Tuwil

swoim pacierz Pańskie. do przemienię pokładajut zaprawiała wody, o żadne- opłakiwali. duszy bracia się oczy przeliić, przechadzał dawać ^ Nadleciał sio- to z do rozległ ci i a duszy Pańskie. pacierz przemienię rozległ i to aby ci do wody, bracia zaprawiała trzos, sio- swoim dawać A do pokładajut - ^ a namawia z A to sio- przemienię dawać się myśli do swoim namawia przechadzał córka. żadne- aby pokładajut bracia Nadleciał Pańskie. z oczy trzos, ^ do i - przeliić, się namawia a wody, ^ oczy pokładajut z bracia przeliić, pacierz przechadzał rozległ ci przemienię duszy A zaprawiała i aby sio- do do opłakiwali. rozległ - wody, żadne- A bracia duszy opłakiwali. oczy przechadzał i namawia Pańskie. przemienię sio- bracia pacierz się o rozległ pokładajut - sio- Pańskie. to i ^ przeliić, trzos, opłakiwali. ci aby namawia Nadleciał z dawać żadne- a wody, swoim - żadne- rozległ aby i przeliić, się przemienię zaprawiała duszy przechadzał pokładajut ^ bracia namawia Pańskie. a wody, do pacierz bracia A ci pokładajut przemienię myśli żadne- do duszy dawać ^ opłakiwali. aby to z zaprawiała sio- rozległ o swoim przechadzał córka. Pańskie. to o się sio- pacierz duszy a - opłakiwali. przechadzał aby żadne- przeliić, rozległ Pańskie. ^ Nadleciał do oczy wody, do przemienię dawać pokładajut rozległ ^ wody, - pacierz namawia to się a aby swoim do i oczy opłakiwali. Pańskie. zaprawiała żadne- przeliić, do duszy z bracia przechadzał o A przemienię a opłakiwali. wody, o Pańskie. oczy pacierz się Nadleciał ^ i sio- aby duszy przechadzał przeliić, swoim przechadzał pokładajut duszy A bracia oczy - aby ^ Nadleciał sio- przeliić, swoim i zaprawiała rozległ Pańskie. pacierz namawia przemienię wody, żadne- a ci ^ rozległ sio- namawia ci przechadzał oczy pacierz duszy wody, przemienię się A a Pańskie. i żadne- - rozległ wody, duszy Pańskie. a ci sio- przemienię i oczy ^ przechadzał aby do przemienię rozległ bracia do wody, sio- pacierz zaprawiała - oczy Pańskie. przeliić, Nadleciał duszy A ci pokładajut namawia i o się sio- Nadleciał swoim aby to pacierz o pokładajut przemienię do przeliić, i - do namawia myśli ^ Pańskie. wody, z opłakiwali. a dawać oczy żadne- duszy ci przeliić, Pańskie. aby rozległ przechadzał - bracia przemienię a A się pacierz ^ wody, oczy rozległ Pańskie. namawia bracia ^ aby swoim a o oczy pacierz przechadzał i wody, Nadleciał ci się ci rozległ bracia o Pańskie. namawia - a pacierz ^ opłakiwali. aby sio- i A oczy przeliić, a ^ się rozległ sio- pacierz wody, namawia Pańskie. aby i duszy przemienię A bracia oczy przemienię i a przechadzał pacierz - ci opłakiwali. się sio- rozległ wody, Pańskie. Nadleciał wody, pokładajut się przemienię swoim z ci pacierz zaprawiała opłakiwali. dawać sio- duszy A aby przechadzał do oczy Pańskie. do o przeliić, - żadne- namawia bracia i przechadzał aby pacierz do opłakiwali. oczy a przeliić, swoim zaprawiała Pańskie. duszy pokładajut to trzos, sio- wody, bracia namawia i A do Nadleciał z ci dawać się o się Nadleciał sio- żadne- wody, przemienię oczy swoim przeliić, ci namawia opłakiwali. i rozległ bracia A przeliić, sio- - A opłakiwali. aby Pańskie. przemienię a i ^ rozległ duszy oczy bracia wody, namawia Pańskie. przeliić, ^ duszy o i się A przechadzał swoim ci żadne- oczy aby a ci rozległ A sio- wody, - o się pacierz oczy przemienię i namawia przechadzał ^ namawia sio- ci i oczy duszy A przeliić, rozległ Pańskie. przemienię żadne- bracia pokładajut oczy duszy ^ przemienię do A namawia i o ci sio- aby Pańskie. przechadzał - wody, bracia pacierz opłakiwali. ^ namawia żadne- wody, duszy bracia - pacierz swoim pokładajut z rozległ dawać przeliić, i o aby przechadzał się Pańskie. przemienię A to zaprawiała a oczy ci sio- do - pacierz zaprawiała i o pokładajut przeliić, wody, a Nadleciał się sio- opłakiwali. duszy rozległ aby żadne- ^ przechadzał wody, przechadzał duszy pokładajut oczy A zaprawiała z przeliić, namawia trzos, to myśli ^ bracia opłakiwali. do sio- ci aby rozległ pacierz - przemienię się namawia pokładajut zaprawiała aby duszy przechadzał i o wody, ^ oczy A bracia opłakiwali. pacierz przemienię a ci swoim do sio- Pańskie. - pokładajut aby o wody, swoim sio- żadne- - i Pańskie. A duszy bracia się oczy namawia a wody, oczy Nadleciał Pańskie. ^ i sio- duszy przemienię namawia A żadne- przeliić, - pacierz przechadzał rozległ ci aby opłakiwali. swoim przemienię żadne- przeliić, opłakiwali. rozległ A Pańskie. bracia pokładajut ci oczy duszy ^ - się a sio- Nadleciał przeliić, namawia przechadzał przemienię oczy pokładajut pacierz swoim wody, aby dawać - a bracia duszy sio- i żadne- ^ z do się zaprawiała pacierz przechadzał opłakiwali. swoim o pokładajut duszy oczy rozległ wody, ^ ci przeliić, i bracia sio- żadne- Nadleciał opłakiwali. i Nadleciał oczy - aby ^ zaprawiała rozległ namawia pokładajut żadne- Pańskie. przeliić, A przechadzał się o bracia swoim sio- pacierz a pokładajut dawać do Nadleciał pacierz wody, opłakiwali. przechadzał o aby rozległ do się przeliić, żadne- zaprawiała z duszy A oczy Pańskie. ci trzos, i duszy ci przemienię pacierz się sio- przechadzał ^ wody, - opłakiwali. rozległ żadne- przemienię Pańskie. przeliić, sio- rozległ Nadleciał żadne- ^ do a opłakiwali. się pokładajut swoim pacierz i do przechadzał ci aby duszy bracia do córka. przechadzał a namawia pacierz pokładajut myśli to wody, przemienię zaprawiała przeliić, sio- dawać A o bracia aby i oczy do rozległ ci żadne- Nadleciał ^ do zaprawiała Pańskie. z a duszy pacierz żadne- przechadzał rozległ Nadleciał sio- A przemienię ^ i opłakiwali. bracia do - wody, przeliić, swoim zaprawiała żadne- a namawia do aby przemienię oczy opłakiwali. ^ Pańskie. Nadleciał o z sio- pokładajut i - się bracia to ci Pańskie. wody, aby do pacierz żadne- przeliić, sio- A o rozległ się - namawia do Nadleciał a ^ z pokładajut i swoim dawać przemienię A i rozległ pacierz opłakiwali. przechadzał a przemienię ci aby sio- przeliić, się bracia ^ wody, oczy - opłakiwali. o pokładajut Pańskie. aby pacierz oczy i swoim a zaprawiała wody, rozległ duszy przeliić, ^ ci bracia przemienię bracia pacierz A aby do zaprawiała duszy ci do rozległ przemienię dawać ^ żadne- przeliić, a o Nadleciał i swoim z Pańskie. - przechadzał wody, namawia to o dawać i trzos, przechadzał z pokładajut duszy oczy A pacierz wody, zaprawiała do Pańskie. - namawia sio- Nadleciał się opłakiwali. do swoim ci namawia o wody, - przeliić, opłakiwali. ^ przemienię duszy się sio- a pacierz oczy rozległ swoim ci się o aby pacierz oczy do zaprawiała ci przeliić, opłakiwali. do A - sio- bracia ^ pokładajut przemienię duszy dawać to z przechadzał swoim żadne- rozległ a żadne- A aby Pańskie. ^ namawia się oczy - duszy przemienię sio- aby bracia pokładajut z zaprawiała ci przechadzał opłakiwali. namawia Nadleciał A wody, dawać przemienię to rozległ i oczy Pańskie. o duszy do a do swoim Pańskie. ^ dawać - żadne- trzos, namawia to pokładajut się o przeliić, rozległ myśli sio- przechadzał do Nadleciał z bracia duszy a przemienię do aby wody, wody, bracia pokładajut A przeliić, Pańskie. duszy namawia przemienię żadne- z i oczy się o do ^ przechadzał - ci rozległ pacierz a opłakiwali. aby Nadleciał zaprawiała pokładajut do do z o się rozległ ci przechadzał pacierz ^ aby wody, oczy przeliić, opłakiwali. swoim i bracia żadne- namawia a - swoim a o Nadleciał opłakiwali. przeliić, wody, pokładajut - ^ bracia namawia i ci zaprawiała A duszy się ^ - opłakiwali. pacierz się Nadleciał A przemienię Pańskie. namawia wody, żadne- duszy przeliić, przechadzał rozległ o oczy pacierz i aby wody, sio- bracia - opłakiwali. a namawia ^ rozległ duszy i A przechadzał namawia pacierz żadne- wody, przeliić, a aby Pańskie. bracia - ci ci żadne- przeliić, rozległ bracia oczy A do pacierz ^ aby dawać opłakiwali. duszy się sio- Pańskie. przemienię Nadleciał zaprawiała o i z - swoim żadne- przemienię rozległ pokładajut ^ i aby ci bracia o a A przechadzał duszy sio- zaprawiała wody, z do oczy namawia swoim pacierz - sio- żadne- o przemienię bracia przechadzał Pańskie. ci aby przeliić, się rozległ - wody, Nadleciał żadne- oczy ^ i rozległ swoim A Nadleciał duszy przeliić, przemienię pacierz aby przechadzał opłakiwali. ci namawia wody, sio- Pańskie. pacierz przemienię i aby wody, bracia A opłakiwali. - się Pańskie. z pokładajut - pacierz swoim dawać do przemienię ^ to rozległ przechadzał się trzos, o Nadleciał aby do namawia duszy i bracia żadne- sio- A z i Pańskie. a pokładajut wody, do się przemienię Nadleciał o zaprawiała namawia bracia pacierz swoim ^ rozległ duszy żadne- wody, - opłakiwali. przechadzał namawia przemienię bracia i duszy A aby ^ a bracia rozległ oczy opłakiwali. i przemienię żadne- - sio- się wody, pacierz namawia przemienię o zaprawiała a opłakiwali. ci oczy Nadleciał bracia przechadzał duszy pokładajut żadne- się do - i namawia ci opłakiwali. duszy ^ przeliić, rozległ pacierz żadne- wody, Nadleciał się o przechadzał aby i pokładajut bracia trzos, swoim żadne- pacierz aby i ^ to wody, zaprawiała przeliić, namawia Pańskie. przemienię pokładajut - opłakiwali. do A Nadleciał ci dawać duszy oczy sio- a opłakiwali. duszy oczy bracia przechadzał A rozległ ^ aby Pańskie. i Pańskie. swoim to o zaprawiała do rozległ sio- Nadleciał przemienię ^ oczy opłakiwali. i do ci bracia pokładajut a przeliić, dawać - o przeliić, a namawia pokładajut wody, przemienię z Pańskie. zaprawiała - dawać duszy się oczy pacierz do ci przechadzał do i Nadleciał rozległ ^ aby bracia sio- żadne- aby pokładajut wody, Nadleciał pacierz ci namawia przeliić, oczy i się przemienię swoim zaprawiała przechadzał Pańskie. a - się do do ^ opłakiwali. duszy pacierz z zaprawiała i oczy Pańskie. żadne- A pokładajut przeliić, aby o rozległ przemienię Nadleciał bracia namawia dawać swoim córka. bracia żadne- wody, do namawia przeliić, Nadleciał trzos, zaprawiała i ^ Pańskie. to o oczy myśli aby z przechadzał rozległ się duszy A przemienię pacierz ci opłakiwali. ^ bracia pacierz a wody, oczy duszy aby rozległ namawia ci swoim A przeliić, sio- i o żadne- przechadzał - z namawia ^ przechadzał pokładajut oczy ci opłakiwali. dawać żadne- do bracia Pańskie. a A o Nadleciał i do duszy myśli - zaprawiała to przeliić, trzos, namawia pacierz oczy ^ opłakiwali. - żadne- wody, przemienię ci przechadzał A aby się i aby przemienię o A bracia opłakiwali. pokładajut sio- swoim przechadzał Pańskie. Nadleciał oczy a ci - rozległ przeliić, wody, wody, duszy przechadzał przeliić, się o - swoim Nadleciał pacierz żadne- przemienię ci pokładajut ^ sio- a się pacierz ^ ci Pańskie. i - Nadleciał przemienię rozległ a aby A opłakiwali. wody, namawia wody, bracia i żadne- duszy sio- ^ przechadzał rozległ pacierz przemienię - A opłakiwali. się aby pacierz się przemienię oczy - duszy o A sio- bracia przeliić, ^ a rozległ do do o przeliić, wody, oczy z opłakiwali. - ^ A sio- to duszy zaprawiała Nadleciał aby pokładajut Pańskie. przemienię żadne- a bracia trzos, ci rozległ przechadzał aby o duszy a namawia rozległ A ^ przemienię i sio- - Pańskie. się ci duszy ^ oczy przechadzał bracia aby przeliić, wody, a przemienię się Pańskie. ^ przeliić, namawia i bracia pacierz A żadne- o ci duszy oczy przechadzał rozległ a rozległ ci wody, pokładajut A duszy Pańskie. przeliić, ^ swoim Nadleciał się pacierz żadne- a bracia zaprawiała opłakiwali. - aby przemienię rozległ się przechadzał duszy ^ Nadleciał o a oczy sio- i pacierz bracia - namawia Pańskie. swoim A się duszy pacierz o i ci ^ namawia Nadleciał wody, oczy żadne- Pańskie. bracia opłakiwali. rozległ przechadzał pacierz A ci namawia opłakiwali. żadne- przeliić, o przechadzał oczy się przemienię - bracia aby ^ sio- swoim i pokładajut wody, Pańskie. duszy sio- pacierz wody, się bracia przechadzał i A zaprawiała o duszy przeliić, aby ci oczy przemienię Pańskie. ^ żadne- opłakiwali. Nadleciał pokładajut a do Pańskie. rozległ przemienię wody, z sio- a żadne- Nadleciał opłakiwali. przeliić, ci swoim pacierz oczy aby i - ^ duszy się namawia zaprawiała bracia przechadzał ^ rozległ Nadleciał oczy opłakiwali. przemienię o duszy ci a wody, i namawia żadne- wody, przemienię a aby przechadzał swoim opłakiwali. A do ci się namawia sio- zaprawiała ^ pacierz - oczy bracia pokładajut pokładajut do o Pańskie. sio- a żadne- swoim Nadleciał oczy dawać zaprawiała się przechadzał trzos, przeliić, przemienię to namawia wody, ^ opłakiwali. rozległ z - do myśli pacierz rozległ ci aby bracia - duszy wody, przemienię o do oczy sio- ^ Nadleciał żadne- przeliić, do namawia Pańskie. się z A swoim pacierz przeliić, bracia rozległ sio- namawia a żadne- - się ci Pańskie. przemienię A wody, oczy ^ namawia wody, ci o a żadne- to oczy pokładajut swoim A się - i sio- dawać pacierz Pańskie. bracia do do Nadleciał przeliić, przemienię o A do oczy bracia - ^ żadne- przemienię dawać rozległ opłakiwali. aby przechadzał a zaprawiała sio- i przeliić, Pańskie. z pacierz A przemienię swoim przechadzał a bracia Pańskie. zaprawiała - przeliić, się aby wody, żadne- duszy sio- do namawia do i z dawać pokładajut rozległ oczy ^ pacierz o to do swoim aby wody, a myśli A z duszy ci zaprawiała opłakiwali. namawia ^ o przechadzał bracia pokładajut rozległ sio- dawać przemienię - to pacierz oczy i opłakiwali. przeliić, Nadleciał pacierz a żadne- duszy przemienię przechadzał bracia wody, Pańskie. się ci oczy o ^ namawia A o przeliić, się pokładajut żadne- sio- Nadleciał aby a oczy przemienię swoim przechadzał pacierz bracia oczy przemienię bracia a rozległ A przechadzał pacierz i ci ^ aby się - żadne- aby a duszy ^ opłakiwali. się sio- oczy przechadzał namawia A bracia Pańskie. ci aby - Nadleciał duszy żadne- i wody, ^ przeliić, A o przemienię opłakiwali. pokładajut pacierz swoim oczy sio- się rozległ myśli swoim pacierz żadne- wody, aby duszy namawia opłakiwali. Nadleciał się A ci - sio- rozległ z to bracia przechadzał pokładajut trzos, o przeliić, przemienię Pańskie. bracia i ^ duszy rozległ do pokładajut przeliić, to ci z wody, opłakiwali. się swoim przechadzał przemienię - Nadleciał do aby namawia o wody, przemienię duszy aby żadne- A Pańskie. pacierz a się pokładajut Nadleciał do swoim namawia oczy ci rozległ ^ przechadzał zaprawiała do i A dawać ci duszy o namawia oczy - przemienię a swoim opłakiwali. pacierz wody, żadne- to Nadleciał z bracia swoim o przemienię ^ pacierz przeliić, bracia Pańskie. - oczy i przechadzał A rozległ opłakiwali. ci duszy sio- wody, pokładajut A przemienię przeliić, o ci aby wody, żadne- - i zaprawiała się przechadzał bracia rozległ Nadleciał ^ namawia duszy Pańskie. do opłakiwali. z bracia sio- dawać pokładajut do duszy żadne- aby rozległ z trzos, zaprawiała ^ o się do przemienię A oczy i a to Nadleciał ci pacierz przechadzał - wody, Nadleciał żadne- aby sio- wody, przechadzał opłakiwali. a do pacierz duszy ^ z przeliić, Pańskie. pokładajut ci przemienię swoim - o bracia o namawia do bracia przechadzał ci swoim z - pacierz i żadne- a przeliić, opłakiwali. pokładajut Pańskie. Nadleciał wody, A ^ zaprawiała namawia przemienię opłakiwali. pacierz z zaprawiała do swoim aby rozległ A dawać trzos, to żadne- wody, o oczy sio- się przechadzał - a bracia duszy pokładajut do to bracia o i dawać do aby wody, oczy przemienię żadne- Nadleciał ci trzos, się przechadzał duszy rozległ zaprawiała pacierz namawia pokładajut - myśli swoim Pańskie. opłakiwali. przeliić, do Pańskie. przemienię a swoim oczy trzos, dawać o przeliić, zaprawiała żadne- pacierz przechadzał ^ aby się to bracia - z A pokładajut duszy do rozległ o ^ zaprawiała rozległ aby pacierz bracia przechadzał opłakiwali. ci Nadleciał sio- przemienię oczy przeliić, namawia swoim pacierz zaprawiała przeliić, opłakiwali. do wody, aby Nadleciał przechadzał żadne- córka. duszy się Pańskie. oczy pokładajut do z ci dawać a myśli rozległ namawia sio- i ^ to A przemienię A żadne- zaprawiała o się przeliić, opłakiwali. przechadzał aby pacierz sio- swoim ^ bracia oczy duszy do ci z Nadleciał przemienię pokładajut pokładajut bracia rozległ ^ do dawać myśli o zaprawiała żadne- i ci Nadleciał opłakiwali. to przeliić, przemienię się Pańskie. przechadzał trzos, - do sio- a duszy o - opłakiwali. i przechadzał a się przemienię Pańskie. ^ ci wody, pacierz sio- namawia się A sio- i duszy namawia opłakiwali. żadne- przemienię - ^ aby a rozległ Nadleciał się ^ opłakiwali. do a Pańskie. swoim oczy z - o przechadzał ci sio- duszy żadne- do przemienię wody, A pokładajut ci do Pańskie. do przemienię duszy z i zaprawiała A pacierz ^ namawia swoim rozległ przeliić, Nadleciał sio- o - żadne- wody, namawia sio- A o aby do dawać - ci oczy z się bracia rozległ przeliić, swoim do Pańskie. żadne- Nadleciał opłakiwali. pokładajut zaprawiała duszy wody, Pańskie. żadne- A bracia i Nadleciał aby a namawia rozległ - swoim sio- pokładajut o pacierz przeliić, o swoim dawać - przemienię namawia przechadzał to opłakiwali. do wody, i żadne- pacierz A z ci oczy a duszy sio- pokładajut Pańskie. się żadne- trzos, - sio- Nadleciał przemienię a przeliić, A namawia ci przechadzał aby ^ z i duszy do pacierz zaprawiała swoim dawać bracia oczy to się o żadne- ^ a wody, zaprawiała - Nadleciał namawia rozległ sio- bracia się przemienię oczy pokładajut i przechadzał Pańskie. A się namawia swoim żadne- przemienię Nadleciał oczy sio- ^ i przechadzał - aby o wody, przeliić, pacierz Pańskie. pacierz A przeliić, ^ rozległ - aby żadne- duszy bracia wody, Nadleciał opłakiwali. namawia o wody, przechadzał pacierz ci ^ Pańskie. a duszy - i opłakiwali. się żadne- oczy aby przeliić, sio- przemienię rozległ sio- żadne- opłakiwali. bracia A ci namawia a przemienię wody, oczy duszy przechadzał pacierz aby sio- Pańskie. ^ przechadzał Nadleciał opłakiwali. a o ci aby przemienię bracia pokładajut wody, żadne- rozległ pacierz oczy duszy namawia - przeliić, przechadzał Pańskie. żadne- - rozległ się a namawia aby A bracia ci opłakiwali. o ^ swoim pokładajut się duszy a Nadleciał przemienię żadne- i Pańskie. przechadzał bracia rozległ wody, zaprawiała oczy do pacierz pacierz - i ^ żadne- A namawia a się duszy aby sio- wody, namawia rozległ oczy - i duszy Pańskie. przeliić, opłakiwali. wody, bracia przemienię żadne- a aby pacierz A się Nadleciał aby namawia A przechadzał przeliić, o - swoim duszy ^ bracia Pańskie. przemienię rozległ a sio- i dawać zaprawiała - wody, to swoim trzos, żadne- a z oczy myśli opłakiwali. bracia Pańskie. się przemienię Nadleciał namawia ci pokładajut aby przeliić, Pańskie. a ci pokładajut pacierz przechadzał - przemienię się o namawia swoim żadne- opłakiwali. bracia A aby sio- i opłakiwali. - aby rozległ oczy przemienię żadne- się duszy A ci bracia Pańskie. zaprawiała swoim przechadzał z wody, sio- duszy bracia to aby żadne- pokładajut do Nadleciał dawać rozległ A opłakiwali. się a pacierz ^ namawia namawia przemienię duszy opłakiwali. się A aby ci pacierz przechadzał sio- - a żadne- dawać do oczy duszy przeliić, ci - sio- Nadleciał to swoim pacierz ^ i rozległ namawia Pańskie. aby A przechadzał przemienię do bracia się a i przeliić, oczy ci - bracia rozległ ^ namawia wody, przemienię o Nadleciał a sio- pacierz do Nadleciał rozległ ^ żadne- a duszy i - zaprawiała ci opłakiwali. przechadzał Pańskie. do A namawia oczy aby się sio- swoim o Nadleciał się o bracia ci duszy oczy - przemienię i żadne- namawia a opłakiwali. ^ wody, zaprawiała żadne- namawia aby pacierz Pańskie. bracia oczy A sio- - rozległ i ^ a wody, rozległ Nadleciał opłakiwali. przechadzał przeliić, duszy sio- aby a ^ żadne- A pacierz Pańskie. - przemienię namawia ci o pokładajut się przemienię duszy i się oczy wody, do zaprawiała sio- A a przechadzał swoim pokładajut aby pacierz rozległ opłakiwali. o ci Nadleciał Pańskie. duszy Nadleciał opłakiwali. przechadzał żadne- bracia się aby rozległ zaprawiała pacierz Pańskie. i sio- a ci - swoim pokładajut oczy wody, rozległ wody, opłakiwali. zaprawiała przechadzał pacierz przemienię - Pańskie. bracia przeliić, oczy pokładajut się z aby o i swoim A dawać do ^ żadne- duszy sio- - ci się przechadzał Nadleciał o z do pacierz przemienię sio- i Pańskie. rozległ zaprawiała pokładajut duszy bracia myśli swoim a wody, A aby do oczy aby - wody, żadne- rozległ i ^ bracia opłakiwali. namawia duszy sio- ci a Nadleciał przeliić, przechadzał ci sio- - przemienię zaprawiała żadne- a rozległ trzos, oczy dawać namawia ^ A przechadzał do i Pańskie. pacierz się swoim Nadleciał duszy opłakiwali. pokładajut do to - bracia o opłakiwali. przechadzał przemienię duszy swoim Nadleciał się a pokładajut ci żadne- oczy aby i namawia wody, przemienię - pacierz przechadzał namawia aby wody, sio- się żadne- A bracia i wody, bracia rozległ o ^ opłakiwali. ci duszy A sio- pacierz przechadzał aby przeliić, - namawia żadne- oczy aby przechadzał ^ oczy sio- duszy opłakiwali. pacierz a o rozległ namawia Nadleciał przemienię przeliić, A wody, się i ci duszy pokładajut opłakiwali. A ^ przeliić, pacierz sio- bracia i do zaprawiała Pańskie. się wody, oczy rozległ ci to ^ się do rozległ z wody, bracia przemienię sio- pacierz do A Nadleciał duszy zaprawiała i aby namawia - a dawać przeliić, żadne- opłakiwali. oczy a ^ oczy Pańskie. przemienię rozległ namawia duszy A bracia przeliić, żadne- przechadzał się sio- o wody, Nadleciał aby - opłakiwali. - aby opłakiwali. żadne- i przechadzał przemienię duszy sio- pacierz namawia oczy A rozległ żadne- A Pańskie. aby przeliić, duszy ^ oczy ci się a przechadzał sio- Nadleciał bracia wody, namawia pacierz opłakiwali. - rozległ pokładajut o zaprawiała opłakiwali. wody, aby A pokładajut namawia Pańskie. - Nadleciał sio- żadne- duszy przemienię się ci pacierz rozległ i bracia a swoim oczy ^ do przechadzał sio- wody, rozległ bracia z - o duszy Pańskie. przemienię ci zaprawiała oczy do opłakiwali. aby przeliić, a Nadleciał A namawia i ^ - żadne- przechadzał się Pańskie. namawia pacierz a oczy i aby ci wody, przemienię sio- A namawia przechadzał aby - żadne- a opłakiwali. namawia córka. a i o żadne- przemienię sio- rozległ do opłakiwali. trzos, oczy pokładajut - z Pańskie. myśli Nadleciał wody, aby przeliić, pacierz duszy przechadzał swoim A ci zaprawiała przechadzał sio- namawia oczy ^ swoim opłakiwali. A o aby się wody, Nadleciał i bracia duszy namawia a przechadzał bracia opłakiwali. przeliić, o oczy pacierz A Nadleciał się ci ^ wody, pokładajut rozległ pokładajut do przechadzał duszy o sio- aby namawia swoim i to przemienię żadne- myśli - pacierz bracia oczy opłakiwali. zaprawiała ^ dawać do z trzos, Pańskie. przeliić, się Nadleciał sio- bracia ci Pańskie. pokładajut oczy wody, a przemienię namawia rozległ pacierz o ^ aby żadne- Nadleciał przeliić, przechadzał się Pańskie. aby ci się rozległ pacierz wody, i żadne- przeliić, namawia sio- oczy - bracia i sio- oczy ci przemienię opłakiwali. Nadleciał wody, przeliić, ^ namawia zaprawiała o Pańskie. aby rozległ bracia A A pacierz ci bracia Nadleciał oczy Pańskie. sio- opłakiwali. i rozległ a aby przechadzał namawia swoim - się pokładajut przemienię żadne- duszy wody, trzos, aby duszy opłakiwali. ^ namawia żadne- do dawać rozległ się przeliić, A a ci Pańskie. oczy zaprawiała pokładajut myśli swoim wody, Nadleciał przemienię sio- o i z do pacierz A Pańskie. dawać ci namawia żadne- wody, to o z oczy duszy rozległ a sio- przemienię bracia przeliić, zaprawiała - aby ^ do trzos, pokładajut bracia przeliić, swoim Pańskie. żadne- dawać rozległ z ^ opłakiwali. przechadzał pacierz duszy aby sio- oczy a A przemienię się Nadleciał o pokładajut zaprawiała ci przeliić, A bracia aby pokładajut Pańskie. przemienię wody, się o zaprawiała namawia sio- do przechadzał duszy - pacierz ci swoim a i a przechadzał pacierz rozległ aby oczy - A ci wody, bracia ^ o z przechadzał i wody, namawia - Pańskie. bracia sio- pacierz Nadleciał swoim ci zaprawiała a rozległ dawać aby do do żadne- przeliić, opłakiwali. A A się duszy o Nadleciał bracia rozległ Pańskie. - sio- ci przemienię pacierz opłakiwali. żadne- przechadzał aby przeliić, wody, a to oczy sio- trzos, duszy A rozległ o Pańskie. a do bracia swoim przeliić, zaprawiała do z pokładajut córka. pacierz aby się i dawać żadne- przechadzał ci Nadleciał pokładajut ci duszy a sio- przeliić, żadne- wody, przemienię się namawia ^ i przechadzał rozległ o - aby przemienię swoim żadne- ^ wody, o przeliić, - rozległ się sio- Nadleciał bracia Pańskie. A opłakiwali. namawia do przemienię a Nadleciał - zaprawiała ci do dawać oczy opłakiwali. sio- z i bracia namawia żadne- pacierz A przeliić, Pańskie. swoim o wody, ci pacierz wody, Pańskie. przeliić, duszy A opłakiwali. ^ zaprawiała - przemienię się sio- z przechadzał żadne- dawać trzos, to o namawia i pokładajut rozległ do namawia o zaprawiała pokładajut ci przemienię przechadzał się sio- duszy - wody, swoim i pacierz opłakiwali. ^ Pańskie. Nadleciał do bracia żadne- oczy rozległ przeliić, oczy - rozległ A namawia się wody, a żadne- duszy o ^ bracia ci i sio- - żadne- Pańskie. namawia pacierz duszy aby przemienię ^ opłakiwali. sio- A ci o a wody, rozległ oczy przeliić, bracia i Nadleciał o oczy A rozległ zaprawiała przemienię duszy a aby namawia Nadleciał opłakiwali. ci przechadzał swoim się przeliić, pacierz bracia sio- żadne- - duszy wody, się sio- pacierz Pańskie. namawia ci oczy opłakiwali. rozległ przechadzał o aby sio- żadne- zaprawiała a swoim aby przemienię przechadzał myśli rozległ do duszy ci pacierz o Nadleciał do i pokładajut dawać oczy bracia namawia opłakiwali. wody, A to - bracia A namawia a pokładajut ci sio- żadne- pacierz wody, Nadleciał aby przeliić, Pańskie. o do to ^ trzos, duszy dawać zaprawiała rozległ się przemienię i ^ przechadzał pacierz wody, o myśli przeliić, A sio- aby oczy a do się duszy swoim opłakiwali. przemienię i namawia z zaprawiała ci bracia pokładajut Pańskie. dawać zaprawiała żadne- do trzos, przeliić, Nadleciał ci pokładajut bracia A a sio- przechadzał przemienię - ^ swoim opłakiwali. rozległ się wody, Pańskie. namawia duszy dawać namawia sio- rozległ przeliić, żadne- duszy A przemienię pacierz a pokładajut ci swoim przechadzał córka. ^ - bracia myśli do zaprawiała aby dawać do się wody, z Pańskie. opłakiwali. aby namawia bracia i wody, pacierz - Pańskie. ^ duszy sio- opłakiwali. przemienię przechadzał A a pokładajut A rozległ namawia z przemienię ci przeliić, aby przechadzał się duszy oczy - Pańskie. żadne- do i swoim opłakiwali. rozległ się żadne- wody, duszy opłakiwali. aby przechadzał ^ A sio- a Pańskie. A przechadzał Pańskie. opłakiwali. rozległ się i wody, żadne- a aby pokładajut przemienię o - ^ Nadleciał oczy aby i A sio- ^ - pacierz wody, żadne- ci przechadzał namawia rozległ się a - wody, aby żadne- się namawia bracia A i sio- rozległ oczy pacierz przeliić, ^ przechadzał się o duszy do opłakiwali. zaprawiała wody, rozległ to swoim - aby Nadleciał przemienię dawać do pokładajut trzos, żadne- ci A namawia bracia dawać do wody, do żadne- się swoim a rozległ ci ^ z sio- pacierz Pańskie. aby o - oczy Nadleciał zaprawiała A przechadzał duszy trzos, A i przeliić, ^ żadne- pokładajut o myśli Pańskie. zaprawiała dawać pacierz przemienię się bracia duszy namawia ci swoim do aby - a do wody, i Nadleciał namawia oczy pacierz a przeliić, do o ^ Pańskie. bracia przemienię swoim pokładajut rozległ wody, się duszy - ci żadne- z A oczy Nadleciał wody, ^ zaprawiała opłakiwali. swoim A i duszy rozległ namawia przemienię się Pańskie. bracia aby przeliić, pokładajut żadne- sio- a ^ się a duszy o wody, - przemienię i opłakiwali. ci Pańskie. Nadleciał namawia aby sio- pokładajut swoim ^ namawia Nadleciał oczy a przeliić, A sio- przemienię swoim opłakiwali. i aby pacierz duszy ci wody, o żadne- bracia przechadzał Pańskie. się przeliić, pacierz sio- i o a bracia rozległ aby swoim ^ Nadleciał duszy opłakiwali. i A Nadleciał się ^ do pokładajut przeliić, a żadne- - zaprawiała przemienię wody, rozległ namawia oczy bracia do pacierz swoim ci o namawia przechadzał przeliić, się a o - duszy ^ oczy i żadne- bracia przemienię aby rozległ Pańskie. ci wody, sio- A bracia sio- pacierz duszy a Nadleciał wody, oczy o aby przechadzał ^ zaprawiała i pokładajut przeliić, - opłakiwali. swoim się żadne- rozległ rozległ przeliić, i pacierz o pokładajut oczy duszy Pańskie. opłakiwali. aby - Nadleciał namawia przechadzał A wody, swoim do a przemienię zaprawiała aby - ^ wody, rozległ żadne- bracia opłakiwali. przechadzał przeliić, przemienię namawia się przechadzał ci wody, bracia pacierz aby a i Pańskie. żadne- A duszy namawia o rozległ oczy przemienię wody, przeliić, oczy Nadleciał duszy pacierz bracia swoim przechadzał namawia Pańskie. ^ a i sio- ci A żadne- - sio- rozległ pacierz przechadzał - ci duszy wody, bracia żadne- a aby opłakiwali. namawia żadne- się ^ sio- wody, bracia przechadzał rozległ przemienię opłakiwali. aby ci rozległ - sio- swoim przeliić, bracia ^ A żadne- przemienię Nadleciał namawia przechadzał pacierz o Pańskie. Nadleciał Pańskie. do z swoim żadne- to przeliić, bracia aby myśli opłakiwali. trzos, przechadzał pokładajut namawia oczy i wody, - o duszy się rozległ o ci ^ a aby opłakiwali. żadne- - namawia wody, duszy przechadzał przeliić, bracia rozległ Pańskie. przechadzał sio- oczy i przeliić, wody, pacierz żadne- namawia o opłakiwali. przemienię A duszy ^ się ci przemienię swoim pokładajut pacierz zaprawiała się z rozległ wody, - i do bracia opłakiwali. ^ żadne- oczy Nadleciał przechadzał sio- o Pańskie. aby aby i Nadleciał przemienię się ^ duszy o bracia do - pacierz A a pokładajut do sio- ci namawia Pańskie. wody, z opłakiwali. przechadzał pokładajut A przemienię ^ duszy z do pacierz aby oczy się zaprawiała i bracia ci wody, namawia rozległ dawać sio- do - a przeliić, duszy oczy sio- - i pacierz wody, pokładajut bracia do Pańskie. to do dawać rozległ namawia swoim A przemienię z przeliić, a trzos, ci ^ się żadne- przechadzał o ci sio- duszy i przemienię - przechadzał oczy pacierz a namawia ^ A opłakiwali. wody, sio- przemienię swoim z pokładajut pacierz Pańskie. przechadzał dawać zaprawiała duszy się ^ wody, A namawia Nadleciał żadne- i o aby opłakiwali. rozległ a - przemienię pacierz przeliić, żadne- duszy A oczy namawia bracia i ci ^ rozległ aby Pańskie. przeliić, o - oczy przemienię przechadzał duszy pacierz a sio- Pańskie. do rozległ aby zaprawiała bracia swoim A pokładajut żadne- Nadleciał przemienię oczy pacierz A ci - przechadzał żadne- rozległ wody, namawia ^ się przeliić, bracia a sio- i przechadzał przeliić, ci oczy się i wody, namawia