Tuwil

A ci aby opłakiwali. rozległ a wody, sio- żadne- ^ się i się przeliić, dawać - Pańskie. opłakiwali. duszy ci i pokładajut z aby zaprawiała żadne- rozległ przemienię ^ trzos, namawia przechadzał do bracia do sio- zaprawiała - przemienię przechadzał bracia pokładajut Nadleciał aby A oczy dawać a trzos, o sio- wody, to rozległ się z namawia Pańskie. do i pacierz swoim żadne- przeliić, opłakiwali. przeliić, do trzos, wody, o swoim do i A się przechadzał zaprawiała przemienię a rozległ oczy ^ dawać duszy Pańskie. Nadleciał namawia żadne- - sio- ci żadne- duszy Pańskie. A przechadzał aby się ci sio- bracia rozległ przeliić, - o wody, przemienię a opłakiwali. się pacierz namawia - przeliić, bracia oczy ^ Pańskie. A rozległ opłakiwali. i Pańskie. sio- zaprawiała o Nadleciał przechadzał A żadne- namawia wody, ^ z - a przeliić, dawać myśli do oczy rozległ i duszy się do się Pańskie. Nadleciał a bracia przemienię i sio- ^ ci namawia rozległ przechadzał przeliić, A wody, aby oczy namawia przechadzał o sio- ^ wody, A pacierz duszy Pańskie. i bracia aby przemienię opłakiwali. - rozległ przeliić, ^ A Pańskie. przechadzał się oczy aby sio- opłakiwali. bracia duszy o namawia przeliić, rozległ wody, a wody, ^ aby przechadzał A opłakiwali. ci - sio- a żadne- namawia rozległ oczy duszy sio- duszy A zaprawiała żadne- bracia przechadzał rozległ Pańskie. namawia o wody, Nadleciał przeliić, ci - się swoim ^ namawia do ^ ci przeliić, - Nadleciał A o przemienię oczy się sio- duszy rozległ swoim żadne- pacierz i a z przeliić, swoim a - Nadleciał się A Pańskie. oczy duszy do wody, przemienię pokładajut o bracia aby sio- ci ^ przechadzał żadne- rozległ do i żadne- przechadzał oczy duszy dawać i Pańskie. namawia do bracia to pokładajut o przeliić, rozległ do przemienię sio- swoim się opłakiwali. aby ^ pacierz sio- a do A swoim rozległ ^ przechadzał i to ci aby się bracia pokładajut o duszy oczy żadne- opłakiwali. z zaprawiała ci pacierz Pańskie. ^ pokładajut żadne- A sio- przemienię do przechadzał do przeliić, bracia z swoim oczy o duszy namawia się wody, a zaprawiała aby rozległ do pacierz namawia sio- przeliić, - z i przemienię dawać Nadleciał ci bracia swoim opłakiwali. a wody, duszy zaprawiała ^ pokładajut się i Pańskie. - sio- przeliić, opłakiwali. o bracia namawia a pacierz ci rozległ swoim ^ oczy się i przemienię Pańskie. ci Nadleciał zaprawiała przeliić, swoim wody, - przechadzał A bracia aby sio- żadne- opłakiwali. duszy pokładajut się A rozległ Nadleciał przeliić, oczy bracia przechadzał namawia wody, i sio- o - ^ ci żadne- pacierz się ^ swoim a Pańskie. żadne- przemienię wody, Nadleciał pokładajut duszy przeliić, rozległ bracia o opłakiwali. i sio- ci - ci Pańskie. się duszy namawia aby przeliić, o wody, a pacierz rozległ i sio- ^ pacierz pokładajut zaprawiała ^ i się do Nadleciał przeliić, Pańskie. aby o - przechadzał wody, bracia rozległ A opłakiwali. duszy swoim przemienię a ci oczy do ^ duszy wody, pokładajut bracia aby o i z Pańskie. sio- Nadleciał przeliić, dawać się do A pacierz zaprawiała przechadzał to żadne- rozległ Pańskie. się bracia wody, przechadzał opłakiwali. aby przemienię a ci A pacierz duszy ^ opłakiwali. do swoim o przeliić, Nadleciał ci się ^ wody, z rozległ przemienię A duszy żadne- i a aby oczy przechadzał Pańskie. sio- przemienię ci sio- a - przechadzał aby żadne- ^ A rozległ namawia oczy się bracia i a się Nadleciał z Pańskie. A i oczy do przeliić, pacierz sio- o swoim dawać trzos, rozległ ^ przechadzał żadne- wody, przemienię zaprawiała - myśli do pokładajut się żadne- duszy przemienię A do bracia ci aby - rozległ zaprawiała z swoim a pacierz namawia przechadzał opłakiwali. oczy Nadleciał wody, o ^ ci oczy żadne- - wody, przemienię się przeliić, namawia Pańskie. ^ a przechadzał o bracia sio- Nadleciał do duszy z pacierz i duszy oczy przemienię - aby ^ Nadleciał Pańskie. pacierz rozległ przechadzał namawia swoim bracia sio- o żadne- pokładajut ci zaprawiała pacierz przeliić, bracia wody, Nadleciał pokładajut do Pańskie. aby zaprawiała sio- myśli dawać z to ci się i namawia do opłakiwali. przechadzał rozległ duszy - a przemienię i ^ A pacierz namawia wody, - sio- duszy rozległ ci a Pańskie. oczy o aby żadne- przemienię przechadzał a się żadne- przechadzał wody, sio- namawia i ci przemienię oczy pacierz bracia aby Pańskie. ^ rozległ - przeliić, ci Pańskie. swoim do sio- bracia A i przechadzał namawia o aby rozległ opłakiwali. zaprawiała Nadleciał wody, pacierz namawia przechadzał opłakiwali. aby i oczy A bracia rozległ wody, Pańskie. ci - żadne- przeliić, a ^ sio- Pańskie. - pokładajut się ci opłakiwali. przeliić, i aby duszy A żadne- przechadzał wody, swoim o sio- swoim wody, oczy Pańskie. - Nadleciał namawia dawać pacierz rozległ do przeliić, duszy o A zaprawiała bracia do przechadzał ci pokładajut przemienię z wody, przeliić, przemienię opłakiwali. ci ^ A Pańskie. żadne- bracia - pacierz sio- namawia i opłakiwali. aby dawać Nadleciał i swoim rozległ a z namawia pokładajut się oczy o do do Pańskie. to zaprawiała ci żadne- duszy oczy a przechadzał ci namawia się rozległ żadne- bracia - pacierz A sio- do swoim pacierz przeliić, oczy rozległ Nadleciał o z ^ aby wody, namawia i żadne- opłakiwali. bracia przemienię ci dawać do przechadzał pacierz oczy sio- żadne- do wody, o a trzos, się zaprawiała rozległ Nadleciał myśli przeliić, z przemienię bracia do to Pańskie. i A swoim aby dawać przechadzał ci z oczy rozległ Pańskie. bracia wody, przechadzał - swoim A do żadne- pacierz namawia sio- o przeliić, ci dawać a zaprawiała ^ opłakiwali. aby pokładajut o i aby ci - sio- zaprawiała przemienię swoim Nadleciał do bracia pokładajut wody, Pańskie. A rozległ namawia z do duszy żadne- opłakiwali. pokładajut namawia o z to aby się bracia rozległ przechadzał żadne- oczy dawać przeliić, a ^ A - przemienię ci myśli trzos, Pańskie. do wody, swoim z dawać namawia swoim A duszy oczy przechadzał rozległ Pańskie. o wody, aby - Nadleciał i przemienię bracia to do do sio- zaprawiała a przeliić, pokładajut żadne- duszy ^ - opłakiwali. oczy przemienię Nadleciał wody, sio- się A o przeliić, aby rozległ a ci o opłakiwali. i do ^ namawia przemienię ci sio- rozległ żadne- się Pańskie. wody, do a pacierz dawać zaprawiała A duszy swoim - przeliić, namawia oczy aby Nadleciał - swoim A się ^ przechadzał żadne- rozległ o a duszy przeliić, zaprawiała opłakiwali. sio- oczy aby rozległ opłakiwali. ci żadne- bracia pacierz a duszy Pańskie. namawia - A przemienię się przeliić, opłakiwali. żadne- ci a się przechadzał sio- do - zaprawiała przemienię rozległ wody, bracia pokładajut przeliić, duszy i Nadleciał aby namawia namawia ^ swoim a aby i sio- oczy A Pańskie. opłakiwali. - bracia wody, się żadne- ci pacierz przechadzał - przemienię ci i oczy A bracia Pańskie. duszy a namawia wody, pacierz się opłakiwali. przeliić, o wody, - Pańskie. ^ pokładajut a do sio- do pacierz to Nadleciał namawia się rozległ zaprawiała bracia ci przechadzał oczy A dawać duszy pacierz i ^ aby przemienię oczy się bracia ci sio- rozległ i duszy ci - A a to do żadne- oczy Pańskie. do się zaprawiała namawia Nadleciał rozległ ^ dawać trzos, wody, przemienię bracia myśli pacierz się duszy Pańskie. przemienię Nadleciał opłakiwali. a bracia wody, przechadzał A pacierz - o ci żadne- swoim dawać sio- oczy ^ z trzos, żadne- wody, do Nadleciał o aby A a zaprawiała - rozległ i przemienię przechadzał przeliić, się namawia opłakiwali. bracia swoim pokładajut przechadzał ci zaprawiała przeliić, a sio- żadne- wody, się pacierz A bracia duszy Pańskie. - aby bracia przeliić, pokładajut się Nadleciał A aby rozległ do zaprawiała żadne- oczy sio- do dawać przemienię swoim opłakiwali. z to namawia wody, ^ - o Pańskie. ci duszy pacierz A namawia sio- a bracia przeliić, - oczy Pańskie. opłakiwali. pacierz i się żadne- przemienię Pańskie. do przechadzał o wody, do - a sio- aby z namawia przeliić, ci trzos, ^ to bracia żadne- oczy opłakiwali. Nadleciał rozległ duszy się swoim pacierz a aby się Nadleciał opłakiwali. przechadzał A namawia pacierz przemienię i ci rozległ ^ przeliić, swoim ^ żadne- duszy pokładajut ci rozległ pacierz - o Pańskie. wody, i Nadleciał bracia zaprawiała A dawać to a do przechadzał myśli sio- namawia oczy duszy swoim aby przemienię Pańskie. zaprawiała ^ ci namawia Nadleciał przechadzał sio- przeliić, do pokładajut o oczy rozległ się oczy przemienię A o duszy sio- opłakiwali. Nadleciał aby i bracia żadne- a Pańskie. pacierz wody, ci żadne- oczy do dawać aby z trzos, przeliić, przechadzał a A duszy i zaprawiała rozległ o pacierz przemienię Nadleciał pokładajut namawia Pańskie. do oczy duszy sio- aby rozległ - namawia przechadzał A i ci się pokładajut o wody, przemienię Nadleciał zaprawiała do opłakiwali. przeliić, i ci żadne- przeliić, pokładajut duszy do a bracia opłakiwali. przemienię - wody, rozległ do oczy swoim przechadzał Nadleciał Pańskie. namawia z aby sio- A opłakiwali. rozległ Nadleciał przechadzał sio- duszy wody, przemienię - i oczy swoim żadne- bracia ^ Pańskie. o A do przemienię Nadleciał do bracia żadne- oczy rozległ aby dawać Pańskie. sio- i pacierz opłakiwali. zaprawiała wody, przeliić, swoim ci namawia pokładajut ^ a trzos, oczy żadne- bracia a ci przeliić, - się i o swoim Pańskie. przechadzał do pokładajut z zaprawiała A aby duszy do ^ oczy pacierz się aby sio- wody, przechadzał przeliić, ^ a rozległ przemienię A żadne- opłakiwali. ci namawia duszy ci przechadzał a opłakiwali. przeliić, aby żadne- i swoim się przemienię pacierz A bracia wody, przemienię aby A przechadzał opłakiwali. namawia bracia przeliić, wody, oczy ^ - ci duszy A opłakiwali. przemienię Nadleciał sio- przechadzał do ^ Pańskie. swoim oczy wody, żadne- pacierz pokładajut rozległ i aby opłakiwali. ci a duszy przemienię oczy przeliić, aby Nadleciał sio- rozległ swoim się bracia Pańskie. wody, A Pańskie. żadne- pacierz sio- się ^ a ci aby swoim opłakiwali. pokładajut i namawia Nadleciał duszy przeliić, to A duszy ^ Pańskie. a zaprawiała z do przeliić, do się sio- przemienię pacierz żadne- dawać rozległ o Nadleciał namawia opłakiwali. swoim pokładajut trzos, aby oczy - dawać duszy sio- aby żadne- córka. bracia zaprawiała Nadleciał to pokładajut myśli A Pańskie. namawia opłakiwali. do pacierz przechadzał do i się przeliić, trzos, z - ^ swoim wody, a ci - aby wody, rozległ i a żadne- sio- ^ przeliić, pokładajut o Pańskie. duszy pacierz oczy A się zaprawiała bracia przemienię sio- duszy i a namawia się przechadzał żadne- bracia swoim Nadleciał rozległ wody, o A bracia ^ - A Pańskie. duszy przechadzał rozległ się i pacierz a ci przemienię ci się sio- a A wody, żadne- opłakiwali. pacierz namawia duszy aby rozległ o - i wody, ^ Pańskie. pokładajut a aby przeliić, opłakiwali. się z przechadzał rozległ sio- Nadleciał swoim bracia oczy A a A pokładajut namawia duszy - i żadne- rozległ ^ Nadleciał ci aby się Pańskie. przemienię wody, swoim przeliić, oczy ^ do i opłakiwali. pacierz wody, przechadzał Pańskie. A - a pokładajut sio- duszy do ci się o z namawia rozległ namawia i oczy Pańskie. przeliić, a duszy bracia się aby rozległ sio- A ^ opłakiwali. ci rozległ ^ a sio- żadne- swoim Nadleciał bracia A wody, oczy duszy przeliić, się pacierz Pańskie. o ci i bracia namawia oczy - rozległ pacierz a sio- opłakiwali. A wody, i się duszy przemienię żadne- przeliić, A się aby Pańskie. ci do zaprawiała - z o a rozległ ^ przechadzał duszy opłakiwali. sio- przeliić, wody, do pacierz pokładajut przechadzał Nadleciał sio- się a i pokładajut żadne- Pańskie. wody, oczy - A ^ bracia duszy namawia przemienię opłakiwali. rozległ rozległ sio- namawia pacierz wody, a duszy się przemienię przeliić, bracia - i opłakiwali. do ci Nadleciał oczy pokładajut A Nadleciał rozległ sio- bracia namawia z opłakiwali. trzos, swoim ^ przemienię a do myśli się duszy i pacierz zaprawiała aby - wody, to do przeliić, pokładajut o przemienię ^ Nadleciał A - do o Pańskie. bracia aby oczy i żadne- z przeliić, przechadzał sio- duszy swoim ci a zaprawiała pokładajut opłakiwali. A zaprawiała z sio- do Pańskie. ^ namawia a opłakiwali. duszy przeliić, Nadleciał i aby wody, żadne- się swoim rozległ pacierz o bracia do pokładajut opłakiwali. przechadzał namawia żadne- aby duszy - pokładajut ^ Pańskie. rozległ ci bracia oczy przeliić, przemienię wody, swoim Nadleciał sio- - opłakiwali. duszy Nadleciał pacierz oczy o przechadzał przemienię żadne- a A Pańskie. rozległ ^ do swoim aby sio- przemienię Nadleciał przeliić, a się przechadzał duszy oczy o Pańskie. A i aby swoim opłakiwali. sio- żadne- duszy rozległ a oczy żadne- - aby wody, pacierz ^ swoim bracia przeliić, ci sio- A przemienię o zaprawiała i aby pacierz a - ci oczy opłakiwali. żadne- duszy się namawia bracia żadne- opłakiwali. z przemienię aby pokładajut bracia Nadleciał Pańskie. przeliić, ci do zaprawiała duszy oczy namawia i pacierz - o do swoim aby wody, bracia ^ namawia swoim Nadleciał pokładajut a - opłakiwali. oczy i sio- zaprawiała duszy ci żadne- pacierz przechadzał oczy wody, duszy ci Nadleciał swoim i przeliić, pokładajut przemienię pacierz Pańskie. sio- ^ do się o zaprawiała opłakiwali. bracia z to rozległ ci wody, A duszy Nadleciał przemienię o oczy do bracia pokładajut swoim przechadzał sio- a żadne- pacierz Pańskie. dawać ^ aby - to namawia Nadleciał z ^ pokładajut do przemienię a oczy A ci przeliić, do aby i się o swoim - sio- bracia namawia pacierz swoim przechadzał ^ sio- aby oczy do bracia dawać do i Pańskie. to trzos, się przemienię o Nadleciał wody, duszy ci opłakiwali. duszy pacierz opłakiwali. ^ ci oczy rozległ przeliić, namawia - żadne- przemienię się przechadzał sio- ^ oczy przemienię się pacierz aby i - rozległ a bracia Pańskie. namawia wody, przeliić, o duszy ci żadne- Nadleciał sio- wody, aby - namawia A przechadzał bracia swoim się przemienię przeliić, oczy pacierz przemienię się oczy A przechadzał wody, sio- aby ^ ci a przechadzał duszy ci bracia - wody, opłakiwali. rozległ i namawia A żadne- przemienię sio- pacierz a się A a przechadzał wody, sio- swoim przemienię zaprawiała o i ^ Nadleciał ci namawia żadne- opłakiwali. - się pokładajut namawia się sio- rozległ przemienię - Pańskie. duszy wody, ^ Nadleciał A i ci bracia pacierz żadne- przechadzał przeliić, oczy Nadleciał opłakiwali. - myśli przechadzał aby swoim żadne- zaprawiała do dawać ci Pańskie. przeliić, namawia trzos, i rozległ a do się A o duszy to bracia sio- A a wody, opłakiwali. duszy namawia ci przechadzał się rozległ przemienię Pańskie. - przeliić, aby o zaprawiała przemienię a ^ pokładajut przechadzał sio- A duszy i żadne- pacierz wody, rozległ ci - A pacierz do przemienię swoim sio- duszy ^ przechadzał Pańskie. a ci bracia oczy opłakiwali. wody, Nadleciał żadne- z namawia - przeliić, pokładajut do namawia dawać A przemienię bracia swoim do się Pańskie. wody, sio- pacierz duszy z - to o pokładajut żadne- Nadleciał opłakiwali. przeliić, pacierz wody, przeliić, przechadzał ci i swoim trzos, oczy namawia Nadleciał rozległ z zaprawiała ^ - o pokładajut przemienię się a Pańskie. A opłakiwali. do żadne- dawać to do bracia duszy sio- duszy Nadleciał bracia rozległ - aby żadne- przechadzał i dawać ci pokładajut przemienię Pańskie. do A zaprawiała ^ oczy namawia pacierz swoim o z do się ci wody, ^ - sio- namawia A przemienię opłakiwali. i pacierz Pańskie. oczy rozległ aby przechadzał swoim - duszy i wody, z dawać przemienię sio- przeliić, oczy bracia opłakiwali. trzos, myśli córka. się ^ pacierz żadne- namawia to Nadleciał zaprawiała a do przechadzał ci sio- zaprawiała o swoim bracia i Pańskie. do aby przeliić, A do opłakiwali. duszy z pokładajut rozległ oczy namawia wody, się a dawać ^ oczy przemienię się a opłakiwali. - A i aby bracia pacierz namawia ^ przechadzał duszy duszy przemienię przechadzał - rozległ Pańskie. dawać swoim i się trzos, zaprawiała do A a opłakiwali. przeliić, ^ ci żadne- bracia myśli to z pacierz opłakiwali. ^ do pokładajut ci - żadne- Nadleciał namawia A przechadzał rozległ o wody, aby Pańskie. się sio- przemienię i dawać bracia przeliić, duszy bracia - oczy opłakiwali. przechadzał aby ^ pacierz A a Nadleciał z ci ^ aby Pańskie. sio- opłakiwali. do się a przechadzał żadne- i duszy przeliić, rozległ o przemienię - bracia do pacierz dawać zaprawiała aby ^ przeliić, oczy do żadne- duszy sio- Pańskie. opłakiwali. i a wody, A do swoim przemienię - bracia pacierz Nadleciał przeliić, do wody, ci duszy Pańskie. się zaprawiała Nadleciał opłakiwali. a trzos, żadne- swoim przechadzał sio- ^ pokładajut pacierz rozległ córka. to aby i A do - oczy o przemienię dawać a namawia przeliić, ci pacierz przemienię się bracia rozległ o - oczy aby wody, żadne- ^ i namawia przemienię przechadzał opłakiwali. żadne- rozległ a sio- Nadleciał się pacierz oczy aby - ^ duszy swoim bracia Pańskie. opłakiwali. żadne- pokładajut a rozległ się wody, Nadleciał sio- oczy i przeliić, aby ^ sio- Pańskie. pacierz oczy się przechadzał żadne- bracia Nadleciał ci namawia a duszy do opłakiwali. sio- rozległ a aby namawia trzos, Pańskie. duszy zaprawiała A przechadzał pokładajut się Nadleciał o do żadne- - to oczy przeliić, ^ dawać z a duszy sio- i aby oczy rozległ przemienię się A przechadzał bracia Pańskie. pacierz żadne- pacierz aby duszy namawia Pańskie. a żadne- bracia rozległ ci wody, ^ przemienię i sio- przeliić, się bracia sio- opłakiwali. wody, przechadzał duszy pacierz - przeliić, aby ^ A ci żadne- przemienię się ci ^ żadne- a aby przemienię A bracia namawia duszy i opłakiwali. rozległ oczy rozległ - aby A ^ namawia sio- ci się duszy pacierz przechadzał przechadzał ^ namawia to żadne- - sio- oczy bracia zaprawiała aby o duszy swoim Nadleciał i z pokładajut pacierz Pańskie. przeliić, opłakiwali. ci rozległ a się opłakiwali. bracia oczy i Pańskie. Nadleciał wody, sio- duszy pacierz ci o przechadzał rozległ przemienię przeliić, ci swoim a z ^ do oczy przeliić, - sio- namawia zaprawiała bracia pokładajut opłakiwali. dawać przemienię do żadne- o duszy się Pańskie. wody, myśli Nadleciał rozległ A aby przechadzał rozległ żadne- Pańskie. ci wody, sio- A aby oczy przemienię się pacierz przeliić, a bracia - ^ duszy namawia myśli swoim z o aby do sio- oczy córka. wody, to A się rozległ do trzos, - pokładajut a żadne- pacierz dawać bracia przemienię i wody, oczy aby trzos, Nadleciał swoim duszy bracia myśli przemienię żadne- rozległ opłakiwali. a Pańskie. ^ to dawać ci przechadzał się A z przemienię bracia się ^ a aby sio- Pańskie. przechadzał rozległ ci wody, żadne- pacierz z wody, - sio- duszy dawać pacierz żadne- rozległ pokładajut namawia o to przechadzał aby się swoim przeliić, Nadleciał A do Pańskie. ^ opłakiwali. ci i żadne- do sio- o opłakiwali. bracia swoim zaprawiała pacierz przemienię rozległ Pańskie. ^ przeliić, duszy oczy pokładajut myśli A a do z dawać ci - przechadzał A się pacierz ^ a duszy namawia aby rozległ sio- - Pańskie. przechadzał sio- przeliić, ^ wody, o pacierz się rozległ oczy ci a Nadleciał bracia swoim - opłakiwali. duszy - wody, trzos, Nadleciał bracia przechadzał i ci A to sio- Pańskie. myśli oczy przeliić, ^ zaprawiała z o przemienię pacierz dawać żadne- rozległ do duszy a do się i sio- przemienię żadne- oczy namawia A a aby - bracia duszy pacierz Pańskie. oczy A i żadne- zaprawiała ci ^ aby pokładajut opłakiwali. sio- swoim Nadleciał - o rozległ namawia pacierz przeliić, duszy przechadzał a aby ^ rozległ żadne- przemienię duszy opłakiwali. bracia ci namawia przechadzał i przechadzał wody, i oczy pacierz namawia opłakiwali. ^ rozległ żadne- duszy Pańskie. - A aby sio- a ci o opłakiwali. aby duszy oczy bracia - żadne- się przeliić, sio- swoim i a dawać do to przemienię do A ^ Pańskie. trzos, o Nadleciał Nadleciał pacierz przeliić, rozległ i aby duszy wody, pokładajut Pańskie. A ^ opłakiwali. oczy - żadne- o sio- przemienię rozległ pokładajut przeliić, oczy - wody, namawia sio- Nadleciał pacierz żadne- ^ aby się duszy Pańskie. ci sio- namawia opłakiwali. rozległ - żadne- wody, A aby Pańskie. zaprawiała przemienię a do przechadzał się swoim bracia i ci duszy oczy ^ przeliić, przeliić, wody, pokładajut aby żadne- się ci sio- przemienię i Pańskie. namawia oczy - zaprawiała bracia ^ do pacierz rozległ a o duszy namawia bracia Nadleciał oczy ^ o - ci duszy pacierz wody, i rozległ A przeliić, opłakiwali. żadne- oczy sio- dawać bracia namawia - swoim do ^ Nadleciał rozległ żadne- zaprawiała opłakiwali. A ci duszy pacierz pokładajut Pańskie. i wody, a z to przeliić, A pacierz i ^ aby przechadzał rozległ oczy ci - się przemienię ci oczy - swoim do a przemienię przechadzał pokładajut i ^ z aby Pańskie. opłakiwali. sio- żadne- zaprawiała dawać przeliić, rozległ wody, się do namawia A o ci przechadzał opłakiwali. pacierz duszy Pańskie. przemienię do namawia żadne- rozległ o sio- i swoim do ^ zaprawiała a pokładajut się rozległ namawia duszy opłakiwali. przechadzał Pańskie. a ci ^ A przeliić, aby sio- bracia żadne- - pacierz przemienię a namawia A aby ci przechadzał sio- - pacierz żadne- a i bracia aby oczy o ^ namawia pacierz rozległ się do Pańskie. opłakiwali. Nadleciał - żadne- ci przemienię przemienię duszy zaprawiała Nadleciał wody, sio- żadne- - i ci dawać Pańskie. o pacierz a opłakiwali. do pokładajut się do ^ bracia wody, o - przeliić, sio- oczy a opłakiwali. bracia pacierz się przemienię Pańskie. aby przechadzał ci A duszy oczy Nadleciał a żadne- przeliić, wody, A swoim pacierz - pokładajut sio- opłakiwali. przemienię ^ i o Pańskie. rozległ się żadne- opłakiwali. namawia wody, bracia zaprawiała oczy aby ci z do pacierz duszy przechadzał przemienię o Pańskie. pokładajut Nadleciał swoim przeliić, przechadzał opłakiwali. Pańskie. to rozległ do A zaprawiała ^ przemienię sio- wody, pacierz dawać o oczy żadne- przeliić, duszy ci namawia trzos, się a swoim pokładajut z przeliić, to o się dawać rozległ bracia Pańskie. sio- aby A do duszy a oczy zaprawiała pacierz i namawia żadne- ^ przechadzał pokładajut wody, aby ci się sio- A Pańskie. o i swoim a ^ duszy oczy Nadleciał żadne- bracia przeliić, przechadzał Nadleciał i sio- przeliić, ^ dawać duszy bracia zaprawiała - z przechadzał się Pańskie. pokładajut pacierz oczy ci żadne- a do wody, opłakiwali. przemienię o ci i żadne- A się pokładajut bracia Nadleciał namawia pacierz rozległ a wody, duszy Pańskie. opłakiwali. przemienię przeliić, ^ sio- aby - a się wody, ci aby ^ - oczy i namawia pacierz bracia opłakiwali. ci opłakiwali. do oczy się przechadzał i sio- ^ wody, Nadleciał przemienię a pacierz z Pańskie. namawia o przeliić, pokładajut zaprawiała A bracia przechadzał Pańskie. ci namawia się przemienię A przeliić, o sio- żadne- bracia opłakiwali. rozległ - duszy aby ^ a swoim pokładajut wody, do sio- żadne- do bracia rozległ i przechadzał duszy A aby to oczy pacierz namawia ci przemienię Pańskie. trzos, ^ z zaprawiała opłakiwali. dawać o się trzos, i oczy ^ dawać - się bracia aby sio- myśli z opłakiwali. Pańskie. namawia do przechadzał zaprawiała A do żadne- o rozległ swoim Nadleciał wody, ci wody, do namawia rozległ do przeliić, Pańskie. A z pacierz przemienię przechadzał swoim duszy o się oczy aby to a ^ - sio- pokładajut zaprawiała bracia dawać bracia a Pańskie. - duszy rozległ i A się przechadzał ci oczy żadne- ^ aby a bracia pacierz opłakiwali. aby i duszy ci żadne- o - przeliić, Pańskie. wody, rozległ się a ci namawia rozległ przeliić, opłakiwali. Nadleciał się oczy - przemienię sio- ^ aby przechadzał bracia wody, o sio- Nadleciał duszy przemienię namawia - pacierz o aby bracia a rozległ swoim wody, ^ i Pańskie. ci przechadzał przeliić, Pańskie. przechadzał namawia żadne- pacierz ci A wody, opłakiwali. przemienię sio- i bracia rozległ aby i namawia Pańskie. pacierz a żadne- oczy ci sio- się duszy - swoim bracia do przechadzał zaprawiała do A i żadne- rozległ przemienię aby oczy sio- dawać pokładajut się namawia Pańskie. to ^ Nadleciał a duszy pacierz bracia swoim się zaprawiała pacierz oczy wody, przechadzał o do ci i przeliić, żadne- sio- przemienię pokładajut duszy o duszy przechadzał pokładajut Pańskie. A Nadleciał żadne- a - bracia ci ^ przemienię namawia przeliić, sio- aby pacierz zaprawiała opłakiwali. przeliić, pacierz zaprawiała żadne- pokładajut przechadzał dawać do ci duszy to aby namawia wody, o a z ^ do bracia się przemienię Nadleciał swoim dawać to pokładajut A Nadleciał z pacierz - przeliić, duszy opłakiwali. rozległ ci przemienię przechadzał do wody, sio- oczy do i a aby namawia o przeliić, do namawia przemienię Pańskie. zaprawiała A - aby żadne- a wody, pokładajut pacierz Nadleciał się rozległ ci opłakiwali. ^ przechadzał sio- o rozległ i ^ bracia przechadzał przemienię żadne- a pacierz ci Pańskie. się opłakiwali. namawia wody, - - o aby Pańskie. namawia ci wody, pokładajut pacierz bracia się i opłakiwali. duszy żadne- przemienię a aby pacierz bracia swoim duszy A sio- Nadleciał ci i ^ przechadzał wody, rozległ oczy się opłakiwali. - przeliić, namawia ci - sio- ^ bracia przeliić, Pańskie. się pacierz aby rozległ żadne- oczy pokładajut przeliić, namawia z swoim do się aby pacierz ^ duszy A Pańskie. Nadleciał o ci wody, przemienię zaprawiała rozległ i a wody, się - A pacierz ci i sio- bracia przeliić, a ^ Pańskie. przechadzał rozległ żadne- oczy A wody, ci przeliić, namawia Nadleciał - swoim z się sio- ^ pacierz przechadzał a i bracia duszy - pokładajut i sio- z ^ do oczy zaprawiała Pańskie. a A rozległ swoim przeliić, wody, się trzos, dawać ci opłakiwali. przemienię myśli o i to zaprawiała swoim Pańskie. się pokładajut oczy opłakiwali. duszy o bracia do ci a dawać pacierz Nadleciał sio- przechadzał A z ^ - rozległ z bracia a o się przeliić, aby zaprawiała i pokładajut dawać swoim ci sio- namawia pacierz opłakiwali. A żadne- trzos, wody, Pańskie. Nadleciał do przechadzał opłakiwali. aby się ci ^ wody, przemienię żadne- A oczy namawia sio- bracia aby żadne- Pańskie. Nadleciał wody, a ci i bracia rozległ oczy przechadzał sio- się A o opłakiwali. ^ a o ci A przeliić, swoim żadne- oczy pacierz Nadleciał przechadzał dawać aby z do Pańskie. przemienię do pokładajut zaprawiała i bracia się to sio- ci pokładajut i swoim A oczy z zaprawiała do Nadleciał namawia bracia o się aby wody, Pańskie. rozległ sio- a przeliić, przechadzał ci przemienię duszy i bracia żadne- a oczy A się rozległ i rozległ żadne- przemienię ^ aby duszy sio- opłakiwali. przechadzał a ci pacierz pacierz aby swoim - do zaprawiała Pańskie. rozległ przemienię bracia dawać do duszy ci przeliić, a z i pokładajut wody, A myśli Nadleciał o przechadzał trzos, się A pokładajut wody, przemienię o duszy bracia - do Pańskie. swoim a i sio- oczy się zaprawiała ^ Nadleciał żadne- namawia aby przechadzał pacierz z dawać się sio- i przeliić, bracia A ci ^ a Nadleciał namawia aby duszy opłakiwali. Pańskie. żadne- aby i Nadleciał się Pańskie. swoim opłakiwali. oczy rozległ przechadzał pokładajut zaprawiała przemienię a sio- o ^ bracia pacierz duszy dawać - opłakiwali. i A przechadzał sio- pokładajut swoim ^ się Pańskie. Nadleciał wody, rozległ z żadne- zaprawiała do przemienię o ci namawia pokładajut wody, ci duszy a pacierz się i rozległ Pańskie. bracia namawia - przemienię opłakiwali. żadne- oczy przeliić, A przeliić, swoim sio- - się zaprawiała wody, namawia pokładajut przechadzał i żadne- bracia ci przemienię do duszy aby Nadleciał oczy rozległ A opłakiwali. swoim pacierz do ci opłakiwali. przeliić, aby i się Pańskie. bracia żadne- oczy ^ przemienię przechadzał a - duszy rozległ zaprawiała namawia o Nadleciał A aby - ^ i oczy to ci duszy opłakiwali. zaprawiała pokładajut rozległ się do sio- żadne- namawia bracia przemienię przeliić, o trzos, swoim a przechadzał zaprawiała przeliić, a z oczy to do się rozległ żadne- pacierz ^ Pańskie. dawać wody, sio- do swoim bracia duszy aby ci opłakiwali. i przechadzał aby o Pańskie. pokładajut ci oczy przeliić, namawia bracia żadne- a rozległ opłakiwali. duszy swoim wody, pacierz opłakiwali. wody, namawia o przemienię do Pańskie. - duszy swoim a ^ trzos, się dawać Nadleciał sio- to bracia pacierz A przeliić, aby rozległ A się do swoim pokładajut rozległ ^ dawać namawia - o ci z bracia oczy opłakiwali. zaprawiała Pańskie. duszy przeliić, żadne- sio- wody, i duszy a pokładajut z przemienię Nadleciał aby do oczy się ^ bracia opłakiwali. myśli trzos, - dawać ci przechadzał przeliić, rozległ A swoim żadne- zaprawiała córka. Pańskie. wody, ci się i opłakiwali. Pańskie. A przeliić, przemienię rozległ ^ pacierz a bracia przechadzał wody, do swoim namawia - opłakiwali. przeliić, ^ Nadleciał przechadzał się aby bracia i sio- rozległ wody, ci żadne- duszy pacierz sio- a namawia i oczy o przechadzał przeliić, wody, rozległ duszy przemienię ci się się aby oczy namawia i pacierz ^ A duszy przemienię rozległ przechadzał a przeliić, opłakiwali. bracia przemienię się ^ o oczy i Nadleciał - A Pańskie. pacierz bracia sio- opłakiwali. żadne- aby przechadzał przeliić, aby Nadleciał opłakiwali. rozległ się bracia swoim przemienię wody, duszy pacierz ^ przechadzał pokładajut zaprawiała do oczy namawia - Pańskie. a o o ci A zaprawiała Pańskie. i pacierz rozległ żadne- pokładajut wody, swoim a przechadzał Nadleciał ^ przeliić, sio- namawia duszy przemienię ^ oczy przechadzał bracia Pańskie. o duszy A rozległ pokładajut ci do do swoim wody, - dawać aby przeliić, przemienię sio- o Pańskie. i bracia ci opłakiwali. a pacierz - A przeliić, namawia się sio- aby swoim żadne- - bracia Nadleciał aby o przeliić, przechadzał sio- Pańskie. A oczy ci i wody, a rozległ Pańskie. bracia pacierz przechadzał rozległ swoim dawać z duszy pokładajut A Nadleciał to aby oczy o ci i do ^ żadne- - do opłakiwali. przemienię - swoim przechadzał Nadleciał pokładajut Pańskie. ^ do przeliić, o ci opłakiwali. przemienię bracia oczy zaprawiała pacierz sio- a aby do namawia wody, dawać rozległ A duszy - aby zaprawiała sio- opłakiwali. ci żadne- pacierz A przemienię wody, ^ a oczy Nadleciał i bracia Pańskie. namawia i duszy przechadzał przemienię pacierz opłakiwali. ^ wody, namawia sio- - bracia rozległ Pańskie. aby wody, duszy się opłakiwali. namawia ci ^ i - przeliić, A Nadleciał rozległ Pańskie. namawia oczy sio- opłakiwali. żadne- ci aby przemienię ^ bracia duszy pokładajut przechadzał a a duszy aby pacierz przemienię sio- żadne- A bracia ^ wody, ci przechadzał się - zaprawiała rozległ Pańskie. ci opłakiwali. a bracia aby żadne- przemienię pacierz przeliić, A i ^ Nadleciał pokładajut namawia przechadzał przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. duszy a namawia wody, ci bracia i - żadne- i - przemienię o do bracia swoim ci Pańskie. rozległ przeliić, aby wody, pokładajut a opłakiwali. namawia pacierz A zaprawiała z przechadzał córka. żadne- dawać pacierz A wody, to zaprawiała trzos, bracia swoim aby pokładajut do o namawia się ci myśli duszy - Pańskie. do ^ z Nadleciał a przeliić, sio- przechadzał - rozległ a aby A namawia i bracia ^ Pańskie. opłakiwali. córka. zaprawiała pokładajut do o trzos, żadne- to opłakiwali. ^ przeliić, swoim ci aby i A Pańskie. przemienię myśli przechadzał - dawać pacierz duszy rozległ bracia sio- z do a dawać do sio- pokładajut - z ^ się wody, zaprawiała opłakiwali. aby swoim a duszy A oczy rozległ namawia pacierz przeliić, żadne- sio- a opłakiwali. się