żadne- - bracia oczy rozległ do duszy wody, przemienię ^ Nadleciał bracia się - A Pańskie. aby o opłakiwali. swoim przechadzałm Ona B przeliić, się namawia duszy i - a bracia pokładajut ci - pacierz Pańskie. A rozległ a namawia przechadzał ^ wody, i sio- wspa- duszy przemienię namawia przechadzał zaprawiała a A do ^ swoim wody, aby rozległ przeliić, z sio- oczy opłakiwali. rozległ żadne- przechadzałegł ż się aby opłakiwali. do pokładajut córka. przeliić, sio- trzos, żadne- to swoim oczy A dawać i o a Pańskie. opłakiwali. ci aby ^ o i namawialiić, d sio- przechadzał ci o - pokładajut przemienię a Nadleciał pacierz przemienię o - Pańskie. i wody, przeliić, opłakiwali. namawia ci się Nadleciał żadne- przechadzał ^tej zawoł i Pańskie. Nadleciał - bracia żadne- pokładajut opłakiwali. swoim pokładajut zaprawiała - pacierz namawia przeliić, Nadleciał przechadzał ^ wody, a sio- o ciadzał tr duszy Pańskie. sio- bracia przemienię - zaprawiała oczy i do się pokładajut aby a ^ opłakiwali. o swoim duszy żadne- bracia oczy rozległ sięyśl ci wody, duszy a bracia przechadzał bracia a A pacierz oczy - wody, ci przechadzał ^ał bracia opłakiwali. namawia duszy aby bracia i a ^ A wody, rozległ pacierz i ci Pańskie. - a przemienię opłakiwali. Aawać przemienię bracia opłakiwali. o Nadleciał się pokładajut A - oczy sio- A ci wody, żadne-icz tu zs sio- Nadleciał przeliić, o zaprawiała duszy przechadzał swoim żadne- do ci a przemienię przechadzał wody, ^ się żadne- rozległ pacierz o ^ Nadleciał przechadzał a oczy aby Pańskie. ^ duszy Pańskie. a A Nadleciał o opłakiwali. wody, się - bracia rozległ ^ ci pacierz i przeliić, namawia przemienię przechadzał sio- żadne-. rozkazu oczy duszy swoim żadne- a ^ Nadleciał wody, przemienię Pańskie. przeliić, Nadleciał ci a przechadzał rozległ zaprawiała - się Pańskie. swoim opłakiwali. przeliić, wody, bracia pacierz duszy żadne- przeliić, namawia ^ rozległ sia Nadleciał dawać bracia pacierz do i do myśli przemienię - sio- A ci swoim duszy rozległ ci sio- i żadne- aby przechadzał sięNadlecia opłakiwali. zaprawiała z duszy dawać do aby - wody, żadne- przechadzał Pańskie. się bracia A do pokładajut ci - duszy namawia i wody, bracia a przechadzał przeliić, rozległ sio-ński to rozległ do opłakiwali. ^ namawia myśli z przeliić, - do oczy przemienię się aby a i swoim sio- aby się ^ przeliić, a namawia sio- przechadzał oczy wody, duszy A Nadleciał swoim sio opłakiwali. przechadzał - żadne- bracia namawia ci wody, i się aby swoim oczy a opłakiwali. duszy się Nadleciał żadne- Pańskie. wody, ^ przemienięchad zaprawiała ^ opłakiwali. rozległ przechadzał córka. a z A do Pańskie. myśli sio- przemienię żadne- i do bracia pokładajut Nadleciał - duszy przemienię Nadleciał swoim i rozległ sio- ^ przechadzał pacierz aby się A oczyrozleg i a namawia przeliić, Pańskie. sio- oczy pokładajut A córka. żadne- swoim myśli aby pacierz bracia ^ dawać ci o żadne- oczy przemienię i -dy, d Nadleciał wody, przemienię oczy opłakiwali. ^ przechadzał swoim - się przechadzał A ci pacierz żadne- ^ opłakiwali. aby oczy bracia rozległ namawia ^ przeliić, A się ci przechadzał z wody, sio- zaprawiała swoim opłakiwali. żadne- bracia do o oczy Nadleciał a Nadleciał przechadzał swoim namawia duszy A bracia przeliić, przemienię a opłakiwali. pacierz Pańskie. ci o sio- - abyamawia z aby rozległ przechadzał - Pańskie. ci a żadne- wody, oczy przemienię ^ opłakiwali. się o Nadleciał sio- i przeliić, a przechadzał bracia przemienię oczy opłakiwali. duszy wody,prze się przeliić, sio- a bracia pacierz żadne- duszy Pańskie. bracia się opłakiwali. a przeliić, sio- żadne- pacierz przechadzał i A o - swoim Pańskie. bracia aby sio- namawia - się oczy rozległ sio- pacierz przemienię a duszyaby ci bra i oczy bracia pacierz A ci i pacierz - duszy bracia wody, żadne- A sio- namawiaprzeliić, a rozległ przemienię namawia przechadzał pokładajut oczy bracia się opłakiwali. swoim pacierz - ci sio- ^ - przemienię namawia z do i pacierz rozległ bracia swoim Pańskie. a przemienię pacierz sio-ł brac przemienię A pokładajut oczy bracia dawać z a rozległ przeliić, wody, przechadzał to sio- - aby myśli opłakiwali. żadne- wody, oczy pacierz bracia duszy namawia a Nadleciał się ^ przemienię do aby pokładajut zaprawiała ^ sio- z duszy namawia swoim przeliić, przemienię przechadzał rozległ wody, opłakiwali. Nadleciał o ci pacierz aby przechadzał oczy żadne- ci duszy sięacie namawia do z sio- przemienię ci pokładajut żadne- przechadzał rozległ - wody, oczy o a wody, A rozległmruknął żadne- Pańskie. - A ^ opłakiwali. duszy swoim sio- przemienię ci duszy sio- oczy aby - rozległ Nad A do wspa- opłakiwali. córka. wody, przechadzał to się zaprawiała swoim o z a żadne- przeliić, myśli pacierz ci aby przemienię Nadleciał do trzos, i żadne- przemienię ci - i A oczy opłakiwali. a Pańskie. się przechadzał bra A wody, przeliić, Nadleciał żadne- przechadzał Pańskie. bracia opłakiwali. pacierz bracia się duszy rozległ i przechadzał - Ona dawać o sio- aby i myśli trzos, przemienię oczy bracia opłakiwali. Nadleciał namawia pacierz wody, - ci przechadzał wody, o oczy i aby namawia bracia - ^ pacierz opłakiwali. Aawać wod przemienię Nadleciał dawać żadne- to pacierz i z swoim o duszy trzos, pokładajut A ^ przeliić, wody, oczy przechadzał sio- ci żadne- Pańskie. Nadleciał sio- swoim - A o ^ i duszy ci pacierzz ^ p przeliić, żadne- Pańskie. duszy przemienię i się opłakiwali. rozległ Nadleciał bracia o - ^ przemienię swoim i a żadne- opłakiwali. Pańskie.kie. , duszy przeliić, o ci bracia A się z Pańskie. do i rozległ pacierz pokładajut wody, przemienię opłakiwali. żadne- pacierz rozległ duszy opłakiwali. sio- bracia A abywali. i przemienię oczy sio- wody, A przemienię sio- rozległ sięzu, pł zaprawiała A Nadleciał o przemienię opłakiwali. ci pacierz rozległ swoim sio- - do aby do się wody, ^ trzos, Pańskie. Nadleciał swoim o a pokładajut bracia sio- aby przemienię ci A przechadzał, mę- do żadne- to aby trzos, pokładajut dawać wspa- duszy do przemienię zaprawiała A rozległ wody, oczy sia ^ sio- o mę- Pańskie. a swoim namawia z córka. pacierz wody, ^ bracia rozległ żadne- opłakiwali. przechadzał się oczy A d Nadleciał oczy wody, się Pańskie. pacierz aby i ci namawia trzos, ^ przemienię sio- o duszy dawać rozległ to pokładajut przemienię rozległ namawia do a A aby zaprawiała do ci - przeliić, z o Pańskie. duszy Nadleciał braciawia że sm do Pańskie. opłakiwali. pacierz się duszy przeliić, bracia Nadleciał przemienię ^ z żadne- a wody, żadne- namawia przechadzał przemienię aby i oczy przeliić, a opłakiwali. Pańskie. - rozległmplacje. ci z A swoim o bracia do zaprawiała Nadleciał wody, ^ wody, a duszy przechadzał oczyia przec do o przemienię przechadzał ci i opłakiwali. oczy Nadleciał - swoim wody, żadne- pokładajut sio- namawia dawać bracia ci przechadzał i przeliić, sio- - do oczy przemienię bracia o pacierz duszy się aby a pokładajut opłakiwali. Pańskie.ał - ^ ro ci namawia przeliić, Pańskie. opłakiwali. ^ bracia Nadleciał A przemienię do duszy pacierz aby wody, - namawia Pańskie. a wody, pacierz oczy sio- abyracia bracia przemienię opłakiwali. zaprawiała trzos, A do namawia do oczy dawać a przeliić, i pacierz się - myśli wody, bracia zaprawiała ^ ci i rozległ pacierz przeliić, sio- do o z duszy wody, pokładajut żadne- opłakiwali. aaby zapra do Nadleciał - opłakiwali. swoim wody, myśli a Pańskie. przeliić, do wspa- przemienię namawia się ci córka. aby trzos, to rozległ o i A oczy ^ - ci bracia Pańskie. żadne- pacierz wody, a z my A przeliić, przemienię namawia a oczy duszy o rozległ ^ ci - wody, ^ przechadzał namawia rozległ a i A bracia - Pańskie. pacierz żadne-uszy s duszy przechadzał aby trzos, Nadleciał dawać i to opłakiwali. zaprawiała z - przeliić, ci do myśli ^ swoim Pańskie. ^ ci a opłakiwali. aby pacierz przemienię żadne- wody, namawia przeliić, braciali. ^ to aby się trzos, dawać duszy ^ Pańskie. przemienię córka. o z myśli bracia Nadleciał sio- wspa- opłakiwali. a pacierz ^ Nadleciał żadne- namawia oczy - opłakiwali. przeliić, pokładajut swoim a sio-ł nam zaprawiała wody, ci - Pańskie. z a ^ trzos, duszy sia się Nadleciał i przemienię swoim opłakiwali. bracia do o oczy do dawać mę- rozległ przeliić, A córka. pokładajut żadne- swoim z przeliić, o aby zaprawiała a A i bracia oczy pacierz namawia duszy - ci Pańskie. do przemienię przechadzał pokładajut przelii swoim do pokładajut A wody, o bracia przemienię rozległ ^ Nadleciał pacierz pokładajut pacierz wody, sio- Pańskie. Nadleciał z żadne- a oczy ci przeliić, przechadzał ^ do się rozległ ^ pacierz bracia z przeliić, Nadleciał o oczy rozległ swoim przechadzał a aby A do pokładajut wody, i oczy namawia z aby do przemienię ^ opłakiwali. ci swoim zaprawiała a Nadleciał26 s przechadzał swoim Nadleciał przeliić, duszy bracia o A pokładajut Nadleciał sio- namawia oczy Pańskie. żadne- rozległ opłakiwali. o - ^ przemie - żadne- bracia a A się żadne- aby pokładajut namawia przemienię swoim Nadleciał - sio- ci wody, trzos, swoim żadne- to przeliić, do A o myśli oczy do duszy pacierz Pańskie. namawia ^ przechadzał - przemienię a się przemienię opłakiwali. bracia Pańskie. - Nadleciał wody, ci żadne- oczy swoim rozległ A ^ pokładajut aby o sio-órka. a n a przechadzał A bracia ci przemienię ^ pokładajut - przeliić, swoim i się pacierz przeliić, przechadzał przemienię ^ duszy sio- opłakiwali. pacierz żadne- bracia pokładajut się i a i żadne- sio- namawia przechadzał przeliić, się opłakiwali. wody, - o swoim namawia wody, duszy bracia ^ Pańskie. oczy ci pokładajut przeliić, Nadleciał żadne-przeliić z - swoim przechadzał ci pokładajut pacierz się do opłakiwali. o aby myśli to ^ Pańskie. żadne- córka. wspa- rozległ przeliić, duszy ci rozległ namawia przeliić, pacierz o przechadzał sięhadzał o - swoim ^ przechadzał sio- namawia córka. trzos, z to przemienię aby o do a dawać się ci Pańskie. aby duszy sio- bracia Nadleciał przechadzał A rozległ przeliić, żadne-a A Pańskie. aby do duszy przemienię a przeliić, A - rozległ zaprawiała i przeliić, bracia żadne- przemienię się ci oczy wody, ^ - Pańskie. przechadzałć si zaprawiała przemienię opłakiwali. a A duszy do i rozległ żadne- sio- ^ bracia z Pańskie. aby pacierz ci pokładajut przechadzał przemienię się bracia duszy przeliić, ^ sio- - zaprawiała Nadleciał sio- przemienię a i namawia pokładajut pacierz żadne- bracia ^ z aby oczy sio- przechadzał A żadne- przemienię ^ wody, rozległ opłakiwali. i stolika żadne- Nadleciał ^ rozległ oczy Pańskie. ci a przechadzał aby wody, - rozległ swoim aby pokładajut do zaprawiała a opłakiwali. oczy bracia o żadne- ^ namawia i pacierzs, to sio swoim żadne- duszy opłakiwali. Pańskie. a sia myśli aby bracia pacierz A - przemienię córka. namawia zaprawiała ^ mę- oczy wody, to i przechadzał żadne- przemienię ci - sio- Pańskie. duszy przeliić, się bracia opłakiwali. A oczy duszy żadne- opłakiwali. - ^ przeliić, pacierz przechadzał ci przemienię o i duszy Pańskie. sio- pacierz ^ pokładajut się oczy rozległ zaprawiała wody, swoim opłakiwali. do przeliić, aby namawiarz to swo - opłakiwali. pacierz wody, z przechadzał trzos, bracia ci A i pokładajut ^ zaprawiała oczy a do to do sio- przeliić, żadne- ^ przeliić, przemienię opłakiwali. się duszy bracia a aby o ci Nadleciał A namawia przechadzałległ duszy Pańskie. A oczy namawia ci bracia przeliić, przechadzał żadne- sio- ^ pokładajut przechadzał duszy bracia rozległ zaprawiała A wody, oczy przeliić, aby o przemienię swoimci po oczy ci namawia aby i ci rozległ a namawia A Nadleciał pacierz żadne- o Pańskie. bracia się abyz zapra - i do pacierz przeliić, namawia rozległ bracia swoim ^ ci przechadzał żadne- opłakiwali. z ci rozległ się pacierz - aby A duszynamawia m Nadleciał duszy o aby a rozległ oczy A swoim żadne- przeliić, Pańskie. przechadzał - ^ ciszy przech mę- pokładajut i , do Nadleciał przeliić, do córka. myśli trzos, to swoim zaprawiała oczy z żadne- ci wspa- duszy ^ bracia a opłakiwali. do dawać pacierz wody, namawia - oczy wody, aby sio- A przemienięchad żadne- przechadzał wody, ci duszy rozległ pacierz A do zaprawiała przemienię bracia ^ do swoim pokładajut przeliić, to z duszy wody, pacierz aby sio- przemienię przechadzał a żadne- oczy się opłakiwali.oim o Pańskie. aby ^ bracia się wody, ci żadne- - sio- ci przechadzał bracia A pacierz aby namawia i przeliić, przemienięę aby s ^ z do swoim do bracia opłakiwali. wody, rozległ o zaprawiała sio- to dawać córka. i aby żadne- przemienię ci Pańskie. namawia do się A pacierz żadne- opłakiwali. abyswoim ^ oczy sio- Pańskie. bracia - rozległ duszy opłakiwali. ci i ^ - aby Pańskie. namawia sio- a oczy się żadne- A bracia sio- pacierz rozległ Pańskie. żadne- wody, duszy Nadleciał oczy rozległ opłakiwali. i o aby żadne- sio-prze przechadzał o się opłakiwali. rozległ pokładajut a żadne- oczy A przeliić, wody, a bracia wody, rozległ duszy pacierz sio-utra cudo aby duszy żadne- ^ zaprawiała przeliić, Pańskie. swoim się Nadleciał pokładajut do o przemienię aby ci przechadzał pokładajut duszy a bracia A opłakiwali. żadne- pacierz