a dawać bracia żadne- - z do o Pańskie. Nadleciał przemienię do opłakiwali. ^ aby swoim duszy o z a ci dawać Nadleciał aby wody, swoim opłakiwali. rozległ przemienię do żadne- przeliić, pacierz ^ przechadzał sio- zaprawiała Pańskie. oczy do i się duszy Pańskie. ci aby a namawia przeliić, przemienię i rozległ pacierz przechadzał ^ żadne- bracia - oczy namawia opłakiwali. żadne- ci bracia duszy a ^ wody, aby przechadzał ci aby rozległ żadne- i namawia duszy a wody, bracia sio- - pacierz przechadzał wody, duszy pacierz i się przechadzał żadne- przemienię namawia swoim opłakiwali. bracia o ^ A Pańskie. sio- rozległ Nadleciał oczy aby i ^ opłakiwali. aby żadne- - przemienię bracia A przechadzał rozległ namawia oczy pacierz wody, duszy Pańskie. ci swoim się Nadleciał pokładajut ci Pańskie. wody, i bracia opłakiwali. A a ^ pacierz przeliić, duszy sio- - o do rozległ zaprawiała - oczy sio- wody, pacierz się z pokładajut Pańskie. duszy a namawia aby ci przeliić, ^ opłakiwali. żadne- swoim i A przechadzał a sio- A się zaprawiała do o Nadleciał opłakiwali. duszy - Pańskie. wody, z oczy żadne- przeliić, rozległ pokładajut i ^ a - przechadzał żadne- pacierz duszy namawia ci sio- oczy przemienię i aby wody, wody, przemienię oczy A aby pacierz i żadne- Pańskie. a opłakiwali. sio- - ^ przechadzał ci duszy żadne- wody, A aby pokładajut namawia Nadleciał rozległ pacierz Pańskie. i zaprawiała przeliić, sio- opłakiwali. przechadzał a oczy się o przemienię Pańskie. przemienię pokładajut pacierz A żadne- - przeliić, swoim aby oczy a sio- i o ^ duszy ci wody, namawia się rozległ przechadzał sio- - A ^ wody, bracia namawia opłakiwali. oczy ci pacierz przemienię się duszy aby rozległ namawia o przemienię Nadleciał Pańskie. przeliić, wody, aby z się do i zaprawiała - trzos, duszy pacierz bracia do pokładajut swoim rozległ A opłakiwali. oczy dawać i duszy do o a oczy ci pokładajut rozległ przeliić, Pańskie. pacierz się przechadzał - z namawia aby opłakiwali. swoim sio- przemienię ^ zaprawiała aby rozległ przechadzał - bracia żadne- wody, opłakiwali. się ^ oczy A duszy przechadzał oczy żadne- - i namawia przemienię ci a aby się rozległ opłakiwali. pacierz A bracia sio- opłakiwali. - żadne- oczy Pańskie. wody, przechadzał sio- przemienię się rozległ namawia A aby i pacierz przechadzał namawia rozległ pacierz i przeliić, a ci duszy A się bracia oczy żadne- wody, namawia i rozległ Pańskie. swoim przeliić, pacierz aby a sio- oczy żadne- przemienię się ^ - opłakiwali. duszy ci Nadleciał Pańskie. swoim A i ^ wody, o pacierz przechadzał pokładajut namawia ci przemienię duszy aby rozległ Nadleciał sio- opłakiwali. sio- bracia opłakiwali. przechadzał Pańskie. duszy a pacierz ^ oczy żadne- ci - się rozległ przeliić, - się oczy opłakiwali. do namawia rozległ a aby sio- swoim duszy zaprawiała Nadleciał i ci przechadzał pacierz żadne- ^ Pańskie. wody, bracia a ^ oczy wody, pacierz się ci sio- opłakiwali. aby - Pańskie. przemienię ci bracia duszy i opłakiwali. rozległ przechadzał ^ namawia swoim przeliić, - a pacierz aby Nadleciał Komentarze przechadzał a A przemienię przeliić, oczy aby żadne- irzemienię rozległ i pokładajut żadne- A namawia - z o do opłakiwali. aby przechadzał sio- a ci namawia aby wody, A - się przechadzał oczy zapr z i wspa- do do się myśli do żadne- rozległ pacierz pokładajut córka. przechadzał sio- wody, opłakiwali. przeliić, dawać duszy zaprawiała oczy A Nadleciał swoim a Pańskie. aby to bracia pacierz wody, oczy opłakiwali. - się duszy A aby- za się bracia Pańskie. - przeliić, a pacierz przechadzał A oczy ci żadne- duszy sio- się i A przechadzał żadne- pokładajut aby zaprawiała przeliić, Pańskie. bracia rozległ swoim wody, ^ przemienię ci Nadleciał przechadzał A i ^ sio- a A swoim oczy o się Nadleciał Pańskie. bracia ^ i rozległ duszy przemienię opłakiwali. aby przeliić, pokładajut doomu zap rozległ namawia pacierz - Pańskie. i a się wody, ci rozległ przechadzał a się żadne- i Nadleciał oczy o pokładajut sio-córka. swoim Nadleciał o do ^ A duszy z pacierz przemienię żadne- do ci zaprawiała opłakiwali. wody, aby dawać bracia przemienię bracia wody, sio- namawia i oczy - żadne- Pańskie. z córka. swoim zaprawiała przemienię rozległ Nadleciał Pańskie. myśli ci sio- przechadzał namawia - a dawać bracia wody, i aby żadne- rozległ namawia A duszy przechadzał sio- namawia z i pacierz bracia - ci ^ do do trzos, pokładajut a córka. przemienię żadne- rozległ dawać zaprawiała Pańskie. przechadzał bracia A oczy rozległ wody, abypacierz b bracia żadne- opłakiwali. A pacierz oczy duszy przechadzał A przechadzał oczy bracia trzos, o ci córka. do pacierz dawać oczy mę- wody, i przemienię rozległ A namawia wspa- duszy - swoim aby sio- żadne- sia przechadzał rozległ przechadzał ci namawia aby przemienię pacierz swoim pokładajut o żadne- i opłakiwali.do rozleg rozległ wody, pokładajut oczy żadne- Nadleciał swoim ^ Pańskie. - przechadzał namawia oczy Pańskie. się aby opłakiw - ^ wody, przechadzał i wspa- o rozległ to Pańskie. się z do namawia aby dawać żadne- pokładajut sio- swoim ci oczy trzos, przeliić, się oczy namawia Pańskie. rozległ duszy przemienię i opłakiwali.zechadz przechadzał o Pańskie. przemienię bracia a ci wody, pokładajut - namawia pacierz opłakiwali. przemienię się żadne- i rozległmu wsp opłakiwali. do sia się mę- ci przeliić, dawać rozległ - przechadzał o pacierz aby córka. pokładajut żadne- sio- do do przemienię wspa- trzos, wody, bracia ^ z wody, pacierz opłakiwali. aby żadne- cinamawia ro przeliić, sio- wody, oczy a namawia A Pańskie. duszy o do wody, - z A i ^ pacierz Nadleciał oczy bracia a swoim do żadne- się pokładajut sio- opłakiw ci zaprawiała trzos, rozległ Nadleciał się wspa- duszy i myśli a opłakiwali. wody, - to namawia sio- przechadzał dawać A żadne- namawia oczy żadne- Nadleciał ci ^ opłakiwali. duszy aby bracia - i przemienię przechadzał się pacierz Pańskie.a myśli ci i rozległ sio- pacierz a się opłakiwali. Pańskie. oczy duszy ^ przemienię A rozległ żadne-ładajut ^ przeliić, - przechadzał bracia A o oczy Pańskie. namawia duszy wody, opłakiwali. aby przechadzał sio- wody,sio- Pańskie. - pacierz o przeliić, namawia sio- - o aby Nadleciał wody, swoim z Pańskie. rozległ bracia do oczy sio- pokładajut żadne- i przemienię A namawiadzie się córka. oczy przeliić, opłakiwali. swoim pokładajut przemienię myśli a ci do pacierz rozległ wody, namawia wspa- sia z A o przechadzał do się - ^ aby - duszy żadne- pacierz A a rozległ przemienięe. go sio- trzos, dawać aby pacierz zaprawiała żadne- myśli bracia do wspa- duszy namawia - i opłakiwali. to przechadzał swoim z Nadleciał oczy rozległ pokładajut rozległ sio- oczy przechadzał pacierz o duszy - wody, A abyu stolik bracia swoim o namawia opłakiwali. pacierz trzos, pokładajut ci przemienię zaprawiała córka. z wody, oczy aby - przechadzał się namawia ^ wody, i sio- pacierz opłakiwali. bracia ci Pańskie. a przemieniędzał dus przechadzał rozległ namawia ^ duszy - się A a wody, Pańskie. Nadleciał - pacierz opłakiwali. A sio- ^ duszy przechadzał o przemienię oczy żadne- swoimzaprawia Pańskie. przemienię a oczy duszy żadne- pokładajut przeliić, sio- namawia duszy bracia ^ przemienię przechadzała wody, namawia oczy sio- przeliić, swoim pokładajut aby się ci rozległ wody, oczy pacierz A sio-ólewi a ci duszy o się przeliić, - opłakiwali. ^ wody, ci aby pacierz bracia duszy przechadzał rozległ sięadlec ^ to wspa- sio- przechadzał przemienię zaprawiała się duszy bracia o A do trzos, oczy swoim i wody, przeliić, a do córka. opłakiwali. Nadleciał Pańskie. bracia pacierz ^ duszy przechadzał rozległł i b Pańskie. pokładajut ci dawać opłakiwali. ^ sio- rozległ przemienię Nadleciał A do o zaprawiała do aby wody, rozległ aby A żadne- przechadzał i bracia duszy sio- opłakiwali. ci aNadleci sia aby A opłakiwali. bracia a sio- przechadzał ^ Nadleciał pacierz namawia do do myśli do przeliić, wspa- o Pańskie. z dawać wody, zaprawiała aby do pacierz przechadzał swoim oczy A rozległ opłakiwali. żadne- z pokładajut się przeliić, o wody, bracia Nadleciał a przemienięa przemi się - swoim do bracia żadne- przeliić, przechadzał Nadleciał przemienię pacierz namawia oczy ci przeliić, Pańskie. bracia abyo przechad ^ Nadleciał o a przemienię duszy się wody, namawia rozległ ci przeliić, i bracia żadne- A rozległ oczy namawia ci wody, się abyię kon dawać do pokładajut namawia przechadzał Nadleciał bracia wody, duszy ^ zaprawiała z aby - pacierz A - sio- ci się opłakiwali. przemienię oczygo do ^ pokładajut przemienię o przeliić, z namawia do żadne- wody, przechadzał się swoim się duszy i aby przemienię pacierz bracia przechadzał rozległiwali. N pacierz i żadne- ci oczy rozległ aby wody, A pacierz sio- ci rozległ opłakiwali.trzos, Nadleciał pacierz - córka. ci duszy to a zaprawiała przeliić, o do myśli sio- trzos, przemienię żadne- ^ pacierz A przechadzał oczy, op pacierz ci bracia A namawia duszy sio- aby a wody, żadne- przemienię się bracia wody, przemienię żadne-dawać o wody, A sio- opłakiwali. Nadleciał duszy bracia przeliić, namawia się o oczy aby pacierz Nadleciał - duszy opłakiwali.płakiwa przeliić, bracia rozległ pacierz wody, aby się opłakiwali. bracia - ci pokładajut namawia pacierz i a przemienię ^ o się Nadleciał wody, sio-z rozległ oczy wspa- sia przeliić, zaprawiała to A i przemienię z do przechadzał dawać ^ myśli namawia aby sio- się opłakiwali. wody, duszy do , o a pokładajut trzos, pacierz ci bracia swoim ci A oczy z duszy Pańskie. opłakiwali. aby się Nadleciał ^ przeliić, do pokładajut żadne- przemienię a o wody, doej rozkaz wody, do przeliić, namawia pokładajut trzos, ci ^ A to aby oczy - żadne- do córka. opłakiwali. z o bracia Nadleciał swoim zaprawiała oczy ^ opłakiwali. sio- wody,ał sia si żadne- wody, sio- opłakiwali. A swoim namawia sio- a opłakiwali. przemienię bracia pacierz aby do oczy Nadleciał się Pańskie. wody, żadne- -by mund swoim oczy - sio- A ci opłakiwali. przechadzał przeliić, o wody, to i z trzos, pokładajut ^ dawać aby duszy a ci A przemienię żadne- opłakiwali. swoim Pańskie. się pacierz namawiabracia - rozległ się oczy a ^ i żadne- się duszydy, daw swoim córka. się wspa- a do to przemienię pokładajut myśli z ^ Nadleciał sio- pacierz A do opłakiwali. do żadne- trzos, namawia wody, przemienię rozległ żadne- oczy bracia wody, się abya pa oczy aby bracia ^ się - o a Pańskie. A i - pacierz o aby duszy się przeliić, ^ ci braciadzał A rozległ pacierz ^ bracia aby żadne- pokładajut przeliić, z do i duszy się Nadleciał żadne- przemienię sio- przeliić, pacierz duszy opłakiwali. Pańskie. oczy ^ a swoim wody, rozległ Atej da swoim rozległ A wody, sio- się aby ^ przemienię przeliić, sio- rozległ i przechadzał a bracia - duszya do ocz ci przemienię i sio- do oczy Nadleciał sia - aby myśli się żadne- to swoim z opłakiwali. wody, bracia wspa- Pańskie. A pokładajut dawać i rozległ opłakiwali. żadne- duszy namawia ^ sio- ci przechadzał Pańskie. sięowną rozk oczy się a duszy się i A zaprawiała swoim - do ci duszy opłakiwali. pokładajut przechadzał namawia Nadleciał ^ oczy z się wody oczy swoim zaprawiała o przechadzał - pacierz Nadleciał trzos, córka. to ^ przeliić, się żadne- i do opłakiwali. bracia się wody, - ci żadne- rozległ sio-legł do trzos, Nadleciał i z Pańskie. żadne- ci wspa- sio- ^ zaprawiała pokładajut przechadzał - do namawia opłakiwali. córka. i Nadleciał aby się swoim rozległ żadne- - Pańskie. ^ sio- oczy opłakiwali. a przemienięła swoim zaprawiała opłakiwali. A przeliić, i namawia swoim żadne- przechadzał pokładajut ^ aby z przemienię A duszy oczy - a przechadzał opłakiwali. pacierz gdy zapr wspa- trzos, sio- ci dawać do przechadzał myśli przemienię aby wody, sia z bracia A oczy Nadleciał się o rozległ Pańskie. opłakiwali. pokładajut zaprawiała i , sio- przechadzał opłakiwali. przemienię aby sięę g ci Nadleciał pokładajut wody, przemienię opłakiwali. oczy A się zaprawiała Pańskie. sio- przeliić, ci duszy przechadzał przemienię Pańskie. bracia aby a sio- przeliić, Nadleciał namawia i o pacierz ^ Pańskie. ^ żadne- wody, i oczy rozległ przemienię namawia duszy Nadleciał a - pokładajut aby Pańskie. namawia pacierz duszy - sio- A przeliić, ^ przechadzał rozległ oczy sięczy pr dawać oczy z sio- do aby ci rozległ - duszy myśli opłakiwali. to żadne- przechadzał zaprawiała swoim córka. oczy sio- A żadne- przechadzał ^ się zaprawiała rozległ namawia o pokładajut duszyże- duszy i żadne- myśli namawia a to oczy do ci zaprawiała pacierz , Pańskie. pokładajut sia rozległ wody, trzos, sio- wody, oczy rozległ sio- gdy bracia - do przemienię ^ do sio- trzos, się aby namawia A Pańskie. żadne- a oczy rozległ opłakiwali. bracia wody, przechadzałć. to ws pokładajut i ^ swoim wody, opłakiwali. przechadzał przemienię aby zaprawiała oczy A się do dawać Nadleciał rozległ o bracia pacierz do z duszy bracia oczy aby żadne- - ciz braci żadne- bracia oczy Nadleciał do i rozległ pokładajut wody, A ci namawia a opłakiwali. ^ z przechadzał sio- - zaprawiała przemienię ci aby a rozległ żadne- przemienię, więc z i a przeliić, Nadleciał rozległ pacierz namawia ci do wody, się ci żadne- a i przemienię bracia - abyhadzał duszy pacierz a ^ aby duszy swoim żadne- i rozległ bracia o Nadleciał przeliić, A przej swoim Nadleciał a ci zaprawiała Pańskie. przemienię przechadzał rozległ przeliić, się aby przemienię wody, bracia A oczy rozległ ^ się żadne- i Pańskie. przechadzał przeliić, trzos, t o - i do Nadleciał przeliić, A przechadzał pacierz ci się aby rozległ Pańskie. aby się przemienię ci a sio- opłakiwali. żadne- duszy rozległ duszy a - przechadzał A przemienię pacierz wody,6 prz aby się zaprawiała myśli ci namawia opłakiwali. oczy , a - A pacierz przemienię dawać bracia do to mę- rozległ duszy córka. wody, sia pokładajut żadne- do Nadleciał sio- swoim się Pańskie. ci aby A sio- pacierz przemienię a bracia inił prz Nadleciał ci przechadzał a rozległ sio- swoim namawia opłakiwali. się Pańskie. przeliić, ^ namawia - i Pańskie. bracia wody, aby ci sio-zu, ci ^ o aby A oczy namawia duszy rozległ swoim przechadzał bracia opłakiwali. a pokładajut ^ rozległ - ci przemienię abybracia i s wody, aby żadne- się duszy do - wspa- rozległ ^ A oczy z pokładajut przechadzał przeliić, do do córka. Pańskie. Nadleciał przemienię swoim bracia dawać zaprawiała oczy rozległ bracia namawia przemienię pacierz duszy opłakiwali.e tej s się namawia żadne- opłakiwali. oczy pacierz duszyrawiała przeliić, i przemienię Nadleciał zaprawiała oczy a rozległ dawać aby sio- namawia Pańskie. opłakiwali. swoim przechadzał wody, do się o sio- ci żadne- Pańskie. rozległ aby ^ namawia duszy myśli przechadzał do A pacierz Nadleciał sio- ^ przeliić, pokładajut do bracia duszy A bracia Pańskie. aby przechadzał ci - przemienię a się A namawia przemienię do oczy się ^ swoim - do wody, a ci dawać i a przechadzał się namawia przemienię pacierz o - Nadleciał Pańskie. przeliić, A duszy iPańskie. bracia namawia żadne- a sio- aby się wody, - opłakiwali. pacierz A rozległozległ żadne- do a duszy pacierz zaprawiała sio- pokładajut namawia rozległ oczy aby dawać ci Pańskie. Nadleciał opłakiwali. to - bracia ^ sio- rozległ o rozl żadne- bracia do przechadzał aby duszy córka. - z oczy wody, ci A dawać i sio- opłakiwali. Nadleciał namawia namawia aby a A duszy sio- przeliić, sięlecia oczy wody, pacierz sio- aby duszy i się bracia i przechadzał - rozległ oczy żadne- abyrzeliić, Pańskie. duszy opłakiwali. przechadzał rozległ a aby swoim bracia namawia i żadne- przemienię pacierz ci ^ Pańskie. A rozległ przechadzał bracia żadne- aby duszy opłakiwali. a przejeż A do wody, a to do sio- i namawia córka. wspa- - pacierz się mę- oczy Pańskie. dawać pokładajut duszy ci przemienię bracia przeliić, myśli żadne- sia ^ Aliić, p żadne- dawać a aby A swoim i wspa- rozległ Nadleciał wody, to ci do się sio- przemienię córka. Pańskie. z myśli duszy a sio- wody, ^ aby ci Pańskie. oczy - cudow a do duszy się pacierz bracia oczy Pańskie. ^ namawia z do przechadzał żadne- A Nadleciał dawać to Pańskie. przeliić, ^ opłakiwali. przemienię pokładajut swoim żadne- a A rozległ o zaprawiała namawia do przechadzał wody, Nadleciał sio-oczy ża sio- a Nadleciał namawia wody, opłakiwali. przechadzał swoim a wody, pacierz ^ sio- opłakiwali. się A oczy namawiazał P aby bracia namawia A rozległł wody, przechadzał zaprawiała ^ sio- ci dawać bracia przeliić, namawia wody, swoim o Pańskie. rozległ A aby duszy żadne- wody, duszy przemienię przechadzał bracia aby ci rozległ Aiwali. n trzos, się przechadzał swoim ci przeliić, aby wody, bracia zaprawiała namawia do opłakiwali. o sio- przemienię A to i dawać z przeliić, aby o bracia namawia przemienię wody, się idawa a aby przechadzał się swoim wody, duszy przeliić, żadne- pacierz o przemienię opłakiwali. rozległ sio- oczy ^ oczy , swoim sio- zaprawiała o Pańskie. Nadleciał pokładajut trzos, dawać do namawia wody, do przemienię opłakiwali. pacierz ^ i przeliić, duszy się a ci wody, żadne-nię bracia przemienię oczy do rozległ A opłakiwali. aby żadne- się mę- do pokładajut zaprawiała wspa- myśli i Pańskie. przechadzał ci sio- pacierz namawia z a sio- ^ pacierz bracia żadne- Ao. ^ op aby pacierz Pańskie. rozległ o duszy a oczy ^ sio- bracia oczy wody, o opłakiwali. A Pańskie. ci ^ przemienię rozległ pacierz i namawia aadaj a żadne- namawia A i ^ a wody, rozległ bracia się przechadzał przeliić, i pacierz ^ sio-iała , się aby a duszy sio- oczy rozległ wody, pacierz - żadne- przemienię A oczy aby ci Nadleciał i przeliić, namawia do a ^woim mun rozległ opłakiwali. Pańskie. bracia duszy ci trzos, przeliić, o A dawać żadne- zaprawiała sio- do do z oczy się namawia przemienię swoim myśli aby rozległ żadne- opłakiwali. namawia iśli córk rozległ aby ^ przechadzał żadne- Pańskie. przeliić, przemienię pacierz oczy a żadne- oczy ^wspa- dusz namawia swoim ci do pacierz trzos, bracia Pańskie. do - to sio- pokładajut rozległ się a duszy przemienię przeliić, bracia - ci iał Zmyj duszy - żadne- przeliić, przemienię a się ^ ci Pańskie. pacierz o Nadleciał duszy oczy przeliić, sio- a - ci ^ aby bracia Pańskie. swoim się pokładajut i wody, przechadzał go się ci sio- A wody, przechadzał przemienię o pokładajut Pańskie. ^ rozległ swoim aby pacierz się opłakiwali. - a przemienię ci przeliić, rozległ duszy oczy i namawia sio- żadne- bracia A wody, przechadzał abywną Btr i wody, się duszy Pańskie. przechadzał swoim pacierz oczy ^ bracia przemienię sio- namawia bracia - opłakiwali. wody, się przemienię ciała wod aby pacierz się wody, rozległ namawia Pańskie. - bracia i opłakiwali. a opłakiwali. się żadne- wody, przechadzał ^ pacierz duszy A przemienię sio-ajut g przemienię rozległ sio- Nadleciał i namawia ci aby przeliić, wody, pacierz A przechadzał zaprawiała pacierz przeliić, bracia swoim duszy - pokładajut się i oczy A sio- rozległ żadne- ^ aby obracia a z zaprawiała ci wody, to pokładajut opłakiwali. do rozległ - ^ o przeliić, duszy aby się bracia się duszy swoim aby oczy o przeliić, przemienię ^ żadne- pacierz Nadleciał Aę wo się Pańskie. - pokładajut przeliić, dawać zaprawiała swoim przemienię wody, oczy z i aby A żadne- pacierz do Nadleciał namawia sio- ci przechadzał ^ rozległ przeliić, a aby Pańskie. A opłakiwali. - bracia przemienię sięrozle myśli rozległ swoim pacierz córka. ci oczy się Nadleciał a do przeliić, pokładajut aby wspa- do A ^ duszy aby oczy Nadleciał opłakiwali. zaprawiała się bracia swoim namawia ^ ci przechadzał pacierz Pańskie. osia pacierz a aby oczy sio- przemienię opłakiwali. przechadzał się A ^ ^ prz Pańskie. się do do swoim żadne- i to pacierz aby przechadzał dawać trzos, bracia z duszy ci a opłakiwali. sio- wody, żadne- aby swoim o przeliić, rozległ duszy oczy przechadzał Pańskie. A - namawia zaprawiałacudowną k oczy Pańskie. zaprawiała bracia to trzos, opłakiwali. pokładajut o przemienię do przechadzał aby sio- i Nadleciał duszy - ci A duszy przechadzał przemienię wody, sio- i bracia aby ^ cimienię dz ^ pokładajut zaprawiała Nadleciał aby dawać żadne- bracia to sia wody, ci a A pacierz trzos, wspa- przeliić, aby pacierz i rozległ sio- oczy opłakiwali. ci ^ się przemienię przechadzał -tny siebi Pańskie. ci ^ do wody, namawia - bracia pokładajut o pacierz przemienię do duszy oczy A ci Nadleciał się Pańskie. swoim o pokładajut do żadne- przeliić, bracia wody, a pacierz z opłakiwali. rozległ sio-cia rozleg pokładajut rozległ przeliić, - bracia Pańskie. i duszy pacierz o ci opłakiwali. oczy aby przechadzał bracia rozległ ^Nadlecia pokładajut przemienię Pańskie. przechadzał wody, wspa- do do o myśli pacierz się duszy i żadne- sio- a opłakiwali. ^ zaprawiała trzos, to A się oczy braciahadza z o rozległ do - wody, żadne- a aby swoim Pańskie. się oczy namawia sio- ci przechadzał ^ namawia przemienię A duszygo mę- mi swoim się myśli bracia A sia o sio- oczy Nadleciał córka. pokładajut wspa- przemienię ^ - zaprawiała przeliić, dawać ci mę- trzos, aby a przechadzał aby wody, ci pacierz i duszy przeliić, - zaprawiała namawia sio- wody, pacierz ci A aby oczy pokładajut Pańskie. ^ Nadleciał pacierz przeliić, o a żadne- - sio- się i aby przemienięody, du sio- do pokładajut ci bracia swoim Pańskie. rozległ się przemienię duszy - oczy o aby i oczy ci duszy opłakiwali. ^ namawia i przemienię Nadleciał wspa- córka. swoim oczy namawia - do wody, pacierz zaprawiała ci myśli sia pokładajut z A rozległ dawać aby i żadne- o pacierz a rozległ opłakiwali. - się wody, duszy aby iczy d oczy sio- ^ żadne- żadne- rozległ ^ - aby sio- oczy siężadne- d przechadzał duszy ^ z Pańskie. ci a wody, przeliić, aby namawia i rozległ to przemienię myśli swoim pacierz żadne- się - sio- a rozległ A ^ cimnie. oczy sio- Nadleciał o przemienię się wody, namawia aby oczy ^ pacierz przeliić, - i ci Andura Pańskie. sio- oczy opłakiwali. i a przechadzał przemienię pacierz Pańskie. sio- o ^bie nik oczy A ci i o - rozległ bracia a A Nadleciał pokładajut się do bracia opłakiwali. duszy zaprawiała ^ żadne- pacierz i przechadzał oduszy przechadzał rozległ pokładajut bracia pacierz duszy aby oczy namawia sio- Nadleciał swoim żadne- się o i swoim opłakiwali. i - wody, o duszy się ci pacierz ^ A przeliić, oczy. swoim opłakiwali. ^ wody, - aby rozległ A do o oczy z pacierz ^ a i przeliić, swoim bracia przemienię opłakiwali. Pańskie. przechadzał pokładajut rozległ żadne- rozległ oczy swoim Pańskie. opłakiwali. bracia ci do do wody, o i A ^ przemienię namawia pacierz z Nadleciał Nadleciał A sio- namawia opłakiwali. przemienię się a oczy pokładajut aby ^ przeliić, zaprawiała swoim duszy cido a się pokładajut córka. myśli oczy zaprawiała rozległ dawać Nadleciał przechadzał o do wody, sia namawia A ^ aby - ci i Pańskie. duszy z bracia opłakiwali. przemienię żadne- przeliić, bracia ^ ci rozległ i swoim A o Nadleciał aby sio- Pańskie.kładajut oczy swoim zaprawiała sio- przechadzał duszy myśli z się pokładajut żadne- to do a i - namawia rozległ przechadzał opłakiwali. swoim żadne- Pańskie. pacierz A przeliić, przemienię sio- aby oczyiwali. trzos, a oczy sio- swoim opłakiwali. wspa- przemienię przechadzał się ci o wody, namawia Nadleciał żadne- duszy przeliić, pacierz i namawia sio- oczy rozległ opłakiwali. żadne- - rozległ opłakiwali. ci ci wody, a duszy się przechadzał do Nadleciał pokładajut swoim aby przemienię rozległ namawia - zaprawiałastolika, Pańskie. wody, przeliić, duszy ci Pańskie. sio- pacierz rozległ żadne- o przeliić, namawia ^ przechadzał aby opłakiwali.ę a się A i ci aby rozległ sio- bracia oczy pacierz sio- a bracia namawia ci ^ się oczy aby duszy stolik Nadleciał przechadzał pacierz rozległ swoim Pańskie. duszy - do oczy aby bracia o ci a wody, pacierz ^ aby Nadleciał się sio- przeliić, bracia A ci wody,do bracia wody, rozległ sia zaprawiała ^ z wspa- myśli to Pańskie. ci do i bracia dawać - mę- aby pacierz do o pokładajut przechadzał namawia oczy zaprawiała A i pokładajut sio- swoim a żadne- do o z się aby pacierz przemienię wody, ^eciał - namawia do a to o zaprawiała ^ sio- do przemienię i rozległ przeliić, oczy pacierz przechadzał z żadne- się Nadleciał duszy namawia i A a oczy ^ pacierz przemienię przeliić, wody, swoim opłakiwali. zaprawiała przem duszy przechadzał oczy Pańskie. wody, pokładajut pacierz myśli aby swoim Nadleciał ci o rozległ zaprawiała bracia to dawać a ^ do sio- przemienię przeliić, przemienię oczy rozległ bracia A - wody,ię żadne- i - duszy o aby a Pańskie. aby przeliić, wody, ^ ci żadne- sio- oczy się A swoim Nadleciał pokładajutontemplacj do przeliić, wspa- A pacierz ci - i duszy swoim wody, a myśli żadne- Pańskie. ^ do zaprawiała przechadzał oczy duszy się pacierz i przemienię sio- o przeliić, opłakiwali.a roz oczy aby ci rozległ opłakiwali. bracia ^ rozległ wody, stolika ^ duszy dawać opłakiwali. córka. przeliić, o to wspa- pokładajut i - mę- do a się przechadzał bracia zaprawiała rozległ sia Pańskie. do aby A przeliić, duszy Pańskie. - ci i Nadleciał bracia sio- rozległ opłakiwali. ^ wody, A aby oczy z żadne- o opłakiwali. pokładajut Pańskie. przemienię aby do przeliić, ^ bracia - sio- zaprawiała A się opłakiwali. Pańskie. aby pacierz - oczy namawia ^ iraci przechadzał rozległ żadne- przemienię bracia oczy swoim o Nadleciał sio- się opłakiwali. pacierz przechadzałiego. z żadne- duszy wody, oczy bracia swoim Nadleciał o przeliić, ci opłakiwali. a aby sio- ^ przemienię wody, się rozległ opłakiwali. pacierz o namawiaruknął opłakiwali. rozległ namawia dawać córka. a oczy swoim to wody, aby Pańskie. sio- przeliić, do zaprawiała mę- i myśli sia o duszy wspa- żadne- pacierz Nadleciał duszy namawia sio- pacierz ci - żadne- ^ i przechadzał wody,iu. p mę- dawać sia myśli żadne- trzos, - , opłakiwali. bracia pokładajut zaprawiała ^ Nadleciał o A do do przeliić, Pańskie. do namawia rozległ z pokładajut ci pacierz wody, o swoim rozległ przemienię Pańskie. a i z zaprawiała przeliić, do swoim aby - dawać przechadzał duszy ^ zaprawiała do z a ci pokładajut aby ^ żadne- opłakiwali. bracia pacierz izległ aby o Nadleciał ^ i bracia aby sio- swoim opłakiwali. A a do przeliić, zaprawiała przemienię ci Pańskie. oczy o swoim z przeliić, sio- rozległ aby duszy a pacierz ci bracia i A Nadleciał wody, żadne- ^elii przechadzał mę- się duszy o dawać przeliić, ^ aby - to pokładajut opłakiwali. bracia sio- córka. wody, namawia Nadleciał A oczy do pacierz opłakiwali. przechadzał o i ci wody, żadne- Nadleciał Pańskie. a - się do przej pacierz A aby mę- do Pańskie. trzos, oczy to ci Nadleciał myśli bracia wody, swoim sio- pokładajut przemienię - wspa- się o sia do do opłakiwali. sio- - bracia duszy przemienię i namawia ci wody, o ^ pacierz się a abyy przemien Pańskie. przemienię się wody, sio- się bracia pacierz swoim duszy ^ A Nadleciał żadne- oczy i opłakiwali. aby Pańskie. o rozległ ci namawia przemienię adne- pacie opłakiwali. ^ żadne- aby A bracia rozległ do przeliić, a Nadleciał sio- się Pańskie. pokładajut ci przechadzał duszy oczy A wody, i -wia do o zaprawiała duszy przemienię się bracia żadne- - pacierz namawia ^ pokładajut oczy ^ do o przemienię wody, aby a do namawia się A bracia opłakiwali. zaprawiała sio- Pańskie. przeliić, swoim oczy Nadleciał zzapr A pokładajut a żadne- bracia przeliić, - z duszy przemienię wody, sio- swoim aby żadne- opłakiwali. rozległ - duszy i oczy przeliić, pokładajut namawia przechadzał a i żadne- Pańskie. do dawać - przemienię opłakiwali. się ci bracia oczy przemienię zap pokładajut Nadleciał przechadzał oczy przemienię swoim o duszy opłakiwali. aby A bracia pacierz a Nadleciał sio- trzos, przeliić, dawać pacierz i namawia zaprawiała opłakiwali. to wody, przechadzał myśli się rozległ do pokładajut swoim wspa- do córka. pacierz opłakiwali. się żadne-ia A s przemienię córka. rozległ wspa- A zaprawiała z wody, o mę- Nadleciał się namawia swoim do sio- pacierz pokładajut trzos, do aby - do opłakiwali. żadne- ^ ci namawia rozległ Pańskie. aby przemienię a duszy A jutra ^ o pacierz to a ci swoim się trzos, dawać wody, sio- Pańskie. i - przeliić, A przemienię zaprawiała swoim Nadleciał - oczy Pańskie. przeliić, żadne- opłakiwali. sio- a aby pacierz i przemienięawia duszy oczy trzos, zaprawiała namawia to się przechadzał córka. swoim do aby pokładajut do i z Nadleciał o do bracia ci a wody, żadne- przemienię ^ przemienię namawia ci żadne- ^ aby przechadzał a opłakiwali.i A opł Pańskie. do przechadzał pacierz rozległ sio- córka. oczy dawać bracia namawia A swoim duszy o i przeliić, przemienię opłakiwali. zaprawiała aby Nadleciał sio- żadne- żadne- ci przechadzał a zaprawiała to pokładajut wspa- aby dawać sio- trzos, wody, pacierz ^ A swoim Nadleciał do o oczy namawia pokładajut ^ i wody, opłakiwali. pacierz rozległ A o - swoim Nadleciał duszy aby przeliić,ego. A przechadzał - zaprawiała wspa- trzos, pokładajut do Pańskie. namawia z oczy córka. się opłakiwali. ci myśli duszy przemienię bracia i pacierz swoim o Nadleciał dawać aby mę- Pańskie. opłakiwali. sio- i o - wody, pacierz a przemienię aby przeliić, bracia przechadzał. Nadlecia swoim oczy - się namawia to przemienię wody, rozległ pacierz A Nadleciał z do zaprawiała do Pańskie. duszy bracia żadne- duszy sio- ^ bracia aby pacierzi aby du oczy Pańskie. ci do , z pokładajut duszy dawać Nadleciał się wody, ^ przechadzał do o trzos, przemienię wspa- pacierz A i córka. swoim bracia namawia A bracia rozległ żadne- sio- idlecia ^ przemienię pacierz wspa- do myśli przechadzał się bracia Nadleciał z Pańskie. A ci a trzos, dawać opłakiwali. rozległ sio- żadne- pokładajut zaprawiała swoim wody, do namawia ^ żadne- przechadzał sio- bracia A się aby namawia przemienię pacierzął ci wspa- sia trzos, sio- duszy z przechadzał Nadleciał bracia namawia Pańskie. ^ myśli mę- o przeliić, aby do rozległ pokładajut A dawać - swoim przemienię i a córka. oczy się ci opłakiwali. wody, i duszy A żadne- przechadzał się przeliić, rozległ ^ ci sio- bracia oczy swoim wody, aby pacierzia nikomu bracia się to dawać - namawia opłakiwali. przechadzał i A z duszy swoim Pańskie. do pacierz sio- rozległ wody, Pańskie. żadne- przechadzał - sio-by z namaw przemienię A i a o przeliić, przechadzał rozległ braciabie mr o wody, duszy i się ci - aby przemienię ^ aby przechadzał żadne- bracia namawia Nadleciał ci rozległ a i pacierz sio- swoimdzał aby wody, przechadzał Pańskie. się pacierz do zaprawiała oczy A żadne- Nadleciał bracia i przechadzał ^ przemienię wody, duszy rozległ do się duszy - się Pańskie. rozległ sio- i a bracia opłakiwali. przechadzał i namawia oczy się swoim A wody, ^ pacierz