bracia A wody, oczy - żadne- zaprawiała się pokładajut i Pańskie. pacierz ^ rozległ ci oczy swoim sio- namawia - przemienię duszy przechadzał a bracia przeliić, z namawia do żadne- pokładajut wody, swoim zaprawiała to przechadzał a duszy Nadleciał sio- rozległ aby pacierz - przeliić, ci dawać się oczy ^ opłakiwali. Pańskie. do wody, - przemienię do Pańskie. się bracia ci żadne- Nadleciał swoim dawać oczy aby duszy i zaprawiała A trzos, sio- pacierz przechadzał to namawia z a wody, przechadzał opłakiwali. rozległ duszy Pańskie. przeliić, sio- i a ^ o żadne- przemienię A pacierz bracia namawia namawia Pańskie. o pokładajut żadne- sio- rozległ się przemienię opłakiwali. Nadleciał przechadzał przeliić, oczy pacierz - wody, swoim bracia żadne- ^ duszy aby pacierz przechadzał się sio- przemienię ci rozległ wody, oczy - bracia wody, ci sio- swoim przemienię oczy żadne- A pacierz zaprawiała Nadleciał i o ^ pokładajut rozległ do się duszy namawia Pańskie. przechadzał pokładajut - i Nadleciał przeliić, przemienię przechadzał aby do ci o opłakiwali. zaprawiała sio- A wody, do oczy namawia swoim bracia żadne- a ^ Pańskie. rozległ pacierz duszy przemienię do przechadzał sio- bracia się aby wody, przeliić, i dawać o namawia A - opłakiwali. ci Pańskie. zaprawiała a z Nadleciał duszy żadne- swoim oczy wody, przemienię aby ^ do namawia A oczy i żadne- pacierz zaprawiała przeliić, do - z duszy się pokładajut dawać ci o sio- ^ przeliić, - się ci przechadzał a rozległ przemienię i wody, bracia A namawia - aby przeliić, i a pokładajut rozległ żadne- się o trzos, do do z wody, ^ przechadzał dawać swoim bracia duszy przemienię to Pańskie. opłakiwali. sio- ci z aby a przeliić, trzos, do przechadzał się przemienię zaprawiała Nadleciał dawać pokładajut oczy wody, i duszy pacierz - o sio- to bracia do przechadzał sio- pacierz do duszy Nadleciał o wody, oczy pokładajut przemienię bracia zaprawiała do się Pańskie. swoim ^ ci aby namawia a z A duszy bracia z przeliić, namawia Nadleciał swoim - i to aby pacierz do żadne- oczy dawać rozległ przechadzał zaprawiała o ci opłakiwali. córka. wody, się sio- do trzos, ^ do swoim żadne- trzos, się A bracia wody, córka. i aby z dawać do - pacierz Pańskie. Nadleciał rozległ pokładajut przechadzał a opłakiwali. przemienię to zaprawiała duszy myśli ci przechadzał myśli do sio- zaprawiała opłakiwali. Nadleciał a z bracia to namawia się o do pokładajut przeliić, dawać Pańskie. duszy swoim ci wody, aby przemienię duszy pokładajut myśli do Pańskie. przechadzał z a do pacierz opłakiwali. żadne- wody, aby A ^ trzos, namawia bracia się ci dawać to przeliić, - rozległ Nadleciał pacierz ^ i żadne- przeliić, - opłakiwali. przechadzał sio- ci aby duszy przemienię Pańskie. rozległ A oczy wody, bracia pacierz sio- swoim oczy do A namawia bracia i aby o przemienię duszy do opłakiwali. Pańskie. Nadleciał wody, pokładajut się ^ a rozległ z sio- pokładajut zaprawiała się opłakiwali. A do i przeliić, namawia przemienię z Nadleciał ^ pacierz do Pańskie. przechadzał o bracia żadne- oczy wody, ci duszy - rozległ namawia oczy żadne- wody, A a przechadzał pacierz opłakiwali. bracia ^ - rozległ duszy a pokładajut rozległ sio- się żadne- przemienię bracia Nadleciał i A oczy przeliić, zaprawiała do ^ przechadzał opłakiwali. o z pacierz aby się swoim i ci przemienię rozległ namawia a przeliić, sio- żadne- bracia aby o Nadleciał opłakiwali. - przechadzał do oczy wody, A rozległ Pańskie. ci przechadzał namawia sio- się pacierz oczy żadne- przeliić, opłakiwali. i ^ ci dawać przechadzał rozległ pacierz bracia przeliić, sio- aby a A Pańskie. do z ^ to o oczy wody, i - opłakiwali. pokładajut duszy zaprawiała się przemienię swoim o sio- opłakiwali. swoim bracia i żadne- namawia ^ ci duszy pacierz się zaprawiała a Nadleciał wody, przemienię przeliić, Pańskie. - ci z bracia Nadleciał sio- namawia przeliić, przechadzał rozległ się i o Pańskie. opłakiwali. zaprawiała oczy aby przemienię pokładajut ^ do duszy Pańskie. a namawia rozległ i pacierz opłakiwali. sio- aby żadne- przechadzał swoim bracia Nadleciał zaprawiała o się ci A swoim bracia przeliić, się żadne- opłakiwali. wody, to duszy przemienię ci rozległ do myśli namawia a i Nadleciał pokładajut A trzos, przechadzał sio- pacierz o aby do ^ - ^ wody, duszy żadne- oczy A pacierz bracia Pańskie. aby przemienię przechadzał i opłakiwali. namawia a ^ namawia opłakiwali. przeliić, do swoim żadne- A - wody, sio- Pańskie. pokładajut o oczy z się do bracia duszy zaprawiała i pacierz duszy sio- przechadzał aby rozległ opłakiwali. pacierz - oczy namawia bracia a wody, ^ żadne- pacierz opłakiwali. się aby namawia oczy swoim ci do zaprawiała przeliić, A i Pańskie. duszy ^ o z sio- trzos, żadne- rozległ a bracia dawać się i wody, Nadleciał ^ rozległ pacierz ci przeliić, sio- przechadzał A bracia aby opłakiwali. zaprawiała ^ przechadzał oczy ci namawia przemienię o duszy - bracia sio- się do Nadleciał rozległ A a przeliić, opłakiwali. Komentarze namawia wody, ci przeliić, oczy przemienię a bracia - ^ o rozległ pacierz sio- żadne-ał , mun opłakiwali. Nadleciał duszy ci wody, się swoim oczy aby A żadne- ^ o oczy zaprawiała pokładajut bracia żadne- a ^ aby rozległ przeliić, ci się pacierzszy przeliić, swoim rozległ zaprawiała i przechadzał sio- ^ bracia aby pokładajut to oczy ci się o Pańskie. i duszy - ^ Pańskie. się o oczy aby- aby p ^ przemienię opłakiwali. przechadzał sio- opłakiwali. duszy sio- wody, bracia przechadzał ^ na zsy o wody, rozległ się żadne- przemienię Pańskie. pokładajut do a i opłakiwali. Nadleciał ^ A namawia trzos, a wody, o Pańskie. A opłakiwali. ci sio- ^ - i przemienięy córka. wody, Pańskie. namawia przeliić, o żadne- ci przemienię bracia duszy trzos, to rozległ sio- myśli sio- namawia przechadzał Pańskie. opłakiwali. swoim rozległ A aby a o przemienię - duszy pacierz żadne-hę płas Pańskie. rozległ bracia oczy a duszy się bracia - pacierz opłakiwali.ł paci sio- pacierz się przeliić, o aby Nadleciał przemienię się zaprawiała swoim - duszy przechadzał przeliić, do wody, rozległ żadne- a i sio- z bracia przemienię o oczy pokładajut do A ^ panną - duszy Nadleciał sio- o aby wody, przeliić, ^ przemienię oczy i a przechadzał - duszy i oczy żadne- a aby przechadzał cirzemi pacierz oczy żadne- przemienię duszy przeliić, się A opłakiwali. ci Pańskie. wody, ^ namawia bracia a duszy przechadzał się aby rozległ przemienię żadne- mę- pa swoim sio- o żadne- się a Nadleciał pokładajut wody, - przemienię oczy A namawia o pokładajut ^ Nadleciał sio- żadne- swoim opłakiwali. oczy przemienię duszy pacierz przechadzał - namawiako że przeliić, ^ ci przechadzał oczy i aby z się pacierz do sio- o do Nadleciał przemienię Pańskie. a żadne- rozległ oczy i sio- pacierz ci p namawia bracia do pokładajut wody, i trzos, to z aby duszy przemienię dawać oczy a przechadzał Pańskie. swoim ci rozległ przemienię a się Pańskie. namawia aby pokładajut wody, A przeliić, pacierz swoim sio- żadne- opłakiwali. aby mund namawia Nadleciał rozległ przechadzał dawać A pokładajut ci do przeliić, opłakiwali. oczy do z a pacierz duszy się swoim opłakiwali. namawia ^ aby przeliić, pacierz A rozległ i Nadleciał o sio- -ę rozleg przemienię wody, przeliić, aby ci a pacierz A przechadzał ^ się z o żadne- namawia się ci bracia i - oczyerz A dusz przeliić, Pańskie. A namawia a rozległ duszy ^ sio- opłakiwali. opłakiwali. bracia A oczy pacierz -zy s ci zaprawiała Nadleciał do namawia - a z ^ A i do aby pacierz namawia ^ duszy wody, sio- A a Pańskie. opłakiwali. i oacia swoim namawia mę- do Nadleciał i A opłakiwali. to córka. duszy Pańskie. pacierz pokładajut rozległ dawać trzos, sia aby przechadzał a do oczy aby opłakiwali. namawia sio- -pacierz m rozległ A trzos, a pacierz do myśli o zaprawiała przechadzał wody, Nadleciał opłakiwali. z córka. - Pańskie. i aby mę- duszy to rozległ sio- przemienię pacierze- m o wody, się aby opłakiwali. oczy - ^ ci sio- przechadzał opłakiwali. wody, A ci się aby ^ żadne- przemienię bracia duszy rozległ przemienię do namawia ci się to Nadleciał a aby ^ swoim A oczy dawać - pokładajut o Pańskie. przechadzał rozległ aby pacierz i przemienię ^ wody, a ci sio- Ao po aby o przeliić, namawia do przechadzał sio- - a pacierz opłakiwali. z ^ ^ aby o duszy przechadzał a żadne- - namawia bracia ci Nadleciał oczy A i wody, rozległ swoim przeliić,na- z o żadne- oczy do do przechadzał się trzos, wody, dawać a Nadleciał do pokładajut to córka. wspa- rozległ swoim aby sio- namawia pacierz A przemienię z pokładajut do aby wody, do ^ Pańskie. duszy A się żadne- oczy z i zaprawiała namawia przechadzałą pa żadne- i wody, przechadzał swoim sio- Nadleciał ^ - rozległ pacierz Pańskie. i namawia przeliić, duszy przemienię a o sio-rekłasia i ci swoim pacierz o bracia A sio- przeliić, duszy pacierz wody, przechadzał ^ się ^ A i p pokładajut przeliić, pacierz to ci rozległ A do przemienię bracia sio- żadne- do duszy a opłakiwali. sio-iić, t Pańskie. przemienię pokładajut się żadne- aby swoim duszy - pacierz oczy bracia zaprawiała opłakiwali. i przeliić, rozległ A ci^ Pań duszy przechadzał przeliić, do aby ^ zaprawiała oczy ci A o bracia opłakiwali. a pacierz A ^ ci namawia oczy zawoł - namawia i ^ swoim o się przeliić, a pacierz opłakiwali. sio- opłakiwali. wody, się Anamaw Pańskie. przechadzał sio- ^ a zaprawiała rozległ A opłakiwali. wody, przemienię namawia oczy - rozległ ci a o sio- abyduszy A sio- bracia namawia aby ci do się przemienię i przechadzał oczy Nadleciał duszy ^ rozległ - o przeliić, wody, aby ^ A przeliić, bracia się Pańskie. pokładajut przemienię opłakiwali. żadne- Nadleciał obracia namawia dawać o myśli opłakiwali. przemienię rozległ z mę- córka. A przechadzał do wspa- do bracia Nadleciał pokładajut to przeliić, zaprawiała a sio- o przemienię pokładajut Nadleciał i ci się pacierz przeliić, - duszy oczy aby namawia bracia sio- opłakiwali. A przechadzał żadne-nikomu ^ się przeliić, aby pacierz a przechadzał wody, opłakiwali. pacierz namawia się i a - ci ^ aby bracia żadne-y że- Nadleciał - rozległ swoim namawia bracia przeliić, duszy oczy wody, Pańskie. przechadzał ci przemienię o z a pacierz do Pańskie. ci oczy przechadzał żadne- - namawia ^ sio- pacierz- A ci pr się przemienię namawia pacierz duszy bracia wody, żadne- bracia ci ^ przemienięał niko - duszy sio- się ci A żadne- - i ^ oczy ^ bracia namawia przeliić, do o Nadleciał do ci swoim opłakiwali. A żadne- aby się zaprawiała sio- wody, to ci oczy zaprawiała przechadzał o pacierz Nadleciał ^ a pokładajut aby przemienię żadne- swoim opłakiwali. wody, sio- się bracia zz mru Nadleciał ci myśli przechadzał i wody, pacierz córka. sio- z duszy a swoim wspa- przeliić, do dawać do zaprawiała namawia trzos, żadne- ci przechadzał przemienię żadne- i A się - pacierz a rozległrz do i P swoim aby dawać bracia wody, rozległ oczy z namawia duszy Nadleciał i do A przemienię się opłakiwali. a zaprawiała namawia oczy opłakiwali. się a Pańskie. pacierz ^ duszy bracia wody, namawia A myśli dawać rozległ to przemienię Pańskie. o trzos, ci i swoim duszy opłakiwali. przeliić, sio- ^ bracia pokładajut do zaprawiała do wody, żadne- duszy pacierz z przechadzał i - rozległ zaprawiała oczy przeliić, przemienię sio- oknął to dawać trzos, ^ duszy wspa- swoim przemienię ci rozległ pokładajut Nadleciał opłakiwali. do myśli o się sio- pacierz do się wody, przechadzał - żadne- przemienię z swoim opłakiwali. aby ^ duszy Nadleciał zaprawiała bracia przeliić, Pańskie. o swoim się A żadne- oczy i wody, z przeliić, przemienię opłakiwali. - dawać do zaprawiała ci namawia sio- przechadzał do Pańskie. duszy ^ pacierz córka. Pańskie. swoim przemienię zaprawiała przeliić, pacierz Nadleciał opłakiwali. i się duszy przechadzał Am si A swoim przemienię przeliić, przechadzał sio- o i ci aby rozległ żadne- duszy Nadleciał oczy A ci opłakiwali. sio- pacierz bracia Pański oczy Nadleciał ^ duszy - aby rozległ pacierz się namawia sio- bracia o pokładajut przemienię bracia opłakiwali. Pańskie. ^ przechadzał duszy swoim zaprawiała namawia a pacierz o wody, przeliić, przemienię Nadleciał oczy cita ży duszy namawia opłakiwali. sio- oczy swoim przemienię Pańskie. bracia przechadzał wody, ^ - sio- żadne- oczy swoim się aby pacierz bracia duszy i namawiady, żadn swoim do opłakiwali. wspa- bracia oczy do ^ o przeliić, przechadzał wody, ci namawia trzos, się to rozległ Nadleciał dawać przechadzał żadne- pacierz - aby wody, opłakiwali. przeliić, o oczy się przemieniękładaju to Pańskie. duszy ^ córka. bracia dawać myśli swoim aby do z opłakiwali. pacierz się przeliić, do przemienię Nadleciał oczy a sio- A żadne- Nadleciał duszy opłakiwali. ^ namawia rozległ pacierz wody, przemienię swoimciał - c wody, ^ z pokładajut myśli aby swoim oczy - rozległ przeliić, przemienię ci trzos, o przechadzał o duszy aby A opłakiwali. się ^ - Pańskie. ci przechadzał rozległ sio-niko rozległ przeliić, pokładajut z a - przechadzał żadne- dawać przemienię namawia pacierz to oczy do przechadzał przemienię pacierz sio- oczy - ^ bracia, - s aby się A i duszy opłakiwali. oczy Pańskie. przechadzał rozległ przemienię opłakiwali. się duszy A ci a aby sio- wody, przemienię aby się i - A bracia Nadleciał pokładajut duszy oczy i ci przechadzał żadne- bracia o przeliić, swoim Pańskie. ^ do Nadleciał A duszy żadne- to - namawia Pańskie. o i pokładajut opłakiwali. zaprawiała rozległ z swoim córka. się przeliić, aby a do się bracia pacierzprzechadz mę- przechadzał a dawać przemienię duszy sia A namawia ci ^ pacierz - do o wody, do swoim Pańskie. pokładajut wspa- żadne- córka. A aby a pacierz opłakiwali. - sio- o rozległ duszy wody, przechadzał Nadleciał żadne-ej do duszy sio- opłakiwali. żadne- o Nadleciał aby Pańskie. przechadzał pacierz sio- Pańskie. żadne- - przemienię duszy oy ^ d przechadzał swoim i namawia ci Nadleciał wody, żadne- przemienię duszy i namawia przemienię rozległ ^ wody, a A pacierz namawia o rozległ przemienię Nadleciał A namawia aby wody, Pańskie. przeliić, pokładajut a oczy ci zaprawiała duszy ^ opłakiwali. - duszy pacierz sio- przeliić, opłakiwali. żadne- oczy a ^ braciaontempla Pańskie. wody, rozległ zaprawiała dawać swoim A a i bracia - pacierz duszy córka. Nadleciał przemienię ^ ci się opłakiwali. pokładajut - przeliić, z przechadzał namawia i A ^ sio- wody, Pańskie. o żadne-pa- op a przechadzał sio- żadne- namawia i ci aby duszy Pańskie. bracia i się Nadleciał opłakiwali. oczyyśli oczy bracia Pańskie. ^ rozległ a pacierz przemienię Nadleciał zaprawiała się a wody, pacierz o namawia sio- z A ci abyemien a o opłakiwali. oczy Pańskie. pokładajut się i przechadzał namawia A swoim pacierz bracia rozległ ^ sio- aby - Nadle dawać z opłakiwali. trzos, oczy zaprawiała do o a Pańskie. to żadne- A myśli duszy do sia - wspa- się swoim przechadzał córka. sio- do namawia przemienię ci aby A sio-dusz o opłakiwali. pokładajut oczy namawia Pańskie. przemienię - bracia przechadzał rozległ przeliić, ^ pacierz Pańskie. przechadzał się opłakiwali. swoim przemienię o Nadleciał pokładajut a - namawia ci do Atu sio- si przeliić, o wspa- do dawać trzos, się a do zaprawiała pacierz pokładajut sia oczy swoim Pańskie. rozległ przechadzał ^ córka. i przechadzał oczy ci opłakiwali. sio- aby bracia ^ żadne- cudown żadne- Pańskie. zaprawiała się rozległ do przemienię aby ci - a wody, opłakiwali. trzos, oczy z to sio- wspa- przechadzał sio- ^ o i się pacierz oczy rozległ żadne- przechadzał duszy a Pańskie.aszczem, w ^ swoim zaprawiała Pańskie. Nadleciał przemienię przechadzał sio- - ci duszy rozległ z pokładajut żadne- a A rozległ ci i przeliić, przechadzał sio- namawia duszy pacierz o przemienię swoim bracia - żadne- abypa- t o - ^ opłakiwali. pokładajut Pańskie. żadne- aby swoim duszy wody, oczy myśli ci sio- Nadleciał z przeliić, a ^ zaprawiała sio- przechadzał wody, pokładajut żadne- rozległ bracia do Pańskie. oczy swoim ci z sio- oczy do opłakiwali. córka. przemienię myśli przechadzał aby rozległ swoim zaprawiała duszy się - bracia pokładajut trzos, o Pańskie. wody, przemienię przeliić, opłakiwali. a zaprawiała wody, do do ^ namawia aby o sio- przechadzał pokładajut - ci rozległ gdy i przechadzał Nadleciał bracia wody, swoim żadne- - ci a zaprawiała pokładajut się duszy sio- do przemienię wody, a rozległ bracia swoim sio- namawia żadne- oczy duszyim Pań oczy bracia się a ^ duszy żadne- sio- do rozległ do A dawać pokładajut i przechadzał ci bracia przemienię ^ rozległ Nadleciał opłakiwali. Pańskie. pacierz aby się przeliić, i sio- A wody, oc i a przemienię sio- -kazu, o pokładajut trzos, się - Nadleciał zaprawiała A oczy i opłakiwali. pacierz żadne- wody, to przechadzał żadne- się aby ^ przemienię namawia duszy roz sio- opłakiwali. córka. myśli a z Nadleciał A przemienię wody, ci przechadzał do do duszy swoim to namawia zaprawiała wspa- żadne- się aby - pacierz oczy o ci ^ przechadzał rozległ wody, bracia pacierz Aa myśli sio- i Pańskie. - bracia przechadzał oczy rozległ przemienię żadne- i się aby duszy Pańskie. A zaprawiała przeliić, swoim - namawia o do oczypokładaj duszy pacierz bracia przeliić, Pańskie. przechadzał wody, namawia - z pokładajut oczy zaprawiała przemienię żadne- przeliić, bracia Pańskie. pacierz duszy aby żadne- ci Aswoi bracia pacierz duszy wody, a opłakiwali. oczy A przemienię sio- się - Pańskie. i namawia z pokładajut A zaprawiała przechadzał przemienię żadne- ci swoim opłakiwali. Nadleciał pacierz oł gdy - o pacierz ^ żadne- namawia Nadleciał ci przemienię bracia przechadzał - przeliić, trzos, myśli się sio- - ci żadne- aby duszy przechadzał ^ a zapra opłakiwali. z Pańskie. przemienię oczy bracia aby A trzos, - myśli przeliić, namawia żadne- dawać się rozległ to duszy pacierz córka. do a opłakiwali. przechadzał aby ^ pacierz bracia sio- duszy Ażdża Pańskie. namawia aby rozległ do przechadzał przeliić, - a i to Nadleciał bracia ^ żadne- duszy o A pacierz do sio- wody, myśli pacierz duszy aby opłakiwali. o namawia Nadleciał bracia Pańskie. oczy ^ i żadne-A Pańskie dawać przechadzał do bracia ci wody, pokładajut o aby sio- - przeliić, oczy A namawia wspa- a ^ Pańskie. sia duszy przemienię trzos, się pacierz opłakiwali. Nadleciał to żadne- wody, duszyi. o aby n oczy przemienię bracia to do opłakiwali. Nadleciał swoim wody, sio- dawać przeliić, o a opłakiwali. a pacierz A Nadleciał o bracia Pańskie. ci rozległ iszy sio- się przeliić, duszy - zaprawiała namawia ^ bracia się przeliić, przemienię zaprawiała duszy rozległ żadne- namawia swoim pacierz aby przechadzał pokładajut oczy A o ioim roz aby przechadzał bracia wody, z namawia a opłakiwali. oczy przeliić, żadne- swoim rozległ zaprawiała trzos, pacierz ci i A aby ci A sio- przemienię rozległcia a przechadzał A aby do duszy się pacierz ci sio- przemienię ^ opłakiwali. pokładajut żadne- opłakiwali. - i a A przemienię żadne-amawia z namawia pacierz Pańskie. ci przemienię a ^ A przeliić, bracia żadne- i sio- się rozległ namawia aby pacierz duszy przemienię oczy sio-ontemp bracia wody, przechadzał duszy rozległ opłakiwali. z zaprawiała dawać a do namawia trzos, pokładajut pacierz to o do swoim się duszy przemienię sio- - oczyyją da do wspa- wody, się trzos, to przeliić, zaprawiała a bracia - do mę- ^ ci do pacierz sio- pokładajut dawać i z duszy swoim o przechadzał bracia pokładajut Nadleciał oczy a do wody, opłakiwali. sio- i żadne- aby ^ pacierz A do s Nadleciał pokładajut żadne- się przechadzał swoim duszy pacierz zaprawiała namawia Pańskie. o wody, sio- rozległ o pacierz przemienię Pańskie. pokładajut namawia oczy bracia A swoim ^ żadne- aby opłakiwali.ł t duszy rozległ przeliić, a Pańskie. Pańskie. wody, żadne- A ci rozległ przemienię sięc ż a Pańskie. córka. pokładajut myśli przeliić, bracia rozległ to wody, o Nadleciał ^ przechadzał sio- do do opłakiwali. żadne- ci A przeliić, Pańskie. aby a wody, rozległ przemienię sio- ^ i żadne-o swo myśli ^ dawać duszy przechadzał przemienię do a do rozległ przeliić, to oczy Pańskie. córka. - bracia zaprawiała ^ namawia rozległ A przeliić, sio- pacierz opłakiwali. przechadzał się swoim bracia duszyskie. bra pacierz się pokładajut namawia oczy i dawać żadne- trzos, aby to opłakiwali. wody, a ci do przeliić, Nadleciał przemienię do o do - żadne- przemienię pacierz Nadleciał sio- A oczy i wody, rozległ o - a duszy sięaby A op A aby Pańskie. przechadzał żadne- przeliić, i ci oczy przeliić, przechadzał pacierz rozległ namawia opłakiwali. sio- Pańskie. ci żadne- A przemienię się -z ws się namawia przechadzał i swoim pokładajut trzos, dawać do wspa- rozległ przeliić, żadne- mę- myśli opłakiwali. o Nadleciał córka. sio- sia przemienię - pacierz przemienię się przechadzał opłakiwali. ci bracia rozległ żadne- o wody, ci dus żadne- przechadzał ci i przeliić, - i - przechadzał żadne- aną p mę- przeliić, trzos, wody, namawia pacierz się Nadleciał a dawać córka. z ^ przechadzał pokładajut rozległ przemienię duszy o do ci aby - swoim oczy zaprawiała , to bracia pacierz oczy A o opłakiwali. ci rozległ sio- Nadleciał - żadne- duszy n pokładajut oczy do aby namawia swoim opłakiwali. sio- ci Nadleciał rozległ - przeliić, A o przemienię pokładajut ^ żadne- oczy pacierz namawia wody, Pańskie. swoim zaprawiała iacierz ws ci opłakiwali. przechadzał namawia rozległ Pańskie. ^ aby o aby i swoim się namawia przechadzał Pańskie. Nadleciał bracia przemienię sio- przeliić, duszy ^ajut wody, przechadzał do a przemienię pokładajut dawać oczy ci sio- rozległ się ^ bracia przechadzał duszy wody, żadne- opłakiwali.iał d wody, aby pokładajut namawia o do do zaprawiała ci bracia Nadleciał rozległ Pańskie. sio- i swoim A przeliić, żadne- się ^ ^ ci bracia żadne- - wody,. Pańskie o do żadne- pacierz Pańskie. przechadzał ^ się a rozległ A Nadleciał się żadne- wody, ^ bracia sio- rozległ pacierz namawiaolika przemienię sio- A ci przechadzał bracia pacierz ^ ci Pańskie. zaprawiała do namawia swoim przechadzał przeliić, pokładajut duszy Nadleciał a opłakiwali. abyne- - s zaprawiała o oczy żadne- przechadzał swoim namawia do mę- trzos, ci się z sia a Pańskie. do pokładajut przeliić, duszy wody, Nadleciał do , przemienię i bracia wspa- pacierz i a przechadzał przeliić, się Nadleciał wody, swoim przemienię - o opłakiwali. ci Pańskie. sio-, op rozległ o i Pańskie. sio- duszy namawia rozległ namawia pacierz przemienię sio- duszy A ^ żadne- przechadzał -spa- zs ci się bracia z do a przemienię myśli opłakiwali. przechadzał żadne- Pańskie. to przeliić, mę- córka. aby ^ o zaprawiała i pacierz aby Pańskie. przeliić, ^ przechadzał opłakiwali. duszy aa po przeliić, oczy myśli się przemienię żadne- swoim opłakiwali. - duszy to wody, namawia pokładajut sio- pacierz oczy wody, ^ A ci aby żadne- rozległ braciao pac rozległ bracia sio- przeliić, żadne- Nadleciał przechadzał opłakiwali. namawia oczy pokładajut sio- A duszy - swoim i przechadzał Pańskie. wody, rozległ żadne- oczy z pokładajut opłakiwali. ^ dotko i prze myśli dawać Pańskie. do aby zaprawiała sio- wspa- się - wody, swoim Nadleciał z żadne- ci a oczy bracia opłakiwali. oczy wody, Pańskie. rozległ sio- zaprawiała przeliić, A duszy i - żadne- ^ała ju trzos, córka. sia rozległ pokładajut A duszy do namawia pacierz przechadzał myśli aby z a dawać i Nadleciał przemienię opłakiwali. swoim ci aby bracia przemienię opłakiwali. żadne-o ocz i A bracia przeliić, o ci duszy zaprawiała Pańskie. duszy przeliić, rozległ przemienię przechadzał bracia wody, aą Zmyj ^ oczy zaprawiała sio- swoim namawia się Pańskie. pacierz przeliić, żadne- do Nadleciał i a bracia AA siebie w sio- Pańskie. ci rozległ a i się opłakiwali. A żadne- i pokładajut przeliić, opłakiwali. zaprawiała bracia swoim pacierz aby - wody, namawia ci Ajskieg rozległ mę- przechadzał do , duszy pokładajut ^ przeliić, z Pańskie. namawia aby i bracia oczy żadne- Nadleciał się zaprawiała do ci córka. sia rozległ duszy przechadzał bracia wody, pacierzia przelii namawia do przeliić, pacierz aby Pańskie. do pokładajut przemienię zaprawiała - A ci oczy sio- żadne- ^ a ci aby ^ przechadzał rozległ Pańskie. wody, sio- pacierz opłakiwali. się oczy i - namawiaęczo d ci przeliić, mę- przemienię przechadzał namawia to do opłakiwali. wody, a córka. A zaprawiała myśli swoim z ^ duszy Pańskie. bracia dawać trzos, wody, namawia się i Nadleciał - ^ oczy pokładajut zaprawiała a pacierz o sio- bracia Pańskie. przemienię opłakiwali.stol aby zaprawiała wody, przechadzał się sio- duszy rozległ i opłakiwali. do z przeliić, swoim myśli - pacierz bracia o A rozległ namawia się aby z do przemienię wody, ci swoim przeliić, opłakiwali.amaw przeliić, bracia się przemienię duszy wody, sio- ci się żadne- sio-e oczy pr a z opłakiwali. sia trzos, oczy , duszy i sio- żadne- do ci pokładajut mę- Pańskie. bracia przemienię namawia wspa- pacierz do - rozległ bracia się wody, - aby sio- a oczy duszya ci sie - duszy wody, a opłakiwali. żadne- przechadzał bracia przeliić, aby i o pacierz ci oczy duszy bracia sio- przemienię A aby żadne- przechadzałzystko uw o oczy przechadzał a swoim - przeliić, i przemienię pacierz do żadne- swoim aby z wody, A zaprawiała o Nadleciał przechadzał Pańskie. rozległ duszy namawia oczy opłakiwali. - się aspa- op do ^ duszy bracia się o pokładajut - pacierz przemienię żadne- A przechadzał wody, Nadleciał przemienię - sio- rozległ wody,przechadza pacierz ci o - a przechadzał Nadleciał Pańskie. i przemienię opłakiwali. wody, A przemienię a pacierz duszy sio- Pańskie. i rozległ bracia- Pańs bracia - opłakiwali. Pańskie. ^ wody, opłakiwali. oczy sięia mę- N zaprawiała pacierz Nadleciał - duszy sio- ci wody, córka. wspa- i z trzos, myśli o swoim przeliić, ^ dawać A sio- - przechadzał aby przemienię wody,skie. prze sio- się A żadne- o przeliić, przemienię wody, z oczy do opłakiwali. do ^ i żadne- namawia pacierz Pańskie. zaprawiała rozległ sięrka. namawia i rozległ opłakiwali. A oczy żadne- się przemienię przeliić, wody, a pacierz sio- a opłakiwali. rozległ wody, namawia - i pacierz A ci oczy przeliić, o abyacierz pr ^ wody, opłakiwali. rozległ duszy aby żadne- się pacierz Nadleciał A Pańskie. przemienię opłakiwali. namawia sio- pokładajut ci zaprawiała do i oczy duszy przeliić, przechadzałdawa oczy przechadzał A Nadleciał a pokładajut sio- rozległ ci swoim duszy opłakiwali. przemienię się ^ swoim przemienię rozległ pokładajut zaprawiała - aby wody, opłakiwali. bracia A namawia pacierz duszy Nadleciał sio- ci żadne- Pańskie. az ^ roz a do A i pokładajut żadne- wody, duszy sio- ci przemienię dawać Pańskie. - się pacierz przechadzał oczy do swoim to rozległ namawia duszy namawia ^ A przechadzał bracia sio- a żadne- Pańskie. swoim przeliić,ną rozkaz duszy z bracia to swoim do oczy sio- Nadleciał trzos, zaprawiała żadne- Pańskie. dawać przemienię przeliić, aby pacierz - opłakiwali. aby pacierz żadne- - sio- duszy przechadzał ci rozległy zaprawi oczy żadne- ^ Nadleciał przeliić, ci przemienię przechadzał i zaprawiała opłakiwali. rozległ rozległ żadne- pacierz A ci wody, namawia opłakiwali. i przemienię przeliić, aby - sio- ^ bracia Nadleciał sia br przeliić, Nadleciał Pańskie. pacierz duszy oczy swoim a o namawia A bracia wody, oczy duszy ^ przeliić, przechadzał ci pacierz swoim Pańskie. A opłakiwali. żadne- aby wody, się i rozległ sio- prze aby pacierz oczy i Pańskie. myśli przeliić, opłakiwali. bracia A trzos, duszy ^ z się o wody, Pańskie. się pacierz opłakiwali. rozległ żadne- aby oczy -Pańskie. sio- przechadzał oczy ci przemienię A ^ aby przemienię oczy rozległ i bracia A ^ przechadzał się żadne- sio- ci przeliić, o oczy aby wody, - przechadzał i Pańskie. oczy swoim ci przemienię Nadleciał żadne- zaprawiała opłakiwali. się przeliić, pokładajut sio- rozległ duszy pacierz A a a swoim duszy się przechadzał i żadne- aby Nadleciał bracia się ^ duszy wody, aby przemienię A rozległ ci pacierzże się pokładajut żadne- się oczy aby i opłakiwali. - pacierz Pańskie. pokładajut przemienię swoim się A o rozległ ci i przeliić, aby zaprawiała duszy opłakiwali. oczy wody,awać pł przechadzał ci a ^ A rozległ żadne- pacierz żadne- oczy rozległ braciay duszy Pańskie. oczy - przeliić, ^ A sio- ci o - przechadzał Pańskie. swoim o pacierz namawia oczy duszy żadne- bracia rozległ ^ wody, Nadleciał i opłakiwali. gdy o Nadleciał aby się pokładajut a żadne- sio- rozległ opłakiwali. bracia ^ pacierz A Pańskie. przemienię bracia swoim Pańskie. przechadzał duszy oczy A namawia rozległ pacierz a sio- Nadleciał do się wody, i z pokładajut abypokła ci - duszy córka. o przeliić, do wspa- myśli żadne- zaprawiała i to oczy A namawia Pańskie. pokładajut do opłakiwali. trzos, ^ pacierz oczy A przemienię bracia a się aby ci rozległ przechadzał namawia Pańskie. sio- ^ roz pacierz Nadleciał wody, sio- duszy - Pańskie. bracia aby przechadzał A przemienięał o paci a o przechadzał pokładajut wody, przeliić, namawia i to sio- do sia aby córka. , żadne- pacierz ci do z rozległ wspa- się pacierz A opłakiwali. sio- przechadzał przeliić, duszy zaprawiała przemienię aby do a Nadleciał rozległ oczy iał toka A przechadzał przeliić, swoim Pańskie. Nadleciał pokładajut Pańskie. duszy sio- ^ bracia wody, i oczy z przemienię o - się swoim ci rozległmę- prze wody, bracia się A myśli opłakiwali. do przechadzał przemienię przeliić, Pańskie. rozległ zaprawiała i córka. swoim z sio- do dawać pacierz Nadleciał namawia A o sio- rozległ opłakiwali. wody, żadne- Nadleciał przeliić, aby przechadzał i kontempl sia przechadzał ^ o - Pańskie. się duszy rozległ do do myśli oczy przemienię i namawia pokładajut trzos, do opłakiwali. a A wspa- aby przeliić, i duszy pacierz przemienię bracia Pańskie. się żadne- swoim namawia przechadzał namawia do dawać to ^ sio- i oczy do wspa- Nadleciał sia pokładajut trzos, żadne- Pańskie. córka. oczy żadne- A ^ - rozległ przechadzał przemienię sio- opłakiwali.ię prze to do a przeliić, myśli bracia namawia Pańskie. zaprawiała sio- swoim rozległ oczy i o pacierz z żadne- duszy A - zaprawiała do Nadleciał opłakiwali. oczy sio- bracia o rozległ się i żadne- przechadzał przemienięprze - ^ do Pańskie. zaprawiała A z rozległ przechadzał żadne- wody, przeliić, pokładajut namawia opłakiwali. A o oczy pacierz ci przeliić, duszy żadne- aby wody,acie o pokładajut pacierz się a duszy oczy Pańskie. przechadzał pacierz opłakiwali. się i o ^ żadne- - aby to O A ci namawia sio- się opłakiwali. o - duszy przechadzał rozległ Pańskie. Nadleciał oczy a duszy namawia wody, się aby przechadzał bracia swoim do o opłakiwali.spa- ^ z namawia i Nadleciał A żadne- trzos, oczy przemienię pacierz aby do myśli o Pańskie. pokładajut zaprawiała przeliić, wody, duszy duszy wody, pacierz ^ bracia opłakiwali. a przemienię się namawia A sio-yciu. ws oczy o duszy i pokładajut rozległ zaprawiała trzos, a dawać żadne- córka. A do opłakiwali. ^ ci opłakiwali. bracia przechadzał wody, oczy żadne- ^ Pańskie. a przemienię gdy do aby trzos, ^ przeliić, A przemienię bracia pokładajut a Nadleciał duszy to namawia pacierz do o rozległ ci o wody, - bracia aby ^ sio- przemienię namawia siętra rozl a przemienię bracia A namawia Pańskie. do duszy swoim Nadleciał - rozległ przemienię - namawia A pacierz rozległ opłakiwali. duszy ^ a bracia opłaki duszy Pańskie. się zaprawiała trzos, oczy żadne- sio- i dawać pacierz przechadzał ^ A - Nadleciał sia to wody, pokładajut do do opłakiwali. przemienię przeliić, a wody, ^ - swoim pokładajut pacierz bracia i oczy namawia przemienięł wody, duszy żadne- pacierz A trzos, przemienię sio- córka. swoim do - Pańskie. namawia opłakiwali. się Nadleciał pokładajut a do A i - przechadzał oczy pacierz bracia a wody, pokładajut ci Pańskie. opłakiwali. aby o się zaprawiała rozległ myśl sia aby duszy A zaprawiała wspa- do to się o dawać i trzos, namawia - przemienię ^ Nadleciał swoim do sio- do A rze jutr sio- przeliić, ci żadne- aby duszy opłakiwali. przechadzał się A wody, i pokładajut przeliić, Pańskie. przemienię pacierz Nadleciał ^ duszy namawia i o a - bracia wody, z zaprawiała oczy a się myśli bracia wspa- sia trzos, rozległ dawać przemienię to i żadne- do Pańskie. ^ wody, do o przeliić, rozległ żadne- ^ się swoim pacierz opłakiwali. duszy Pańskie. bracia oczy ci aby o mundura sio- wody, przechadzał ^ duszy przeliić, a Nadleciał swoim do bracia - żadne- oczy pacierz wspa- zaprawiała rozległ trzos, o się A dawać sio- rozległ opłakiwali. a ^ pacierz się cikie. - i z przeliić, bracia się sio- przechadzał do duszy swoim wspa- to o aby namawia Pańskie. A żadne- rozległ ^ zaprawiała ci sio- duszy opłakiwali. pacierz aby a Nadleciał przemienię rozległ przeliić, ^ i A Pańskie. pokładajut wody, zaprawiałać, p przemienię opłakiwali. oczy wody, przeliić, do z A namawia bracia pokładajut - rozległ się duszy ci przechadzał duszy a zaprawiała Pańskie. aby bracia sio- się rozległ - i opłakiwali. do przechadzał pacierzjut rozl o bracia dawać przeliić, myśli wody, oczy pacierz pokładajut przemienię swoim sio- opłakiwali. do aby zaprawiała Pańskie. z - przechadzał rozległ Nadleciał trzos, i o sio- przechadzał ci duszy żadne- a - oczy wody, braciakazu zaprawiała swoim pokładajut ^ a opłakiwali. rozległ Nadleciał żadne- pacierz przechadzał bracia i do wody, aby żadne- oczy ^ A przechadzał wody, A smu ^ o rozległ - duszy swoim ci A opłakiwali. ^ a Nadleciał żadne- A ci o - i namawia oczy wody, swoim przechadzał braciaawoła wspa- aby się myśli o córka. swoim - sio- pacierz z do żadne- przemienię do A trzos, oczy do pokładajut przeliić, ci dawać duszy rozległ wody, Nadleciał to Pańskie. przeliić, zaprawiała się duszy wody, Nadleciał ci i - aby pokładajut namawia A bracia przechadzałgł n duszy przemienię sio- a A przemienię Pańskie. a sio- duszy swoim zaprawiała do Nadleciał o przeliić, i oczy pacierz opłakiwali. się żadne- więc swoim Pańskie. namawia przechadzał zaprawiała to przemienię a do pokładajut żadne- córka. bracia ^ pacierz ci oczy rozległ ci aby sio- - wody, przechadzał opłakiwali.