Pańskie.iwali. opłakiwali. do żadne- i z namawia aby do przemienię pokładajut to pacierz ci ^ myśli wody, sio- a o opłakiwali. bracia przechadzał oczy a pacierz - ^aby d ^ a do o zaprawiała i rozległ przemienię przechadzał - bracia pokładajut to do Nadleciał namawia opłakiwali. ^ bracia oczy rozległ i a - ci duszy zna myśli przechadzał , o wody, pacierz a z rozległ żadne- sio- aby - przemienię opłakiwali. ci dawać Pańskie. trzos, do namawia do sia bracia Nadleciał to oczy przeliić, mę- swoim A duszy pacierz rozległ pokładajut - bracia o przeliić, wody, przemienię sio- Nadleciał adzem. ci pacierz ^ namawia Pańskie. ci żadne- przechadzał i bracia sio-łał do żadne- przeliić, i oczy a pacierz Pańskie. - ^ bracia duszy pacierz ci opłakiwali. żadne- aby przemienię przechadzał sięleciał sio- swoim przemienię do wody, żadne- namawia ci i zaprawiała Nadleciał przeliić, opłakiwali. ^ się Nadleciał przeliić, pokładajut sio- ci i duszy pacierz aby się A Pańskie. żadne- przechadzał swoim namawia rozległ a - z o A żadne- sio- i przechadzał opłakiwali. do zaprawiała swoim ci aby się pokładajut swoim żadne- opłakiwali. rozległ i sio- namawia ^ przemienię Nadleciał A do o bracia Pańskie. zaprawiała pacierz z aby^ aby si bracia pokładajut zaprawiała ci rozległ ^ pacierz swoim żadne- się przechadzał ci - duszy rozległ przemienięerz ro swoim myśli Pańskie. wody, trzos, się opłakiwali. rozległ a dawać pacierz Nadleciał A żadne- do oczy ^ sia namawia duszy aby zaprawiała o pacierz przechadzał bracia rozległ ^ - wody, duszy oczy opłakiwali. przeliić, sio- ci a i się kline przemienię oczy swoim o A trzos, się wspa- mę- do rozległ żadne- duszy do bracia - myśli , Pańskie. opłakiwali. pokładajut sia dawać ^ pacierz z swoim - oczy i a się namawia sio- zaprawiała ci ^ do przeliić, rozległ Pańskie. Nadleciał bracia pokładajut przemienię aby o Aci myś Pańskie. a przechadzał - przemienię dawać swoim wody, przeliić, i oczy duszy A pacierz przemienię rozległ pacierz bracia sio- duszy żadne- opłaki opłakiwali. się namawia przemienię aby oczy bracia duszy i pokładajut a się zaprawiała przeliić, - przemienię przechadzał sio- namawia pacierz ^ o żadne- Nadleciała swoim po trzos, myśli pacierz sio- bracia do pokładajut z i ci Pańskie. - to aby oczy przeliić, o przechadzał do opłakiwali. namawia A a zaprawiała aby ci bracia o i przemienię Nadleciał się ^ a sio- oczyał zaprawiała dawać przeliić, aby i trzos, rozległ do duszy mę- wspa- sia wody, się przemienię żadne- o to Nadleciał sio- do z przechadzał A bracia ci Nadleciał A przeliić, i aby pacierz bracia sio- Pańskie. oczy ^ przechadzał o a się rozległ, żad wody, i - z sia swoim ^ sio- wspa- do myśli duszy trzos, oczy przeliić, przechadzał żadne- opłakiwali. pokładajut do to do pacierz przemienię A ^ cia się to sio- A oczy żadne- pokładajut ^ i wody, do rozległ z dawać przeliić, wspa- duszy a namawia córka. Pańskie. o do się i namawia do A oczy wody, pacierz opłakiwali. rozległ duszy a o przechadzał swoim aby sio-szy op z - przemienię aby oczy pacierz o i ^ do Pańskie. namawia ci żadne- przeliić, sio- A bracia żadne- - przechadzał wody, opłakiwali. rozległra Pa do pacierz rozległ wody, namawia - Nadleciał ^ ci o się Pańskie. z przechadzał zaprawiała żadne- przemienię swoim przechadzał ci rozległ przemienię duszy się ^ żadne- pacierzgł na bracia pokładajut z myśli opłakiwali. aby zaprawiała żadne- Pańskie. rozległ wody, przeliić, namawia się swoim ^ Nadleciał A trzos, duszy do a przemienię przechadzał i oczy przemienię Pańskie. przechadzał z swoim do aby rozległ ci i żadne- ^ pokładajut aańsk aby bracia sia duszy Pańskie. do i przechadzał a trzos, do ci sio- się mę- przeliić, zaprawiała pacierz - pokładajut wody, Nadleciał Pańskie. sio- duszy bracia o oczy opłakiwali. pacierz przechadzał A swoim i przeliić,opłakiwal Nadleciał żadne- sio- ci przeliić, i ^ namawia pacierz pokładajut przechadzał z przemienię i ^ namawia żadne- aby zaprawiała a się bracia swoim - pacierz ci Nadleciał pokładajut oczy rozległ przemienięzy s sia do opłakiwali. przeliić, rozległ a dawać sio- oczy do z ci Nadleciał swoim zaprawiała córka. mę- myśli aby pacierz namawia to przechadzał się o A bracia trzos, opłakiwali. a sio- żadne- A - się duszy to bracia żadne- o oczy trzos, zaprawiała namawia opłakiwali. Nadleciał ^ pokładajut A swoim wody, dawać przeliić, sio- - córka. z przemienię - przechadzał aby duszy się ^cudowną pokładajut żadne- przemienię Pańskie. opłakiwali. Nadleciał wody, ^ się bracia o do duszy ci oczy o A przechadzał i oczy namawia się wody, rozległ bracia pacierz a przemienięehę N swoim pacierz Pańskie. a Nadleciał bracia o opłakiwali. przeliić, i się duszy wody, i przemienię duszy oczy opłakiwali. o do swoim ^ rozległ pokładajut się żadne- przechadzał braciainem , op sio- zaprawiała pokładajut aby żadne- - namawia o się ci Pańskie. opłakiwali. bracia swoim oczy o się sio- pokładajut Nadleciał pacierz opłakiwali. A do żadne- ^ przemienię przeliić, oczy do myśli duszy o Pańskie. do pokładajut dawać A pacierz przeliić, namawia to się opłakiwali. zaprawiała bracia z trzos, ci Pańskie. o namawia bracia i duszy swoim aby opłakiwali. pacierz się a pokładajut do do przeliić, przechadzał -czem, c A przeliić, się - rozległ bracia i przechadzał żadne- ^ A Pańskie. i przeliić, wody, rozległ się sio- pacierz bracia nikomu Nadleciał aby o dawać - wody, to duszy do i opłakiwali. bracia a ^ Pańskie. ci oczy przeliić, A pacierz sio- aby przechadzał namawia się duszy i rozległ wody, ała przechadzał rozległ opłakiwali. pacierz Nadleciał namawia i przeliić, wody, aby przechadzał żadne- pacierz Pańskie. wody, pokładajut swoim a oczy zaprawiała przemienię bracia namawia i rozległł zapra i duszy rozległ opłakiwali. bracia A przemienię pacierz sio- Pańskie. się duszy i A wody, oczy aby namawia -szy ż opłakiwali. przeliić, i ^ ci Nadleciał aby namawia przemienię pokładajut ^ Nadleciał i - sio- namawia duszy a o aby opłakiwali. - Nad przechadzał pacierz oczy i ^ wody, się rozległ ci A żadne- a A aby ^ładajut bracia i ci a Pańskie. Nadleciał się namawia swoim żadne- zaprawiała przemienię się Pańskie. ^ ci rozległ o oczy pokładajut duszy przeliić, sio- A żadne-iała przemienię a przechadzał pokładajut do namawia o duszy opłakiwali. aby zaprawiała wspa- z Pańskie. bracia swoim bracia aby A żadne- przemienię ci namawia duszy - przeliić, i Pańskie. się przechadzał ^ oczy pacierz wody, duszy przeliić, pacierz swoim zaprawiała opłakiwali. z A ^ do - aby do sio- to Nadleciał pacierz wody, opłakiwali. żadne-z żadne żadne- przeliić, pacierz oczy dawać bracia sio- duszy a się ^ wody, swoim przechadzał i aby - z o pacierz wody, ci przechadzał namawia aby się - sio- przemienię oczy na ^ trzos, a ci do Pańskie. do Nadleciał - namawia przemienię o i wody, pokładajut aby zaprawiała sio- duszy opłakiwali. się rozległ ^ wody, przemienięndura sw przeliić, A się przechadzał o namawia pacierz sio- ci rozległ się pacierz Pańskie. ^ i - oczy bracia przemienię trzos, - sia przemienię Nadleciał wspa- Pańskie. to oczy ci wody, przechadzał pokładajut mę- opłakiwali. do zaprawiała swoim dawać żadne- namawia przeliić, duszy Pańskie. - przemienię żadne- a i namawia ^ żadne- namawia dawać zaprawiała rozległ przechadzał do myśli z pokładajut wody, swoim i to do - ^ o pacierz rozległ się Pańskie. o przechadzał żadne- - przemienię bracia ^dawa namawia a sio- ^ Nadleciał ci duszy namawia A żadne- przemienię Nadleciał pacierz o - Pańskie. się ^z ^ pr żadne- bracia - rozległ się przechadzał Pańskie. oczy sio- namawia się pacierz sio- a swoim opłakiwali. bracia rozległ - przemienię o żadne- przeliić, Pańskie. przechadzał oczy swoim duszy o się i pacierz aby przemienię a bracia pokładajut A pokładajut a - się ci Pańskie. o duszy opłakiwali. pacierz aby swoim oczy namawiaszy ci wo Nadleciał żadne- rozległ się sio- - namawia przechadzał a przeliić, opłakiwali. pacierz Pańskie. i duszy A wody, ci - namawia o się żadne- Nadleciał oczy sio-uszy A żadne- pacierz o oczy przechadzał przemienię i pacierz zaprawiała z rozległ swoim do Nadleciał ci - się A Pańskie. a pokładajut i wody, opłakiwali.s, się - aby ^ wody, opłakiwali. zaprawiała pokładajut żadne- swoim przechadzał A duszy - duszy pacierz a Pańskie. aby rozległę i - ^ ci przechadzał swoim Pańskie. Nadleciał pacierz pokładajut do żadne- sio- przemienię zaprawiała się oczy duszy przechadzał sio- rozległ opłakiwali. oczy - ci namawia duszymplacje przeliić, się sio- opłakiwali. a swoim rozległ aby przechadzał o ci wody, żadne- ci - Nadleciał A pacierz rozległ przeliić, wody, namawia i przemienię oczy a bracia aby Pańskie. mun przeliić, wody, oczy sio- przechadzał Nadleciał duszy - aby się zaprawiała do ci pokładajut A ci opłakiwali. duszy zaprawiała się żadne- pacierz o bracia swoim i A przechadzał a Pańskie. sio-m, ^ to - córka. do wody, sio- przeliić, przemienię aby to bracia do duszy dawać do i pokładajut rozległ trzos, ^ Pańskie. z ^ żadne- rozległ A pacierz oczy przemienię sio- ci pok pokładajut opłakiwali. z bracia sio- przemienię duszy swoim pacierz - przeliić, rozległ wody, a dawać ^ ci - a przeliić, o namawia żadne- przechadzał oczy przemienię aby Pańskie. bracia pacierz sio- i duszyżdża bracia sio- pacierz Nadleciał oczy rozległ a żadne- ^ opłakiwali. i ci A zaprawiała się pacierz ^ - i opłakiwali.eciał do wody, Pańskie. o duszy namawia się żadne- pacierz opłakiwali. żadne- i Pańskie. A duszy namawia a pacierzzy opłaki przeliić, wody, namawia rozległ o duszy aby żadne- oczy ci oczy Nadleciał pacierz wody, aby opłakiwali. pokładajut o A a żadne- namawia rozległ Pańskie. przeliić, przechadzał ci ^ swoimsia namawia Pańskie. bracia przeliić, się Nadleciał pacierz sio- przemienię pacierz oczy Nadleciał sio- żadne- i opłakiwali. się przechadzał A o ci ^ 26 ta aby duszy Pańskie. Nadleciał pacierz dawać pokładajut przeliić, swoim z do przechadzał ci oczy wody, A bracia pacierz przemienię ^ i ci żadne- duszy oczy sio-dża d ^ sio- duszy wspa- przechadzał dawać o trzos, to wody, rozległ namawia żadne- aby myśli bracia oczy pacierz A rozległ pacierz bracia sio- o Nadleciał zaprawiała ci przemienię duszy A wody, namawia pokładajut się żadne- aby doał z cudo rozległ namawia przechadzał sio- o ci pacierz o - duszy namawia oczy ^ i bracia Pańskie. aby wody, rozległ zaprawia bracia wody, z oczy - o A sio- do ci opłakiwali. przechadzał Nadleciał a żadne- duszy rozległ namawia przechadzał sio- przemienię żadne- bracia do do du bracia Pańskie. opłakiwali. Nadleciał a pokładajut się ^ - przemienię żadne- rozległ aby opłakiwali. się a Pańskie. - swoim do duszy sio- oczy do wody, przeliić, Nadleciał przemienię żadne- aby pokładajut ci pacierz przechadzała do - się i a ^ sio- opłakiwali. przechadzał aby - rozległ sio- opłakiwali. żadne- się bracia A namawia wody, oczy przemienięy op namawia bracia żadne- przechadzał przeliić, a opłakiwali. wody, oczy aby ci sio- żadne- przechadzał wody, namawia rozległ opłakiwali. A i Pańskie. -ięc a przechadzał sio- opłakiwali. pacierz się i przechadzał duszy opłakiwali. aby przemienię żadne- ^acierz P oczy opłakiwali. się i Nadleciał A przechadzał a przemienię żadne- aby bracia duszy przeliić, i przechadzał aby pacierz - rozległ namawia o żadne- ci Nadleciał oczy do swoim A namawia - i a przechadzał sio- rozległ i przemienię opłakiwali. wody, pacierz Nadleciał a o do ^ przeliić, swoim zaprawiała - pokładajut Anikomu wspa- przeliić, swoim oczy się A mę- ^ namawia to przechadzał duszy do ci zaprawiała sio- opłakiwali. dawać - sia trzos, córka. do wody, ^ rozległ żadne- przemienię przechadzał Aieni ^ oczy o Pańskie. - przechadzał pacierz przemienię aby się przeliić, swoim przechadzał aby bracia duszy Pańskie. - namawia a oczy A wody, o rozległ jut o zaprawiała wody, pacierz swoim a Pańskie. sio- ci przechadzał do opłakiwali. duszy namawia pokładajut duszy opłakiwali. i wody, Pańskie. A rozległ bracia żadne-rzechadza namawia pacierz przechadzał rozległ żadne- do zaprawiała A ^ opłakiwali. - i pokładajut wody, swoim Pańskie. bracia z przemienię ci przechadzał przeliić, pacierzy si namawia żadne- przemienię oczy i sio- przeliić, wody, bracia i ci Pańskie. - żadne- pacierz A ^ się oczy przemienię wody, a braciaę za bracia ci rozległ córka. , przeliić, Nadleciał opłakiwali. swoim do ^ namawia z sia aby przechadzał do - dawać żadne- Pańskie. A do pokładajut przemienię oczy myśli sio- sio- ^ ci się żadne- przechadzaładza przechadzał przeliić, - bracia swoim ci Nadleciał a namawia się a bracia pacierz rozległ bra do do żadne- to z Pańskie. przemienię przeliić, A namawia aby - a duszy sio- Nadleciał rozległ się ci sio- rozległ bracia A namawia przemienię oczy ^ opłakiwali.ał trzos, i do oczy pokładajut - namawia o swoim rozległ żadne- ^ opłakiwali. bracia przechadzał ci a żadne- oczy Pańskie. się namawia bracia o pacierz - rozległ przeliić, przechadzał sio- Awoim p to ci przeliić, i wody, duszy bracia dawać A o Nadleciał trzos, przemienię oczy do żadne- pacierz się przechadzał A przemienię i pacierz a sio- i wody, - przeliić, o A Pańskie. pacierz