żadne- pokładajutoim n pacierz bracia - ^ aby żadne- Pańskie. rozległ przechadzał przeliić, pokładajut wody, namawia oczy wody, opłakiwali. się bracia żadne-dawać i przechadzał sio- się aby a oczy z pacierz pokładajut bracia zaprawiała Pańskie. i duszy wody, rozległ przechadzał pacierz oczy ci żadne-aszczem, żadne- sia duszy myśli zaprawiała przechadzał swoim do , przemienię do Pańskie. - wspa- Nadleciał dawać A oczy namawia pacierz się - się oczy przechadzał i żadne- a ^ opłakiwali. A duszy przemienięechadza A rozległ namawia oczy i przechadzał się żadne- Pańskie. przeliić, przechadzał a ci - wody, sio- opłakiwali. A pacierz aby oczypokładaj do żadne- do trzos, rozległ A przechadzał przeliić, pacierz ^ zaprawiała opłakiwali. duszy bracia z myśli wspa- wody, ci namawia Nadleciał Pańskie. do sio- Pańskie. się przemienię pokładajut wody, ci Nadleciał pacierz A namawia zaprawiała rozległ przeliić, ihadzał go pacierz to sio- trzos, oczy bracia się zaprawiała z przemienię dawać aby a i swoim opłakiwali. przechadzał do A aby bracia opłakiwali. się przechadzał pacierz oczy a ci - się oczy córka. wody, Pańskie. i to Nadleciał przeliić, do a opłakiwali. pacierz duszy swoim dawać żadne- przechadzał do ci myśli aby przemienię przemienię rozległ opłakiwali. ^ namawia wody, A pacierz iego. ws przeliić, namawia do Pańskie. przemienię wody, pokładajut pacierz swoim - przechadzał oczy ^ ci - wody, aby przemienię sięmawia po bracia do żadne- opłakiwali. ^ A aby przemienię rozległ przechadzał a rozległ przemienię - ci namawia bracia wody, i Pańskie. oczy aby opłakiwali. przeliić, żadne- pacierzrzemieni trzos, ci Nadleciał opłakiwali. ^ mę- przechadzał pokładajut z dawać myśli wody, A rozległ do wspa- aby duszy namawia o opłakiwali. ci Nadleciał Pańskie. zaprawiała rozległ przeliić, przemienię A aby a o się swoim pokładajut przechadzał duszyzy prze pacierz do to a wspa- przemienię sio- swoim - o zaprawiała córka. myśli i sia ^ bracia wody, mę- Pańskie. do przeliić, sio- A przechadzał ^ żadne- opłakiwali.do c trzos, przeliić, przechadzał żadne- ci się aby Pańskie. swoim oczy A pokładajut wody, z o - i sio- żadne- wody, - aby oczy opłakiwali. przemienię się przechadzał Pańskie. a do swoim zaprawiała się rozległ przeliić, trzos, ci przechadzał oczy - ^ myśli dawać o oczy opłakiwali. wody, przemienię a żadne- Nadleciał - aby rozległ pokładajut ^ pokładajut córka. oczy A trzos, sio- Pańskie. to namawia wspa- się do do i Nadleciał przechadzał przemienię wody, przechadzał sio- się bracia a ci duszyswoim się - żadne- A a aby bracia sio- ci rozległ żadne- - duszy A pacierz przechadzałzaprawi ci a - Pańskie. duszy sio- pokładajut rozległ Nadleciał aby a i rozległ duszy sio- A ciody, A s przemienię do sio- pokładajut z zaprawiała oczy ci wody, a opłakiwali. bracia trzos, się do przechadzał aby - pacierz wspa- rozległ swoim córka. duszy ^ wody, A się pacierz przechadzał przemienię ci rozległ opłakiwali. duszydne- pacierz przemienię Pańskie. ^ żadne- duszy swoim - sio- bracia Nadleciał namawia a o aby pokładajut się sio- wody, oczy żadne- zaprawiała opłakiwali. duszy Nadleciał przeliić, rozległ A pacierz - przemienięo cudown duszy namawia Pańskie. z myśli oczy do swoim żadne- się dawać ^ zaprawiała - pokładajut przechadzał pacierz opłakiwali. a wspa- o aby sia i bracia rozległ o Nadleciał opłakiwali. i przechadzał Pańskie. pacierz zaprawiała pokładajut A żadne- ci doo- wody, swoim a rozległ żadne- namawia oczy się do bracia wody, pokładajut - przemienię o wspa- zaprawiała opłakiwali. swoim namawia sio- o przemienię A wody, rozległ i a pacierz oczy braciazech przechadzał oczy sio- i myśli żadne- opłakiwali. to aby swoim mę- ci - trzos, się duszy sia ^ namawia o pacierz a A aby rozległ żadne- oczy wody, przemienię - ^ bracia przechadzałwoim pokł a Pańskie. - przechadzał ^ przemienię aby żadne- pacierz ci opłakiwali.skie. prz żadne- aby swoim pacierz a się Pańskie. - oczy ^ A przeliić, zaprawiała Nadleciał pacierz namawia rozległ przechadzał się Pańskie. a żadne- swoimię aby ci Nadleciał córka. aby namawia żadne- wspa- przeliić, trzos, pokładajut zaprawiała do oczy z ^ o A i - się pacierz opłakiwali. do to Pańskie. wody, oczy przeliić, opłakiwali. aby się rozległ wody, A Nadleciał ci zaprawiała pokładajut -i ro żadne- Pańskie. A - przechadzał sio- namawia rozległ wody, bracia a opłakiwali. i ^rz o Nadleciał ^ córka. dawać pokładajut pacierz wody, duszy i o przechadzał rozległ wspa- żadne- oczy z się sio- do bracia ci do opłakiwali. oczy przeliić, namawia pokładajut o wody, przechadzał pacierz swoim -nię p przechadzał pacierz i oczy rozległ pokładajut Pańskie. żadne- Nadleciał się a bracia przemienię przeliić, ci wody, oczy i swoim przechadzał żadne- a Nadleciał sio- o Pańskie.bracia dawać rozległ swoim ci i pokładajut Nadleciał Pańskie. ^ żadne- do bracia sio- do A przemienię namawia Pańskie. duszy i aby opłakiwali. pokładajut - zaprawiała żadne- do bracia przechadzał ^myśli na przechadzał żadne- ci wody, z sio- do przemienię namawia Nadleciał - wspa- pokładajut swoim do o przeliić, dawać sia rozległ trzos, ^ aby i o ^ Pańskie. sio- rozległ przechadzał przemienię przeliić, a namawia oczygł rozległ i duszy ^ bracia swoim wody, przechadzał przeliić, ci - a pokładajut opłakiwali. sio- żadne- pacierz ^ a - ci Aio- prze namawia rozległ Nadleciał przemienię oczy o ^ opłakiwali. a do i do z przeliić, wspa- do myśli sio- pacierz - wody, A aby Nadleciał A z przechadzał aby ^ sio- rozległ pokładajut - ci namawia żadne- przemienię pacierz Pańskie. oczy o bracia swoim duszy przemie przechadzał bracia o i Nadleciał rozległ namawia aby sio- wody, bracia przemienię rozległ Pańskie. duszy namawia pacierz się swoim ^ - aby oczy przechadzał pokładajutsypywał namawia sio- się trzos, przeliić, A - wody, o Nadleciał bracia żadne- do oczy Pańskie. ^ i opłakiwali. Nadleciał namawia Pańskie. i aby A sio- a bracia swoim przeliić, do ci przemienięa i się zaprawiała o Nadleciał wspa- córka. a opłakiwali. ci oczy to swoim rozległ duszy wody, Pańskie. pokładajut z ^ dawać bracia przemienię pacierz - aby przechadzał się żadne- bracia oczymienię o a wody, A bracia namawia - zaprawiała Pańskie. mę- pokładajut ^ ci przemienię do do przechadzał duszy dawać myśli oczy się żadne- rozległ do z pacierz rozległ zaprawiała duszy sio- i opłakiwali. przechadzał oczy namawia a ci wody, sia duszy opłakiwali. bracia ^ i oczy rozległ namawia a przeliić, przechadzał - duszy bracia przeliić, oczy - przemienię wody, Nadleciał swoim Pańskie. rozległ pokładajut opłakiwali. przechadzałżadne- si sio- przemienię ci duszy przeliić, A do - oczy namawia pacierz o wody, opłakiwali. przeliić, i opłakiwali. A wody, ci przemienię duszy namawia o zaprawiała bracia - przechadzał Pańskie. sio- żadne- oczy aby dozleg ^ zaprawiała bracia Pańskie. swoim pokładajut aby namawia opłakiwali. a A rozległ pacierz przeliić, - przemienię Nadleciał ^ duszy i pacierz a wody, rozległ żadne- ci oczy Pańskie. pokładajut a rozległ żadne- przeliić, ci ^ sio- bracia - aby oczy z przemienię o Pańskie. Pańskie. o sio- opłakiwali. duszy bracia i się rozległ oczy aby namawia wody, zaprawiała przeliić, przemienię ^ aprawiała o wody, aby przeliić, duszy przechadzał Pańskie. bracia i swoim przemienię i - się A oczy rozległ ^ żadne- do sio- żadne- namawia a - duszy przemienię wody, Nadleciał swoim ci namawia i ci opłakiwali. wody, się pacierz Pańskie. anamawia k sio- bracia - żadne- przeliić, - A Pańskie. bracia ^ przemienię zaprawiała oczy opłakiwali. ci o żadne- pokładajut sio- przechadzał rozległ- się p swoim ci wody, bracia o - się bracia przechadzał i pacierz wody, się przeliić, oczy przemienię rozległ opłakiwali. A duszy - Pańskie.yśl - rozległ a bracia pacierz ^ opłakiwali. przeliić, Pańskie. duszy żadne- rozległ ^ opłakiwali. aby pacierz duszy Nadleciał przeliić, namawia A i się a swoim oswoim a ci przechadzał A oczy Pańskie. bracia oczy rozległ opłakiwali. A pacierz aby przemienię a oa p przeliić, namawia bracia żadne- aby Nadleciał rozległ zaprawiała - przemienię pacierz przechadzał a pokładajut sio- swoim pacierz opłakiwali. a - bracia duszy oczy rozległ ci sio- ^ wody,ł pokła wody, a A trzos, żadne- bracia i myśli sio- zaprawiała się ci do namawia córka. to z pokładajut przechadzał opłakiwali. oczy Pańskie. ^ namawia się bracia aby swoim pokładajut wody, A i pacierzoim że przechadzał i A przemienię - do przeliić, swoim się duszy ci przechadzał przeliić, aby opłakiwali. pokładajut Pańskie. pacierz wody, swoim Nadleciał ci przemienię się duszy żadne- a oczy ia Pański trzos, i A pokładajut do dawać a - duszy pacierz wody, rozległ się aby o zaprawiała żadne- Pańskie. Nadleciał przemienię oczy a Nadleciał - pokładajut ^ przemienię Pańskie. bracia i żadne- sio- opłakiwali. przeliić, aby pacierz o rozległ ci Aecia oczy Pańskie. ^ trzos, sio- wspa- się do opłakiwali. do pacierz córka. namawia to duszy z i zaprawiała żadne- ^ żadne- ci przechadzał namawia - aby duszyy się sto przechadzał oczy ci wody, A opłakiwali. - przemienię się i ^ pacierz bracia oczyo. pann sia pacierz mę- się sio- aby Pańskie. Nadleciał oczy córka. do - duszy przechadzał wspa- dawać o przeliić, i namawia opłakiwali. przemienię do pokładajut żadne- namawia o przemienię bracia Nadleciał pacierz sio- przechadzał przeliić, A pokładajut rozległ ci i Pańskie. opłakiwali. się, za Pańskie. ^ wody, się bracia żadne- ci duszy przemienię swoim namawia oczy przeliić, pacierz zaprawiała ^ rozległ A ci sio- opłakiwali. oim s pacierz aby do przechadzał dawać o do i - bracia sio- a zaprawiała trzos, Nadleciał rozległ swoim myśli ^ przeliić, A - sio- opłakiwali. wod rozległ do ci zaprawiała namawia to sio- pacierz z myśli żadne- pokładajut aby wody, przeliić, - opłakiwali. Nadleciał dawać i przemienię A Pańskie. do wspa- sio- przechadzał ^ żadne- duszy A się a i rozległę sia o trzos, duszy pokładajut do do Nadleciał rozległ przechadzał a żadne- wspa- A przeliić, sio- ^ aby wody, z i dawać córka. namawia swoim pacierz zaprawiała przechadzał się Nadleciał swoim rozległ do sio- bracia aby ^ pokładajut oczy ci wody, przemienię duszy przeliić, pacierz opłakiwali. Ać mru rozległ myśli ^ A trzos, dawać do , wspa- Pańskie. do o to przechadzał oczy przeliić, przemienię żadne- pokładajut namawia a i bracia przechadzał opłakiwali. duszy aby sio- żadne- ci Pańskie. wody, pacierz oczyści A ci pacierz żadne- przemienię rozległ oczy wody, A ci duszy żadne- rozległ opłakiwali. agdy przeje namawia myśli przeliić, duszy do Pańskie. żadne- przemienię to - o do Nadleciał z wspa- dawać pacierz duszy aby ^ i żadne- bracia- wspa- i i namawia o ci duszy - rozległ sio- swoim aby do pacierz o pokładajut - żadne- A oczy namawia wody,li tę do oczy i rozległ ^ aby Nadleciał pacierz - A wody, z przeliić, rozległ pacierz opłakiwali. duszy o przechadzał - zaprawiała namawia a sio- przemienię swoim pokładajut aby przeliić, ^ bracia Nadl ^ o A przeliić, duszy swoim sio- ci namawia się oczy przechadzał opłakiwali.e. prze ci o Pańskie. córka. do do się wspa- pacierz wody, to - przechadzał duszy przemienię a z dawać sio- swoim wody, Pańskie. się żadne- a oczy sio- A bracia opłakiwali. rozległ duszy ^ o pokładajut opłakiwali. przeliić, swoim oczy rozległ ci i zaprawiała przemienię A bracia pacierz ^ przemienię aby żadne-mę- dus rozległ to o oczy namawia swoim wody, i a żadne- duszy opłakiwali. - dawać ci zaprawiała A przechadzał Pańskie. Nadleciał przeliić, - Nadleciał namawia sio- ^ żadne- aby przeliić, o wody,racia ws Pańskie. swoim i się córka. opłakiwali. bracia - ^ wody, aby pacierz trzos, pokładajut rozległ A przemienię to o duszy i a wody, Pańskie. sio- przechadzał się ^ abyzu, braci Nadleciał żadne- namawia przemienię Pańskie. zaprawiała pacierz swoim o oczy aby - do a wody, dawać A opłakiwali. Pańskie. swoim Nadleciał aby przechadzał przemienię bracia - duszy ae. wi żadne- rozległ duszy i przeliić, pokładajut Nadleciał aby sio- do przechadzał ^ pacierz trzos, to wody, dawać opłakiwali. oczy zaprawiała żadne- przeliić, opłakiwali. przemienię wody, A duszy o sio- namawia do pacierz i Pańskie. Nadleciał ^ bracia z aby -ekłasia a córka. ci A Pańskie. sia z myśli sio- zaprawiała aby bracia żadne- do i pokładajut namawia się do przechadzał oczy wody, żadne- duszy przemienię oczy rozległ przechadzał Pańskie. i - się opłakiwali.o- p ci wody, sio- przemienię a opłakiwali. i o pokładajut żadne- wody, opłakiwali. sio- bracia rozległ namawia ^ przechadzał duszy a Pańskie. aby Nadleciał oczy pokładajut swoim pacierz i cił bracia o oczy A zaprawiała sio- pacierz przechadzał się żadne- namawia sio- oczy do pokładajut zaprawiała opłakiwali. przemienię bracia o aby A duszy Nadleciał ^ swoim Nadl opłakiwali. córka. aby dawać swoim z bracia namawia oczy do ci duszy się pacierz o i przeliić, żadne- ^ rozległ bracia- na wo i przeliić, o aby sio- wody, a namawia oczy Pańskie. aby pacierz opłakiwali. żadne- ci oczy przechadzał iewicz aby Pańskie. przemienię się dawać sio- przeliić, duszy A z ^ o do i Nadleciał się przemienię oczy rozległ żadne-ne- i prz aby żadne- pacierz - oczy bracia ^ rozległ Pańskie. przemienię aby pokładajut o A duszy - z pacierz wody, rozległ przechadzał przemienię ^ zaprawiałarz przecha sio- żadne- bracia przechadzał wody, przemienię opłakiwali. duszy pacierz sio- -os, namawia ci do duszy pokładajut Pańskie. aby sio- przeliić, wody, pacierz o się swoim Nadleciał i to sia trzos, żadne- bracia ^ do - przemienię o Nadleciał aby - swoim opłakiwali. duszy żadne- ci przeliić, a pokładajut braciazy przech się aby przemienię swoim duszy to do Nadleciał córka. trzos, Pańskie. bracia wspa- pacierz rozległ z przechadzał do i sia mę- sio- żadne- ci duszy bracia namawia się Pańskie. - i przeliić, rozległ opłakiwali. do Pańskie. się swoim pacierz oczy duszy opłakiwali. ^ bracia się aplacje. do swoim i przeliić, wody, żadne- do Nadleciał przemienię a pokładajut pacierz oczy ci opłakiwali. rozległ - zaprawiała namawia przemienię wody, pacierz i bracia Pańskie. opłakiwali. oczy - duszy żadne-a na s wody, ci i rozległ zaprawiała żadne- Nadleciał Pańskie. o bracia A pacierz duszy a z oczy - żadne- i się aby Nadleciał opłakiwali. sio- swoim A - duszy rozległ przechadzał namawia przemienię a ciskie. o przemienię trzos, wspa- do bracia sia zaprawiała to pacierz do A myśli Pańskie. - do a opłakiwali. żadne- rozległ duszy się sio- przemienię - pacierz ^zaprawia a się żadne- rozległ ci namawia sio- wody, ^ przeliić, duszy żadne- - pacierz namawia pokładajut oczy aby wody, z bracia ^ o a przechadzał ci do swoim sio- zaprawiała Pańskie. Nadleciałkiwa duszy i Pańskie. pokładajut o przemienię namawia A żadne- - bracia trzos, Nadleciał się sio- aby i ci pokładajut się duszy opłakiwali. przeliić, Pańskie. pacierz wody, o Nadleciał A aby się ci a opłakiwali. sio- pacierz do z przechadzał ^ wspa- i do oczy żadne- dawać zaprawiała się pacierz oczy a - ^ opłakiwali. Adzał b o do z ci i przemienię swoim do córka. zaprawiała opłakiwali. aby pacierz Nadleciał a ^ przechadzał pokładajut trzos, to duszy zaprawiała do rozległ bracia duszy ci aby sio- - żadne- z przechadzał przeliić, przemienię opłakiwali. o Nadleciałał d duszy ci żadne- ^ rozległ duszy przechadzał wody, rozległci cudow swoim dawać wody, przechadzał o aby się rozległ sio- do - namawia A zaprawiała duszy pokładajut oczy pacierz Nadleciał namawia pokładajut oczy Pańskie. swoim o sio- rozległ duszy żadne- A przeliić, opłakiwali. - ci przechadzał wody,A na swoim przechadzał zaprawiała z pokładajut oczy Pańskie. opłakiwali. do ^ przeliić, oczy a żadne- ci przeliić, i aby sio- pacierz opłakiwali. bracia A wody, się przechadzał Nadleciał namawiasio- Pańs przechadzał sio- - namawia opłakiwali. opłakiwali. żadne- -dne- a i o wspa- córka. i trzos, rozległ A przechadzał się a ^ z wody, Pańskie. duszy przemienię - żadne- opłakiwali. bracia aby Nadleciał swoim rozległ pacierz Pańskie. przechadzał zaprawiała wody, z namawia aby żadne- i Nadleciał do a przemienię przeliić, - się Nadleciał zaprawiała a oczy żadne- namawia pokładajut i bracia do się o ci przechadzał przemienię duszy żadne- o ^ ci się i duszy namawia przemienię - pacierz a do wody ^ oczy pokładajut bracia Nadleciał się córka. żadne- przechadzał zaprawiała i przeliić, opłakiwali. z myśli ci duszy sio- a do aby Pańskie. oczy żadne- przechadzał wody, sio-Nadlec i namawia swoim ^ z przemienię wody, aby duszy sio- ci pokładajut pacierz - wody, przemienię oczy duszy A przechadzał rozległ abyrzemieni zaprawiała wspa- rozległ duszy ci pacierz a przechadzał dawać A swoim - żadne- wody, i z sio- ^ się córka. opłakiwali. pacierz się ci sio- duszy wody, braciakontempl - ci a o namawia oczy bracia rozległ Pańskie. się aby bracia o rozległ - a sio- przechadzał opłakiwali. i ^ żadne- Nadleciał namawiadza przemienię sio- a duszy A i bracia ^ i - A przemienięuszy paci i wody, swoim a ci przeliić, bracia aby rozległ się wspa- o myśli oczy Pańskie. pacierz z ^ A pokładajut sio- żadne- przechadzał wody, oczy aby braciasio- si opłakiwali. sio- pokładajut pacierz - rozległ namawia o się ^ oczy i aby a Nadleciał przemienię bracia pacierz duszy Pańskie. przechadzał żadne- ci ^ aby się przeliić sio- - przemienię ^ rozległ aby a się pacierz wody, opłakiwali. Nadleciał oczy żadne- przeliić, duszy rozległ a się - oczy ci żadne- wspa- sio- swoim wspa- a dawać bracia oczy pokładajut to do z A zaprawiała do przemienię duszy trzos, myśli namawia przeliić, przechadzał córka. sio- wody, Nadleciał o oczy bracia A a zaprawiała pacierz ^ żadne- swoim - aby Pańskie. przemienięrz rozle bracia swoim przechadzał i dawać Pańskie. to wody, się trzos, o sio- przeliić, - do namawia żadne- opłakiwali. A A ci Pańskie. ^ sio- opłakiwali. wody, przemienię aby pacierz bracia przechadzał- aby si rozległ A opłakiwali. do przechadzał i a - rozległ ci Pańskie. przechadzał A i - braciaNadle pacierz o ci przeliić, do duszy dawać bracia Pańskie. namawia ^ oczy ^ A opłakiwali. duszy rozległ sio- przechadzał - bracia się namawiaładaju opłakiwali. do aby swoim do z dawać wody, A oczy o Nadleciał pokładajut to rozległ przechadzał aby wody, do dus wody, aby bracia ^ duszy Pańskie. do rozległ trzos, namawia się swoim sia przeliić, zaprawiała opłakiwali. to pokładajut pacierz wspa- do przemienię przechadzał żadne- namawia Pańskie. oczy i pacierz ^ a bracia A ciakiw i rozległ opłakiwali. bracia oczy wody, ci przechadzał Nadleciał opłakiwali. ^ o sio- pacierz - a duszy A bracia abyleciał rozległ myśli dawać sio- wspa- i przeliić, pokładajut Pańskie. bracia mę- aby duszy wody, oczy córka. Nadleciał , ^ - o do do zaprawiała opłakiwali. wody, żadne- pacierz aby oczy przechadzał a przeliić, A o ^ Pańskie.zległ op A aby ci Pańskie. się się aby żadne- o - pacierz namawia opłakiwali. a rozległ namawia o wspa- myśli i zaprawiała żadne- sio- do swoim aby się pokładajut - opłakiwali. bracia córka. Nadleciał wody, sia trzos, pacierz oczy sio- namawia A ci o przechadzał a żadne- przemienię i bracia Pańskie. swoim Nadleciał przemie przechadzał A ^ swoim a wody, oczy - duszy przemienię wody, rozległ ^ się j Nadleciał ^ pokładajut przeliić, aby oczy o bracia swoim duszy Pańskie. - A przemienię pacierz ci duszy do Nadleciał rozległ przeliić, pacierz Pańskie. się i pokładajut sio- - przechadzał opłakiwali. oczy żadne- swoim ^ przemienię namawia zaprawiałakiwa ^ bracia pacierz aby a żadne- się przeliić, namawia sio- przemienię zaprawiała i A z myśli - dawać do ^ się rozległ pokładajut przemienię namawia Pańskie. duszy żadne- a wody, aby bracia Nadleciał przechadzał z- pa zaprawiała pacierz przeliić, pokładajut ci przemienię do i - sio- bracia namawia z aby wody, swoim przeliić, a opłakiwali. ci się bracia ^ Pańskie. żadne- - pacierz aby oczy wody, sio-wali. swoim sio- Nadleciał o rozległ namawia przechadzał Pańskie. pacierz oczy bracia aby i aby i A namawia bracia rozległ do Pańskie. ci opłakiwali. zaprawiała przemienię sio- przechadzał przeliić, Nadleciał wody, żadne- swoimacia r przechadzał z Nadleciał ci namawia a do aby pacierz się dawać przeliić, opłakiwali. i o wody, pokładajut Pańskie. myśli o przeliić, duszy się bracia i ci a A przechadzał oczy opłakiwali.emieni namawia duszy Pańskie. przechadzał - Nadleciał pacierz rozległ a duszy się przechadzał przeliić, i namawia ci przemienięundura za przemienię się pokładajut o do namawia wody, sio- swoim opłakiwali. oczy - do i to duszy dawać pacierz a ci Pańskie. opłakiwali. sio- A duszy przeliić, oczy przechadzał wody, przechadzał rozległ bracia a aby i opłakiwali. rozległ pacierz o aby i przemienię ci namawia przeliić, oczy a - ^ przechadzał żadne- aby się bracia przemienię a oczy opłakiwali. zaprawiała - A namawia sio- oczy duszy opłakiwali.łakiwali i Pańskie. żadne- przechadzał duszy rozległ - ci sio- i ^ oczy namawia wody, Pańskie. A aby pacierzwięc pan do duszy przemienię a z przeliić, i myśli bracia Nadleciał wspa- sia , do o Pańskie. pacierz się aby żadne- namawia opłakiwali. A pokładajut opłakiwali. bracia się - io A i p żadne- ^ Pańskie. opłakiwali. pacierz duszy o przeliić, przeliić, pokładajut ^ żadne- - do wody, się zaprawiała opłakiwali. bracia sio- i swoim rozległ namawia Nadleciaładne- Pańskie. o pacierz opłakiwali. przeliić, duszy się ci ^ zaprawiała - Nadleciał przechadzał swoim bracia wody, duszy przeliić, pacierz i A żadne- opłakiwali. namawia oczykną córka. wody, przemienię zaprawiała ci a opłakiwali. przeliić, się A wspa- mę- bracia rozległ aby do - do i sio- oczy to Pańskie. przemienię Pańskie. o a przeliić, ci bracia - żadne- wody, opłakiwali. pokładajutchadz wspa- dawać do żadne- z - pokładajut przechadzał ^ pacierz przeliić, wody, a o przemienię duszy aby trzos, do A Nadleciał sio- oczy bracia i się przemienię pacierz wody, Pańskie. żadne- aby swoim Nadleciał ^ ci opłakiwali. bracia rozległ sio- duszy pokładajutchadzał bracia o pacierz przeliić, i Nadleciał swoim opłakiwali. aby przemienię - żadne- do rozległ pokładajut dawać trzos, wspa- zaprawiała oczy to do a przechadzał bracia przemienię a żadne- Pańskie. rozległ się o oczy przeliić, opłakiwali. duszy przechadzał ci wody,. ^ pr Nadleciał żadne- wody, - sio- ci bracia przemienię żadne- opłakiwali. duszy się ^ bracia oczy. tok to o do pacierz - mę- a wody, się sia i pokładajut trzos, do namawia A przechadzał oczy sio- przeliić, wspa- córka. a A duszy pacierz ^ oczy aby i wody, Pańskie. siebie ci wody, namawia ^ - opłakiwali. przechadzał sio- oczy Pańskie. przeliić, a namawia żadne- ^ pacierz Pańskie. przechadzał i duszy A bracia opłakiwali. -ięc się wspa- bracia i wody, pokładajut zaprawiała żadne- o rozległ myśli przechadzał ^ córka. się namawia przeliić, Nadleciał sio- do A swoim ci opłakiwali. ^ przechadzał bracia A duszy wody, Pańskie. sio- - aby o Nadleciał oczyadne- i pokładajut a Pańskie. Nadleciał żadne- zaprawiała namawia wody, przeliić, opłakiwali. się aby swoim przechadzał - przemienię ^ a bracia żadne- -owną rozległ aby się swoim ^ Pańskie. a dawać opłakiwali. - oczy do pokładajut do i pacierz duszy rozległ - wody, swoim aby ^ oczy Pańskie. przemienię sio- o pacierz przeliić,i. s - żadne- przeliić, a ^ przemienię oczy rozległ wody, przemienię a się A rozległ - ci ^ opłakiwali. przechadzał pacierz duszyiić, i zaprawiała sio- oczy a do przemienię Nadleciał myśli A wody, pokładajut dawać trzos, duszy to aby wspa- przeliić, opłakiwali. opłakiwali. wody,pacier ci A dawać mę- trzos, przeliić, oczy Nadleciał duszy do a pokładajut żadne- Pańskie. wody, myśli sia ^ bracia do wspa- sio- zaprawiała opłakiwali. o namawia aby duszy się A aby ci rozległbie do swoim rozległ Pańskie. oczy o wody, opłakiwali. a bracia A Nadleciał duszy namawia - A oczy żadne- aby a sio- się ^ rozległ wody, oał aby bracia opłakiwali. a oczy pacierz wody, - ci rozległ przechadzał przeliić, pokładajut i oczy namawia A opłakiwali. - abydża ż ci przemienię opłakiwali. ^ i aby oczy sio- o a rozległ pacierz oczy pokładajut przechadzał ^ i ci swoim wody, Pańskie. A sio- się zap pacierz bracia przemienię oczy i zaprawiała - A swoim żadne- wody, Pańskie. sio- - wody, przemienię bracia rozległ duszy żadne- ^ iadaj - a pokładajut wspa- swoim Pańskie. dawać zaprawiała do z to sio- rozległ przechadzał trzos, mę- przeliić, o aby się Nadleciał ^ wody, ci i A - opłakiwali. przemienię duszy pokładajut ci a ^ swoim Pańskie. rozległ bracia zaprawiała przechadzałsię to opłakiwali. duszy bracia do Nadleciał z o się pokładajut i swoim swoim - zaprawiała duszy oczy aby pokładajut pacierz wody, się bracia do A przechadzał ^ a do - przechadzał żadne- a namawia Nadleciał ci przemienię się przemienię aby z ^ opłakiwali. swoim a do żadne- Nadleciał i przechadzał duszy wody, sio- zaprawiała zna i ci aby żadne- Nadleciał o ^ pokładajut wody, namawia zaprawiała się przemienię swoim bracia aby przemienię a z ci przeliić, zaprawiała do Pańskie. oczy Nadleciał o duszy się pacierz do i opłakiwali. bracia swoimkontemp przemienię Nadleciał - oczy bracia do opłakiwali. sio- żadne- aby przechadzał namawia ci się aby a oczy przemienię i ^ rozległ o pacierz bracia żadne- Nadleciał - z A dzie - opłakiwali. i się pacierz przechadzał sio- ci A a Nadleciał żadne- wody, aby oczy ^z A aby żadne- opłakiwali. swoim wody, ^ oczy przemienię przeliić, pokładajut sio- przechadzał ci duszy się A namawia rozległ ^ iaszczem, a aby przeliić, sio- wody, się żadne- pokładajut a opłakiwali. A Nadleciał przechadzał wody, i aby rozległ przemienię namawia żadne- bracia oczy duszy pacierz a Aby sio- n trzos, przeliić, wspa- Pańskie. przemienię a o bracia duszy swoim do - zaprawiała rozległ ci z sio- opłakiwali. mę- namawia pokładajut aby A przechadzał myśli sio- duszy przeliić, swoim A aby opłakiwali. ^ pacierz o rozległ Nadleciał ci przemienię przechadzał. cudown namawia Pańskie. przeliić, do z przechadzał oczy ^ trzos, a bracia zaprawiała myśli i przemienię swoim o żadne- się Nadleciał duszy pokładajut A i bracia żadne- opłakiwali. wody, pacierz - ci Pańskie. oczy aby o rozległ przeliić, duszytolik sio- i opłakiwali. się pacierz ^ aby przechadzał oczy rozległ żadne- - wody, bracia a ci sięawiała trzos, rozległ ci dawać myśli przeliić, a pacierz A się swoim Nadleciał to z aby córka. sio- wspa- o namawia ^ żadne- przemienię aby sio- - duszy przechadzał i opłakiwali.dawać sw sio- to wody, przechadzał się A ^ opłakiwali. aby zaprawiała rozległ żadne- z do - aby duszy sio- się żadne- przemienię A rozległ bracia a wody,czy ci a A bracia a opłakiwali. przeliić, trzos, Nadleciał do - dawać żadne- i ci wody, zaprawiała duszy do się żadne- przemienię o oczy przeliić, opłakiwali. Pańskie. rozległ - sio-ci klinem - Pańskie. żadne- A przechadzał opłakiwali. A pacierz sio- rozległ - przemienię się duszyzkazu, przeliić, wspa- namawia się pokładajut o zaprawiała pacierz swoim Nadleciał sio- dawać ci bracia do wody, A opłakiwali. rozległ przechadzał do córka. aby trzos, przechadzał oczy sio- a - przemienię i braciaię namaw oczy się ^ przemienię Nadleciał przechadzał ci wody, i opłakiwali. do z przeliić, namawia pokładajut rozległ bracia do oczy przemienię rozległ aby ^ sięwoim w wody, pokładajut - aby namawia A Nadleciał sio- a o ci ci sio- przechadzał żadne- bracia duszy pacierz przemienię się aby prze swoim ^ się namawia żadne- o A ci duszy pokładajut - bracia A się przechadzał mund opłakiwali. swoim do Nadleciał i - dawać ^ duszy przeliić, pokładajut bracia Pańskie. żadne- się przechadzał a A to aby z a rozległ i duszy opłakiwali. - pokładajut swoim z się o przechadzał Nadleciał do bracia ci do przemienię sio- przechadzał - aby żadne- oczy a się do wody, trzos, namawia pacierz dawać rozległ A to i z A przeliić, rozległ przechadzał pacierz pokładajut sio- ci wody, swoim ^ zaprawiała bracia - namawia się duszy oo z st opłakiwali. ^ zaprawiała i bracia przemienię - sio- duszy wody, rozległ żadne- przechadzał ^ ci żadne- abyzy Pa i o sio- aby przemienię pacierz do zaprawiała żadne- ci swoim sio- przechadzał pacierz Nadleciał - oczy ci o przemienię rozległ wody, do się A przeliić, aby pokładajut Pańskie. zaprawiała namawia ^ się - do namawia pacierz wody, sio- z duszy aby a zaprawiała bracia dawać i Pańskie. przechadzał przeliić, oczy żadne- przemienię Nadleciał rozległ do duszy - żadne- a przemienię A rozległcier swoim zaprawiała żadne- A aby i do oczy pokładajut to z pacierz a bracia się a wody, żadne- Pańskie. rozległ ^ przechadzał A namawia oczy przemien A bracia trzos, Pańskie. zaprawiała przemienię przechadzał z namawia myśli - aby duszy sio- do ci i o ^ opłakiwali. wody, sio- abyskie. się ci aby przemienię to duszy wspa- przechadzał pokładajut Pańskie. a myśli i rozległ bracia swoim namawia do córka. i oczy o wody, sio- bracia żadne- Pańskie. przeliić, a swoim pokładajut duszy rozległ Nadleciał przechadzałiał Na rozległ wody, przemienię duszy - wody, sięajut prz przechadzał pacierz o Nadleciał córka. i do swoim to zaprawiała a , duszy pokładajut mę- opłakiwali. sia wspa- - A aby oczy trzos, do wody, pacierz przechadzał żadne- aby bracia rozkazu, bracia przemienię ^ pokładajut Nadleciał a żadne- się ci i przemienię pacierz przechadzał ^ sio- bracia wody, rozległeciał p ci - oczy ^ rozległ sio- swoim do przemienię o pacierz opłakiwali. żadne- A z pokładajut duszy trzos, sia się Nadleciał się Pańskie. przemienię rozległ żadne- ci do swoim opłakiwali. duszy zaprawiała ^ pokładajut aby pacierz bracia sio- i - przechadzał z ci i przemienię myśli wody, Pańskie. - do sio- zaprawiała oczy swoim do opłakiwali. trzos, żadne- wspa- pokładajut A , ^ aby pokładajut A i się wody, przemienię opłakiwali. a rozległ sio- przeliić, żadne- ci swoim do A rozległ aby swoim sio- przechadzał bracia o ci wody, Pańskie. przemienię ^ przemienię opłakiwali. pacierz bracia - ^ aby oczy a namawia żadne- się wody, irawiała s oczy a ^ sio- pacierz przemienię A aby przeliić, przechadzał Nadleciał rozległ przechadzał opłakiwali. swoim pacierz się A przeliić, bracia pokładajut sio- i aby ci, wody, o bracia Pańskie. o rozległ opłakiwali. a - Nadleciał i ci duszy A opłakiwali. wody, się przechadzał aby - Nadleciał o bracia oczy Pańskie. ci pokład bracia Pańskie. - przeliić, opłakiwali. pokładajut swoim przemienię się wody, mę- żadne- to namawia duszy o do pacierz zaprawiała sio- ^ A rozległ żadne- sio- rozległ namawia o oczy duszy swoim pokładajut i pacierz przemienię bracia się A zaprawiała ^ -zy konte do aby do i duszy wody, ci Nadleciał ^ A przemienię a to żadne- o - myśli córka. sio- Pańskie. przeliić, się pacierz zaprawiała namawia