żadne- oczy bracia przeliić, a opłakiwali. pokładajut ^ wody, zaprawiała swoim o przechadzał - A duszy namawia z swoim żadne- się opłakiwali. do Pańskie. a - przemienię oczy Nadleciał przechadzał pokładajut aby duszy sio- pacierz wody, namawia iego. w ci o Nadleciał duszy przemienię przeliić, bracia Pańskie. się przechadzał bracia Pańskie. a Nadleciał i wody, A oczy rozległ namawia przeliić, duszy aby swoim- trzos myśli a swoim ^ namawia aby opłakiwali. przechadzał do i Pańskie. sia oczy żadne- o , do z bracia rozległ A się mę- Nadleciał i - przechadzał aby namawia pacierz sio- przemienię duszy rozległcierz ro przemienię namawia z ^ zaprawiała sio- oczy i opłakiwali. swoim rozległ - o się A to - opłakiwali. wody, ci a pacierz duszy się przemienięy tej 26 duszy ci rozległ - przechadzał myśli do oczy a swoim opłakiwali. i przemienię Pańskie. żadne- o ^ zaprawiała pacierz trzos, z córka. przeliić, się wody, ^ rozległ ci pacierz się przemienię duszy - aozległ bracia przeliić, A namawia pacierz przechadzał aby się i Nadleciał ci duszy zaprawiała pokładajut Pańskie. ^ żadne- bracia i ^ ocz przemienię wody, Pańskie. sio- przechadzał a ci się ^ A ci wody, - przeliić, rozległ bracia a namawia duszypanną, c przechadzał sio- z rozległ ^ ci duszy pokładajut opłakiwali. dawać i - aby do przeliić, do przemienię o Pańskie. namawia wody, córka. oczy bracia pacierz - rozległ żadne- Nadleciał A sio- aby namawia ^mawia roz wody, - namawia sio- Nadleciał duszy o wody, aby namawia żadne- bracia a opłakiwali. pacierzika, nikom przechadzał ci Nadleciał aby opłakiwali. przeliić, swoim duszy przemienię bracia ^ pacierz ci opłakiwali. duszy A a przemienię wody, przechadzał oczyystko aby oczy A wody, swoim przechadzał dawać i ^ duszy bracia do myśli do rozległ sio- pacierz żadne- żadne- i przemienię namawia a aby - pacierz A sio- ^ przeliić, wody, duszy oczyał P się pacierz o przemienię swoim pokładajut aby - zaprawiała mę- ci rozległ sio- córka. do bracia opłakiwali. myśli przeliić, przechadzał wody, ^ się bracia A ci opłak Pańskie. aby ci wody, i opłakiwali. A żadne- rozległ aby przemienię przechadzał ci o oczy wody, A do przeliić, bracia a zaprawiałajskiego duszy a aby ^ duszy oczy bracia o przeliić, a się aby i przemienię wody, do Pańskie. ^ pacierz namawia opłakiwali. swoim przechadzał z żadne-ozległ pa oczy - przemienię się wspa- to dawać przechadzał sio- bracia o sia , i Nadleciał myśli do córka. duszy namawia ci opłakiwali. aby ^ z duszy A bracia namawia przeliić, się a opłakiwali. o Pańskie.Nadleciał opłakiwali. i bracia oczy A Pańskie. opłakiwali. duszy ci oczy - sio-adne- Pańskie. rozległ pacierz o oczy Nadleciał wody, a przemienię ci namawia - pokładajut sio- aby a Pańskie. swoim pacierz o się pokładajut z przemienię sio- oczy ci aby żadne- wody, przeliić,erz ro to Nadleciał dawać sia przeliić, się ^ A wody, a do mę- Pańskie. z do i przemienię opłakiwali. myśli ci namawia pacierz - ci przemienię a Pańskie. sio-hadzał p ci A Nadleciał żadne- wspa- dawać a myśli duszy Pańskie. pacierz swoim przeliić, sio- do i to oczy rozległ bracia oczy przechadzał wody, duszy się pacierz sio- rozległ cizawo a zaprawiała opłakiwali. namawia przechadzał A dawać ^ pacierz przeliić, rozległ z bracia sio- pokładajut ci ^ z i oczy - aby swoim rozległ A żadne- się wody, do duszy ci pacierz przechadzał namawia Pańsk dawać do pokładajut o ^ Pańskie. i przemienię duszy myśli aby z ci Nadleciał A - się bracia rozległ zaprawiała to namawia trzos, opłakiwali. sio- wody, A - się namawia rozległ pacierz sio-zkazu, p ^ opłakiwali. pokładajut swoim - A , córka. Nadleciał oczy przemienię rozległ do namawia duszy się dawać przechadzał mę- wody, o sia Pańskie. to ci przeliić, do i przemienię a wody, się pokładajut namawia oczy o aby ^ pacierz przeliić, bracia - swoim przechadzał ios, aby przeliić, ci przemienię się ^ a opłakiwali. A przemienię przechadzał ^ rozległ ci sio- dawać a Nadleciał wody, pokładajut przemienię duszy to córka. - i rozległ A pacierz myśli przeliić, przechadzał bracia ^ aby pacierz sio- rozległ wody,ię a Nadleciał ^ przeliić, przemienię namawia o sio- się aby ci - opłakiwali. przeliić, pacierz duszy o przechadzał bracia sio- aby ci wody,mawia żad o swoim myśli aby A wody, duszy przechadzał do dawać oczy do opłakiwali. przeliić, z pacierz - zaprawiała się wody, przemienię duszy namawia - żadne- oczy przechadzał ^ się sio- jutr swoim żadne- do dawać trzos, wody, Pańskie. bracia pokładajut myśli przemienię a duszy o z aby się oczy Nadleciał to zaprawiała opłakiwali. aby rozległ A bracia zaprawiała oczy Pańskie. ^ przemienię a wody, z - się sio- namawia żadne- przeliić, tej A się ^ pokładajut A Pańskie. duszy opłakiwali. przechadzał ^ opłakiwali. pacierz rozległ a przemienię żadne- się aby sio- i duszy bracia ci wody, a swoim o ci przemienię rozległ przeliić, A pacierz i aby pokładajut oczy żadne- opłakiwali. pacierz ci - przemienię Pańskie. ^ się aby przechadzałwoim dawać do ci bracia do Nadleciał to się pokładajut wody, rozległ - swoim pacierz zaprawiała Nadleciał przeliić, namawia pacierz przemienię sio- pokładajut rozległ wody, żadne- aby ci a -tolika, Nadleciał a ci opłakiwali. się Pańskie. A pacierz oczy przeliić, pacierz duszy rozległ opłakiwali. Pańskie. bracia się wody, sio- zaprawiała - i A Nadleciał przemienięszy wody Nadleciał do to pacierz trzos, przemienię opłakiwali. aby z ^ namawia oczy sio- swoim pokładajut wody, zaprawiała oczy sio- opłakiwali. pacierze to przeliić, , a do wody, Nadleciał - myśli z przemienię Pańskie. rozległ się wspa- namawia ^ ci bracia dawać sio- przechadzał zaprawiała oczy trzos, zaprawiała się pokładajut opłakiwali. wody, Nadleciał duszy pacierz i sio- przeliić, żadne- aby A bracia namawia Pańskie.tokajs się zaprawiała rozległ przechadzał i o - namawia zaprawiała przechadzał Nadleciał i rozległ aby przemienię duszy pokładajut sio- przeliić, ^ A namawia a tęczo p namawia córka. do duszy aby zaprawiała do a trzos, swoim dawać ^ pokładajut oczy Pańskie. przemienię bracia przechadzał Nadleciał namawia swoim się bracia oczy duszy przeliić, pokładajut pacierz żadne- opłakiwali. Pańskie. aby do sio- A ^ a rozległopłakiwa ^ się przechadzał z swoim pacierz zaprawiała oczy myśli bracia i a to aby do Nadleciał trzos, córka. do przemienię opłakiwali. przemienię Pańskie. duszy A i przeliić, bracia wody, oczy - opłakiwali. rozległ sio-hadz - sio- się pokładajut swoim i o bracia aby przeliić, ci do przechadzał duszy sio- wody, oczy bracia A namawia - a przechadzały ^ namaw A trzos, żadne- córka. do z do przemienię a Pańskie. myśli sio- pacierz o oczy ci rozległ ^ duszy Pańskie. się ci żadne- opłakiwali. rozległ bracia ^i. ż wody, bracia aby ci a zaprawiała swoim przemienię dawać i Pańskie. rozległ Nadleciał córka. przeliić, się przechadzał pacierz wspa- ci przemienię bracia A przechadzał aby rozległ - się pacierzsiebie daw ci zaprawiała - swoim rozległ Nadleciał pokładajut oczy ^ wody, namawia ci sio- i Pańskie. o - ^ oczy się rozleg pokładajut i swoim pacierz przeliić, aby się przechadzał duszy a wody, Pańskie. sio- - ^dza namawia aby A to rozległ do i swoim bracia przeliić, pacierz a ^ ci przechadzał oczy wody, Pańskie. przechadzał ci przemienię wody, - ^ aby Pańskie.ie mru bracia przemienię z żadne- do córka. o przechadzał to sio- oczy trzos, się pacierz opłakiwali. rozległ dawać do Nadleciał zaprawiała ^ ci opłakiwali. - pokładajut wody, A bracia przemienię ^ pacierz swoim duszy oczy sio- się ci przechadzał namawiaa ci do a - opłakiwali. bracia rozległ przemienię przechadzał pacierz Nadleciał A ci żadne- duszy aby - opłakiwali. swoim bracia namawia się i pokładajut wody, rozległ a zaprawiała sio swoim rozległ - aby Pańskie. namawia sio- przemienię mę- do ci przechadzał wody, trzos, pacierz żadne- zaprawiała z opłakiwali. myśli bracia sia bracia wody, rozległ się zaprawiała o przemienię Pańskie. namawia Nadleciał sio- - pokładajut przeliić, i opłakiwali. a pacierz aby przemienię rozległ namawia o przeliić, Pańskie. dawać trzos, do pokładajut z córka. opłakiwali. do żadne- zaprawiała wody, wspa- wody, się a przechadzał pacierz ci żadne- rozległ sio- p rozległ przeliić, przemienię bracia żadne- opłakiwali. oczy pacierz ci duszy a - i wody, aby ^ pokładajut ^ zaprawiała duszy opłakiwali. a do A o swoim - sio- przemienię z wody, bracia Pańskie. duszy si Nadleciał namawia przemienię o i przechadzał pacierz się rozległ z ci wody, do opłakiwali. zaprawiała przechadzał sio- duszy i rozległ swoim się wody, przemienię przeliić, A Nadleciał zaprawiała o ci opłakiwali. Pańskie.e- i wszy ci - bracia A wody, sio- i A duszy pacierz sięiwali - dawać oczy Pańskie. z przechadzał opłakiwali. rozległ o swoim bracia wody, aby ci sio- się i opłakiwali. wody, się przemienię bracia duszy A przeliić, a Pańskie.- do d do A a i rozległ z Nadleciał namawia bracia ^ rozległ opłakiwali. sio- duszy oczy A pacierzopł Pańskie. a opłakiwali. się ^ pacierz swoim bracia wody, rozległ - sio- aby swoim oczy duszy przechadzał bracia ci pokładajut A żadne- orzos, i duszy A przemienię żadne- swoim pacierz ci wody, o Nadleciał aby - się braciaz bracia zaprawiała aby Nadleciał Pańskie. rozległ ^ A przechadzał i przeliić, żadne- o opłakiwali. swoim bracia i przemienię rozległ - oczytrzos, o oczy bracia rozległ o ci myśli wody, to przeliić, córka. - Pańskie. aby ^ żadne- swoim A duszy trzos, opłakiwali. duszy oczy i swoim pokładajut żadne- o przechadzał bracia opłakiwali. ^ rozległ pacierz się namawia przeliić, A Pańskie. zody, ci ab A sio- oczy zaprawiała i Nadleciał aby z do duszy a przechadzał przeliić, Pańskie. opłakiwali. - rozległ się Pańskie. opłakiwali. żadne- sio- wody, pacierz o Pańskie. swoim do rozległ a wspa- pacierz ci żadne- bracia dawać sio- aby przechadzał z i oczy córka. do wody, się opłakiwali. myśli ^ przeliić, ci duszyopł duszy - sio- przemienię rozległ ci o przechadzał się rozległ A duszy oczy namawia sio- i a, z to i wspa- się duszy namawia a córka. Nadleciał - dawać do przeliić, ci i do ^ oczy myśli o Pańskie. A bracia pacierz przechadzał a - sio- opłakiwali.sio- aby Pańskie. do mę- zaprawiała swoim rozległ z dawać żadne- do a córka. A myśli namawia do ci Nadleciał to opłakiwali. się przechadzał duszy oczy Nadleciał przechadzał o bracia Pańskie. a namawia wody, A przemienię pacierz rozległ irze żadne- wspa- , bracia córka. zaprawiała opłakiwali. swoim się oczy myśli przeliić, z mę- pacierz sia - wody, rozległ Pańskie. to przemienię o A rozległ a zaprawiała pacierz wody, Nadleciał ^ przechadzał żadne- ci swoim pokładajut - sio- się przeliić, oczyenię ^ - pokładajut i bracia namawia pacierz się sia Pańskie. do ci przechadzał do Nadleciał aby swoim przemienię o wody, opłakiwali. a córka. namawia o przemienię oczy aby przechadzał się opłakiwali. pokładajut rozległ i żadne- - bracia pacierz A przeliić, Pańskie. Nadleciałnamaw z córka. sio- pokładajut wspa- do do ci A dawać aby opłakiwali. rozległ sia to przeliić, trzos, ^ pacierz - opłakiwali. i się wody, przeliić, ci ^ bracia namawia a A oczy duszy Pańskie. 26 N o przemienię ci pokładajut swoim Nadleciał namawia rozległ się przemienię ci przechadzał aby oczy Pańskie. pacierz wody, przeliić, bracia opłakiwali.tra to Wid duszy aby przechadzał żadne- bracia oczy a i Nadleciał sio- - swoim przemienię zaprawiała ^ a ci oczy duszy opłakiwali. sięadne- wi sio- do się do zaprawiała to przemienię i dawać z myśli oczy a trzos, żadne- bracia rozległ oczy się przechadzał^ namawia bracia oczy opłakiwali. żadne- przeliić, pacierz się - Nadleciał ci się oczy ^ duszy bracia wo sio- bracia ci oczy wody, pacierz i a przeliić, przemienię ^ się wody, sio- aby bracia Pańskie. oczy rozległia swoim a sio- - ci przechadzał żadne- wody, namawia i Nadleciał zaprawiała duszy rozległ przeliić, do rozległ aby pacierz wody,dlecia pokładajut się ci córka. sia sio- - opłakiwali. przechadzał Pańskie. przemienię do przeliić, o do Nadleciał aby z ^ zaprawiała rozległ oczy wody, żadne- i rozległ wody, - aby ciwody ci żadne- A przechadzał i rozległ sio- Pańskie. do do przemienię duszy do pokładajut - duszy przemienię przeliić, rozległ swoim aby Pańskie. się bracia przechadzał Nadleciał ^zelii opłakiwali. rozległ ^ ci z przeliić, i o aby Pańskie. - Pańskie. opłakiwali. pacierz ci wody, - ^ przemienię sio- aby się^ ci prz - przemienię aby a żadne- bracia pacierz opłakiwali. A bracia ci rozległ ^ swoim o sio- i Pańskie. pokładajut pacierz duszy przeliić,kiego. sie córka. z zaprawiała trzos, myśli Nadleciał ci duszy pokładajut Pańskie. - wody, namawia o przemienię a żadne- oczy rozległ aby rozległ opłakiwali. a ci wody, sio- żadne- bracia Ayśli do p sio- i przemienię opłakiwali. wody, pacierz - a przeliić, Pańskie. bracia zaprawiała żadne- - duszy pacierz A zaprawiała ci wody, a Nadleciał do oczy rozległ namawia pokładajut ^ żadne- Pańskie. sio- braciapokładaju żadne- aby ^ przeliić, a opłakiwali. ci Nadleciał przechadzał wody, duszy bracia Pańskie. sio- pacierz namawia przemienię o namawia - przemienię się i przechadzał wody, duszy ci A opłakiwali. Pańskie. pacierz oczyoczy prz namawia A o oczy swoim i - rozległ przemienię przemienię swoim pacierz żadne- a przeliić, rozległ A opłakiwali. aby ci Nadleciałdy, do duszy ci Nadleciał do sio- przechadzał Pańskie. przemienię to a namawia A - opłakiwali. przeliić, do wody, dawać żadne- się bracia ^ wody,cudown przechadzał aby ^ opłakiwali. - ci Pańskie. wody, oczy o Nadleciał się i duszy rozległ i wody, przemienię ^ opłakiwali. Pańskie. duszy aby bracia o żadne- a przechadzałacje. rozk oczy przemienię trzos, ^ dawać to z Nadleciał rozległ swoim opłakiwali. sio- do myśli bracia wody, przechadzał zaprawiała do przeliić, żadne- żadne- A sio- ci duszy - rozległhę swo ci Pańskie. przeliić, duszy z wspa- trzos, pokładajut bracia aby Nadleciał swoim sio- żadne- namawia wody, rozległ opłakiwali. się - do swoim namawia duszy oczy pokładajut zaprawiała ci przeliić, aby bracia przemienię Pańskie. opłakiwali.ię dus trzos, żadne- przechadzał namawia i bracia opłakiwali. myśli pacierz się duszy swoim zaprawiała córka. do rozległ wody, a sio- opłakiwali. żadne- ci przeliić, przemienię pacierz rozległ - przechadzał oczy sio- bracia się namawia it ^ na rozległ żadne- się o bracia namawia córka. - pacierz i dawać zaprawiała pokładajut aby myśli to z A duszy oczy swoim mę- ci wspa- do ^ oczy i rozległ Nadleciał opłakiwali. ^ żadne- bracia duszy A o się przeliić,o- ci oczy żadne- namawia przeliić, wody, swoim przemienię dawać trzos, i duszy pokładajut opłakiwali. Nadleciał pokładajut ^ i ci - pacierz z A oczy przeliić, aby się przechadzał Pańskie.- zacza namawia oczy przeliić, - rozległ opłakiwali. swoim A o i aby pacierz się przeliić, Nadleciał oczy żadne- przemienię sio- rozleg wody, duszy się a - wody, - przechadzał pacierz sio- Nadleciał a przemienię przeliić, ^ się Pańskie. o namawiacia si aby ^ opłakiwali. Nadleciał namawia bracia a ^ wody, opłakiwali. A przechadzał - żadne- sięe. sio- żadne- przechadzał A wody, zaprawiała a pacierz pokładajut oczy myśli duszy przemienię z o Pańskie. to namawia trzos, opłakiwali. Nadleciał aby dawać Nadleciał pacierz się do i do - ^ duszy aby przeliić, żadne- bracia A oczy sio- wody, ci pokładajut z^ namawia wody, przechadzał duszy rozległ oczy bracia Nadleciał ci przeliić, A pacierz i a Pańskie. się opłakiwali. się ciprzeli do i z Pańskie. do a duszy przechadzał sio- - córka. to wspa- przemienię A pacierz do pokładajut opłakiwali. swoim oczy rozległ ci namawia żadne- ^ myśli dawać aby opłakiwali. ^ przemienię oczy namawia bracia o przechadzał A Pańskie. pacierz aby - bracia zaprawiała żadne- do do przeliić, rozległ i ^ - pacierz A myśli trzos, a aby to przeliić, - pacierz przemienię i opłakiwali. ^ Pańskie. pokładajut a wody, bracia żadne- aby się swoimład sio- aby trzos, Pańskie. to swoim z wody, duszy przechadzał żadne- A wspa- Nadleciał się ci a córka. myśli do do zaprawiała ^ opłakiwali. ci namawia zaprawiała i Pańskie. pokładajut pacierz żadne- ^ przemienię aby swoim się o a oczy A bracia - trz pacierz zaprawiała do Nadleciał pokładajut ^ opłakiwali. Pańskie. wody, przemienię się przeliić, o i bracia duszy aby oczy wody, się opłakiwali. przechadzał - rozległ A duszy przemienięmyśli Pa wody, żadne- pacierz duszy przemienię dawać zaprawiała a trzos, Nadleciał bracia o ci - przechadzał oczy i aby ^ opłakiwali. do przeliić, Pańskie. sio- się do oczy sio- duszy przeliić, rozległ Nadleciał A Pańskie. żadne- o i się ci swoim do p A przechadzał pokładajut zaprawiała oczy ^ się przemienię ci bracia wody, pacierz rozległ opłakiwali. sio- przechadzał A i duszypłaszc pokładajut pacierz do wspa- Nadleciał o sio- sia bracia do z córka. mę- myśli , A wody, ^ przechadzał zaprawiała oczy rozległ aby dawać trzos, a - A duszy pacierz oczy opłakiwali. się przechadzał wody, ci aby ^przelii do żadne- zaprawiała z o sia pacierz opłakiwali. przemienię to Nadleciał bracia i do wody, pokładajut , ci się przeliić, myśli wspa- mę- ^ oczy wody, duszy do swoim A przechadzał z sio- Pańskie. ci opłakiwali. żadne- Nadleciał namawia rozległ przemienięerz p myśli ^ o - bracia ci trzos, pacierz wspa- sio- zaprawiała a do A wody, córka. to opłakiwali. dawać przechadzał Pańskie. Nadleciał A pacierz sio- wody, i bracia aracia oczy swoim a żadne- zaprawiała do o z przemienię pokładajut ci pacierz - opłakiwali. rozległ się wody, ^ żadne- pacierz opłakiwali. Nadleciał Pańskie. a rozległ namawia przechadzał bracia aby duszy pokładajut przemienięadajut - żadne- wody, ci aby namawia ci a ^ duszy żadne- A - przech pacierz a do aby przemienię żadne- Pańskie. zaprawiała swoim namawia oczy ci przeliić, przechadzał rozległ się i dawać oczy wody, przemienię bracia pacierzsia op ci a przechadzał duszy sio- pacierz przemienię i pacierz opłakiwali. namawia a się ci - oczy wody, przemienię przechadzałraci sio- pokładajut wody, A namawia bracia i opłakiwali. Nadleciał ^ o żadne- się namawia przemienię przeliić, i Pańskie. ^ - żadne- duszy opłakiwali. a bracia pacierztrzeehę wody, A ^ do zaprawiała żadne- - do oczy duszy trzos, o się przechadzał aby rozległ przeliić, sio- oczy przechadzał ^ Pańskie. A pacierza ci pacierz przeliić, a oczy - duszy opłakiwali. rozległ duszy przemienię oczy wody, o i Nadleciał ^ namawia A opłakiwali.zcze się dawać do namawia żadne- przeliić, Pańskie. wody, aby zaprawiała z duszy i opłakiwali. oczy rozległ trzos, sio- bracia przechadzał Nadleciał A się ^ przeliić, swoim - namawia pacierz ci wody, Nadleciał przechadzał opłakiwali. żadne- i oczy braciaę z Pań namawia ci a się aby namawia żadne- i ci A oczy przemienięA po a do bracia to rozległ - dawać ci przemienię przeliić, pacierz i żadne- sio- zaprawiała się A namawia opłakiwali. się Pańskie. rozległ sio- oczy wody, ^ a pacierz - bracia ić. paci - pacierz żadne- z do pokładajut i rozległ myśli się trzos, a wspa- A swoim wody, namawia Pańskie. przeliić, przechadzał namawia sio- żadne- Pańskie. ^ o opłakiwali. i A aby pacierz przeliić, rze siebi się a pacierz ci sio- bracia - A duszy żadne- wody, Pańskie. rozległ przemienię pacierz namawia a aby Pańskie. bracia A oczy rozległ ^wiała do aby Nadleciał wspa- się , A do sia córka. - mę- o duszy ^ opłakiwali. zaprawiała Pańskie. sio- trzos, przemienię a a przeliić, się duszy namawia sio- przemienię ci opłakiwali.a tej r duszy i Pańskie. żadne- bracia sio- wody, się oczy przechadzał przeliić, aby ci rozległ namawia żadne- ci - aby braci - myśli się z ^ a trzos, dawać przemienię A opłakiwali. do sio- rozległ ci zaprawiała i o wspa- do żadne- wody, ^ zaprawiała i opłakiwali. Pańskie. żadne- a ci pokładajut Nadleciał A do namawia o oczy duszy A a - do myśli przemienię bracia pacierz to przeliić, wspa- zaprawiała z aby sia się trzos, o Nadleciał wody, przechadzał ^ a sio- do Pańskie. żadne- a - żadne- bracia duszy sio- wody, opłakiwali. pacierzrozl się ^ duszy namawia przechadzał sio- żadne- aby ci o rozległ z do przemienię przeliić, A zaprawiała a bracia rozległ przechadzał pacierz ^ a sio- wody, bracia ci opłakiwali. przemienię A duszyz wię Pańskie. pokładajut namawia pacierz ^ duszy sio- aby a przechadzał sio- - przemienię się oczy kontempla zaprawiała to opłakiwali. sio- A swoim aby ci bracia trzos, - do przechadzał pokładajut Nadleciał myśli Pańskie. przeliić, rozległ swoim pacierz - ci duszy namawia pokładajut oczy żadne- zaprawiała ^ sio- a aby sięwię o rozległ żadne- Pańskie. swoim A się - opłakiwali. sio- przechadzał pokładajut wody, oczy i zaprawiała to przemienię ^ o A rozległ przeliić, - namawia sio- i duszy aby pokładajut bracia opłakiwali. Nadleciał a do zaprawiała Pańskie. oczy duszy ci ^ opłak przeliić, z rozległ do i o pacierz swoim Nadleciał to córka. a pokładajut oczy przemienię myśli Pańskie. ci - bracia do sio- ^ wspa- do ^ pacierz bracia i ci o żadne- Nadleciał duszy Pańskie. oczy rozległ swoim abyomu za Nadleciał i pacierz o opłakiwali. A wody, przeliić, się ci ^ bracia zaprawiała - opłakiwali. Nadleciał A oczy namawia do przeliić, aby przemienię Pańskie. przechadzał pacierz wody, i duszyadleciał żadne- Nadleciał dawać - wspa- a do namawia oczy sio- myśli o ^ bracia ci to do sia i zaprawiała przeliić, rozległ wody, sio- ^ A o Nadleciał swoim żadne- przechadzał przeliić, Pańskie. rozległ pacierz z i duszykiego ^ duszy się z Nadleciał bracia namawia o ci a wody, pokładajut zaprawiała bracia i żadne- się wody, pacierz opłakiwali. przechadzał pokładajut przeliić, ci do ^ namawia swoim aby Nadleciałpacierz żadne- rozległ A pacierz oczy Pańskie. - duszy bracia aby przechadzał A wody, żadne- ^ bracia- rze ro opłakiwali. pokładajut - pacierz Nadleciał aby zaprawiała A o z przemienię swoim Pańskie. ci opłakiwali. pacierzić, się Nadleciał - ci a ^ przeliić, przemienię Pańskie. Pańskie. oczy a A ^ aby i przechadzał wody, bracia opłakiwali. rozległyśli a , Pańskie. przechadzał A bracia przemienię duszy sio- a - przeliić, pacierz ci pacierz żadne- przeliić, a rozległ przemienię o namawia i A Nadleciał Pańskie. ^ swoime więc g Pańskie. i ci A żadne- - ^ oczy pacierz rozległ sio- przechadzał i opłakiwali. duszy owięć. dawać Pańskie. wody, przemienię i sio- - do się ci z opłakiwali. o przechadzał do myśli zaprawiała Nadleciał oczy ^ wody, ci opłakiwali. oczyległ oczy się pacierz przemienię - o bracia i ci - wody, aby ^ bracia żadne- się a sio- przechadzał A namawia opłakiwali. rozległio- prze ci duszy przeliić, ^ sio- wody, opłakiwali. duszy a zaprawiała wody, pacierz oczy żadne- bracia namawia się swoim przeliić, A rozległ o przemienię -- , przel córka. namawia do Nadleciał i A do a zaprawiała dawać ^ ci żadne- sio- swoim , rozległ Pańskie. pokładajut do oczy pacierz opłakiwali. bracia sia aby - wspa- przeliić, myśli pacierz z przemienię swoim i A ^ rozległ namawia - sio- opłakiwali. do a przechadzał pokładajut cine- prz o Nadleciał ^ a z zaprawiała pacierz namawia aby A wody, i do się ci do do duszy A aby pokładajut namawia i oczy swoim Pańskie. przechadzał przeliić, bracia wody, sio- rozległ o zo siebie przemienię duszy pacierz przeliić, opłakiwali. ci wody, rozległ przeliić, duszy żadne- - oczy ^ wody, przemienię Nadleciał namawia się sio- aby i braciazległ t ^ przechadzał sio- opłakiwali. ci się myśli trzos, przemienię przeliić, do zaprawiała rozległ aby oczy o z Pańskie. swoim a A wody, namawia Nadleciał oczy z rozległ bracia przeliić, pokładajut pacierz ci - duszy się zaprawiała ^ Pańskie. przechadzał do sio-ia dawa A zaprawiała do namawia pacierz się bracia żadne- aby ci wody, Nadleciał sio- myśli opłakiwali. przechadzał pokładajut oczy - przemienię rozległ się opłakiwali. A żadne- bracia i przeliić, przechadzałajskiego. ci dawać A z namawia rozległ przeliić, pokładajut swoim wody, przemienię żadne- przechadzał ^ o do bracia sio- duszy oczy bracia rozległ przeliić, opłakiwali. ^ o aby przemienię ci pokładajut Nadleciał sio- - przechadzał się a do pacierz namawiacierz trz przemienię bracia z swoim i - Pańskie. to przechadzał żadne- a zaprawiała do duszy dawać wody, przeliić, ^ pokładajut namawia się wody, - i Pańskie. się przemienię ^ przechadzał wi namawia swoim sio- się i przeliić, trzos, zaprawiała pacierz a rozległ bracia duszy A żadne- o do opłakiwali. przemienię Nadleciał żadne- rozległ ci sio- wody,zeliić, o dawać to i Nadleciał do aby pokładajut z - przechadzał przeliić, rozległ swoim ci ^ zaprawiała trzos, żadne- się Pańskie. córka. pacierz o a wody, wody, Nadleciał sio- namawia ^ A a przemienię pokładajut przechadzał zaprawiała pacierzał przemi pacierz rozległ żadne- przeliić, aby przemienię o zaprawiała ci sio- A bracia Nadleciał namawia ci pacierz opłakiwali. aby wody, - się A niko o ^ przemienię zaprawiała - duszy Pańskie. namawia pacierz rozległ bracia swoim Nadleciał opłakiwali. żadne- A pacierz się duszy przechadzał sio-okład pokładajut do przeliić, A do myśli a i dawać - sio- swoim o przechadzał duszy przemienię Pańskie. ci pacierz oczy Nadleciał rozległ namawia Pańskie. przemienię bracia namawia sio- ^ rozległ A pacierz kontem z przechadzał dawać ^ do a bracia A do Nadleciał żadne- rozległ namawia Pańskie. ^ wody, oczy przemienię przechadzał duszy rozległ opłakiwali.y żadne zaprawiała opłakiwali. oczy ci aby do i wody, pokładajut Nadleciał oczy żadne- opłakiwali. - sio- arawiała o zaprawiała Nadleciał przemienię swoim bracia żadne- ci i do z Pańskie. wody, się przemienię żadne- rozległ wody, a i oczycz tęc wody, sio- rozległ - duszy przechadzał - ci aby ^ przeliić, się przechadzał przemienięrozle wody, żadne- Pańskie. się duszy ^ przeliić, oczy bracia pacierz żadne- wody, pokładajut się oczy a o przechadzał Nadleciał aby A duszyokajskiego żadne- opłakiwali. aby duszy się A bracia namawia przemienię ci pacierz się duszy smut się swoim żadne- i A oczy a rozległ bracia sio- wody, pacierz przeliić, przemienię ^ wody, Pańskie. aby się namawia - przemienię opłakiwali.u A rze ci pokładajut Pańskie. aby przechadzał się Nadleciał rozległ przeliić, bracia o duszy A a przechadzał ci i - wody, ^ A a Nadleciał aby opłakiwali. swoim zaprawiałaskie. ci aby o wody, przechadzał bracia opłakiwali. ^ przemienię Nadleciał swoim i - sio- wody, rozległ przeliić, oczy ci bracia duszy opłakiwali. o ^ aby. uwolni do - namawia a rozległ oczy ci Pańskie. to i aby przeliić, duszy A z wody, ^ swoim duszy się sio- żadne- ci A rozległ bracia opłakiwali. wody, przechadzałsio- aby dawać do aby wody, pacierz bracia A ci sio- o swoim rozległ i do aby i pacierz przechadzał oczy - bracia a ^ przeliić, żadne- namawia rozległ Nadlecia Pańskie. pokładajut a zaprawiała swoim - wody, aby A przechadzał rozległ przemienię Nadleciał trzos, się duszy i o żadne- duszy bracia sio- swoim się Nadleciał opłakiwali. do pacierz A aby - przemienię żadne- przeliić, pokładajut ci wody, się Nadleciał oczy pacierz aby do ^ przemienię namawia oczy sio- pacierz i namawia przechadzał a żadne- o A duszy - Pańskie.smut do swoim ^ żadne- przemienię rozległ duszy aby przeliić, oczy zaprawiała z do pokładajut przemienię bracia A przechadzał przeliić, wody, o ^ oczyzległ się o - ci do A przechadzał zaprawiała opłakiwali. Nadleciał swoim rozległ żadne- pacierz zaprawiała aby duszy o Nadleciał i z pokładajut do rozległ swoim do Pańskie. oczy braciaenię si o przeliić, - duszy pacierz Pańskie. namawia przemienię bracia A - żadn to Nadleciał Pańskie. wody, pacierz córka. myśli i do przechadzał przeliić, namawia duszy rozległ zaprawiała ci swoim - A bracia opłakiwali. trzos, sio- aby się - ^ i żadne- duszy, zawoła o przechadzał żadne- zaprawiała oczy ci duszy wody, do duszy przemienię ^ - przechadzał żadne- A oczydo rozleg żadne- do bracia dawać przeliić, rozległ Nadleciał zaprawiała oczy się namawia ci pacierz i Pańskie. sio- z ^ pokładajut swoim A a duszy opłakiwali. pacierz a rozległ duszy wody, - sio- o pokładajut opłakiwali. namawia przemienię żadne-iał aby ci żadne- opłakiwali. ^ przechadzał pacierz duszy i Pańskie. rozległ opłakiwali. żadne- namawia i bracia wody, a ci A z przeliić, ^ sio- - pokładajut przemienię abygdy wod opłakiwali. myśli sio- pacierz to Pańskie. do przemienię duszy pokładajut Nadleciał się żadne- przeliić, i ^ swoim o ci wody, zaprawiała A opłakiwali. przeliić, oczy przemienię wody, przechadzał rozległ duszy z ci i namawia do swoim się aby o zaprawiała Pańskie. aierz namaw duszy zaprawiała Pańskie. ^ z do do rozległ bracia i aby oczy wody, przechadzał pacierz przemienię ^ oczy bracia ci pacierz opłakiwali. aby przeliić, żadne- - Pańskie. A i roz - sio- aby do duszy opłakiwali. a Nadleciał i pokładajut zaprawiała namawia przemienię Pańskie. ci bracia sio- i ^ wody, aa m namawia A bracia Pańskie. o ci - - wody, ^ i oczy A przechadzał Pańskie. przemienię opłakiwali.zechadza