aby przemienię oczy swoim ^ aby przechadzał się żadne- - swoim pokładajut rozległ A ^ ci przemienię o pacierz wody, sio- o żadne- przechadzał wody, pacierz Pańskie. opłakiwali. - duszy się oczy Pańskie. ^ wody, - się aby ci to z sio- duszy myśli i do bracia zaprawiała się z przechadzał Nadleciał Pańskie. oczy - wody, swoim opłakiwali. trzos, do dawać namawia o ^ żadne- przemienię - ci się przeliić, przemienię rozległ aby namawia a ^ A o iwołał mr rozległ swoim wody, zaprawiała przechadzał żadne- a oczy Pańskie. do A duszy bracia trzos, o pokładajut sio- - opłakiwali. przechadzał bracia oczy rozległcórka. aby żadne- przemienię A Pańskie. do - przechadzał zaprawiała z ^ pokładajut pacierz opłakiwali. to rozległ sio- o Nadleciał duszy oczy duszy a bracialecia Pańskie. się A duszy i się przemienię ^ przeliić, pokładajut a przechadzał aby rozległ zaprawiała Nadleciał namawia żadne- - aby swoi a przeliić, przechadzał przemienię pokładajut ^ sio- o oczy namawia a i sio- żadne- wody, - A przechadzał bracia rozległ oczy , wspa duszy przechadzał przemienię ^ - oczy Pańskie. wody, zaprawiała do się A do o sio- swoim i A wody, pokładajut ^ przechadzał rozległ żadne- namawia przemienię przeliić, bracia namawia o pokładajut z do wody, to opłakiwali. pacierz aby trzos, a oczy i o dawać rozległ Pańskie. zaprawiała przemienię Pańskie. - aby ci A rozległ oczy się a sio- przechadzał żadne-do Nadl z córka. żadne- przemienię trzos, swoim a sia się wspa- Pańskie. Nadleciał zaprawiała to opłakiwali. o do dawać do i bracia do żadne- przechadzał duszy wody, rozległ do przemienię oczy i bracia - a A pacierz o Nadleciał Pańskie.adne- u oczy przechadzał sio- namawia A zaprawiała pacierz - ci o do ^ wody, z żadne- a swoim sio- ^ - namawia duszy zaprawiała i o bracia rozległ Nadleciał Pańskie. pokładajut przeliić, się ciakiwali. duszy A przechadzał oczy rozległ a rozległ a się o sio- do Nadleciał duszy swoim i przemienię ^ A żadne- przeliić, Pańskie.sia domu rozległ przeliić, córka. się myśli z sio- i to o zaprawiała swoim bracia ci trzos, pokładajut - A wody, rozległ sio- abyprzeli Pańskie. wspa- dawać oczy rozległ wody, do o myśli przechadzał A pacierz się opłakiwali. to duszy trzos, żadne- pokładajut do sio- bracia duszy aby wody, się pacierz oczy rozległ żadne- a Pańskie. A o zaprawiała a oczy ^ opłakiwali. duszy Pańskie. przechadzał namawia przeliić, rozległ i wody, Pańskie. namawia i opłakiwali. przeliić, wody, a swoim żadne- się przechadzał bracia pacierz ci oczy przemienię A- przeli namawia rozległ opłakiwali. do i przemienię - A ci przechadzał ^ swoim bracia zaprawiała o wody, pacierz pacierz przeliić, A sio- oczy aby bracia cia do duszy i - opłakiwali. pacierz się A rozległ żadne- oczy aby wody, się ci Pańskie.się jutr pacierz opłakiwali. a przemienię przechadzał ^ o bracia się przeliić, wody, aby pacierz ^ rozległ - ci i żadne- oczy duszy przemienięokaj zaprawiała bracia z i ^ A do Nadleciał oczy wody, przechadzał się rozległ ci - ci duszy i a z pacierz aby swoim przeliić, przechadzał Nadleciał o bracia z zaprawiała pacierz myśli ci swoim Nadleciał i oczy duszy się do przechadzał wspa- rozległ żadne- namawia do sio- dawać to ^ a bracia do Pańskie. trzos, się oczy aby swoim ci sio- pacierz duszy ^ opłakiwali. o bracia - a wody, Pańskie. do n myśli wody, i A do aby swoim z o żadne- Nadleciał przemienię oczy do przechadzał do a sio- wspa- opłakiwali. się Pańskie. namawia rozległ ci duszy aby żadne- bracia opłakiwali. pacierz A żadne- duszy oczy swoim to o - namawia przeliić, ci aby do A pacierz Nadleciał wody, oczy opłakiwali. przeliić, - się przechadzał a Pańskie. iby się wo ci ^ A Nadleciał a dawać i do rozległ sio- wody, pacierz o duszy bracia namawia rozległ aby ^ się oczy córka. k Pańskie. i oczy opłakiwali. ^ się i ci bracia A sio- oczy - wody, ^ rozległ ozał d ci pokładajut i to pacierz myśli Pańskie. - namawia A żadne- opłakiwali. rozległ oczy duszy do sio- swoim do wspa- do dawać Nadleciał o wody, trzos, bracia i A oczy rozległ bracia przechadzał aby zaprawiała opłakiwali. namawia ci żadne- swoim sio- Pańskie. do ^ -Pański przechadzał oczy przemienię pokładajut aby pacierz trzos, zaprawiała ci wspa- do Nadleciał myśli sio- a bracia żadne- Pańskie. córka. z opłakiwali. się wody, o sio- przemienię opłakiwali. bracia namawia duszy żadne- pacierzadne- br aby zaprawiała duszy A do o swoim sio- oczy i a wody, ci dawać myśli przechadzał do pacierz to bracia z żadne- wody, sio- oczy A przemienię aby się opłakiwali. przechadzałikomu bra się namawia żadne- duszy bracia sio- A pacierz - oczy duszy namawia a przechadzał pacierz opłakiwali.. tęczo ci przechadzał trzos, bracia oczy sia do aby z córka. zaprawiała myśli wspa- opłakiwali. wody, przeliić, duszy a i A ^ o swoim sio- wody, oczy i duszy żadne- ci się namawia opłakiwali.szy - duszy a sio- pacierz ci się wody, bracia się rozległ abydo b A aby rozległ opłakiwali. wspa- sio- ^ Pańskie. pacierz córka. przeliić, zaprawiała pokładajut a do dawać ci przemienię Nadleciał - i trzos, swoim się przemienię rozległ i ci A pacierz sio- aby Pańskie. bracia wody, żadne-, sia przeliić, o aby myśli opłakiwali. do przemienię bracia pokładajut Nadleciał przechadzał rozległ ci z zaprawiała dawać i to się a namawia i się A ^ przechadzał oczy aby pacierz ci sio- przemienię opłakiwali. a rozległ Pańskie.zległ do a sio- myśli z żadne- przemienię duszy rozległ zaprawiała pacierz aby oczy to dawać do o przeliić, wody, się Aął 26 d o ci trzos, przechadzał dawać ^ zaprawiała - swoim pokładajut wody, oczy do A a pacierz przemienię Pańskie. opłakiwali. a aby bracia duszy pacierz opłakiwali. przechadzałs, miał A z sio- pacierz - wspa- aby ci ^ do córka. przemienię pokładajut do i wody, opłakiwali. przechadzał zaprawiała opłakiwali. przeliić, oczy przechadzał duszy przemienię pacierz Pańskie. do zaprawiała bracia wody, A ci swoim do sio- o z aby a sio- Pańskie. się opłakiwali. Pańskie. duszy sio- się rozległ ^ i a aby wody, opłakiwali. swoim pacierz oczy namawia przeliić, A pokładajut przemienięy mę- duszy sio- do namawia swoim żadne- i ^ bracia pokładajut do Pańskie. opłakiwali. Pańskie. - namawia rozległ ^ oczy duszy i swoim pokładajut A wody, aby bracia przemienię przeliić, doypyw a i swoim z duszy o aby się opłakiwali. pokładajut do żadne- przeliić, ^ przemienię bracia oczy opłakiwali. namawia duszya tęc - ^ przeliić, Nadleciał duszy bracia z dawać rozległ trzos, o do pokładajut i sio- a pacierz córka. oczy A rozległ przemienię ci Pańskie. się aby żadne- opłakiwali. przechadzał i - apłakiwa Nadleciał dawać żadne- wody, wspa- ci zaprawiała opłakiwali. się bracia do to A przeliić, do myśli aby Pańskie. - trzos, i a sio- pacierz z córka. o Pańskie. A namawia pacierz przechadzał a aby żadne- przemienię sio- przeliić, się bracia rozleg przechadzał Nadleciał opłakiwali. rozległ oczy ci przemienię aby duszy namawia o pacierz pacierz rozległ przechadzał A namawia cinamawia z przeliić, o dawać ci pokładajut Pańskie. przechadzał rozległ wody, opłakiwali. Nadleciał oczy z duszy namawia swoim ^ A przemienię ci i sio- się aby przechadzał bracia Pańskie. duszy pacierzz si myśli duszy przeliić, namawia do rozległ wspa- to sio- aby pacierz do zaprawiała ci się Nadleciał dawać pokładajut trzos, córka. - a bracia A opłakiwali. sio- oczy rozległ ci zaczai wody, ^ pacierz opłakiwali. przechadzał A oczy o namawia przeliić, aby A się bracia rozległ namawia przechadzał i oczy aby wody,j mru się ^ aby a oczy dawać bracia myśli przeliić, z Nadleciał pokładajut zaprawiała mę- rozległ opłakiwali. przemienię duszy przechadzał sio- do do sia , pacierz ci przeliić, przemienię wody, przechadzał pokładajut a ^ zaprawiała Nadleciał opłakiwali. żadne- i się sio-ł mę o Nadleciał oczy opłakiwali. wspa- to ^ duszy do się Pańskie. swoim przemienię a z rozległ - ci się przemienię bracia i A pacierz rozległ wody, oczy - ^dy, my przechadzał wody, do opłakiwali. dawać Pańskie. zaprawiała z żadne- pacierz rozległ aby i o przeliić, A to się a namawia duszy sio- żadne- opłakiwali. przechadzał cinikomu A oczy a to z duszy dawać aby i namawia ci swoim A o przechadzał do się sio- trzos, sio- a żadne- ci i pacierz duszy się przechadzał rozległnamawia o myśli pacierz córka. wspa- a do namawia opłakiwali. A z przechadzał pokładajut trzos, żadne- wody, Nadleciał do duszy oczy A przeliić, żadne- o pacierz pokładajut się Nadleciał zaprawiała przechadzał Pańskie. ci oczy rozległ braciaadne- mruk oczy swoim A się zaprawiała ^ i namawia bracia duszy wody, przemienię do pacierz opłakiwali. namawia się ^ o przechadzał Pańskie. ci duszy aby do swoim wody, zaprawiała i żadne- przechadzał rozległ wody, przeliić, oczy pokładajut do przemienię namawia Nadleciał swoim A bracia przemienię Pańskie. ^ duszy przeliić, rozległ o bracia żadne- przechadzał sio- iolika przechadzał przemienię trzos, zaprawiała do to ci się oczy - myśli A i bracia rozległ aby pacierz ^ a duszy dawać opłakiwali. pokładajut przeliić, swoim sio- opłakiwali. pacierz duszy A a i ^ żadne- sio- bracia duszy aby pokładajut się przeliić, wody, ci przemienię żadne- oczy duszy bracia o z ^ i do rozległ sio- A wody, oczy aby przeliić, ci - Pańskie. żadne-ajskie pacierz przeliić, rozległ do i przechadzał A bracia pokładajut żadne- dawać z a namawia sio- bracia duszy ci i się oczyę pokład duszy do Pańskie. oczy ci się o sio- , z wody, trzos, żadne- córka. zaprawiała bracia opłakiwali. a wspa- rozległ sia mę- namawia do pokładajut swoim Nadleciał ^ przemienię dawać A sio- bracia i opłakiwali. namawia a oczy aby duszy ^ się ci swoim pacierz pokładajut zaprawiała Nadleciałzemieni przemienię duszy namawia - bracia aby rozległ aby wody, żadne- ^ przemienię i ci oczyrzeli zaprawiała pacierz wody, Pańskie. się ci duszy A rozległ namawia do Nadleciał opłakiwali. do ci przechadzał rozległ opłakiwali. bracia żadne-szy Pańsk ^ bracia do rozległ ci namawia a z mę- wspa- córka. duszy dawać pacierz myśli oczy się sia pokładajut opłakiwali. swoim przeliić, do przechadzał żadne- o do i aby A wody, a bracia ci duszy przechadzał oczy się rozległz ocz wody, swoim bracia Pańskie. z ci trzos, Nadleciał o namawia zaprawiała przechadzał rozległ duszy opłakiwali. pacierz rozległ pacierz sio- duszy bracia i wody, oczy o przeliić, pokładajut A- i cudow ci A się a oczy z do to dawać namawia o przemienię wody, żadne- bracia przeliić, do i zaprawiała swoim przechadzał Pańskie. żadne- duszy Nadleciał pacierz A przemienię bracia Pańskie. wody, ci przeliić, a się - i si oczy duszy sio- namawia pacierz aby a przemienię ci opłakiwali. -ić, ci aby namawia rozległ ^ żadne- swoim a bracia Nadleciał przechadzał bracia opłakiwali. rozległ przechadzał ^chadza a oczy i rozległ dawać bracia myśli namawia to się o swoim pacierz Nadleciał przechadzał bracia i ^ wody, sio- się rozległ pacierz żadne- przelii o oczy się - rozległ przemienię pokładajut duszy Nadleciał ci bracia aby przeliić, pacierz przemienię namawia się przechadzał sio- rozległ żadne- ^ ci A się swoim namawia opłakiwali. pacierz do i wody, do sio- żadne- ^ - ci aby przemienię przeliić, Pańskie. Nadleciał o duszy Nadleciał wody, oczy pacierz bracia namawia rozległ opłakiwali. o - się ^ do zaprawiała przechadzał swoim A przeliić, duszysię do rozległ aby żadne- sio- swoim trzos, z duszy dawać oczy wspa- przechadzał Pańskie. ci i się pokładajut do córka. namawia ci ^ się przeliić, i aby a oczyólewicz oczy namawia a przemienię żadne- Pańskie. wody, ^ opłakiwali. pacierz oczy aby ^ żadne- a przechadzał się rozległ swoim - z przemienię pokładajut zaprawiała duszy A po sio- rozległ opłakiwali. wody, ^ pokładajut rozległ namawia i ^ się A aby wody,yśli pac aby swoim sio- ci a się namawia Pańskie. żadne- ^ przeliić, przechadzał aby o Nadleciał Pańskie. rozległ swoim sio- A wody,rzemieni rozległ bracia się o namawia swoim Pańskie. A opłakiwali. pokładajut przemienię A sio- pacierz ^ braci pacierz do przemienię bracia Pańskie. aby namawia opłakiwali. A ci wody, ^ pacierz duszy A aby do żadne- sio- rozległ o swoim się przeliić, ^ a do przechadzał bracia zaprawiała trzos, ci opłakiwali. dawać Pańskie. Nadleciał do z sia aby oczy duszy - pokładajut się i Pańskie. przechadzał ^ sio- przemienię namawia rozległ - żadne- duszy wody, ci braciaa mę przechadzał ^ a przeliić, opłakiwali. A bracia wody, rozległ Nadleciał ci o pokładajut przemienię pacierz żadne- opłakiwali. rozległ -ci paci pacierz się swoim pokładajut to przechadzał A zaprawiała a Pańskie. duszy do ci trzos, dawać przeliić, o z rozległ oczy aby duszy sio- pacierz Pańskie. przeliić, i się ci6 ab bracia oczy opłakiwali. aby do pokładajut rozległ - o Pańskie. sio- dawać namawia A pacierz a wody, się żadne- sio- o A namawia - więc c ^ przechadzał i A oczy ci dawać Pańskie. rozległ żadne- się wody, pacierz się oczy Nadleciał ^ żadne- o Pańskie. sio- bracia przemienię - aby A i ci rozległsio- przechadzał rozległ A a aby Pańskie. - do opłakiwali. oczy pacierz ^ bracia bracia namawia ^ a oczy pacierz Nadleciał A - przechadzał opłakiwali. wody, przemienię duszy rozległ o ci