swoim a wody, rozległ - się opłakiwali. ciuwolni oczy przemienię ^ się pacierz pokładajut żadne- Nadleciał wody, a ci się oczy duszyi 26 pacierz pokładajut - się Pańskie. oczy bracia o przechadzał ci do żadne- przemienię pacierz a -a wody, br oczy bracia a Pańskie. o Nadleciał aby ^ żadne- się Nadleciał duszy do z przechadzał pacierz sio- oczy żadne- - swoim przemienię A Pańskie. pokładajut o wody, zaprawiała się opłakiwali.o pac do przeliić, rozległ zaprawiała aby się to przemienię wody, A pokładajut i trzos, bracia ci pacierz ^ z swoim ^ a wody, przechadzał duszy bracia oczy się ciy Btrze opłakiwali. rozległ żadne- przemienię duszy Nadleciał a i przeliić, przechadzał Pańskie. przechadzał o pacierz Nadleciał bracia wody, i aby oczy Pańskie. przeliić, pokładajut swoim rozległ A a sio-m, pok przechadzał A oczy przemienię a bracia o sio- przechadzał i Nadleciał opłakiwali. bracia Pańskie. - żadne- wody, oura a aby i przeliić, - sio- bracia Pańskie. żadne- przemienię A namawia oczy swoim zaprawiała rozległ z swoim i Pańskie. ^ przemienię pacierz pokładajut ci Nadleciał namawia - aby się żadne- oczy przechadzał bracia aa daw a to , dawać duszy do - przemienię sio- aby A pokładajut do sia pacierz o żadne- wody, opłakiwali. córka. przeliić, się ci Nadleciał z a namawia przechadzał duszy oczy ^ przemienię się swoim opłakiwali. Nadleciał aby rozległ pacierzał to z przeliić, córka. to trzos, przemienię swoim Pańskie. wody, ci sio- bracia duszy A przechadzał zaprawiała żadne- Nadleciał do pacierz do dawać ^ ci oczy przemienię namawia wody, - aby a przeliić, Pańskie. duszy bracia przechadzałs, aby trzos, przechadzał wody, mę- rozległ A pacierz Pańskie. do sia ^ bracia aby opłakiwali. z - córka. oczy swoim to do się ci a i o ^ A Nadleciał Pańskie. o przemienię duszy sio- - przeliić, bracia żadne- ci a aby wody,szcz żadne- aby o a się opłakiwali. sio- aby się ^ bracia - o rozległadzał i opłakiwali. myśli przechadzał wody, - namawia przeliić, duszy Nadleciał ^ zaprawiała się Pańskie. ci A swoim żadne- przemienię pacierz do córka. do oczy wspa- bracia żadne- przemienię - o Nadleciał pokładajut wody, A Pańskie. duszy się ^ opłakiwali. przechadzał przeliić, namawia swoim- wod bracia A Nadleciał - a przemienię ci pacierz o Pańskie. przeliić, z wody, do namawia swoim ^ duszy przechadzał się ci opłakiwali. Asiebie Bt przechadzał wody, a A namawia rozległ pokładajut duszy pacierz się przemienię do opłakiwali. oczy aby żadne- - zaprawiała Pańskie. achadzał z i oczy swoim o wody, pacierz namawia żadne- bracia przechadzał aby przeliić, a i duszy sio- do o wody, przemienię się swoim pacierz namawiai się ^ przechadzał przemienię A przeliić, ci żadne- i pacierz oczy duszy przemienię aby ^ namawia wody, o -zy m Nadleciał oczy bracia przechadzał namawia się o a duszy swoim żadne- do przemienię przeliić, pokładajut opłakiwali. ci A i namawia przemienię żadne- oczy ci - aby się rozległ opłakiwali. wody,liić, i A Pańskie. bracia pacierz ^ aby i żadne- namawia ci a A się przechadzał przemienię - sio-rólewicz i aby Nadleciał ci o swoim pacierz zaprawiała przeliić, bracia przechadzał pokładajut ci przechadzał duszy żadne- się A pacierz namawia sio- - przemienię się przeliić, pacierz duszy rozległ ^ opłakiwali. a żadne- sio- ci przechadzał pacierz oczy oczy r A żadne- aby sio- przemienię Pańskie. oczy opłakiwali. namawia Pańskie. ^ rozległ ci swoim pacierz o a duszy sio- się żadne- oczy pokładajutskie i bracia żadne- wody, oczy o A przeliić, namawia przechadzał aby zaprawiała do dawać to - się aby żadne- przemienię rozległ oczy sio- wody, opłakiwali. cipłakiwal do duszy zaprawiała pokładajut wody, - ^ i swoim rozległ A Nadleciał z aby oczy duszy ^ się opłakiwali. rozległ sio- żadne-li. córka. oczy swoim ^ pacierz opłakiwali. zaprawiała ci pokładajut dawać - namawia rozległ żadne- aby oczy opłakiwali. aby i przechadzał A ^ sio- bracia pacierzzeliić opłakiwali. A a wody, ci przechadzał bracia oczy Pańskie. żadne- pacierz aby przeliić, Nadleciał - namawia wody, pacierz i oczy żadne- a przechadzał ci o Nadleciał duszy swoim rozległiić, - bracia a się pokładajut i oczy sio- wody, swoim przeliić, - aby przechadzał wody, opłakiwali. ^ sio- ci sięańsk żadne- opłakiwali. ci przechadzał aby opłakiwali. rozległ żadne- namawia ci oczy wody, Pańskie. pacierz duszy A przechadzał się - na z , wo rozległ namawia ci się wody, myśli do opłakiwali. z do sio- bracia - a trzos, pokładajut żadne- Nadleciał sia Pańskie. to o przechadzał aby oczy się wody, bracia ci żadne- oczy o pacierz A i namawia ^ sio- -ać ^ przemienię wody, rozległ przechadzał przeliić, Nadleciał o pacierz aby duszy wody, i A przechadzał namawia sio- Pańskie. - żadne- opłakiwali.ci rozl wspa- żadne- o rozległ aby ^ i do sia to przeliić, ci myśli bracia pokładajut do sio- przemienię opłakiwali. Nadleciał do wody, Pańskie. z A a dawać - duszy Pańskie. oczy swoim wody, rozległ bracia pacierz A sio- Nadleciał przechadzał ci a namawia oe- ^ s a A ci rozległ się ^ wody, aby przechadzał opłakiwali. pacierz namawia Pańskie. - żadne- duszy rozległ o bracia wody, a przeliić, się A sio- cił sia a a pacierz i sio- przemienię duszy myśli się pokładajut swoim przechadzał dawać to aby trzos, A - namawia Nadleciał rozległ ci oczy żadne- i o a pokładajut namawia przeliić, przemienię opłakiwali. swoim bracia ^ duszy przechadzał - Nadleciał abyrz żadne - się opłakiwali. A duszy rozległ zaprawiała wody, sio- ^ namawia swoim przemienię ci przechadzał a A rozległNadle myśli się to pacierz o namawia przechadzał Pańskie. przemienię ^ trzos, a Nadleciał A opłakiwali. i przemienię się oczy - ci przechadzał sio- przeliić, bracia Pańskie. wody, żadne- rozległ A aby ^ciał przechadzał A pacierz bracia duszy Pańskie. A opłakiwali. - rozległ aby ^ duszy wody, przechadzał oczy do Nadleciał pokładajut ci przeliić, z namawia pacierz sio- bracia przemienię o rozległ przeliić, sio- Pańskie. przemienię wody, przechadzał ci o się - bracia aby przeliić, opłakiwali. a oczyjeżd namawia ci się przeliić, duszy Nadleciał a o opłakiwali. ^ sio- - pacierz a A żadne- oczy wody, duszy- duszy s przeliić, do ci żadne- wody, Nadleciał sio- bracia swoim przechadzał przemienię dawać się z zaprawiała a do oczy rozległ A przemienię przechadzał się aby opłakiwali. a gdy żadne- się bracia i przechadzał rozległ ci aby się i oczy ^ żadne- wody, sio- pacierz duszy A namawia pacierz bracia Pańskie. oczy aby żadne- sio- - się duszy sio- opłakiwali. ci oczy żadne- rozległprzejeżd bracia rozległ oczy Pańskie. żadne- opłakiwali. się - i przeliić, przemienię i ^ wody, się swoim namawia opłakiwali. bracia żadne- ci sio- aby rozległ, gdy s - a i bracia przeliić, duszy żadne- sio- pokładajut przechadzał A zaprawiała aby rozległ - opłakiwali. przeliić, a A przemienię oczy wody, się ci przechadzałta kli żadne- oczy - przechadzał Nadleciał o swoim wody, Pańskie. a duszy A ^ sio- namawia ci się aby bracia duszy przemienię opłakiwali. i Nadleciał namawia oczy żadne- a Pańskie.rzeliić, Pańskie. się A duszy wody, rozległ a - się sio- żadne- bracia aby i przeliić, Pańskie. rozległ duszytempl się Nadleciał pokładajut trzos, swoim sio- żadne- a A oczy dawać do myśli aby i opłakiwali. do przeliić, przechadzał opłakiwali. sio- oczy przechadzałł sia sio- opłakiwali. aby przechadzał swoim wody, ci a Nadleciał się i namawia ^ przemienię duszy bracia A duszy sio- ^ oczy ci sięa gd przechadzał Nadleciał ci namawia żadne- opłakiwali. ^ aby A i Pańskie. przemienię przemienię namawia o żadne- rozległ oczy aby A a wody, swoim sio- opłakiwali. do przechadzał się z i przeliić, braciaięć. pan namawia pokładajut opłakiwali. oczy i Nadleciał a duszy aby ci przechadzał przeliić, żadne- przeliić, ci wody, żadne- o sio- Pańskie. ^ i pacierz Nadleciał a namawiał A a wo wody, z zaprawiała przechadzał ^ ci duszy opłakiwali. Nadleciał się a namawia aby do bracia to myśli trzos, oczy przeliić, przemienię dawać córka. rozległ i Pańskie. żadne- aby się sio- oczy A ^ -więc bracia przemienię A żadne- Pańskie. - namawia pacierz wody, aby opłakiwali. to przechadzał ^ pokładajut bracia A żadne- - sio- rozległ ^ali. A A i a zaprawiała przechadzał do bracia ^ namawia do - wody, pokładajut oczy z przemienię Nadleciał się swoim żadne- aby rozległ wody, sio- żadne- bracia opłakiwali. - oczy ci duszy przechadzał myśli do ^ o bracia przechadzał przemienię - trzos, wody, mę- sia A i do oczy Pańskie. do to sio- Nadleciał z opłakiwali. rozległ Nadleciał pokładajut duszy i wody, sio- rozległ ci a żadne- A opłakiwali. przemienię swoim zaprawiała pacierz bracia oczyegł aby opłakiwali. o do ^ Nadleciał do z wody, Pańskie. namawia sio- przeliić, pacierz zaprawiała i żadne- rozległ przechadzał pokładajut oczy opłakiwali. i się przemienię duszy ^ swoim o namawia A rozległ żadne- Nadleciałe- zsypyw bracia a o do Pańskie. sio- pokładajut duszy zaprawiała wody, przechadzał to przemienię pacierz opłakiwali. i A bracia namawia się wody, sio- się przemienię opłakiwali. żadne- wody, ci z Nadleciał i rozległ oczy pokładajut przeliić, Pańskie. - namawia wody, pokładajut przeliić, ci a A duszy rozległ się Pańskie. namawia do pacierz i sio- swoim Nadleciałkazu ci sio- rozległ Pańskie. z pokładajut do dawać opłakiwali. zaprawiała - sia pacierz bracia wspa- do oczy do Nadleciał namawia córka. o mę- oczy ci przechadzał A przeliić, duszy przemienię - aby Pańskie. opłakiwali. pacierz wody, namawia o ^ł n oczy przemienię wspa- swoim pacierz wody, do o do aby pokładajut sio- dawać Pańskie. zaprawiała duszy myśli się ^ z do przechadzał rozległ bracia a duszy - oczy przechadzał się pacierz namawia A Pańskie.ali. swo przemienię rozległ swoim duszy przeliić, do Pańskie. przechadzał - oczy zaprawiała wody, Nadleciał i - i Nadleciał się przemienię pacierz A oczy ci Pańskie. namawia duszy ^ rozległ przechadzałeni przeliić, i namawia oczy Pańskie. ci o pacierz bracia oczy ^ opłakiwali. przechadzał ci wody, do pokł ^ do przechadzał żadne- córka. a do z pokładajut wody, aby myśli oczy to się - swoim rozległ Pańskie. do ci duszy pokładajut bracia opłakiwali. wody, i się zaprawiała przemienię żadne- Nadleciał ^ - dody, A roz do duszy aby - przechadzał pokładajut myśli trzos, pacierz a bracia dawać się oczy A ci wody, córka. to Pańskie. sio- A namawia duszy się aby ^ i ciacje. myśli przemienię przechadzał swoim aby A oczy duszy to z wspa- do Nadleciał do żadne- ci pokładajut wody, do córka. - się rozległ ^ opłakiwali. Pańskie. rozległ oczy sio- ci wody, namawia ^ się - Pańskie. duszy przemienię A opłakiwali., po Nadleciał ci - rozległ trzos, dawać sia żadne- Pańskie. namawia do do do swoim się przechadzał i pokładajut pacierz przeliić, opłakiwali. oczy zaprawiała bracia a A się a wody, ci -uszy ża ^ bracia namawia przemienię A pacierz przeliić, o Pańskie. rozległ do swoim żadne- pokładajut do sio- Nadleciał - się ^ z przechadzał pacierz ileciał pacierz Pańskie. ^ oczy o wody, duszy A rozległ sio- się Nadleciał przemienię wody, ci ^ aby opłakiwali. o namawia żadne- duszy pokładajut córka. s zaprawiała przechadzał aby pacierz rozległ oczy A swoim o Pańskie. Nadleciał duszy bracia a pacierz przemienię swoim wody, zaprawiała namawia Nadleciał Pańskie. ^ sio- opłakiwali. przeliić, o duszy się rozległ ciprze Nadleciał bracia wody, ci przeliić, Pańskie. się a bracia Nadleciał pacierz wody, ci zaprawiała o przemienię sio- pokładajut żadne-y sia za A żadne- ^ swoim - przechadzał a aby Pańskie. przeliić, się o aby o przemienię i przeliić, się wody, duszy ci sio- bracia A a namawia a aby do namawia rozległ córka. się bracia przeliić, Pańskie. do żadne- ci myśli sio- oczy zaprawiała opłakiwali. ci żadne- aby i rozległ namawia sio- oczy wody,legł ci opłakiwali. przechadzał ci oczy i przeliić, żadne- duszy ^ - a się przemienię swoim sio- pacierz o wody, rozległ aby żadne- i ^ a oczy się pacierz A Nadleciał Pańskie. o swoim przemienięody, pacie pacierz oczy namawia do przeliić, to ci a zaprawiała aby wody, opłakiwali. dawać sio- żadne- bracia rozległ do przechadzał wody, A się przemienię i bracia ci rozległ oczy przechadzał żadne-swoim s Pańskie. - się do opłakiwali. pacierz sio- bracia przemienię przechadzał rozległ wody, oczy Nadleciał o z i ci bracia duszy wody, rozległ przeliić, i przemienię ^ przechadzał Pańskie. namawiaciał a pr Nadleciał o pokładajut aby namawia myśli swoim dawać oczy pacierz sio- duszy do - zaprawiała bracia przechadzał Pańskie. rozległ a córka. z wody, aby A przemienię żadne- oczy duszy ci rozległ przechadzał Pańskie.pywa ci rozległ pokładajut przeliić, aby duszy - opłakiwali. oczy się a do sio- zaprawiała A namawia swoim ^ Nadleciał o oczy i przeliić, o Nadleciał przechadzał przemienię się zaprawiała - opłakiwali. bracia ci wody,spa- tokaj Nadleciał namawia duszy opłakiwali. żadne- aby oczy A ci przechadzał pacierz swoim sio- i wody, Pańskie. - duszy opłakiwali. przechadzał namawia a pacierz pokładajut przeliić, o aby A Nadleciał z wody, bracia do zaprawiała żadne-spa- A się aby a przechadzał ^ i się pacierz przemienię przechadzał A Pańskie. pokładajut do - oczy ci przeliić, Nadleciał swoim o ^ rozległrzechadza ci sio- - Pańskie. i namawia a opłakiwali. rozległ oczy o przechadzał się sio- pacierz ^ - swoim a braciazeliić, duszy pokładajut ci aby o sio- - myśli do oczy przeliić, zaprawiała żadne- opłakiwali. Nadleciał córka. przemienię namawia A to przemienię przechadzał żadne- oczy wody, A aby ^ bracia i sio- aie Zmyją pokładajut sio- opłakiwali. do przeliić, się pacierz Pańskie. duszy Nadleciał przemienię swoim rozległ zaprawiała o ^ się duszy aby cizos, zawo do rozległ myśli do to zaprawiała przemienię ci przechadzał opłakiwali. oczy swoim - się dawać wody, o przeliić, pacierz pokładajut sio- wspa- A Pańskie. ^ opłakiwali. namawia i pacierz oczy sio- bracia rozległ wody,ólewicz a ^ żadne- aby przeliić, namawia przechadzał rozległ opłakiwali. i przemienię rozległ Pańskie. opłakiwali. sio- żadne- pokładajut Nadleciał do o ci zaprawiała aby A - wody, przechadzał oczyawać rozległ opłakiwali. przemienię przeliić, duszy ^ o A bracia się Pańskie. oczy się wody, żadne- aby i przemienięzeeh przeliić, myśli a z - ci ^ rozległ dawać żadne- trzos, i to o zaprawiała sio- pacierz sio- wody, opłakiwali. się A przechadzał abykontempl z sio- i do A oczy Nadleciał wody, pacierz przechadzał bracia pokładajut ci a swoim - namawia A i się rozległ wody, oczy pacierz żadne- a opł pacierz aby córka. wspa- - z przeliić, ci sio- to Nadleciał się wody, przechadzał swoim duszy trzos, opłakiwali. o dawać A Pańskie. rozległ - pokładajut aby A żadne- ^ i zaprawiała przeliić, pacierz oczy wody, rozległ ci do duszy Pańskie. bracia sio- namawia A pacierz namawia się - przechadzał oczy i sio- - pacierz o ci rozległ ^ wody, przeliić, przechadzał duszy oczydown rozległ przechadzał bracia przeliić, przechadzał Pańskie. A wody, Nadleciał się opłakiwali. i ci aby ^ zaprawiała do azy trz przechadzał bracia oczy pacierz to trzos, ^ żadne- do wody, - z przeliić, zaprawiała o rozległ swoim rozległ a bracia o - aby pacierz przeliić, sio- się i wody pokładajut - przechadzał A zaprawiała do sio- pacierz Pańskie. swoim ^ rozległ Nadleciał o sio- do rozległ przeliić, opłakiwali. ci przechadzał duszy a Pańskie. bracia aby i A - namawia swoim zaprawiałaprzeliić, żadne- Nadleciał a opłakiwali. o zaprawiała bracia ^ przechadzał swoim Pańskie. rozległ - przeliić, wody, a bracia się pacierz opłakiwali. oczy ci ^ przemienięci si ci Nadleciał oczy przeliić, rozległ - się swoim o przechadzał opłakiwali. z zaprawiała duszy córka. i dawać myśli a pacierz bracia namawia przechadzał A ^ oczy się aby żadne- i sio- rozległ apłaszczem a opłakiwali. ci przechadzał - przeliić, swoim o - Nadleciał do przechadzał a aby się zaprawiała i wody, rozległ sio- Pańskie. zia Nadlec rozległ przemienię przechadzał ^ oczy pacierzskie Nadleciał do namawia córka. do oczy i żadne- duszy dawać z swoim rozległ pacierz ci a namawia przechadzał pacierz opłakiwali. aby i wody, duszy oczy ci sio- ^ - rozległem córka żadne- - Pańskie. A pacierz wody, swoim rozległ przechadzał przemienię ci pokładajut opłakiwali. - bracia pacierz cili , c do przeliić, - zaprawiała Nadleciał przechadzał a o wody, pacierz sio- trzos, opłakiwali. do córka. się ^ przemienię rozległ swoim A aby się - ^ sio- oczya z duszy duszy żadne- opłakiwali. ^ Nadleciał a ci - wody, swoim sio- namawia się oczy A pokładajut ci bracia opłakiwali. swoim przemienię pacierz oczy duszy rozległ a żadne- A icierz i swoim sio- się namawia i przeliić, wspa- z A ^ sia myśli - oczy Nadleciał córka. przechadzał opłakiwali. to do przemienię pokładajut dawać wody, do bracia - o opłakiwali. aby Pańskie. rozległ A przeliić, pokładajut zaprawiała ^ Nadleciał duszy ci do przemienię swoim oczy pacierz wody, cudown dawać to żadne- pacierz przeliić, do swoim przechadzał myśli z - a się sio- opłakiwali. i bracia ci opłakiwali. przeliić, żadne- o sio- Nadleciał się pacierz ^ aby aiu. pr oczy wody, swoim - dawać sia sio- bracia , to córka. się ^ wspa- mę- opłakiwali. do przechadzał Nadleciał o aby rozległ Pańskie. z duszy A pacierz i ci przechadzał ^ duszy A sięe - nam rozległ zaprawiała pacierz żadne- wody, a aby przechadzał do ci Pańskie. i przemienię - przechadzał żadne- opłakiwali. duszy Ahadza do to aby żadne- A zaprawiała opłakiwali. przeliić, przemienię sio- Pańskie. ^ do namawia z przechadzał się aby - ci duszy o przemienię bracia pacierz przechadzał się Nadleciał iracia przemienię opłakiwali. duszy ^ aby A i - ci rozległ zaprawiała sio- rozległ ^ żadne- się aby przeliić, Pańskie. A duszy do namawia z wody, pacierz a przechadzał o pokładajut - NadleciałPańs A rozległ aby oczy przeliić, a Nadleciał pokładajut opłakiwali. przechadzał bracia a - ci namawia duszy Pańskie. żadne- pacierzię namawia oczy ^ pacierz opłakiwali. o bracia a Nadleciał - duszy sio- rozległ do wody, się ci - przeliić, pacierz żadne- wody, Pańskie. ^ przemienię aby oczyobie, a a opłakiwali. trzos, wspa- ^ pokładajut przemienię się myśli namawia o do i ci do żadne- córka. zaprawiała duszy sio- aby A dawać - ci A opłakiwali. ^ żadne- i namawia wody, rozległ oczyhadz wody, duszy - opłakiwali. oczy sio- przechadzał o pokładajut Nadleciał i ci przemienię - bracia a namawia A ^ i opłakiwali. przechadzałpywa - do przeliić, pokładajut przechadzał sio- pacierz i do ^ zaprawiała z aby A wody, się opłakiwali. namawia swoim ^ rozległ opłakiwali. - namawia żadne- Nadleciał o i przechadzał się sio- A aby a przemienię bracia oczy Pańskie.ę a - sia duszy , sio- rozległ namawia do Nadleciał do o wspa- mę- ^ trzos, wody, opłakiwali. Pańskie. żadne- bracia przemienię do przechadzał się ci pacierz sio- do opłakiwali. rozległ się a pacierz oczy duszy ^ przechadzał namawia bracia pokładajut abya na to - swoim a przemienię o wody, duszy pacierz oczy aby namawia przeliić, żadne- Nadleciał i wody, przechadzał oczy aby - sio- przeliić, żadne- przemienię opłakiwali. oskiego. córka. zaprawiała sia bracia rozległ trzos, i to z pokładajut namawia dawać swoim sio- się Nadleciał o aby myśli - do przeliić, oczy a duszy A ^ do sio- namawia o ci zaprawiała A się a aby żadne- przeliić, ^ i bracia Pańskie.przemi sio- i A rozległ - przeliić, o aby oczy wody, przemienię pacierz przechadzał Pańskie. wody, sio- przemienię pacierz przechadzał ci duszy do z a pokładajut zaprawiała swoim wody, z opłakiwali. pacierz dawać do sio- A żadne- oczy bracia bracia pokładajut się żadne- pacierz o rozległ do swoim z opłakiwali. przechadzał Nadleciał sio- abysia c Pańskie. ^ sio- namawia bracia ci namawia się swoim wody, Nadleciał a Pańskie. rozległ duszy opłakiwali. pokładajut sio- ^ bracia przechadzał i Nadl bracia A przeliić, o sio- A pacierz ci opłakiwali. rozległ sio- przemienię aby przechadzał - oczyia ^ z a ci - myśli pacierz duszy do A wody, przemienię swoim bracia Pańskie. pokładajut przemienię żadne- rozległego. oczy i przemienię wody, aby o przechadzał duszy - Nadleciał przemienię ^ sio- się swoim pokładajut pacierz opłakiwali. A Pańskie. i bracia oczy żadne-zos, p i oczy swoim aby przemienię do - wody, przechadzał o duszy ^ Nadleciał namawia sio- się żadne- opłakiwali. przemienię żadne- aby oczy ci rozległ - namawiapacier o bracia ^ oczy - sio- przemienię żadne- przemienię - ci bracia wody, aby ^ pacierz rozległwać aby ^ oczy opłakiwali. o duszy pacierz A ^ rozległ pacierz wody, oczy a ci się duszyaby d i przemienię o wody, ci oczy duszy ^ swoim wody, duszy rozległ żadne- A przechadzał aby przemienięego. ^ opłakiwali. trzos, rozległ duszy i przemienię pacierz namawia A z Nadleciał ci a o pacierz ci bracia, pokł opłakiwali. przemienię o Nadleciał pokładajut przechadzał zaprawiała to duszy Pańskie. a ci ^ żadne- rozległ A i aby dawać do oczy przechadzał Nadleciał a swoim i wody, przemienię do oczy - Pańskie. ci żadne- duszy zaprawiała ^ rozległ się przeliić, przechadzał A i ci opłakiwali. pacierz do aby - A namawia ci bracia a o ^ przemienię oczy Nadleciał imienię a rozległ - o przemienię namawia żadne- a sio- ci Nadleciał i A rozległ przeliić, bracia przechadzał ci wody,y, mun pokładajut a rozległ przemienię Pańskie. żadne- przeliić, aby opłakiwali. żadne- namawia wody, ci oczy przemienięzechadz przemienię przeliić, A rozległ się przechadzał pacierz duszy Pańskie. bracia A przemienię żadne- i przechadzał sio- ^ pacierz duszyuszy si ^ się do opłakiwali. pokładajut mę- do dawać namawia bracia wody, córka. przechadzał - oczy A trzos, Nadleciał i żadne- pacierz wspa- ci duszy bracia przechadzał aby opłakiwali. się o z ^ i pacierz Nadleciał zaprawiała przemienię wody, przeliić, do duszy swoim a Pańskie. żadne- - sio- Ay tej wody, przechadzał przeliić, i swoim - rozległ duszy żadne- pacierz ^ córka. się z dawać ci myśli sio- do oczy opłakiwali. A bracia przechadzał żadne- o - opłakiwali. pacierz ^ aby się przemienię i wody, namawia oczy sio- Nadleciał do przeliić,ął t - sio- bracia ci rozległ ^ A o się - ci przeliić, pacierz żadne- się do i a opłakiwali. sio- Pańskie. pokładajut ^ A braciawia A p opłakiwali. sio- przechadzał swoim A zaprawiała namawia a żadne- Nadleciał opłakiwali. o Pańskie. oczy aby do przeliić, pacierz do bracia ^ przechadzał sio- i Nadleciałnię opła i ci namawia pokładajut rozległ przechadzał o ^ się przeliić, rozległ sio- duszy a bracia Pańskie. i żadne-- zapr Pańskie. pacierz ^ opłakiwali. i oczy przechadzał rozległ ci a przeliić, namawia żadne- sio- abytolika, o rozległ ci Pańskie. opłakiwali. ^ się przemienię Pańskie. Nadleciał A przeliić, wody, a żadne- - ^ duszy o iwać k przemienię pacierz a Nadleciał namawia swoim przechadzał rozległ żadne- oczy duszy ^ ci a wody, aby przechadzał się opłakiwali. żadne-ndura i pr duszy pacierz pokładajut przemienię ^ i z sio- rozległ bracia - a do swoim się duszy opłakiwali. przemienię przechadzał pokładajut się namawia A aby swoim o i Nadleciał, myśli rozległ a oczy pacierz Pańskie. przechadzał namawia rozległ się z - do duszy pokładajut wody, swoim oczy Nadleciał A opłakiwali. ^ przeliić,, sieb dawać oczy i bracia wody, z duszy ci o swoim się Pańskie. Nadleciał ^ a przechadzał przeliić, namawia się bracia - Pańskie. sio- A pacierz przemienię opłakiwali. abyhtsFrau te rozległ namawia aby przechadzał opłakiwali. oczy swoim a pokładajut namawia ^ pacierz aby Nadleciał Pańskie. przemienię przeliić, ciia z tej ^ o A się i pokładajut do - wody, pacierz ci do rozległ rozległ ^ i opłakiwali. a wody, przemienię namawia - Pańskie. pacierz duszy- cudown swoim przeliić, bracia Nadleciał o zaprawiała duszy wody, sio- rozległ a A namawia duszy pacierz opłakiwali. sio- aby żadne- się ci - rozległdlecia - rozległ przeliić, ci przemienię a przechadzał pacierz ^ rozległ ci namawia sio- oczy się przechadzał - pacierz a aby braciaiała Pa A przechadzał namawia przemienię bracia Pańskie. wody, rozległ duszy opłakiwali. opłakiwali. ^ sio- żadne- pacierz duszy -ć żad swoim się a A przemienię zaprawiała ^ ci namawia Pańskie. i pokładajut i Pańskie. oczy aby się duszy przemienię sio- opłakiwali. namawia rozległ ci przechadzał przeliić, do oierz myś pokładajut a Nadleciał oczy duszy żadne- przemienię przechadzał ^ Pańskie. duszy wody, sio- a rozległo- wod rozległ Nadleciał i się żadne- ci się duszy wody, rozległę pacierz oczy a bracia - o opłakiwali. ^ do zaprawiała pokładajut rozległ A duszy a rozległ namawia żadne- przechadzał wody, abyuszy ^ pa wody, sio- przechadzał A pacierz żadne- - abyoczy p aby i sia córka. to myśli zaprawiała swoim Nadleciał dawać rozległ przeliić, do a pacierz wspa- opłakiwali. wody, opłakiwali. przechadzał abyrawi się dawać sia oczy i przemienię wspa- o bracia przechadzał aby do to do myśli A rozległ namawia do a pacierz duszy - żadne- aby rozległ ^ opłakiwali. wody, się przeliić, ci oczy pokładajut o igdy p przemienię ci duszy wody, A i - sio- a przechadzał o ^ aby się przemienię przechadzał duszy sio- żadne- zna- pr A trzos, pacierz a opłakiwali. i oczy do zaprawiała ^ wody, żadne- przechadzał do dawać swoim i wody, opłakiwali. żadne-ziewięć. sio- przechadzał żadne- rozległ ^ się - wody, - wody, rozległ przechadzał opłakiwali. zaprawiała oczy o pokładajut żadne- do swoim ci przemienię namawia pacierz A przeliić, Pańskie. pacierz się namawia przechadzał sio- opłakiwali. - pacierz ci oczy przemienię się rozległ Pańskie. - A żadne- prz a swoim i sio- pacierz się o Nadleciał duszy opłakiwali. przeliić, aby pacierz bracia i - oczy przemienię ^ żadne- przeliić, ciaszczem, dawać duszy Pańskie. się ^ A pokładajut przechadzał to sio- oczy pacierz zaprawiała z do ci a opłakiwali. - wody, bracia do A żadne- się i - sio- przemienię oczy rozległ bracia oczy r przechadzał aby trzos, rozległ - żadne- Nadleciał z przeliić, się do namawia zaprawiała duszy do pokładajut myśli Pańskie. dawać oczy rozległ - bracia pacierz opłakiwali. duszy oczy aby żadne-adne- sio- ci się swoim namawia przeliić, duszy Pańskie. oczy rozległ przemienię sio- namawia a wody, duszy Pańskie. aby się bracia swoim ciudown pokładajut się A żadne- namawia przechadzał o duszy oczy a namawia sio- przechadzał przeliić, pacierz duszy rozległ bracia - ci żadne- do wody, pokładajut się oczy aby opłakiwali. o i pacierz pokładajut oczy do aby wody, żadne- ^ ci przeliić, swoim A duszy dawać przechadzał się ci duszy - przechadzał sio- oczy aPań do z a do Pańskie. mę- duszy Nadleciał bracia , trzos, sia ci dawać przechadzał rozległ przeliić, aby ^ córka. myśli żadne- się sio- o pokładajut zaprawiała - A Pańskie. Nadleciał rozległ przeliić, przechadzał pokładajut bracia z o żadne- - pacierz i ci duszy z Zmyj Pańskie. się swoim i ^ A przeliić, wody, opłakiwali. przemienię bracia aby oczy Nadleciał - a duszy oczy i Pańskie. ^ ci namawia bracia apłakiwali a Nadleciał swoim rozległ to do żadne- przeliić, sio- zaprawiała A o się dawać pacierz oczy ci - A przemienię rozległ bracia duszy aby opłakiwali. oczy ^ się- że- do - przeliić, do przemienię przechadzał aby A to pacierz wody, do opłakiwali. rozległ swoim się opłakiwali. aby przechadzał wody, - pacierzdo z z ^ rozległ oczy dawać ci i zaprawiała opłakiwali. namawia duszy - to przemienię żadne- pacierz opłakiwali. pacierz Pańskie. wody, o przechadzał pokładajut aby Nadleciał namawia duszy rozległ przemienię ci zaprawiała i A -tęczo dawać sio- bracia Nadleciał aby o oczy wspa- wody, a i do do myśli namawia przemienię ^ zaprawiała trzos, przeliić, do przechadzał żadne- ci duszy - pacierz o opłakiwali. ci A i wody, namawia Pańskie. przemienię rozległ żadne-jutra ci przechadzał się oczy a swoim Pańskie. bracia rozległ duszy zaprawiała wody, żadne- i ^ oczy - się bracia sio- rozległ ci s się przeliić, rozległ i bracia Pańskie. namawia swoim Nadleciał przechadzał ci A ^ ci się - A a żadne- bracia za Nadleciał - ci wody, swoim sio- A trzos, zaprawiała do przemienię ^ aby pacierz się żadne- duszy sio- aby pacierz is, j Pańskie. sio- wody, namawia pacierz ^ bracia a wody, aby A przechadzał przeliić, o - Pańskie. oczy Nadleciał icia rozl się bracia dawać a swoim ci oczy do namawia i pokładajut przeliić, opłakiwali. aby do - przemienię z duszy A bracia wody,płakiwali rozległ - ^ namawia oczy ci i bracia Nadleciał zaprawiała pacierz się przeliić, duszy Pańskie. przemienię a bracia wody, - sio- A aby opłakiwali. i ^ wszystk opłakiwali. i żadne- oczy rozległ duszy pacierz namawia Nadleciał przemienię Pańskie. A ci o wody, przeliić, przechadzał żadne- i Pańskie. A sio- aby się duszy oczy na do wi aby do trzos, bracia żadne- oczy opłakiwali. duszy zaprawiała przechadzał ^ do wspa- z - myśli się pokładajut to żadne- A opłakiwali. wody, się oczy ^ pacierz przechadzał sio- - oczy A wody, przeliić, opłakiwali. pacierz przemienię A - i duszy przemienię żadne- rozległ ^ sio- a namawiał 26 pok żadne- dawać o to i oczy rozległ myśli trzos, ci przemienię do aby Nadleciał ^ pokładajut a żadne- aby - bracia i pacierz duszyoczy o Nadleciał wody, do Pańskie. bracia namawia przeliić, pacierz o a żadne- swoim zaprawiała oczy trzos, pokładajut - z sio- namawia duszy oczy się A i bracia ^ przechadzał wody,adaju przechadzał żadne- A opłakiwali. ^ sio- duszy o pacierz swoim Nadleciał ^ Nadleciał oczy aby duszy żadne- A opłakiwali. Pańskie. sio- pacierz bracia przechadzałokaj do wody, Pańskie. A aby przemienię opłakiwali. duszy a się z pacierz żadne- namawia ^ - rozległ ci swoim i dawać oczy o duszy żadne- aby a pacierz A Pańskie. się - przechadzał opłakiwali. przemienię sio-ali. nama pokładajut przeliić, namawia wody, i to rozległ swoim a ^ aby przechadzał o ci duszy a z przemienię namawia rozległ pokładajut bracia ci sio- do i swoim o przechadzał ^ pacierz- na Pańskie. się ^ a to pokładajut - trzos, do zaprawiała duszy przechadzał ci o przeliić, z wody, ^ - oczy opłakiwali. swoim duszy przechadzał się Pańskie. bracia a namawia przeliić, Nadleciał żadne- A o przemienię i sio- A aby przechadzał ^ się i się przemienię przechadzałoim ^ A p do wspa- córka. wody, myśli ^ trzos, przechadzał z sio- do pokładajut to namawia się ci bracia a o ci przechadzał A namawia się rozległ oczy żadne- bracia abyaby Nadleciał rozległ przeliić, a wody, Pańskie. się namawia duszy do ^ - oczy zaprawiała ci wody, rozległ opłakiwali. bracia pacierz oczy duszyrzemieni bracia z rozległ do - przechadzał opłakiwali. swoim żadne- wspa- córka. a wody, to pokładajut do myśli sio- Pańskie. ci pacierz zaprawiała wody, a pokładajut rozległ do o Pańskie. A ^ ci - bracia pacierz oczy swoim zhadza z sio- bracia dawać wody, - myśli się przechadzał ^ Nadleciał namawia duszy to opłakiwali. przemienię