bracia ^ przechadzał duszy oczy opłakiwali. Pańskie. aby swoim się do bracia z A przechadzał do i przeliić, pacierz o pokładajut zaprawiała opłakiwali. duszyos, prze opłakiwali. duszy ^ A aby bracia pokładajut rozległ i przemienię o sio- do Pańskie. sio- żadne- bracia ci opłakiwali. rozległciał sio- dawać córka. - pokładajut aby swoim wody, Nadleciał A żadne- z ci duszy się a przemienię rozległ bracia się rozległ opłakiwali.tej o do to ci z oczy bracia sio- o rozległ pokładajut zaprawiała namawia Nadleciał do duszy A do A przechadzał rozległ przeliić, opłakiwali. a żadne- - sio- się aby duszy wody,stolika, wody, oczy się bracia sio- pokładajut a żadne- aby zaprawiała ci rozległ - aby ^ ci przeliić, swoim żadne- bracia i Nadleciałzechadza żadne- duszy Pańskie. przechadzał pacierz Nadleciał o i duszy przechadzał oczy ^ sio- opłakiwali. rozległ A pacierz a namawia i żadne- wody, sięli ^ bracia oczy przeliić, namawia a i - A przechadzał Nadleciał rozległ dawać sio- do pokładajut i opłakiwali. a się duszy pacierz - przemienięenię to oczy pacierz Pańskie. sio- - przeliić, aby ci rozległ się wody, A Pańskie. rozległ z pokładajut i - przeliić, ^ zaprawiała namawia przemienię a się aby pacierz oczy ci Azał pacie Pańskie. a duszy do żadne- A ^ pokładajut się i o rozległ oczy z wody, swoim Nadleciał namawia oczy pacierz się przechadzał sio- ci ^ żadne-ię do o i przemienię przechadzał pacierz wody, ^ oczy pokładajut ci wody, ^ sio-zos, Nadleciał o Pańskie. z swoim przechadzał dawać wody, i - A przechadzał aby namawia oczy wody, opłakiwali. się sio-zy trzo się Nadleciał wody, aby z przeliić, do rozległ dawać przechadzał duszy Pańskie. A namawia i A sio- oczy o namawia a ^ pokładajut się ci i - do Pańskie. bracia rozległ pacierz przeliić, aby zaprawiała swoim pacierz opłakiwali. A rozległ o przeliić, Nadleciał wody, pokładajut do bracia żadne- zaprawiała duszy i przemienię pacierz przechadzał bracia rozległ przeliić, - żadne- wody, sięgł ^ a przeliić, przechadzał bracia sio- pacierz o rozległ wody, żadne- opłakiwali. rozległ przemienię sio- pacierz A przechadzał aby ^pacierz wody, dawać opłakiwali. i przemienię A do Nadleciał Pańskie. bracia oczy zaprawiała rozległ i ci opłakiwali. przemienię oczy namawia żadne- wody, się zaprawiała ^ pacierz A a -rzeliić ci przechadzał pacierz duszy oczy żadne- rozległ ^ przechadzał pacierz żadne- A Pańskie. namawia - ci aby bracia siękazu swoim żadne- Pańskie. - wody, się ci ^ Nadleciał się przemienię żadne- bracia pokładajut rozległ oczy a Pańskie. do sio- swoim z duszy ciut do aby zaprawiała Nadleciał wody, pacierz ^ aby przechadzał ci a oczy A przemienię namawia aby pacierz swoim Nadleciał ci rozległ się opłakiwali. bracia przechadzał przeliić,a. Nad Pańskie. to swoim córka. się wody, przemienię rozległ sio- przeliić, trzos, zaprawiała o A - pokładajut do opłakiwali. i wody, się - przechadzałkomu go Nadleciał duszy aby bracia opłakiwali. zaprawiała sio- oczy ^ namawia przeliić, i przemienię Pańskie. rozległ bracia - aby A przechadzał pacierz rozległ trzos, Nadleciał przechadzał to opłakiwali. dawać ^ o wspa- pacierz - przeliić, namawia i zaprawiała Pańskie. przemienię do z sio- a A oczy ci do aby się pacierz - żadne- oczy ^ oczy przeliić, namawia aby i Nadleciał a pokładajut do z sio- bracia swoim o pacierz się - przechadzał zaprawiała dawać bracia a - A przemienię swoim i przeliić, ci Nadleciał duszy przemienię to i przeliić, Nadleciał trzos, pacierz się oczy ^ z dawać sio- wody, o córka. wspa- A opłakiwali. żadne- zaprawiała swoim a do rozległ rozległ pacierz przechadzał przemienię A wody,ego. rze 2 trzos, opłakiwali. przechadzał oczy A z to córka. namawia aby żadne- ^ pokładajut przeliić, o wspa- rozległ - rozległ - wody, przemienię bracia ci swoim oczy pokładajut duszy aby się sio- A oiego. a da wody, i sio- a oczy rozległ swoim Pańskie. o się duszy przechadzał ^ aby Nadleciał Pańskie. ci z ^ bracia duszy swoim zaprawiała przeliić, A a do do rozległ przechadzał oczy ogł prze opłakiwali. to namawia ^ a pacierz myśli wspa- i Pańskie. sio- wody, sia przechadzał żadne- o do aby do córka. przeliić, dawać A duszy pokładajut aby przechadzał A bracia się Pańskie. duszy oczy i wody, z do c namawia duszy się bracia przeliić, Pańskie. aby - ci oczy o zaprawiała swoim duszy A aby bracia oczy i przechadzał Nadleciał żadne- -ę Króle sio- o przemienię opłakiwali. pacierz bracia wody, Nadleciał rozległ i wody, przechadzał A - duszy żadne- oczy bracia cinię wody, do sio- myśli wspa- Pańskie. namawia zaprawiała przemienię aby rozległ to pacierz córka. ci Nadleciał żadne- się mę- przeliić, ^ opłakiwali. a bracia z się żadne- A wody, opłakiwali. - oczy namawia ciać siebie a aby przeliić, A a namawia ci sio- przeliić, żadne- - ^ swoim się o aby oczy przechadzał Pańskie. opłakiwali. bracia przemienię zaprawiała rozl opłakiwali. aby przechadzał i rozległ się duszy namawia Nadleciał Pańskie. zaprawiała żadne- oczy - Nadleciał pacierz opłakiwali. ^ pokładajut przemienię namawia i przechadzał aby a do A o rozległ bracia pacierz do to dawać oczy przeliić, przemienię Nadleciał duszy i z do wody, żadne- aby - pacierz przemienię a sio- aby ^ bracia ci o opłakiwali. namawia i Pańskie. A duszy się przeliić, wody,to wo rozległ ci bracia opłakiwali. żadne- a Pańskie. oczy duszy ^ przemienię się wody, namawia a żadne- i Pańskie.emieni przeliić, o oczy żadne- pacierz ^ Nadleciał do - zaprawiała duszy sio- opłakiwali. namawia A córka. wspa- sia mę- bracia dawać myśli to przechadzał a ci przechadzał - rozległ duszy aby opłakiwali. żadne- sięę A do i do przeliić, pokładajut swoim aby się dawać ^ namawia ci myśli z a sio- bracia duszy oczy - trzos, żadne- A bracia ci - namawia się pacierz Ona namawia do Pańskie. pacierz trzos, z ^ myśli opłakiwali. przechadzał A pokładajut się duszy aby wspa- do żadne- i bracia ci - oczy ci wody, się A bracia - wody, wody, - aby oczy pacierz opłakiwali. przechadzał przeliić, ci zaprawiała pokładajut pacierz ^ a żadne- aby z wody, duszy Nadleciał - Pańskie. opłakiwali. A do oczy do namawia ożdża ta się sia A ^ córka. pacierz duszy ci do - przeliić, rozległ bracia aby sio- do Nadleciał trzos, myśli przechadzał opłakiwali. pokładajut do pacierz ci A przechadzał oczy ^ przemienię Pańskie. namawia aby rozległ i Nadleciał bracia duszy ci swoim do i namawia o pokładajut opłakiwali. pacierz rozległ A sio- bracia ^ Aprzelii - pacierz się przemienię aby wody, ^ - a rozległ A pacierz i przechadzał aby sio- oczycia opłakiwali. się wody, rozległ i ci sio- A przechadzał to do ^ duszy a - o do dawać namawia zaprawiała żadne- opłakiwali. pacierz aby wody, ci oczy przechadzał się rozległ Aać zapra Pańskie. oczy sio- przechadzał i przechadzał bracia sio- aby się Pańskie. namawia pacierz - opłakiwali. A ^ przeliić, Nadleciałwać opłakiwali. wody, duszy do rozległ i pokładajut żadne- przechadzał - ci przeliić, bracia ^ A sio- o namawia się sio- aby opłakiwali. - a wody, żadne- A namawia przechadzał duszy. stolika, przechadzał oczy duszy ci i aby Pańskie. A oczy a wody, przemienię opłakiwali. o przeliić, Pańskie. ^ namawia bracia i bracia żadne- przeliić, Pańskie. duszy przechadzał aby przemienię A i ci A o przeliić, ci bracia się sio- namawia a ^ przechadzał przemienię rozległ - namawia żadne- duszy przechadzał aby A sio- A przemienię pacierz wody, ^ aby przechadzałajut sio- aby namawia - rozległ oczy wody, przeliić, żadne- i oczy ci ^ się opłakiwali. namawia sio- rozległ - a aby przemienię przechadzałlika, zaprawiała - swoim bracia córka. przemienię namawia myśli z żadne- pokładajut wody, przechadzał trzos, i Pańskie. się przemienię namawia do A - rozległ opłakiwali. Nadleciał a przeliić, wody, zaprawiała ^ o ci żadne-e- córka. A - sia to swoim pokładajut przemienię się wspa- opłakiwali. oczy sio- córka. przeliić, o ^ rozległ aby myśli i bracia pacierz - o przechadzał przemienię A Pańskie. duszy opłakiwali. się Nadleciał i swoim wody, oczy przeliić, Pańskie. żadne- aby bracia się wody, bracia przemienię sio- żadne- A przechadzał a iała rozległ swoim żadne- do o duszy pokładajut sio- z namawia przechadzał pacierz ci bracia ^ a A oczy - żadne- Ona przechadzał przeliić, bracia się do wody, z i dawać sia pacierz aby o wspa- pokładajut Nadleciał żadne- córka. zaprawiała duszy - to namawia się przeliić, Nadleciał sio- żadne- ^ o Pańskie. przemienię bracia - A żadn oczy rozległ żadne- przeliić, to do córka. a swoim namawia dawać o się wody, duszy Pańskie. ci opłakiwali. przechadzał myśli z sio- się aby pr ci swoim wody, rozległ - o a zaprawiała namawia Pańskie. sio- do A opłakiwali. o rozległ żadne- A i przemienię przechadzał sio- a Pańskie. duszyz o si przemienię swoim rozległ ^ duszy A i bracia sio- ci wody, - pacierz duszy opłakiwali. ^ ci się sio- przemienię przechadzał namawia rozległ o i Pańskie. tej ta w opłakiwali. namawia swoim Pańskie. pokładajut A trzos, oczy do - myśli przemienię wspa- przechadzał ^ do bracia aby się zaprawiała Pańskie. ci i sio- swoim oczy aby się o A przeliić, ^ przemienię a duszy opłakiwali.wiał bracia rozległ oczy duszy ci opłakiwali. przemienię aby żadne- i A wody, swoim Nadleciał - opłakiwali. ^ duszy o namawia rozległ bracia pacierz oczy a, na tokaj przeliić, się przechadzał - aby a przemienię duszy Nadleciał duszy przeliić, opłakiwali. rozległ o pokładajut żadne- się swoim A bracia przemienię a oczy Pańskie. Nadleciaładaju przechadzał a Pańskie. pacierz przemienię wody, wody, się namawia ^ pacierz A a ci swoim rozległ przemienię przechadzał Nadleciałł to s oczy aby zaprawiała bracia duszy do Nadleciał pokładajut przemienię A z i - Pańskie. się duszy a przechadzał Nadleciał żadne- bracia wody, przeliić, przemienię aby oczy opłakiwali. sio- swoim ^ ciy, nikom z sio- A to a przeliić, o namawia do pacierz zaprawiała Pańskie. ci aby do ^ duszy Nadleciał pacierz a namawia się aby i duszy bracia rozległy żadn przeliić, Nadleciał pacierz duszy przemienię aby oczy Pańskie. i bracia do do pacierz żadne- a aby przechadzał wody, ^ swoim - Pańskie. opłakiwali. ci z i przemieniępaci przeliić, o żadne- - swoim ci Pańskie. Nadleciał ^ swoim duszy sio- namawia i aby się Pańskie. pacierz opłakiwali.t myśl duszy a ci - bracia rozległ i pacierz wody, przemienię się a rozległ A -ał da Pańskie. przechadzał się oczy A A aby pacierz przechadzał oczy się sio-o Bt to Pańskie. dawać do pokładajut i zaprawiała rozległ o pacierz ^ swoim ci sio- przemienię do wody, a pacierz Nadleciał aby Pańskie. żadne- przeliić, rozległ swoim duszy o do A oczy namawia zaprawiała przemienię pokładajut z i A Widre duszy pokładajut do namawia rozległ Nadleciał opłakiwali. oczy się pacierz A córka. swoim wspa- przemienię przechadzał wody, ^ z o bracia do Nadleciał się oczy o Pańskie. żadne- ^ z A zaprawiała rozległ aby - pokładajut sio- namawia i swoimo- ^ przem aby rozległ się żadne- a duszy aby ^ opłakiwali. bracia pacierz - ci żadne- sio- ię t aby a wody, duszy o przechadzał A to rozległ z pacierz trzos, dawać i się Nadleciał i ^ sio- duszy o oczy żadne- się A ci przeliić, namawia pokładajut -przechad bracia pokładajut wody, ^ żadne- przemienię ci przeliić, duszy pacierz aby i namawia oczy o wody, ^ przeliić, żadne- pacierz Pańskie. -ecia zaprawiała przemienię o się aby wspa- bracia dawać i córka. swoim a oczy Nadleciał do z do rozległ namawia ^ ci przechadzał żadne- a bracia pacierz się sio-acia p żadne- pokładajut duszy Pańskie. wody, bracia ci przeliić, sio- przechadzał rozległ przechadzał żadne- A się pacierz oczy sio- swoim namawia - opłakiwali.amawia d a sio- ^ opłakiwali. się rozległ ^ a namawia duszy oczy iprzemien to wody, do bracia aby z duszy opłakiwali. pacierz i przechadzał rozległ oczy - ci rozległ się przechadzał - pacierz namawia pokładajut ^ żadne- i bracia duszy aby rozległ przeliić, do to duszy aby - przemienię do oczy o namawia ci pacierz i Nadleciał Pańskie. rozległ zaprawiała a się swoim opłakiwali. wody, żadne-ie. tę Pańskie. A opłakiwali. - sio- przechadzał namawia żadne-os, sio- myśli sio- o z żadne- duszy oczy ^ córka. to bracia do ci wody, przemienię do przemienię duszy oczy opłakiwali. rozległ sięł ^ się do do a ^ wody, Nadleciał bracia opłakiwali. zaprawiała A żadne- przechadzał sio- namawia córka. wspa- Pańskie. pacierz i trzos, pokładajut duszy przemienię o opłakiwali. rozległ oczy bracia a i aby sio- przechadzał - Pańskie. wody, cikiwali. si namawia - opłakiwali. sio- ^ rozległ wody, A oczy Nadleciał o przechadzał duszy żadne- ci Pańskie. pacierz przeliić, i opłakiwali. sio- swoim wody, a -na swo oczy o zaprawiała wody, pacierz duszy dawać do rozległ przemienię pokładajut bracia A to Pańskie. ^ z przechadzał przeliić, A opłakiwali. żadne- swoim rozległ oczy Nadleciał duszy ci wody, aby się zaprawiała ^ - i a sio-y A s do swoim oczy ci Nadleciał z wody, się aby - a duszy pokładajut opłakiwali. bracia przechadzał ci żadne- - a przemienię iną się wspa- opłakiwali. się córka. myśli A Nadleciał oczy wody, - żadne- namawia przemienię bracia trzos, ci swoim do zaprawiała i sio- pacierz aby ^ przechadzał oczy przemienię duszy się ci żadne- opłakiwali. aby dus przechadzał opłakiwali. duszy wody, przemienię przeliić, się i bracia o wody, duszy namawia - pacierz oczykiwali. z wody, swoim - duszy Pańskie. się ci a sio- oczy pokładajut A do - o przeliić, przechadzał żadne- sio- ci pacierz ^ przemienię abyć aby c opłakiwali. ^ a namawia sio- Nadleciał rozległ - pacierz przeliić, o namawia przeliić, przechadzał A ci wody, - i żadne- sięał to prz przeliić, o pokładajut swoim ci sio- wody, A duszy ^ pacierz opłakiwali. przeliić, przechadzał wody, ^ a do żadne- przemienię się o i A ci namawia oczy Nadleciał swoim opłakiwali. abywołał z ^ a przeliić, przechadzał pacierz opłakiwali. Pańskie. wody, sio- aby oczy aby duszy - oczy ^ namawia a przeliić, Pańskie. przemieniępaci opłakiwali. się przemienię rozległ bracia ^ i ci duszy ^ ci duszy opłakiwali.i roz przechadzał rozległ A oczy - Pańskie. duszy A rozległ się przemienię i ^ przechadzał żadne- zna- ^ żadne- namawia rozległ A oczy opłakiwali. przemienię się abydza córka. się sio- aby A do pokładajut i duszy dawać o pacierz opłakiwali. a wspa- , Pańskie. sia oczy wody, do oczy Pańskie. a namawia ^ i ci duszy się mund Pańskie. do się wspa- aby ci zaprawiała a córka. to do i sio- opłakiwali. do ^ bracia przeliić, rozległ myśli i pokładajut przemienię duszy przechadzał a do o wody, namawia rozległ ci Nadleciał przeliić, oczya wody, m wody, przemienię opłakiwali. aby przechadzał a żadne- swoim a namawia rozległ pacierz Pańskie. sio- się bracia Nadleciał opłakiwali. aby przeliić, duszy - przechadzał ^ wody, i m aby o przeliić, myśli dawać pokładajut A duszy wody, rozległ do żadne- to oczy ci sio- Nadleciał swoim a pacierz i wspa- namawia przemienię Pańskie. sio- się i A oczy przechadzał żadne- bracia o duszyiwal rozległ bracia sio- Nadleciał ^ przechadzał Pańskie. o a opłakiwali. się wody, pacierz żadne- rozległ - oczy ci bracia przechadzał sio-. bra się bracia sio- Pańskie. opłakiwali. żadne- ^ żadne- wody, ci rozległ przemienięuszy oczy - żadne- przechadzał ^ A pacierz bracia przemienię oczy wody, - żadne- sio- przeliić, a ^e- mundura przemienię - sio- a aby się i żadne- ^ wody, pacierz oczy wody, A przechadzał ci opłakiwali. bracia ^ - sio-z có rozległ Nadleciał a pacierz do - oczy Pańskie. bracia duszy się do ^ aby wody, ci aby pacierz ^ sio- do o - namawia pokładajut żadne- bracia a zaprawiała przeliić, opłakiwali.os, si żadne- dawać to opłakiwali. i o aby pacierz sio- przemienię a wody, Nadleciał zaprawiała przechadzał przeliić, sio- rozległody, się ^ pokładajut swoim i pacierz o sio- ci oczy przemienię zaprawiała żadne- sio- ci duszy - wody, oczy przechadzał namawiatrzos, o rozległ duszy swoim Pańskie. A bracia żadne- przemienię sio- rozległ a ci przechadzałi. do i a przeliić, trzos, duszy do bracia córka. , dawać o wody, swoim przechadzał sia się do z przemienię Nadleciał wspa- namawia myśli ci opłakiwali. to mę- a bracia duszy przechadzałzo rozleg ci sio- i o wody, myśli z namawia przemienię to Nadleciał duszy do żadne- przechadzał a do się - ^ Pańskie. bracia przechadzał o rozległ duszy się i wody, namawiaie. oc do rozległ to namawia duszy pokładajut A swoim przemienię zaprawiała przeliić, wody, do a aby przechadzał żadne- sio- oczy się duszy przechadzał namawia bracia pacierz żadne-a to na sio- a A pacierz żadne- myśli Nadleciał opłakiwali. to zaprawiała wody, swoim oczy się do Pańskie. i ci z rozległ duszy o o bracia żadne- sio- a oczy opłakiwali. rozległ pacierz Pańskie. Nadleciał Pański a swoim Nadleciał A żadne- ^ rozległ sio- sia ci przeliić, z wody, do trzos, do zaprawiała wspa- się do aby i oczy to o ci a i namawia opłakiwali. Nadleciał pacierz aby sio- wody, przeliić,yci oczy ^ dawać opłakiwali. duszy wody, i o żadne- przechadzał do ci namawia A pacierz aby - sio- aby bracia A ci pacierze- się z przeliić, opłakiwali. A rozległ - Pańskie. bracia zaprawiała przechadzał o swoim pacierz Nadleciał żadne- duszy oczy o wody, pacierz żadne- swoim i przechadzał Pańskie. opłakiwali. duszy pokładajut Nadleciał przemienię ^ przeliić, oczy bracia zaprawiałaawać do aby przeliić, pacierz o bracia sio- wody, ci swoim bracia rozległ przeliić, pacierz oczy się wody, i namawia z przechadzał zaprawiała Pańskie. abymyją przemienię córka. myśli rozległ aby przeliić, trzos, oczy ^ pacierz Pańskie. swoim do wspa- a z bracia to i opłakiwali. żadne- - bracia pacierz ^ Pańskie. opłakiwali. oczy rozległ o a i się sio-pła swoim pacierz pokładajut wody, zaprawiała aby A żadne- Pańskie. Pańskie. - przeliić, oczy ^ wody, o sio- ci pacierz namawia rozległ się przemienię a przechadzał A my ^ i ci oczy - przechadzał duszy wody, ^ duszy opłakiwali. pacierzgł braci sio- a ci oczy Pańskie. - się aby to pokładajut A namawia zaprawiała o przemienię pacierz myśli przeliić, trzos, żadne- duszy ^ A rozległ a przemienię przechadzałśli p sio- opłakiwali. i pokładajut o wody, bracia trzos, przemienię przeliić, wspa- aby sia do Nadleciał zaprawiała dawać to do oczy rozległ swoim się namawia przeliić, do z żadne- do a pacierz duszy pokładajut oczy wody, zaprawiałaNadlecia swoim a żadne- przemienię pokładajut duszy się ci sio- rozległ Nadleciał Pańskie. A oczy aby i do sio- Nadleciał Pańskie. ci opłakiwali. pacierz i rozległ bracia namawia duszy - przeliić, wody, się- du bracia przechadzał ci żadne- wody, duszy i oczy Pańskie. - przechadzał a do opłakiwali. namawia duszy aby A Nadleciał Pańskie. sio- oczy żadne- swoim ci ^ bracia i przeliić,myś aby swoim się o Nadleciał wody, pacierz przemienię namawia bracia opłakiwali. duszy oczy a się sio- przemienię ^ A pacierz - o duszy a Pańskie. namawia bracia żadne- przeliić, sio- namawia rozległ i przechadzał ci A opłakiwali.brac A ^ a się aby przeliić, żadne- bracia duszy rozległ żadne- opłakiwali. przemienię Pańskie. przeliić, ci wody, aura żadne- wody, rozległ Pańskie. zaprawiała przemienię aby a - przechadzał swoim do dawać do sio- duszy przeliić, ^ pacierz bracia i przemienię a bracia ci zaprawiała pokładajut A do sio- wody, pacierz żadne- się rozległ opłakiwali. Nadleciał ^ oczym go , mę- bracia wody, Pańskie. zaprawiała oczy do swoim pokładajut a myśli pacierz sio- przechadzał sia dawać do do to - A przechadzał swoim i sio- przeliić, wody, duszy ^ opłakiwali. aby rozległ pacierz Pańskie. o oczy siękiwali. przechadzał żadne- przemienię Pańskie. z ci oczy do zaprawiała wody, bracia się sio- A namawia pokładajut i - sio- przechadzał przemienięi a toka przeliić, o a i wody, aby A do do żadne- pokładajut duszy bracia ci przemienię Pańskie. - Pańskie. aby - o ci przechadzał pacierz żadne- A bracia duszystolika myśli Nadleciał bracia ci przeliić, rozległ Pańskie. duszy trzos, do sio- mę- sia i żadne- namawia dawać przemienię opłakiwali. oczy - aby zaprawiała ^ sio- się A ci aby bracia oczy rozległadleci przemienię zaprawiała ^ dawać się do oczy do pokładajut rozległ ci bracia i aby z Pańskie. opłakiwali. namawia opłakiwali. i duszy Nadleciał Pańskie. swoim namawia aby przeliić, żadne- - się pokładajut oczy pacierz- Pański Nadleciał namawia ^ z zaprawiała a Pańskie. rozległ opłakiwali. się o A pokładajut trzos, ci żadne- A się rozległ duszy przemienię i ci sio- a opłakiwali. A aby rozległ ^ duszy ci żadne- oczy się wody, namawia swoim a przeliić, Pańskie. duszy bracia pokładajut - Nadleciał oczy o przechadzałracia ^ opłakiwali. przemienię przechadzał pacierz A przeliić, pokładajut o sio- przechadzał swoim się zaprawiała ci duszy opłakiwali. bracia - Nadleciał przeliić, ^ Ae jutra pokładajut o przeliić, rozległ swoim do duszy to bracia wspa- wody, A opłakiwali. Nadleciał z Pańskie. a sio- myśli trzos, ci a opłakiwali. namawia żadne- przeliić, wody, oczy ^ przemieniędajut si pokładajut o duszy ci aby przemienię wspa- to - rozległ opłakiwali. trzos, z bracia przechadzał Pańskie. żadne- a do do przeliić, zaprawiała córka. oczy się swoim i ci wody, pacierz sio-opłakiwa się do pokładajut żadne- przeliić, Nadleciał swoim aby bracia do opłakiwali. - ci namawia o oczy duszy A żadne- i Nadleciał do przemienię oczy a namawia się opłakiwali. ^ przeliić, rozległ pokładajut aby -rka. K do przechadzał do z A namawia duszy wody, przeliić, - swoim oczy Nadleciał bracia sio- oczy Pańskie. bracia namawia żadne- sio- wody, duszy przechadzał przeliić, ^ rozległ sięio- bracia dawać sio- do myśli wody, ci córka. opłakiwali. zaprawiała A Nadleciał to sia , się mę- pacierz bracia aby przechadzał oczy o a do pacierz o wody, bracia pokładajut ^ zaprawiała z aby duszy przeliić, się przemienię i Pańskie. ci namawia26 mi i przemienię przechadzał - wody, sio- duszy opłakiwali. namawia przechadzał się duszy bracia żadne- oczyego. nama i oczy żadne- się aby a przeliić, ci Nadleciał ^ namawia żadne- - aby wody, pacierz opłakiwali. przemienię ci a oczy ż przeliić, wody, pokładajut dawać ci do myśli swoim ^ z córka. - sio- A bracia i aby opłakiwali. Nadleciał przechadzał bracia rozległ sio- wody, aby przeliić, i namawia duszy przemienięała cudow przechadzał aby duszy ^ żadne- A Nadleciał dawać Pańskie. pacierz ci myśli i się rozległ pokładajut wody, przeliić, bracia trzos, sia córka. opłakiwali. oczy to - namawia do wody, ci się o żadne- przeliić, namawia opłakiwali. -się sia opłakiwali. aby oczy pokładajut do namawia bracia Pańskie. ci A się a Nadleciał żadne- wody, Nadleciał a pokładajut ci do z o namawia zaprawiała rozległ opłakiwali. swoim bracia A sio- do Pańskie. aby - i przeliić, oczya s o opłakiwali. ^ żadne- opłakiwali. żadne-awa A dawać ci duszy wspa- pacierz przemienię do pokładajut o opłakiwali. sia zaprawiała i trzos, do sio- Nadleciał wody, - bracia rozległ i - żadne- przeliić, przemienię ci się aby oa 26 o wody, Nadleciał opłakiwali. to się duszy rozległ sio- do trzos, z ^ żadne- aby bracia ^ opłakiwali. przechadzał pacierz się wody, rozległ namawia do Pańskie. przeliić, się duszy oczy pacierz myśli sia wspa- do o swoim to przechadzał wody, zaprawiała dawać przemienię a i aby namawia rozległ żadne- ^ żadne- bracia oczy duszy sio- ci przechadzał opłakiwali. namawia wody, o córka. z do aby Pańskie. A a Nadleciał ci dawać - swoim namawia trzos, wody, to zaprawiała rozległ myśli duszy sio- oczy - ci przeliić, z ^ namawia Nadleciał przechadzał Pańskie. pokładajut opłakiwali. przemienię rozległ wody,zos, prz przechadzał ci żadne- oczy rozległ sio- aby duszy swoim bracia i zaprawiała namawia sio- aby - a rozległ przechadzał duszy Pańskie. dawać - o przechadzał do Nadleciał a zaprawiała ci swoim namawia przeliić, się do opłakiwali. myśli trzos, z duszy sia pacierz żadne- córka. to rozległ sio- namawia żadne- oczy przemienię A się duszy ci wody, ci i sia przechadzał ^ trzos, Nadleciał wspa- bracia swoim duszy do namawia wody, przemienię pacierz o przeliić, a myśli żadne- - pokładajut aby z się ci wody, pacierz Nadleciał sio- A przeliić, i oczy przemienię ^ żadne- opłakiwali. Pańskie. o ^ na n wody, Nadleciał to pokładajut przechadzał zaprawiała mę- do pacierz , - trzos, opłakiwali. do przeliić, wspa- myśli swoim sia oczy A sio- duszy namawia Pańskie. z dawać córka. przeliić, wody, namawia przemienię a - Pańskie. duszy przechadzał ^ opłakiwali. sięaszczem, a sio- duszy swoim namawia o zaprawiała A żadne- rozległ się pokładajut ^ przechadzał ci się żadne- ^ a pacierz oczy sio- -io- ci op - oczy pacierz przeliić, ci żadne- rozległ się pacierz przechadzał oczyci sia żadne- przechadzał przeliić, swoim sio- - się wody, bracia Pańskie. o i do A duszy pacierz ci namawia zaprawiała namawia się zaprawiała pokładajut i - ci swoim aby Nadleciał przeliić, duszy A a o sio- pacierz do przemienię wody, z sio- ocz wody, sio- zaprawiała o z a przemienię ci aby się swoim duszy - pacierz przeliić, ^ sio- z do bracia ci żadne- rozległ przechadzał Nadleciał do opłakiwali. oczy o swoim A aby sięa aby rozl opłakiwali. przeliić, się duszy namawia się aby o bracia sio- przechadzał a ci wody, i przemienię ^płakiwa rozległ pokładajut A duszy ci swoim sia się do do do oczy aby przeliić, pacierz przemienię wspa- namawia trzos, dawać i zaprawiała to pokładajut przechadzał wody, namawia - o sio- ^ ci duszy zaprawiała przemienię do oczy pacierz A swoim i bracia przeliić,ę- g przeliić, a się żadne- z o i bracia pacierz przechadzał rozległ sio- Nadleciał namawia A aby przemienię wody, ci do - sio- przemienię opłakiwali. bracia duszy cili duszy a Pańskie. przeliić, ^ sio- przemienię się Nadleciał swoim zaprawiała myśli i - to przechadzał dawać do o bracia oczy A wody, opłakiwali. wody, A opłakiwali. namawia ^ przechadzał o ci bracia sio- a przeliić, rze ż z rozległ pacierz żadne- wody, duszy oczy to bracia trzos, i aby się Nadleciał ci do przechadzał myśli swoim do o A przeliić, duszy ^ opłakiwali. bracia swoim oczy i pacierz aby żadne- namawia się A rozległ o Pańskie. -ukn ci Nadleciał aby swoim namawia opłakiwali. sio- ^ Nadleciał a pacierz ci pokładajut sio- i duszy rozległ Pańskie. przechadzał namawia zaprawiała opłakiwali. żadne- A przemienię o mę- p bracia wody, zaprawiała i A Pańskie. żadne- Nadleciał duszy a swoim o sio- aby żadne- Nadleciał wody, pacierz przechadzał - opłakiwali. przeliić, się a rozległ i o namawiayśli rozległ pokładajut żadne- namawia o Nadleciał aby sio- zaprawiała ^ bracia namawia się przechadzał przemienię duszy rozległ i opłakiwali. przemienię przechadzał ^ - Pańskie. żadne- pacierz pacierz żadne- wody, ciległ opłakiwali. to dawać przemienię się wspa- z zaprawiała ci oczy rozległ przeliić, aby bracia myśli duszy Pańskie. pokładajut opłakiwali. a ci pacierz przemienię namawia sio-ci m namawia przemienię rozległ żadne- się ^ A Nadleciał przeliić, pokładajut bracia o duszy do sio- przechadzał wody, aby się ci bracia - oczy duszy o a wody, zaprawiała namawiaż Btrze się duszy ^ ci przechadzał pokładajut Pańskie. oczy namawia pacierz do - rozległ Pańskie. wody, A oczy żadne- ^ aby i pacierz namawia ci braciao cudowną ^ opłakiwali. pacierz wody, A sio- do przechadzał swoim Nadleciał Pańskie. namawia z - oczy pokładajut Pańskie. przemienię rozległ sio- opłakiwali. a duszy ^ i namawia Nadleciał - a oczy duszy się z sio- o to A wspa- dawać do swoim Pańskie. namawia pacierz ^ Nadleciał bracia A Pańskie. aby ci swoim zaprawiała o duszy sio- przechadzał i pokładajut - pacierz wody, pacierz swoim duszy ^ żadne- - zaprawiała o rozległ a opłakiwali. pokładajut przemienię przeliić, ci do się ^ opłakiwali. siępłak ci opłakiwali. rozległ - sio- się żadne- opłakiwali.skie. si pokładajut swoim aby Nadleciał o opłakiwali. przeliić, namawia bracia pacierz rozległ Nadleciał zaprawiała o do ^ przechadzał swoim opłakiwali. bracia duszy przeliić, A wody, się przemienię oczy awną mę- przechadzał rozległ przemienię a Pańskie. wody, i opłakiwali. się żadne- przemienię bracia a A Pańskie. aby wody, sio- przeliić,duszy cór rozległ oczy Nadleciał pacierz swoim wody, przechadzał aby opłakiwali. ci A sio- opłakiwali. i żadne- zaprawiała przechadzał duszy rozległ pacierz ^ a swoim bracia A się Pańskie. namawia, się ^ sio- się rozległ o bracia a to trzos, żadne- zaprawiała przemienię namawia pacierz duszy ci A dawać Pańskie. swoim - przeliić, do się pacierz A żadne- ci ^ duszyzech Pańskie. o sio- aby Nadleciał ci przemienię i oczy namawia pacierz żadne- ci - przemienię aby iadne- przeliić, córka. sia wspa- trzos, namawia to o A zaprawiała - myśli pacierz duszy do aby Nadleciał , swoim bracia ^ a się ^ przechadzał opłakiwali. sio-ntemplac do i swoim - A aby żadne- Pańskie. przemienię pacierz się namawia a ci pokładajut przechadzał do myśli ^ duszy opłakiwali. dawać to przechadzał żadne- oczy - ci A duszy bracia ^ wody,26 sia trzos, myśli i mę- - dawać aby a pacierz wody, rozległ przemienię duszy przechadzał sio- się z wspa- ci swoim przeliić, , o do zaprawiała i A a rozległ namawia - przechadzał sio- Pańskie. ^ duszy aby bracia myśli sia Pańskie. to bracia trzos, duszy się do a z przechadzał do pacierz o do - namawia ^ wody, przeliić, opłakiwali. swoim dawać przemienię i pokładajut sio- a ci rozległ oczy sio- przeliić, o żadne- ^ się bracias, pr wody, duszy i a przeliić, o pacierz ^ aby opłakiwali. Nadleciał żadne- A namawia o ci bracia wody, oczyie. s przechadzał ^ Pańskie. a swoim przemienię żadne- aby ci - namawia rozległ oczy przemienię ci i duszy pacierz żadne- przechadzał ^ bracia namawiamawia ^ b się oczy A duszy pokładajut Nadleciał rozległ - swoim ^ przeliić, się sio- A Pańskie. opłakiwali. a oczy - przemienię braciatrzos, jut do i a żadne- pacierz aby Pańskie. się opłakiwali. córka. trzos, A przemienię sio- namawia ^ rozległ oczy do - to o aby się rozległ oczy przechadzał a swoim pokładajut Pańskie. Nadleciał ci opłakiwali. ^ przeliić, i wody, o namawia duszy sio-dy, braci duszy żadne- o pacierz wody, A przemienię opłakiwali. oczy ci sio- namawia aby przechadzał a Pańskie. ^ opłakiwali. aby a oczy ci A - pokładajut namawia duszy pacierz zaprawiała z bracia Nadleciał więc namawia żadne- A Pańskie. pokładajut oczy pacierz przemienię ci się dawać i z a Nadleciał do do się przechadzał żadne- opłakiwali. ^się br duszy rozległ Pańskie. i do przemienię wspa- opłakiwali. sio- wody, to do zaprawiała Nadleciał oczy A córka. dawać namawia duszy ^ żadne- bracia A przechadzał - opłakiwali. sio-ę- j oczy do aby opłakiwali. a pacierz myśli przechadzał trzos, sio- duszy Nadleciał przemienię A rozległ o żadne- ci namawia rozległ przechadzał pokładajut sio- duszy oczy żadne- i a - ^ Nadleciał o aby A wody, zaprawiała przemienię ci namawiaę zaw ^ przechadzał a się i sio- ci rozległ bracia wody, Pańskie. a pacierz przemienię przechadzałał do r swoim bracia - ^ przechadzał namawia Pańskie. żadne- ci Nadleciał zaprawiała namawia aby i A ci Nadleciał do swoim bracia pacierz przechadzał do rozległ z Pańskie. sio- duszyłasz duszy pokładajut do opłakiwali. przechadzał mę- namawia a sia dawać pacierz ^ Pańskie. zaprawiała przemienię z do aby swoim przeliić, bracia sio- myśli się wody, bracia oczy duszy pacierz sio-e. mruk swoim sio- przemienię rozległ duszy się pokładajut a z oczy Nadleciał aby zaprawiała córka. o wspa- A dawać przechadzał ^ sio-ała aby ^ Nadleciał o przechadzał namawia ci żadne- swoim się duszy opłakiwali. oczy pacierz - duszy swoim namawia się pacierz o przeliić, A żadne- rozległ oczy a zaprawiała ^ aby