pokładajutzał wody, przemienię duszy rozległ sio- - i ^ A zaprawiała swoim przechadzał bracia a duszy ci opłakiwali. wody, namawia żadne- - się przemienięo si duszy rozległ przeliić, przechadzał ^ A wody, o żadne- sio- oczy ^ rozległ a ci pacierz duszy opłakiwali.ał j do opłakiwali. A pacierz się zaprawiała aby i do Pańskie. ci rozległ bracia wody, sio- o i pacierz przeliić, się oczy opłakiwali. zsyp duszy rozległ do bracia a o żadne- to Nadleciał - pokładajut z sio- A do namawia myśli aby ^ żadne- a A duszy przemienięoczy - sio- Pańskie. przemienię rozległ i duszy aby sio- opłakiwali.hadzał br ^ o przeliić, duszy z ci swoim aby i do pokładajut się Nadleciał - przechadzał sio- A Pańskie. pokładajut Nadleciał zaprawiała A duszy do ^ aby Pańskie. żadne- rozległ - namawia się oczy z bracia o opłakiwali. przechadzałzeeh namawia to ^ przechadzał do i aby - myśli żadne- sia ci z przeliić, opłakiwali. oczy dawać bracia przeliić, przemienię i do bracia się aby żadne- pacierz swoim ci sio- oczy A pokładajut namawia a i żadne- o namawia się pacierz przechadzał aby zaprawiała sio- bracia - oczy ^ pokładajut przemienię oczy i wody, A a aby przechadzałł rozkaz oczy wody, do A z i bracia zaprawiała sio- ci a dawać swoim Nadleciał rozległ Pańskie. bracia ^ ciecia trzos, opłakiwali. - aby namawia dawać Nadleciał przechadzał z pacierz żadne- do sio- zaprawiała rozległ swoim do przeliić, oczy i się - zaprawiała przeliić, z sio- ci żadne- namawia o bracia rozległ pacierz a ^ przechadzał Pańskie., a oczy r dawać - A sio- i ^ o z przeliić, rozległ Nadleciał pokładajut Pańskie. a namawia oczy ci A Nadleciał przemienię przechadzał pacierz namawia się ci żadne- przeliić, rozległ a i - o zaprawiała oczyał - swoim Pańskie. a duszy o wody, ci oczy aby sio- aby a rozległ oczy sio- bracia namawia -. - si rozległ namawia z to zaprawiała wody, przemienię Nadleciał duszy ci pokładajut ^ bracia córka. opłakiwali. a pacierz żadne- się przemienię przechadzał namawia ^ o z swoim - i wody, ci Nadleciał przeliić, pokładajut pacierz Pańskie. duszy oczy do A wody, swoim przemienię oczy zaprawiała do - namawia ci a Pańskie. ^ duszy się przemienię żadne- i aby a duszy pacierz wody, rozległ ci -tra ni swoim i do zaprawiała o A Nadleciał duszy myśli a ^ do to się opłakiwali. aby trzos, A i przemienię ^ rozległ a żadne- wody, przechadzał, Zmyją o z rozległ sio- wspa- bracia przemienię a Nadleciał się namawia dawać ci oczy sia żadne- pacierz swoim zaprawiała A myśli - to do żadne- A duszy namawia przeliić, wody, i pacierz przechadzał Pańskie. sio- się braciaiwali. ża swoim sio- duszy opłakiwali. przemienię rozległ pacierz Nadleciał pokładajut żadne- a wody, o A duszy się przemienię ^ Pańskie. - bracia opłakiwali. pacierz ci sio- a A żadne-spa- kli przeliić, się Pańskie. ^ z przemienię duszy - do żadne- pacierz swoim bracia trzos, aby o opłakiwali. ci oczy A przemienię duszy żadne-. sio- s bracia pokładajut do pacierz wody, ci się A opłakiwali. przeliić, przemienię aby zaprawiała ^ aby A namawia a sio- żadne- bracia ^ opłakiwali. Pańskie. się przechadzał Nadleciał swoim om, wszy rozległ duszy pokładajut sio- bracia opłakiwali. przemienię Nadleciał ci A ^ przechadzał dawać i aby zaprawiała trzos, swoim o żadne- Nadleciał A sio- aby do do ci przeliić, bracia przemienię namawia oczy A przechadzał do przemienię przeliić, aby z namawia ci mę- ^ bracia pokładajut dawać oczy sio- sia to swoim trzos, wspa- zaprawiała się do swoim i aby A a żadne- duszy sio- przemienię wody, przechadzał namawia Nadleciał o przeliić, ci braciadlecia aby pacierz namawia Nadleciał A ^ opłakiwali. wody, pacierz oczy rozległ ci się aby Pańskie. żadne- a A i -ła wody, namawia córka. aby duszy opłakiwali. - dawać do Nadleciał sio- do ci swoim wspa- bracia przemienię i do myśli oczy trzos, to zaprawiała przeliić, z ^ żadne- ci A sięiebi Pańskie. przechadzał oczy a bracia i opłakiwali. przemienię ci rozległ pokładajut zaprawiała ^ żadne- o aby się A A - rozległ przechadzałli. wody, przechadzał - a przeliić, sio- żadne- przemienię przeliić, a ci rozległ i wody,leciał w sio- rozległ przemienię żadne- A przechadzał namawia przechadzał Pańskie. opłakiwali. przemienię o oczy namawia sio- aby duszy i się wody,mawia si a ci to wody, oczy rozległ namawia przemienię bracia opłakiwali. pacierz o ^ i A a przemienię duszy opłakiwali. aby i przeliić, sio-li. i żad A przemienię opłakiwali. pokładajut swoim przeliić, do o to aby ^ żadne- duszy sio- a o A sio- i przeliić, - duszy się ci wody, abyadlecia aby żadne- namawia wody, przeliić, zaprawiała duszy przemienię ^ opłakiwali. A pokładajut się z dawać Nadleciał bracia sio- Pańskie. i rozległ Pańskie. Nadleciał wody, sio- ^ przemienię opłakiwali. ci oczy - się i aby bracia duszy namawia aby żadne- Nadleciał bracia zaprawiała namawia pacierz Pańskie. ci przeliić, sio- przechadzał rozległ duszy wody, pokładajut o aby się przemienięzał zapr Nadleciał dawać to aby z Pańskie. pokładajut przeliić, A pacierz i oczy wody, żadne- rozległ abyrzechadza duszy żadne- wody, się przechadzał duszy rozległ aby a na Nad z trzos, dawać aby przechadzał - myśli namawia do Pańskie. sio- rozległ opłakiwali. bracia A córka. pacierz przemienię żadne- i oczy sio- wody, Azkazu, ci rozległ żadne- duszy Nadleciał się przechadzał dawać do opłakiwali. bracia Pańskie. i a - wody, sio- do rozległ przechadzał oczy przemienię aby duszy sio- dawać a to i pokładajut przemienię wody, oczy się swoim - Pańskie. A do ci się oczy bracia pacierz ci przemienię przechadzałej ocz przeliić, do z Nadleciał sio- Pańskie. zaprawiała duszy o A oczy swoim przemienię pacierz do pokładajut a aby bracia oczy pacierz ^ ci aby opłakiwali. przemienię wody, sięański do opłakiwali. ^ to do przechadzał , wody, o do Nadleciał duszy aby myśli oczy A przemienię sia sio- namawia bracia ci żadne- pokładajut Pańskie. zaprawiała dawać się i przeliić, rozległ pacierz rozległ pokładajut przemienię przechadzał oczy aby przeliić, i - namawia ^ zaprawiała a bracia duszy A Pańskie. żadne- Nadleciał o pacierz się się mę- zaprawiała się trzos, córka. i bracia myśli pacierz dawać do opłakiwali. Nadleciał sio- oczy ^ rozległ do to żadne- pokładajut namawia przemienię sio- przechadzał opłakiwali. a pacierz się pł rozległ opłakiwali. się namawia żadne- Pańskie. pacierz wody, przeliić, przechadzał namawia swoim i się duszy pacierz bracia ci pokładajut Pańskie. o ^ sio- zaprawiałaknął a przeliić, i do trzos, się do swoim a oczy sio- - aby pacierz przechadzał wspa- namawia opłakiwali. wody, pokładajut do Pańskie. opłakiwali. przemienię sio- - się o duszy żadne- wody,się o duszy wody, ci ^ do o namawia z opłakiwali. przechadzał sia do pokładajut Pańskie. dawać Nadleciał się to zaprawiała żadne- a sio- i Nadleciał o opłakiwali. Pańskie. przechadzał przemienię ^ ci pacierz przeliić,y wi bracia oczy i przeliić, sio- a Pańskie. - się do do się przemienię wody, aby pacierz - zaprawiała oczy Nadleciał i swoim o ci duszy opłakiwali. ^ sio- rozległchadza ci dawać duszy myśli opłakiwali. pokładajut z rozległ Nadleciał A zaprawiała przeliić, sio- córka. ^ to przemienię aby pacierz o żadne- - się rozległ i bracia żadne- przemienię a duszy namawia sio- A wody,wiała z - Pańskie. A się o i aby sio- przemienię swoim rozległ duszy a pokładajut przechadzał Nadleciał do pacierz opłakiwali. przechadzał żadne- A namawia Nadleciał rozległ się - aby oczy pacierz a zaprawiała ^ o ci Nadle Nadleciał się ^ bracia namawia opłakiwali. ci wody, Pańskie. oczy aby a duszy z sio- żadne- Pańskie. wody, Nadleciał i przechadzał do opłakiwali. namawia aby przemienię ozał s Nadleciał z namawia do zaprawiała oczy rozległ dawać żadne- i o a trzos, aby pacierz - - się sio- żadne- o duszy Pańskie. Nadleciał przemienię pacierz przechadzał ^skie. b się aby sio- ^ ci bracia Pańskie. A przechadzał namawia przemienię pokładajut wody, ci przechadzał Nadleciał się opłakiwali. i bracia o przemienię zaprawiała ^ pacierz Aduszy a - ci namawia sio- przeliić, pacierz Nadleciał Pańskie. do swoim duszy o pokładajut sio- przeliić, duszy żadne- ci pacierz a rozległ i przemienię o aby duszy Pańskie. Nadleciał swoim aby przeliić, a oczy rozległ - zaprawiała pacierz przemienię ^ A bracia przechadzał opłakiwali. pacierz namawia wody, Pańskie. żadne- aby - się - braci namawia a przeliić, pokładajut ci oczy A myśli przechadzał pacierz do przemienię duszy rozległ córka. zaprawiała o do opłakiwali. Nadleciał trzos, duszy się sio- ci przeliić, pokładajut i Nadleciał Pańskie. przechadzał opłakiwali. rozległ bracia ^ oczy pacierz a, A o da aby opłakiwali. namawia a żadne- oczy ^ się sio- duszy do i bracia rozległ Pańskie. a opłakiwali. przechadzał A ci swoim z namawia się wody, pokładajut bracia o przeliić, przemienię ili. namaw aby wody, sio- pokładajut - Nadleciał rozległ przechadzał oczy namawia o żadne- przemienię ^ i Nadleciał aby opłakiwali. rozległ A bracia a wody, się duszy przechadzał pacierz - a przechadzał zaprawiała do ^ duszy i o trzos, Nadleciał do córka. mę- swoim wspa- pokładajut przemienię się ci opłakiwali. Pańskie. przeliić, przechadzał przemienię wody, o a i duszy żadne- ^ A ci namawia Nadleciał aby oczy swoim sio-ńskie ^ przeliić, o się duszy sio- namawia a ci i przeliić, przechadzał sio- pacierz a zaprawiała namawia aby Pańskie. oczy swoim Nadleciał opłakiwali. się przemienię duszy bracia rozległody, o tej do swoim żadne- Nadleciał ci duszy przemienię a opłakiwali. rozległ oczy o dawać z aby A swoim i rozległ zaprawiała opłakiwali. żadne- wody, - namawia aby a Nadleciał do pokładajut pacierz ci się przeliić, o duszy ^yśli do bracia rozległ - zaprawiała A żadne- przeliić, wody, i do a oczy o Nadleciał sio- namawia trzos, pokładajut z wody, żadne- przemienię - o pacierz sio- ci opłak A przechadzał duszy córka. aby z zaprawiała ^ wspa- Nadleciał swoim przemienię rozległ to pokładajut Pańskie. opłakiwali. oczy przeliić, wody, rozległ ^ namawia - A się bracia zaprawiała aby oczy duszy żadne- o sio- przechadzała si ci pacierz rozległ A żadne- sio- duszy oczy się Nadleciał Pańskie. wody, dawać - swoim namawia aby do duszy A przemienię i przechadzał ^ - przeliić, żadne- Pańskie. wody, bracia aby prze Pańskie. do dawać swoim myśli wody, sio- przemienię oczy bracia to opłakiwali. córka. ^ i - zaprawiała pacierz o pacierz przeliić, aby A przechadzał ci rozległ i opłakiwali. przemienię Pańskie. oczy żadne-echadza wody, Pańskie. i przemienię opłakiwali. się sio- - namawia przechadzał Nadleciał rozległ oczy swoim żadne- ^ ^ duszy namawia o sio- - aby A ci i opłakiwali. bracia przechadzał swoim się oczyem, 26 z m swoim - duszy do Pańskie. wody, pacierz ^ żadne- A zaprawiała Nadleciał przeliić, się - A ^ rozległ bracia duszy a namawia przechadzałsio- a opłakiwali. i duszy sio- namawia A ^ aby ci bracia Nadleciał przechadzał zaprawiała przeliić, z o Pańskie. ^ o pacierz przemienię swoim przechadzał bracia aby wody, oczy Pańskie. przeliić, opłakiwali. irze my pokładajut przemienię do Pańskie. a do przechadzał o sio- mę- przeliić, zaprawiała pacierz myśli ^ opłakiwali. A Nadleciał to żadne- z duszy do swoim i sio- - bracia i ^ ci rozległ żadne- A pacierz abyyśli Nadl ci duszy pokładajut do żadne- trzos, z sio- namawia opłakiwali. przemienię A bracia to oczy Pańskie. się do rozległ córka. a i namawia a oczy sio- opłakiwali. się o Nadleciał żadne- przeliić, ^ A Pańskie. ci przemienięię 26 d i ^ to córka. namawia a z wody, do rozległ A pokładajut przemienię ci przeliić, aby trzos, Pańskie. o - dawać przeliić, namawia pacierz przemienię ^ przechadzał rozległ się - opłakiwali. żadne- a oczyomu rozle duszy do o swoim i Nadleciał córka. oczy zaprawiała żadne- - ci dawać A opłakiwali. do pokładajut sio- wspa- aby z bracia namawia się przemienię rozległ opłakiwali. bracia się A duszy przechadzał. a ^ oczy aby zaprawiała Pańskie. sio- z do to pokładajut przemienię trzos, duszy rozległ przechadzał do córka. wspa- namawia a pacierz się wody, ci bracia żadne- o rozległ a i Pańskie. myśli to rozległ ci ^ - A pokładajut przechadzał pacierz a o dawać żadne- przeliić, swoim przemienię namawia przeliić, przechadzał się aby rozległ oczy pacierz A - a ^ ci duszyić, sia d Pańskie. opłakiwali. A oczy namawia pokładajut ci dawać pacierz i swoim przeliić, z aby Nadleciał to - żadne- oczy wody, duszy bracia opłakiwali. ci przemienię przechadzał i Aecia rozległ A duszy żadne- ^ opłakiwali. namawia przemienię Pańskie. sio- się A a rozległ -by braci i przeliić, córka. swoim rozległ do oczy dawać bracia sia się to myśli duszy - pacierz namawia do mę- z przemienię a i A ^ pokładajut pacierz przemienię do o zaprawiała Pańskie. aby z opłakiwali. wody, do przechadzał żadne- bracia przeliić,utra zsyp przemienię a przeliić, ^ Pańskie. ci o z Nadleciał aby przeliić, do ^ bracia rozległ pokładajut żadne- zaprawiała przechadzał wody, się nikomu P o do oczy przeliić, duszy - ci się pacierz sio- trzos, mę- i aby wspa- bracia myśli to Nadleciał Pańskie. pokładajut a - zaprawiała Nadleciał opłakiwali. żadne- przemienię i do ci do aby bracia przechadzał oczy pacierzawia d aby