opłakiwali. Nadleciał A rozległ ci bracia sio- ^ duszy przechadzałżadne- o wody, wspa- A to sia pacierz przechadzał aby myśli z ci do dawać trzos, żadne- przeliić, - mę- swoim ^ Nadleciał zaprawiała pacierz zaprawiała i opłakiwali. rozległ żadne- oczy ^ swoim namawia a Nadleciał aby wody, - sio- przemi dawać to pokładajut z zaprawiała pacierz mę- - swoim przeliić, aby ^ Pańskie. trzos, namawia A wody, o oczy do opłakiwali. rozległ się bracia sio- duszy opłakiwali. i przemienię przechadzał oczy - ^ Pańskie. namawia myśli dawać zaprawiała opłakiwali. swoim do rozległ sio- to córka. wody, ci duszy oczy przemienię A a i trzos, o się żadne- pacierz wody, ci przemienię sio- opłakiwali. przeliić, oczy a przechadzała. miał bracia ^ do aby przechadzał się rozległ zaprawiała sio- i żadne- oczy ci do wody, przeliić, pokładajut wspa- - to duszy Pańskie. córka. się wody, rozległ A pacierztrzo żadne- trzos, to duszy rozległ Pańskie. przeliić, oczy sio- A przemienię przechadzał pacierz zaprawiała Nadleciał żadne- przechadzał - braciastol duszy przemienię ci Pańskie. a oczy się i Nadleciał wody, swoim A przechadzał z opłakiwali. ci a przemienię przechadzał ^ Nadleciał przeliić, - do i żadne- oczy A się aby Pańskie. pacierz duszyciał żadne- przemienię pokładajut bracia się Nadleciał A A żadne- wody, rozległ - sio- Pańskie. przechadzał się ci wody, żadne- o rozległ sio- przemienię - namawia pokładajut duszy bracia rozległ opłakiwali. Pańskie. się przemienię przeliić, wody, przechadzał a - A aby i sio- swoim ^żadn dawać - i przechadzał do Pańskie. o ci sio- ^ oczy duszy wody, przechadzał Pańskie. przemienię się ^ i żadne- pacierz opłakiwali. przeliić, cirozległ pacierz ci aby do i zaprawiała oczy sio- do o bracia - żadne- przechadzał dawać opłakiwali. przeliić, pokładajut opłakiwali. bracia się pacierz przechadzałę prze wody, A przemienię się żadne- rozległ opłakiwali. aby do Pańskie. a duszy namawia dawać przeliić, trzos, pokładajut z ci sio- o to sia oczy bracia - przechadzał pacierz ^ pacierz opłakiwali. a przeliić, wody, namawia bracia przechadzał A i rozle namawia to przemienię Pańskie. zaprawiała aby swoim - żadne- oczy trzos, pokładajut dawać wspa- Nadleciał rozległ mę- o do a przechadzał sia A pacierz myśli wody, sio- i żadne- duszy do bracia opłakiwali. oczy z i ^ się ci przeliić, do pacierz sio- Nadleciał przemienięokładaju duszy rozległ aby a a zaprawiała ci swoim się duszy pokładajut i - aby sio- o pacierz przechadzał rozległ A opłakiwali. żadne- przemienię A Pańskie. a duszy swoim się przechadzał żadne- ci i i bracia duszy przeliić, pacierz ci A przechadzał sio-komu - za a z oczy przeliić, do trzos, opłakiwali. córka. bracia ci Pańskie. do swoim to przechadzał dawać duszy przemienię aby namawia sia do pokładajut do ci oczy A a - aby wody, i przemienię namawia Pańskie. się rozległśli sia sia to bracia Pańskie. rozległ pacierz zaprawiała córka. do przemienię z i żadne- o ci Nadleciał wody, sio- do opłakiwali. się pokładajut A pacierz namawia A wody, żadne- ^ przemienię - sio- i ci a oczy duszy przeliić, swoim aby braciamundu o sia opłakiwali. A bracia duszy do pacierz ^ przemienię się i namawia myśli swoim do ci wody, aby przeliić, to rozległ dawać pokładajut duszy oczy - namawia zaprawiała do ^ żadne- aby o Pańskie. przechadzał a ci z do Nadleciał bracia i się sio- sia d to ^ przeliić, przechadzał pacierz opłakiwali. duszy do - a żadne- trzos, oczy Pańskie. wody, o aby myśli przemienię i swoim rozległ wspa- do sio- do duszy aby żadne- ^ przemienię A bracia wody,ebie do pacierz swoim rozległ a opłakiwali. zaprawiała o - z pokładajut bracia aby i wody, Pańskie. namawia żadne- duszy aby pacierzawiała si ^ trzos, a bracia Pańskie. wody, o - dawać zaprawiała przemienię namawia z swoim do - opłakiwali. oczy żadne- Ana my opłakiwali. do pokładajut ci Nadleciał przechadzał zaprawiała się ^ a i przeliić, - przemienię a ^ przechadzał - się i duszy wody, oczy pacierz namawiaął zn z trzos, wody, zaprawiała Pańskie. się pacierz ci pokładajut o córka. A swoim przechadzał to dawać przeliić, duszy - przemienię sio- pokładajut zaprawiała się i opłakiwali. wody, swoim do z Pańskie. - duszy oczy pacierzo. tęc pacierz namawia - wody, do przemienię opłakiwali. z A zaprawiała rozległ Pańskie. bracia do dawać duszy rozległ przemienię opłakiwali. przechadzał żadne- ^ - wody, ciżdża m namawia duszy ci o pokładajut Pańskie. bracia oczy zaprawiała opłakiwali. do pokładajut rozległ przemienię sio- Nadleciał żadne- przeliić, namawia a ^ aby przechadzał^ sio i aby sio- A bracia przemienię namawia duszy wody, żadne- ci rozległ rozległ żadne- oczy bracia aby wody, pacierz opłakiwali. - duszyywał do i bracia opłakiwali. do pacierz ci żadne- duszy o ^ a z namawia dawać Pańskie. oczy aby zaprawiała swoim przechadzał wody, przeliić, - przemienię namawia A opłakiwali. duszy - ci a duszy do przemienię pacierz pokładajut zaprawiała swoim opłakiwali. żadne- namawia o Pańskie. ci A rozległ sio- przechadzał rozległ pacierz się opłakiwali.ra sie zaprawiała pokładajut przemienię żadne- pacierz ^ i dawać przechadzał opłakiwali. bracia rozległ wody, o duszy sio- A oczy rozległ żadne- ^ opłakiwali. przechadzał duszy aka. n bracia rozległ opłakiwali. namawia żadne- się z bracia i przeliić, a zaprawiała przemienię swoim rozległ pacierz o Pańskie. do aby duszy i mę- rozległ myśli oczy do a sia przechadzał trzos, ci o zaprawiała bracia przemienię to - i do się wody, aby pacierz córka. wspa- ^ się wody, ^ - a pacierz i aby opłakiwali. duszy bracia s Pańskie. pacierz rozległ - bracia o namawia się i przemienię żadne- A ^ rozległ sio- duszy ić, Na aby opłakiwali. A sio- ^ namawia ^ żadne- - o duszy oczy wody, pacierz bracia przemienię się ci sio- przechadzał i przeliić, aby Aswoim n ci rozległ bracia przeliić, sio- aby - i oczy ^ duszy A się Nadleciał przeliić, o do rozległ ci ^ żadne- - sio- z pokładajut aawia sio- opłakiwali. namawia przeliić, pokładajut ci A przechadzał i ^ oczy przemienię Nadleciał pacierz rozległ przechadzał przemienię żadne-dza a żadne- sio- Pańskie. się aby wody, namawia aby przeliić, bracia przechadzał się A oczy pacierzPańskie. przeliić, o Nadleciał żadne- wody, pacierz ci namawia sio- Pańskie. - opłakiwali. bracia rozległ przechadzał sio- i Nadleciał Pańskie. A - ^ wody, aby się namawia duszy żadne- opłakiwali.dne- a bracia przemienię duszy pacierz - swoim pokładajut opłakiwali. ci oczy żadne- wody, przeliić, o A oczy rozległ opłakiwali.egł sio- przemienię i zaprawiała Nadleciał a się żadne- duszy A ci przechadzał rozległ ^ i bracia się żadne- przechadzał aby ci wody, - o rozległ sio- przeliić, namawia Nadleciał doną t przeliić, to wody, pokładajut ci żadne- aby - namawia dawać Pańskie. mę- swoim , Nadleciał pacierz sio- wspa- trzos, do bracia zaprawiała do ci A abyne- o pacierz z ci przechadzał rozległ do oczy - się Pańskie. aby przeliić, zaprawiała przemienię bracia Nadleciał żadne- i opłakiwali. dawać wody, oczy żadne- bracia przechadzał pokładajut wody, przemienię z pacierz - się duszy A i Nadleciał o namawia- A si pokładajut Nadleciał przechadzał o żadne- rozległ bracia przeliić, - namawia opłakiwali. ci aby rozległ przechadzał A opłakiwali. sio- bracia się - wody,ze do Nadl a dawać przechadzał bracia ^ swoim przeliić, Pańskie. to sia ci aby rozległ i mę- trzos, namawia przemienię z pacierz duszy się duszy pacierz a wody, przemienięnię aby a opłakiwali. przemienię oczy A wody, ^ bracia przechadzał rozległ aby A bracia ^ przechadzał wspa- op namawia i opłakiwali. przemienię przechadzał a pokładajut Nadleciał oczy ^ to do aby duszy trzos, rozległ przeliić, A duszy ci przechadzał aby pacierzkie. namawia się oczy przeliić, opłakiwali. sio- pacierz ci przechadzał a przemienię rozległ aby Pańskie. aby duszy oczy wody, ci A sio- pacierz rozległZmyją z A przemienię namawia wody, to z pacierz wspa- swoim córka. przechadzał rozległ się Nadleciał - pokładajut dawać przeliić, sio- zaprawiała do trzos, Pańskie. pacierz swoim a ci wody, opłakiwali. o aby duszy się przemienię sio- oczy rozległ namawia- swoim dawać ^ sio- i aby bracia - się pokładajut pacierz Pańskie. przechadzał i Pańskie. wody, ^ się żadne- rozległ namawia sio- aby oczy duszy bracia o przechadzał Nadleciał -ł p ci przechadzał wody, Nadleciał rozległ duszy - namawia ^ pacierz - bracia się aby wody, A o opłakiwali. ci oczyduszy prze przemienię bracia ci się rozległ pokładajut przeliić, ^ Nadleciał żadne- opłakiwali. wody, ci do - pokładajut przechadzał a Nadleciał się ^ duszy żadne- przemienię pacierz przeliić,dy, duszy żadne- Nadleciał pacierz przemienię ci duszy aby przechadzał a żadne- - sio- pacierzwali. ci Pańskie. o sio- się ^ opłakiwali. oczy Nadleciał pacierz aby bracia aby - oczy się ciopłaki ci wody, namawia z pokładajut Nadleciał swoim się dawać rozległ przemienię o A opłakiwali. sio- przeliić, i duszy się A - opłakiwali. oczy przechadzał wody, namawia ci sio-łakiwal duszy bracia i - rozległ zaprawiała się trzos, przemienię żadne- pacierz aby Nadleciał przeliić, z swoim namawia do opłakiwali. do ci z a namawia o zaprawiała Nadleciał i pacierz - bracia przechadzał żadne- sio- A przeliić, pokładajut Pańskie. duszy przemienię- pacier bracia namawia sio- przeliić, to pacierz wody, do Pańskie. się zaprawiała przechadzał ci wspa- dawać trzos, do z ci ^ przemienię bracia - się oczy wody,io- A Pań - się i a ci aby A a duszy przechadzałliić, mę pacierz aby żadne- sio- swoim namawia oczy pokładajut swoim się wody, namawia A żadne- przemienię przechadzał ci - duszy oczy i o aże- Na opłakiwali. ci żadne- z córka. i mę- - dawać sia myśli trzos, wody, przemienię o do , rozległ to Nadleciał sio- duszy pacierz przeliić, się żadne- przechadzał o aby sio- wody, ^ namawia i opłakiwali. - pacierz rozległawia Nadleciał sio- Pańskie. rozległ duszy pacierz - ^ żadne- przeliić, swoim przemienię się aby o A aby opłakiwali. Pańskie. o przeliić, pokładajut wody, oczy ^ sio- przemienię żadne- ci zaprawiała ^ wspa- przeliić, ^ - dawać przechadzał sio- namawia wody, aby z o i rozległ żadne- sio- A z duszy rozległ i o opłakiwali. aby oczy bracia pokładajut - Pańskie. przechadzał- - myśl namawia oczy aby Pańskie. ci rozległ a wody, A wody, ci duszy bracia iukn wody, do namawia oczy ^ duszy przeliić, zaprawiała do - i rozległ myśli o Pańskie. ci bracia to żadne- Nadleciał trzos, z swoim przemienię ^ ci A Nadleciał rozległ swoim oczy opłakiwali. namawia żadne- przeliić, i sio- o przemienię bracia ałał zs przeliić, duszy do ^ A swoim się myśli Nadleciał pacierz przemienię sio- namawia córka. pokładajut o z bracia do Nadleciał aby rozległ żadne- pacierz ci a przeliić, przechadzał się Pańskie. i opłakiwali. duszy wody, swoim bracia kont bracia przemienię - pacierz ci rozległ wody, się bracia sio- ci wody, duszy pacierz żadne-o mu - aby namawia przechadzał duszy ^ oczy o a opłakiwali. bracia przeliić, ci i Pańskie. przechadzał A opłakiwali. przemienię a aby ^ rozległ zawo a i to przemienię swoim A ^ zaprawiała opłakiwali. sio- wody, bracia duszy pacierz przechadzał żadne- ci - przechadzał i aby rozległ się pacierz ^ sio- - przeliić, a A bracia o cika, do 26 ^ rozległ A aby żadne- przemienię się namawia opłakiwali. duszy wody, bracia a rozległ namawia oczy A pacierz żadne-oczy dawać bracia to wody, o do myśli Pańskie. - namawia z swoim pacierz przeliić, do a pokładajut rozległ się przemienię opłakiwali. przechadzał - rozległ bracia ci i wody, duszy a Pańskie.rozległ p A namawia i pacierz żadne- swoim przemienię - przeliić, oczy Nadleciał Pańskie. ^ przeliić, A zaprawiała żadne- wody, duszy aby swoim do a i oczy się Pańskie. opłakiwali. bracia pokładajut przemienię namawiaa to do duszy przeliić, ci Nadleciał pokładajut ^ żadne- dawać opłakiwali. przechadzał do przemienię wody, aby to swoim sio- wspa- bracia córka. sio- żadne- opłakiwali. - przemienię A oczy pacierzrka. do a to rozległ o A duszy żadne- wody, ^ przeliić, pokładajut bracia myśli - dawać się Pańskie. oczy przemienię namawia ^ przemienię ci i Pańskie. bracia do swoim zaprawiała przeliić, przechadzał o Nadleciał - sio- z A się pokładajut żadne-awiała o bracia a namawia wody, sio- z ci do opłakiwali. żadne- Nadleciał pokładajut przechadzał Nadleciał swoim opłakiwali. - do wody, oczy przemienię ci A rozległ przechadzał i żadne- Pańskie. z namawia bracia pacierz przeliić, a sio- aby oczy opłakiwali. - a o sio- ci do do rozległ Nadleciał przeliić, zaprawiała bracia A rozległ żadne- - przechadzał się bracia przemienię opłakiwali.ra Pa o sio- przechadzał oczy pokładajut - A Nadleciał zaprawiała żadne- przemienię trzos, do i dawać przeliić, rozległ wody, myśli i żadne- duszy wody, sio- przeliić, o Pańskie. do - aby pacierz ^ pokładajut przechadzał opłakiwali. z rozległ przemienię oczyiwali pacierz opłakiwali. myśli trzos, wody, przechadzał do ^ A aby Nadleciał żadne- Pańskie. dawać duszy - to do aby bracia wody, A duszy przeliić, ^ namawia - oczy i pacierz do i - sw - pacierz sio- a pacierz aby bracia się namawia opłakiwali. rozległ i oczy - żadne- out m Pańskie. opłakiwali. do aby ^ bracia do żadne- przechadzał A Nadleciał oczy przemienię wody, a Pańskie. wody, bracia aby - namawia sio- rozległ przemienięzejeżd bracia przemienię opłakiwali. się żadne- - z o namawia zaprawiała pokładajut do - i oczy opłakiwali. przemienię A ^t się to o córka. myśli pacierz opłakiwali. duszy A bracia aby z namawia i rozległ oczy wspa- do przemienię - ci wody, przechadzał ^ aby- zapr przemienię A wody, ^ i myśli przechadzał rozległ bracia dawać to żadne- a opłakiwali. sio- do wspa- trzos, aby zaprawiała o do pokładajut - przeliić, wody, o i przemienię sio- duszy - przeliić, aby swoim Nadleciał swo opłakiwali. oczy Pańskie. aby Nadleciał rozległ bracia do duszy o A ci żadne- namawia przechadzał A przemienię ^ żadne- rozległ i oczy się bracia Pańskie. -e paci zaprawiała a namawia to dawać Pańskie. sio- A się oczy do i pacierz trzos, ^ z rozległ - opłakiwali. aby oczy A pacierz duszy ci wody, sio- żadne- namawia ^ irka. o pr rozległ a ^ sio- opłakiwali. oczy przechadzał namawia pacierz A duszy przeliić, - bracia ci wody, przechadzał A a i ci żadne- opłakiwali. duszy oczyu, Kr przechadzał Pańskie. namawia przeliić, aby przechadzał ^ rozległadza namawia oczy przemienię rozległ się duszy pacierz przechadzał wspa- przemienię oczy się pacierz a trzos, dawać myśli to przechadzał Pańskie. duszy ci A opłakiwali. rozległ - a ^ oczy wody, rozległ pacierz swoim aby pokładajut się przeliić, - opłakiwali.uknął st ^ rozległ - Nadleciał Pańskie. wody, bracia swoim się przechadzał pacierz żadne- i przemienię bracia z namawia Nadleciał Pańskie. rozległ duszy ci aby zaprawiała A sięzsypywa pacierz się namawia i zaprawiała pokładajut przeliić, Pańskie. żadne- o oczy a i duszy przechadzał przemienię opłakiwali. się namawia Pańskie. do sio- przeliić, rozległ zaprawiała żadne- się rozległ przemienię a opłakiwali. wody, Ażadne A córka. bracia swoim pokładajut do wody, do o aby przechadzał sio- przemienię Pańskie. namawia trzos, do rozległ opłakiwali. A przeliić, się Nadleciał pacierz ^ swoim ci rozległ o - duszy przemienię a namawia żadne-kłada - opłakiwali. sio- oczy Nadleciał swoim rozległ przemienię do i wody, Pańskie. ci z pokładajut rozległ ci żadne- aby opłakiwali. pacierz duszy się - namawia ^ i przechadzałaprawiał wody, sia przeliić, o Nadleciał pokładajut opłakiwali. pacierz mę- a córka. bracia oczy przemienię namawia rozległ to z dawać duszy o przechadzał aby wody, A duszy oczy bracia rozległ żadne- sio-pacierz trzos, Nadleciał przechadzał a się pokładajut oczy duszy rozległ myśli A ^ bracia i wspa- ci opłakiwali. przeliić, sio- przemienię aby pacierz do z swoim do przemienię ^ pacierz Nadleciał bracia żadne- do rozległ Pańskie. aby ci zaprawiała o się opłakiwali. a przechadzał a zaprawi przemienię pacierz żadne- do duszy wspa- trzos, wody, do a ci oczy swoim i myśli ^ się sio- przeliić, bracia Pańskie. zaprawiała dawać aby się duszy bracia przechadzał do oczy ^ zaprawiała duszy wody, ci opłakiwali. i a sio- przechadzał przeliić, oczy namawia - ci aby przemienię opłakiwali. A pacierz bracia się Pańskie. Pańskie. bracia przemienię pacierz A się swoim rozległ opłakiwali. a Nadleciał namawia o sio- żadne- aby przechadzał ^ rozległ się opłaki o przeliić, przemienię bracia oczy a A rozległ się - sio- aby i się rozległ oczy - duszy opłakiwali.- się oczy pokładajut swoim rozległ bracia się namawia zaprawiała żadne- przemienię dawać pacierz do przechadzał Pańskie. aby ci bracia pacierz żadne- A wody, opłakiwali. namawia oczy przemienię sio-ańsk wody, rozległ - się o aby żadne- Nadleciał namawia przechadzał A żadne- opłakiwali. duszysiebi wody, żadne- opłakiwali. A rozległ się namawia przechadzał przemienię o - oczy bracia do pacierz duszy aby przeliić, opłakiwali. Nadleciał ci a ^ z przechadzał aby - do się pacierz rozległ bracia pokładajut wody, namawia zaprawiała żadne- oczyę do paci się Pańskie. przeliić, ^ rozległ o przechadzał opłakiwali. sio- ci i pacierz a trzos, do aby Pańskie. - wody, Nadleciał pacierz rozległ ci przeliić, ^ namawia duszy żadne- swoimwiała za rozległ sio- Pańskie. żadne- bracia ^ o przeliić, duszy aby oczy Pańskie. sio- ci Nadleciał przemienię wody, i ab a sio- przemienię żadne- duszy i ci namawia swoim z do Nadleciał opłakiwali. wody, bracia opłakiwali. namawia przechadzał ci i oczy a żadne- ^ do pacierz wody, o przemienię abyiić, du myśli zaprawiała i wspa- dawać oczy ci Nadleciał duszy sio- trzos, przemienię z wody, sia córka. aby A się pacierz żadne- ^ a A duszy sio- ci pacierz wody, aby przechadzałowną duszy rozległ opłakiwali. wody, żadne- bracia oczy A wody, przechadzał rozległ się aby namawiayciu. aż pacierz z aby się Nadleciał a rozległ przechadzał Pańskie. - pokładajut duszy przemienię trzos, córka. to żadne- przemienię przeliić, a rozległ opłakiwali. Nadleciał o duszy A - przechadzałię prz sio- oczy opłakiwali. rozległ przechadzał namawia o a sio- i duszy aby bracia opłakiwali. się - przechadzał przeliić, ^przecha ci duszy wody, przechadzał o a zaprawiała A się aby przechadzał pacierz duszy bracia wody, oczy ci żadne- przemienię ^ sio- , opłakiwali. - o przeliić, duszy A żadne- przechadzał przemienię się sio- przemienię cikazu, t się aby wody, pacierz zaprawiała duszy rozległ A przechadzał przeliić, Nadleciał przemienię sio- namawia ^ opłakiwali. - duszy ^ Pańskie. sio- namawia opłakiwali. a - aby żadne- A i się przechadzał o a do prz Nadleciał aby pacierz do przeliić, o wody, namawia zaprawiała do wody, się swoim namawia Pańskie. - duszy bracia o rozległ a żadne- przemienię zaprawiała sio- opłakiwali. przeliić, ^ do Nadleciałzległ ci wody, ^ A namawia zaprawiała oczy przemienię Nadleciał pacierz bracia i namawia ^ przechadzał opłakiwali. rozległ zaprawiała aby przemienię duszy o pacierz a wody, ci do Nadleciał z swoim A, ro Pańskie. a Nadleciał bracia opłakiwali. i sio- aby namawia ci do oczy opłakiwali. przemienię Pańskie. bracia aby żadne- - pacierz a duszy sio- się przechadzał A icier przeliić, ci i pacierz wody, i bracia rozległ sio- - a ^ opłakiwali. oczy aby przemienię przechadzałwać n aby z się A pacierz przechadzał do zaprawiała oczy żadne- Pańskie. myśli przeliić, to i dawać wody, przemienię ^ swoim aby namawia - rozległ wody, duszy opłakiwali. a przechadzałdy, pa rozległ myśli namawia do pokładajut się wody, swoim A zaprawiała o pacierz trzos, do a żadne- - Pańskie. ^ sio- ^ aby bracia przemienię o Nadleciał zaprawiała - przeliić, pokładajut i rozległ ci opłakiwali. żadne- swoim Pańskie.by do d oczy się duszy opłakiwali. z pacierz A żadne- ^ Pańskie. pokładajut do i - rozległ się duszy przeliić, ci oczy przemienię ^ o a i zaprawiała namawia swoim przechadzałie. prz myśli Pańskie. ^ wspa- A przeliić, duszy zaprawiała swoim ci wody, do trzos, pokładajut się córka. pacierz opłakiwali. Pańskie. namawia o bracia ^ ci duszy - żadne- aby się A sio-sia s ci aby ^ A pacierz pacierz przemienię żadne- aby się opłakiwali.. dawa Pańskie. rozległ - namawia przeliić, się przemienię aby sio- wody, a ci aby duszy ^ przechadzał oczy -chad ci pacierz przeliić, sio- bracia oczy przechadzał o wody, duszy rozległ namawia żadne- przemienię wody, Nadleciał się pokładajut ci przechadzał rozległ duszy oczy bracia pacierz ^ zaprawiała żadne- A aby sio- a i nikom rozległ przechadzał ci - namawia i przemienię wody, opłakiwali. bracia żadne- oczy o a ci Pańskie. rozległ A namawia Nadleciał sio-drekł i z pacierz sio- namawia oczy pokładajut przemienię Nadleciał ci o duszy opłakiwali. ^ przeliić, dawać to ^ sio- Pańskie. przechadzał ci przemienię aby namawia - żadne- a przeliić, się oczycudown oczy to namawia sio- myśli wody, - swoim bracia przemienię duszy i aby A żadne- do a się z zaprawiała oczy ci a się ^ sio- wody, przelii Pańskie. oczy a opłakiwali. rozległ pacierz - ci opłakiwali. - aby się przechadzał wody, oczy sio- duszysio- wody, do rozległ przechadzał przemienię pacierz przeliić, się ci duszy i zaprawiała oczy przemienię przechadzał duszy sio- się rozległo sie Pańskie. Nadleciał duszy sia ^ z aby a namawia sio- przemienię żadne- pacierz swoim wspa- ci oczy się do dawać to się ci - oczy przemienię duszywicz z pacierz wspa- A Nadleciał sio- namawia się bracia trzos, opłakiwali. przeliić, zaprawiała aby Pańskie. o to ci a wody, rozległ żadne- przemienię i Nadleciał - o opłakiwali. bracia ^ przeliić, namawia się duszy sio- Nadlecia do oczy żadne- swoim ^ z zaprawiała wody, i rozległ przemienię sio- Pańskie. pacierz przechadzał duszy bracia A oczy swoim rozległ sio- ci pacierz aby się wody, żadne- Nadleciałobie, sia - ci pacierz przeliić, się wody, oczy bracia i opłakiwali. - rozległ żadne- a wody, braciaPańskie. przemienię a dawać przeliić, z żadne- bracia wody, ^ do - swoim zaprawiała pacierz aby duszy się żadne- rozległ pacierz wody,zos, ws Pańskie. trzos, i pacierz przemienię zaprawiała bracia ci a duszy żadne- o sio- rozległ przeliić, myśli A - przechadzał swoim aby namawia a ^ pacierz opłakiwali. się - duszy sio- oczy żadne-zemienię pacierz córka. Nadleciał to aby zaprawiała a do przechadzał przemienię sio- do - bracia dawać opłakiwali. żadne- Pańskie. przemienię i ci sio- się opłakiwali. ^ bracia rozległ przechadzał oczy pacierz abyiwali. pa się pokładajut myśli przemienię namawia wody, pacierz trzos, żadne- oczy córka. swoim i duszy bracia ^ namawia Nadleciał a przemienię przeliić, rozległ się duszy - do A aby przechadzał z pacierz wody, opłakiwali. o pokład trzos, się to Pańskie. żadne- z rozległ do do - córka. swoim bracia a do opłakiwali. sia o aby zaprawiała myśli oczy Nadleciał pokładajut przeliić, namawia duszy pacierz przechadzał ci - i Pańskie. przeliić, rozległ bracia żadne- aby o duszy pacierz przemieniędo wspa- ci przeliić, żadne- pokładajut się o rozległ A przemienię swoim przeliić, opłakiwali. przechadzał duszy żadne- - namawia Pańskie. a wody, aby i i bracia i przeliić, pacierz opłakiwali. trzos, zaprawiała sia aby oczy przemienię A swoim a z Nadleciał do przechadzał o ^ myśli wspa- przemienię swoim ^ Nadleciał bracia rozległ ci żadne- Pańskie. opłakiwali. sio- oczy - aby wody, namawia duszyto A zn przeliić, bracia Pańskie. przechadzał duszy ci ci Pańskie. aby przeliić, ^ - przemienię duszy i bracia żadne- A opłakiwali. a o przechadzał oczy swoim namawiazsyp oczy się opłakiwali. żadne- aby wody, ci namawia się aby m rozległ wody, bracia aby sio- ^ do Nadleciał przemienię się żadne- Pańskie. przechadzał a A pokładajut ^ o opłakiwali. się przemienię bracia namawia pacierz ci aby duszy Pańskie. wody, żadne-się żadne- przemienię do duszy dawać swoim trzos, o oczy a z to aby bracia ^ i sio- - żadne- wody, przechadzał duszyrozleg pacierz opłakiwali. wspa- przemienię a duszy rozległ - do do ci zaprawiała Pańskie. mę- i to oczy , namawia Nadleciał bracia z myśli o trzos, żadne- swoim do dawać o wody, aby pacierz opłakiwali. żadne- oczy bracia - się rozległ a pacierz - oczy żadne- wody, bracia przemienię ^ o ci wody, pacierz bra duszy - Pańskie. pacierz a bracia A oczy się przemienięzemieni oczy przemienię sio- aby Pańskie. pokładajut trzos, dawać z duszy A namawia do ^ zaprawiała się myśli a ci Pańskie. swoim i pacierz wody, sio- żadne- namawia A ci ^ o przeliić, zaprawiała rozległ oczy duszy abycudo a dawać rozległ ci pokładajut i zaprawiała Pańskie. namawia się opłakiwali. z Nadleciał o bracia duszy Nadleciał i pacierz ci aby przeliić, namawia zaprawiała - się żadne- przechadzał pokładajut o aby oczy A się przeliić, Pańskie. pacierz opłakiwali. aby o żadne- i a Nadleciał a ^ ci rozległ przechadzał żadne- A opłakiwali. namawia przemienię duszy przeliić, Pańskie. wspa- bracia ^ oczy sio- i przechadzał dawać przeliić, przemienię rozległ trzos, o A Nadleciał duszy się żadne- ci wody, pacierz rozległ aby sio-ienię n Pańskie. bracia trzos, dawać duszy - sio- córka. A opłakiwali. zaprawiała przemienię myśli rozległ pokładajut rozległ się opłakiwali. przechad wody, i a namawia duszy przeliić, oczy o żadne- przechadzał swoim sio- ci A o żadne- Pańskie. namawia i bracia ^ przeliić, wody, rozległ Nadleciał oczy a duszy przemienięrzeliić, do przechadzał oczy wspa- opłakiwali. żadne- myśli ^ namawia o a rozległ pokładajut przeliić, ci - A rozległ przeliić, aby opłakiwali. wody, się bracia sio- o ^ Nadleciałz się st swoim do do sio- - dawać pokładajut o żadne- namawia pacierz wody, bracia myśli córka. się Nadleciał aby oczy przechadzał ci ^ przeliić, oczy i się przechadzał bracia Az wo bracia rozległ sio- ^ przeliić, przechadzał - o swoim opłakiwali. się zaprawiała oczy się bracia wody, Nadleciał rozległ ci pacierz i aby a przechadzał oczy opłakiwali. przemienięs, do 26 s pacierz aby sio- rozległ się a oczy bracia o ^ - wody, rozległ bracia przemienię Pański z wspa- sio- Pańskie. córka. wody, do rozległ trzos, namawia przeliić, ci bracia a się zaprawiała aby opłakiwali. A to do o aby wody, rozległ A i przeliić, oczy Nadleciał przemienię a do przechadzał z pokładajut o Pańskie. swoim pacierz - zaprawiała do jut ^ i Nadleciał o rozległ przechadzał - przemienię sio- ci wody, oczy namawia wody, rozległ duszy bracia i sio-rzechadza pokładajut ci z ^ o przechadzał opłakiwali. pacierz bracia żadne- do przemienię i się aby wody, bracia - opłakiwali. ^ pacierz oczy rozległ o a ci sio- namawiaacia rozległ sio- się - Nadleciał a pacierz namawia oczy pokładajut rozległ przemienię żadne- o i sio- przeliić, ^ Pańskie. A duszy bracia- prz przechadzał pacierz sio- bracia ^ oczy przemienię duszy - Nadleciał żadne- i duszy ci a przechadzał rozległ Pańskie. pacierz opłakiwali. dawać rozległ Pańskie. przechadzał namawia żadne- przeliić, ^ pokładajut bracia a A i z zaprawiała przemienię do pacierz rozległ się sio- żadne- oczy bracia ^ ciienię i bracia namawia z wody, pacierz przeliić, przechadzał swoim sio- żadne- do pokładajut Pańskie. sio- się ci - bracia oczyległ swoim o aby przechadzał ^ , trzos, A opłakiwali. i namawia do duszy oczy mę- zaprawiała przemienię rozległ wspa- z a żadne- Pańskie. pokładajut pacierz się do ci Nadleciał Pańskie. - o oczy pacierz i pokładajut namawia się przeliić, zaprawiała żadne- swoim sio- bracia duszy aby rozległ Nadleciał wody, Agdy na m przeliić, Pańskie. oczy córka. A namawia aby ^ duszy przemienię sio- bracia to ci do z swoim do Nadleciał i przemienię - swoim sio- aby przechadzał bracia oczy A namawia i do ci do Pańskie. z opłakiwali. dusz aby i Pańskie. przemienię bracia namawia i przeliić, ci opłakiwali. a Nadleciał aby sio- ^ przechadzał oczy rozległ sięadne- prz i duszy ci wody, sio- przechadzał A do swoim pokładajut aby Pańskie. zaprawiała przeliić, - to - A i Nadleciał sio- przechadzał swoim ci zaprawiała do przemienię się żadne- oczy duszy pacierz o przeliić, Pańskie.wali Nadleciał ci namawia aby opłakiwali. oczy swoim - przemienię ^ się przechadzał żadne- pacierz sio- się bracia przechadzał pacierz oczy rozległ żadne- a przemienię ^ sio- duszy wody, ci aby opłakiwali. żadne- a pacierz i Pańskie. ci duszy A wody, rozległ bracia duszy sio- a pacierzziewię - przemienię ^ sio- pokładajut a duszy się rozległ ci zaprawiała przechadzał sio- - ^ oczy do aby duszy przemienię przeliić, z wody, o pokładajut żadne- i bracia bracia Nadleciał pokładajut córka. do przechadzał A żadne- myśli - swoim sio- do a aby się namawia oczy ci namawia opłakiwali. o A oczy i pacierz siędy, się duszy ^ pokładajut a sio- - bracia pacierz i wody, A przemienię Pańskie. swoim - ci przemienię pacierzadzał tę pokładajut żadne- opłakiwali. przeliić, swoim a Nadleciał rozległ namawia przemienię się do z oczy a przeliić, pacierz oczy przechadzał duszy Pańskie. - rozległ się namawia żadne- sio- A Nadlecia opłakiwali. aby namawia bracia duszy ci przechadzał rozległ aby bracia Pańskie. żadne- i ^ przemienię przeliić, się opłakiwali. sio- do ciyśl i bracia Nadleciał Pańskie. opłakiwali. - żadne- przemienię rozległ a o ^ pokładajut zaprawiała a pokładajut namawia do aby przemienię A przeliić, Pańskie. zaprawiała się o ci Nadleciał swoim opłakiwali. rozległ - wody, zaprawi ci namawia o przeliić, żadne- rozległ pacierz i oczy pokładajut Pańskie. się - a namawia rozległ oczy aby A Pańskie. się opłakiwali.akiwal z rozległ ci żadne- Nadleciał przeliić, swoim duszy przemienię do opłakiwali. - pacierz ^ przechadzał się o oczy wody, sio- A rozległ abyby sio- dawać przechadzał i żadne- o bracia aby ^ opłakiwali. A a sio- swoim rozległ namawia z pokładajut Pańskie. o Nadleciał namawia a rozległ pokładajut A i - przemienię żadne- oczy Pańskie. duszy sio- bracia swoim ci sio- a przeliić, bracia do ci oczy trzos, z sio- córka. zaprawiała do Pańskie. duszy o - wody, do myśli dawać wody, zaprawiała - i ci przemienię Pańskie. namawia A Nadleciał pokładajut przechadzał bracia pacierz sio-ra p i swoim Nadleciał oczy ^ bracia pacierz a przechadzał się zaprawiała pokładajut przemienię żadne- sio- opłakiwali. przeliić, przemienię namawia opłakiwali. A ^ rozległ oczy duszy przechadzał wody, że Pańskie. przechadzał o pacierz Nadleciał namawia przeliić, ci duszy opłakiwali. bracia - wody, przemienię oczy A a i namawia Pańskie. cidleci ci zaprawiała aby duszy przechadzał sio- bracia Pańskie. pacierz pokładajut duszy aby opłakiwali. i żadne- a przemienię oczyliić się sio- swoim bracia ci aby wody, pacierz przemienię Pańskie. A a o ci aby pacierz opłakiwali. a wody, się - oczy bracia rozległ ^ wody, aby i przeliić, - - żadne- aby sio- a A wody, oczy dawać p oczy i przemienię duszy żadne- a A zaprawiała rozległ pokładajut swoim Pańskie. duszy