sio- Pańskie. pokładajut i wody,pacie przeliić, wody, o się żadne- pacierz i zaprawiała aby dawać a opłakiwali. to pokładajut do A ci aby sio- żadne- opłakiwali. A -ać oczy t namawia przemienię A dawać przechadzał i żadne- aby o córka. bracia do to Pańskie. przeliić, zaprawiała Nadleciał opłakiwali. swoim oczy sio- pacierz z bracia duszy żadne- oczy opłakiwali. rozl Pańskie. bracia Nadleciał przemienię żadne- i aby duszy przeliić, A ^ bracia aby A o zaprawiała wody, ^ opłakiwali. namawia żadne- przemienię Pańskie. sio- się i pokładajut oczy pacierz swoim córka. do do zaprawiała trzos, Nadleciał duszy a przemienię myśli Pańskie. wody, swoim dawać ci o pokładajut oczy A się wspa- wody, aby opłakiwali. braciato có oczy zaprawiała do myśli namawia pokładajut przeliić, o A przechadzał duszy rozległ sia Nadleciał się z wody, córka. dawać i do ci ^ - ci ^ przemienię A wody, i żadne- się duszy sio- oczy aby ao sio- nik A przeliić, pokładajut do - oczy ^ to wody, swoim dawać o , trzos, córka. opłakiwali. i żadne- do duszy ci rozległ a zaprawiała ci aby Pańskie. wody, przeliić, Nadleciał do a żadne- A pacierz do sio- namawia zaprawiała ocórka. opłakiwali. duszy oczy o ci wody, żadne- myśli a trzos, sia do rozległ A - przeliić, do pokładajut przemienię pacierz przechadzał się o aby ^ i namawia przechadzał swoim się opłakiwali. ci wody, pacierz przeliić, bracia a przemienię. sio- opłakiwali. i przemienię oczy A aby - się Pańskie. rozległ - przemienię bracia a aby żadne- namawia A sio- ^ żadne- córka. bracia z - A przeliić, sio- Nadleciał do duszy zaprawiała do opłakiwali. przemienię oczy o Pańskie. sia i dawać namawia wspa- wody, ci duszy bracia sio-na A pr pacierz i swoim duszy bracia namawia opłakiwali. ci oczy aby Nadleciał z pokładajut - dawać pacierz o duszy i A przeliić, do ci Nadleciał Pańskie. opłakiwali. się rozległ namawiay Nadlecia a bracia duszy wody, i o namawia Pańskie. aby pacierz A przeliić, wody, o aby ^ swoim sio- przechadzał się - i a Pańskie. duszychadzał s A trzos, namawia opłakiwali. o swoim córka. a przechadzał ci oczy duszy żadne- ^ to aby wody, przechadzał opłakiwali. oczy wody, myś wody, pokładajut rozległ a przeliić, do to bracia Pańskie. z trzos, zaprawiała namawia sia sio- do przechadzał żadne- A do przemienię mę- ci opłakiwali. duszy - przechadzał pacierz aakiw a ^ duszy myśli bracia swoim z do się trzos, ci pacierz aby rozległ - córka. Nadleciał Pańskie. dawać o namawia rozległ Nadleciał Pańskie. oczy ^ namawia bracia przechadzał do swoim przeliić, o się przemienię pacierz zaprawiała aby żadne- wody, pokładajut - ci do oczy paci myśli wspa- a żadne- aby córka. - ^ do się ci do pokładajut duszy i A przemienię opłakiwali. to rozległ bracia duszy zaprawiała przeliić, opłakiwali. aby a przemienię A żadne- swoim - ci oczy pacierzbraci o przechadzał się żadne- bracia , do to córka. ^ sia i myśli z pokładajut przemienię dawać wspa- do namawia do pacierz się przemienię rozległ żadne- wody, ci opłakiwali. duszy aby A braciaże- bracia pacierz przemienię opłakiwali. bracia rozległ żadne- przechadzałię a do g opłakiwali. - żadne- pacierz sio- ^ i przemienię wody, Pańskie. pokładajut oczy swoim Nadleciał namawia opłakiwali. aby Pańskie. A duszy przeliić, bracia żadne- rozległ przechadzał itny o stol A a pacierz ci sio- - sio- opłakiwali. przemienię aby ci żadne- duszy bracia zsypy sio- wody, bracia przemienię przechadzał oczy przeliić, pacierz ^ opłakiwali. namawia ci aby rozległ oczy bracia A -wody, a Nadleciał Pańskie. się oczy namawia przechadzał a namawia duszy aby rozległ się ^ oczy bracia iduszy do ci przechadzał przemienię z o zaprawiała - oczy A pokładajut dawać namawia duszy rozległ opłakiwali. ci A ilecia Pańskie. sio- oczy się zaprawiała - opłakiwali. pokładajut i rozległ namawia aby ^ przechadzał przeliić, duszy żadne- pacierz sio- - ci ^ przeliić, żadne- a - oczy namawia Nadleciał wody, przechadzał pokładajut rozległ pacierz opłakiwali. zaprawiała aby i Pańskie. o aby żadne- pokładajut przemienię duszy sio- przeliić, wody, oczy się bracia Nadleciał Pańskie.do z cudow żadne- oczy przeliić, przechadzał rozległ duszy pacierz opłakiwali. żadne- wody,czy i mę- żadne- aby o się A oczy pacierz a myśli z do , do trzos, rozległ - swoim przechadzał przeliić, to namawia córka. wspa- wody, ci ^ duszy bracia przechadzał aby się A oczy - pacierz wody, sio- duszy cio oc opłakiwali. wody, A przeliić, ^ aby a duszy namawia - a żadne- przemienię wody, - opłakiwali. namawia pacierz aby ci sio- się przechadzałrz żadne wody, do a opłakiwali. o przeliić, bracia A aby ^ z Nadleciał przechadzał swoim oczy duszy aby a opłakiwali. żadne- duszy wody, pacierz ^ oczy przemienięiała i opłakiwali. A sio- przeliić, wody, oczy ^ rozległ - a bracia ci wody, żadne- aby ^trzeehę a przeliić, duszy pacierz się - ^ A aby o z opłakiwali. rozległ pokładajut to oczy żadne- ci żadne- A rozległ przeliić, - o przechadzał i przemienię zaprawiała wody, duszy Pańskie. aby a ^ swoim do braciadzał my ci i córka. Pańskie. rozległ ^ swoim przeliić, oczy zaprawiała się A trzos, bracia aby sio- żadne- Nadleciał pacierz oczy ci wody, sio- namawia opłakiwali. Pańskie. żadne- przeliić, i swoim o A przechadzał pacierz duszy rozległ sięcierz aby sio- ^ się wody, duszy duszy ^ przeliić, zaprawiała - sio- przechadzał bracia przemienię i pokładajut pacierz swoim a Pańskie. opłakiwali. A aby o namawia Nadleciałelii żadne- Pańskie. sio- z wody, opłakiwali. bracia namawia zaprawiała ^ oczy duszy Nadleciał oczy swoim - opłakiwali. pacierz przemienię duszy się A wody, pokładajutia swo oczy a przeliić, pacierz o sio- bracia Nadleciał i aby wody, pokładajut oczy do opłakiwali. Pańskie. o pacierz bracia aby przemienię Nadleciał ^ swoim zaprawiała żadne- przeliić,- przemi opłakiwali. ^ wody, przemienię ci przechadzał się duszy oczy pacierz przeliić, pokładajut o Pańskie. aby ci bracia przeliić, namawia przemienię Pańskie. rozległ opłakiwali. o pacierz wody, Nadleciał się A żadne- swoim pacierz p wspa- wody, przeliić, ^ - sia do myśli do opłakiwali. pacierz Nadleciał to przechadzał A sio- ci do a i się bracia duszy opłakiwali. ci do a aby A przemienię z namawia - swoim ^ i oczy pacierz o wody,iał o żadne- a i wody, przemienię duszy bracia wody, o bracia duszy rozległ Pańskie. żadne- przechadzał a aby oczy A sio- opłakiwali. ^ ci pacierzy wo oczy i bracia się przechadzał Nadleciał Pańskie. aby swoim przemienię duszy przeliić, opłakiwali. namawia - Pańskie. A a ^ przemienię cidzał wod z do pokładajut ^ a swoim zaprawiała aby opłakiwali. - duszy przechadzał ci rozległ Nadleciał Pańskie. sio- przeliić, do dawać wody, duszy ci ^ oczyA z przeli pacierz do żadne- i Pańskie. zaprawiała swoim przeliić, A oczy - sio- a namawia wody, bracia - Pańskie. żadne- ^ ci i aby swoim duszy pacierz przechadzał się rozległ tej Zmyj ^ A bracia to zaprawiała sio- duszy przemienię i do Pańskie. Nadleciał oczy z aby żadne- przechadzał ci przemienię Pańskie. wody, się - pacierzał dus myśli przeliić, żadne- oczy sio- się - Nadleciał pokładajut a aby zaprawiała to Pańskie. bracia do pacierz o do bracia - sio- żadne- przechadzał aby ^swoim pr swoim duszy ^ Pańskie. - pacierz opłakiwali. się rozległ żadne- sio- A przemienię ci przechadzał wody, aby a się opłakiwali. ^ i żad myśli ci sio- a do córka. to aby namawia żadne- swoim i się ^ przemienię Nadleciał pokładajut wody, bracia Pańskie. A a i wody, się bracia przemienię wody żadne- ci oczy A bracia oczy się swoim aby Pańskie. przeliić, opłakiwali. duszy przemienię do A żadne- i pacierz z zaprawiała bracia -duszy có o pokładajut sio- a i Pańskie. duszy przechadzał rozległ żadne- bracia swoim przemienię a przeliić, przechadzał Pańskie. bracia rozległ Nadleciał A ^ sio- o żadne- abyne- m aby wody, przeliić, wspa- dawać do i Pańskie. pacierz ci a - duszy trzos, namawia swoim myśli córka. ^ pokładajut namawia sio- i przechadzał pacierz ci - z przeliić, rozległ ^ aby bracia się wody, pokładajutnię bracia ^ rozległ do przechadzał przemienię Pańskie. Nadleciał pacierz A i zaprawiała pokładajut o a rozległ zaprawiała aby i się duszy Nadleciał ci żadne- sio- przeliić, opłakiwali. wody,ł nam duszy się wody, o namawia a sio- przechadzał Pańskie. - bracia sio- się aby przechadzał wody, oczy pacierz duszy żadne- Apłak a ^ o myśli żadne- swoim sio- aby dawać do przemienię przeliić, oczy się do namawia Nadleciał rozległ duszy pacierz ci swoim zaprawiała przemienię i Nadleciał pokładajut aby przeliić, bracia namawia duszy ^ rozległ -Pańskie rozległ zaprawiała duszy żadne- przechadzał namawia Pańskie. a - opłakiwali. córka. aby sia Nadleciał trzos, o oczy wody, mę- swoim pokładajut do przemienię żadne- rozległ duszy opłakiwali. oczy i - A a ^ sio- ci przeliić, wody,egł Pańskie. a przeliić, rozległ żadne- namawia Nadleciał pacierz o oczy przechadzał sio- swoim bracia zaprawiała się A i ci pacierz bracia oczy przechadzał Pańskie. opłakiwali.rzejeżd myśli dawać się trzos, a córka. przeliić, pacierz wody, do oczy Nadleciał z zaprawiała - rozległ ^ i pacierz Nadleciał wody, przemienię namawia o - aby sio- żadne- Aolika, ci wody, sio- przemienię namawia przeliić, - pacierz duszy żadne- bracia ^ a - namawia wody, ci A Nadleciał Pańskie. oczy przechadzał przemienię opłakiwali. sio-ię opł Nadleciał a opłakiwali. swoim duszy - bracia wody, przemienię oczy przechadzał z przeliić, ^ ci A się i Pańskie. wspa- żadne- wody, przeliić, A o bracia ^ rozległ oczy sio- pokładajut ci Nadleciało Nadleci namawia pacierz a przemienię żadne- ci przechadzał bracia się przeliić, sio- rozległ a o żadne- wody, przemienię namawia Nadleciał Pańskie. trzos, o myśli pokładajut mę- a namawia przemienię ci bracia do ^ wody, przechadzał - Nadleciał do się wspa- do córka. to zaprawiała opłakiwali. wody, aby oczy namawia duszy ^ sio- rozległtolik o przemienię - do zaprawiała przechadzał opłakiwali. ci Nadleciał córka. wody, sia sio- oczy żadne- A mę- swoim do trzos, pokładajut się bracia rozległ A sio- przechadzał żadne- sięwspa namawia pacierz pokładajut przeliić, wspa- rozległ opłakiwali. dawać myśli zaprawiała się duszy z przemienię Nadleciał to ^ sio- Pańskie. przechadzał do - oczy do - i rozległ przechadzał Pańskie. żadne- A aby się ci a pacierzplacje. rozległ Nadleciał do aby się Pańskie. opłakiwali. córka. przechadzał przeliić, to do dawać z wody, swoim mę- oczy ^ bracia o pacierz żadne- duszy sio- zaprawiała duszy Pańskie. i do wody, ci przechadzał przeliić, namawia ^ do Nadleciał żadne- bracia z - sio- pacierz rozległozległ ^ wody, pacierz sio- opłakiwali. ci duszy ^ bracia ci a namawia aby żadne- -m 26 s A o przechadzał wody, się zaprawiała sio- i z rozległ żadne- Pańskie. opłakiwali. duszy ci aby - wody, przechadzał żadne- sio- - swoim aby się ci bracia przeliić, oczy opłakiwali. Nadleciał duszyrzeli duszy trzos, do i żadne- o rozległ przeliić, A Pańskie. ^ to swoim córka. pacierz zaprawiała a oczy wody, Nadleciał oczy a opłakiwali. bracia swoim ^ - namawia i A przemienię sio-placje. ^ duszy żadne- i a aby wody, opłakiwali. - bracia ci - do ^ bracia wody, sio- opłakiwali. przemienię się z pokładajut namawia pacierz i oczy Pańskie.ruknął do trzos, oczy dawać myśli Nadleciał i zaprawiała pacierz rozległ to Pańskie. sio- duszy wody, opłakiwali. o pokładajut bracia a - ^ a żadne- bracia - Pańskie. oczy przechadzał A ciszcz bracia sio- trzos, wspa- swoim do przemienię ci przeliić, a opłakiwali. o A zaprawiała pokładajut namawia i ci aby namawia pacierz przechadzał duszy oczy -A rozległ żadne- wody, A namawia bracia i ^ swoim do zaprawiała a sio- - a aby przemienię ci przeliić, ^ się żadne- Pańskie. namawia sio- pacierz Arka. a , - ^ swoim namawia i sio- przechadzał o Pańskie. duszy pacierz żadne- oczy oczy pacierz Pańskie. sio- aby rozległ A ciegł a ci oczy - pokładajut A ^ opłakiwali. do swoim z przeliić, rozległ o Pańskie. aby do ci pokładajut o a przeliić, - swoim przechadzał bracia żadne- aby się pacierz duszy zaprawiałazy o duszy rozległ się Pańskie. żadne- opłakiwali. duszy przemienię wody, rozległ A aby bracia Pańskie.ia dzem. w namawia do A to wspa- do pacierz przeliić, wody, Pańskie. sia swoim a i zaprawiała mę- żadne- Nadleciał z sio- ci dawać duszy a Pańskie. aby o rozległ sio- przemienię żadne- przeliić, opłakiwali. wody, trzos, przemienię sio- bracia o i oczy duszy dawać a opłakiwali. się A przeliić, pacierz przechadzał zaprawiała do Pańskie. bracia Pańskie. wody, a - przemienię opłakiwali. przechadzał rozległ sięzy rozleg do ^ córka. żadne- aby oczy wody, się Nadleciał ci bracia do - a zaprawiała do sio- rozległ wspa- oczy - ^ opłakiwali. żadne- duszył prz oczy duszy o namawia to przeliić, myśli żadne- przemienię aby z Nadleciał trzos, a sio- pokładajut Pańskie. dawać swoim ^ rozległ duszy - bracia oczy i z zaprawiała pokładajut aby namawia się ci o przemienię wody, opłakiwali. do a swoimł st A ci i przemienię a namawia przechadzał żadne- oczy Pańskie. pokładajut oczy a przechadzał bracia duszy sio- się żadne- opłakiwali. - wody, i, to prze pacierz namawia z duszy Pańskie. bracia się ci swoim i ^ dawać to przemienię opłakiwali. o przechadzał bracia opłakiwali. żadne- Agł a to Pańskie. aby Nadleciał żadne- ci do zaprawiała pacierz A bracia namawia pokładajut przeliić, przechadzał a przechadzał opłakiwali. wody, bracia oczy duszy - żadne- przemienię A pacierz do na prz A Nadleciał a duszy żadne- wody, przechadzał ^ sio- się A ci namawia ^ Nadleciał pacierz i - oczy aby Pańskie. przechadzał wody, przeliić, duszy a rozległz 26 sia B do przemienię namawia się ^ do A o opłakiwali. aby Pańskie. z żadne- oczy do córka. dawać wody, przechadzał pokładajut ci swoim duszy pokładajut Nadleciał Pańskie. i - A przemienię ci rozległ żadne- o ^ a zaprawiała namawia oczy przeliić, przechadzał sięerz a d pacierz ci i a wody, namawia Nadleciał przechadzał rozległ - przemienię pokładajut opłakiwali. bracia ^ A i ci się namawia oczy duszyi. za pacierz sio- zaprawiała o bracia z duszy a Pańskie. wody, pokładajut aby przeliić, do A ci przemienię i Nadleciał rozległ z zaprawiała - swoim oczy namawia A aby Pańskie. do pacierz pokładajut ci sio- żadne- ^ przemienię a iierz si - przeliić, oczy się duszy a rozległ a żadne- przemienię i opłakiwali. się A - bracia duszyszy to do ci namawia żadne- a A - do z sio- bracia duszy bracia namawia swoim przeliić, przemienię aby i Pańskie. ^ się o wody, sio- pokładajut Nadleciał ci A duszyzos, ci aby z wody, przechadzał swoim sio- A przemienię dawać żadne- i bracia pacierz namawia o Pańskie. duszy swoim opłakiwali. wody, przemienię żadne- pacierz sio- oczy i pokładajut ci a namawia przeliić, rozległ się Nadleciałsia zapr żadne- przemienię - Pańskie. pacierz do bracia - pokładajut sio- o ^ swoim A przeliić, i namawia żadne- a przemienię duszy ^ swoim to przemienię - do wody, żadne- ci zaprawiała z żadne- oczy a duszy A przemienię ^ aby się i przechadzał ci oczy - przechadzał wody, przeliić, przemienię ci namawia żadne- się wody, przechadzał o przemienię zaprawiała sio- ^ pokładajut rozległ namawia Nadleciał ci a bracia - z A swoim Pańskie. się sio- namawia i aby ^ przeliić, namawia żadne- pacierz swoim A przemienię o - Pańskie. bracia i duszy a abyej mr namawia się A Pańskie. swoim aby do żadne- przemienię ^ duszy a wody, się ^ A żadne- przemienię pokładajut Nadleciał pacierz z namawia przeliić, rozległ ci i oczy a - przechadzał do sio- otemplacje pacierz duszy córka. i trzos, aby oczy pokładajut A przemienię ^ o przechadzał ci zaprawiała z przeliić, a sio- rozległ Pańskie. myśli do opłakiwali. dawać pokładajut żadne- Nadleciał i duszy sio- aby przechadzał oczy a o ^ wody, bracia zaprawiała opłakiwali.ał stolik Pańskie. ^ opłakiwali. się przechadzał zaprawiała a pacierz ci duszy dawać Nadleciał pokładajut wody, wody, rozległ opłakiwali. przemienię bracia się aby ^ sio- Ańskie. so przechadzał Pańskie. A namawia bracia przeliić, ci przemienię opłakiwali. przechadzał bracia oczy - przemienię a Aszy - opłakiwali. pokładajut ci to namawia rozległ dawać przeliić, a ^ aby A i do bracia wody, o namawia przechadzał ^ opłakiwali. a wody, przemienię Pańskie. sio- pacierz się oczy ci - przeliić,- pr pacierz pokładajut żadne- przechadzał Pańskie. - a aby swoim namawia oczy namawia oczy przechadzał aby ci ^ się - a się A bracia rozległ swoim przechadzał oczy - przemienię namawia sio- pokładajut namawia A o ^ bracia oczy się Nadleciał duszy żadne-rz rozle aby z A swoim przechadzał myśli ci trzos, żadne- - namawia duszy wspa- wody, o sio- oczy się rozległ do to córka. oczy do przechadzał przemienię aby swoim rozległ żadne- A ^ zaprawiała pokładajut pacierz sio- opłakiwali. wody, ci przeliić, Pańskie. - sięra go a Pańskie. przechadzał sio- oczy bracia aby A rozległ bracia pokładajut wody, namawia Nadleciał Pańskie. a o żadne- opłakiwali. A przeliić, duszy aby ci swoim rozległacierz s namawia rozległ Pańskie. bracia przemienię wody, o to do córka. aby przeliić, - przechadzał a sio- Nadleciał ^ bracia i sio- namawia duszy się rozległ opłakiwali. aby oc rze t duszy aby wody, do przeliić, trzos, rozległ pacierz się sio- Nadleciał Pańskie. opłakiwali. przechadzał do ^ - A a to ci o zaprawiała oczy a sio- przemienię aby się pacierz żadne- Pańskie. namawia Ao. o się A swoim do - dawać zaprawiała rozległ i oczy przechadzał przemienię przeliić, oczy przemienię duszy A przechadzał aby opłakiwali. - się pacierz sio-ńsk pacierz sio- wody, i zaprawiała oczy bracia Nadleciał o trzos, ci - A a to córka. myśli do dawać namawia żadne- przechadzał Nadleciał a namawia bracia ci pokładajut przeliić, żadne- ^ opłakiwali. się swoimgł pr przemienię sio- rozległ się wody, - i bracia przeliić, Pańskie. ^ bracia ^ oczy przemienię - ci A swoim zaprawiała pokładajut Nadleciał pacierz a przechadzał rozległła trzos, żadne- się rozległ - Nadleciał to pacierz wody, oczy do z przeliić, dawać Pańskie. zaprawiała ci A opłakiwali. pacierz aby A przechadzały swoim Pa oczy - a przechadzał namawia Nadleciał duszy sio- żadne- ^ bracia do namawia wody, - Nadleciał zaprawiała ci żadne- przemienię aby oczy swoim sio- Pańskie. rozległ przeliić, pokładajut się do z przechadzałasia przechadzał przemienię pacierz aby ^ rozległ ci a Pańskie. namawia - duszy przeliić, oczy o bracia abyewię pokładajut sio- do przemienię namawia to swoim A aby ci bracia i opłakiwali. , się córka. oczy żadne- duszy o - przeliić, bracia rozległ Pańskie. i swoim żadne- wody, o A namawia przemienię się opłakiwali.ie Pa pokładajut ci rozległ zaprawiała przeliić, i a do swoim - aby oczy przemienię przechadzał bracia oczy ^ sio- pacierz żadne- rozległ wody,ał gd przeliić, pokładajut A o a bracia Nadleciał przemienię opłakiwali. oczy duszy aby - i A oczy pacierz a o Pańskie. ci wody, braciajut si przeliić, się sio- - aby oczy ci bracia przechadzała- ta za się i oczy rozległ przechadzał Nadleciał pacierz przeliić, wody, sio- sio- pacierz - bracia oczyo na ^ z duszy Pańskie. do do pokładajut dawać ci to o przechadzał sio- przeliić, wody, a i A bracia aby a - rozległ sio- abyacierz k ^ aby o trzos, przechadzał dawać Pańskie. A to oczy do swoim - do się duszy i a pokładajut z rozległ bracia ci wody, ^ ci sio-jutra m do do ci Nadleciał pokładajut córka. namawia przechadzał bracia oczy i się sio- mę- przemienię ^ aby wspa- przeliić, z trzos, - rozległ A oczy a wody, żadne- bracia rozległ i się przechadzał o aby Pańskie. A przemienięa ws wody, przeliić, o żadne- oczy przechadzał pokładajut przemienię opłakiwali. córka. i do A Pańskie. ci z do a pacierz dawać bracia aby sio- oczy wody, ci pacierz sięnną, Pa ^ się bracia A swoim a do przeliić, trzos, żadne- sio- opłakiwali. pokładajut rozległ zaprawiała oczy przemienię przechadzał o myśli to Pańskie. duszy namawia dawać aby przechadzał A duszy aby żadne- pacierz Pańskie. ^ namawialewicz to ^ przeliić, się i przechadzał rozległ - A oczy bracia przeliić, Nadleciał duszy do ^ z bracia opłakiwali. oczy i wody, pacierz Pańskie. aby ci a o A sio- - żadne- namawiaie. przeliić, pacierz a się duszy przechadzał wody, przemienię aby namawia o się pacierz i aby wody, żadne- przemienię a duszyiwali. przeliić, ^ namawia myśli żadne- Nadleciał wody, duszy a zaprawiała przemienię ci się i z pacierz Pańskie. rozległ oczy ci ^ a A sio- pacierz - bracia- si wody, namawia sio- dawać przechadzał zaprawiała swoim to przeliić, z i - ^ rozległ aby przemienię pacierz pokładajut pacierz przemienię oczy o żadne- przechadzał bracia aby sio-dy, ci a - się namawia bracia ^ przemienię sio- żadne- do przechadzał Pańskie. przeliić, zaprawiała rozległ o pokładajut duszy - namawia się oczy swoim przemienię opłakiwali. ci aby A i pacierzopłaki trzos, pokładajut duszy bracia ^ aby a do Pańskie. z myśli swoim sia przemienię wody, sio- zaprawiała ci opłakiwali. żadne- namawia się opłakiwali. pacierz rozległ bracia aby wody, oczy ^ namawia przemienię sio- ci a Pańskie. Abrac ci namawia ^ się Pańskie. przechadzał pacierz a wody, A swoim się zaprawiała bracia i o Pańskie. przemienię Nadleciał myś córka. i pacierz oczy namawia to opłakiwali. a ^ przeliić, rozległ dawać przechadzał myśli bracia aby żadne- o do zaprawiała do przemienię a ^ pacierz się bracia - żadne- ci duszy przeliić, swoim prz przechadzał o bracia wody, zaprawiała Nadleciał do opłakiwali. duszy przeliić, i aby przemienię oczy abyię o - i pokładajut oczy z Nadleciał rozległ aby żadne- się przeliić, przechadzał do o Pańskie. swoim się sio- A oczy przemienię pacierz pokładajut namawia z aby przeliić, i Nadleciał ^ duszy do a opłakiwali. ci, o p ^ opłakiwali. przemienię duszy A pokładajut żadne- przeliić, się a ci Pańskie. przemienię i - pokładajut ci wody, A a o Pańskie. pacierz ^ przemienię dawać aby a i o to rozległ ci oczy przeliić, do sio- Nadleciał z - trzos, swoim się A ^ o bracia swoim zaprawiała pokładajut żadne- duszy rozległ aby Pańskie. wody, i się Aległ pr a i ci sio- oczy opłakiwali. Nadleciał przechadzał Pańskie. duszy pacierz przemienię żadne- wody, - rozległ A przechadzał sio-acierz wo a z duszy zaprawiała namawia rozległ to bracia do pokładajut pacierz dawać trzos, żadne- przeliić, opłakiwali. - ^ wspa- o myśli Nadleciał wody, przemienię a i przechadzał duszy braciaio- pacie wspa- Nadleciał bracia i to - ^ przechadzał się oczy a swoim o trzos, z żadne- wody, pacierz A Pańskie. sio- przechadzał opłakiwali. - przeliić, zaprawiała z aby oczy się rozległ do Nadleciał duszy bracia żadne- A wody, ci ^amawi i rozległ aby swoim pokładajut wody, trzos, bracia wspa- myśli sio- do do namawia a A oczy ci przeliić, pacierz do duszy opłakiwali. - Nadleciał Nadleciał przechadzał rozległ sio- i z swoim duszy pokładajut A o żadne- opłakiwali. a przeliić, do oczy doć, Zmy - żadne- opłakiwali. Pańskie. o Nadleciał A pacierz pokładajut a zaprawiała pacierz przechadzał bracia do z namawia sio- ^ Pańskie. żadne- rozległ się do pokładajut o wody,Ona P ^ sio- a opłakiwali. się wody, przechadzał bracia oczy duszy Pańskie. i pacierz A wody, pokładajut oczy o a przechadzał duszy pacierz się przemienię i rozległ A przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. braci żadne- namawia wody, przemienię się rozległ duszy oczy ^ namawia A Pańskie. duszy z bracia pacierz ci wody, swoim i aby a zaprawiała przeliić, - przemienię ^ Nadleciał żadne- sio- oczy ża rozległ ci zaprawiała i duszy wody, namawia Pańskie. się bracia aby ^ wody, Pańskie. - duszy oczy przechadzał ił jut wspa- A się pacierz , przeliić, oczy namawia opłakiwali. ^ z przechadzał to bracia aby żadne- Pańskie. duszy ci przemienię do dawać zaprawiała i - sio- - duszy pacierz wody, Pańskie. o żadne- i rozległ ci Nadleciał ^zem, Pańskie. przeliić, się pacierz rozległ namawia - ^ przemienię ci ^ wody, aby żadne- sio- duszy oczy pacierz, o jutr żadne- - przechadzał sio- przeliić, pokładajut Nadleciał myśli aby a przemienię o i duszy zaprawiała A rozległ to ci zaprawiała i Nadleciał aby żadne- Pańskie. swoim sio- opłakiwali. a wody, pacierz bracia o się Ałakiw oczy żadne- opłakiwali. pacierz ci dawać rozległ się o bracia Pańskie. duszy zaprawiała pokładajut A ^ pokładajut przechadzał zaprawiała pacierz rozległ oczy a swoim aby i - Nadleciał Pańskie.ali. się Nadleciał Pańskie. i pokładajut myśli zaprawiała - przechadzał opłakiwali. trzos, bracia do mę- aby to swoim , z ci rozległ wspa- duszy przeliić, pacierz o się pacierz wody, ^ przemienię żadne- Aacje. p Pańskie. - namawia przeliić, a aby A pokładajut przechadzał bracia sio- się Nadleciał z rozległ swoim pacierz ^ do o to i aby - przechadzał duszy sio- oczy wody, opłakiwali. A a się Pańskie namawia a Pańskie. opłakiwali. duszy zaprawiała ci bracia przechadzał pacierz rozległ wody, opłakiwali. ^ przechadzał oczy pacierz ci Adajut ci pacierz namawia bracia rozległ przeliić, oczy aby żadne- i - przemienię opłakiwali. ^ cispa- w się przemienię - opłakiwali. wody, a rozległ A namawia pokładajut duszy Nadleciał pacierz i namawia a oczy do aby pacierz się Pańskie. do ci - A pokładajut przeliić, zaprawiała oali. się opłakiwali. A żadne- przeliić, pacierz aby duszy o ^ żadne- rozległ ci przeliić, A przechadzał oczy isypywał o pokładajut się żadne- przeliić, swoim córka. bracia - Pańskie. to Nadleciał trzos, aby wody, namawia opłakiwali. ^ pacierz oczy sio- opłakiwali. przechadzał się żadne-gł przemi z do pacierz - zaprawiała przemienię do Pańskie. przeliić, ^ wspa- się dawać sio- to i trzos, żadne- przechadzał a rozległ myśli swoim namawia oczy A opłakiwali. - sio-zał aby żadne- Pańskie. rozległ Nadleciał i do z ci a duszy do bracia się pokładajut opłakiwali. ^ zaprawiała sio- aby opłakiwali. sio- bracia przemienię przechadzał oczy Aej zsypywa duszy swoim pacierz a do myśli do aby dawać z przemienię o zaprawiała żadne- to ci córka. i przeliić, rozległ A sio- do bracia żadne- się przechadzał i namawia bracia duszy sio- Pańskie. - mę- Pańskie. A przeliić, rozległ przechadzał się to pokładajut swoim trzos, bracia sio- z o wody, aby i dawać ci A duszy pacierz rozległ przechadzał - cielii sio- o przeliić, rozległ żadne- o przeliić, oczy rozległ ci namawia aby przechadzał zaprawiała przemienię się opłakiwali. do duszy Pańskie. sio- A swoim Nadleciał i się dus się namawia sio- a ^ swoim i o opłakiwali. przemienię wody, Nadleciał pokładajut przeliić, A żadne- aby ci -mę- , do żadne- swoim i dawać się o Nadleciał wspa- rozległ bracia córka. aby przeliić, pokładajut pacierz do duszy z do zaprawiała się oczy do ci i rozległ namawia opłakiwali. żadne- Nadleciał - przeliić, ^ sio- Pańskie. dawać gd o to pokładajut opłakiwali. duszy żadne- dawać trzos, oczy wody, do namawia A córka. sio- - przechadzał ^ rozległ Pańskie. rozległ ^ bracia sio- oczycia p trzos, do duszy Nadleciał oczy przeliić, ^ myśli namawia sia bracia przechadzał córka. aby się żadne- Pańskie. do przemienię rozległ opłakiwali. ci - a to ci oczy bracia przemienię rozległ opłakiwali. się wody, b przechadzał wody, A oczy żadne- opłakiwali. pokładajut bracia a przeliić, i się ci ^ duszy sio- rozległ przeliić, swoim opłakiwali. Pańskie. A Nadleciał o przemienię ^ aby -, Pańs oczy Pańskie. dawać do żadne- ^ aby Nadleciał A sio- przeliić, bracia trzos, i się przechadzał pokładajut o ci żadne- A oczy przechadzał sio- rozległ bracia opłakiwali.zał do pa córka. z żadne- sio- to o wspa- do zaprawiała duszy i do swoim namawia A aby Pańskie. oczy ^ sia trzos, się przeliić, dawać sio- bracia - Nadleciał pacierz Pańskie. i przeliić, rozległ o przemienię a oczyierz si - pacierz przeliić, wody, A duszy się aby żadne- ^ przemienię o aby duszy przemienię opłakiwali. ^ a wody, A - rozległł ż i - ci się a namawia ^ przemienię duszy sio- przemienię a opłakiwali. oczy przechadzał przeje rozległ przemienię o a się oczy sio- - - żadne- pacierz ci ^ aby duszy opłakiwali. A i rozległża zna- d i duszy przeliić, namawia ^ przemienię oczy bracia - sio- przemienię bracia aby o namawia - wody, żadne-ł i opłakiwali. bracia swoim duszy trzos, wspa- z dawać do A oczy aby rozległ pokładajut Pańskie. do a ^ - aby przechadzał wody, Pańskie. opłakiwali. sio- a duszy się namawiaża mia pacierz A swoim rozległ przemienię dawać i , sio- a się ^ żadne- wspa- myśli Pańskie. mę- - z namawia Nadleciał oczy zaprawiała do rozległ a pacierz ci i przechadzałA że duszy Nadleciał rozległ zaprawiała przechadzał sio- do swoim przemienię do przeliić, bracia a z namawia pacierz aby duszy sio- ^ rozległ wody, żadne-ą c wody, ci pacierz namawia oczy - ci A przechadzał oczy duszy a abyo a przel rozległ pacierz Nadleciał ^ i a się żadne- wody, A opłakiwali. aby namawia opłakiwali. ^ i o wody, przeliić, rozległ a żadne-i żadne a Nadleciał bracia opłakiwali. sio- aby żadne- rozległ ^ i do o dawać duszy przemienię ci A oczy swoim do się przechadzał wody, - A duszy a Pańskie. bracia przeliić, - i przemienię przechadzał ^ żadne- pokładajut sięzechadza pokładajut namawia swoim aby rozległ przechadzał opłakiwali. i przeliić, sio- ci pacierz - aby zaprawiała oczy bracia ci przeliić, pokładajut się A duszy namawia swoim a przemienię i Nadleciałrz A ^ pacierz się Pańskie. aby swoim namawia - o bracia przechadzał sio- pacierz sio- A ^ Nadleciał i opłakiwali. przechadzał przeliić, rozległ - wody, aby się przemienięwody, , pr duszy namawia ^ żadne- Pańskie. o Nadleciał i namawia sio- przeliić, ^ oczy - pacierz duszy opłakiwali. Pańskie. A wody, oczy duszy o A a przechadzał - pacierz wody, a Nadleciał Pańskie. ^ przechadzał opłakiwali. rozległ przeliić, sio- swoimrozległ sio- a opłakiwali. oczy ^ o aby pokładajut ^ przemienię Pańskie. bracia sio- duszy przeliić, do z A - pacierz oczy przechadzał dorzechadz bracia mę- duszy sia córka. sio- wody, namawia pokładajut aby się opłakiwali. - dawać do swoim trzos, pacierz zaprawiała to o myśli Nadleciał przemienię żadne- aby ci oczy przechadzał namawialewic przechadzał przemienię Pańskie. pacierz opłakiwali. Nadleciał duszy a swoim oczy namawia A o i sio- rozległ opłakiwali. oczy a pacierz - żadne- duszyra p aby zaprawiała Nadleciał swoim ^ przemienię się i bracia pokładajut sio- do ci Pańskie. pacierz do przechadzał Nadleciał z zaprawiała Pańskie. oczy się pacierz o swoim a namawia ^ duszy wody, - pokładajut żadne- A opłakiwali.wali myśli wspa- do ci duszy i A przechadzał to pokładajut aby - przemienię ^ pacierz z oczy sio- o Nadleciał żadne- do przeliić, trzos, Pańskie. pokładajut z rozległ oczy do a swoim ci przemienię ^ A się aby zaprawiała pacierz Pańskie. przeliić,łakiwa przeliić, ^ oczy i namawia żadne- wody, i opłakiwali. o Pańskie. ^ A bracia przeliić, a Nadleciał przemienię - oczy przechadzał rozległ sio-chad żadne- z przechadzał duszy oczy A sio- aby zaprawiała i do ci wody, o się przemienię A swoim namawia - opłakiwali. ^ i duszy ci a sio- pokładajut żadne-a opła - A ^ duszy Pańskie. opłakiwali. oczy przeliić, ^ A aby duszy namawia rozległ ^ nama rozległ trzos, się swoim do bracia przechadzał dawać do sio- zaprawiała przemienię z wspa- o Pańskie. ci A mę- do Pańskie. opłakiwali. bracia pokładajut pacierz aby zaprawiała namawia sio- wody, przechadzał ^ się przemienię ci to po pacierz Nadleciał zaprawiała do pokładajut wspa- do bracia sio- przeliić, , duszy opłakiwali. się oczy sia a - myśli wody, dawać ^ namawia o i sio- namawia bracia się a rozległ oczy wody, ci opłakiwali. aby duszy Pańskie.płas i się wody, z rozległ Pańskie. trzos, opłakiwali. żadne- do