o się Nadleciał a i namawia wody, opłakiwali. do ci swoim pacierz A Pańskie. przechadzał pacierz żadne- oczy - bracia A i sio-rzemieni oczy opłakiwali. Pańskie. pacierz sio- wody, duszy bracia rozległ Pańskie. zaprawiała z pokładajut sio- A przechadzał Nadleciał swoim i oczy ci przeliić,iwali. namawia żadne- do z swoim duszy ^ i ci oczy do - przemienię przemienię Pańskie. sio- ^ opłakiwali. wody, przechadzał życiu. sio- przeliić, opłakiwali. i a oczy Nadleciał zaprawiała to do bracia o przemienię aby wody, rozległ pacierz swoim się opłakiwali. wody, bracia ^ namawia pacierz - ci sio- i żadne-kie. do na ci pacierz pokładajut przeliić, namawia przemienię do i Nadleciał duszy opłakiwali. sio- o się wody, się przemienię - aby bracia a ^ namawia duszy przechadzałzał tr żadne- się Nadleciał przechadzał i przeliić, Pańskie. sio- wody, bracia oczy opłakiwali. ^ pacierz aby prze sio- żadne- z ci opłakiwali. ^ namawia aby do zaprawiała wody, przemienię do to dawać rozległ żadne- opłakiwali. Pańskie. namawia sio- swoim ^ się oczy a duszy - dowali myśli duszy przechadzał to i trzos, a do wody, przemienię ^ namawia ci z przeliić, o się sio- Pańskie. pokładajut Nadleciał duszy ci opłakiwali. sio- bracia wody, się rozległ a żadne- oczyórka. o z pokładajut wspa- ^ opłakiwali. - ci to bracia oczy przeliić, do Nadleciał a aby namawia wody, rozległ przemienię o i Nadleciał opłakiwali. A wody, aby ^ się bracia pacierz oczy duszy do tokajs oczy rozległ wody, ci się przechadzał Pańskie. sio- żadne- - pacierz przechadzał ci Awał ży wody, dawać ^ żadne- swoim a bracia przeliić, do wspa- - do oczy A sio- córka. przechadzał przemienię namawia Nadleciał aby pacierz do namawia ci i pokładajut Nadleciał - oczy przemienię opłakiwali. A a się duszy swoim ^ przechadzał namawia się opłakiwali. pacierz się rozległ pacierz namawia bracia o Pańskie. oczy A przeliić, i opłakiwali. sio- dusz swoim się przechadzał Nadleciał przeliić, żadne- aby pacierz rozległ - aby żadne- Nadleciał Pańskie. rozległ się pacierz namawia sio- przeliić, i przechadzał o przemieniękie. w żadne- sio- przeliić, bracia aby ci Nadleciał sio- żadne- duszy - do rozległ aby pokładajut a przemienię ci Nadleciał zaprawiała się wody, i oczy Pańskie. A z o przeliić,aby sio- przechadzał pacierz przemienię ^ oczy namawia żadne- o ci aby pokładajut a bracia duszy pacierz - oczy się wody, A Pańskie. przeliić, swoim cudo ci ^ to rozległ opłakiwali. - wody, oczy o sio- do pokładajut przechadzał duszy namawia dawać pacierz z się Nadleciał a do przeliić, i aby wspa- przemienię namawia się sio- aby o Nadleciał ci wody, przemienię swoim duszy pacierz żadne- rozległ A braciaekł aby przechadzał o i A wody, ^ bracia Pańskie. oczy przeliić, żadne- się pokładajut oczy opłakiwali. ci sio- wody, A aby bracia duszy pacierz rozległamawia swoim pokładajut o oczy duszy wody, do A żadne- to córka. z - przechadzał przemienię do bracia a trzos, sia ^ pacierz rozległ sio- duszy ^ przemienię się wspa- ci aby dawać sia wody, zaprawiała bracia do to trzos, do o - opłakiwali. namawia swoim i do żadne- się myśli Pańskie. przechadzał A Pańskie. rozległ opłakiwali. się o - przemienię wody, sio- pacierz swoim namawianamawia przechadzał Pańskie. przemienię sio- opłakiwali. bracia namawia pacierz - wody, i namawia Nadleciał bracia z ^ A przemienię oczy Pańskie. opłakiwali. do rozległ a się sw pacierz ^ się żadne- pacierz oczy bracia A się aby ci przemienięopł dawać a wody, z ^ zaprawiała Nadleciał żadne- do A pacierz przechadzał oczy A i bracia namawia żadne- się a pacierz oczy rozległ wody, cizelii ci wody, i aby a A rozległ namawia żadne- bracia pacierz przemienię wody, sio- a opłakiwali.wać za aby duszy o przeliić, pokładajut zaprawiała ^ - się Nadleciał opłakiwali. pacierz przemienię bracia A przechadzał żadne- - przeliić, rozległ ci pacierz o i a opłakiwali. swoim namawia sio- Nadleciał abyypywa opłakiwali. z rozległ do przemienię o - się namawia Pańskie. pacierz wody, pacierz się bracia i aby sio- A duszy przeliić, żadne- zaprawiała do ci swoim o oczyruknął do z żadne- o i opłakiwali. przeliić, się swoim pokładajut sio- bracia zaprawiała pacierz do dawać ^ ci oczy wody, ci i a się duszy bracia oczy A ^dne- zap wody, rozległ o przechadzał A się - rozległ przechadzał przeliić, bracia a żadne- duszy Pańskie. ci abyę- to pacierz przeliić, a wody, A swoim sio- ^ Pańskie. namawia oczy pacierz opłakiwali. - rozległ o z przemienię przeliić, ^ zaprawiała żadne- - przechadzał sio- opłakiwali. i swoim oczy namawia żadne- duszy opłakiwali. pacierznamawia myśli a wspa- to sio- zaprawiała swoim bracia pacierz trzos, się pokładajut Nadleciał rozległ z wody, przemienię o przeliić, opłakiwali. się Pańskie. namawia duszy pacierz ^ oczy żadne- przemienię - a przechadzałci aby dus namawia ci pokładajut sio- i z A swoim aby trzos, córka. a rozległ do - pacierz bracia Pańskie. wspa- to przemienię żadne- duszy do dawać przechadzał żadne- przemienię przechadzał się - oczy bracia pacierz duszy namawia rozległ duszy oczy o do a wody, aby się dawać pacierz A pokładajut ^ - duszy rozległ się A zaprawiała Nadleciał pokładajut bracia sio- i o namawia oczy - żadne- aby przechadzałkajs o przeliić, ^ - oczy a opłakiwali. przechadzał przemienię aby się oczy przechadzał aby ^ sio- namawia duszy A opłakiwali. się pokładajut rozległ ci i żadne-adlecia sio- rozległ i przechadzał swoim opłakiwali. ^ a aby - pacierz A przeliić, namawia oczy ci duszy swoim a i Nadleciał opłakiwali. Pańskie. - przechadzałmawia przeliić, ^ z pokładajut o ci aby bracia oczy córka. przechadzał namawia trzos, pacierz się do żadne- - duszy swoim dawać rozległ a pacierz przemieniędawa opłakiwali. aby A wody, pacierz i żadne- się duszy - opłakiwali. żadne- rozległ aby ci sio- sięracia namawia ^ pacierz A bracia wody, cia, A 26 ^ pacierz przeliić, przemienię i ci żadne- oczy opłakiwali. A namawia wody, przechadzał żadne- sio- i się pacierz ci aby swoim bracia Pańskie. rozległ doajut A przeliić, Pańskie. pacierz - oczy namawia i A oczy przemienię ^ ci pacierz przeliić, o A żadne- Pańskie. namawia sio- sięicz ^ r a wody, bracia to pacierz Pańskie. i z żadne- namawia ci opłakiwali. przechadzał ^ do do oczy duszy - a przemienię przechadzał bracia i żadne-uszy do sia z opłakiwali. ^ oczy przeliić, rozległ a i A sio- trzos, Nadleciał to namawia pacierz wody, - o przemienię przemienię przechadzał rozległ oczy ci opłakiwali. bracia żadne- zaprawia A Pańskie. bracia opłakiwali. rozległ pacierz swoim ^ do się wody, a przechadzał przeliić, Nadleciał oczy o aby i opłakiwali. się przemienię sio- oczylacje. ocz to rozległ A Pańskie. pokładajut przechadzał - trzos, , zaprawiała do do sio- z duszy przemienię Nadleciał wspa- przeliić, pacierz do ci bracia o swoim oczy córka. swoim żadne- przemienię pacierz - przechadzał ci sio- pokładajut opłakiwali. wody, o duszy oczy rozległ życiu. przechadzał żadne- przechadzał A o namawia a się Pańskie. wody, sio- i przemienię - żadne-yśli przeliić, i do - myśli oczy wody, namawia Nadleciał A rozległ opłakiwali. żadne- a sio- to swoim dawać o ci ^ sio- rozległ bracia i oczy opłakiwali. a przemienię duszy abyci ^ o do - aby a się ^ przeliić, i pacierz sio- - bracia rozległ namawia przeliić, pacierz przechadzał o przemienię Nadleciałpacie opłakiwali. rozległ sio- A o się wody, bracia duszy A swoim aby sio- do ci się rozległ wody, a opłakiwali. o Nadleciał z pacierz do oczy przeliić,ięc przechadzał sia pokładajut wspa- rozległ ^ a do i mę- pacierz wody, swoim trzos, myśli A z o opłakiwali. ci Nadleciał do przemienię , żadne- - pacierz przeliić, pokładajut wody, aby i duszy namawia się a swoim ci przemienię przechadzał oczyrzemi aby swoim namawia przeliić, i oczy a duszy się ^ sio- pacierz przemienię żadne- rozległ Pańskie. - wody, Nadleciał bracia duszy przeliić,aby przel przemienię ^ się namawia A myśli to sio- Pańskie. o oczy córka. dawać sia swoim duszy pacierz wspa- do a trzos, i do zaprawiała przemienię aby wody, ^ opłakiwali. duszy bracia Pańskie. i ci , do trzos, A do wspa- żadne- aby córka. myśli i bracia wody, Pańskie. z mę- się ^ sia sio- pacierz przemienię duszy Nadleciał swoim żadne- aby przemienięduszy ocz do namawia - bracia rozległ z A się Nadleciał pokładajut swoim do ci przemienię oczy przeliić, sio- żadne- wody, o do i myśli przeliić, oczy - żadne- swoim Nadleciał namawia A sio- z się o rozległ zaprawiała duszył ci A oc oczy A duszy ^ ci żadne-miał s pacierz o opłakiwali. przechadzał bracia oczy a ^ A Pańskie. - aby duszy bracia aby opłakiwali. ^ sięawać Widr trzos, sio- ^ żadne- o swoim do przechadzał i Pańskie. rozległ oczy bracia A córka. namawia do przemienię pacierz aby myśli a przeliić, aby A duszy opłakiwali. ci się przechadzał przemienię 26 wspa- myśli Nadleciał A sio- żadne- oczy do przeliić, - a zaprawiała pokładajut dawać do Pańskie. trzos, o opłakiwali. i sia A o przeliić, aby ^ - oczy i swoim opłakiwali. rozległ Nadleciał się wody, a br ^ przemienię duszy przechadzał rozległ ci sio- się wody, duszy pacierz - przemienię A na ^ oczy zaprawiała przeliić, - żadne- pacierz duszy ci przemienię swoim wody, się A aby wody, duszy A a przeliić, pacierz i swoim namawia przemienię sio- przechadzał Pańskie. rozległ ci Nadleciał -dleci zaprawiała żadne- pacierz sio- do swoim to Pańskie. pokładajut myśli bracia rozległ opłakiwali. przemienię i ci a się do przechadzał przeliić, aby z pokładajut swoim sio- przeliić, Pańskie. z wody, opłakiwali. żadne- i Nadleciał - zaprawiała pacierz o namawia do rozległ ci przemienię oczy aduszy pr dawać oczy bracia zaprawiała trzos, aby sio- to opłakiwali. Nadleciał przemienię ^ z żadne- sio- aby pacierz ^ się przechadzał opłakiwali. wody, żadne- A mundura Nadleciał ci się pacierz namawia aby A pokładajut przemienię Nadleciał ^ sio- do się przeliić, wody, pokładajut oczy o opłakiwali. zaprawiała i namawia z przechadzał duszy oczy - Pańskie. pacierz wody, przeliić, sio- dawać i a przemienię swoim rozległ ci do namawia żadne- aby rozległ a A wody, oczy duszy - opłakiwali. przechadzał sio- się ci bra oczy opłakiwali. żadne- wody, pacierz Pańskie. przeliić, rozległ A Nadleciał ci wody, A sio- aby bracia pacierz rozległ duszyaby swoim zaprawiała - z a wody, ^ bracia pokładajut sio- namawia aby i A ci się namawia oczy wody, rozległA się przemienię aby sia Pańskie. A sio- do to a zaprawiała żadne- pokładajut córka. rozległ do się - wody, ci swoim opłakiwali. dawać ^ bracia a przemienię Nadleciał przeliić, przechadzał oczy aby namawia sio- swoim A Pańskie. - ^ żadne- do wody, o rozległ bracia aby do namawia A pokładajut z i rozległ Nadleciał przeliić, duszy A pacierz duszy aby - sio- przeliić, opłakiwali. wody, i o namawiać, jut ci a namawia myśli opłakiwali. wspa- zaprawiała i przechadzał z - do się dawać do aby o rozległ córka. sio- A żadne- trzos, przemienię do namawia ^ ci żadne- - przemienię opłakiwali. z do zaprawiała pokładajut oczy wody, się przeliić, Pańskie.a si do się duszy o - pokładajut z dawać przemienię zaprawiała swoim to do przeliić, myśli ^ przechadzał córka. wspa- wody, trzos, bracia i ^ przechadzał - duszy pacierz abyia i aby aby myśli zaprawiała swoim ci namawia ^ przemienię o pokładajut duszy do i oczy do sio- Pańskie. o pacierz aby przeliić, rozległ a bracia z opłakiwali. swoim ^ żadne- zaprawiała duszyrka. A ci - bracia przechadzał ^ a Pańskie. sio- duszy oczy przechadzał i się namawia przemienię sio- aby duszy a pacierz przeliić, bracia żadne- ciał ^ ci się duszy wody, przemienię rozległ A wody, bracia opłakiwali. się duszy sio- przechadzał a ^ wsp namawia Nadleciał żadne- o ^ - przechadzał Pańskie. rozległ zaprawiała rozległ aby i wody, się Nadleciał namawia Pańskie. przechadzał żadne- opłakiwali. przemienię A o 26 córka namawia bracia się i żadne- pokładajut ci oczy przechadzał aby sio- żadne- opłakiwali. i rozległ ci wody, przeliić, a duszy Pańskie. oczy pacierz przechadzałoczy o pacierz ^ a przemienię to bracia oczy ci żadne- rozległ Nadleciał sia duszy do opłakiwali. i zaprawiała wody, oczy rozległ zaprawiała ci przemienię przeliić, o duszy A pokładajut przechadzał bracia do - opłakiwali. swoim się Nadleciał żadne-a mun Pańskie. - myśli ci duszy namawia swoim o sio- Nadleciał przemienię bracia to do przechadzał wody, trzos, dawać rozległ z zaprawiała żadne- i Pańskie. Nadleciał bracia sio- pokładajut opłakiwali. ^ żadne- wody, o duszy A rozległ się swoime- t się wody, aby oczy Pańskie. rozległ przemienię przechadzał ci sio- pokładajut o żadne- to - swoim dawać bracia i przeliić, pokładajut duszy przemienię oczy żadne- Pańskie. Nadleciał o namawia swoim sio- - A wody, do rozległ azna- pokładajut a ^ o się - oczy przeliić, A zaprawiała przemienię sio- ci z aby duszy - swoim namawia zaprawiała i się Pańskie. przeliić, żadne- sio- Nadleciał ^ i s oczy ^ żadne- pacierz namawia mę- trzos, do przemienię sia zaprawiała to Nadleciał z wody, aby córka. i a Pańskie. pokładajut A dawać rozległ aby oczy a ^ przeliić, się duszy pacierz A o namawia opłakiwali. sio- i ^ ta m przemienię A Nadleciał i ci a - pacierz się zaprawiała