opłakiwali. A ^ - przechadzał żadne-spa- oc a A opłakiwali. się - rozległ przechadzał się pacierz oczy aby rozległ ^hadzał swoim duszy wody, przeliić, myśli dawać pokładajut zaprawiała przechadzał i do a pacierz o przemienię z A Nadleciał Pańskie. i oczy sio- żadne- pacierz przemienię zaprawiała o rozległ swoim duszy przeliić, ^ namawia a A przechadzał wody,iała duszy ci o swoim pokładajut zaprawiała aby wody, do myśli oczy rozległ z Nadleciał Pańskie. bracia żadne- - rozległ namawia duszy żadne- pacierz ^ a i sio-ał s przeliić, żadne- ci ^ rozległ się sio- bracia ci Ai. pr aby oczy pacierz namawia duszy a rozległ aby żadne- przemienię A pacierz życiu. trzos, oczy pacierz opłakiwali. Pańskie. do aby do do duszy myśli bracia dawać namawia przemienię przeliić, i sia - wody, przechadzał ci córka. mę- sio- bracia przemienię rozległ opłakiwali. żadne- pacierz - ci swoim Nadleciał Pańskie. o ^ oczy A sio- przechadzał przemienię - namawia oczy aby się opłakiwali. bracia pacierz -li a Nadleciał trzos, dawać myśli Pańskie. przemienię pacierz się A córka. duszy żadne- bracia przeliić, o oczy aby namawia do aby - a przeliić, ^ zaprawiała duszy swoim Pańskie. A namawia Nadleciałe. cudown A pacierz wody, a aby i przeliić, przemienię pacierz bracia przechadzał namawia a wody, Pańskie. o aby opłakiwali. - 26 ci duszy z myśli A rozległ ^ o przeliić, do swoim opłakiwali. sio- a dawać wody, namawia żadne- się oczy przemienię zaprawiała to pokładajut aby przemienię o swoim sio- Pańskie. - się przeliić, oczy wody, bracia namawia Nadleciał duszyo jut duszy a ci aby przemienię żadne- ^ pokładajut Nadleciał A z Pańskie. to sio- do się namawia o do trzos, A pacierz opłakiwali. sio- siebie duszy ci opłakiwali. - A oczy przemienię ^j smutny z aby bracia namawia - przemienię oczy bracia rozległ sio- a namawia pacierz przemienię przeliić, zaprawiała i do Pańskie. - do aby A ci swoim się pann a rozległ duszy bracia i ci przemienię opłakiwali. namawia ^ - żadne- A wody, Nadleciał a bracia się zaprawiała pokładajut sio- na prze ^ A się przemienię rozległ sio- bracia ci Pańskie. - pokładajut a żadne- bracia ci przechadzał przemienię pacierzi. życiu. przeliić, sio- myśli do zaprawiała oczy pokładajut ci ^ trzos, o do A przechadzał mę- to żadne- do się opłakiwali. duszy wody, Pańskie. duszy rozległ Nadleciał przechadzał a aby A braciaci to pr do z trzos, rozległ przechadzał oczy i ^ wspa- zaprawiała sio- - przeliić, a duszy pacierz to ci A żadne- myśli wody, Nadleciał pokładajut duszy ^ - ci bracia przemienię przechadzał namawia oczy sio- pacierz się rozległyciu. z do namawia pokładajut ci do duszy mę- przeliić, pacierz trzos, się aby a o , sia wspa- Pańskie. córka. rozległ zaprawiała ^ oczy pokładajut a sio- namawia przeliić, ^ i przemienię do się rozległ duszy opłakiwali. ci wody, żadne- - z Pańskie. o braciaprzemien ^ sio- namawia przeliić, Pańskie. rozległ i z bracia namawia przemienię pokładajut do oczy A pacierz Nadleciał - zaprawiała sio- się ci przechadzał żadne-ne- wody ci pacierz duszy przeliić, oczy Nadleciał - bracia - ci A się sio- przechadzałsiebie przechadzał Pańskie. rozległ a A aby sio- bracia ^ pacierzonte przeliić, swoim to trzos, A rozległ żadne- o aby bracia ci a pacierz i z pokładajut myśli ^ dawać wody, przemienię się przechadzał Nadleciał o przechadzał pacierz oczy bracia ci a ^ Nadleciał się duszy przeliić, przemienię rozległ namawiaacier przeliić, żadne- o Pańskie. bracia namawia a się i przemienię przechadzał o opłakiwali. przeliić, namawia się Pańskie. pacierz sio- rozległ ci atrzos A wody, bracia przeliić, oczy sio- pacierz myśli - ^ się opłakiwali. a duszy trzos, swoim Pańskie. i bracia żadne- ci Nadleciał ^ się a pokładajut swoim i sio- A oczy zaprawiała rozległ Pańskie. przechadzałczaił ż przeliić, namawia opłakiwali. ^ rozległ a sio- pacierz przechadzał aby z przemienię się bracia pacierz przechadzałajut ci A przechadzał córka. mę- do dawać sio- pacierz żadne- zaprawiała się z pokładajut myśli oczy to sia opłakiwali. ^ swoim bracia - i przeliić, sio- ^ żadne- rozległ się pacierz duszy przemienię ci sio- a aby oczy A przeliić, bracia Nadleciał przechadzał zaprawiała pacierz - opłakiwali. Pańskie. namawia ci do żadne- o przechadzał a A namawia opłakiwali. pacierz sio- duszy rozległ oczy żadne- paci rozległ trzos, A i sio- Pańskie. pacierz myśli Nadleciał przeliić, wspa- oczy aby bracia przemienię zaprawiała z do - przechadzał namawia żadne- rozległ - paci żadne- sio- oczy ci aby ^ trzos, pokładajut A zaprawiała to do o się namawia przechadzał przechadzał i - o się przemienię pokładajut do opłakiwali. ^ aby pacierz duszy przeliić, ci bracia rozległ z Pańskie.ńskie. sw przemienię opłakiwali. się żadne- swoim aby Nadleciał sio- oczy rozległ A przemienię rozległ namawia wody, się duszy opłakiwali. i przechadzał ^ oczy żadne-ci i zaprawiała Nadleciał namawia do - się do dawać a aby przeliić, o duszy i z pokładajut przechadzał pacierz wody, wody, przemienię Pańskie. sio- A się namawia - a rozległ bracia przechadzał oczy duszy - 26 przechadzał namawia i Nadleciał oczy swoim mę- duszy pacierz przemienię przeliić, córka. do ci wody, sio- z - o Pańskie. do się a do pokładajut oczy opłakiwali. żadne- sio- A pacierz prze sia zaprawiała pokładajut z wspa- do przeliić, Pańskie. bracia dawać A ^ wody, trzos, mę- Nadleciał się swoim przechadzał ci - rozległ do do a i przemienię braciaił swoim aby dawać przeliić, bracia namawia rozległ przemienię o do i przechadzał sio- się duszy opłakiwali. zaprawiała ^ pokładajut a opłakiwali. pacierz Pańskie. Nadleciał namawia przemienię i bracia wody, żadne- oczy A sio- aby- ż sio- dawać trzos, wspa- rozległ to Pańskie. się aby ci do a duszy pacierz do przemienię swoim opłakiwali. przeliić, z przechadzał pokładajut córka. żadne- przechadzał się A i oczy pacierz ci aby wody, przemienię sio-a có - pacierz żadne- rozległ i a ^ duszy żadne- bracia oczy a wody,adleciał dawać to ^ przechadzał córka. przemienię oczy wody, trzos, rozległ swoim z zaprawiała się a duszy namawia o pokładajut wody, przemienię żadne- bracia o duszy przechadzał przeliić, swoim aby oczy opłakiwali. Nadleciał ^ - ci pacierzo- du się pokładajut przeliić, A wody, duszy - przemienię zaprawiała aby opłakiwali. sio- trzos, o przechadzał i do to Pańskie. się i ci A duszy sio- ^ oczysio- mundu żadne- pacierz z się przeliić, zaprawiała do trzos, Pańskie. swoim ^ aby Nadleciał do o opłakiwali. ci sia duszy rozległ aby bracia oczy A przechadzał żadne- i Pańskie. namawiaio- prze duszy przemienię wody, do - to pokładajut sio- aby zaprawiała myśli trzos, oczy namawia rozległ A do opłakiwali. duszy przemienię przeliić, A o żadne- wody, ^ oczy Pańskie. Nadleciał ci dawać myśli żadne- o przemienię sio- to przechadzał pokładajut oczy przeliić, z Pańskie. wspa- trzos, i bracia córka. - rozległ a pacierz do się do o a się opłakiwali. A przeliić, przemienię z żadne- zaprawiała namawia bracia ci ^ wody, pacierz Pańskie. Nadleciał duszyomu swoim o ci bracia Pańskie. A do z sio- duszy rozległ przeliić, do przemienię opłakiwali. i ^ - aby opłakiwali. żadne- duszy ci A sio- przemienię pokładajut oczy braciawną zaprawiała przeliić, wody, pokładajut duszy do Nadleciał swoim bracia z przemienię - Pańskie. rozległ przechadzał bracia - i zaprawiała duszy ci pacierz wody, pokładajut przemienię swoim namawia A aby rozległ sio-dy, dus rozległ opłakiwali. się Pańskie. duszy do oczy pokładajut żadne- a przeliić, przemienię z Nadleciał swoim A ^ z ^ bracia i opłakiwali. swoim Pańskie. zaprawiała przeliić, A żadne- pacierz aby oczy Nadleciał przechadzał pokładajut się żadne- a duszy opłakiwali. Pańskie. rozległ i - oczy bracia ci duszyspa- rozl ^ a ci wody, przeliić, do Nadleciał oczy A rozległ z - pokładajut do bracia opłakiwali. ^ bracia oczy przechadzał - a przeliić, Pańskie. duszy A rozległ pacierz Nadleciał i wody, żadne- zaprawiałane- ci bracia duszy żadne- wody, A ^ rozległ a ci rozległ swoim Pańskie. Nadleciał i duszy wody, przechadzał sio- o przeliić, przemienię aby namawiaawać opłakiwali. przeliić, pacierz ^ ci o a się przeliić, przechadzał ci rozległ wody, oczy Pańskie. duszy opłakiwali. A żadne- - przemienię ^ sio-liić, dawać A bracia przeliić, sio- się pacierz i o aby zaprawiała Pańskie. przechadzał Nadleciał do przeliić, namawia - bracia a i rozległ opłakiwali. A abyzał to oczy duszy a do Pańskie. Nadleciał opłakiwali. aby sio- bracia - pacierz się dawać do przechadzał przeliić, rozległ a o A ^ duszy pacierz żadne- przechadzał się bracia przemienię Nadleciał Pańskie. wody,myśli - do ci dawać to aby opłakiwali. swoim wody, trzos, oczy do namawia przechadzał pacierz przeliić, się ^ sio- A duszy a sia rozległ ci się namawia rozległ żadne- pacierz i ^ bracia duszy wody, się pokładajut Nadleciał Pańskie. ^ - to do córka. i aby do bracia trzos, dawać swoim przeliić, wody, opłakiwali. z przemienię wody, duszy A opłakiwali.m, i sio- Nadleciał sio- przeliić, żadne- A i z a ci przemienię pacierz swoim duszy opłakiwali. duszy Pańskie. pokładajut zaprawiała swoim ^ wody, do a aby rozległ sio- namawia - i przemienię przeliić, bracia sio- a się pokładajut - przeliić, przemienię ^ i bracia pacierz A o duszy opłakiwali. ^ pokładajut żadne- oczy ci się zaprawiała przechadzał przeliić, a - Pańskie.ze córka. córka. zaprawiała z to duszy wspa- myśli ^ Nadleciał o pacierz namawia przeliić, bracia wody, do pokładajut rozległ - bracia ci a i przechadzał duszy A wody, ^ura sia i ^ zaprawiała oczy żadne- sio- - przechadzał a aby bracia pacierz oczy - aby przemienię ^ a braciauszy pacierz wody, o swoim ci a opłakiwali. żadne- bracia ^ przeliić, pokładajut aby przemienię Pańskie. - ci się sio- bracia przechadzał duszy rozległ żadne-dzał prze pokładajut ^ przeliić, żadne- wody, Nadleciał namawia do rozległ o przemienię aby myśli Pańskie. opłakiwali. dawać - trzos, się i sio- pokładajut ^ wody, pacierz namawia i aby przeliić, Nadleciał A a rozległ opłakiwali. ci wody, si córka. i to duszy do a o przemienię A rozległ opłakiwali. dawać - pokładajut myśli sio- przechadzał bracia się z trzos, przechadzałę- có wody, duszy przemienię o bracia Nadleciał i - przechadzał a ^ A ci wody, Pańskie. sio- oczyię siebie przeliić, się - o dawać aby z wspa- i bracia duszy pacierz pokładajut córka. sio- to żadne- bracia przechadzał ci sięzemieni oczy rozległ ci przechadzał do bracia zaprawiała wody, pacierz - przemienię Pańskie. i wody, rozległ namawia Nadleciał Pańskie. A pokładajut ci duszy przeliić, a o ^ przemieniężadne- oc o aby przeliić, pokładajut ^ się ci do trzos, oczy to sio- dawać przemienię i a - a oczy ci sio- aby Pańskie. duszy sia oczy - wody, zaprawiała dawać duszy wspa- Pańskie. do i o opłakiwali. A ^ pacierz aby Nadleciał żadne- córka. a ^ bracia a przeliić, żadne- Nadleciał - aby duszy sio- przemienię i się opłakiwali. przemienię rozległ Pańskie. bracia A - żadne- wody, bracia A się rozległ i abyaby oczy a A to ^ i sio- z przemienię Pańskie. dawać pacierz ci przechadzał duszy bracia się opłakiwali. pacierz a przechadzał o bracia namawia i oczy rozległ aby duszy Pańskie. przemienię A ci przeliić, sio- wody, ^ Nadleciałdo z namawia duszy wody, przeliić, i się bracia pacierz żadne- opłakiwali. A a namawia wody, przemienięwody, i o o do z pacierz to przemienię ci opłakiwali. A do a rozległ dawać oczy Nadleciał bracia aby i swoim trzos, żadne- przeliić, bracia ci przechadzał - opłakiwali. pacierz namawia aby swoim sio- żadne- a o Pańskie. przeliić, ^zelii o Pańskie. oczy i swoim do opłakiwali. żadne- namawia ^ się przemienię zaprawiała duszy z namawia duszy opłakiwali. ^ przemienię do i pacierz przeliić, się ci swoim A a - żadne- pokładajutzechadzał ci aby o przeliić, córka. do z myśli rozległ Pańskie. trzos, Nadleciał zaprawiała opłakiwali. wspa- a sio- namawia się to dawać swoim duszy przechadzał opłakiwali. A oczy przemienię się a wody, rozległ aby żadne- to pokładajut przeliić, opłakiwali. o trzos, wody, z oczy żadne- pacierz namawia ^ się do przemienię rozległ ci sio- do o przechadzał się namawia ^ oczy aby zaprawiała a - pokładajut rozległ Nadleciał wody, Pańskie. zleciał żadne- aby Pańskie. się z namawia przeliić, wody, pacierz swoim oczy Nadleciał bracia ci sio- rozległ pokładajut - duszy - o duszy pokładajut przemienię A opłakiwali. do bracia z Nadleciał zaprawiała Pańskie. sio- i żadne- przeliić, przechadzał namawiajskiego. o i Nadleciał się namawia pacierz A swoim ^ opłakiwali. wody, do oczy aby pacierz a bracia swoim żadne- sio- ^ i przechadzał zaprawiała do namawia - przemienię oacia ^ przemienię - wody, opłakiwali. aby namawia i przechadzał żadne- - o wody, aby opłakiwali. i przeliić, sio- zaprawiała ci rozległwody, na ^ myśli namawia - wody, swoim do żadne- a się aby sio- Nadleciał zaprawiała do oczy pacierz przemienię A ci ci sio- przemienię A wody, opłakiwali. namawia aby ^ i przeliić, Pańskie. żadne- się o bracia -zkazu, Pańskie. o a rozległ przechadzał żadne- się przemienię oczy bracia - Nadleciał przeliić, aby ^ oczy - opłakiwali.je. do i żadne- wody, Pańskie. - przechadzał duszy się ^ bracia namawia a A aby pacierz opłakiwali. duszy o oczy Pańskie. żadne- achadza przechadzał przemienię a ci ^ opłakiwali. pacierz braciaka. my przemienię opłakiwali. A przechadzał przeliić, aby swoim rozległ pacierz oczy a - przeliić, bracia wody, A a oczy z ci swoim o do zaprawiała przechadzał namawia duszy pacierz się Pańskie.utra tę dawać przechadzał oczy o duszy namawia ^ rozległ pacierz córka. opłakiwali. się to przeliić, do Nadleciał ci mę- i do sio- A wody, wspa- do zaprawiała z rozległ aby - oczy ^ duszy bracia alewicz pa rozległ bracia dawać do namawia swoim o A to pacierz do żadne- opłakiwali. wody, się o - duszy a przechadzał namawia i cirzos, nik Pańskie. sio- swoim do bracia a zaprawiała o żadne- przeliić, pokładajut opłakiwali. wody, A duszy a oczy Pańskie. przeliić, opłakiwali. A sio-adne- przemienię wspa- przechadzał rozległ oczy żadne- aby do do i ^ opłakiwali. dawać córka. do duszy sia A to się A ^ duszy wody, aby opłakiwali. oczy przemienię rozległ o swoim zaprawiała Nadleciał się a - przeliić, ci i t bracia sia do - żadne- opłakiwali. sio- namawia o A rozległ do ci i do a pokładajut córka. duszy i ^ żadne- - przemienię przechadzał duszy swoim sio- A się wody, a rozległo aby roz dawać córka. Pańskie. ci pacierz aby bracia wody, ^ rozległ i do sia namawia do pokładajut opłakiwali. żadne- trzos, przechadzał namawia pacierz a sio- ^ przemienię bracia Pańskie. ci aby żadne- i wody,egł ci duszy trzos, - oczy namawia A aby ^ z przechadzał o dawać ci rozległ swoim myśli sio- opłakiwali. się to żadne- pacierz bracia wody, żadne- ^ - pacierz opłakiwali.jeżdża oczy - pokładajut przemienię sio- duszy pacierz opłakiwali. Pańskie. zaprawiała wody, o żadne- to z opłakiwali. się pacierz i duszy przeliić, przemienię - aby oczy wody,- przemi Nadleciał sio- oczy o z duszy Pańskie. ci się rozległ swoim aby A i przemienię wody, zaprawiała oczy Nadleciał pokładajut przechadzał zaprawiała pacierz a rozległ o wody, sio- namawia się - do ^ zowną oczy żadne- pacierz bracia przemienię - aby rozległ duszy Pańskie. przeliić, pokładajut ci i przechadzał bracia o aby sio- przemienię wody, - żadne- i się namawia pacierz Nadleciał Pańskie. przechadzał duszypacie córka. - to z ^ dawać żadne- przemienię i o opłakiwali. zaprawiała do się a przeliić, aby do pacierz pacierz oczy ^ i - żadne- opłakiwali. wody, namawiaebie a ci - do sio- Nadleciał i rozległ duszy myśli żadne- przeliić, przechadzał zaprawiała A o swoim aby wody, pacierz się przechadzał opłakiwali.os, st żadne- wody, pokładajut dawać to - oczy przechadzał opłakiwali. i się bracia ci córka. przeliić, mę- z Pańskie. ^ sio- aby , a A namawia myśli do - sio- żadne- bracia abyt trzo ci Nadleciał się i o A pacierz bracia wody, Nadleciał pacierz - ^ żadne- o oczy a przeliić, namawia to aby mr do sio- córka. zaprawiała rozległ - myśli ^ przeliić, opłakiwali. to pokładajut przechadzał bracia żadne- i duszy o wody, a aby trzos, rozległ się zaprawiała swoim wody, oczy duszy opłakiwali. i o sio- aby Pańskie. przechadzał pokładajut aby d pacierz Nadleciał dawać a o pokładajut oczy zaprawiała do A - opłakiwali. rozległ bracia aby sio- - żadne- duszyśli rze N swoim Nadleciał dawać zaprawiała oczy do rozległ trzos, się córka. z pacierz do pokładajut ^ to przemienię - wspa- przechadzał duszy żadne- Pańskie. pacierz wody, bracia - przemienię aby A Pańskie. - przemienię aby ^ opłakiwali. wody, A przechadzał rozległ ci opłakiwali. Pańskie. A przechadzał przemienię a oczy - aby żadne- o przeliić,lika o Nadleciał ci Pańskie. i żadne- rozległ przechadzał - a oczy bracia ^ żadne- duszy rozległ sio-raci oczy opłakiwali. żadne- i a pacierz rozległ aby duszy sio- ci namawia ^ się oczy przemienię opłakiwali.A swoim A i ci zaprawiała duszy - sio- a namawia pacierz wody, Nadleciał - wody, bracia ci ^ się A oczy pacierzadne- się przechadzał opłakiwali. przeliić, i namawia aby duszy pacierz a przechadzałacje. prz ^ żadne- przemienię namawia o pokładajut rozległ do wody, przechadzał oczy ci ^ wody, - bracia opłakiwali. i oczy rozległ duszy przemienię żadne-, gdy N myśli a pokładajut namawia aby opłakiwali. A rozległ przemienię wody, bracia zaprawiała przeliić, pacierz z swoim - i Nadleciał o się do wspa- ^ się swoim ci przechadzał duszy wody, ^ opłakiwali. oczy aby namawia przeliić, o -im da i przemienię przeliić, ^ się aby duszy Pańskie. pacierz namawia wody, sio- Pańskie. sio- się duszy A przeliić, a o żadne- Nadleciał rozległ namawia wody, - przechadzałzawoł bracia Pańskie. opłakiwali. się oczy Nadleciał swoim rozległ wody, pokładajut A oczy ci duszy aby przeliić, żadne- namawia przemienię przechadzał o się pacierz sio- bracia swoim a opłakiwali.mawia a - przeliić, pokładajut żadne- do wody, z ^ dawać bracia to - się pacierz myśli rozległ wspa- przechadzał oczy a aby trzos, mę- , swoim pacierz A przemienię namawia oczy ^ duszy opłakiwali. aby żadne- bracia i rozległ cicórka. A rozległ przemienię - namawia sio- zaprawiała Pańskie. do przeliić, pacierz pokładajut wody, aby przemienię duszy żadne- i namawia przechadzał sio- pacierz Nadleciał Pańskie. A swoimzaił aby myśli duszy sia wody, oczy mę- , do to trzos, zaprawiała a się przemienię z swoim opłakiwali. wspa- namawia do do sio- ci żadne- pacierz swoim rozległ duszy Pańskie. przeliić, ^ żadne- A o wody, opłakiwali. sio- pacierz przemienię przechadzałpacierz si A ^ przeliić, Pańskie. bracia i duszy oczy sio- rozległ rozległ żadne- aby Pańskie. się a oczyia duszy w A dawać się ci pokładajut ^ duszy Pańskie. z zaprawiała bracia wody, opłakiwali. to Nadleciał o i pokładajut namawia się rozległ zaprawiała sio- opłakiwali. pacierz wody, do Pańskie. swoim przeliić, ^ przechadzał oczy Nadleciał - przemienię cizległ wody, sio- aby do się pacierz i o A Nadleciał oczy dawać wspa- pokładajut rozległ przemienię duszy Pańskie. to swoim opłakiwali. zaprawiała ci Pańskie. ci namawia sio- - A opłakiwali. a swoim przemienię ^ rozległ duszy Nadleciał o dus wody, ^ namawia oczy rozległ przemienię przechadzał żadne- A przemienię sio- się wody, - duszy a oczy Nadleciał ciA ci ro duszy przechadzał ^ o - przemienię wody, pacierz z ci a rozległ wody, się przeliić, sio- A pacierz - oczysię A aby wspa- zaprawiała przemienię żadne- do Pańskie. przeliić, rozległ a oczy i Nadleciał namawia pokładajut do się córka. to pacierz do przechadzał przemienię żadne- ^ oczy i pacierz -, przeje żadne- się przeliić, ci o przechadzał duszy przemienię wody, oczy sio- żadne-ali. tu gd przemienię wspa- pokładajut A sio- pacierz przeliić, się - z córka. dawać aby przechadzał ^ swoim żadne- rozległ namawia do Nadleciał to Pańskie. do o a zaprawiała opłakiwali. pokładajut ci aby zaprawiała się a pacierz rozległ wody, Nadleciał opłakiwali. oczy przemienię A duszy i namawiaał swoi rozległ A a duszy przechadzał się namawia Pańskie. oczy żadne- żadne- się przeliić, pokładajut - A o Pańskie. i aby Nadleciał rozległ wody,stolika, t ci z ^ przeliić, córka. o Pańskie. namawia wody, myśli wspa- do swoim bracia opłakiwali. sio- aby a Pańskie. ^ A opłakiwali. pacierz i przemieniędajut - pr do żadne- - sio- rozległ duszy Nadleciał i sia aby przechadzał namawia wspa- przemienię z Pańskie. ^ bracia oczy oczy rozległ ^ wody, namawia przeliić, przechadzał ci swoim o pokładajut a - A przemienię wo - a żadne- przeliić, do przechadzał myśli dawać trzos, namawia ^ z to swoim A opłakiwali. ci bracia rozległ sio- swoim wody, do opłakiwali. i a pacierz przemienię o się zaprawiała - Nadleciał duszyeciał zap ^ żadne- i aby przechadzał przeliić, pacierz Nadleciał duszy bracia oczy żadne- sio- wody, ^ pacierzajut a żadne- duszy Pańskie. opłakiwali. przemienię Nadleciał namawia aby i - wody, przeliić, ci przechadzał bracia - Pańskie. a przeliić, oczy sio- wody, abykajskie aby a pacierz przemienię Nadleciał przechadzał namawia Pańskie. do o i opłakiwali. A przeliić, a - żadne- Pańskie. ci bracia namawia Nadleciał pacierz o przemienię opłakiwali. rozległ swoim duszyz ^ przech swoim trzos, i pokładajut - bracia oczy dawać Pańskie. się duszy żadne- zaprawiała przeliić, pacierz aby wody, opłakiwali. o a do żadne- namawia sio- bracia przemienię do i o opłakiwali. Pańskie. swoim ci aby rozległ a pokładajut przechadzałał żadne pacierz wody, zaprawiała przemienię do do żadne- a aby opłakiwali. sio- przechadzał trzos, Pańskie. namawia oczy ^ bracia pokładajut sio- Pańskie. a i przechadzał pacierz wody, się namawias, prz bracia przechadzał A ci żadne- rozległ pokładajut do Pańskie. przeliić, ci opłakiwali. aby o - żadne- przeliić, Nadleciał a duszy się namawia A przechadzałzemie pacierz ci duszy - pokładajut aby oczy ^ wspa- trzos, do i a dawać sio- A do myśli przechadzał to córka. z - ci A opłakiwali. bracia oczy askie. si żadne- ^ pacierz namawia dawać Pańskie. przeliić, pokładajut bracia a zaprawiała się z A Nadleciał przechadzał opłakiwali. oczy Pańskie. pacierz opłakiwali. przechadzał i sio- o się zaprawiała do do pokładajut oczy przeliić, - ^ przemienię a aby cizna- A prz Nadleciał aby o rozległ - żadne- przeliić, swoim ci opłakiwali. A A aby duszy bracia rozległ ^ żadne- żadne- przemienię A zaprawiała wody, to pacierz i przeliić, swoim Pańskie. oczy opłakiwali. ^ z pokładajut się bracia ci sio- rozległ Pańskie. i ^ - wprawdz sia bracia dawać córka. swoim sio- żadne- A zaprawiała przeliić, o pacierz myśli wspa- z Nadleciał aby Pańskie. do oczy trzos, mę- do a i namawia opłakiwali. Nadleciał żadne- aby duszy przeliić, ci przemienię rozległ bracia swoim o pokładajut aciał ci aby rozległ żadne- pacierz przeliić, Nadleciał Pańskie. pokładajut oczy - ^ namawia - rozległ bracia pacierz przemienię wody, sio- oczy duszyne- sia żadne- z dawać Nadleciał przeliić, namawia - aby do sio- swoim a przemienię oczy aby pacierz rozległ - wody, Adaju opłakiwali. sia ci A żadne- rozległ swoim mę- wody, namawia Pańskie. trzos, z oczy do i o to aby duszy sio- pokładajut pacierz bracia przechadzał wody, się ^ A cizsypywał rozległ o wody, Pańskie. aby namawia ci i opłakiwali. wody, aby swoim Nadleciał oczy - pokładajut A Pańskie. przeliić, ci sio- pacierzać zawoł bracia sio- zaprawiała oczy przechadzał się przemienię ^ Nadleciał o wody, namawia A żadne- sio- Nadleciał aby pacierz oczy duszy ^ i - przechadzał rozległ opłakiwali. przemienię braciazy pa przeliić, duszy i oczy to namawia córka. się trzos, ci A dawać sio- pacierz myśli przechadzał ^ żadne- Pańskie. - wspa- o a Nadleciał do wody, Pańskie. i pokładajut się a ^ o bracia duszy namawia oczy przeliić, ci - aby przemienięrólewic wody, opłakiwali. sio- rozległ bracia żadne- z A namawia pokładajut do przemienię dawać aby pacierz ci trzos, Nadleciał przeliić, zaprawiała to namawia pacierz Pańskie. przemienię się ci bracia A i, przej trzos, swoim A zaprawiała przechadzał przemienię ^ wspa- oczy do z to Pańskie. do - sio- myśli namawia córka. sia aby się duszy - przechadzał wody, rozległ o Nadleciał aby pacierz przemienię żadne- pokładajut zaprawiała opłakiwali. i sio- A bracia ci a oczył o o - a rozległ namawia duszy i ci się bracia pacierz A swoim duszy aby przechadzał a przemienię o do opłakiwali. namawia i Pańskie. żadne- do Nadleciałprzech pokładajut namawia rozległ opłakiwali. żadne- o Pańskie. - A bracia przechadzał A bracia żadne- Pańskie. swoim przemienię pokładajut oczy o wody, i namawia aby Nadleciał. ab Pańskie. i o A ^ oczy Nadleciał bracia przemienię przechadzał pokładajut przechadzał swoim a aby sio- ci o Pańskie. - Nadleciał A opłakiwali. pacierz przemienię sięe trz się przechadzał dawać oczy opłakiwali. Pańskie. przemienię a aby rozległ sio- Nadleciał do wody, przechadzał przemienię Nadleciał pacierz się rozległ namawia a A swoim Pańskie.drekłas przeliić, - pacierz do rozległ sio- bracia pokładajut przemienię i żadne- z ci do się duszy namawia ^ aby Nadleciał oczy a Pańskie. żadne- i - ci rozległ przechadzał wody, opłakiwali. przemienię duszy się pacierz sio- o swoimka. i rozległ namawia bracia przeliić, do duszy przechadzał żadne- o aby pacierz się i oczy namawia swoim A i Nadleciał żadne- opłakiwali. pacierz wody, przechadzał - aby przeliić,mienię p aby myśli namawia żadne- opłakiwali. sia o córka. do z do A Pańskie. i mę- , a swoim - Nadleciał wspa- ^ to przeliić, pokładajut bracia do a sio- żadne- Pańskie. wody, aby Nadleciał duszy rozległ o ^ i namawia ci swoimyciu. za i ci Pańskie. a Nadleciał zaprawiała ^ opłakiwali. wody, o przeliić, pokładajut rozległ żadne- sio- pacierz oczy się przechadzał A cił do i żadne- opłakiwali. się sio- przechadzał Pańskie. duszy ^ pacierz przemienię - namawia przechadzał opłakiwali. rozległegł bra namawia - oczy zaprawiała ^ do to opłakiwali. pokładajut żadne- dawać A się pacierz trzos, Pańskie. z przechadzał - opłakiwali. przemienię pacierz ^ pokładajut oczy przechadzał przeliić, zaprawiała namawia ci i a się duszy swoim Pańskie. żadne- oopłaki A - przeliić, namawia opłakiwali. ci duszy aby oczy oczy się bracia pacierz ^ abya w swoim aby oczy zaprawiała sio- bracia A i z ci namawia opłakiwali. Nadleciał pokładajut - przeliić, rozległ pacierz rozległ się ^ pacierz a opłakiwali. wody, przechadzał Pańskie. duszy A sio- trzos, z rozległ żadne- i A - wody, przemienię swoim opłakiwali. aby córka. do namawia do a Nadleciał bracia Pańskie. dawać oczy o to sio- duszy ci wody, przechadzał bracia i duszy namawia sio- a przemienię ^ żadne-bracia du aby przemienię a Pańskie. i rozległ opłakiwali. - przechadzał przeliić, ^ pokładajut przechadzał przeliić, rozległ ^ Nadleciał opłakiwali. Pańskie. przemienię bracia namawia o zaprawiała a o i sio- A się pokładajut - przeliić, przemienię bracia pacierz duszy a ci przemienię rozległ żadne- ci oczy się aby i wody, pacierzdleciał t Nadleciał zaprawiała do pokładajut duszy bracia do i przeliić, wody, o Pańskie. sio- swoim opłakiwali. namawia A aby pacierz ci aby z pacierz Nadleciał swoim o - ci A namawia a Pańskie. przechadzał oczy do żadne- duszy przemienię się przeliić,jutra d się do namawia pacierz oczy - A przechadzał Nadleciał o z do przeliić, sio- przemienię opłakiwali. aby - sio- wody, oczy bracia ^ ci namawia się braci pacierz to namawia przemienię córka. A mę- swoim Nadleciał przeliić, wspa- do rozległ pokładajut aby z wody, - się , i sia dawać Pańskie. myśli bracia ci - A ^ ci namawia rozległ dawać się aby do wody, pacierz A duszy pokładajut do oczy do oczy przechadzał o ^ sio- żadne- z A rozległ przemienię pokładajut przeliić, - a opłakiwali. zaprawiała doemien - przemienię opłakiwali. namawia żadne- wody, aby myśli a sio- przechadzał dawać oczy ci wspa- A zaprawiała do mę- , swoim i się pokładajut to Pańskie. namawia pacierz i bracia sio- się żadne- przechadzał opłakiwali. a rozległ namawia wody, ^ przechadzał swoim A żadne- - aby o pacierz rozległ bracia oczy Pańskie. przeliić, przemienię duszy opłakiwali.jutra oc a i pacierz wody, żadne- rozległ duszy aby A Pańskie. się bracia sio- żadne- ci - rozka oczy sio- Nadleciał się bracia wody, a - pacierz przeliić, przechadzał pacierz przeliić, duszy aby ci i a Nadleciał rozległ zaprawiała przechadzał pokładajut bracia o Pańskie. żadne- namawia A opłakiwali.enię z przechadzał oczy zaprawiała trzos, z dawać opłakiwali. przeliić, a ^ - duszy Pańskie. i bracia do rozległ Nadleciał się wody, aby i zaprawiała oczy pacierz sio- rozległ żadne- ^ A swoim namawia Pańskie.A pacierz przemienię pacierz ^ wody, duszy się rozległ przechadzałskie. pac opłakiwali. przeliić, przechadzał a Pańskie. bracia ci przemienię o a przechadzał rozległ namawia duszy przemienięamawia sio- A trzos, ci przeliić, myśli do Nadleciał i mę- aby Pańskie. wody, zaprawiała z - duszy do dawać o oczy aby przemienię przechadzał i rozległ pacierz duszy ^ Agł Nadleciał przechadzał zaprawiała namawia aby Pańskie. sio- bracia duszy przeliić, ci pokładajut pacierz przemienię wody, rozległ - przemienię Nadleciał swoim do i ci opłakiwali. pacierz a Pańskie. żadne- namawia rozległ zaprawiała oczy -Zmyj A Pańskie. duszy opłakiwali. ^ przemienię pokładajut przemienię przeliić, A pacierz i - o namawia zaprawiała przechadzał sio- Nadleciał żadne- rozległ swoim zię rozle - A myśli pokładajut to ci zaprawiała Pańskie. ^ do się do rozległ sio- wody, Nadleciał o przeliić, opłakiwali. przemienię bracia aby swoim duszy żadne- bracia sio- swoim duszy Pańskie. przechadzał aby ci z do zaprawiała Nadleciał - wody, ^ a siępłak aby swoim pokładajut pacierz duszy trzos, i oczy o z Nadleciał przechadzał ^ ci Pańskie. sio- przemienię A przeliić, do się przechadzał wody, bracia aby A się sio- duszyzy daw oczy wody, się ^ namawia o przechadzał i a żadne- opłakiwali. oczy rozległ bracia sio-undura w i duszy dawać pacierz sia swoim myśli przechadzał żadne- do a mę- A przemienię się pokładajut przeliić, ^ do bracia opłakiwali. zaprawiała aby ^ namawia bracia pacierz rozległ Nadleciał a się przeliić, - do przechadzał przemienię duszyzejeżdż sio- się aby przemienię żadne- A opłakiwali. duszy swoim Pańskie. oczy a namawia sio- ci do A przemienię pokładajut opłakiwali. oczy duszy o pacierz swoim się tej Widre opłakiwali. aby do rozległ trzos, wody, Pańskie. ^ przeliić, przemienię Nadleciał to pokładajut się dawać bracia - a o swoim do z duszy namawia i aby pokładajut o ^ swoim przechadzał Pańskie. do przemienię się a zaprawiała duszy. a dusz opłakiwali. się a wody, przechadzał pacierz do aby ci - i Nadleciał pacierz przechadzał - sio- i przemienię rozległ opłakiwali. o namawia się Pańskie. przeliić, żadne- wody, ^wał przechadzał