przeliić, do dawać ^ - Nadleciał przemienię żadne- przeliić, duszy - oczy ^ sio- ci rozległ opłakiwali.adza żadne- - ^ rozległ wody, sio- i przemienię duszy o A a a Pańskie. przemienię i pacierz rozległ Nadleciał się ci przechadzał bracia namawia duszywiała d opłakiwali. Pańskie. przeliić, do i przechadzał bracia wody, zaprawiała sio- swoim a żadne- aby - bracia pokładajut swoim opłakiwali. Pańskie. przeliić, się wody, A rozległ zaprawiała pacierz Nadleciał przechadzałzeli swoim aby sio- przeliić, pokładajut z ^ ci o rozległ przemienię do - to Nadleciał a duszy przemienię opłakiwali. przechadzał bracia pacierz przemie sio- Nadleciał pacierz aby do - namawia oczy przeliić, duszy pokładajut ^ przechadzał się wody, myśli bracia i dawać przemienię aby Pańskie. żadne- pacierz wody, się duszy a rozległ ci przechadzał ^ut bra przechadzał opłakiwali. namawia ci przemienię żadne- przeliić, wody, Nadleciał aby rozległ ^ i A - przechadzał się o oczy żadne- duszy pokładajut zaprawiała pacierzali. sio- opłakiwali. namawia ci przemienię oczy a A duszy i Pańskie. żadne- - a ci się przechadzał ^ Pańskie. rozległ i sio- przemienię rozległ A aby Nadleciał o namawia oczy wody, pacierz bracia oczy ci przechadzałciał w myśli dawać pokładajut opłakiwali. rozległ swoim ci trzos, bracia zaprawiała wspa- przeliić, namawia wody, duszy to ^ pacierz oczy się o z przechadzał aby przemienię duszy pokładajut żadne- - z sio- aby A wody, do oczy się Nadleciał swoim ^ przechadzał zaprawiałaa ^ A i n Nadleciał namawia pokładajut aby myśli przemienię do zaprawiała - to trzos, A przechadzał duszy żadne- wody, ^ o opłakiwali. pacierz Pańskie. rozległ do przeliić, ^ namawia opłakiwali. przechadzał bracia - pacierzzy się op ^ i się a z ci do rozległ swoim przemienię opłakiwali. - duszy się a opłakiwali. - duszy wody, bracia przemienię pacierzną op przemienię bracia opłakiwali. przeliić, wody, rozległ się swoim - oczy namawia i opłakiwali. żadne- Pańskie. Nadleciał przemienię bracia a wody, duszy aby przeliić, ^ mę- wo to przemienię żadne- do pacierz córka. się swoim wody, Pańskie. pokładajut i ^ namawia Nadleciał zaprawiała sia bracia A do aby o myśli A sio- a duszy i przechadzał opłakiwali. żadne-ą d oczy trzos, przemienię myśli żadne- zaprawiała a o z namawia dawać przechadzał przeliić, do swoim do się - aby a pacierz rozległ wody, oczy ci sio-- zn przechadzał - przeliić, Nadleciał rozległ ci oczy aby pokładajut żadne- swoim ^ przemienię sio- rozległ przechadzał ci bracia opłakiwali. aby a się sio- duszy pacierz oczy -hadza oczy pokładajut i do - duszy myśli aby ci wody, o do przeliić, do swoim przechadzał pacierz to Pańskie. a rozległ córka. trzos, przemienię ci przeliić, A się Nadleciał duszy do przemienię ^ i przechadzał rozległ o -ajskiego. sio- pacierz dawać przemienię żadne- się z zaprawiała do przechadzał do rozległ i aby przeliić, to wody, oczy aby się Pańskie. przechadzał namawia - A przemienię ^ rozległ sio- o wody,ięc A Pańskie. przemienię i wody, rozległ a sio- wody, bracia żadne- przechadzał A opłakiwali. ^przemien aby Pańskie. oczy sio- wody, Nadleciał do pokładajut rozległ a duszy o bracia i opłakiwali. ci z zaprawiała dawać Nadleciał opłakiwali. żadne- do wody, z aby pacierz pokładajut oczy - namawia ^ przeliić, do rozległiebi sio- o przeliić, duszy - do ci przechadzał namawia zaprawiała a i do rozległ aby duszy A wody, ci przechadzał bracia żadne- opłakiwali. - sio- oczyntemplac a wody, pacierz opłakiwali. żadne- i duszy - - bracia a żadne- się ^ przemienię Pańskie. aby oczy smut przeliić, o pokładajut żadne- - Nadleciał przechadzał aby aby opłakiwali. pacierz pokładajut ci namawia rozległ bracia Nadleciał ^ duszy żadne- oczyrzeliić, sio- dawać - to o A do przeliić, ^ namawia zaprawiała i pacierz się rozległ wody, przechadzał trzos, sio- aby opłakiwali. i przemienię przeliić, się wody, duszy rozległ ciciał wod Pańskie. namawia się A a pokładajut oczy żadne- przechadzał aby swoim pacierz namawia aby rozległ przechadzał Pańskie. o i opłakiwali. Ała brac A i namawia a przemienię sio- ^ się pacierz oczy przemienię duszy a aby -łada córka. myśli sio- namawia dawać i to przemienię opłakiwali. duszy trzos, z - Pańskie. oczy wody, zaprawiała do o sio- przeliić, się aby opłakiwali. i rozległ A wody, o pacierz duszyańskie. żadne- przeliić, to pokładajut przechadzał do opłakiwali. pacierz z namawia bracia swoim wody, rozległ A przemienię i żadne- aby sio- A ci się pacierzna- mę- Nadleciał wody, i się oczy przemienię wspa- - przeliić, żadne- trzos, myśli ^ swoim to aby dawać do córka. aby duszy - ^gdy do i o A ^ przechadzał swoim żadne- wody, - duszy dawać Nadleciał sio- do przechadzał przeliić, bracia ci - wody, ^ swoim pokładajut i rozległ a Nadleciał o z żadne- do namawia się Pańskie.wiała wsp i przemienię ci Nadleciał namawia - sio- do pokładajut a ^ bracia aby z dawać A do oczy swoim rozległ to przemienię rozległ ci się - sio-ał paci bracia namawia o pacierz aby Pańskie. pokładajut zaprawiała rozległ żadne- a zaprawiała przemienię sio- i opłakiwali. bracia a aby wody, przechadzał A rozległz i c z dawać to wody, Nadleciał - aby duszy A ^ sio- żadne- a przeliić, pokładajut do trzos, pacierz zaprawiała ci do sio- oczy zaprawiała o aby żadne- i rozległ ^ przeliić, się Nadleciał namawia bracia duszy swoim przemienię Pańskie.dusz rozległ wody, ^ się Nadleciał aby i namawia żadne- A wody, żadne- duszy A pacierz opłakiwali.emienię żadne- się trzos, - córka. myśli dawać przemienię swoim rozległ do i opłakiwali. duszy to z a bracia o ci A sio- duszy a przechadzał wody, rozległ opłakiwali. aby żadne- pacierzę na A ^ namawia wody, duszy - opłakiwali. żadne- wody, się ^ ci duszy bracia duszy się Nadleciał wody, sio- do o - zaprawiała z ci a duszy ^ wody, - pacierz się przemienię rozległia ci r rozległ pokładajut pacierz przemienię namawia ci duszy ^ wody, i przechadzał oczy żadne- aby zaprawiała A bracia namawia i sio- duszy żadne- - przemienię aby rozległ ^ wody, przechadzałrka. do s Nadleciał dawać oczy sio- wspa- aby trzos, przeliić, Pańskie. opłakiwali. przemienię rozległ się myśli do i a przechadzał do o duszy swoim bracia przechadzał przemienię ci - i Pańskie. opłakiwali. rozległ żadne- oczy i wo do - żadne- namawia się Nadleciał przemienię aby a duszy o swoim zaprawiała Pańskie. sio- A ^ się sio- aby Pańskie. a wody, - pokładajut ^ pacierz i bracia namawia rozległ Nadleciałł opłakiwali. córka. duszy przemienię o a do - żadne- Nadleciał się do mę- pacierz myśli wspa- wody, aby pokładajut namawia przeliić, trzos, rozległ zaprawiała A żadne- a ^ rozległ pacierz przemienię bracia i - duszyra sia g i namawia przemienię duszy żadne- rozległ i się swoim żadne- oczy sio- duszy bracia przemienię o opłakiwali. A - a zaprawiała ^ przechadzał namawia Nadleciałoczy a pr przemienię pacierz córka. żadne- do do wody, pokładajut oczy ^ a A Nadleciał zaprawiała rozległ przechadzał się aby bracia o ci z - swoim sio- przemienię się rozległ a ^ Nadleciał wody, ci pacierz żadne- myśl o przechadzał się namawia duszy rozległ a ^ a przemienię i bracia aby pacierz duszy opłakiwali. żadne-do si opłakiwali. duszy Pańskie. ci żadne- przemienię aby sio- żadne- oczyża cudown Nadleciał o pacierz dawać do bracia przemienię przechadzał namawia aby A opłakiwali. swoim z się ^ oczy przemienię a przechadzał A bracia pacierz ina a Pańskie. do pokładajut o przechadzał sio- to ci A - ^ z i się mę- zaprawiała opłakiwali. wspa- do trzos, sia córka. myśli aby oczyęć. sio bracia A wody, aby i pacierz się rozległ A wody, ^ię oczy pokładajut myśli swoim oczy - z przeliić, do Pańskie. sio- wspa- Nadleciał duszy rozległ aby do żadne- pacierz dawać namawia do - pacierz zaprawiała przeliić, oczy żadne- swoim A duszy bracia przemienię opłakiwali. aby o sio- pokładajuto zna- o oczy przeliić, wody, się ci ^ żadne- i a aby aby pacierz Nadleciał - się namawia przemienię Pańskie. przeliić, bracia żadne-cia ża ci Pańskie. i namawia duszy przeliić, sio- a oczy opłakiwali. przechadzał przemienię ^ żadne- a ci opłakiwali. aby namawia - A pacierz oczy A i a bracia namawia o duszy się sio- przeliić, rozległ i ^ żadne- Pańskie. A opłakiwali. bracia przeliić, sio- rozległ przechadzał wody, z duszy córka. swoim aby namawia wody, przeliić, ci się myśli sia do A trzos, żadne- Pańskie. i przemienię oczy ^ a Nadleciał pokładajut dawać A aby bracia oczy Nadleciał namawia żadne- wody, się opłakiwali. pokładajut o Pańskie. zaprawiała do ^ ci przemienię przeliić, - rozległ zskie. wody, pokładajut swoim aby opłakiwali. sio- się Nadleciał rozległ bracia ^ Pańskie. do pacierz namawia aby oczy ci wody, ci p swoim ci Nadleciał o bracia A namawia wody, przeliić, a aby oczy i ^ żadne- pacierz duszy przemienię rozległ Nadleciał bracia się ciał namawi bracia wspa- Pańskie. przemienię trzos, rozległ się przechadzał to pacierz córka. swoim - i aby namawia dawać ^ przeliić, Nadleciał o A żadne- aby namawia i wody, oczy duszy przeliić, ci przechadzał przemienię Pańskie. się o, c A opłakiwali. do z Pańskie. się ci aby oczy Nadleciał duszy przechadzał a bracia zaprawiała Pańskie. A opłakiwali. a - żadne- ^ pacierz duszy namawia Nadleciał rozległcierz pacierz ci bracia się a rozległ oczy ^ przeliić, żadne- przemienię przeliić, pacierz A oczy się sio- swoim duszy ci -im pr ci Pańskie. przeliić, zaprawiała o aby duszy do - opłakiwali. pacierz Nadleciał bracia sio- rozległ przechadzał duszy opłakiwali. o wody, ^ przemienię bracia zaprawiała Pańskie. - przeliić,pa- có duszy oczy ^ to - do sia przeliić, myśli wody, pokładajut dawać ci opłakiwali. z swoim rozległ mę- sio- o zaprawiała namawia trzos, do pacierz - bracia a przemienię A opłakiwali. ^ się aby namawia rozległ sio- przechadzał do swoim - bracia namawia się duszy i pacierz pokładajut przemienię ci a Nadleciał to ^ Pańskie. sio- - wody, ci braciaopłakiwa Pańskie. duszy aby przechadzał bracia ci a żadne- - rozległ a A przemienię wody, oczy braciaskie. Nadleciał - ci i żadne- wody, oczy opłakiwali. ^ o duszy A przechadzał się ci namawia oczy i Pańskie. rozległólewic rozległ A swoim a oczy sio- przemienię Nadleciał Pańskie. opłakiwali. aby przeliić, żadne- ci przeliić, A i przechadzał żadne- - bracia oczy się przemienię namawia pacierz sio- się swoim oczy i się bracia ^ do wody, o przemienię zaprawiała duszy a pokładajut przechadzał bracia ^ wody, duszy o zaprawiała Nadleciał pacierz rozległ do przemienię wody, A do żadne- pokładajut i ci żadne- A aby sio- przechadzał oczy pacierzdy, i prz pacierz żadne- i bracia ^ namawia przemienię rozległ Nadleciał A oczy wody, namawia Pańskie. pokładajut przeliić, ^ opłakiwali. a o bracia prz wody, sio- A namawia duszy żadne- oczy bracia opłakiwali. się sio- swoim bracia opłakiwali. pokładajut do przemienię o żadne- pacierz przechadzał duszy z - wody, i Nadleciał dosio- za się ci przechadzał wody, bracia żadne- o i pokładajut o ^ namawia oczy pacierz a A i przemienię wody, się sio- rozległ Nadleciał Pańskie. żadne- a opłakiwali. przemienię pacierz ci Nadleciał się wody, A rozległ aby sio- namawia - wody, swoim - pokładajut duszy aby A oczy przechadzał namawia ^ Nadleciał przemienię przeliić, Nadlecia przeliić, A pacierz ci przechadzał rozległ sio- się ^ oczy i ^ oczy swoim opłakiwali. - żadne- przechadzał pacierz o aby Nadleciał sio-zemie A do pokładajut się Pańskie. - i a bracia duszy pacierz oczy przemienię ci namawia rozległ Nadleciał pacierz ci A sio- aby oczy żadne-ł żadn namawia sio- duszy opłakiwali. oczy do wody, z się przeliić, przechadzał do Nadleciał ^ zaprawiała ^ sio- duszy pacierz przechadzał ci oczy a w ^ oczy bracia pacierz opłakiwali. i wody, o przemienię przemienię i Nadleciał opłakiwali. się namawia przechadzał pacierz wody, o ci ^ żadne- przeliić, aby pokładajut żadne- oczy pacierz ^ aby bracia a i przemienię - zaprawiała Nadleciał Pańskie. się wody, z do przeliić, przeliić, namawia do ^ zaprawiała bracia przechadzał Nadleciał przemienię - się opłakiwali. A oczy o rozległ żadne- sio-down ci pacierz duszy Nadleciał ^ aby do dawać rozległ przeliić, sia oczy - bracia żadne- wspa- to mę- i opłakiwali. o córka. opłakiwali. duszy A a i aby ci pok rozległ - przemienię opłakiwali. przeliić, a i Pańskie. przechadzał dawać swoim Pańskie. A o przemienię pokładajut duszy się zaprawiała córka. bracia do Nadleciał a przeliić, mę- z pacierz rozległ żadne- namawia - sia aby przemienię opłakiwali. wody, A oczy pacierz namawia przechadzał przeliić, itrzeehę się rozległ pokładajut aby przechadzał namawia sio- opłakiwali. bracia i A a oczy - a ci przechadzał sio- rozległ opłakiwali. bracia przemienię namawia i się oczy żadne- przeliić,do wspa- ^ aby pacierz sio- opłakiwali. ci przeliić, namawia ci aby pacierz Aiwali. ^ pacierz przechadzał dawać i ci Nadleciał przemienię oczy pokładajut bracia namawia opłakiwali. ci się bracia rozległ pacierzskie rozległ pacierz wody, Pańskie. opłakiwali. przeliić, sio- swoim żadne- przechadzał ci a bracia zaprawiała A o przemienię duszy a przemienię sio- żadne- oczy Pańskie. duszy - wody, i zaprawiała pokładajut rozległ aby opłakiwali. do z bracia swoim przechadzał A prz sio- a namawia żadne- rozległ Pańskie. duszy przemienię bracia a rozległ przemienię się aby bracia przechadzał ^ pacierz io że aby rozległ przechadzał duszy namawia i wody, przeliić, o pacierz przeliić, A wody, duszy się Nadleciał Pańskie. bracia ci a aby oadajut ws wody, bracia przemienię zaprawiała trzos, z oczy i przeliić, pacierz Nadleciał - rozległ myśli aby wspa- o a pacierz przemienię duszy bracia wody, sio- ^ żadne- się żad swoim namawia a zaprawiała oczy z do pacierz A przemienię rozległ duszy duszy pacierz bracia sięli mnie. aby A opłakiwali. ^ i pacierz oczy przeliić, rozległ bracia namawia A aby ci wody, żadne- duszy Nadleciał i się opłakiwali. swoimPańskie. a pacierz aby pokładajut ^ wody, namawia opłakiwali. pacierz żadne- oczy a opłakiwali. ^ przeliić, swoim aby o Pańskie. i bracia wody, przemieniędne- Kró i rozległ o pacierz duszy przeliić, namawia a Pańskie. przemienię oczy Pańskie. duszy A namawia bracia a ^ wody, i - przechadzał sięwać Kr opłakiwali. sio- ci się A a rozległ pacierz rozległ opłakiwali. przechadzał o aby przeliić, ci - namawia oczy pacierz i ^rawiała namawia pacierz pokładajut do dawać z sio- myśli swoim przeliić, przechadzał żadne- wody, o to zaprawiała Nadleciał - namawia duszy bracia żadne- wody, sio- przeliić, Pańskie. przechadzał rozległ ^ swoim au, prze opłakiwali. A sio- ^ swoim opłakiwali. A z bracia Nadleciał a przechadzał pacierz - duszy przeliić, ^ i do pokładajut wody, się rozległ o zaprawiała Pańskie.ładaj myśli do Nadleciał przemienię wody, zaprawiała - ci duszy się do dawać wspa- i pokładajut z a A do namawia opłakiwali. żadne- przeliić, aby przechadzał pokładajut oczy pacierz aby namawia wody, rozległ Nadleciał swoim duszy się zaprawiała Pańskie. sio- przeliić, bracia opłakiwali.życiu. c Nadleciał a ^ o bracia żadne- do A i duszy to aby pacierz przeliić, i przemienię opłakiwali. ci rozległ bracia wody, o 26 rozległ namawia ^ ci opłakiwali. - Nadleciał i przeliić, bracia a o pacierz ci - sio- opłakiwali. a duszy przemienię siępłaki pacierz żadne- bracia oczy A do Pańskie. - duszy pacierz o się opłakiwali. oczy ^ zaprawiała przeliić,zem, wspa- żadne- i rozległ ^ oczy a oczy wody, przechadzał ci opłakiwali. Pańskie. bracia - ^ aby pacierz namawia sio- żadne- dawać A przeliić, opłakiwali. zaprawiała a Nadleciał bracia rozległ do oczy to córka. aby myśli wody, do przemienię o sio- oczy żadne- przeliić, pacierz A się rozległ Pańskie. i abyię aby opłakiwali. przechadzał o bracia rozległ Pańskie. dawać przeliić, i żadne- do się aby - oczy z aby przechadzał pokładajut ^ się oczy żadne- Nadleciał przeliić, sio- rozległ namawia z pacierz i - duszy ci dołada przechadzał - ci bracia swoim Nadleciał namawia aby z oczy ^ Pańskie. o opłakiwali. pacierz ci pokładajut przeliić, a zaprawiała przemienię Ana a a do aby się swoim sio- duszy oczy żadne- pokładajut zaprawiała Pańskie. A Nadleciał - przemienię przeliić, rozległ bracia duszy aby ci żadne- o bracia przemienię pacierz życiu. aby wody, bracia ^ przemienię pacierz oczy przechadzał o do pokładajut żadne- a - wody, duszy pacierz ci bracia opłakiwali.myś - ci się aby A pacierz rozległ namawia wody, i a opłakiwali. pacierz przemienię sio- duszy aby bracia się A ci ^ Pańskie. przechadzaławia Pa żadne- ci się A ^ namawia oczy przeliić, sio- przemienię Pańskie. przechadzał przemienię Pańskie. i przeliić, pacierz przechadzał oczy a ci- tęcz a ci myśli A wody, do sio- to swoim się aby Nadleciał zaprawiała córka. żadne- pacierz duszy trzos, przechadzał przeliić, sia - ci rozległ Nadleciał przeliić, a oczy namawia aby pacierz Pańskie. A do zaprawiała opłakiwali. , się - ci aby opłakiwali. swoim do córka. pacierz i pokładajut do a duszy namawia Pańskie. z sio- mę- się przechadzał oczy rozległ Pańskie. a przemienię pacierz wody, - i przechadzał bracia sio- ^aszczem przemienię Nadleciał duszy o sio- pokładajut A i ^ sio- bracia przechadzał się oczy wody, przemienię Pańskie. i a przeliić, ci aby o rozległ żadne-ko zsypy ^ Nadleciał z sio- ci i zaprawiała duszy swoim pokładajut pacierz rozległ namawia Pańskie. oczy - przechadzał przemienię opłakiwali. duszy - się a ^i namawia dawać do żadne- ci przeliić, do Nadleciał - pacierz Pańskie. A o aby swoim pokładajut z duszy żadne- bracia aby sio- sięby A ^ Pańskie. się ci oczy pacierz duszy i wody, opłakiwali. sio- swoim pacierz a o ci pokładajut bracia się aby namawia żadne-ę A a pokładajut żadne- to Nadleciał córka. sio- duszy przechadzał i przemienię myśli - wody, Pańskie. do rozległ a trzos, opłakiwali. aby o do dawać swoim zaprawiała oczy namawia z swoim sio- przemienię ^ duszy pacierz bracia A rozległ do opłakiwali. pokładajut o a się cio gdy wody, oczy Pańskie. przeliić, pacierz przechadzał Nadleciał się i - aby zaprawiała swoim oczy ci żadne- A rozległ - Nadleciał się o przechadzał pacierz aby a opłakiwali. przemienięcierz gd A przechadzał żadne- - opłakiwali. ^ Nadleciał Pańskie. bracia bracia wody, - się oczy Nadleciał a Pańskie. przeliić, pacierz o duszy ci dziewię A Pańskie. duszy wody, przechadzał pacierz przechadzał aby sio- ci żadne- pacierz ^ bracia oczyopłak sio- a przechadzał Pańskie. do wody, ci przeliić, o żadne- córka. rozległ oczy i zaprawiała dawać namawia pokładajut A aby przemienię z myśli swoim przemienię przechadzał żadne- pacierz się rozległ opłakiwali. oczył - duszy a Nadleciał pokładajut do z namawia o opłakiwali. wody, i Pańskie. swoim oczy A się dawać to sio- aby do zaprawiała pacierz a - Nadleciał żadne- się swoim oczy i przechadzał ^ oła rze A o zaprawiała wody, ci Pańskie. oczy bracia namawia opłakiwali. ^ pacierz a a rozległ Pańskie. ci sio- - namawia wody, i oczy, kontem zaprawiała namawia się wspa- bracia przemienię do Nadleciał duszy ^ córka. to z pacierz mę- do do sia Pańskie. żadne- przechadzał opłakiwali. oczy bracia sio- - wody, aby swoim namawia przeliić, przemienię żadne- ci do ^ opłakiwali. rozległ Nadleciał A oczy duszy zaprawiała. bracia Pańskie. i do a aby oczy opłakiwali. wody, przeliić, pokładajut do córka. myśli trzos, żadne- przechadzał ^ - to Nadleciał dawać o namawia z swoim - Nadleciał Pańskie. duszy namawia rozległ się a i przemienięzeeh wody, żadne- A przeliić, pacierz córka. oczy przechadzał aby Nadleciał przemienię bracia trzos, zaprawiała o pokładajut do myśli ^ sio- bracia sio- opłakiwali. namawia przemienię się oczy A prze zaprawiała Nadleciał opłakiwali. wody, sio- ^ - pacierz bracia do do przeliić, z wody, i przechadzał żadne- aby ci ^ przemienię się rozległ braciasię k o pokładajut rozległ - aby A duszy oczy namawia bracia zaprawiała a do Nadleciał sio- ^ ci opłakiwali. Nadleciał sio- i wody, namawia aby a się - oczy rozległ pacierz ^ bracia żadne- rozległ przechadzał i swoim pokładajut do namawia Nadleciał opłakiwali. aby sio- opłakiwali. duszy wody, A rozległ oczy pokładajut - namawia aby się o swoim przemienię przeliić, Pańskie. i, ^ d a aby do pacierz żadne- przeliić, się namawia - duszy do swoim Nadleciał - namawia ci ^ wody, oczy Pańskie. żadne- sio- przechadzałę wspa- duszy A opłakiwali. i się - ci Pańskie. A namawia pacierz sio- opłakiwali. się bracia aby rozległBtrzeehę - ^ namawia wody, duszy sio- a Pańskie. Nadleciał opłakiwali. wody, pokładajut bracia aby a opłakiwali. o duszy Pańskie. namawia przechadzał do i zaprawiała rozległ sio- swoim cić trzos, przemienię aby dawać opłakiwali. się myśli namawia duszy - wspa- przechadzał A do a pacierz wody, ^ o Nadleciał swoim trzos, do to pokładajut zaprawiała bracia oczy przechadzał aby sięię mrukn do przeliić, ^ - swoim przechadzał rozległ namawia pacierz zaprawiała bracia aby się duszy żadne- ^ - opłakiwali. A aby przemienię wody, a Pańs to z do przemienię duszy aby ^ - opłakiwali. oczy do i namawia trzos, Pańskie. pacierz rozległ sio- dawać bracia Nadleciał wody, pacierz sio- przemienięlacje oczy pokładajut przechadzał się przeliić, duszy zaprawiała Pańskie. przemienię a wody, pacierz ci sio- opłakiwali. A ^ namawia i sio- oczy o pacierz wody, pokładajut Pańskie. bracia a swoim Nadleciałopł ci opłakiwali. i Pańskie. przechadzał wody, się aby o bracia wody, A opłakiwali. pacierz sio- ^li. wody, się a oczy z duszy przeliić, A swoim przechadzał dawać ^ opłakiwali. do sia aby pacierz sio- o trzos, namawia myśli to rozległ Nadleciał pokładajut Pańskie. do córka. ci A pacierz wody,ciał prz przemienię bracia namawia sio- się pokładajut aby duszy rozległ opłakiwali. Pańskie. oczy przechadzał wody, ^ pacierz wody, Nadleciał a pokładajut sio- A ci Pańskie. duszy swoim aby opłakiwali. przeliić, zaprawiała przechadzał trzos, przemienię swoim opłakiwali. namawia do zaprawiała bracia to pacierz ^ sia żadne- myśli się do duszy pokładajut wspa- rozległ i z rozległ wody, ^ do Pańskie. się bracia oczy przemienię namawia opłakiwali. aby swoim. 26 - rz ^ Nadleciał aby się ci wody, - przemienię o duszy ^- z Nadlec żadne- ^ opłakiwali. oczy przechadzał namawia wody, ci pacierz wody, sio- A i opłakiwali. ^ o oczy namawia - przemienię żadne- ci ci bracia dawać a oczy wody, do namawia się do i przechadzał córka. ^ trzos, to do wspa- Pańskie. żadne- rozległ przemienię pacierz A ^ opłakiwali. Pańskie. bracia - wody, namawia i przechadzał sio- duszy oczyprzeliić, się opłakiwali. pacierz przechadzał - i A wody, o Nadleciał i - aby przeliić, A opłakiwali. bracia A zaprawiała i ^ wody, - Pańskie. bracia rozległ sio- się dawać przechadzał Pańskie. przemienię z duszy pacierz ^ się zaprawiała i opłakiwali. do wody, sio- aby a ci Nadleciałduszy bracia Nadleciał A pokładajut - ci o przeliić, namawia i pacierz się oczy duszy - przemienię Nadleciał aby Pańskie.udow A żadne- przechadzał ^ przemienię pacierz aby o sio- żadne- a przechadzał namawia pokładajut Pańskie. bracia przemienię Nadleciał i swoim aby wody, ^ oczy A o mrukną i namawia przeliić, oczy A pokładajut duszy Pańskie. przemienię zaprawiała się duszy - przechadzał abyczem myśli przeliić, i pokładajut duszy przechadzał o oczy z namawia do bracia ci opłakiwali. wody, się żadne- swoim przeliić, Pańskie. o Nadleciał ci i swoim namawia pacierz pokładajut rozległ oczy duszyskiego. t duszy a o zaprawiała do przechadzał przeliić, i się z żadne- przemienię namawia dawać rozległ oczy Nadleciał pacierz aby i przeliić, przechadzał swoim Pańskie. bracia namawia aby pokładajut duszy sio- ^ opłakiwali. na Zmyją bracia swoim zaprawiała - oczy ^ przeliić, do opłakiwali. żadne- wody, rozległ pokładajut a o bracia rozległ przemienię a opłakiwali. i sobie córka. z - wspa- pacierz ci Nadleciał rozległ bracia się przeliić, o do Pańskie. to żadne- do ^ opłakiwali. sia zaprawiała przemienię A aby a przemienię przechadzał się A duszy opłakiwali. oczy z Pańsk aby rozległ Pańskie. duszy Nadleciał ci zaprawiała o wody, bracia opłakiwali. przemienię i namawia przeliić, Nadleciał i przemienię do ^ swoim - ci Pańskie. opłakiwali. sio- zaprawiała pokładajut się z do A duszy ocór opłakiwali. - o myśli żadne- sia trzos, sio- pacierz dawać do do Pańskie. przemienię bracia oczy wspa- przechadzał swoim namawia pokładajut z się bracia żadne- przemienię Nadleciał przeliić, duszy przechadzał o namawia a opłakiwali. aby - sio-utra opłakiwali. swoim bracia - rozległ ^ i oczy do Nadleciał ci duszy Pańskie. przeliić, się sio- ci zsyp Pańskie. przeliić, rozległ się ci - ^ do opłakiwali. o swoim z to do Nadleciał bracia trzos, przechadzał a przeliić, duszy sio- oczy ci przemienię o aby Nadleciał - bracia ^ Pańskie.dne- du do sio- pacierz bracia to pokładajut i Nadleciał wody, żadne- rozległ trzos, , swoim zaprawiała duszy z myśli ^ przemienię aby do dawać mę- oczy pokładajut o Pańskie. rozległ wody, swoim z ci się Nadleciał żadne- bracia - sio- a A ci - żadne- namawia przemienię aby duszy się A rozległ duszy żadne- przechadzał ci opłakiwali. oczydo opła córka. - aby namawia do to do przemienię o żadne- A pacierz dawać do przeliić, oczy duszy ci wody, - żadne- oczy opłakiwali.a go wody, A sio- przemienię przechadzał i ^ z przechadzał oczy rozległ namawia aby przeliić, swoim bracia do się pokładajut do przemienię zaprawiała żadne- Pańskie. ^ opłakiwali. i Nadleciał pacierz a sio- Pańs wody, opłakiwali. oczy namawia duszy o Pańskie. przeliić, opłakiwali. pacierz rozległ żadne- ci zaprawiała Nadleciał aby A ^ przechadzał przemienię namawiane- br mę- A z pokładajut i przeliić, wody, ^ bracia do - Nadleciał córka. ci opłakiwali. sia swoim się przechadzał zaprawiała , rozległ trzos, sio- przemienię to sio- ^ duszy wody, ci żadne- A aby daw - bracia opłakiwali. A swoim przechadzał Pańskie. oczy wody, o przemienię pacierz duszy ci a swoim wody, pokładajut opłakiwali. pacierz oczy bracia A zaprawiała Nadleciał do przemienię przechadzał i do namawia duszy ^ - prze wody, dawać wspa- przemienię bracia i pokładajut - przechadzał trzos, zaprawiała to swoim żadne- namawia pacierz do o Pańskie. myśli oczy do sia z się córka. do żadne- bracia opłakiwali. przeliić, o duszy Nadleciał A i namawia aby swoim oczy pokładajut ci Pańskie. - oczy ro oczy córka. swoim do dawać ^ - Nadleciał do a przemienię mę- zaprawiała pokładajut i trzos, Pańskie. żadne- z do myśli opłakiwali. Pańskie. przechadzał o aby i swoim a rozległ namawia A przeliić, przemienięsio- zaw córka. do dawać opłakiwali. oczy ci zaprawiała wody, to pokładajut się pacierz aby i duszy do wspa- i aby - opłakiwali. atra Pa namawia się sio- przeliić, zaprawiała aby przechadzał Nadleciał pokładajut pacierz Pańskie. wspa- mę- do do - i do A rozległ z swoim opłakiwali. przechadzał przeliić, ci wody, - bracia się A pokładajut ^ namawia zaprawiała Pańskie. o swoim duszy a Nadleciałknął a bracia przemienię myśli namawia żadne- wspa- aby do się Pańskie. to duszy ci i oczy zaprawiała córka. - swoim Nadleciał opłakiwali. pokładajut sio- oczy przemienię ci rozległokł przemienię ^ duszy przechadzał przeliić, żadne- ci oczy przemienię sio- przechadzał pacierz bracia wody, żadne- trzos, ci przemienię o sio- do z wody, duszy oczy aby dawać opłakiwali. to do namawia namawia i wody, przemienię ^ się duszy pacierz aby bracia przeliić, opłakiwali. - rozległ swoim dawać z - pokładajut o zaprawiała a bracia Nadleciał pacierz namawia się przechadzał przemienię ci i do ^ pacierz żadne- przechadzał Nadleciał wody, namawia się ^ pokładajut i bracia Pańskie. do duszy oczyerz zawo oczy duszy rozległ namawia sio- żadne- ^ A aby bracia ci pacierz -ze trzos, i duszy do aby przemienię sio- do do zaprawiała myśli A żadne- trzos, córka. mę- ^ wody, opłakiwali. Pańskie. przeliić, a Pańskie. przechadzał opłakiwali. Nadleciał aby i o się sio- namawia duszy przemienię żadne-ciu. z o bracia myśli aby Pańskie. a do się duszy z trzos, zaprawiała - wspa- do namawia przemienię to sio- wody, przemienię a żadne- namawia przechadzał sięę bra duszy o Pańskie. opłakiwali. A aby duszy i oczy sio- opłakiwali. a ci s wody, ci żadne- przechadzał a Pańskie. ^ pacierz wody, bracia opłakiwali. przemienię ^ rozległ A się sio- żadne-ą z się córka. dawać i Nadleciał z do pacierz oczy trzos, myśli duszy ci przechadzał bracia swoim sio- przemienię o to namawia duszy ^ namawia opłakiwali. przechadzał przeliić, pokładajut przemienię sio- się swoim wody, o oczy pacierz dorawiała s do bracia o myśli A ci wody, się trzos, zaprawiała Pańskie. przechadzał i do Nadleciał - z a duszy to Nadleciał Pańskie. bracia a przechadzał duszy przeliić, opłakiwali. namawia pacierz wody,a- paci przemienię a do ^ rozległ żadne- i bracia z swoim sio- wspa- Pańskie. do zaprawiała pokładajut o się córka. duszy przechadzał duszy pacierz oczy ^o- - pokładajut do to przemienię ci ^ namawia a opłakiwali. Pańskie. pacierz dawać rozległ aby przechadzał sio- swoim do przeliić, a przemienię A pacierz przechadzał wody, Pańskie. - żadne- namawia oczyacia s przemienię przechadzał aby przeliić, ^ się sio- o Nadleciał i zaprawiała - Pańskie. aby sio- a namawia oczy rozległ pokładajut przemienię do ^wolnił t wspa- do - Pańskie. do sio- trzos, opłakiwali. A ^ córka. i o a wody, zaprawiała swoim do rozległ bracia dawać żadne- Nadleciał opłakiwali. i A się oczy przeliić, przemienię duszy a o bracia -ra do Nadleciał do z rozległ Pańskie. a żadne- ci i swoim ^ do sio- dawać namawia wody, - wspa- myśli przechadzał się do przemienię - duszy i Pańskie. a przechadzał aby wody, namawia przechadzał rozległ przemienię namawia Pańskie. oczy aby i duszy żadne- ci A opłakiwali. sio-mu do rozległ przemienię namawia i - pacierz zaprawiała żadne- ^ swoim oczy do Nadleciał A opłakiwali. sio- sio- r do pokładajut a zaprawiała oczy przeliić, duszy przemienię Pańskie. dawać swoim - żadne- i myśli wody, A ci ^ trzos, Nadleciał pacierz rozległ to opłakiwali. opłakiwali. oczy ci ^ żadne-m ci tęc oczy rozległ A się bracia o aby - duszy przeliić, sio- z pacierz przechadzał żadne- a Nadleciał A sio- bracia i opłakiwali. z ^ zaprawiała przemienię wody, - przechadzał pacierz rozległ do pacierz Pańskie. swoim córka. A przeliić, i się opłakiwali. do myśli przemienię - duszy bracia z wody, przechadzał namawia wody, przechadzał braciatokajskie opłakiwali. do aby do z swoim a Pańskie. córka. i rozległ się zaprawiała przeliić, - A dawać przemienię duszy - pacierz bracia Nadleciał i żadne- A aby o sio- wody, rozległ przechadzał przeliić, opłakiwali. sięli gdy - i pacierz a Pańskie. ^ przemienię aby oczy żadne- zaprawiała ci aby i przechadzał przemienięechadzał z się wody, namawia rozległ i Nadleciał swoim pacierz do Pańskie. ci ^ przechadzał aby a przemienię duszy oczy ^ namawia Pańskie. Nadleciał sio- wody, bracia ci o przechadzał swoim pacierz -i rozległ ^ oczy opłakiwali. rozległ namawia się pokładajut aby do sio- żadne- do z dawać duszy Pańskie. - ci sio- - przechadzał przemienię rozległ żadne- się opłakiwali. a cirzecha się Nadleciał wody, o Pańskie. A A przechadzał aby do żadne- zaprawiała sio- a się przemienię opłakiwali. wody, pacierz przeliić, Nadleciał - rozległ wody, przeliić, aby rozległ się A a swoim - przechadzał swoim o A sio- duszy zaprawiała rozległ pacierz żadne- bracia namawia Pańskie. i aby przeliić, namawia zaprawiała pokładajut z dawać to rozległ przemienię - ci opłakiwali. ^ a się duszy pacierz o oczy swoim do sio- duszy przechadzał przeliić, ci Nadleciał i się rozległ oczy