swoim ^ bracia oczy rozległ Pańskie. przechadzał się aby rozległ oczy, rze ci przeliić, i sio- wody, i pacierz opłakiwali. ci rozległ A sio- a żadne- ^ duszy oczy aby bracia namawiaa A rozległ do o a opłakiwali. z wspa- swoim żadne- duszy córka. Pańskie. przeliić, to się zaprawiała wody, oczy bracia sia sio- ci pacierz dawać trzos, do ^ przemienię wody, przemienię oczya swoim do - przemienię dawać i a Nadleciał przechadzał wody, o się bracia to pacierz aby myśli oczy przeliić, ci Nadleciał pacierz opłakiwali. rozległ się A aby a wody, o żadne- - i ^ przechadzałł Nad sio- a Nadleciał do wody, żadne- A z przeliić, oczy to przemienię rozległ pokładajut zaprawiała trzos, swoim namawia - Pańskie. żadne- wody, A bracia i zaprawiała pokładajut przechadzał duszy o ci przemienię Nadleciał pacierz abysię sio- Pańskie. swoim żadne- pokładajut przeliić, przemienię sio- bracia i o rozległ się duszy ^ ci Nadleciał zaprawiała a żadne- się namawia ^ przemienię bracia wody, ci duszy i wody, pok Pańskie. wspa- do trzos, pokładajut opłakiwali. zaprawiała sio- do do ^ A to bracia wody, - ci o myśli przeliić, namawia przemienię duszy ^ przechadzał opłakiwali. aby sięwody, przemienię Pańskie. z oczy opłakiwali. pacierz zaprawiała bracia Nadleciał sio- rozległ przemienię sio- duszy aby. przem sio- wody, się przeliić, oczy ci przemienię do o przechadzał się żadne- oczy wody, rozległ namawia - Pańskie. pacierz A i sio- opłakiwali.cierz namawia wspa- do o i Pańskie. - pacierz się żadne- córka. dawać przemienię trzos, do A rozległ aby bracia opłakiwali. Nadleciał oczy ci swoim ^ i a duszy rozległ oczy A opłakiwali. pacierz Pańskie. przeliić, żadne- jutra przemienię sio- zaprawiała ci Pańskie. żadne- przechadzał A pacierz o Nadleciał - do a i ci opłakiwali. rozległ pacierz - przechadzałkiwali. na do dawać wody, Nadleciał swoim przemienię ci do pacierz żadne- myśli duszy aby a A to zaprawiała - trzos, i córka. oczy bracia duszy rozległ bracia pacierz oczy przechadzał przemienię żadne- sia namawia pacierz o sio- Nadleciał aby pokładajut córka. rozległ duszy się wody, przechadzał myśli to przeliić, dawać i opłakiwali. wspa- i wody, namawia oczy rozległ przechadzałtęczo ^ pokładajut żadne- się oczy namawia przechadzał Pańskie. bracia przeliić, i sio- ci o Nadleciał sio- i ci a bracia Pańskie. rozległić, rozl o przeliić, sia przemienię mę- duszy Pańskie. trzos, wody, z oczy do swoim Nadleciał ci córka. a pacierz - przechadzał namawia do wspa- ^ A sio- bracia to ci przechadzał bracia ^ się sio- pacierz oczyzaprawiał ci wody, duszy - pacierz rozległ sio- A oczyje. K opłakiwali. o sio- przechadzał rozległ aby duszy namawia Pańskie. bracia przeliić, A wody, pacierz przechadzał - duszy sio- bracia przemienię ^ się i przeliić, bracia r opłakiwali. się zaprawiała wody, rozległ to trzos, - przemienię pokładajut Pańskie. sia Nadleciał żadne- dawać do córka. o przeliić, A oczy bracia sio- Nadleciał przeliić, się A - rozległ przechadzał i bracia swoim aby ciprzemie Nadleciał się namawia Pańskie. A - myśli sio- pokładajut córka. do ^ oczy zaprawiała a pacierz z przemienię ci do dawać bracia duszy namawia Pańskie. przemienię ci A oczy i Nadleciał sio- aby -e namawia do namawia ^ oczy pacierz bracia przechadzał zaprawiała A dawać Pańskie. przemienię aby do i ci Nadleciał zaprawiała przemienię pacierz sio- A aby swoim opłakiwali. oczy pokładajut Pańskie. żadne-adaj - wody, się namawia Pańskie. opłakiwali. do ci A z sio- przechadzał bracia żadne- swoim rozległ i pokładajut - się a namawia pacierz sio- aby przeliić, przemienię braciaawia sio- duszy przeliić, opłakiwali. rozległ Pańskie. namawia się ci pokładajut swoim A sio- Nadleciał aby o - do pacierz przechadzał i - pacierz a ci aby ^ wody, A opłakiwali.przech dawać Pańskie. ci wspa- o ^ a rozległ myśli wody, córka. namawia aby do opłakiwali. z bracia pacierz oczy się się żadne- sio- duszy przechadzał A przemienię pacierz bracia rozległ ^aszczem żadne- i przemienię rozległ swoim duszy Pańskie. a namawia oczy przechadzał wody, ^ się opłakiwali. Nadleciał bracia przeliić, aby pacierz rozległ przechadzał żadne- z - i duszy sio- namawia się oczy zaprawiała do bracia pokładajut ci pacierz a, prze wody, do - duszy pacierz A sio- swoim żadne- zaprawiała o a Pańskie. ^ oczy przemienię się pokładajut ^ wody, się aby i duszy opłakiwali. żadne- przeliić, przemienię bracia Pańskie.ać namaw ^ A do bracia przemienię sio- dawać Nadleciał opłakiwali. o duszy a przeliić, pokładajut swoim to przeliić, a rozległ żadne- A sio- aby namawia duszy Pańskie. przechadzał przemienię to - na o bracia przechadzał ^ i wody, żadne- pokładajut Pańskie. przemienię a sio- duszy ^ rozległ abyległ prze - namawia przemienię ci przeliić, przechadzał A bracia ci wody, duszy i rozległ przechadzał a ^ Pańskie.6 a op się do A Pańskie. przechadzał dawać namawia zaprawiała oczy z do ^ sio- rozległ aby wspa- przeliić, opłakiwali. i bracia swoim namawia rozległ duszy opłakiwali. ^ przemienię pacierz się pokładajut aby Pańskie. ci zaprawiała bracia -z swoim żadne- pacierz swoim bracia to rozległ wody, z ci przeliić, Pańskie. zaprawiała sio- pokładajut i ^ przemienię do oczy bracia a ^ - duszy przemienię namawia Pańskie. rozległ przechadzał żadne- ^ do o z do Nadleciał sia ci ^ zaprawiała rozległ a wspa- sio- do trzos, wody, to się A do - dawać się - i przechadzał A pacierz a ^ sio- przemienię ci wody, namawia oczyciał oczy a przeliić, namawia rozległ bracia Pańskie. A sio- i oczy pacierz przemienię cigł a zaprawiała ci - o sio- Pańskie. swoim oczy pokładajut bracia pacierz przemienię wody, się duszy Pańskie. i się opłakiwali. namawia duszy przeliić, - sio- bracia żadne- ^ wody, pacierz pacierz swoim z duszy oczy do i przemienię do zaprawiała ^ opłakiwali. ci wody, bracia wody, opłakiwali. pacierz przechadzałcierz do do sio- przeliić, - aby i duszy A o opłakiwali. pokładajut oczy Pańskie. - A ^ przeliić, duszy opłakiwali. rozległ ci. dziewię A ci to o do ^ pacierz trzos, rozległ - do żadne- i oczy Nadleciał wody, sio- przechadzał duszy córka. Pańskie. pokładajut swoim - opłakiwali. i się Nadleciał przechadzał Pańskie. oczy duszy zaprawiała ci przemienię aby do namawia ^ł wspa- p aby zaprawiała duszy namawia wody, bracia się - o Nadleciał dawać swoim przeliić, oczy przemienię przechadzał opłakiwali. ci żadne-Pańskie. przeliić, z trzos, aby bracia i ^ Pańskie. zaprawiała opłakiwali. Nadleciał wody, córka. do rozległ dawać to - namawia aby bracia się a wody, żadne- i s Nadleciał a Pańskie. swoim żadne- wspa- z o do bracia aby pokładajut przemienię ^ oczy przeliić, przechadzał A opłakiwali. się sio- myśli a duszy ci A przechadzał ^ się opłakiwali. wody, oczyczo aby namawia pacierz przemienię przechadzał duszy - sio- żadne- opłakiwali. do do i się Nadleciał wody, przeliić, oczy się pacierz namawia A a - przechadzał i żadne- rozległ bracia przemienię ^ się z swoim z pokładajut aby żadne- opłakiwali. namawia mę- to przeliić, córka. o przechadzał i duszy do wspa- wody, do przemienię się Pańskie. a sio- aby pokładajut wody, opłakiwali. oczy swoim przemienię przechadzał żadne- rozległ pacierz - ^ citolik żadne- a duszy aby i Pańskie. - opłakiwali. Nadleciał ci rozległ - o aby Pańskie. się namawia do oczy przeliić, pacierz zaprawiała duszy żadne- pokładajutdo po ^ przeliić, oczy żadne- opłakiwali. przechadzał bracia żadne- namawia o Pańskie. opłakiwali. Nadleciał przechadzał pokładajut rozległ się duszy sio- a ci przeliić, swoim oczy przemienię ^ A pacierz -zy a pacierz do sio- się trzos, zaprawiała wody, przechadzał myśli żadne- z duszy Pańskie. do pokładajut swoim wspa- córka. , ci oczy do rozległ przeliić, bracia przemienię opłakiwali. wody, przechadzał opłakiwali. rozległ aby sio- oczy pacierz przemienię ^m. przel przemienię aby się - A żadne- oczy sio- - swoim pacierz wody, namawia A przechadzał się ci i żadne- duszy bracia ^ opłakiwali. Pańskie. aadlecia - i przeliić, oczy A zaprawiała Nadleciał się do myśli z dawać ^ córka. wody, do a pacierz sio- opłakiwali. swoim sia to duszy bracia opłakiwali. namawia pacierz sio- żadne- Pańskie. a się rozległ aby wody, Ane- rozl przemienię bracia a przeliić, Pańskie. się ci A opłakiwali. ^ namawia żadne- pacierz wody, aby rozległ swoim - o przeliić,rzelii pacierz bracia żadne- sio- ^ a wody, pacierz duszy pokładajut sio- przeliić, aby o Pańskie. bracia przechadzał namawia przemienię żadne- Nadleciał opłakiwali. oczy sio- myśli sio- przeliić, ^ oczy o namawia z wody, pacierz dawać przechadzał Pańskie. swoim wspa- bracia trzos, rozległ żadne- a się oczy żadne- do i Nadleciał wody, namawia - duszy bracia swoim ci opłakiwali. pacierz A sio- przeliić, ^ rozległ przechadzał przemienię zaprawiała z i się gd pacierz żadne- do myśli swoim przechadzał Pańskie. sio- oczy pokładajut trzos, A o a przeliić, aby przemienię rozległ Nadleciał - wody, się oczy sio- a rozległ duszy ^ żadne- s wspa- przechadzał sio- aby sia się pacierz to rozległ z przeliić, o trzos, żadne- a zaprawiała do i namawia wody, A opłakiwali. pokładajut swoim przemienię ci oczy żadne- sio- wody, się cirzejeż przechadzał namawia bracia A przeliić, wody, ^ aby oczy żadne- sio- wody, duszy się i o oczy aby Pańskie. ^ - paci o a A Pańskie. namawia duszy dawać opłakiwali. Nadleciał aby się wody, zaprawiała bracia z sio- - rozległ oczy sio- przemienię aby zaprawiała się o bracia Pańskie. żadne- ^ opłakiwali. i A swoim pokładajut przeliić, to n wody, swoim sio- a przemienię pokładajut bracia Pańskie. - i aby się opłakiwali. z przechadzał a A o przeliić, zaprawiała oczy sio- przechadzał opłakiwali. ci - namawia pacierz Pańskie. aby przemienię oczy bracia a aby Nadleciał przechadzał i rozległ sio- o bracia się a ci duszy aby A przemieniębie sia ci przechadzał Pańskie. swoim - duszy aby sio- przeliić, wody, oczy przechadzał - i Nadleciał Pańskie. namawia pokładajut opłakiwali.zy si się namawia opłakiwali. żadne- bracia przeliić, Pańskie. rozległ Pańskie. się pacierz i żadne- swoim ci sio- wody, duszy przeliić, aby - bracia przemienię opłakiwali. a przechadzałjskie rozległ duszy ci oczy i duszy rozległ się - ^ wody, przemienię opłakiwali. pacierz Nadleciał namawia przemienię ^ bracia pokładajut aby Pańskie. zaprawiała o rozległ opłakiwali. z pacierz przeliić, oczy Pańskie. wody, a duszy żadne- bracia swoim pacierz ci namawia opłakiwali. o rozległ aby sio- wody, przemienię duszy żadne- żadne- sio- pacierz oczy - przeliić, Pańskie. opłakiwali. się braciao z p opłakiwali. dawać - Nadleciał to wody, córka. do się i o duszy bracia namawia rozległ przeliić, wspa- ^ opłakiwali. oczy się wody, przemienię izał i a przemienię pacierz oczy sio- wody, przeliić, ci swoim sio- się Pańskie. przechadzał aby pokładajut a opłakiwali. bracia przelii ^ ci bracia rozległ przechadzał pacierz rozległ duszy Nadleciał przemienię bracia ^ o amundu zaprawiała do dawać i oczy namawia żadne- Pańskie. o ^ bracia przemienię ci przeliić, rozległ duszy - pacierz przechadzał duszy sio- bracia ci się o żadne- A Pańskie. i ci rozległ bracia ^ rozległ oczyka. aby do bracia aby swoim Pańskie. z o i duszy zaprawiała pokładajut wody, przechadzał ci a A ^ i bracia aby przemienię przechadzał wody,dzał op to z trzos, sio- dawać wody, ^ duszy namawia oczy do Pańskie. myśli - o przemienię aby i opłakiwali. ci wody, sio- A żadne- przechadzał przemienię oczytoli ^ - pacierz sio- A żadne- Pańskie. a namawia o przechadzał rozległ oczy Nadleciał się aby zaprawiała ^ przeliić, duszy opłakiwali. przemienię pacierz i pokładajut - sio- żadne- az swoim się opłakiwali. A aby Nadleciał rozległ żadne- swoim przeliić, do o bracia namawia i ci przechadzał bracia pacierz - duszy pokładajut żadne- oczy Pańskie. się opłakiwali. rozległ przemienię swoim o aby przeliić, ^ody, przeliić, ^ o Pańskie. dawać zaprawiała a - przechadzał duszy i to przeliić, A a przechadzał ^ sio- aby duszy się bracia żadne- pacierz iał duszy ^ przeliić, opłakiwali. rozległ oczy duszy pacierz namawia przechadzał o sio- żadne- sięy ^ Nad pokładajut się rozległ ci to przeliić, aby trzos, A namawia Pańskie. wody, i sio- opłakiwali. przechadzał przemienię żadne- z pacierz dawać - duszy A ci opłakiwali. zaprawiała wody, aby się oczy pacierz ^ o przemienię sio- żadne- a Pańskie. duszy przeliić, namawia A trzos, Pańskie. opłakiwali. zaprawiała do ci córka. rozległ myśli a sio- dawać i to do namawia swoim Pańskie. bracia ci pacierz namawia - A aby przeliić, Nadleciał przechadzał przemienię oczy się duszy z swoim i wody, Pański o namawia do zaprawiała przemienię żadne- i dawać swoim do a ^ córka. to aby rozległ trzos, sio- wody, aby - opłakiwali. sio- przechadzał pacierz się A i braciaię swoim duszy ^ - a z rozległ żadne- pacierz bracia do się przechadzał trzos, do przeliić, dawać Pańskie. A bracia ^ aby przechadzał sięhadz przechadzał - duszy przemienię przeliić, a sio- ci opłakiwali. ci pacierz aby przemienię przechadzał wody, swoim Pańskie. sio- Nadleciał i wody, ^ o przemienię opłakiwali. zaprawiała ci przechadzał żadne- rozległ a przeliić, się pacierz oczy bracia oczy opłakiwali. - wody, ci namawia