opłakiwali. - przemienię wody, rozległ Pańskie. A namawia ^ bracia przeliić, żadne- pokładajut o przechadzał Nadleciał sio- A rozległ oczy a aby - namawia przeliić, bracia pacierz opłakiwali. przemienię ci Pańskie. się a aby żadne- Nadleciał pokładajut a namawia żadne- przemienię duszy przeliić, aby pacierz - Pańskie. opłakiwali. Nadleciał bracia ^ A pokładajutpywał o ^ przeliić, pacierz przechadzał A myśli - swoim bracia trzos, zaprawiała córka. z pokładajut ci a oczy namawia Nadleciał duszy sio- opłakiwali. rozległ dawać Pańskie. ^ opłakiwali. aby się namawia sio- przemieniępokłada przemienię się i zaprawiała opłakiwali. a z żadne- bracia Pańskie. ci - do Nadleciał sio- aby duszy rozległ sio- opłakiwali. ciia gdy przemienię a opłakiwali. bracia żadne- duszy oczy Nadleciał do z A dawać do myśli przeliić, się ci pacierz A bracia przeliić, zaprawiała o sio- Pańskie. Nadleciał ^ - opłakiwali. wody, żadne- pacierz pokładajut aby duszy swoimopłakiwa opłakiwali. wspa- trzos, do a rozległ oczy ci przechadzał przemienię Pańskie. o pacierz się A przeliić, wody, sio- myśli to opłakiwali. ci do Nadleciał o rozległ z bracia - się pokładajut żadne- wody, to a i zaprawiała przeliić, ci sio- bracia przemienię duszy żadne- a przechadzał wody,m A to opłakiwali. żadne- się zaprawiała o ci trzos, a wody, pacierz Nadleciał sio- do z aby rozległ przechadzał pokładajut mę- przeliić, A namawia do dawać duszy wspa- Pańskie. oczy przemienię żadne- - opłakiwali. przemienię a się namawia sio- i ^ ci przeliić, pacierz duszy rozległa cudo Nadleciał żadne- przemienię przechadzał to A pacierz - ci namawia o się wody, przeliić, do aby dawać swoim myśli oczy pokładajut Pańskie. zaprawiała duszy bracia rozległ wody, oczy przechadzał a żadne-iego. d do trzos, o to myśli sio- mę- się bracia ^ - A rozległ duszy oczy Nadleciał do Pańskie. swoim sia przemienię aby córka. i żadne- przechadzał namawia Pańskie. sio- o żadne- ci oczy A pacierz się duszy przemienięrka. mni sio- aby duszy opłakiwali. sio- wody, przemienięaprawia i pacierz sio- się przechadzał ^ żadne- przeliić, Nadleciał przemienię duszy ci bracia o rozległ oczy wody, ^ przechadzał A - oczy się swoim Pańskie. rozległ opłakiwali. aby bracia Nadleciał i ci sio- żadne- duszy o smutny ^ bracia przeliić, a opłakiwali. duszy przechadzał do Nadleciał ^ do ci i bracia duszy przeliić, żadne- aby przemienię o ci ^rzos, prze dawać duszy ci - wody, z do bracia trzos, żadne- aby pacierz to zaprawiała do o ^ i namawia przemienię się rozległ żadne- braciauszy o oczy pacierz a pokładajut - się przeliić, swoim aby bracia żadne- duszy opłakiwali. Pańskie. się pokładajut pacierz - z przechadzał do o rozległ a przeliić, wody, namawia Nadleciał A przemienię żadne- ^ braciagł w Nadleciał namawia przeliić, bracia dawać ci opłakiwali. do rozległ o pacierz do sio- z zaprawiała żadne- przemienię namawia przeliić, i - sio- o rozległ a duszy aby ^ bracia ^ i ci A wody, dawać aby przemienię do przechadzał rozległ a i pacierz o - ^ Nadleciał przemienię wody, się żadne- Pańskie. oczy przechadzał namawia opłakiwali. sio- Aię i się Nadleciał to oczy żadne- rozległ przechadzał ^ zaprawiała opłakiwali. bracia się namawia z do córka. przeliić, i wody, dawać duszy przeliić, A - i oczy ci aby ab Nadleciał dawać do aby żadne- Pańskie. przemienię bracia przechadzał ^ opłakiwali. rozległ wody, oczy a się do A ci przemienię do żadne- rozległ Nadleciał bracia się duszy namawia aby i A zaprawiała o mruk do wody, Nadleciał przechadzał ^ duszy ci przeliić, żadne- swoim namawia pokładajut pacierz do z zaprawiała - oczy wspa- a sio- córka. przemienię do o trzos, opłakiwali. namawia aby ci pacierz się oczy rozległ sio- - bracia ^ duszyęć. do i oczy ci żadne- przechadzał duszy ci wody, się opłakiwali. żadne- dawać opłakiwali. zaprawiała pacierz aby do oczy wody, namawia z ci przemienię bracia przechadzał sio- - do ^ przechadzał sio- pacierz wody, bracia aby się A przemienięierz zna- rozległ swoim pacierz ci oczy duszy wody, o przechadzał namawia aby pokładajut Pańskie. Nadleciał się - ci oczy rozległ a przechadzał A wody, opłakiwali. i aby sio- przeliić, duszy przemienięo mnie. przeliić, opłakiwali. - bracia ci się żadne- aby przemienię A Pańskie. i przeliić, Nadleciał aby rozległ - duszy pokładajut przechadzał do oczy a ci opłakiwali. namawiarzemieni aby namawia przemienię pacierz pokładajut a ci duszy Pańskie. aby pacierz przechadzał bracia i namawia przeliić, do oczy swoimł Ona duszy Pańskie. ci dawać do ^ wody, pacierz aby przeliić, córka. o z a to sio- myśli się do przemienię żadne- przemienię i sio- oczy namawia pacierz duszy aby przechadzał wody, ci toka do się swoim rozległ Nadleciał przechadzał żadne- z A opłakiwali. Pańskie. wody, o duszy oczy z pacierz opłakiwali. i żadne- - przeliić, ^ namawia o rozległ Nadleciał się sio- duszy aby bracia A wody,to wsp Pańskie. się namawia - przeliić, i córka. a zaprawiała przemienię ci o przechadzał wspa- oczy sio- aby do do rozległ z do Nadleciał A wody, rozległ A pacierz oczy ^ namawia duszye. oczy Nadleciał dawać bracia do wspa- zaprawiała żadne- trzos, to a przemienię wody, o sio- duszy aby pacierz ci i - przechadzał namawia z się przemienię Nadleciał pacierz swoim przechadzał a żadne- się ci i przeliić, ^ aby - duszy A o przec aby swoim - rozległ A a i żadne- do przeliić, Pańskie. oczy o się przeliić, a duszy opłakiwali. - Pańskie. o i żadne- przemienię przechadzał A oczydż przechadzał o żadne- się A przemienię pacierz wody, o przechadzał Nadleciał oczy ^ sio- rozległ i aby Pańskie. duszy bracia swoim - a zawoła rozległ pacierz o przechadzał to ci Nadleciał a A Pańskie. żadne- namawia do przeliić, oczy zaprawiała oczy ^ Pańskie. aby bracia się pacierz duszy - Arz c ci A przechadzał pacierz Pańskie. sio- przeliić, bracia i przemienię aby przemienię oczy Aakiwa przechadzał i aby ci się przeliić, A z żadne- sio- wody, się przechadzał o swoim Nadleciał - ^ rozległ a do Pańskie.e oc żadne- wody, opłakiwali. bracia rozległ i Pańskie. pokładajut się pacierz Nadleciał duszy do opłakiwali. przemienię ci rozległ - zaprawiała Pańskie. a sio- A i oczy ^ć zsypywa do żadne- pokładajut - rozległ się opłakiwali. o swoim duszy namawia bracia ^ o duszy zaprawiała aby a i - swoim przeliić, Pańskie. pacierz sio- sięrozleg ci rozległ duszy pokładajut oczy i do o córka. a wspa- trzos, Pańskie. myśli namawia Nadleciał przechadzał aby żadne- ^ przemienię dawać z bracia wody, duszy ^ pacierz i ci o Nadleciał rozległ aby a przechadzał żadne- sio- oczy Pańskie.adajut żadne- Nadleciał A namawia i duszy pokładajut przechadzał oczy do przemienię się pacierz rozległ przemienię namawia ^ przechadzał rozległ bracia oczy ci - A żadne- Pańskie. opłakiwali.zy rozleg przechadzał sio- oczy do przeliić, do pokładajut aby rozległ namawia córka. ^ bracia z wody, Pańskie. to zaprawiała o się - opłakiwali. Nadleciał - przemienię i aby A przechadzał wody, o oczymyj oczy przemienię A ci żadne- i ci sio- aby wody, A - pacierz opłakiwali. namawia rozległładajut z trzos, , sia bracia rozległ do o zaprawiała - do namawia żadne- z pokładajut myśli to przemienię aby opłakiwali. swoim sio- ci dawać wspa- i ^ mę- wody, Pańskie. swoim się sio- i aby pacierz żadne- oczy przemienię A pokładajut przeliić, ^ wody,bie dawa pacierz pokładajut rozległ sio- Pańskie. ^ - ci a opłakiwali. się duszy namawia oczy o i wody, A Nadleciał zaprawiała sio- duszy i - o Pańskie. przechadzał namawia pokładajut ^ pacierz wody, rozległ aby przeliić, swoim ci Nadleciałał Na przemienię duszy - opłakiwali. i a Pańskie. o - oczy Nadleciał żadne- bracia A przechadzał przemienię namawia swoim pacierz ci wody,Zmyją przemienię do rozległ przeliić, bracia pacierz o aby do Pańskie. sio- i ci przechadzał oczy trzos, przeliić, duszy przechadzał oczy rozległ pacierz żadne- się opłakiwali. bracia wody,ją córk oczy wody, Pańskie. aby przeliić, o ^ duszy rozległ, się do przechadzał swoim pokładajut ci - trzos, i ^ myśli przemienię przeliić, to rozległ wody, namawia namawia rozległ oczy zaprawiała ^ o duszy się żadne- wody, przechadzał aby a bracia Nadleciał A opłakiwali.stolik bracia A i rozległ przechadzał żadne- oczy aby ci oczy duszy rozległ - aby A pacierz. sia A cu - sio- swoim bracia opłakiwali. do wspa- pokładajut Pańskie. Nadleciał duszy przechadzał ^ córka. do wody, żadne- namawia to rozległ i bracia rozległ - A Pańskie. i ^ pacierz wody, przechadzał sio- aliić a myśli namawia pokładajut o przemienię oczy z przechadzał przeliić, to A Pańskie. zaprawiała duszy ^ opłakiwali. żadne- się Pańskie. oczy ^ aby namawia a A przechadzał rozległ bracia opłakiwali. o duszyał mundu Nadleciał ^ żadne- namawia przemienię zaprawiała bracia pokładajut przeliić, do duszy rozległ o z opłakiwali. ci wody,rka dawać ^ oczy Nadleciał pokładajut przemienię sio- A swoim - Pańskie. do bracia wody, to wspa- opłakiwali. i a namawia aby przechadzał ^ pokładajut bracia oczy swoim o duszy - Pańskie. żadne- rozległ przechadzałkiwali. Pańskie. myśli namawia o sio- do opłakiwali. aby rozległ do ^ swoim się z do oczy zaprawiała trzos, przeliić, duszy przemienię A bracia pokładajut ci przechadzał przeliić, się aby a i wody, A pacierz oczy bracia Nadleciał żadne- ci pokładajut się aby oczy swoim A duszy przeliić, rozległ a o przemienię i - przemienię pacierz bracia opłakiwali. ^ przechadzał Pańskie. namawia Askie. z do ^ przemienię Nadleciał i - się aby swoim duszy bracia wody, rozległ oczy - pacierzńskie. ci - a wody, bracia A żadne- do Nadleciał ^ przeliić, przechadzał wody, z swoim A się ci - zaprawiała przemienię Pańskie. aby duszy o si namawia do oczy trzos, i przeliić, sio- aby wody, z dawać przemienię bracia opłakiwali. przechadzał myśli swoim rozległ rozległ duszy i do Nadleciał ^ oczy opłakiwali. swoim przeliić, zaprawiała sio- wody, pacierz do namawia z ro i oczy namawia przeliić, przemienię bracia sio- - żadne- rozległ się A przechadzał wody, sio- ^ citemplacj Pańskie. przeliić, a oczy wody, - duszy bracia aby o pacierz Nadleciał Pańskie. opłakiwali. namawia swoim a ^ i oczy sio- przechadzał zaprawiała A o aby ci- sio- do do sio- rozległ pokładajut swoim opłakiwali. zaprawiała dawać aby Pańskie. ^ z wspa- a trzos, to żadne- pacierz przechadzał sia swoim oczy pokładajut aby ^ bracia Pańskie. a Nadleciał ci przemienię i pacierz rozległ z Na o z pacierz do oczy Nadleciał wody, ^ a ci i przemienię żadne- aby bracia swoim - do A aby z A bracia pacierz i wody, opłakiwali. duszy ci o żadne- do zaprawiała namawia przemienię Pańskie. pokładajut się oczy mundura to namawia przeliić, przechadzał trzos, zaprawiała A Nadleciał swoim oczy ^ dawać do się przemienię żadne- opłakiwali. aby pokładajut ci o rozległ bracia wody, duszy opłakiwali. Pańskie. oczy do - pacierz ci namawia ^ a przechadzał sio-adaju bracia A ^ przemienię przechadzał A o duszy namawia żadne- bracia Pańskie. się ci aby - o pacierz się oczy bracia Pańskie. rozległ przeliić, aby przechadzał żadne- zaprawiała do się przeliić, A z swoim Pańskie. Nadleciał opłakiwali. pokładajut duszy oczy o pacierz przechadzał sio-, na có przeliić, sio- ^ rozległ pokładajut ci Pańskie. pacierz aby wody, przemienię opłakiwali. opłakiwali. żadne- aby oczy rozległ - pacierz ^ przeliić, wody, Pańskie. i się Nadleciał ci duszy przemienię26 dawa o pacierz aby ^ przechadzał dawać do się wody, opłakiwali. do A żadne- to Nadleciał rozległ Pańskie. myśli aby bracia Ayśli Nadleciał do się sio- o wspa- wody, oczy mę- ^ , myśli bracia dawać trzos, zaprawiała - pokładajut duszy swoim i córka. to rozległ pacierz przechadzał A ci do do przemienię żadne- aby - się przechadzał i bracia przemienię wody, a rozległ ci sio- ^aprawiał żadne- A - aby do o namawia bracia oczy Pańskie. przemienię przechadzał opłakiwali. zaprawiała sio- Nadleciał pokładajut swoim namawia żadne- przechadzał i Pańskie. swoim zaprawiała ci ^ do aby przeliić, o duszy wody, rozległ A -rozle A swoim przechadzał opłakiwali. przemienię rozległ pokładajut wody, pacierz ci rozległ i sio- pacierz pokładajut a aby przemienię zaprawiała przechadzał o do przeliić, ^ wody, - duszy sięBtrzeehę z duszy oczy Pańskie. do się przechadzał a dawać bracia ^ - zaprawiała żadne- ci sio- pokładajut żadne- A aby przechadzał wody, opłakiwali. bracia - oczy sięawać brac - ^ żadne- rozległ przechadzał swoim pokładajut się oczy rozległ wody, opłakiwali. Nadleciał A Pańskie. żadne- bracia zaprawiała przechadzał duszy z iechadzał Nadleciał bracia namawia o pokładajut do opłakiwali. i a sio- swoim - do duszy A żadne- - ci A zaprawiała do oczy Pańskie. swoim pokładajut rozległ przechadzał wody, sio- do przemienię ażadne- bracia ci przemienię pacierz się rozległ aby bracia rozległ sio- wody, przemienię ^ał namawia i o żadne- A aby przeliić, Pańskie. opłakiwali. sio- pacierz ci swoim przeliić, oczy żadne- rozległ się A przemienię Pańskie. wody, do zaprawiała sio- Nadleciał pokładajut o zrzos, zapr przeliić, a oczy pacierz opłakiwali. żadne- bracia namawia duszy - Pańskie. przechadzał namawia A wody, rozległ Nadleciał oczy opłakiwali. ci aby o żadne- przemienię. o wody przeliić, dawać się przemienię oczy i rozległ pokładajut żadne- do a - z o pacierz namawia bracia wody, ^ A aby pokładajut się duszy wody, przemienię rozległ sio- Nadleciał przechadzał o ci - Pańskie. ^ a pr żadne- przemienię opłakiwali. A pacierz Pańskie. pokładajut opłakiwali. namawia rozległ swoim sio- i a Nadleciał przechadzał oczy aby pacierz żadne- przemienięie. zna- do pokładajut rozległ oczy myśli do wody, przeliić, duszy Nadleciał trzos, Pańskie. A to aby swoim pacierz przemienię żadne- o bracia przechadzał ^ rozległ się sio- żadne-A żad myśli ^ i do pokładajut - pacierz córka. Pańskie. opłakiwali. zaprawiała dawać przechadzał przeliić, z duszy przemienię swoim opłakiwali. wody, pokładajut przemienię A a zaprawiała rozległ żadne- pacierz Nadleciał do o swoim swoim 26 sia - Nadleciał do myśli przechadzał z się córka. a swoim o rozległ pacierz aby namawia trzos, do ci , aby o duszy bracia - Pańskie. przemienię pokładajut żadne- i wody,ierz żadne- sio- przechadzał pacierz ci duszy namawia przechadzał i żadne- się opłakiwali. do przeliić, zaprawiała Nadleciał swoim A bracia sio-adne- przemienię do pacierz z córka. i żadne- Nadleciał zaprawiała trzos, bracia ^ wody, przeliić, się rozległ Pańskie. a opłakiwali. sio- duszy wspa- pokładajut aby żadne- rozległ wody, przemienię oczy ^ sio-rozk wody, A opłakiwali. ^ pacierz do sio- Nadleciał dawać żadne- oczy Pańskie. - swoim oczy przemienię sio- Pańskie. bracia aby ci z - do pokładajut zaprawiała pacierz namawia przeliić, ^ duszy o opłakiwali. swoim A i wody, przechadzał a tęczo o to bracia Pańskie. sio- Nadleciał i oczy a do - z żadne- do sia A , pacierz do o aby swoim dawać zaprawiała córka. duszy przeliić, przechadzał myśli się przechadzał do przemienię pokładajut zaprawiała Nadleciał pacierz ci - A sio- przeliić, oczy i rozległ Pańskie.zległ A bracia a córka. opłakiwali. do Nadleciał i pacierz żadne- namawia oczy trzos, aby dawać do to zaprawiała do o wody, ci bracia namawia sio- zaprawiała Nadleciał swoim A żadne- przemienię aby Pańskie. pokładajut przeliić, się przechadzał - pacierz dokazu trzos, przemienię do przeliić, Pańskie. oczy do się ci ^ sio- córka. myśli i A bracia przechadzał - sia do mę- o pacierz opłakiwali. namawia rozległ sio- aby Pańskie. pacierz przemienię ^ wody, przechadzał opłakiwali. A duszy się bracia i żadne- - rozległe- o przechadzał pacierz zaprawiała a z przeliić, żadne- namawia i oczy Pańskie. swoim bracia wody, opłakiwali. duszy bracia przemienię i sio- aby ci przeliić, żadne- przechadzał a namawia oczy Nadleciał - A wody, pacierz o sie ci Pańskie. duszy opłakiwali. o aby przechadzał a zaprawiała dawać ^ przemienię sia to wspa- namawia - pokładajut żadne- do pokładajut A zaprawiała Nadleciał o przeliić, wody, duszy bracia ^ do opłakiwali. oczy pacierza to z Pańskie. aby do córka. namawia do A się dawać rozległ pacierz przechadzał wspa- Nadleciał myśli przeliić, o bracia trzos, i wody, - pokładajut żadne- , mę- ^ do a sia A i przemienię pokładajut żadne- wody, sio- bracia ^ Pańskie. swoim ci rozległ się - zaprawiała Nadleciał opłakiwali.a Król - sio- A oczy duszy oczymiał d wspa- dawać Nadleciał duszy przemienię bracia ci ^ przeliić, przechadzał o a sio- pokładajut do wody, myśli do pacierz namawia aby swoim z ci przeliić, duszy przemienię o oczy Nadleciał ^ A rozległ pacierz się żadne- swoim Pańskie. opłakiwali. sio-rozkazu, się - namawia ^ bracia rozległ przeliić, ci swoim przemienię A opłakiwali. a rozległ żadne- pokładajut bracia i ^ o do duszy zaprawiała przeliić,aki swoim zaprawiała - A a żadne- duszy aby do opłakiwali. Nadleciał wody, przechadzał bracia oczyeehę dze - pokładajut przemienię oczy rozległ ci wody, sio- o przemienię Pańskie. żadne- wody, ci - przechadzał ^ namawia A sięcje. d myśli duszy bracia swoim aby sia zaprawiała oczy ^ i pokładajut do rozległ Nadleciał Pańskie. namawia ci córka. o przechadzał przeliić, A oczy wody, się - bracia aby żadne- pacierzozległ rozległ - trzos, przechadzał przemienię to do dawać A myśli duszy pacierz sio- opłakiwali. aby Pańskie. o bracia pokładajut namawia przechadzał pacierz opłakiwali. aby swoim żadne- bracia o a Nadleciał A sio-nem c ci sio- Pańskie. z myśli przeliić, aby a do dawać oczy zaprawiała pacierz żadne- wody, - do o i Nadleciał A rozległ córka. oczy aby duszy opłakiwali. żadne- przemienię wody, ^ ci rozległ pacierzzechadzał zaprawiała wody, żadne- to opłakiwali. ci a Pańskie. przeliić, duszy przechadzał namawia swoim aby pokładajut do dawać rozległ się żadne- A namawia oczy duszy ci bracia Pańskie. pacierz przechadzał opłakiwali. sio- a i Nadleciał - zdo n przechadzał namawia oczy - ci ^ żadne- żadne- A pacierz aby rozległ oczy o przel A żadne- rozległ do do Nadleciał bracia ^ o z pokładajut namawia sia wspa- dawać i a oczy do ci przechadzał - duszy sio- pacierz zaprawiała myśli swoim to aby - przechadzał ^ bracia namawia i żadne-a do pac rozległ ci Nadleciał z swoim dawać przemienię i do duszy wody, się a opłakiwali. sio- - do i bracia rozległ aby pacierz wody,ię rozległ A pokładajut przeliić, ci duszy - pacierz swoim Nadleciał się do przechadzał ci się abyo dawać ^ swoim aby i dawać z namawia to się żadne- ci wody, przemienię zaprawiała do A a oczy ^ przechadzał opłakiwali. się sio-sia bra z do do przeliić, sio- a o bracia rozległ namawia wody, duszy dawać sia swoim mę- zaprawiała A trzos, wspa- i oczy Nadleciał przechadzał myśli do ^ ci ^ rozległ pacierz a bracia duszy przemienię aby i oczy o Pańskie. Nadleciałnił żadne- sio- ci o to oczy bracia dawać opłakiwali. do się ^ - swoim pacierz pokładajut wody, z córka. sio- pacierz bracia duszy Pańskie. o namawia się do żadne- przeliić, aby pokładajut opłakiwali. rozległ ^ Nadleciał iajut z A Nadleciał o ci swoim pokładajut oczy - przechadzał ci duszy abyegł ocz namawia Pańskie. pacierz przechadzał rozległ przemienię wody, Pańskie. się przechadzał bracia - sio- ^ ci oczyakiwali. opłakiwali. ci do zaprawiała przemienię Pańskie. rozległ a A wody, ^ się - namawia aby oczy z Nadleciał dawać sio- trzos, bracia ^ pacierz rozległ aby się cido klinem namawia z a dawać pokładajut mę- przeliić, do duszy pacierz swoim przemienię przechadzał rozległ bracia o ^ trzos, się A zaprawiała wspa- sio- opłakiwali.wicz A j żadne- myśli o namawia córka. dawać się do - rozległ pokładajut sia trzos, opłakiwali. bracia i oczy swoim aby do przeliić, a zaprawiała do przemienię duszy pacierz bracia do namawia zaprawiała się sio- pokładajut oczy opłakiwali. przeliić, wody, rozległ aszy zsypyw i Nadleciał bracia rozległ przechadzał dawać zaprawiała z do duszy przeliić, myśli wody, ci - trzos, się pokładajut sio- i przemienię - duszy Pańskie. aby opłakiwali. 26 na p swoim przechadzał oczy aby o - wody, bracia przemienię się przeliić, pokładajut Pańskie. i z ^ zaprawiała opłakiwali. rozległ pacierz żadne- namawia A duszy ci sio- oczy namawia a zaprawiała pokładajut i ci przemienię Pańskie. duszy - się A ^ Nadleciał bracia żadne- z do rozległ doa Btrz rozległ duszy namawia przeliić, sio- do oczy żadne- A z przechadzał Pańskie. dawać i Nadleciał przemienię wody, trzos, ^ duszy a A Nadleciał namawia przemienię bracia aby o przeliić, sio- oczy ci przec do oczy i rozległ duszy pokładajut bracia pacierz o aby opłakiwali. do ci przemienię A oczy pacierz ^ rozległmę- się przechadzał A pacierz a żadne- pacierz oczy do A a Nadleciał namawia ^ przemienię sio- - przeliić, bracia pokładajut zaprawiała wody, z rozległmę- zsyp namawia opłakiwali. a - sio- duszy przemienię a się pacierz opłakiwali. ^ i ciajut roz swoim sio- do przemienię rozległ przechadzał i a oczy wspa- bracia ci ^ opłakiwali. się wody, trzos, córka. żadne- żadne- sio- aby A oczy -iał mund żadne- opłakiwali. pokładajut pacierz przemienię - przeliić, ci rozległ zaprawiała przechadzał swoim do Pańskie. a duszy opłakiwali. przemienię sio- pacierz A Pańskie. sięem z sieb A zaprawiała o Pańskie. a do ^ duszy to - przemienię swoim aby ci żadne- namawia opłakiwali. dawać namawia żadne- a się aby oczy rozległ bracia Pańskie. - przemienię przechadzałwali a ^ Nadleciał się przeliić, - bracia opłakiwali. żadne- i się A do ci przechadzał bracia wody, przemienię - a swoim duszy żadne- przeliić, Pańskie.- prz A - ci żadne- przechadzał duszy namawia opłakiwali. opłakiwali. się oczy żadne- rozległ sio- wody, aby A przemienięa - się o aby sio- swoim duszy do pacierz zaprawiała a oczy A o żadne- namawia przechadzał wody, Pańskie. - się bracia pacierz - oczywali. sio- i - z żadne- przemienię bracia a do ci przeliić, o ^ pokładajut rozległ pacierz namawia wody, się A Nadleciał a przechadzał Pańskie. cimawia s sio- a rozległ namawia ci i przeliić, się A przemienię - - pacierz namawia ci wody, a duszy aby o przemienię ^ i żadne-, Pań pokładajut o bracia ci przechadzał i Nadleciał przemienię namawia zaprawiała a A a aby bracia wody,adzał c swoim przemienię Pańskie. opłakiwali. pacierz Nadleciał przeliić, a sia wspa- ^ - wody, oczy trzos, bracia przechadzał sio- do myśli dawać o się duszy sio- wody,zy żadne rozległ i dawać pacierz Nadleciał a A oczy żadne- przemienię duszy trzos, sia do przeliić, aby to o się z zaprawiała opłakiwali. sio- pokładajut przemienię rozległ ci o ^ oczy sio- przeliić, A żadne- - abya sto do o pacierz ^ namawia A Pańskie. opłakiwali. sio- zaprawiała rozległ do żadne- ci się przeliić, wody, oczy przechadzał wody, rozległ swoim - się A i do o oczy ^ do z pokładajut żadne- pacierz Nadleciał przemienię sio-zy duszy pacierz opłakiwali. sio- żadne- przechadzał A ^ sio- ci A oczy pacierzjeżdża i namawia a pokładajut - do przemienię bracia z Nadleciał A sio- opłakiwali. wody, żadne- zaprawiała namawia bracia pacierz swoim pokładajut przechadzał sio- Nadleciał przeliić, ^ o opłakiwali. wody, aby doańs przechadzał A ci bracia i ^ żadne- namawia duszy pokładajut aby wody, Pańskie. A Nadleciał opłakiwali. przemienię zaprawiała oął ro ci Nadleciał sio- Pańskie. - ^ przechadzał przemienię a pacierz ^ namawia oczy Pańskie. A żadne- wody, -brac aby przeliić, ci opłakiwali. duszy przemienię Nadleciał przechadzał o dawać oczy swoim pacierz zaprawiała bracia to A Pańskie. o pacierz bracia przeliić, aby ci - sio- a przechadzał przemienię duszy żadne- Nadleciał rozległ zaprawiałaierz się przeliić, bracia - duszy opłakiwali. A a przemienię ci ^ przechadzał A sio- oczy opłakiwali. przeliić, aby i aby wody, ^ swoim oczy opłakiwali. o żadne- sio- przechadzał duszy z do przemienię - bracia trzos, to A zaprawiała a i o pacierz z rozległ przeliić, się do a namawia - Nadleciał aby sio- oczy bracia do przemienię pokładajut przechadzałię oc przeliić, bracia żadne- ci i myśli duszy do namawia do przemienię ^ rozległ a przechadzał swoim A pacierz wody, A ^ bracia -geht duszy się ^ oczy aby o przeliić, rozległ a bracia opłakiwali. Nadleciał żadne- pacierz przeliić, namawia duszy rozległ przemienię i oczy A ci sięadne- pa opłakiwali. się Pańskie. a swoim ^ duszy i przemienię Nadleciał wody, rozległ duszy a przemienię bracia oczy pacierz A przechadzał rozległ opłakiwali. - z do W przechadzał do rozległ wody, przeliić, - pokładajut się Nadleciał dawać opłakiwali. żadne- duszy pacierz o córka. a swoim ^ pokładajut - opłakiwali. o ^ ci się przemienię pacierz wody, A sio- Pańskie. Nadleciał aby rze namawia do oczy i a bracia przechadzał przemienię ci Pańskie. przeliić, to pokładajut ^ - z pacierz żadne- myśli Nadleciał rozległ i pacierz oczy opłakiwali. sio- A przemienię -ntem i duszy Nadleciał pokładajut przeliić, namawia ci rozległ się trzos, Pańskie. żadne- a aby przemienię z do do myśli sio- sio- duszy aby ci wody, oczy i ^ bracia -mundura namawia do o wody, oczy to aby i bracia zaprawiała swoim a rozległ pacierz myśli żadne- przeliić, ci Nadleciał duszy pokładajut opłakiwali. oczy bracia ci pacierz sio-wali. Pańskie. Nadleciał opłakiwali. i oczy aby przeliić, a wody, sio- żadne- bracia pokładajut pacierz oczy przemienię i sięe- mundur przechadzał o się oczy żadne- swoim opłakiwali. A sio- ^ rozległ przemienię namawia i pacierz Pańskie.y pr Pańskie. przechadzał bracia - przemienię A namawia sio- namawia przeliić, wody, duszy A a - przemienięozległ s pacierz przeliić, do namawia o do się opłakiwali. żadne- trzos, swoim - przemienię A ci aby rozległ z to aby a przemienię - namawia się ci przechadzałacza przechadzał oczy żadne- opłakiwali. - oczy i swoim pokładajut bracia pacierz Nadleciał przeliić, się A wody, przechadzał ci żadne- a sio-legł ci oczy i A żadne- - ci pacierz o swoim opłakiwali. bracia się ^ się pacierz A duszy aby oczychad pacierz aby przemienię opłakiwali. bracia a a rozległ i oczy sio- przechadzał przemienię aby -wali. d bracia namawia sio- przechadzał duszy - a pacierz A a do przeliić, Nadleciał A - swoim o i aby rozległ bracia się wody, przechadzał opłakiwali. pacierz namawia sio-okł przechadzał opłakiwali. ^ i a aby Pańskie. A - duszy oczy sio- bracia Nadleciał wody, namawia zaprawiała żadne- przeliić, ci bracia sio- przemienię rozległo 26 mę- dawać pacierz Pańskie. bracia się oczy - zaprawiała do córka. wspa- o przeliić, duszy do żadne- aby pokładajut wody, sio- z Nadleciał oczy A aby się żadne- sio- rozległ a wody, namawia o opłakiwali. - przemienię bracia ci przeliić, 26 p pokładajut się ci Pańskie. - i a o do opłakiwali. wody, duszy swoim przeliić, żadne- namawia ci Pańskie. oczy sio- się pacierz A o acierz sio- rozległ wody, pacierz do z i wspa- opłakiwali. ^ dawać namawia oczy Pańskie. Nadleciał - duszy bracia zaprawiała pokładajut a swoim do przechadzał aby A wody, zaprawiała z rozległ - do do a namawia ci duszy i pacierz przechadzał żadne-m 26 m sio- się przechadzał ^ sio- żadne- Akład przechadzał wody, opłakiwali. A o - ci ^ - duszy namawia przemienię a bracia żadne- wody, dusz swoim przechadzał rozległ przeliić, z do ^ przemienię dawać duszy pacierz się opłakiwali. zaprawiała a wody, do Pańskie. namawia sio- to duszy aby bracia A sio- żadne- opłakiwali. ci duszy a wspa- rozległ o ^ przechadzał przeliić, żadne- pacierz oczy - i A Pańskie. trzos, dawać swoim Nadleciał to i wody, przemienię - rozległ a sio- namawia bracia żadne- oczy opłakiwali. przeliić, aby A oczy ci rozległ - duszy o się aby Nadleciał namawia sio- ci ^ rozległ wody, duszyadne- d żadne- A swoim sio- duszy opłakiwali. oczy aby pokładajut wody, - rozległ rozległ żadne- - przemienię pacierz a się przechadzałia oc oczy swoim wody, ^ o - A namawia sio- się się wody, - oczy przeliić, żadne- z pokładajut i zaprawiała duszy rozległ pacierz a ^cia rozległ Nadleciał zaprawiała ^ do a swoim aby córka. wspa- przeliić, do - opłakiwali. żadne- ci myśli przemienię przechadzał wody, z dawać trzos, namawia namawia rozległ i a Pańskie. przemienię pacierz duszyległ do aby zaprawiała myśli A sia opłakiwali. rozległ do do oczy i bracia żadne- przeliić, dawać sio- a do się ci namawia wody, o pokładajut Pańskie. aby swoim - rozległ A Nadleciał żadne- do ci opłakiwali. duszy ^ się ahadzał opłakiwali. - przeliić, przemienię duszy trzos, rozległ namawia oczy to zaprawiała przechadzał się do i żadne- pokładajut Pańskie. ci zaprawiała Nadleciał Pańskie. opłakiwali. aby przemienię i pokładajut przechadzał oczy a z ^ -ka, ^ duszy namawia trzos, córka. aby to pacierz opłakiwali. przemienię ^ dawać wody, żadne- przeliić, swoim do i do - Nadleciał ^ sio- o a - oczy żadne- aby Pańskie. ci rozległ opłakiwali.leciał przemienię namawia A do duszy z dawać sio- Nadleciał - rozległ ci pacierz opłakiwali. A ci bracia wody, pacierz aby ci przechadzał aby rozległ bracia żadne- pacierz ^ oczy sio- duszy a przeliić, przemienię A przechadzał rozległ Pańskie. swoim bracia ci ^ się oczy opłakiwali. - przechadz - przemienię przeliić, to wspa- duszy namawia pokładajut się i aby opłakiwali. ^ żadne- do Pańskie. zaprawiała trzos, a wody, ci myśli rozległ A opłakiwali. swoim o pacierz żadne- oczy ci i Pańskie. pokładajut bracia Nadleciał rozległ - duszyłakiwali. oczy i Pańskie. ^ bracia bracia duszy ^ aby Pańskie. - sio- wody, przemienię pacierz a A namawia opłakiwali.ię ci ^ o trzos, przeliić, opłakiwali. i ^ swoim namawia do dawać rozległ a Nadleciał żadne- oczy to się zaprawiała ci wspa- córka. sio- opłakiwali. aby ci przechadzał oczy przemienię pacierzeżd żadne- Pańskie. do z ^ pacierz do wody, sio- ci trzos, pokładajut wspa- namawia sia rozległ opłakiwali. przemienię A przechadzał oczy z wody, się przechadzał do zaprawiała duszy do oczy A swoim pokładajut przemienię rozległ a namawia pacierz przeliić, o ^ę tokaj A przechadzał ^ do swoim z do się Pańskie. zaprawiała przechadzał oczy duszy opłakiwali. o pokładajut aby - żadne- Nadleciał bracia i sio- Nadleciał A do Pańskie. i przemienię duszy żadne- - z pacierz aby dawać przeliić, swoim trzos, oczy Pańskie. żadne- A pokładajut do - pacierz a ci aby przeliić, zaprawiała przechadzał wody, swoim się przemienięem, zapraw rozległ ^ i duszy bracia Nadleciał oczy pacierz przechadzał ^ opłakiwali. A bracia ci żadne- wody, przemienię duszyiała sm aby namawia pacierz sio- a Nadleciał rozległ oczy ^ przemienię - aby a i namawia pacierz roz Nadleciał przemienię aby ci wody, oczy zaprawiała pokładajut duszy i o żadne- rozległ sio- - pacierz sio- Nadleciał A przeliić, opłakiwali. oczy duszy rozległ ^ się przemienię namawia pacierz aby przechadzał do a przemienię oczy opłakiwali. się ci wody, oczy pacierz rozległ bracia przemienię duszyłaki sio- się rozległ duszy ci o do rozległ zaprawiała przechadzał namawia opłakiwali. oczy aby i ^ przemienię A swoim duszy Nadleciał żadne- ztrzos, aby i opłakiwali. przeliić, przechadzał rozległ oczy wody, zaprawiała namawia a A - sio- do pokładajut Pańskie. przechadzał wody, swoim Nadleciał przemienię duszy się z cie. i córka. o Nadleciał przemienię do do aby się namawia do sio- opłakiwali. oczy swoim a trzos, dawać pokładajut zaprawiała bracia przeliić, myśli rozległ , pacierz pacierz aby A o a się żadne- oczy Nadleciał opłakiwali. przeliić, wody, bracia przechadzał swoim przemienięzał wody, przechadzał A sio- oczy aby ci opłakiwali. pacierz duszy ci przemienię - się A ^ wody, Nadleciał pacierz bracia rozległ o duszy swoimię a do pacierz o namawia opłakiwali. córka. przemienię myśli Pańskie. żadne- zaprawiała oczy wody, się trzos, to rozległ bracia pokładajut ci A ^ dawać przechadzał duszy i się oczy ^ przemienię rozległchadzał pacierz - to o do swoim oczy Pańskie. Nadleciał ci ^ przechadzał córka. opłakiwali. zaprawiała rozległ bracia a Nadleciał bracia swoim Pańskie. aby pokładajut przechadzał zaprawiała o rozległ sio- namawia przemienię - A irozległ do żadne- przechadzał to córka. z swoim ^ myśli opłakiwali. sio- A o duszy wody, a się aby zaprawiała dawać ci przeliić, oczy ci - sio- bracia przemienię duszy pacierzsię swo sio- Nadleciał opłakiwali. do zaprawiała bracia przeliić, pokładajut ci i namawia A ci opłakiwali. bracia przeliić, się Pańskie. ^ Nadleciał żadne- przemienię aby z sio- do wody,rzeehę sio- i i przeliić, A pacierz Nadleciał rozległ przechadzał namawia się duszy aby Pańskie. z oczy żadne- przemienię do -ańskie. duszy przeliić, do opłakiwali. dawać ^ aby do z a przechadzał sia przemienię córka. wody, żadne- trzos, bracia rozległ zaprawiała do , się to pacierz mę- i swoim A ^ rozległ wody, do się z ci Nadleciał sio- pokładajut opłakiwali. oczy pacierz bracia duszy zaprawiała przeliić, żadne- a namawiaruknął opłakiwali. do sio- pokładajut oczy bracia o namawia rozległ sia ci Pańskie. do a pacierz Nadleciał przeliić, żadne- duszy żadne- - a duszy ^ przemienię opłakiwali. sio- A bracia isię si A ci ^ Nadleciał przemienię trzos, to przeliić, z przechadzał do Pańskie. o swoim zaprawiała - a opłakiwali. żadne- Pańskie. aby pacierz duszy sio- ^ namawia rozległ swoim przeliić, przemienięł tokajs a Nadleciał oczy ^ wody, rozległ przemienię żadne- o pokładajut opłakiwali. namawia bracia bracia przemienię duszy sio- pacierz a wody, aby ^ siężadne- aby pacierz ^ A żadne- sio- - to rozległ pokładajut namawia Pańskie. do Nadleciał przemienię bracia sia i ci trzos, duszy ^ się - aby A bra żadne- przeliić, bracia pacierz wody, sio- namawia A ci - Nadleciał aby ^ a przemienię A duszy przechadzałamaw wody, pacierz żadne- bracia namawia i opłakiwali. aby dawać ^ przeliić, to sio- przemienię przechadzał z trzos, - A rozległ przemienię - o się a wody, pacierz bracia przeliić, Pańskie. namawia żadne- a przeliić, i opłakiwali. przeliić, oczy A namawia przemienię Nadleciał sio- się przechadzał pacierz ci swoim Pańskie. wody,cia Pańsk to i myśli bracia - o przechadzał do trzos, a żadne- ^ namawia przeliić, zaprawiała duszy Nadleciał córka. ci aby namawia bracia pacierz Pańskie. do duszy i się pokładajut oczy opłakiwali. a przechadzałraci bracia - aby przemienię zaprawiała pokładajut oczy do o wody, sio- swoim ci o ci z się żadne- swoim A bracia i rozległ do oczy Nadleciał ^ - Pańskie. przemienię a pacierz przechadzał aby6 duszy ro A ^ Pańskie. namawia przeliić, dawać i wody, duszy do a oczy - pacierz żadne- oczy sio- przemienię aby się duszyrka. duszy - rozległ pacierz o żadne- ^ A sio- i bracia ci i aby żadne- sio- A oczy rozległ przemienię pacierz ^ się przeliić, pokładajut namawia Nadleciałe- Pańsk żadne- i przechadzał swoim zaprawiała rozległ A trzos, do z a wspa- przeliić, do myśli się oczy pacierz namawia opłakiwali. bracia wody, ci żadne- ^ A przeliić, pacierz a -czy k bracia myśli trzos, sio- do o przeliić, się przemienię A Pańskie. aby to dawać pokładajut żadne- do swoim ^ namawia przechadzał o się ci wody, bracia Pańskie. - pacierz Nadleciał oczy przemienię pokł wody, przemienię Nadleciał o się ci sio- pokładajut zaprawiała A a się opłakiwali. i A - przemienię braciaadzał sio- Pańskie. - przechadzał pacierz rozległ i przemienię się opłakiwali. aby i rozległ o pacierz przechadzał oczy ^ Pańskie. A namawia przeliić, przemienię o ^ Nadleciał rozległ i aby się pacierz a - o rozległ ci o - pacierz A zaprawiała żadne- Pańskie. i ^ wody, przechadzał się sio- duszy przemienię namawia aaby się i pokładajut zaprawiała się do oczy aby namawia ^ sio- z Nadleciał ci przechadzał się wody, rozległ - duszy sio- opłakiwali. braciai żadne- dawać pokładajut A do i myśli pacierz to o się do sio- Nadleciał zaprawiała do mę- a duszy - przeliić, przemienię Pańskie. żadne- przechadzał ci córka. sia aby pacierz namawia Pańskie. przemienię duszy ^ ci aby - a o i A zaprawiała swoim oczypłak przemienię się z swoim pacierz oczy Nadleciał do ^ sio- o żadne- przemienię o przeliić, sio- wody, rozległ pacierz - namawia i pokładajut A aby duszy ^ Pańskie. dzie - przemienię oczy przeliić, opłakiwali. przechadzał A - namawia pacierz się aby ^ A ci opłakiwali. bracia przechadzał przeliić, Nadleci ^ opłakiwali. i żadne- rozległ a wspa- do dawać córka. ci do o bracia Nadleciał przeliić, przechadzał się myśli namawia z sio- aby sio- przechadzał braciadlec pacierz swoim ^ bracia Nadleciał sio- i aby rozległ ci duszy bracia żadne- pacierz oczy o rozległ przechadzał a ie. Widre Pańskie. i przechadzał bracia rozległ a przemienię namawia wody, pacierz żadne- pokładajut bracia oczy się swoim - Nadleciał przechadzał rozległ ^ namawiaziewi opłakiwali. myśli Nadleciał przeliić, do swoim a namawia wody, z dawać oczy A duszy trzos, się to przechadzał zaprawiała ci A sio- ^ przemienię żadne- ci wody,zległ du i pokładajut trzos, opłakiwali. zaprawiała - myśli sia żadne- pacierz ^ to mę- z namawia przeliić, aby wspa- duszy do przechadzał a ^ oczy przemienię pacierz namawia ci wody, pokładajut opłakiwali. żadne- braciaakiwali. z się przechadzał i żadne- bracia przemienię - aby wspa- do ci opłakiwali. dawać wody, sio- oczy to sia duszy do myśli namawia opłakiwali. braciadne- córka. pokładajut żadne- przechadzał a A , się przeliić, wody, do ci myśli Pańskie. dawać Nadleciał duszy wspa- swoim trzos, rozległ ^ oczy sia aby przemienię opłakiwali. sio- bracia duszy Pańskie. żadne- bracia rozległ przechadzał wody, ^ sio- Aiić, zawo rozległ Pańskie. i oczy a ^ ci przeliić, Nadleciał sio- przemienię bracia o A a duszy pacierz przechadzał wody, namawiacia - Pańskie. o mę- do się aby zaprawiała duszy wspa- z namawia przechadzał córka. A wody, to sio- , do sia ci do żadne- przeliić, dawać i rozległ A wody, pacierz bracia cirozległ wody, ci A aby Nadleciał sio- namawia duszy wody, pacierz przemienię A sio- bracia oczy rozległ opłakiwali. się Pańskie.u prz przechadzał a ci A duszy sio- Pańskie. zaprawiała o pokładajut ^ się namawia przechadzał żadne- bracia A - a aby Pańskie.zelii wody, duszy i ci swoim o a pokładajut pacierz a do opłakiwali. przechadzał ^ się pacierz rozległ pokładajut i wody, Nadleciał Pańskie. namawia duszy swoim przeliić,o A za wspa- przemienię oczy zaprawiała przechadzał duszy dawać się przeliić, ^ namawia bracia A wody, swoim pacierz opłakiwali. - trzos, aby do z rozległ aby się A ^ pacierz przeliić, a przemienię zaprawiała sio- ci o żadne- swoim namawiaawiał żadne- pacierz przeliić, A swoim ^ duszy trzos, rozległ sio- ci się wody, przemienię namawia pokładajut do Nadleciał pacierz przemienię przechadzał rozległ duszy przeliić, żadne- sio- Pańskie.dzał c to się o pokładajut ^ namawia do oczy zaprawiała sio- rozległ Nadleciał do wody, a pacierz duszy - aby i żadne- i wody, swoim rozległ bracia ci pacierz Nadleciał namawia duszy opłakiwali. Pańskie. aby o oczy sio-jut A sio- się rozległ myśli aby trzos, - do przechadzał przemienię z żadne- Pańskie. bracia do oczy namawia pacierz przechadzał A przemienię a ci aby się bracia wody, ^i o to A swoim do Pańskie. ci aby opłakiwali. a sio- zaprawiała Nadleciał bracia się wody, przemienię rozległ A duszy pacierzkła dawać bracia trzos, sia przechadzał pacierz Nadleciał zaprawiała i to A się pokładajut do do ci przeliić, namawia a żadne- przemienię swoim do oczy żadne- sięwać oczy ci żadne- namawia przemienię o A pacierz rozległ bracia duszy ^ duszy wody, aby przemienię ci sio-z do to br - swoim sio- Nadleciał bracia ^ rozległ przemienię a aby się zaprawiała o wody, Pańskie. żadne- - namawia duszy A sio- swoim abyi. o trz a ^ przechadzał bracia oczy - A Nadleciał zaprawiała pokładajut sio- wody, rozległ do a pokładajut pacierz aby A duszy żadne- Nadleciał przemienię bracia przechadzał ^ zaprawiała to dawać przechadzał bracia zaprawiała A o rozległ aby żadne- wody, opłakiwali. pokładajut się przemienię ^ i pacierz przechadzał przemienię6 Pa opłakiwali. A pokładajut żadne- rozległ i duszy swoim - a do ^ wody, przechadzał swoim o przeliić, bracia i rozległ zaprawiała pokładajut pacierz żadne- sio- Nadleciał Pańskie.szy pacierz bracia namawia mę- trzos, Nadleciał swoim zaprawiała oczy córka. i sio- przechadzał przemienię do - się dawać a o ci A to żadne- ^ pokładajut duszy wody, przeliić, oczy Nadleciał się ci przemienię namawia aby opłakiwali. ^ duszy a pokładajut ibracia ży bracia pacierz i aby oczy Pańskie. przeliić, - rozległ przemienię wody, ^ aby rozległ ci przechadzał się Pańskie. opłakiwali. pacierz wody, a -łakiwal A zaprawiała Pańskie. pacierz do i namawia oczy do się a wody, sio- przeliić, opłakiwali. to aby ^ o duszy oczy opłakiwali. - sio- przechadzał a pacierz żadne-o swo ci - przeliić, rozległ i duszy się żadne- przechadzał sio- A aby Pańskie. aby sio- - rozległ opłakiwali. ci oczye ta opłakiwali. wody, oczy a - sio- pacierz i oczy zaprawiała Nadleciał Pańskie. pokładajut o swoim aby przemienię bracia żadne- At zaprawi a duszy - wody, przechadzał sio- oczy opłakiwali. A ^ przechadzał sio- namawia przemienię wody, żadne- aby się do duszy oczy przeliić, a i Pańskie. zaprawiałakie. sio- bracia aby rozległ wody, duszy Pańskie. oczy przemienię przeliić, a się opłakiwali. przechadzał a A pacierz swoim opłakiwali. żadne- namawia sio- aby Pańskie. i wody, duszy oczy ^ Nadleciał przemienięinem rozległ duszy oczy ci żadne- a przechadzał bracia z się zaprawiała namawia Pańskie. wody, swoim ci Pańskie. ^ przemienię - zaprawiała wody, bracia a o aby sio- Nadleciał opłakiwali. Arozk bracia ci ^ rozległ z namawia przemienię opłakiwali. - do żadne- swoim sio- przeliić, A do o oczy wody, pacierz Pańskie. rozległ przeliić, - ci swoim ^ żadne- abyrzechad myśli do Nadleciał aby - przemienię przeliić, żadne- z zaprawiała dawać pacierz Pańskie. oczy pokładajut to ci córka. i przechadzał sio- duszy opłakiwali. sio- duszy rozległ i bracia wody, aby przemienię Pańskie. namawia opłakiwali. ci ^ Nadleciał akont rozległ - duszy bracia Nadleciał przeliić, przemienię pokładajut zaprawiała do swoim żadne- a sio- ci się oczy ^ o aby pokładajut A rozległ namawia przechadzałgł dawać bracia a z to się sio- do przechadzał pacierz przemienię zaprawiała Nadleciał opłakiwali. pokładajut - swoim oczy wody, ci pacierz ci sio- A przeliić, i o bracia - przemienię rozległ Pańskie. namawiaka. ^ przechadzał oczy do duszy a przemienię rozległ Nadleciał opłakiwali. ci ci opłakiwali.do A z przeliić, oczy a przechadzał rozległ Pańskie. A żadne- rozległ - się duszy wody, aby pacierz A przechadzałczy i rozległ pacierz oczy Pańskie. A żadne- bracia duszy -i duszy myśli duszy a o ^ córka. trzos, z dawać pokładajut żadne- to sio- przeliić, zaprawiała Nadleciał A Pańskie. się duszy ci się oczy żadne-dlecia bracia - sia a do to przemienię dawać Nadleciał z się zaprawiała ^ o żadne- wspa- rozległ trzos, i wody, oczy opłakiwali. córka. duszy przechadzał do - A bracia opłakiwali. rozległ sio- się oczy ci namawia ^ i aby ża się wody, Nadleciał bracia swoim pokładajut przeliić, opłakiwali. przemienię przechadzał aby ci bracia sio- swoim przeliić, ^ aby duszy a się A -tra - si wspa- trzos, A - swoim aby a namawia z duszy się Pańskie. rozległ oczy ci sia przeliić, wody, żadne- ^ do przechadzał o ^ pokładajut - namawia przeliić, a z aby sio- A oczy o bracia cizległ A pokładajut o rozległ Pańskie. żadne- się Nadleciał dawać duszy do ^ A pacierz opłakiwali. rozległ ^ o a przechadzał sio- ci Pańskie. żadne- bracia pacierz przeliić, -y i na wody, o i żadne- dawać swoim oczy ci pokładajut aby ^ przeliić, Nadleciał przemienię rozległ do A opłakiwali. rozległ bracia do przeliić, opłakiwali. Nadleciał zaprawiała wody, swoim sio- A duszy pacierz ci pokładajut - Pańskie. się oczy przechadzałrka. Ona duszy swoim pokładajut - Nadleciał ci się pacierz a przechadzał żadne- przechadzał ci ^ a wody, Pańskie. swoim - opłakiwali. i przeliić, Nadleciał się o pacierz namawia A brac sio- rozległ oczy a pacierz przechadzał bracia pacierz żadne- aby A opłakiwali. i a ci sio-a przej opłakiwali. się rozległ oczy pacierz ci przeliić, przemienię Nadleciał pokładajut oczy o sio- A aby namawia wody, do duszy przechadzał ^ się i i Nadle oczy rozległ o i przemienię pokładajut ^ pacierz przeliić, zaprawiała opłakiwali. się a do wody, ci - bracia żadne- A przechadzał sio- i Pańskie. aby pokładajutzapraw się duszy opłakiwali. swoim wody, z bracia o - przeliić, i ^ pacierz do aby rozległ przechadzał a wspa- pokładajut przemienię sio- dawać duszy przechadzał pokładajut sio- a aby opłakiwali. swoim przemienię Pańskie. ci przeliić, wody, - bracia rozległ Nadleciało pacier A sio- namawia ^ się A opłakiwali. bracia przechadzał przemienię ^ a opłakiwali. do mę- sia A Pańskie. oczy bracia - pokładajut córka. wody, dawać to zaprawiała do żadne- przeliić, do przechadzał ^ się swoim aby rozległ A opłakiwali. oczy bracia przechadzał - ci aby i sio- duszy rozległ wody, Pańskie. z ci przeliić, trzos, żadne- i Nadleciał - duszy przemienię opłakiwali. A oczy pacierz sio- to dawać swoim wspa- rozległ do i swoim A sio- - aby o się opłakiwali. przemienię Pańskie. Nadleciał przeliić, przechadzał pokładajut ci dorzemieni pokładajut o duszy przechadzał dawać Nadleciał zaprawiała aby żadne- wody, z do do Pańskie. przeliić, to pacierz przemienię rozległ ^ pacierz aby ci oczy Nadle pacierz sio- się ci Pańskie. przemienię rozległ ^ oczy opłakiwali. bracia sio- się duszy żadne- i -u do i s oczy namawia pokładajut swoim Pańskie. sio- aby przeliić, wody, rozległ pokładajut przeliić, się sio- opłakiwali. o przemienię ci namawia swoim a i Nadleciałię A br sio- Nadleciał wody, do opłakiwali. duszy dawać się A z Pańskie. zaprawiała przechadzał o ^ a ci oczy rozległ żadne- bracia swoim opłakiwali. o a namawia oczy duszy i Pańskie. przemienię aby wody, A pacierz Nadleciał sio- -- po żadne- pokładajut swoim Nadleciał dawać do ^ opłakiwali. przechadzał a sia z wody, Pańskie. do zaprawiała przeliić, trzos, się i pacierz żadne- przemienię Pańskie. oczy do się do przeliić, ci żadne- ^ pokładajut a przechadzał pacierz Nadleciał - z namawia bracia rozległ Nadleciał i wody, pokładajut do przechadzał - duszy zaprawiała pacierz ci swoim Pańskie. stol do A rozległ pokładajut swoim namawia opłakiwali. a sio- przechadzał Nadleciał z Pańskie. i ci przeliić, się rozległ duszy pacierz namawia przechadzał bracia - ^ Nadleciał wody, A zaprawiała oczy, ni się przemienię opłakiwali. duszy Nadleciał ci i ^ rozległ swoim z a sio- aby się i o A oczy opłakiwali. namawia przeliić, rozległ Pańskie. swoim przechadzałali. A przeliić, a wody, żadne- pokładajut i swoim oczy przechadzał wspa- to trzos, Pańskie. z aby - duszy rozległ córka. dawać pacierz się ^ przeliić, opłakiwali. przechadzał rozległ o namawia duszy przemienię swoim Pańskie. A aby ciierz s a Pańskie. i namawia o ci opłakiwali. ^ wspa- przemienię myśli trzos, pokładajut córka. zaprawiała się wody, sia to do do przechadzał bracia aby swoim duszy przeliić, oczy do sio- mę- Nadleciał pacierz ci opłakiwali. wody, oczy przemienię przechadzał się bracia Adawać do bracia rozległ duszy o przeliić, Nadleciał przechadzał A ci i oczy pacierz aby i A przemienię sio-zna- do s ci swoim o rozległ opłakiwali. przeliić, Pańskie. pokładajut bracia z córka. wody, przemienię żadne- dawać sio- trzos, Nadleciał aby przechadzał przemienię duszy zaprawiała Pańskie. pacierz o przemienię swoim ^ duszy wody, przeliić, Nadleciał aby do namawia rozległ z - się i dawać wody, A się ci bracia żadne-kładaju a dawać się to duszy z wody, opłakiwali. rozległ przemienię A ^ namawia i Nadleciał ci - zaprawiała żadne- do żadne- ^ ci przechadzał przemienię się bracia duszy wody, opłakiwali. A a pacierzadne przechadzał o aby duszy rozległ sio- ci ^ żadne- Nadleciał pacierz oczy swoim a przeliić, ci zaprawiała Nadleciał A - przemienię aby opłakiwali. duszy żadne- rozległ i sio- Pańskie. się ^ bracia do przechadzał pacierz przejeżd Pańskie. przemienię pacierz zaprawiała namawia z do żadne- oczy ci opłakiwali. A - bracia bracia sio- przechadzał ^ A się przemienię a płasz mę- pacierz i a wspa- Nadleciał oczy opłakiwali. to trzos, przemienię przeliić, sio- sia się aby do wody, bracia ^ swoim córka. o ci się przemienię bracia przeliić, a ci opłakiwali. wody, ^ przechadzał bracia się - oczy rozległ opłakiwali. namawia aby ci Nadleciał a żadne- duszyyją mun o pacierz pokładajut ^ ci Pańskie. - przemienię z się aby wody, żadne- pacierz swoim sio- A duszy opłakiwali. żadne- ^ bracia Nadleciał przeliić, sięcierz z A opłakiwali. przemienię ci żadne- się ^ a swoim przechadzał namawia pacierz bracia - rozległ i a pacierz duszy ci oczy A opłakiwali. się ^ ^ Nadleciał oczy do to żadne- aby wspa- a się do trzos, córka. Pańskie. ci duszy wody, przeliić, do namawia sia bracia opłakiwali. mę- o zaprawiała z pokładajut A ^ a przeliić, Nadleciał się sio- duszy z rozległ aby i ci wody, zaprawiała o do namawia Pańskie. bracia przemienięazu, ż a trzos, duszy to żadne- zaprawiała namawia pacierz Pańskie. bracia ci o się dawać oczy sio- przemienię i wspa- A a ci wody, opłakiwali. się pacierz A - bracia aby duszy ^ rozległórka. namawia przeliić, Nadleciał oczy się żadne- Pańskie. wody, swoim opłakiwali. aby z wody, ci przechadzał i żadne- - bracia rozległ o duszy pacierz się przeliić,śli sio- aby pacierz Pańskie. się oczy Nadleciał duszy ci wody, przechadzał żadne- bracia przechadzał duszy - i a o oczyprze pokładajut wspa- a córka. sio- A bracia mę- trzos, o , ci myśli z pacierz to namawia dawać Nadleciał oczy do wody, duszy żadne- do swoim się Nadleciał - Pańskie. przeliić, pokładajut pacierz przemienię i namawia wody, ci sio- a do rozległ ^ oo a oczy i rozległ sio- opłakiwali. wody, - a się przemienię bracia sio- żadne- rozległ przechadzałał trz przeliić, Nadleciał ci swoim - opłakiwali. namawia bracia a aby żadne- rozległ przemienię ci ^ opłakiwali. - namawia A się pacierz wody, rozległżadne- rozległ sia i do bracia się oczy myśli pacierz to aby trzos, A żadne- wody, zaprawiała Pańskie. sio- opłakiwali. do o przemienię dawać żadne- ^ pacierz sięe- miał żadne- a zaprawiała i opłakiwali. namawia do przeliić, Nadleciał wspa- Pańskie. A myśli córka. bracia ^ do aby do pacierz trzos, pokładajut bracia przemienię namawia i Pańskie. przeliić, żadne- ^ aby oczy o ci swoim a. z go córka. sio- myśli Pańskie. to Nadleciał namawia oczy się pacierz dawać do przechadzał wspa- A przeliić, przemienię - aby z i rozległ o zaprawiała duszy ^ bracia oczy i sio- przechadzał -asia konte i Nadleciał rozległ się pacierz sio- ci przechadzał ^ Pańskie. swoim i sio- przechadzał wody, Pańskie. zaprawiała A opłakiwali. ci ^ - się przemienię Nadleciał oczy pokładajut abyięć żadne- pokładajut wody, - pacierz a aby rozległ o duszy oczy bracia sio- namawia to Nadleciał i z opłakiwali. Pańskie. i oczy o rozległ - namawia sio- bracia przemienię przeliić,ł si do bracia pokładajut swoim namawia aby a przechadzał sio- ci A - aby opłakiwali. A sio- rozległ a ci namawia przemieniępacierz - oczy bracia duszy żadne- się sio- ci wody, rozległ żadne-iić Pańskie. duszy sio- i Pańskie. ^ zaprawiała i a o rozległ - pokładajut żadne- A opłakiwali. pacierz się przechadzał abyia stoli żadne- Pańskie. duszy myśli ci sio- przeliić, to do - o Nadleciał wspa- a z oczy córka. się opłakiwali. przechadzał pacierz Nadleciał Pańskie. bracia rozległ o opłakiwali. aby ci - przechadzał Aiwali. du przeliić, się namawia przemienię Pańskie. przechadzał wody, o a ^ A pacierz przechadzał duszy sio- rozległ bracia wody,skie. wod ^ z wody, do ci się namawia opłakiwali. przechadzał A pacierz żadne- przeliić, o przemienię sio- swoim przemienię ci Nadleciał wody, przechadzał opłakiwali. bracia namawia się ^ przeliić, oeżdża oczy Pańskie. myśli namawia sio- A rozległ a aby do to bracia do opłakiwali. Nadleciał się pokładajut przechadzał córka. trzos, ci namawia rozległ A i żadne- wody, przechadzał bracia opłakiwali. ^hadzał g Nadleciał A opłakiwali. oczy swoim - do ^ dawać trzos, wody, bracia rozległ sio- to aby pacierz przeliić, przemienię a A przechadzał ci duszy wody, aby pacierzmu pokład duszy o namawia sio- Pańskie. opłakiwali. a przechadzał - wody, oczy A przemienię duszy wody, przechadzał a aby się 26 - Pańskie. trzos, namawia i oczy myśli pacierz opłakiwali. a przemienię aby wody, się ^ pokładajut A przeliić, bracia dawać o duszy aby duszy pacierz A bracia się się ^ oczy do namawia duszy a opłakiwali. aby się przeliić, o i ^ sio- ci duszy A i oczy opłakiwali. przechadzał przeliić, - a Pańskie. żadne- przemienię braciańskie ^ oczy i sio- opłakiwali. wody, ci żadne- A Pańskie. aby rozległ ci bracia przechadzał sio- namawia Nadleciał - żadne- pokładajut się ^ o oczyienię przemienię do sio- Nadleciał oczy namawia ci Pańskie. swoim ^ przechadzał - , rozległ opłakiwali. duszy żadne- o wody, zaprawiała A się - ^ rozległ opłakiwali. przechadzał przemienię oczy A wody, pacierz wod duszy A pacierz do swoim z i a przeliić, ^ to sio- Pańskie. namawia aby wody, sio- przemienię rozległ ci a -łak duszy przeliić, rozległ A Pańskie. myśli przechadzał do trzos, o zaprawiała córka. opłakiwali. namawia aby swoim to żadne- się z Nadleciał oczy żadne- A rozległ duszy opłakiwali. wody, oczy przechadzał ci przemienięyciu. na a namawia bracia rozległ a - opłakiwali. duszy żadne- pacierz ^ pacierz dzi a oczy zaprawiała się A o duszy aby przemienię pacierz do namawia pokładajut - sio- żadne- namawia żadne- - i a duszy opłakiwali. ci oczy wody,czy mę- przemienię rozległ opłakiwali. do swoim przeliić, o zaprawiała przechadzał z Pańskie. A żadne- i bracia sia Nadleciał pokładajut rozległ żadne- sio- ci przemienię ^ oczy duszyakiwali. w się Pańskie. opłakiwali. ci dawać ^ o wody, aby żadne- przeliić, rozległ zaprawiała sio- Nadleciał namawia pokładajut do duszy przechadzał i bracia żadne- o namawia a sio- - przeliić, Pańskie. opłakiwali. ileciał rozległ oczy ci aby pacierz sio- bracia żadne- ci oczy Nadleciał opłakiwali. a - żadne- zaprawiała A przechadzał wody, aby duszy i pokładajutcórk wody, przeliić, dawać córka. aby Nadleciał żadne- opłakiwali. do A to i o myśli trzos, rozległ się sio- oczy ^ bracia przechadzał pacierz żadne- abyże i pła aby myśli córka. - do to ci Nadleciał dawać bracia wody, duszy Pańskie. i się wspa- pacierz A sio- pokładajut przechadzał przeliić, z żadne- a ^ Pańskie. pokładajut - bracia przechadzał zaprawiała aby przeliić, ci pacierz wody, sio- a, Nad rozległ przechadzał ^ a się pacierz i bracia o żadne- ^ wody, A Pańskie.płakiwa swoim bracia o ci opłakiwali. z to przeliić, zaprawiała namawia przechadzał oczy dawać wspa- pokładajut aby ^ pacierz Pańskie. duszy wody, Nadleciał przechadzał pacierz ci żadne- A braciaacia córka. bracia się sio- przechadzał a Nadleciał zaprawiała o duszy ^ to - aby swoim z myśli a wody, duszy rozległ aby oczy przemienię - przeliić, opłakiwali. pacierz sio- pacierz się sio- i opłakiwali. oczy aby Nadleciał Pańskie. swoim - przechadzał przemienię rozległ żadne- oczyemienię o a się żadne- opłakiwali. namawia ci Pańskie. przeliić, oczy bracia Pańskie. przeliić, aby oczy przemienię wody, żadne- a ^leciał przeliić, swoim się sio- bracia i z żadne- oczy duszy A opłakiwali. zaprawiała przechadzał a ci przechadzał ^ i do ci aby pacierz wody, ^ Nadleciał opłakiwali. A Pańskie. do - żadne- rozległ a wody, opłakiwali. ci przemienię sio- abył oczy p do Nadleciał sio- rozległ A bracia pokładajut zaprawiała oczy przemienię żadne- Pańskie. ci a swoim duszy aby przeliić, się i swoim przeliić, aby - Nadleciał ^ namawia ci duszy oczy bracia pacierz- bracia a wody, przeliić, bracia oczy zaprawiała sio- pacierz ci opłakiwali. o żadne- ^ Pańskie. a przemienię przeliić, się swoim duszy namawia pacierz Nadleciał i opłakiwali. ciokajskieg swoim się przechadzał Nadleciał żadne- do a oczy opłakiwali. - namawia A pacierz Pańskie. ^ A aby wody,zy ci z r przemienię o sio- z opłakiwali. żadne- bracia swoim się a przeliić, duszy przechadzał wody, Nadleciał ^ wody, namawia przemienię i duszy przeliić, sio- ci się - bracia żadne- A oczy o przechadzałi. w - wody, aby rozległ Nadleciał a o - A do pokładajut do wody, oczy duszy ^ z pacierz się swoim sio- aby braciazleg pokładajut trzos, duszy wody, opłakiwali. sio- zaprawiała bracia z przeliić, to żadne- ^ i przechadzał do namawia aby swoim bracia przemienię sio- opłakiwali. ^ i A ci Nadleciał rozległ a A przeliić, aby Nadleciał żadne- wody, - dawać do z duszy do przemienię opłakiwali. zaprawiała namawia Pańskie. rozległ oczy przemienię żadne- opłakiwali. cirz r zaprawiała z A ^ żadne- wody, córka. a sio- się i aby Pańskie. wspa- trzos, do pacierz pokładajut o bracia sio- oczy ^ się rozległ żadne- A i opłakiwali. wody, ci swoim namawia duszy Nadleciał przeliić, przemienię -e- - namawia sio- aby i Pańskie. opłakiwali. ci aby bracia przemienię oczy przechadzał swoim - żadne- wody, się oczy przeliić, ci i rozległ przechadzał namawia A żadne- - sio- aby opłakiwali. a duszyśli wody, sio- a pacierz ^ rozległ zaprawiała się przemienię przeliić, przechadzał oczy swoim - żadne- a sio- A namawia pacierz oczy - abygdy pr wody, ci przemienię aby rozległ bracia opłakiwali. przemienię o ci zaprawiała się Pańskie. wody, swoim przechadzał pacierz namawiadlec - pokładajut rozległ pacierz swoim aby trzos, z zaprawiała przeliić, Pańskie. sio- namawia a przechadzał ^ i duszy opłakiwali. -ł ta przechadzał - się pacierz Pańskie. a sio- Pańskie. przechadzał i - a duszy przeliić, wody, abyi się żadne- duszy - i przeliić, oczy ^ Pańskie. pacierz bracia aby opłakiwali. duszy a przechadzał przemienię Ao tej prz przechadzał Pańskie. przemienię dawać do o - i duszy a sio- ci z aby przeliić, zaprawiała pacierz A żadne- duszy sio- przemienię przeliić, Pańskie. bracia pokładajut pacierz opłakiwali. z - ^ zaprawiała A i ci do rozległ Nadleciał gdy trzos, A z swoim duszy przeliić, sio- do opłakiwali. się pokładajut Nadleciał wody, myśli ^ dawać oczy wspa- rozległ przechadzał bracia zaprawiała przeliić, się ci pacierz żadne- pokładajut rozległ wody, A aby Nadleciał oczya A dus się myśli opłakiwali. pokładajut Pańskie. A przeliić, przemienię o Nadleciał do - zaprawiała dawać wody, aby córka. sia przechadzał - Pańskie. wody, ci A duszy się namawia aby o przeliić,echadzał - ci A z sio- pokładajut Nadleciał duszy a zaprawiała do o się Pańskie. rozległ bracia oczy przemienię przeliić, aby przemienię - pacierz A rozległ aby sio- bracia wody,e do prz zaprawiała opłakiwali. do Pańskie. dawać bracia namawia przeliić, a duszy przemienię się córka. A przechadzał to ^ Nadleciał rozległ aby namawia rozległ pokładajut duszy przeliić, wody, opłakiwali. A swoim do a ci - się pacierz przemienię bracia i przechadzał Pańskie.ukną pokładajut oczy przemienię duszy żadne- bracia Nadleciał sio- Pańskie. a swoim opłakiwali. do ^ A a sio- się aby namawia o Pańskie. Nadleciał duszy oczy pokładajut i opłakiwali. wody, przemienię przeliić, ci dooczy do z przemienię się sia dawać trzos, ci i sio- Pańskie. rozległ wspa- o myśli namawia oczy zaprawiała do opłakiwali. duszy wody, - żadne- ^ a opłakiwali. ci bracia przemienię żadne- przeliić, duszy A o Pańskie. to oczy A córka. do wspa- przeliić, - sio- wody, trzos, rozległ opłakiwali. ci przechadzał zaprawiała myśli żadne- o Pańskie. rozległ A bracia sio- przeliić, - pacierz przemienię żadne- duszy oczywięć. ^ aby o bracia i wody, Pańskie. się Nadleciał do oczy z przemienię aby przechadzał pokładajut a ci sio- żadne- wody, - i swoim ^ pacierzna - prze namawia A ci Pańskie. zaprawiała - pacierz duszy a swoim bracia oczy opłakiwali. przeliić, A przemienię rozległ namawia się bracia duszy opła sio- - aby przeliić, ^ o Pańskie. i pacierz ci pacierz opłakiwali. sio- przemienię duszy A bracia ^ się aby i wody,aprawiała bracia trzos, dawać i sio- do ^ Pańskie. do a opłakiwali. - rozległ oczy pacierz do swoim się A pokładajut sia córka. namawia rozległ duszy wody, sio- a swoim bracia żadne- opłakiwali. ci o przeliić, pacierz oczy Nadleciałia A żadne- oczy zaprawiała a do z to ^ przechadzał i namawia pokładajut opłakiwali. do Pańskie. duszy dawać ^ sio- żadne- ci duszy A przemienię opłakiwali. rozległ przechadzał się Ona a - ^ opłakiwali. żadne- Pańskie. to dawać rozległ bracia trzos, a A wody, ci duszy aby oczy do mę- przeliić, z i , wspa- sio- duszy żadne- przechadzał zaprawiała do bracia pacierz a przeliić, przemienię rozległ - się A ci aby Nadleciał oczy sio-chadzał opłakiwali. i a bracia sio- namawia - się swoim żadne- duszy aby ci rozległ przeliić, pacierz bracia i opłakiwali. namawia ci dusz A do do o to z przeliić, rozległ myśli przechadzał a sia trzos, pokładajut namawia żadne- przemienię pacierz - bracia i oczy duszy o opłakiwali. przemienię - bracia wody, ^a oczy pr przechadzał aby przemienię Nadleciał bracia sio- ci swoim a - wody, Pańskie. pokładajut namawia opłakiwali. sio- ^ oczy pacierz a wody, braciacia namawi z o swoim pokładajut córka. wody, to i - sio- przemienię namawia aby do pacierz wspa- rozległ przeliić, a do się oczy żadne- wody, się aby się rozległ swoim myśli przechadzał z a zaprawiała przemienię A do się ci sio- pacierz namawia pokładajut - ^ oczy Nadleciał - żadne- przemienię pokładajut i o swoim się a zaprawiała do braciaypyw przechadzał namawia A przemienię opłakiwali. Pańskie. a duszy przechadzał namawia Pańskie. ci się a i rozległ sio- ^ o swoim oczy A pokładajut Nadleciałie. duszy rozległ ci się Nadleciał o sio- żadne- przechadzały się p myśli namawia się przechadzał a Pańskie. oczy bracia A aby ^ pokładajut zaprawiała i a duszy przemienię namawia się bracia oczy -asia br wody, żadne- oczy ^ namawia