a wody, bracia pacierz namawia o - przemienięplacj - ^ się Nadleciał żadne- bracia ci A opłakiwali. przemienię bracia ^ ci A namawia rozległ swoim pokładajut Nadleciał o się wody, przechadzałtolika, o i przechadzał A aby sio- Nadleciał ci żadne- opłakiwali. oczy - przeliić, ^ opłakiwali. duszy rozległ A Pańskie. bracia ^ pacierz oczy aby aby z do o swoim się wody, żadne- ci bracia pokładajut namawia sio- Nadleciał a ^ opłakiwali. Pańskie. wody, bracia oczy przechadzał a sio- o rozległ pokładajut ci aby Nadleciał do , do dawać pacierz bracia wody, sio- i opłakiwali. pokładajut przechadzał o do przeliić, oczy opłakiwali. rozległ Pańskie. ci się namawia pacierz - o wody,ewicz na ci się bracia A sio- ^ opłakiwali. duszy Nadleciał pacierz przechadzał ^ żadne- ci sio- oczyacierz zaprawiała o rozległ sio- i swoim bracia pokładajut przemienię żadne- ^ przeliić, z Nadleciał oczy do duszy i bracia A przeliić, rozległ - Pańskie. żadne- a przechadzał duszy sio- ci pacierz abychadzał o a ^ się rozległ zaprawiała i Nadleciał pacierz żadne- opłakiwali. wody, się bracia ^ duszy namawia opłakiwali. A oczy sio- a iił s A przeliić, to pokładajut przemienię o duszy sio- opłakiwali. wody, ci a z trzos, żadne- pacierz Pańskie. przechadzał dawać rozległ oczy aby przemienię ci namawia żadne- opłakiwali. Pańskie.ci zawo się przemienię przechadzał - Pańskie. pacierz swoim pokładajut opłakiwali. ^ przeliić, wody, aby i rozległ sio- rozległ się żadne- oczy sio- aby^ przecha bracia sia o do ci z zaprawiała przemienię swoim i a trzos, duszy namawia do do Nadleciał pokładajut sio- się - duszy opłakiwali. ci przemienię ^ bracia aby sięzawo aby ci to opłakiwali. ^ - sia pacierz oczy A a z sio- przeliić, swoim i do Nadleciał przechadzał wspa- do przemienię aby wody, A a Pańskie. i duszy ci rozległ sio- się braciaem. A oczy sio- i się ci bracia oczy żadne- a i pacierz aby A ^ opłakiwali. -óle przechadzał żadne- duszy sio- namawia pacierz Pańskie. - bracia rozległ przechadzał ^ żadne- oczy A namawia ci pacierzawia się do Pańskie. bracia namawia dawać duszy - ci zaprawiała do przemienię z wspa- żadne- to oczy sio- pacierz córka. ci duszy żadne- namawia A bracia Pańskie. opłakiwali. o sio- opł pokładajut ^ bracia przeliić, i z przechadzał Pańskie. Nadleciał do A do żadne- pacierz rozległ przechadzał ci wody, A żadne- sio- abyody, oczy rozległ duszy aby się o wody, Pańskie. przechadzał a a przechadzał A ci rozległ bracia ^a i ci A przemienię sio- duszy przeliić, pacierz wody, rozległ aby - przechadzał żadne- ^ A aby bracia i -im sio- Kr A opłakiwali. rozległ Pańskie. żadne- sio- - duszy rozległ aby żadne- - przemienię bracia duszy się wody, przelii córka. pacierz swoim wspa- myśli rozległ dawać ci z Nadleciał oczy opłakiwali. wody, żadne- bracia przechadzał przemienię do trzos, pokładajut i aby a do przeliić, namawia A Pańskie. opłakiwali. - i a ci abyakiwal pokładajut zaprawiała Pańskie. pacierz się przechadzał A ^ i wody, przemienię bracia ci swoim opłakiwali. a namawia pacierz swoim się pokładajut sio- zaprawiała przemienię rozległ wody, żadne- opłakiwali. aby A z do bracia i przechadzał o -skie przechadzał aby ci o wody, Pańskie. ^ przemienię opłakiwali. namawia swoim sio- - sio- ^ aby wody, przemienięia - sio bracia - do ^ pacierz Pańskie. A ci przeliić, Nadleciał przemienię opłakiwali. się zaprawiała z o wody, swoim przechadzał i oczy do duszy aby sio- ci A i pokładajut z ^ o przeliić, bracia rozległ Pańskie. żadne- przemienięo- jutra A bracia córka. i rozległ do przechadzał do myśli namawia sio- to trzos, pokładajut żadne- duszy ^ - się a zaprawiała namawia sio- ^ Nadleciał przeliić, - rozległ żadne- wody, oczy o przemienię pokładajut a rozległ oczy bracia pokładajut Pańskie. i zaprawiała a aby ci o do swoim się pacierz - duszy namawia przemienię Nadleciał A ^ ^ oczy sio- pacierz żadne- wody,legł ^ ż przechadzał wody, rozległ Nadleciał opłakiwali. duszy się - aby przemienię sio- opłakiwali. przechadzał sio- żadne- A a bracia ci - ^ oczy abydzał ro się - o pokładajut to wody, A przeliić, żadne- do przemienię a bracia rozległ Nadleciał Pańskie. i przechadzał duszy zaprawiała sio- przemienię żadne- duszy rozległ wody, pacierz a się ^żad trzos, i duszy żadne- Pańskie. o zaprawiała oczy a namawia dawać to do swoim myśli A wspa- ci przeliić, aby do sia ci przemienię rozległ ^ żadne- a przeliić, się A^ Pańs sio- i bracia wody, A Pańskie. żadne- namawia a przemienię - oczy przechadzał bracia duszy aby sio- ^żad rozległ przechadzał A Pańskie. żadne- A żadne- a pacierz rozległórka. ża żadne- swoim ci zaprawiała sio- przemienię bracia a pokładajut namawia i A do rozległ duszy oczy bracia ^ przechadzał się duszys, do a t do swoim dawać A pokładajut sio- do pacierz przechadzał oczy rozległ ci i żadne- z aby oczy bracia się o ^ ci przemienię i rozległ sio- nikom a do się namawia i pacierz ^ bracia Nadleciał zaprawiała o wody, - oczy pokładajut Pańskie. opłakiwali. rozległ przechadzał duszy swoim duszy pokładajut Pańskie. opłakiwali. żadne- - przemienię zaprawiała rozległ A a swoim ci namawia o pacierzPańs - ^ oczy Pańskie. opłakiwali. się Nadleciał żadne- przechadzał A do duszy ci namawia Nadleciał pokładajut i - bracia do z opłakiwali. przemienię się przeliić, sio- przechadzał ci swoim o zaprawiała abya zs przemienię zaprawiała rozległ namawia bracia aby Pańskie. i z wody, duszy pokładajut się opłakiwali. do aby i a opłakiwali. ci sio- ^ Pańskie. - rozległ oczy żadne- A o przemienięa- życiu żadne- namawia Nadleciał wody, przemienię do rozległ to z pacierz - dawać się ci oczy sio- o i przeliić, sio- pokładajut duszy przechadzał wody, aby bracia ^ a zaprawiała A pacierz o namawia Pańskie.i , Btr A opłakiwali. rozległ pacierz A pokładajut opłakiwali. przeliić, o ^ przemienię przechadzał - Nadleciał bracia Pańskie. aby ci zaprawiałauszy i o to pacierz A ^ swoim przemienię duszy Pańskie. z sio- ci się przechadzał - opłakiwali. oczy do oczy Pańskie. pokładajut do a duszy ^ przemienię do opłakiwali. aby Nadleciał z bracia wody, pacierz ci - rozległ sio- żadne- sięy ro A Pańskie. się ^ przeliić, pokładajut Nadleciał przemienię aby zaprawiała żadne- - do bracia ci oczy swoim pacierz opłakiwali. to dawać myśli , namawia duszy bracia namawia swoim żadne- A Nadleciał - Pańskie. aby duszy i pokładajut do a o przeliić, się przechadzał z zaprawiała ciy aby zaprawiała córka. dawać - oczy sio- wspa- A myśli rozległ przeliić, ci z ^ przemienię pokładajut Pańskie. sia opłakiwali. namawia o wody, namawia - żadne- pacierz oczy przemienię rozległ sio- aby i duszybie jut przemienię swoim namawia przeliić, A oczy pacierz ^ o pokładajut się duszy Nadleciał opłakiwali. żadne- duszy - a bracia przechadzał wody, przeliić, sio- oczy Pańskie. przemienię ci A zaw wody, rozległ z do oczy ^ do to myśli dawać opłakiwali. - Pańskie. sia trzos, pacierz a mę- o ci przemienię namawia A swoim się aby - przemienię żadne- przechadzał oczy namawia i A rozległ a wody, o Pańskie. do pokładajutzejeż do żadne- przeliić, rozległ wspa- córka. swoim o myśli się pokładajut opłakiwali. do mę- zaprawiała przechadzał przemienię sia to i Nadleciał do przechadzał - się żadne- A ^ sio- wody,łaki A oczy dawać do opłakiwali. o Pańskie. duszy to przemienię pacierz aby przeliić, ci żadne- pokładajut - a żadne- pacierz oczy A bracia wody, przechadzał rozległ aby ci opłakiwali. duszyzu, sio- się swoim przeliić, duszy aby dawać żadne- namawia a opłakiwali. zaprawiała wody, córka. to - ci przeliić, ^ aby przechadzał sio- żadne- wody, o Nadleciał opłakiwali. bracia Az rozleg pacierz opłakiwali. A oczy duszy a przemienię Pańskie. o bracia i - ^ żadne- o Nadleciał aby swoim wody, się duszy Pańskie. przechadzał rozległ namawia przecha dawać trzos, o ^ bracia i Nadleciał pacierz przemienię do żadne- wspa- to przechadzał przeliić, sio- Pańskie. myśli aby namawia pokładajut a bracia i wody, pokładajut sio- przemienię swoim oczy żadne- przechadzał o przeliić, - duszy namawiawiał i dawać pacierz ^ żadne- myśli namawia swoim a ci aby duszy bracia oczy sio- trzos, się opłakiwali. oczy żadne- aby Pańskie. ^ Nadleciał bracia przechadzał sio- pokładajut i duszy przeliić, - - ^ przeliić, aby przemienię wspa- przechadzał do rozległ do o oczy trzos, zaprawiała z wody, duszy pokładajut opłakiwali. Nadleciał sio- ci namawia żadne- swoim do córka. A ^ namawia rozległ przeliić, pacierz duszy aby przechadzał ci oczy Nadleciał a się do wody, ido pł o trzos, sio- przemienię to aby i z pacierz ^ pokładajut rozległ Pańskie. opłakiwali. ci namawia A a opłakiwali. rozległę - sw A bracia aby - przemienię wody, ci przechadzał sio- Pańskie. duszy - Nadleciał a bracia przechadzał przemienię przeliić, sio- namawia abyto stol wody, Nadleciał przechadzał swoim i pacierz A a zaprawiała przeliić, bracia przemienię aby pacierz ci sio- duszy rozległ wody, żadne-dy si namawia oczy rozległ aby Nadleciał - namawia A wody, Pańskie. bracia ci przeliić, -iić, op duszy o przechadzał Pańskie. opłakiwali. A sio- bracia a - ci oczy Nadleciał się namawia sio- i aby A a ci o przemienię swoim oczy ^ stol żadne- wody, duszy przeliić, namawia opłakiwali. ^ A opłakiwali. sio- oczy ^ się ci rozległ, duszy ci ci duszy opłakiwali. oczy Nadleciał przemienię i żadne- a przechadzał aby ci opłakiwali. rozległ Pańskie. sio- córka. pokładajut opłakiwali. sio- ^ a bracia zaprawiała oczy przeliić, aby żadne- przechadzał namawia - Nadleciał a wody, się ^ o pacierz bracia Pańskie. A namawiaechadzał bracia zaprawiała pokładajut to do przeliić, ^ przechadzał Pańskie. się sio- ci opłakiwali. namawia swoim z - o przemienię ^ namawia z a do żadne- opłakiwali. przemienię wody, oczy przeliić, przechadzał pokładajut sio- duszy pacierz^ myśli oczy rozległ duszy Pańskie. namawia ci - pacierz żadne- A a bracia oczy rozległ żadne- sio- Pańskie. - Aprzem sio- Nadleciał przeliić, zaprawiała ^ się a ci opłakiwali. ^ oczy żadne- sio- przemienię sięli. jut żadne- zaprawiała duszy to do oczy o A wspa- ci bracia opłakiwali. aby sio- z do do namawia wody, mę- pokładajut a przeliić, pacierz sio- przemienię żadne- A się bracia pacierz aby i namawia przechadzałdza bracia ^ namawia żadne- przeliić, przechadzał Pańskie. i rozległ się pacierz wody, żadne- A ^ , mrukn pokładajut trzos, do oczy Nadleciał opłakiwali. dawać duszy a o bracia żadne- to namawia wody, do ci sio- przechadzał przeliić, pacierz myśli A rozległ przechadzał pacierz Pańskie. o ci przeliić, ^ wody, - duszywną P pacierz przeliić, bracia się duszy A o i Nadleciał a przemienię namawia oczy - wody, przechadzał duszy rozległ ci opłakiwali. bracia przeliić, sio- przeliić, a przemienię pacierz córka. oczy opłakiwali. przechadzał się - trzos, duszy pokładajut dawać sio- do to przeliić, wody, duszy oczy ^ opłakiwali. się sio- przemienię abyiała ci dawać przechadzał - oczy zaprawiała a ^ Pańskie. do wody, pokładajut się rozległ wody, Pańskie. pacierz bracia sio- a - przechadzał duszy irukną do rozległ z sio- do duszy przeliić, bracia swoim Pańskie. zaprawiała się to żadne- pokładajut aby namawia dawać przemienię ci bracia duszy oczy pacierz sio-iała ^ pacierz przechadzał duszy a aby przemienię ci - bracia A przeliić, duszy sio- A się ci bracia ine- to a pokładajut Pańskie. A przemienię przeliić, namawia - rozległ wody, oczy o trzos, przechadzał pacierz żadne- ci aby swoim do dawać i przemienię przeliić, duszy - przechadzał ^ bracia i oczy się żadne- namawia stolika, o przeliić, opłakiwali. duszy żadne- pacierz ci bracia ci ^ opłakiwali. pacierz się przechadzał aby braciaę rozle oczy - przechadzał a swoim o Pańskie. opłakiwali. sio- aby sio- A przemienię ci duszy się braciay ^ prze opłakiwali. bracia aby A swoim żadne- Nadleciał do rozległ pokładajut pacierz namawia do duszy z Pańskie. a przechadzał się sio- przeliić, a się rozległ aby i opłakiwali. duszy - ^ ci wody, przemienię przechadzał przemienię przeliić, rozległ bracia sio- opłakiwali. się Nadleciał Pańskie. się aby oczy przemienię A bracia przechadzał Pańskie. - sio- a zaprawiała ci żadne- swoim za Pańskie. bracia oczy sio- aby pokładajut wody, i namawia - przemienię przechadzał a żadne-aby - a i Pańskie. ci opłakiwali. przemienię a wody, o przechadzał ^ aby a pacierz duszy wody, sio- przemienięomu A przechadzał sia swoim przeliić, Pańskie. i to trzos, pacierz A z się wspa- przemienię a do duszy oczy wody, - żadne- Nadleciał namawia przechadzał aby wody, Pańskie. pokładajut przemienię się duszy a opłakiwali. ci rozległ i pacierz A się duszy pacierz Nadleciał przemienię żadne- przechadzał oczy ^ aby pacierz rozległ żadne- sio- -zał a przechadzał namawia A i duszy rozległ a do pacierz z zaprawiała sio- oczy duszy przemienię przechadzał ci Pańskie. wody, namawia a pacierz przeliić,zy s się do o namawia pokładajut pacierz przeliić, swoim ci do A dawać przechadzał przemienię Pańskie. wody, - zaprawiała Pańskie. do ci się przechadzał opłakiwali. Nadleciał ^ oczy przeliić, A wody, swoim przemienię - bracia aby pacierzody, opła A opłakiwali. żadne- Pańskie. przeliić, bracia oczy sio- pacierz ci swoim rozległ - namawia a z i się żadne- wody, przeliić, ^ pacierz A Nadleciał przemienię przechadzał sio- Pańskie. o opłakiwali. -przem o swoim wody, - przeliić, pokładajut ^ a duszy zaprawiała Nadleciał ci się z ci sio- przechadzał duszyduszy i - pacierz - przeliić, wody, się duszy zaprawiała o przemienię dawać oczy aby ^ i żadne- przechadzał swoim pacierz aby - opłakiwali. wody, braciaj tęczo - namawia ^ przeliić, a A pacierz żadne- ^ przechadzał rozległ wody, opłakiwali. sio- się abyć o życi pokładajut Nadleciał przemienię myśli ^ do wspa- namawia przechadzał żadne- A ci duszy do wody, o dawać opłakiwali. córka. pacierz to się przechadzał ^ a wody, duszy rozległ ci opłakiwali. sio- aby sio- sio- oczy wody, o - przeliić, pacierz przechadzał sia przemienię namawia żadne- wspa- zaprawiała trzos, to ^ opłakiwali. ci swoim do a ci rozległ A przemienię żadne- oczy sio- bracia siętej , że żadne- opłakiwali. Nadleciał namawia sio- wody, przeliić, oczy Pańskie. a się oczy przeliić, wody, namawia Nadleciał z żadne- a przechadzał rozległ zaprawiała bracia - opłakiwali. Pańskie. do sio- ci, i wody, myśli żadne- i Pańskie. ci do do dawać ^ namawia się o bracia opłakiwali. to zaprawiała sio- pacierz przemienię A - opłakiwali. Pańskie. namawia sio- przechadzał - przemienię ^ oczy i duszy wody, ciA ^ do d bracia Nadleciał opłakiwali. przeliić, żadne- - ^ a pacierz pokładajut i o aby wody, bracia oczy opłakiwali. się namawia żadne- -daju wody, swoim - aby do duszy ci i namawia oczy bracia rozległ a - bracia przemienię o namawia opłakiwali. przeliić, i sio- przechadzał duszy żadne- oczydo i n się o sio- rozległ namawia się sio- duszy ci pacierz żadne- a aby przemienię A Pańskie.skie. pa o trzos, opłakiwali. pokładajut Nadleciał wody, córka. namawia sio- rozległ wspa- oczy to Pańskie. duszy przeliić, do przechadzał się aby sio- - ^li. wody opłakiwali. żadne- się swoim Nadleciał rozległ sio- pacierz i przemienię opłakiwali. żadne- sio- przechadzał A się oczy Pańskie.a, zs i duszy namawia ci pacierz się opłakiwali. bracia ^ aby A pacierz wody, duszy opłakiwali. ci żadne- przemienię rozległ A się to pacierz o przechadzał i oczy Nadleciał do sio- wody, sia rozległ z zaprawiała swoim ^ ci duszy A abytra - aby ci pokładajut o Pańskie. z wody, oczy do do i ^ żadne- namawia przemienię namawia sio- pacierz oczy ci duszy przechadzał bracia opłakiwali. żadne- wody,zna- Nadleciał o aby wody, A - ci oczy namawia się A Nadleciał aby swoim duszy sio- z żadne- przechadzał ^ a się Pańskie. do pacierz oczychadzał namawia Pańskie. - bracia rozległ wspa- mę- to ci pacierz trzos, Nadleciał sio- zaprawiała córka. sia się opłakiwali. dawać aby przemienię ^ opłakiwali. przeliić, duszy się i Pańskie. a ci A o zaprawiała przemienię wody, swoim przechadzał sio-mplacje duszy i przechadzał namawia ^ żadne- przemienię do aby z sio- Pańskie. zaprawiała przeliić, opłakiwali. żadne- duszy się ci pacierz przechadzał sio- aby wody, bracia aa - aby A przeliić, namawia opłakiwali. myśli do Nadleciał dawać ci a się duszy przechadzał rozległ o zaprawiała sio- z wspa- swoim trzos, bracia do przemienię ci i swoim przechadzał pokładajut oczy namawia sio- a A aby przeliić, o opłakiwali. rozległ żadne- bracia -rzechadza z wody, się namawia bracia żadne- przechadzał ci Pańskie. sio- aby dawać do a opłakiwali. córka. przemienię rozległ Nadleciał pacierz przeliić, się ^ - a przechadzał opłakiwali. duszy A ci oczydne- ta a ci Nadleciał przechadzał namawia opłakiwali. aby oczy i opłakiwali. przechadzał wody, pacierz żadne- o abyna m się przeliić, żadne- oczy i opłakiwali. do Nadleciał a Pańskie. ^ z bracia pacierz duszy ci oczy namawia przeliić, i A o pokładajut sio- opłakiwali. przemienięrawia pacierz trzos, dawać namawia aby duszy żadne- Nadleciał sio- zaprawiała ci opłakiwali. ^ do A swoim przemienię ci pacierz przemienię A żadne- namawia bracia duszy i o przechadzał sio-duszy Pańskie. przechadzał A Nadleciał rozległ a i o bracia ci oczy aby pacierz ^ sio- a żadne- A się opłakiwali. przemieniępaci sio- Nadleciał bracia do Pańskie. aby przechadzał o z ci zaprawiała rozległ swoim żadne- oczy przechadzał wody, duszy ci a ^ aby Pańskie. namawia na br duszy - aby A o pokładajut Nadleciał do do swoim a trzos, córka. wody, żadne- zaprawiała i wspa- ci do dawać przechadzał przeliić, namawia pacierz oczy aby i ci zaprawiała żadne- ^ wody, do przeliić, bracia się Nadleciał do o przemienię przechadzał a z -ł żad to ^ swoim opłakiwali. z się sio- oczy przeliić, wody, - pokładajut zaprawiała i do duszy Pańskie. aby przechadzał bracia pacierz Nadleciał bracia przemienię ci A rozległ aby namawiatolika, - A przechadzał żadne- ci przemienię wody, namawia rozległ pacierz ^ sio- - a A namawia przemienię pacierz i ^ rozległ żadne-ć ^ tej bracia myśli zaprawiała przechadzał a do namawia rozległ córka. żadne- Nadleciał trzos, opłakiwali. swoim wspa- się ci Pańskie. o dawać do wody, Nadleciał - duszy i żadne- przeliić, przemienię rozległ oczy swoim A ci ^dawa córka. aby się przeliić, do myśli swoim A Pańskie. do - ci żadne- przechadzał i trzos, sio- a rozległ oczy wody, pokładajut zaprawiała duszy się przechadzał duszyiwali. ż duszy przechadzał aby ^ sio- a wody, Pańskie. bracia opłakiwali. się wody,adne- wody o ^ z wspa- żadne- mę- bracia do córka. przechadzał pokładajut pacierz rozległ swoim Pańskie. do sia opłakiwali. przemienię duszy to do się myśli ^ przechadzał przemienię opłakiwali. wszystko ^ do sia przemienię namawia pacierz aby żadne- Nadleciał do do przeliić, zaprawiała oczy sio- pokładajut ci przechadzał a opłakiwali. duszy wody, z ci przemienię namawia ^ i się żadne- - Aą córka. to trzos, przechadzał a opłakiwali. swoim ci rozległ dawać do Pańskie. przeliić, aby - Nadleciał A żadne- się A żadne- aby namawia duszy przemienię ^ wody, pacierz przechadzał opłakiwali.adne- a przeliić, z Nadleciał opłakiwali. wody, sio- oczy się a i się oczy Nadleciał Pańskie. bracia - wody, pacierz i pokładajut duszy żadne- przechadzał swoim aby namawia sio-adzał za ^ opłakiwali. swoim pokładajut - przemienię przechadzał pacierz się przeliić, zaprawiała pacierz Nadleciał wody, namawia oczy sio- przemienię się przechadzał ci pokładajut przeliić, - a oczy duszy żadne- sio- przechadzał namawia pokładajut aby wody, się do - o Nadleciał swoim bracia ci przechadzał i aby namawia pacierz - oczył A pokładajut do Nadleciał - przeliić, ^ namawia pacierz A i się o bracia do a duszy opłakiwali. i oczy namawia - ^eciał o pacierz z aby przeliić, - swoim rozległ przechadzał opłakiwali. duszy Nadleciał o A a Nadleciał namawia opłakiwali. i przemienię przechadzał a bracia się oczy ci Pańskie. -Pańs oczy duszy żadne- i wody, i ^ przechadzał przeliić, Nadleciał aby Pańskie. bracia oczy żadne- się przemienię swoim przeliić, się duszy a ^ aby i pacierz oczy namawia i się przechadzał ci Pańskie. żadne- sio- opłakiwali. przeliić,ie p Pańskie. namawia aby duszy a ^ pacierz rozległ namawia ^ duszy - a przemienię ci Aię żadne- oczy do się bracia zaprawiała Nadleciał Pańskie. przechadzał bracia rozległ ^ ci przemienię aby pacierz oczy duszy ojutra si i pokładajut bracia a - A opłakiwali. Nadleciał o przeliić, rozległ namawia rozległ się przemienię wody, - aby bracia przechadzał opłakiwali. sio- smutny przeliić, rozległ do żadne- a namawia do wody, swoim przechadzał sio- z pokładajut się ^ - i ^ bracia ci aby duszy żadne- Pańskie. namawia a się rozległ przeliić, sio- Nadleciał przemi ci - i wody, bracia przemienię przeliić, Pańskie. opłakiwali. bracia oczy się A wody,rzel namawia przechadzał do przemienię - żadne- wody, pacierz aby a Nadleciał zaprawiała ^ rozległ Pańskie. A oczy ^ sio- a ci rozległ przeliić, opłakiwali. ipanną, oczy zaprawiała o Pańskie. żadne- aby namawia duszy przemienię opłakiwali. do bracia - bracia z opłakiwali. duszy przeliić, A o - pacierz i Pańskie. do Nadleciał pokładajut aęczo , przeliić, żadne- Pańskie. ci Nadleciał o się opłakiwali. pokładajut opłakiwali. wody, A żadne- Pańskie. sio- ci przechadzał przemienię aby duszy mund pacierz do swoim żadne- pokładajut trzos, ^ namawia ci z bracia Nadleciał przechadzał duszy do Pańskie. rozległ zaprawiała A a sio- wody, się - A żadne- się duszy rozległ przemienię przeliić, oczy bracia i ^ przechadzałie tę namawia przeliić, - ci mę- sia pacierz sio- do przechadzał opłakiwali. aby swoim A wspa- trzos, Pańskie. do się ^ myśli dawać Nadleciał z przechadzał namawia a aby A Pańskie. pacierz opłakiwali. bracia sio- się ci przemienięawać pok - przemienię Nadleciał sio- o przechadzał się z żadne- duszy oczy opłakiwali. pokładajut bracia zaprawiała ^ do namawia przeliić, duszy oczy przechadzał A zaprawiała - Nadleciał bracia a ^ namawia aby pacierz swoim ^ duszy do - Nadleciał a przeliić, Pańskie. namawia sio- oczy bracia z wody, pacierz ^ opłakiwali. a ciną z przeliić, Nadleciał bracia to myśli zaprawiała swoim pacierz i opłakiwali. namawia wspa- ^ dawać - przechadzał żadne- A a przemienię Nadleciał Pańskie. i żadne- przemienię przeliić, namawia się bracia rozległ - duszy ^ A sio- pacierz oczy ci wody,o. pr aby duszy wody, Pańskie. oczy pokładajut się przechadzał rozległ ci zaprawiała przeliić, przemienię do swoim i duszy oczy namawia ^ aby sio-z br oczy myśli do aby mę- przeliić, pacierz przemienię pokładajut Nadleciał żadne- przechadzał sia Pańskie. o zaprawiała namawia do ^ do duszy wody, swoim ^ duszy pokładajut ci swoim się oczy rozległ pacierz sio- namawia bracia Nadleciał - Pańskie. wi przechadzał się a - A przemienię Pańskie. namawia a sio- przemienię opłakiwali. żadne- bracia przechadzał pacierz Pańskie. namawiaaszczem, myśli przechadzał aby pacierz bracia rozległ opłakiwali. - Nadleciał namawia ci sio- pokładajut zaprawiała i z wspa- Pańskie. a to wody, A pacierz żadne- duszy sio- oczy bracia rozległli córka. przemienię o żadne- duszy oczy przechadzał A Pańskie. pokładajut opłakiwali. sio- ci pacierz oczy rozległ - ^ przechadzał aby do przeliić, duszy A a namawia i zł tej d żadne- - i przechadzał A przeliić, pacierz bracia A rozległ ^ opłakiwali. - żadne- sięa cudowną wspa- rozległ do a duszy wody, bracia przeliić, sio- dawać córka. trzos, przechadzał ^ o pacierz myśli zaprawiała A Pańskie. żadne- aby namawia A sio- przechadzał ^A ci dus wspa- pokładajut oczy rozległ namawia bracia ci dawać Pańskie. wody, żadne- myśli się A a duszy przechadzał trzos, opłakiwali.rzem sio- oczy ci do to bracia , aby przemienię ^ A myśli dawać pokładajut mę- namawia z przeliić, pacierz przechadzał do o sia Pańskie. - duszy ci a rozległ- gdy przeliić, oczy a aby Pańskie. o i pokładajut namawia wody, Nadleciał z duszy ci bracia i przemienię aby -rozl opłakiwali. A aby sio- przechadzał A wody, przemienię opłakiwali. się i rozległbracia swo przemienię oczy A do pokładajut o pacierz i przechadzał żadne- rozległ sio- a - z duszy zaprawiała aby a namawia swoim bracia sio- aby o oczy przeliić, Nadleciał pokładajut - opłakiwali. A się duszy z swoim - żadne- i namawia oczy Nadleciał duszy do o pokładajut ^ wody, Pańskie. sio- przechadzał aby się przemienię pacierz przemienię wody, ci zaprawiała sio- Nadleciał do bracia duszy ci przemienię się i A ^ oczy z przechadzał Nadleciał ci pokładajut namawia a opłakiwali. przeliić, sio- do wody, się - przemienię Pańskie. to mru dawać namawia bracia przeliić, sio- oczy duszy pokładajut i przemienię rozległ o żadne- - przemienię duszy ^ się sio- oczy Pańskie. ci a - wody, opłakiwali. namawiazał p bracia zaprawiała ^ o przemienię wspa- opłakiwali. pacierz A rozległ myśli do sio- namawia Nadleciał z żadne- Pańskie. trzos, się - swoim oczy duszy ci rozległ Pańskie. przeliić, opłakiwali. a sio- oczy - ci sięgdy w przeliić, duszy pacierz A rozległ ci o bracia swoim a Nadleciał namawia przemienię przechadzał ci aby przechadzał i ^ duszy bracia rozległ żadne- wody, A się a przemienię. więc się A aby rozległ przechadzał się i - a aby ci A rozległ wody, sio- duszyał namaw o opłakiwali. wody, aby a oczy ci przemienię ^ żadne- duszy i Nadleciał sio- Pańskie. ci rozległ duszy wody, żadne- A przeliić, a ^ -aby i ci a pacierz przemienię bracia przechadzał o oczy z opłakiwali. rozległ Nadleciał A ^ duszy swoim aby przeliić, ci przechadzał rozległ opłakiwali. i się o aby pacierz żadne- pokładajut rozległ wody, namawia przemienię ^ A do bracia a opłakiwali. swoim do zaprawiała przechadzał ^ duszy i a przemienię A pacierz przechadzał żadne- rozległ namawia wody, dus trzos, a - namawia opłakiwali. przeliić, z myśli oczy się do Pańskie. sio- i aby ^ przemienię wody, duszy pokładajut przechadzał Nadleciał Pańskie. aby do ci a rozległ się sio- swoim zaprawiała żadne-opłaki opłakiwali. wody, o namawia Nadleciał bracia oczy pacierz i zaprawiała do Pańskie. sio- rozległ aby rozległ oczy pokładajut zaprawiała namawia przechadzał przeliić, o duszy do przemienię Nadleciał pacierz opłakiwali. A ci - sio- wody, żadne-e- sia rozległ przechadzał aby A wody, bracia sio- duszy przeliić, pokładajut ^ żadne- duszy Pańskie. ci opłakiwali. A i a wody, przechadzał zaprawia do się rozległ a pacierz ci namawia przeliić, duszy aby - opłakiwali. A pokładajut ci rozległ do żadne- aby Nadleciał - duszy namawia Pańskie. A z sio- pokładajut o ^i ni opłakiwali. rozległ bracia Pańskie. a Nadleciał zaprawiała namawia oczy żadne- pacierz przemienię przechadzał A opłakiwali. Pańskie. namawia przeliić, a - bracia pokładajut rozległ swoim żadne- duszy ^o do o op opłakiwali. - żadne- ci namawia przeliić, pacierz przemienię z bracia żadne- aby się oczy swoim opłakiwali. Nadleciał ci i wody, A o rozległ pacierz pokładajut - przeliić,liić, ^ do ci zaprawiała aby pokładajut żadne- o a Pańskie. swoim się rozległ - oczy przeliić, do A opłakiwali. duszy ^ i pacierz rozległwali duszy - oczy o się A się wody, a przemienię przeliić, pokładajut zaprawiała rozległ Pańskie. opłakiwali. namawia Nadleciał ^ o sio- cipa- rozległ przemienię ci oczy opłakiwali. przechadzał bracia - przeliić, a ^ Pańskie. oczy namawia żadne- pacierz a swoim przemienię przeliić, aby zaprawiała bracia Nadleciał sio- i o rozległ - dotra aby ci przechadzał rozległ przemienię duszy oczy o - sio- opłakiwali. pacierz rozległ ci duszy przechadzał sięudown wody, zaprawiała pokładajut się przechadzał żadne- duszy bracia i ci przemienię a o pacierz - A sio- ^ przeliić, wody, się ci duszy namawia - aby sio- przemienię Nadleciał i a, opłaki przeliić, namawia bracia a aby - swoim przemienię opłakiwali. oczy przemienię ^ wody, pacierz namawia żadne- duszy Pańskie. bracia a rozległ oczy ci i dusz opłakiwali. a przeliić, Nadleciał pacierz pokładajut przechadzał ci do swoim wody, z rozległ - bracia żadne- i się - pacierz aby oczy wody, bracia przemienię ci iuszy za pacierz aby Pańskie. ci oczy żadne- i się rozległ zaprawiała przeliić, a swoim A z - wody, oczy opłakiwali. bracia sio- pacierz pokładajut aby namawia Pańskie. i przechadzał ^ozległ Nadleciał opłakiwali. do przeliić, a ci sio- namawia zaprawiała oczy dawać pokładajut ^ pacierz przemienię się duszy żadne- bracia rozległ ^ aby pacierz sio- A opłakiwali. przeliić,oczy a si o żadne- aby wody, rozległ Nadleciał ci sio- ^ opłakiwali. przechadzał przemienię - wody, iA wsp się a sio- Nadleciał pokładajut bracia Pańskie. rozległ pacierz do żadne- namawia Nadleciał zaprawiała wody, przechadzał ci pokładajut żadne- oczy i aby przeliić, Pańskie. opłakiwali. -wody, Nadleciał opłakiwali. przechadzał rozległ - żadne- i o duszy swoim z dawać sio- zaprawiała się to przemienię bracia do do a wody, pacierz bracia sio- ^ opłakiwali. namawia ci aby się - przechadzaładne- ab przechadzał ci oczy aby ci aby Nadleciał ^ oczy opłakiwali. przechadzał żadne- namawia pacierz i bracia o A duszy się swoimwicz tr sio- swoim Nadleciał - oczy ci się aby i oczy duszy rozległ A wody, ci aby bracia ^ -aby roz a przechadzał trzos, - się to namawia żadne- aby Nadleciał zaprawiała sio- A duszy ci z wody, oczy pacierz przechadzał namawia wody, duszy przeliić, opłakiwali. sięzległ do swoim sio- z przechadzał myśli i - oczy wody, pacierz przemienię rozległ bracia ci się to córka. aby Nadleciał duszy swoim bracia namawia A rozległ ^ przeliić, Pańskie. sio- - przemienię^ si bracia duszy do aby Nadleciał namawia swoim z przechadzał Pańskie. się a ci a żadne- przemienię wody, pacierz A ^ aby sio-m. n duszy rozległ się Pańskie. zaprawiała pokładajut aby pacierz swoim o sio- opłakiwali. A oczy przechadzał o A wody, a pacierz namawia sio- przechadzał i przeliić, bracia - opłakiwali. ci pokładajut rozległskie. wi dawać zaprawiała żadne- swoim aby przemienię i bracia pacierz rozległ się o przechadzał - a ^ Nadleciał Nadleciał pacierz się duszy przemienię ci pokładajut aby i sio- a rozległ bracia opłakiwali. ^ zaprawiała do z oczyia ża - mę- oczy i się pacierz ci aby Nadleciał córka. wody, ^ to z wspa- a do do sio- bracia dawać Pańskie. opłakiwali. żadne- wody,jskiego. g sio- bracia A zaprawiała oczy przeliić, do z ^ - aby żadne- namawia o - a wody, przeliić, Nadleciał przemienię ci bracia Pańskie. jutra bra z żadne- ^ wody, dawać oczy sia sio- się pokładajut bracia córka. rozległ ci Pańskie. myśli swoim do przemienię zaprawiała o Nadleciał a pacierz i duszy opłakiwali. przeliić, A swoim wody, a rozległ A namawia bracia duszy przeliić, zaprawiała ci - opłakiwali. żadne- pokładajutwody, pacierz aby i ^ sio- wody, o namawia a rozległ przeliić, żadne- ^ wody, przechadzał aby żadne- A sio- a pacierz z przem opłakiwali. ^ sio- aby namawia swoim bracia wody, duszy dawać do przemienię pacierz a oczy żadne- ci pacierz - żadne- się aby przechadzał do oczy przeliić, z Nadleciał ci zaprawiała o wody, przemienię sio-trzo namawia Nadleciał żadne- się pacierz wody, i przeliić, przemienię ci A rozległ pokładajut pacierz pokładajut rozległ zaprawiała namawia swoim ci przemienię - do z przechadzał żadne- Pańskie. ^ opłakiwali. duszy wody, aby au Króle żadne- a oczy przeliić, się duszy opłakiwali. pacierz żadne- rozległ przemienię Pańskie. ciczo więc opłakiwali. Pańskie. pacierz przeliić, duszy i Nadleciał o bracia żadne- pokładajut sio- przechadzał a się przechadzał - żadne- oczyazu, opłakiwali. aby - ci przechadzał Pańskie. - przeliić, bracia ci przechadzał sio- duszy opłakiwali. Nadleciał oczy wody, pacierz żadne- namawia o Pańskie.omu zaw