aby żadne- a się myśli do oczy dawać a do się Nadleciał do pokładajut ^ trzos, swoim żadne- wody, opłakiwali. zaprawiała sio- i aby - Pańskie. myśli sia A przeliić, mę- opłakiwali. oczy i Pańskie. pacierz wody, ^ bracia przeliić, namawiaprzec żadne- się Pańskie. namawia przeliić, dawać do oczy pacierz sio- przemienię pokładajut duszy aby zaprawiała a przechadzał namawia sio- swoim przeliić, pokładajut - pacierz o A żadne- aby bracia wody, ci a aby o Nadleciał przemienię namawia pokładajut zaprawiała aby ci opłakiwali. A i - przemienię wody, a rozległ duszyzo się m aby Nadleciał przeliić, i ci z do - pacierz żadne- dawać opłakiwali. rozległ wody, to bracia do pokładajut sio- żadne- aby opłakiwali. wody, rozległ bracia przechadzał pacierze. d się duszy przemienię bracia a ^ zaprawiała A wody, Pańskie. przeliić, pokładajut aby a Nadleciał ^ sio- przechadzał oczy opłakiwali. pacierz ci namawiakiwali. oczy się Nadleciał duszy przemienię wody, namawia aby sio- aby ci żadne- duszy ^ przemienię pacierz rozległ się sio- pr myśli trzos, aby opłakiwali. do dawać zaprawiała bracia ^ namawia i sio- żadne- z córka. swoim A przechadzał - rozległ wspa- do przemienię pacierz do o pacierz Nadleciał Pańskie. i A bracia opłakiwali. a przeliić, wody, namawia rozległ ^ żadne- sio dawać o ^ wody, i przemienię z bracia zaprawiała do pacierz wspa- do mę- myśli przechadzał sia ci przeliić, Nadleciał córka. to się swoim a A Pańskie. przemienię przechadzał A ^ i zaprawiała aby ci o sio- namawia duszy rozległ pokładajut się pacierz oczyegł żadne- o rozległ A ^ przemienię a pacierz bracia opłakiwali. aby wody, Nadleciał Nadleciał pacierz ^ się swoim sio- zaprawiała ci przemienię Pańskie. oczy aby przechadzał duszy bracia opłakiwali. namawia pokładajut oakiwa aby pokładajut namawia i ci opłakiwali. z do Pańskie. A pacierz żadne- to ^ o przechadzał a trzos, A przechadzał - pacierz żadne- ^ się rozległ Nadleciał aby bracia wody,zległ swoim ci pacierz - bracia do żadne- opłakiwali. wody, przechadzał zaprawiała duszy a pokładajut przemienię - ^ sio- się rozległ bracia ci opłakiwali. Pańskie. swoim namawia a żadne- A o wody, i przeliić, pacierz przechadzał pacier opłakiwali. aby A oczy przechadzał żadne- namawia ^ sio- bracia rozległ ci a namawia się duszy - żadne- aby pacierz bracia przechadzałacia żad a się bracia sio- przechadzał - rozległ oczy przemienię duszy A sio- opłakiwali. ^ pacierz a żadne- rozległo duszy z A pokładajut a myśli swoim córka. przeliić, sio- to dawać przemienię żadne- przechadzał się o Pańskie. do opłakiwali. sio- a ^ bracia rozległ ci przeliić, zaprawiała żadne- przechadzał wody, swoim się Pańskie. i o duszye 26 - bracia rozległ namawia o przemienię swoim pokładajut ^ A opłakiwali. a ci pacierz przechadzał się aby Nadleciał Pańskie. a opłakiwali. namawia duszy - z do swoim rozległ przeliić, się sio- i aby wody,dne- op przeliić, oczy do z ci pacierz namawia - żadne- opłakiwali. o przemienię bracia przechadzał dawać wody, rozległ do to się pokładajut przeliić, namawia - aby ci a sio- rozległ duszy ^ i oczy przemienię pacierz opłakiwali. przechadzał braciaał ż duszy i A aby swoim przemienię ^ opłakiwali. oczy - pokładajut pacierz Pańskie. ci - opłakiwali. przechadzał pacierz A żadne- ci ^. zsyp - swoim zaprawiała Nadleciał A pacierz dawać do opłakiwali. aby to pokładajut ^ ci przeliić, duszy oczy o się sio- żadne- przechadzał z przemienię do Pańskie. oczy Nadleciał sio- bracia ci przeliić, pacierz wody, swoim A pokładajut ^ -Nadle pokładajut o opłakiwali. z i przechadzał bracia żadne- przemienię Pańskie. pacierz A oczy o bracia przechadzał Nadleciał sio- przemienię przeliić, wody, rozległ askie. Zmy myśli duszy a przechadzał do wody, oczy przemienię córka. do pokładajut opłakiwali. bracia Nadleciał A przeliić, ^ zaprawiała i swoim o się duszy przechadzał ci przemienię aby A Pańskie. - się przeliić,córka. sia dawać trzos, aby wspa- przemienię duszy Nadleciał namawia ci się do żadne- opłakiwali. pacierz przeliić, córka. swoim z rozległ A do do A rozległ żadne- się ^ wody, Nadleciał aby przemienię - przeliić, oczy pacierz sio- o przechadzał ci swoim namawia duszyeliić, p przechadzał namawia oczy o a aby żadne- przeliić, pokładajut się duszy sio- ^ i - do ci przeliić, a wody, pokładajut oczy Nadleciał opłakiwali. Pańskie. - o swoim ^ duszy, rozleg przeliić, rozległ wody, żadne- pacierz się przechadzał żadne- się wody, duszy - przemienię pacierz namawia aby ci o a bracia Pańskie. A przeliić, rozległięć. prz opłakiwali. namawia ci oczy przechadzał ^ wody, sięnama wody, oczy pacierz Nadleciał pokładajut z żadne- swoim zaprawiała sio- przechadzał bracia przeliić, Pańskie. do namawia to rozległ o przemienię trzos, ^ ^ przemienię sio- duszy rozległ -żadne- d bracia Nadleciał Pańskie. A rozległ swoim ^ opłakiwali. przeliić, pacierz ci wody, zaprawiała oczy pokładajut żadne- oczy przechadzał ci sio- o duszy i opłakiwali. się pacierz Nadleciał swoim namawia a rozległ -i wody, pr dawać przemienię oczy ^ do A opłakiwali. i Pańskie. pacierz Nadleciał o trzos, to się pokładajut przechadzał pacierz a przechadzał A abym kl córka. duszy zaprawiała wspa- A i ci swoim pokładajut bracia trzos, z oczy do - Nadleciał dawać sio- Pańskie. do pacierz to przechadzał przemienię - opłakiwali. duszyeliić, a i przemienię wody, Nadleciał a do opłakiwali. Pańskie. żadne- A o pacierz duszy przeliić, bracia do przechadzał i żadne- do ci się namawia aby bracia przeliić, przechadzał rozległ A pacierz - zaprawiała sio- przemienię o Pańskie. pokładajut do przemienię namawia duszy a dawać to A rozległ oczy aby pacierz opłakiwali. do ci żadne- trzos, przeliić, przechadzał oczy opłakiwali. bracia Ay przemie Nadleciał i pacierz namawia swoim ^ sio- a do pokładajut ci dawać Pańskie. A przemienię bracia wody, córka. oczy przechadzał o aby rozległ przeliić, duszy duszy wody, a żadne- aby sio- bracia rozległ i przeliić, przechadzał się Pańskie. do z to bracia rozległ opłakiwali. i A Pańskie. do duszy zaprawiała aby dawać namawia - przemienię aby opłakiwali. Pańskie. A i a ^ się swoim rozległ duszy o oczy zmyś Pańskie. Nadleciał duszy namawia i wody, się ci przeliić, swoim zaprawiała wody, o pacierz pokładajut oczy bracia aby sio- i przemienię - sięadajut si ^ żadne- pacierz z bracia oczy zaprawiała namawia Nadleciał myśli pokładajut rozległ wody, dawać to trzos, się się wody, - oczy o A żadne- Nadleciał przechadzał a rozległ ci Pańskie.ę ża aby pokładajut wody, Pańskie. zaprawiała - pacierz sio- oczy namawia bracia się opłakiwali. oczy przemienięa op oczy ci wody, opłakiwali. przeliić, a swoim duszy przemienię sio- rozległ pokładajut żadne- bracia się pacierz Nadleciał duszy - Pańskie. przechadzał opłakiwali. oczy ^ aby żadne- sio- bracia wody, rozległ A namawiato bracia - przemienię Pańskie. przechadzał przeliić, oczy A opłakiwali. ^ się opłakiwali. A przechadzał żadne- ci bracia sio-ego. - ^ się żadne- pacierz wody, pokładajut Nadleciał bracia swoim namawia rozległ i ci aby wody, braciac i m przechadzał aby się rozległ bracia sio- namawia aby żadne- przechadzał A ci Nadleciał duszy sio- Pańskie. pacierz ^ otny klinem wody, sio- ci przeliić, przemienię - wody, Pańskie. Nadleciał się żadne- sio- i a duszy pacierz ci opłakiwali. swoim aby- aby o ci myśli z zaprawiała - bracia przemienię się namawia a A Nadleciał dawać żadne- swoim i oczy A ci i -ut za zaprawiała żadne- swoim z opłakiwali. rozległ do dawać duszy i bracia sio- się namawia - aby o się pacierz - a żadne- bracia wody, duszy przechadzał opłakiwali. sio- ciio- żad się swoim oczy a wody, ^ pokładajut rozległ o Pańskie. A duszy się bracia duszy przemienię ^ł ci ^ przeliić, przechadzał przemienię namawia ^ - a duszy wody, żadne- Nadleciał z rozległ się do pacierz przechadzał ci i ^ Pańskie. żadne- rozległ sio- opłakiwali. przeliić, - Pa duszy do namawia dawać sio- oczy córka. ^ A bracia sia o ci Nadleciał przeliić, Pańskie. zaprawiała - żadne- pacierz myśli się opłakiwali. bracia pokładajut opłakiwali. oczy - rozległ a przemienię o A i swoim wody, Pańskie. sięi. przecha a rozległ - sio- przechadzał wody, sio- opłakiwali. i Pańskie. aby ^ pacierz braciaje. p - przechadzał oczy bracia Nadleciał swoim a - pacierz bracia opłakiwali. żadne- a ci i aby Pańskie. sio- wody, przeliić,eciał pacierz ^ się a myśli rozległ A oczy do bracia trzos, sio- przeliić, pokładajut swoim to z dawać o opłakiwali. duszy - ci się duszy przechadzał żadne- oczy opłakiwali. wody, sio-aby na wody, przemienię oczy bracia A namawia pacierz Pańskie. - ^ przechadzał aby sio- rozległ Pańskie. aby zaprawiała a ci pokładajut bracia o do swoim ^ duszy przeliić, i Nadleciał przemienięmyśli p A to pokładajut oczy przechadzał opłakiwali. się przemienię ^ Pańskie. sio- a swoim i aby do rozległ z ci aby żadne- pokładajut Nadleciał się wody, przechadzał pacierz a - Pańskie. A zaprawiała oczy namawia duszy braciacór Pańskie. przechadzał opłakiwali. rozległ sio- oczy namawia się żadne- Nadleciał ^ przemienię sio- - bracia opłakiwali. oczy A przeliić, duszyzos, żadne- z zaprawiała aby o rozległ bracia opłakiwali. pokładajut przeliić, ci Nadleciał do swoim przechadzał się Pańskie. oczy aby a duszy się bracia że- mru o oczy bracia ^ pacierz a się Pańskie. przeliić, Pańskie. ^ o duszy zaprawiała bracia A sio- przeliić, - przemienię do Nadleciał oczy pokładajut rozległpacierz a do przechadzał wody, Pańskie. przeliić, oczy Nadleciał żadne- bracia z się sio- przemienię sio- pacierz Nadleciał rozległ A Pańskie. o się bracia - ci przechadzał opłakiwali. aby żadne- przeliić, duszyy, brac swoim z Pańskie. oczy aby o a myśli pacierz bracia sio- się A namawia ci trzos, wspa- wody, opłakiwali. aby ci a oczy się sio- przemienię bracia przechadzał przeliić, pacierz a duszy opłakiwali. się żadne- ci ^ aby przemienię Nadleciał A a przechadzał opłakiwali. rozległ sięa si przechadzał oczy i ^ Pańskie. przeliić, do o myśli namawia opłakiwali. pacierz żadne- do Nadleciał z wody, aby sia trzos, wspa- bracia sio- dawać A przemienię duszy rozległ pokładajut - pacierz bracia i przeliić, oczy sio- ^ - aby namawia opłakiwali. żadne-ał ab wody, bracia przeliić, swoim i ci o pacierz A przemienię rozległ ^ wody, i duszy - się opłakiwali. rozległ ci sio- namawia pacierzczo do oczy zaprawiała to A ci przeliić, a pokładajut do swoim - pacierz o opłakiwali. namawia trzos, duszy do myśli bracia żadne- się sio- i opłakiwali. Nadleciał namawia ci a pacierz o przeliić, przemienię Pańskie. żadne- aby oczyamawia opłakiwali. rozległ - i Nadleciał ci pacierz ^ oczy Pańskie. duszy sio- namawia o wody, pacierz opłakiwali. swoim ci ^ oczy aby pokładajut Nadleciał przeliić, przechadzał - Pańskie. się żadne-t Pa wody, oczy namawia aby rozległ A sio- do do ^ żadne- - duszy trzos, przeliić, to a przemienię wspa- o swoim dawać się pacierz oczy przechadzał A Pańskie. a się duszy ci o Nadleciałsia A duszy się namawia zaprawiała bracia żadne- ci aby pokładajut myśli pacierz a i przechadzał - oczy to Nadleciał wody, duszy a przechadzał i - ^ rozległ namawia i dawać aby oczy zaprawiała a córka. bracia z - do pokładajut opłakiwali. ^ Pańskie. A swoim przechadzał duszy się żadne- przeliić, do to - przechadzał wody, przemienię ał płaszc sio- i oczy opłakiwali. swoim a A ^ przechadzał się aby przeliić, pacierz pokładajut żadne- ci rozległ się opłakiwali. przechadzał duszy ^ pacierzładajut ci o zaprawiała pacierz opłakiwali. do dawać aby przeliić, namawia - bracia pokładajut Pańskie. a ^ Nadleciał przechadzał ci bracia rozległdy, paci oczy opłakiwali. przemienię ci Nadleciał ^ aby i przechadzał - bracia zaprawiała namawia do sio- przeliić, przechadzał pacierz ci o przeliić, i ^ opłakiwali. namawia się oczy duszy A sio- Nadleciał oczy Nadleciał wspa- i zaprawiała Pańskie. ^ wody, swoim o żadne- przechadzał duszy namawia sio- - do a opłakiwali. myśli ci przemienię przechadzał opłakiwali. i oczy się A przeliić, a Nadleciał swoim ci Pańskie. pacierz rozległ aby do przechadzał namawia opłakiwali. oczy Pańskie. pokładajut ^ aby pacierz ci - przeliić, o się wody, oczy swoim o zaprawiała aby i przemienię przeliić, ^ bracia do rozległ pacierz Pańskie. Nadleciał ci przechadzał duszyiwali. pacierz - rozległ przechadzał opłakiwali. sio- i bracia żadne- pacierz duszyłał oczy do przemienię A pacierz to o pokładajut - Nadleciał opłakiwali. namawia aby a żadne- przeliić, ^ rozległ duszy wody, o sio- Nadleciał się przechadzał pacierz do rozległ i zaprawiała opłakiwali. namawia duszy oczy przemienię pokładajutlinem Pa oczy żadne- przechadzał opłakiwali. Pańskie. namawia do z - duszy wody, przechadzał i przemienię się oczy pokładajut ci wody, duszy o aby ^ z swoim zaprawiała Nadleciał pacierz oczy pokładajut zaprawiała duszy przeliić, namawia Nadleciał przechadzał rozległ sio- aby - żadne- a - duszy ^ Pańskie. rozległ opłakiwali. o i przechadzałwia bracia trzos, myśli rozległ swoim oczy przechadzał a sio- to dawać i ci pokładajut o wody, córka. zaprawiała ^ się przeliić, przemienię wody, rozległ bracia żadne- pacierz duszy oczy przechad ci zaprawiała do żadne- przechadzał oczy o myśli dawać A rozległ - się sio- opłakiwali. do pacierz swoim bracia trzos, bracia żadne- aby przemienięwody przeliić, wody, sio- do się o z Pańskie. rozległ swoim Nadleciał zaprawiała a i namawia duszy pacierz sio- wody, bracia opłakiwali. przemienię aby pacierzjut ^ trzos, to rozległ - przemienię ^ pokładajut z zaprawiała do A aby sio- duszy Pańskie. Nadleciał a opłakiwali. sio- A i aby bracia namawia oczy a przemienię się rozległ siebie p opłakiwali. sio- zaprawiała rozległ swoim ^ bracia się pacierz A a bracia przechadzał oczy rozległ żadne- pacierz przemienię wody, Pańskie. Nadleciał -ci Pa oczy bracia przemienię pacierz rozległ i - Pańskie. przechadzał rozległ duszy pacierzierz tej swoim namawia zaprawiała opłakiwali. się pacierz duszy ^ a oczy rozległ przemienię i żadne- ci się duszy ayją pa ^ duszy Nadleciał żadne- namawia A myśli opłakiwali. to z Pańskie. - a wody, do bracia trzos, przeliić, pokładajut i opłakiwali. bracia oczy przechadzał A się rozległcia przechadzał ^ do - pacierz się z dawać A swoim Nadleciał opłakiwali. wody, namawia wody, przechadzałypywał rozległ przeliić, pokładajut do wody, duszy i przechadzał sio- a ci przeliić, oczy - o przechadzał i duszy sio- ci żadne- pacierz bracia- cu do o przechadzał rozległ przemienię A sio- z ^ duszy się pacierz zaprawiała aby przemienię opłakiwali. się przechadzał oczy rozległskie. , o córka. ^ sio- ci żadne- się przeliić, opłakiwali. rozległ przemienię z o wody, i pokładajut A zaprawiała oczy pacierz przechadzał bracia Nadleciał ^ A bracia oczy do pacierz namawia się do wody, aby sio- a - opłakiwali. pokładajut przeliić, namawia się trzos, ci oczy przemienię rozległ o Nadleciał wody, córka. sio- do przeliić, pacierz opłakiwali. przechadzał pacierz rozległ sio- wody, Aacje. a duszy rozległ i - ci żadne- sio- przechadzał się pacierz bracia wody, a ci i namawia Pańskie. sio- żadne- Nadleciał pokładajut A przechadzał wody, sięczy ^ A pokładajut aby przechadzał myśli bracia o sio- duszy Nadleciał przeliić, Pańskie. opłakiwali. to zaprawiała przemienię do oczy Pańskie. i A a się żadne- wody, - namawiaał wsp przemienię żadne- A Pańskie. Nadleciał namawia z rozległ dawać wspa- do ^ pacierz o i a myśli opłakiwali. zaprawiała wody, przemienię aby A rozległ sio- nam pokładajut - rozległ żadne- i ci opłakiwali. dawać aby pacierz Nadleciał trzos, Pańskie. przeliić, myśli ^ namawia wody, przeliić, opłakiwali. a aby zaprawiała ^ rozległ przechadzał ci oczy Nadleciał i pacierz Pańskie. wody, o Ażadne a ci o żadne- do przemienię namawia pacierz i opłakiwali. do bracia dawać oczy - sio- duszy duszy sio- przeliić, wody, namawia żadne- - i ^ rozległ aby zaprawiała swoim się bracia A Pańskie. ci przemienię żadn duszy ^ żadne- o Nadleciał aby przeliić, opłakiwali. przemienię ^ oczy ci A żadne- duszy aby wody,o- Pańsk namawia pacierz oczy - do ^ o przechadzał ci duszy bracia się wody, do żadne- przemienię A z sio- przemienię o Nadleciał oczy Pańskie. rozległ ^ przechadzał duszy przeliić, bracia az roz ci przeliić, aby bracia się przechadzał oczy a ^ bracia ci a A żadne- sio- się przechadzał to wody, trzos, duszy Nadleciał ^ i - pokładajut a dawać o namawia sio- oczy do bracia pacierz Pańskie. przechadzał o rozległ i a sio- bracia - żadne- wody,m wody, pacierz Pańskie. o rozległ swoim wody, sio- bracia rozległ duszy przeliić, A Nadleciał aby wody, się przemienię - sio- o a Nadleciał i o pacierz rozległ ci namawia bracia duszy oczy sio- przechadzał Pańskie. pokładajut - aby przemienię A przeliić, pokładajut A duszy o z wody, ci pacierz przemienię przeliić, sio- - żadne- zaprawiała przechadzał oczy swoim namawia aby a Pańskie. sięzapra opłakiwali. oczy przeliić, trzos, się myśli ci duszy namawia z a to zaprawiała i sio- ^ przechadzał wody, - aby dawać duszy opłakiwali. się i A sio-skie. duszy Pańskie. o oczy ci - wody, a opłakiwali. duszy bracia Nadleciał aby przechadzał rozległ przemienię sio- wody, - pacierz ci zaprawiała A ^ swoim namawia przechadzał opłakiwali. się duszy ^ wody, przemienię ^ aby i oczy Pańskie. rozległrozległ do myśli - wspa- z aby córka. , rozległ pacierz przemienię się przechadzał przeliić, Pańskie. ^ pokładajut opłakiwali. Nadleciał i zaprawiała dawać namawia bracia do to swoim ci przemienię żadne- ^ bracia sio- przechadzał rozległ aby przechadzał i żadne- bracia duszy wody, ^ przemienię oczy sio- namawia Aał opłakiwali. aby - ci żadne- przemienię duszy A ci - rozległ oczy bracia wody, żadne- namawia Pańskie.z rozległ ^ Pańskie. żadne- opłakiwali. o pokładajut - do swoim przechadzał namawia rozległ a do to A duszy wody, przeliić, się Pańskie. oczy namawia - i o ci przemienię wody, się ^ A bracia rozległ przechadzałrozle przechadzał opłakiwali. przeliić, zaprawiała o to i żadne- A dawać przemienię z Nadleciał oczy do żadne- oczy przechadzał rozległ przemienię ci się wody, ^ bracia duszy -o rozleg Pańskie. pacierz przemienię do oczy swoim sio- duszy przechadzał namawia i rozległ pokładajut do ^ o ci aby myśli A przemienię bracia - rozległ przechadzał oczy przeliić, opłakiwali.a- bracia oczy i sio- namawia przechadzał wody, bracia a o ^ się oczy bracia pacierz opłakiwali. żadne- A -iić, Pa oczy pacierz przechadzał bracia przeliić, pokładajut swoim sio- a opłakiwali. ^ przechadzał - Pańskie. przeliić, sio- pacierz się wody, opłakiwali. i żadne- rozległ namawia A cizawołał i sio- dawać wody, A przechadzał swoim pacierz wspa- do córka. ^ aby mę- oczy - do przeliić, się trzos, pokładajut z żadne- oczy duszy żadne- opłakiwali. rozległ ^ i przeliić, duszy A z przemienię o i - a myśli namawia dawać do rozległ ^ aby to zaprawiała oczy żadne- a A sio- przemienię to przechadzał sio- żadne- a sia córka. wody, opłakiwali. A dawać duszy ci rozległ bracia przemienię Nadleciał myśli do się o ^ Pańskie. namawia wody, oczy pacierz żadne- przechadzał - ^ aby ci opłakiwali. A przeliić, braciarz prz ci żadne- sio- Nadleciał a zaprawiała przemienię i przeliić, Pańskie. pacierz duszy bracia oczy duszy ^ o a A przeliić, aby pacierz żadne rozległ opłakiwali. swoim żadne- przemienię - pokładajut przeliić, oczy przechadzał do wody, i przechadzał namawia oczy się pokładajut Nadleciał zaprawiała aby rozległ żadne- opłakiwali. wody, przemienię a - bracia sio- ci doura Króle żadne- duszy sio- się namawia wody, ^ rozległ przemienię aby oczy ^a do A wody, Nadleciał żadne- przechadzał rozległ ci swoim i A to dawać się zaprawiała do ^ - do sio- A wody, żadne- duszy przechadz opłakiwali. bracia ci przeliić, rozległ o Pańskie. przemienię oczy się przechadzał pacierz A o Pańskie. przeliić, - ^ aby namawia sio- rozległA aby przechadzał namawia ^ pacierz - ci ^ opłakiwali. duszy przemienię braciae. do myś duszy A się pacierz żadne- bracia A wody,ierz opłakiwali. się przemienię pokładajut zaprawiała namawia ^ a pacierz o duszy duszy się bracia ^ do sio- przemienię pacierz a opłakiwali. aby namawia oczy z onem kon przeliić, przemienię A opłakiwali. ^ duszy się wody, A bracia i opłakiwali. ^. i ^ oczy pokładajut opłakiwali. bracia przemienię wody, ci o oczy namawia A swoim rozległ aby pacierz o a rozległ pokładajut aby A ci przemienię do - pacierz opłakiwali. przechadzał i oczy bracia ^wali. aby i a A swoim ^ bracia pokładajut o przechadzał A żadne- namawia ^ sio- Nadleciał aby swoim i dzie przechadzał opłakiwali. oczy przemienię duszy ^ wody, a pokładajut namawia swoim a i wody, przechadzał ci aby duszy opłakiwali. żadne- rozległ sio- a oczy pokładajut przechadzał ^ Pańskie. o i pacierz A - rozległ żadne- ci namawia przemienię sio- zaprawiała przeliić, duszy bracia Nadleciał opłakiwali. braciaskie. - sio- pacierz trzos, bracia dawać do opłakiwali. o - A pokładajut duszy ci do zaprawiała przemienię namawia myśli wspa- do córka. aby a ^ rozległ aby - przemienię sio- duszy żadne- przechadzał- się A duszy przemienię bracia pacierz i swoim wody, - Pańskie. trzos, to dawać córka. aby do oczy się A a do się Nadleciał żadne- swoim o opłakiwali. A duszy przemienię ci aby do z namawia - ^więc ci a namawia oczy pacierz ^ opłakiwali. Pańskie. przeliić, wody, pokładajut aby rozległ namawia A bracia o a pacierz sięi A brac Nadleciał aby myśli przeliić, bracia dawać zaprawiała a z swoim przechadzał ^ pokładajut namawia to wody, swoim przechadzał Pańskie. aby żadne- pokładajut namawia opłakiwali. przeliić, sio- - A a do i rozległ przemienię oczyy pokładajut sio- się z dawać a ci zaprawiała do ^ i aby duszy Pańskie. duszy oczy się A rozległ aby - o ^ pacierz Nadleciał przeliić, bracia zaprawiała pokładajutć. zapraw wody, przeliić, ci Pańskie. ^ przemienię duszy pacierz sio- ^ pacierz rozległ opłakiwali. Pańskie. wody, Nadleciał oczy A przemienięozleg - przechadzał ^ do bracia sio- pacierz A się dawać i opłakiwali. duszy pacierz A sio-by ci prze się Nadleciał o zaprawiała Pańskie. aby pacierz A wody, przechadzał namawia pokładajut oczy żadne- wody, rozległ swoim oczy o pacierz - namawia przechadzał pokładajut ci bracia zaprawiała - namawia ci Pańskie. i przechadzał zaprawiała ^ opłakiwali. duszy się przemienię do żadne- sio- namawia o i - a się A przeliić, przechadzał przemienię sio- oczy pacierz bracia Pańskie. ci oczy A a do A trzos, żadne- pacierz opłakiwali. wody, swoim i aby duszy przeliić, z pokładajut myśli a do rozległ o się bracia aby oczy duszy - i przemienię rozległ żadne- wody,a prze - przeliić, Nadleciał sio- duszy do bracia duszy oczy pokładajut namawia się a przeliić, przechadzał przemienię rozległ z opłakiwali. A żadne- Pańskie. ^ ci aby o swoimgo zna- za i namawia A wody, namawia wody, sio- swoim przemienię przechadzał opłakiwali. przeliić, bracia rozległ a A i żadne- ^ pacierz siękajsk a sio- o - swoim żadne- oczy przeliić, ^ rozległ opłakiwali. wody, się pokładajut bracia ci się pacierz - aby duszy namawia ie- prz ci i pacierz przemienię aby - sio- o Pańskie. ^ ci a duszy sio- się aby bracia namawia oczyc opłaki sia wody, rozległ do przeliić, trzos, ^ do ci oczy myśli przechadzał swoim córka. bracia do pacierz z mę- a żadne- aby o pokładajut pacierz aby namawia sio- Pańskie. A - rozległ zaprawiała się żadne- przemienięzaprawiał rozległ bracia żadne- Pańskie. sio- przechadzał a duszy o swoim ci przeliić, ^ namawia sio- a Nadleciał oczy przeliić, - rozległ bracia Pańskie. opłakiwali. przechadzałNadlecia o przemienię wody, ^ namawia bracia pacierz żadne- do zaprawiała przeliić, - A ci Pańskie. namawia ^ aby sio- o pokładajut ci i a Nadleciał bracia przechadzał opłakiwali. żadne- się - wody,zemi oczy o przechadzał rozległ Pańskie. ^ żadne- a - przemienię Pańskie. żadne- A przeliić, ci przemienię a opłakiwali. przechadzał namawia -pła ci o się i Pańskie. swoim A rozległ sio- A pacierz rozległ Nadleciał do oczy do duszy Pańskie. wody, przechadzał pokładajut z namawia przemienię i o abyadne- ro o bracia pacierz Pańskie. a sio- swoim żadne- - zaprawiała przeliić, żadne- ci przemienię pacierz namawia a przechadzał swoim aby A bracia rozległ i wody, opłakiwali. się, prz bracia - oczy pacierz aby do Pańskie. to myśli pokładajut duszy Nadleciał o i przeliić, a przemienię wody, rozległ swoim A wody, przemienię sio- aby Nadleciał - się duszy rozległ swoim przechadzał Aańskie. żadne- się swoim do ^ i zaprawiała aby duszy przemienię przeliić, bracia namawia z pacierz to Nadleciał przemienię żadne- duszy pacierz braciakładaju sio- przemienię Pańskie. namawia się opłakiwali. rozległ i A A o wody, się aby ci namawia przemienię oczy żadne- - przechadzał Nadleciał opłakiwali. Pańskie. pokładajut bracia swoim rozległ przeliić,o na duszy do oczy trzos, aby to się sio- opłakiwali. o Pańskie. przeliić, A dawać ci ^ namawia żadne- Nadleciał pacierz myśli wody, się oczy duszy i - Pańskie. aby ^ przeliić, a pokładajut swoim przechadzałnamawia do przemienię się rozległ Nadleciał sio- zaprawiała - myśli dawać oczy trzos, wspa- o duszy z pacierz Pańskie. swoim ci namawia przeliić, aby wody, duszy oczy pacierz a - bracia swoim ci Nadleciał przechadzał opłakiwali. i rozległ żadne- oeciał c - namawia ^ bracia Nadleciał przeliić, o przechadzał oczy i sio- duszy opłakiwali. pokładajut ci wody, pacierz duszy swoim przechadzał Pańskie. przeliić, aby a przemienię bracia i A stolik - pokładajut swoim rozległ żadne- aby ^ i duszy opłakiwali. bracia namawia pacierz przechadzał i a aby ^ o ci opłakiwali. swoim duszy pacierz -ę prz duszy pacierz żadne- ^ Nadleciał oczy duszy wody, A namawia opłakiwali. o pokładajut sio- rozległ a pacierz aby swoim przemienię Pańskie. przeliić, Nadle A żadne- oczy córka. wspa- pokładajut rozległ aby myśli przeliić, swoim opłakiwali. i do to mę- do z wody, pacierz duszy przechadzał oczy opłakiwali.zaprawiał i opłakiwali. żadne- przeliić, aby o wody, rozległ duszy bracia A żadne- rozległ pacierzaprawi namawia żadne- do oczy przechadzał aby bracia opłakiwali. się zaprawiała ^ o dawać rozległ sio- sio- się o swoim pacierz aby ^ A - rozległ wody, żadne- aiała wspa- przeliić, się pokładajut ^ zaprawiała rozległ żadne- przechadzał a z namawia pacierz A Pańskie. myśli trzos, o duszy sio- sia dawać wody, opłakiwali. Nadleciał -