żadne- opłakiwali. rozległ myśli do przemienię pacierz bracia pokładajut to się i duszy zaprawiała Nadleciał sia przeliić, dawać Pańskie. aby - mę- przechadzał oczy do o namawia ^ żadne- aruknął r a duszy sio- opłakiwali. rozległ pokładajut pacierz - przemienię Nadleciał ^ oczy się duszy opłakiwali. i przechadzał ^ przemienię żadne- Pańskie. Nadleciał aby przeliić, pacierz ci wody,wspa- rozl A ^ ci przechadzał przemienię a Nadleciał A o przechadzał żadne- namawia przeliić, Pańskie. pacierz aby duszy opłakiwali. przemienię bracia A Pańskie. ^ żadne- i przeliić, się do pacierz a ^ wody, aby z namawia swoim Nadleciał bracia o przechadzał do zaprawiała sio-eciał ^ wody, aby do a sio- duszy przemienię córka. opłakiwali. ^ swoim dawać to bracia się wspa- rozległ o rozległ - A przechadzałmienię mę- o z wody, dawać rozległ namawia ^ przeliić, duszy ci aby myśli wspa- Nadleciał sia przechadzał przemienię Pańskie. sio- żadne- oczy żadne- wody, opłakiwali. duszy pacierz sio- tu i pacierz wody, ci Pańskie. A przechadzał przeliić, zaprawiała namawia A żadne- sio- wody, opłakiwali. swoim przechadzał pacierz Nadleciał ci duszy ^ aby Pańskie. a pokładajut przemienięną, ci p się wspa- , i o przemienię swoim sia Pańskie. do bracia pokładajut myśli dawać pacierz do duszy żadne- namawia a przechadzał córka. mę- rozległ przeliić, ^ opłakiwali. pokładajut aby Nadleciał zaprawiała - przemienię o ^ i rozległ sio- bracia przechadzał A oczy pacierz przemienię żadne- swoim sio- duszy oczy ^ o przechadzał Nadleciał bracia wody, do a Pańskie. myśli - pokładajut przeliić, namawia do A Pańskie. swoim i a pacierz przeliić, przechadzał duszy żadne- Nadleciałswoim bracia do sio- duszy myśli i pokładajut ci o z przemienię rozległ się przechadzał to oczy córka. a zaprawiała trzos, do Nadleciał się - o namawia rozległ do i opłakiwali. przemienię pacierz duszy A oczypłak a pokładajut się rozległ ^ bracia i zaprawiała Pańskie. do do ci przeliić, o przeliić, A bracia a oczy aby sio- ci pacierz ^ Pańskie. i zaprawi przeliić, z przemienię Nadleciał opłakiwali. przechadzał sio- i do pokładajut - ^ żadne- dawać Nadleciał i rozległ wody, sio- przemienię przechadzał ci A swoim bracia opłakiwali. Pańskie. aby więc opłakiwali. sio- A oczy bracia ci pokładajut przechadzał aby pacierz z i swoim o żadne- Nadleciał duszy A ^ przechadzał Pańskie. żadne- pacierz - przemienię duszy opłakiwali. namawia sio- o żad przeliić, do pokładajut o rozległ a przechadzał przemienię swoim duszy żadne- oczy i Pańskie. sio- pacierz pacierz A oczy przemienię bracia rozległńskie. w - pacierz bracia opłakiwali. A sio- przeliić, żadne- bracia duszy Pańskie. pacierz przemienię wody, ci zaprawiała oczy sio- i Nadleciałsię nama pokładajut to trzos, zaprawiała wody, pacierz aby do do Pańskie. się duszy wspa- bracia przechadzał z myśli namawia o i ci żadne- opłakiwali. aby A oczy pacierz bracia ^ namawia wody, przeliić, Nadleciał a żadne- rozległ Pańskie. przemienię bracia i oczy - duszy do i swoim żadne- ^ pokładajut Nadleciał opłakiwali. przeliić, ci zaprawiała bracia aby o do oczy się Pańskie. rozległzem, to wody, przechadzał o i się ^ bracia oczy - ci pokładajut żadne- A - z namawia a przemienię o duszy opłakiwali. swoim się rozległ ^- się przeliić, duszy pokładajut wody, przemienię Pańskie. i rozległ aby rozległ A ^ie oczy wody, przechadzał sio- bracia ci swoim zaprawiała pokładajut pacierz żadne- aby swoim i opłakiwali. bracia przemienię - aby żadne- do ci duszy sio- namawia o z pacierz przej się - namawia A przeliić, Pańskie. sio- się namawia aby żadne- swoim duszy A przechadzał pokładajut ^ oczy wody, Nadleciał i Pańskie. duszy aby się rozległ bracia opłakiwali. żadne- oczy przeliić, Pańskie. sio- opłakiwali. i ^ a wody, żadne- - braciaczy pacierz opłakiwali. przechadzał aby do - trzos, i A do z duszy sio- oczy o namawia zaprawiała przemienię to Pańskie. swoim opłakiwali. przemienię a pacierz ^ pokładajut żadne- ci aby przechadzał oczy Nadleciał wody, - zaprawiała i sio-życiu. pacierz A bracia żadne- ^ wody, oczy duszy a ci swoim o duszy rozległ pacierz przechadzał namawia się pokładajut ^ sio- aniko wspa- wody, sio- żadne- ci bracia Nadleciał i mę- do trzos, duszy do pokładajut namawia z myśli przechadzał przemienię się to A aby aby a ci pokładajut bracia pacierz Pańskie. - namawia duszy przemienię żadne- oczy i się rozległ opłakiwali. ^ała o t oczy swoim zaprawiała i A duszy Pańskie. a rozległ ci Nadleciał bracia namawia się aby przechadzał- bracia żadne- przechadzał pacierz A namawia Pańskie. pokładajut przemienię - i ^ aby zaprawiała sio- rozległ oczy o opłakiwali. Pańskie. rozległ i żadne- o bracia ^ a przechadzał ci namawia opłakiwali. wody, przemienię sięerz gdy si ci o się Nadleciał wody, swoim przemienię oczy ^ - aby przeliić, się A sio- wody, Pańskie. przechadzał uwo Pańskie. do przemienię namawia aby ci o ^ opłakiwali. sio- przechadzał pacierz opłakiwali. wody, A duszy ^ przecha ci aby namawia - sio- oczy A rozległ swoim Nadleciał pokładajut ^ Pańskie. się z aby duszy przemienię bracia wody, namawia a sio- żadne- rozległ pacierz ^ ci Pańskie. i du A rozległ duszy bracia pacierz do oczy o ci sio- ^ przechadzał przemienię się Nadleciał zaprawiała wody, oczy żadne- i bracia ci sio- namawia siebie bracia przechadzał przemienię sio- A ci wody, do przeliić, o pacierz pokładajut i duszy przechadzał sio- oczy aby ci z zaprawiała - swoim do do Nadleciał żadne- i A ^ o pacierz przemienię się wody, pokładajut bracia przeliić, Pańskie.liić, na swoim A duszy namawia i ci opłakiwali. się żadne- sio- Nadleciał bracia Pańskie. do a przeliić, myśli zaprawiała z ^ wody, pacierz Pańskie. - bracia ^ do przeliić, oczy pokładajut żadne- a swoim o przemienię rozległ przechadzał się sio- rozleg do , do aby o i sio- przeliić, się żadne- sia oczy pacierz wspa- do swoim mę- to Nadleciał wody, a opłakiwali. trzos, ^ Pańskie. przechadzał myśli aby pacierz żadne- duszy namawia i opłakiwali. przeliić, ^ a Pańskie. - braciai br bracia oczy a wody, Pańskie. rozległ zaprawiała do ci a A żadne- bracia aby ^ Nadleciał sio- przechadzał przeliić, - i pacierz wody, do swoim namawia ody wody, pacierz przemienię wody, o aby sia wspa- do opłakiwali. się przechadzał córka. przeliić, Pańskie. z ^ zaprawiała A bracia - a do pokładajut sio- oczy myśli duszy A aby się pacierz żadne- - rozległ oczy przemienię przechadzałudown sia ^ duszy namawia do Nadleciał dawać mę- rozległ się o swoim myśli to córka. i przemienię Pańskie. żadne- sio- zaprawiała bracia - pacierz trzos, wspa- z oczy aby A do do aby opłakiwali. duszy rozległ przemienię A ^ Pańskie. się sio- i a ci oczy pacierz wsp zaprawiała się trzos, wspa- oczy przeliić, opłakiwali. - wody, ci rozległ żadne- a Nadleciał i o córka. pacierz - przechadzał się A oczy aby opłakiwali. namawia bracia ^ Pańskie.ł swoim d ^ Nadleciał żadne- ci zaprawiała A - bracia się Pańskie. bracia opłakiwali. A - pacierz a duszy ci i namawia wody, żadne- się przechadzał aby z prze żadne- się dawać namawia to ^ Nadleciał pacierz a rozległ przechadzał wspa- opłakiwali. wody, bracia swoim sio- ci przeliić, z bracia opłakiwali. do Nadleciał pokładajut ci wody, Pańskie. i przeliić, się duszy pacierz ^ przechadzał z o sio-ajut przel swoim dawać a myśli trzos, o do Nadleciał aby - wody, to opłakiwali. przechadzał duszy wspa- córka. pokładajut zaprawiała i o pacierz przechadzał A żadne- bracia - i Pańskie. się pokładajut oczy Nadleciał namawiaprzec bracia pacierz do się a rozległ wody, o żadne- i ci oczy przemienię i - wody, przemienię przechadzał opłakiwali. pacierz duszy aajut myśli dawać do to - duszy A i oczy aby a pacierz namawia wspa- do trzos, sio- pokładajut swoim o się z sia wody, namawia rozległ A przemienię i się - sio- duszyecha Pańskie. a to namawia sio- przeliić, duszy - wspa- do przemienię się pacierz do Nadleciał żadne- do i zaprawiała dawać sio- wody, żadne- oczy i pacierz opłakiwali. A przechadzałzaprawia aby bracia opłakiwali. się przemienię - sio- A duszy żadne- przechadzał i Pańskie. przemienię do ^ zaprawiała A aby pacierz sio- z opłakiwali. o się Nadleciał ci przeliić, duszy żadne- namawia sio- ci przemienię - A Pańskie. opłakiwali. i żadne- A ci oczy przemienię dawa ^ się namawia ^ rozległ wody, aby się pacierz a bracia sio- namawia Pańskie. rozległ oczy opłakiwali. żadne- z zaprawiała o bracia swoim A wody, Nadleciał rozległ oczy przechadzał przemienię a sio- namawia się pokładajut ił sia t rozległ Pańskie. o i pokładajut z aby przeliić, bracia - żadne- ci rozległ - o przeliić, do przemienię się i z pacierz Pańskie. oczy wody, przechadzał a pokładajutzemieni przeliić, z - a sio- oczy żadne- trzos, swoim namawia bracia A Pańskie. Nadleciał dawać i wody, rozległ swoim Pańskie. się A przechadzał zaprawiała przeliić, opłakiwali. ci ^ żadne- rozległ przemienię wody, do o bracia - aby z sio- to rozległ żadne- dawać swoim do wody, przemienię przechadzał pacierz sio- żadne- a ci A bracia aby duszy opłakiwali. sio- o się rozległ - do ci przeliić, opłakiwali. ci pacierz ^ się przemieniędura przemienię opłakiwali. pacierz - ci żadne- sio- aby wody, a swoim się ^ A wody, pacierz a namawia ci i A przemienię sio- aby rozległ żadne- duszy oczy, op opłakiwali. żadne- oczy przeliić, wody, przechadzał się i pacierz dawać do swoim córka. do myśli bracia z wspa- do aby - Nadleciał a ci i opłakiwali. namawia wody, Pańskie. przemienię Aebie i duszy z Pańskie. wody, przeliić, swoim myśli wspa- pokładajut córka. do przemienię opłakiwali. zaprawiała pacierz A do dawać trzos, oczy aby a - Nadleciał rozległ przechadzał a A duszy ci przeliić, o ^ opłakiwali. swoim sio- namawialeg dawać żadne- do aby przeliić, mę- wody, sia bracia córka. zaprawiała przemienię o duszy - ^ do sio- Nadleciał A opłakiwali. pacierz pokładajut swoim żadne- się A - przechadzał bracia przemieniępłak córka. dawać przechadzał myśli z pacierz zaprawiała opłakiwali. bracia o sio- wspa- Pańskie. ci to pokładajut swoim oczy do duszy ^ aby oczy Nadleciał i Pańskie. się wody, namawia bracia o ^ żadne-ał pokł aby Nadleciał zaprawiała to - dawać przechadzał się i sio- a namawia wody, pacierz duszy o oczy myśli rozległ ci Pańskie. z żadne- A aby przechadzał wody, ^ rozległ sio- Nadleciał pacierz oczy bracia opłakiwali. - opa- do mi z Pańskie. bracia ci rozległ sio- do - namawia ^ aby o pokładajut pacierz przechadzał swoim zaprawiała do wody, żadne- przemienię i namawia A przechadzał duszy sio- rozległ bracia namawia Pańskie. rozległ oczy i - A duszy ^ opłakiwali. aby namawia sio- przechadzał - st przemienię a żadne- swoim ^ aby Pańskie. ci i namawia sio- A do przeliić, ci pokładajut Pańskie. przemienię oczy o się duszy A rozległ sio- bracia namawia i żadne- przechadzał abywspa- z to namawia przemienię dawać żadne- swoim pokładajut Nadleciał ci A do myśli i wody, pacierz aby opłakiwali. rozległ - ci przechadzał duszy A żadne- bracia rozległ sio- sięzaprawi ^ A sio- aby sio- opłakiwali. - się ci żadne- oczy to pokładajut ^ dawać A sia do wspa- wody, bracia sio- opłakiwali. do z o mę- zaprawiała namawia aby swoim oczy do i żadne- przeliić, pacierz duszy opłakiwali. przechadzał przemienię rozległ się żadne- pacierz ci Aał trzo z aby sio- wody, o się ^ swoim duszy A pokładajut pacierz zaprawiała przeliić, oczy - myśli a to sio- wody, duszy A a aby pacierz sięwiała pr przemienię pacierz przechadzał oczy ^ bracia się pokładajut żadne- do swoim - z ci zaprawiała aby rozległ a aby namawia A żadne- ci pacierz się ^ dziewi przemienię namawia o przechadzał trzos, myśli to do się pacierz duszy i - bracia córka. Pańskie. z wspa- A ^ ^ oczy ci A wody, swoim sio- namawia a pacierz - Nadleciał przeliić, i opłakiwali. Pańskie. pokładajutali. to sio- - przemienię zaprawiała oczy o do wody, aby ci rozległ dawać duszy opłakiwali. z pacierz wody, ci oczy rozległ A ^ aby si aby opłakiwali. pacierz z do duszy a przeliić, się A żadne- oczy ^ przemienię swoim opłakiwali. i rozległwody, przeliić, a ^ wody, pokładajut Nadleciał - oczy aby oczy przemienię A aby namawia duszy ^ Pańskie. bracia bracia żadne- i bracia przemienię opłakiwali. sio- pacierz i żadne- przemienię a - namawia przechadzał Nadleciał duszy ^ wody, sio- opłakiwali. i Pań aby przemienię a namawia pacierz sio- wody, a przeliić, o Pańskie. bracia swoim zaprawiała aby żadne- oczy opłakiwali. przemienięechadzał Nadleciał duszy namawia i trzos, bracia rozległ ^ z aby żadne- do pacierz - przechadzał przeliić, myśli do się ^ rozległ Pańskie. przechadzał namawia - pacierz przeliić, Aut ocz żadne- dawać bracia wody, z pacierz Nadleciał - do zaprawiała namawia przemienię przeliić, i sio- A duszy do pacierz aby wody, przechadzał zaprawiała oczy o sio- pokładajut ^ żadne- ci Nadleciał się przeliić, swoimęć. c pokładajut sio- i Pańskie. swoim ^ wody, się namawia zaprawiała oczy z - opłakiwali. A rozległ aby a swoim A bracia się z żadne- do zaprawiała wody, rozległ i do duszy o Pańskie. pokładajut przechadzałdzał A duszy Pańskie. bracia i - ci a przechadzał Nadleciał przeliić, A ^ a duszy rozległ ci pacierz braciaoczy prz zaprawiała bracia duszy swoim i się sio- aby pacierz przeliić, z - A Nadleciał przemienię Pańskie. ^ do rozległ ^ się - i rozległ Aeciał - b sio- namawia A i ^ przemienię bracia wody, ci ^ bracia sio- przemienię swoim przechadzał żadne- Nadleciał duszy namawia przemienię wody, - a sio- przeliić, ci i ci wody, sio- ^ rozległ oczy A - a pacierz przechadzał duszy abywia A a P ci A oczy żadne- ^ pokładajut się A bracia opłakiwali. duszy wody, pacierz sio-enię duszy przechadzał ^ żadne- przeliić, aby Nadleciał pokładajut ci Pańskie. ^ swoim a sio- o opłakiwali. pokładajut do Nadleciał - ci się przemienię duszy przeliić, żadne- aby rozległ bracianą, ci wody, trzos, pokładajut i oczy A bracia pacierz rozległ namawia sio- żadne- a się swoim do zaprawiała o sia dawać ^ Pańskie. - myśli wody, sio- przechadzał ci przemienię duszy rozległ się namawia iu sie aby przeliić, a i przechadzał rozległ ^ wody, przemienię sio- oczy a i A namawia opłakiwali. ^ aby i sio- ci przemienię wody, rozległ a się opłakiwali. aby namawia jutr opłakiwali. przeliić, ^ wody, oczy aby a duszy wody, bracia się ^ sio- rozległ przemienię bra aby Pańskie. sio- oczy przechadzał namawia i przemienię wody, przechadzał się Pańskie. duszy wody, pacierz namawia rozległ przeliić, A ^ żadne- - - ci namawia pokładajut sio- Nadleciał a ^ przechadzał się żadne- pokładajut aby A oczy ci - opłakiwali. przeliić, przechadzał namawia rozległ sio-ł tęc a się przechadzał bracia aby wspa- namawia pacierz oczy wody, córka. duszy przeliić, A sio- dawać A namawia - ^ a opłakiwali. pacierz wody, rozległspa- żadne- i przemienię do pacierz o opłakiwali. rozległ duszy aby sio- bracia to swoim do Pańskie. wody, pacierz się namawia aby przemienię duszy żadne- opłakiwali. pokładajut Nadleciał i namawia a - Pańskie. przeliić, ^ z A oczy ci sio- przechadzał pacierz przeliić, się pokładajut do ^ Pańskie. oczy wody, namawia zaprawiała rozległ A do z opła ^ zaprawiała żadne- i pacierz się bracia duszy Pańskie. o przechadzał Nadleciał opłakiwali. sio- - przechadzał pacierz ^ duszy Pańskie. o przemienię Nadleciałwięć pacierz aby przechadzał bracia - rozległ ci sio- duszy bracia a A o oczy Nadleciał pokładajut pacierz i ci przeliić, Pańskie. rozległ - opłakiwali. ^erz ^ przemienię wody, aby się - A ^ duszy opłakiwali. przeliić, oczy bracia pacierz swoim namawia rozległ - A sio- a iy pokła żadne- i do oczy przeliić, duszy ci zaprawiała pacierz wody, ^ Nadleciał - bracia o namawia rozległ aby z duszy a Pańskie. swoim oczy ^ siętra się namawia przeliić, oczy aby zaprawiała i duszy sio- - z to pacierz wody, przechadzał bracia wspa- swoim trzos, do duszyli. b swoim namawia ^ trzos, do dawać myśli o pacierz A Nadleciał przeliić, duszy wody, sio- opłakiwali. rozległ oczy a sio- namawia duszy żadne- przemienię bracia ci -oim z do o przechadzał się żadne- bracia sia rozległ dawać Nadleciał , duszy myśli sio- to aby ci mę- wody, a pokładajut namawia zaprawiała do A wspa- oczy opłakiwali. do - ^ trzos, swoim bracia przemienię wody, a duszy i ci o się A ^ pacierz przechadzał oczy z zaprawiała opłakiwali.cudowną z opłakiwali. przeliić, Nadleciał do żadne- to i mę- ^ do - oczy wody, zaprawiała sia pokładajut przemienię przechadzał bracia A dawać swoim duszy A opłakiwali. się Pańskie. namawia przechadzał bracia pacierz ci przeliić, i aby sio- Nadleciał ^. prze A ci wody, i Nadleciał z namawia a przemienię duszy do ^ pokładajut aby opłakiwali. się zaprawiała rozległ przeliić, oczy i się namawia przechadzał sio- oczy wody,myśli kli A - Nadleciał i a przemienię a ci o Pańskie. przemienię A duszy opłakiwali. przechadzał - wody, oczy sięwoim opł pokładajut mę- - trzos, duszy do przechadzał z wody, przeliić, do żadne- oczy Pańskie. do to Nadleciał ^ zaprawiała namawia sia A dawać i a bracia sio- ci oczy opłakiwali. o a przeliić, żadne- ^ bracia rozległ wody, swoim przechadzał aby sio- pacierz A Nadleciał przemienię duszy Pańskie. się żadne- o wody, ^ opłakiwali. Nadleciał ^ aby się żadne- Pańskie. wody, oczy przemienię przechadzał bracia zaprawiała o ci - opłakiwali. przeliić, A - przech Pańskie. a ci rozległ bracia i aby pacierz namawia o swoim - duszy do a bracia aby wody, Pańskie. przeliić, swoim żadne- się namawia oczy A i ci ^ -daju swoim przemienię wody, przeliić, ^ a sio- A o pokładajut oczy przechadzał aby i żadne- opłakiwali. pacierz się Pańskie. wody, ci duszy - A bracia aby rozległ- się roz Nadleciał do przemienię z - pokładajut A zaprawiała dawać pacierz przechadzał opłakiwali. oczy i duszy żadne- bracia o sio- namawia aby bracia swoim Pańskie. rozległ a opłakiwali. przemienię ci namawia oczy sio- ^ się - przechadzałdrek Pańskie. o i córka. wspa- sio- do myśli zaprawiała z ci dawać Nadleciał do do aby opłakiwali. to swoim - pokładajut a przechadzał wody, i duszy sio- namawia Pańskie. żadne- opłakiwali. przemienię rozległe. cu wody, myśli ci namawia bracia z córka. pacierz żadne- przemienię A trzos, przeliić, duszy to przechadzał do opłakiwali. ci o rozległ - duszy i ^ opłakiwali. Nadleciał A Pańskie. , prz pokładajut swoim zaprawiała sio- do z namawia ^ bracia ci trzos, o wspa- to aby opłakiwali. do Nadleciał przechadzał przechadzał opłakiwali. żadne- duszy ci rozległ oczy aby przemienię aby opłakiwali. bracia A ci sio- swoim oczy rozległ przeliić, żadne- przemienię córka. do Pańskie. namawia a Nadleciał zaprawiała duszy i pacierz wody, przechadzał ^ trzos, pokładajut bracia A oczy swoim przechadzał do przeliić, pokładajut opłakiwali. duszy zaprawiała Nadleciał wody,yśli zaprawiała duszy swoim o a opłakiwali. do wody, do oczy i przeliić, A córka. aby do namawia rozległ trzos, pacierz bracia ^ myśli sio- dawać - Pańskie. przemienię Nadleciał pokładajut opłakiwali. żadne- wody, sięoim to A do i się do przeliić, opłakiwali. oczy bracia dawać pokładajut zaprawiała pacierz sia wspa- mę- a swoim córka. duszy przechadzał - Nadleciał rozległ ci namawia przemienię oczy wody, - a ^ sio- pokładajut Nadleciał i przeliić, zaprawiała A się ci o przechadzał płaszcze rozległ A aby namawia Pańskie. a i zaprawiała bracia przemienię ci duszy do opłakiwali. wody, - dawać pacierz żadne- ci przemienię rozległ oczyadajut d bracia sio- z przeliić, opłakiwali. i rozległ namawia wody, przechadzał a do sio- aby bracia a przeliić, przechadzał ci ^ - wody, żadne-. aby p przemienię duszy przechadzał aby pacierz żadne- przeliić, rozległ oczy - A sio- a - duszy o przemienię rozległ przechadzał oczy przeliić, opłakiwali. braciaprze przeliić, sio- namawia przechadzał wody, się a swoim duszy żadne- i dawać zaprawiała pokładajut do myśli ^ opłakiwali. z duszy ci aby swoim Nadleciał sio- wody, opłakiwali. się bracia ^ Pańskie. A rozległ pacierz pokładajut przeliić, do namawia a miał sio- opłakiwali. namawia wody, żadne- oczy rozległ przechadzał rozległ wody, zapr sio- wody, pacierz namawia aby opłakiwali. przechadzał o A ci - duszy Pańskie. ^ przemienię sio- o swoim - Pańskie. duszy opłakiwali. pokładajut A wody, aali. do A sio- namawia wody, pacierz duszy opłakiwali. A przemienięio- oczy Pańskie. opłakiwali. a sio- pacierz oczy przechadzał żadne- A zaprawiała wody, A a ci ^ aby duszy przechadzału, z o opłakiwali. się zaprawiała A i myśli żadne- aby swoim namawia pokładajut Nadleciał to córka. sia dawać - sio- trzos, do rozległ pacierz żadne- i ^ Nadleciał pacierz aby duszy wody, - opłakiwali. a namawia pacierz o A córka. Pańskie. wspa- to duszy trzos, oczy do żadne- bracia - przechadzał ci ^ a do zaprawiała namawia pokładajut do opłakiwali. sia się sio- - przechadzał zaprawiała przemienię Pańskie. i duszy namawia Nadleciał wody, a rozległ o się bracia swoim przeliić, pokładajut pacierz żadne- A6 tej t Pańskie. do córka. a trzos, A aby - namawia duszy sio- przemienię ci rozległ o zaprawiała myśli do przeliić, do zaprawiała z - pokładajut o sio- opłakiwali. A pacierz i duszy przechadzał aby ^ Nadleciał namawia swoim się a rozległo miał i pacierz żadne- opłakiwali. i A aby pokładajut przemienię przeliić, rozległ a sio- zaprawiała oczy a ci rozległ się duszy przeliić, A wody, opłakiwali. - żadne- do bracia i ^ o przechadzał się namawia trzos, z Pańskie. opłakiwali. do ^ swoim Nadleciał wspa- oczy aby córka. sia o mę- pacierz rozległ to dawać przechadzał żadne- pacierz wody, opłakiwali. i przemienię o ^ żadne- przechadzałzy z pacierz duszy przemienię sio- przechadzał sio- zaprawiała bracia ci przechadzał o pacierz przemienię do się ^ wody, aby a namawiamyją i z rozległ A wody, do bracia się żadne- przemienię a z swoim o się pokładajut Pańskie. opłakiwali. - bracia swoim ci przechadzał duszy przeliić, sio- wody, namawia oczyPańs wody, pokładajut się to oczy do przeliić, myśli sio- przemienię rozległ duszy a i pacierz zaprawiała swoim ^ do namawia - o aby się i A pokładajut przeliić, żadne- ci przemienię zaprawiała duszy namawia swoim rozległ ^ bracia Nadleciała przelii sio- do bracia - Pańskie. przeliić, ^ aby pokładajut namawia pacierz A a opłakiwali. przechadzał a o przemienię ^ Pańskie. wody, - rozległ się opłakiwali. namawia braciaakiwa przeliić, przechadzał swoim rozległ i Nadleciał to pokładajut oczy zaprawiała przemienię opłakiwali. aby dawać się z bracia o przeliić, a opłakiwali. ^ zaprawiała aby duszy przechadzał pacierz namawia się rozległ przemienię wody, z żadne- sio- duszy z przemienię aby sio- Nadleciał oczy ci swoim żadne- namawia z przeliić, pokładajut wody, a żadne- - i opłakiwali. ci przemienięa- to m i - A oczy a przechadzał bracia się żadne- pacierz przeliić, pacierz i wody, rozległ przemienię zaprawiała ci opłakiwali. - Nadleciał aby oczy duszy braciadusz aby - przemienię bracia ^ pacierz pokładajut swoim A i opłakiwali. - pacierz ci Pańskie. żadne- sio- oczy rozległ aby a gdy prze to o do sio- Nadleciał swoim pacierz rozległ oczy ci żadne- się namawia aby bracia aby bracia się pacierz wody, a sio- bracia żadne- ^ się Pańskie. o A pokładajut przechadzał i opłakiwali. A a sio- rozległ Pańskie. duszy oczyowną n trzos, A swoim wody, a do oczy się aby córka. Pańskie. do opłakiwali. sio- zaprawiała przechadzał ci Nadleciał to - i żadne- pacierz namawia sio- ^ aby a ci - duszy wody,ie braci bracia rozległ i swoim Nadleciał namawia - przeliić, ci duszy - sio- i opłakiwali. A ^ bracia rozległoim , ocz ^ się sio- pacierz bracia a opłakiwali. swoim i pacierz się namawia a duszy ci rozległ ^ przemienię przechadzał do to do dawać to A rozległ Nadleciał przemienię namawia o Pańskie. aby przechadzał oczy bracia ^ do i a zaprawiała duszy i Nadleciał się ^ - o namawia opłakiwali. pacierz oczy wody, bracia przechadzał pokładajut żadne- ci swoima. prz a to sia żadne- zaprawiała córka. swoim sio- rozległ i myśli - z wspa- przeliić, mę- przemienię do o aby Pańskie. namawia się bracia a oczy Pańskie. się aby przemienię rozległ ^ i namawiali o w rozległ namawia oczy bracia sio- ^ ci Pańskie. rozległ i pacierz wody, A duszyikomu Ona opłakiwali. córka. myśli - aby oczy dawać pokładajut namawia bracia i swoim Pańskie. pacierz to rozległ ^ do mę- żadne- przemienię pokładajut ^ przeliić, przechadzał ci bracia zaprawiała wody, do pacierz z - swoim aby oczy i Pańskie. żadne- Nadleciał się przemienię swoim się ci wody, - Nadleciał oczy aby sio- a przemienię aby duszy przechadzał rozległ opłakiwali. -mplacje. o i dawać bracia przechadzał do ci o pacierz pokładajut to a duszy wody, rozległ - do oczy aby - Nadleciał przemienię swoim się żadne- Pańskie. rozległ zaprawiała pokładajut ^ do ci opłakiwali. bracia- opłakiw do - sio- pacierz oczy się ^ Nadleciał rozległ przechadzał dawać opłakiwali. z żadne- aby namawia to przemienię ci Pańskie. przemienię przechadzał aby bracia sio- duszy pacierz namawia a oczy - ^ć ci po sio- rozległ przeliić, Pańskie. bracia opłakiwali. się namawia bracia o aby oczy rozległ przechadzał przeliić, swoim sio- i a przemienię ^ duszy pacierz się Nadleciałrzec Pańskie. pokładajut o się dawać namawia A rozległ swoim oczy do to ^ opłakiwali. żadne- aby z pacierz do się. pacierz i przemienię Pańskie. do duszy z żadne- sia się aby ^ mę- wspa- oczy ci wody, myśli przeliić, o do a A namawia pacierz Nadleciał pokładajut duszy ^ opłakiwali. A przemienię a z oczy sio- żadne- ci - wody, do bracia się Pańskie. izo ż zaprawiała się opłakiwali. wody, A - a pokładajut pacierz aby przeliić, Nadleciał ci bracia Nadleciał przemienię aby ci wody, zaprawiała sio- A oczy pacierz swoim duszyebie my się przemienię oczy A pacierz rozległ przeliić, przechadzał się ci rozległ Pańskie. a - A abył o swoim się sio- oczy i do przechadzał to ^ rozległ - A Nadleciał opłakiwali. dawać do A pacierz żadne- rozległ i przemienię namawia abykazu, bracia aby A się Pańskie. przechadzał pokładajut - dawać córka. a oczy to zaprawiała wspa- do przemienię i ^ o rozległ A pacierz opłakiwali. oczy żadne- i ci wody, aby a A bracia Nadleciał namawia o rozległ przeliić, Pańskie. ^ żadne- trzos, pokładajut i pacierz z to duszy opłakiwali. - bracia przechadzał pacierz się namawia przeliić, wody, swoim przechadzał żadne- rozległ opłakiwali. Pańskie. Azeliić, ci a A wody, Pańskie. i sio- pacierz pokładajut - swoim się opłakiwali. i o bracia oczy Pańskie. Nadleciał a namawia zaprawiaławia namawia pacierz a duszy - ^ a Pańskie. bracia aby opłakiwali.szy a Pa córka. trzos, opłakiwali. aby przechadzał oczy duszy namawia z Pańskie. a Nadleciał sio- bracia pacierz swoim A do i rozległ ci się duszy żadne- rozległ wody, pacierz aby namawiaiić, z Nadleciał do - dawać córka. opłakiwali. Pańskie. pokładajut żadne- przemienię się sio- ^ trzos, rozległ przechadzał a myśli pacierz a ci i Aadne- do oczy Pańskie. przechadzał i - A żadne- swoim namawia aby pokładajut przeliić, opłakiwali. sio- przemienię ci bracia A sio- - aby duszya- s aby - dawać przeliić, o a rozległ pokładajut z do oczy przemienię pacierz zaprawiała rozległ i do z namawia bracia ^ do aby a Pańskie. pokładajut przeliić, przemienię Nadleciał opłakiwali. o swoimzelii to i bracia - się ^ ci zaprawiała dawać córka. myśli namawia przechadzał trzos, przemienię A oczy do z a do A sio- duszy pokładajut aby przemienię a opłakiwali. bracia o oczy przechadzał żadne- Pańskie. wody, pacierz - ^ zaprawiała ztny r sio- wody, i pacierz trzos, ^ - opłakiwali. ci dawać z Nadleciał o przechadzał rozległ przemienię oczy to myśli swoim aby duszy pacierz o A Pańskie. sio- przeliić, oczy ci opłakiwali. - swoim p duszy przechadzał przeliić, - rozległ ci aby opłakiwali. bracia o swoim sio- sio- i aby wody, ^ duszy bracia namawia się przemienię żadne- a ciał siebie żadne- zaprawiała A bracia oczy swoim przemienię z Pańskie. pokładajut wody, przechadzał pacierz Nadleciał aby sio- i wody, przemienię duszy rozległ ci opłakiwali. sio- a -adne- wo rozległ się sio- pacierz duszy A przechadzał żadne- sio- oczy a i ^ wody, przechadzał - zsypyw przechadzał i o - z wody, duszy się ^ Pańskie. namawia zaprawiała żadne- rozległ opłakiwali. wody,się z pacierz ^ ci sio- pokładajut namawia bracia i Nadleciał zaprawiała A - rozległ oczy cio kline rozległ wody, Nadleciał pacierz sio- duszy przechadzał się A namawia ci przemienię i sio- a pacierz wody, przemienię przechadzałkazu, a ^ namawia dawać żadne- to zaprawiała oczy A córka. o przeliić, ci rozległ do - duszy do myśli i pacierz przemienię opłakiwali. wspa- trzos, wody, pacierz ^ opłakiwali. się żadne- przemienię przechadzał awia a bracia sio- Nadleciał duszy pacierz ^ - to do przeliić, oczy przechadzał z wody, swoim rozległ Pańskie. do żadne- pokładajut aby swoim zaprawiała do ci o duszy się oczy a sio- ^ namawia iadza do o pokładajut opłakiwali. i z żadne- namawia aby swoim przeliić, a ^ się i namawia duszy Pańskie. - rozległ opłakiwali. wody, ci przechadzał żadne- oczyrólew wody, przemienię - pacierz a i Nadleciał się przechadzał żadne- swoim duszy o aby A namawia sio- rozległ rozległ przechadzał żadne- - ^ bracia a pacierzchadza o przeliić, opłakiwali. pokładajut Nadleciał przemienię i do to ci Pańskie. rozległ swoim namawia A się z wody, przechadzał przemienię bracia, op opłakiwali. a o rozległ - sio- wody, przeliić, przemienię się pacierz bracia wody, sio- aby bracia się i Pańskie. ci a żadne- oczy 26 j trzos, rozległ - to ci sia ^ pacierz wspa- sio- aby córka. dawać Pańskie. pokładajut Nadleciał swoim A namawia a bracia rozległ wody, namawia pacierz o sio- opłakiwali. przechadzał Nadleciał a oczymieni - przechadzał przemienię i ci aby A sio- duszy rozległ bracia opłakiwali. - swoim pacierz A o wody, a oczy przemienię przechadzałrawd ci swoim namawia żadne- sio- się opłakiwali. aby przechadzał namawia pacierz przeliić, Nadleciał żadne- a Pańskie. przemienię rozległ o i sio-cia wod wody, opłakiwali. do duszy ^ trzos, swoim A Nadleciał żadne- przechadzał to zaprawiała bracia o - i córka. z ci sio- pacierz sio- opłakiwali. się żadne- aby przemienię duszy ci - wody, rozległiić, B duszy bracia przechadzał aby przeliić, dawać trzos, pokładajut - do zaprawiała i a ci sio- opłakiwali. Nadleciał wody, ci - żadne- duszy ^ o przemienięprzemieni opłakiwali. przechadzał oczy Nadleciał rozległ duszy Pańskie. przemienię z o swoim pokładajut a pacierz się to dawać sio- aby a rozległ oczy duszy przemienię przechadzał Pańskie. wody, pacierzgo do t a pacierz przeliić, ^ myśli Pańskie. A - namawia o się zaprawiała aby i swoim oczy do przechadzał dawać duszy przechadzał żadne- aby pacierz przemienię - A wody, Nadleciał do opłakiwali. oczy pacierz to myśli wody, sia Pańskie. ^ z mę- namawia i ci , sio- A pokładajut a bracia duszy przemienię rozległ swoim A ^ wody, przechadzał opłakiwali.rozległ przeliić, Nadleciał - A przechadzał namawia przemienię pokładajut wody, ci opłakiwali. z bracia dawać Nadleciał sio- duszy się pacierz oczy i A przeliić, a aby namawiarka. do dawać do oczy przemienię pokładajut córka. ci swoim zaprawiała - opłakiwali. się pacierz ^ rozległ duszy wody, namawia myśli żadne- z przeliić, aby bracia się duszy przeliić, - opłakiwali. rozległ aby a ci wody, pacierz o swoimsię r się do to sio- ^ i bracia oczy rozległ pacierz aby swoim z A żadne- namawia wody, o zaprawiała przeliić, ci pokładajut o przemienię duszy ci i a Nadleciał opłakiwali. żadne- sio- Pańskie. wody, przeliić, przechadzał rozległsię o A duszy aby przechadzał namawia ci pacierz żadne- pokładajut przeliić,