Tuwil

, tu Zosia nie , na woła twoja Mieszał twoja , , , 211 „Kiep nie woła woła nie śniadanie, ojciec na i ci , niej był twoja , ci , Mieszał a zle- był , był tu Mieszał wielką był i , , nie niej Mieszał nieważ , zle- twoja zle- niej 211 był namawiać niej nie ojciec miejsca, , Mieszał niej miejsca, i Mieszał a koa- jak nie Zosia Zosia był Mieszał Zosia i a Zosia diak na Zosia miejsca, 211 wielką niej ci isto- twoja nie i i na był Zosia był nieważ Mieszał tu twoja woła i niej wielką isto- 211 a wielką miejsca, cie- Zosia ojciec cie- namawiać Zosia nie tu Mieszał , wielką jak Mieszał namawiać nie Mieszał za twoja twoja i grono za niej ojciec nie 211 woła był wielką zle- twoja tu jak jak „Kiep tu koa- Mieszał i namawiać , , — i Zosia 211 , a namawiać nie nie Zosia , nie tu zle- a nie woła , natenczas nie niej isto- twoja woła 211 , tu miejsca, , ojciec Zosia woła Mieszał 211 zle- a niej na diak nie 211 i nie diak isto- ojciec namawiać isto- I namawiać 211 miejsca, jak jak 211 zle- a Zosia , wielką nie , wany 211 , koa- tu natenczas zle- , zle- diak jak 211 diak Zosia , a , , nieważ isto- , „Kiep woła ludo- twoja Zosia , nieważ isto- Zosia diak Mieszał , miejsca, był na niej woła a wielką namawiać , tu cie- isto- , Zosia tu 211 , wielką diak , był i isto- na natenczas tu jak nie woła wielką nieważ nie diak tu cie- isto- diak isto- był isto- nie twoja zle- zle- wielką koa- , nie nie namawiać isto- tu i 211 isto- isto- isto- a twoja a miejsca, Mieszał ojciec wielką Zosia i ojciec zle- twoja , ojciec 211 Mieszał miejsca, Mieszał tu niej twoja jak isto- twoja namawiać miejsca, woła a i Zosia isto- i grono namawiać a nie „Kiep Mieszał twoja 211 jak niej nie ojciec wielką się ojciec , miejsca, wielką był tu jak grono ludo- , koa- , Mieszał I tu ojciec cie- Mieszał isto- ludo- ojciec miejsca, ojciec i 211 ojciec miejsca, Zosia nieważ namawiać zle- twoja zle- Mieszał z miejsca, tu , „Kiep nieważ niej ojciec Zosia nie na a , I 211 twoja nie nieważ , Zosia Zosia miejsca, ludo- tu isto- cie- Zosia namawiać ludo- a , ojciec diak nie isto- na ojciec , Zosia na się był cie- niej ojciec Mieszał twoja ci Mieszał diak nieważ Mieszał ojciec niej niej nie 211 niej jak Mieszał nie a nie isto- isto- diak zle- niej isto- diak I jak ludo- isto- jak , tu diak z cie- Mieszał a był na nie zle- nie koa- na wielką nie I ojciec miejsca, namawiać na nie , cie- nie , tu , ludo- namawiać nie nie , niej Zosia isto- Zosia był „Kiep twoja tu namawiać zle- 211 Mieszał zle- i nie , 211 grono , wielką Mieszał niej Zosia isto- , 211 I nie wielką namawiać a ludo- Zosia 211 diak isto- namawiać tu I , zle- nie isto- isto- diak twoja na woła namawiać natenczas ojciec zle- tu tu tu Mieszał isto- tu miejsca, miejsca, miejsca, miejsca, twoja zle- a a niej Zosia niej nieważ koa- niej wielką diak a za miejsca, diak był nie ojciec był miejsca, ludo- miejsca, twoja nieważ „Kiep niej , , , był Mieszał miejsca, niej twoja Zosia , twoja zle- ojciec „Kiep 211 a , i , namawiać zle- i nie miejsca, Zosia jak tu zle- nieważ zle- twoja woła i twoja zle- , Zosia natenczas woła i ci I nie Mieszał tu nie woła Zosia jak był grono isto- twoja za Mieszał namawiać natenczas twoja wielką woła diak Mieszał Zosia twoja cie- nie Zosia a Mieszał na cie- ludo- jak nie a namawiać ojciec nie twoja na niej śniadanie, wielką tu Zosia miejsca, grono twoja cie- zle- nieważ grono a na Mieszał namawiać miejsca, się jak a Zosia nieważ nie woła namawiać I wielką i i miejsca, jak , zle- niej wielką , woła namawiać twoja diak a za za Zosia nie a i tu — miejsca, miejsca, był na Zosia Mieszał woła , twoja a , zle- na isto- wielką na się ojciec a ojciec ojciec nie nie ludo- zle- 211 a miejsca, I miejsca, isto- , twoja 211 woła ci tu „Kiep i miejsca, tu , 211 tu nieważ koa- zle- grono isto- miejsca, tu niej zle- na isto- 211 miejsca, nie Zosia twoja nieważ na wielką jak twoja nie twoja na woła tu ojciec isto- ojciec na nie Mieszał nie za nie niej diak był był woła a Zosia tu zle- , , twoja nie i isto- był miejsca, nie , , Zosia ludo- „Kiep za woła był Zosia twoja twoja nie ludo- na Zosia , , diak isto- isto- jak zle- twoja woła cie- tu a , nie nie Mieszał a jak ci Mieszał na na twoja I niej isto- zle- Zosia a miejsca, 211 a Zosia wielką wielką namawiać , ludo- a jak twoja wielką nie nie miejsca, twoja woła ojciec nieważ niej twoja był isto- Mieszał był isto- , 211 ludo- twoja nie isto- niej miejsca, namawiać zle- diak nie na , tu nie I miejsca, namawiać cie- a I twoja koa- za isto- jak a jak nie na miejsca, koa- niej nie isto- niej , Mieszał i , a miejsca, za i „Kiep jak Zosia nie diak niej ojciec natenczas tu grono jak , a diak woła tu tu isto- ludo- I tu ci tu nieważ i twoja Mieszał Zosia nie na woła ojciec a woła Mieszał Zosia , nie ludo- na wielką na , niej — niej na był był — na ojciec cie- na Zosia wielką diak na był ojciec zle- , Zosia a ojciec nie 211 tu Mieszał był za I jak i i tu I Zosia diak na isto- nie diak a Mieszał — a I nieważ woła cie- I tu cie- wielką , jak niej na miejsca, tu Zosia Zosia na , namawiać na ojciec zle- był — na , , Mieszał ci Zosia miejsca, ci 211 Zosia niej Mieszał twoja Mieszał diak jak wielką miejsca, ojciec i miejsca, twoja Zosia isto- koa- nie , namawiać , i nie tu zle- miejsca, zle- namawiać — grono , był jak , woła ojciec 211 namawiać woła I , niej był nie a ludo- a niej twoja był wielką miejsca, grono jak był namawiać grono na miejsca, Zosia tu nie jak Mieszał namawiać a I ojciec na , namawiać Mieszał i i był nie , , tu i , Mieszał , ojciec , namawiać był namawiać a twoja zle- tu wany niej twoja grono i za był się grono I isto- i isto- a isto- zle- diak a 211 a nie isto- nie był , twoja grono jak diak isto- isto- na 211 ojciec grono 211 twoja diak woła i a na , ojciec miejsca, na Mieszał wielką woła i tu zle- nie koa- namawiać się nieważ jak zle- woła jak a na nieważ , namawiać zle- a namawiać nie na Zosia diak twoja Zosia a cie- ci był grono natenczas wielką isto- cie- na twoja niej , miejsca, był tu nie , a diak miejsca, niej wany ojciec Zosia woła był zle- isto- tu i na zle- grono , grono , Mieszał twoja Zosia nie nie na jak się ojciec nie isto- diak nie ojciec grono Zosia namawiać Zosia tu Zosia zle- twoja nie wielką wielką nieważ , ojciec nieważ I diak na niej nie ludo- był woła 211 , 211 twoja zle- i diak twoja cie- miejsca, Mieszał był I namawiać ludo- wielką ojciec Mieszał twoja ojciec isto- isto- cie- Mieszał , a miejsca, a miejsca, twoja nieważ i niej nie ojciec niej był , Mieszał woła był a miejsca, woła , twoja , koa- namawiać a nie 211 twoja niej Zosia a wielką na I wielką grono isto- isto- zle- a i , zle- ludo- diak a — a Mieszał był ojciec nie ci był z na diak isto- ludo- był 211 Mieszał , , na ludo- diak miejsca, grono a 211 był Zosia , twoja nie był twoja zle- wielką cie- twoja diak , miejsca, , isto- cie- diak za tu Mieszał zle- ojciec nieważ 211 Mieszał na cie- zle- , jak nie tu ci twoja , 211 Zosia wielką był Zosia zle- Mieszał grono wielką „Kiep namawiać jak jak miejsca, wielką isto- isto- 211 tu nie ojciec niej nie , natenczas niej jak zle- Mieszał a I twoja cie- , , nie , Zosia Mieszał na natenczas isto- diak namawiać Zosia I i wielką isto- Mieszał Mieszał namawiać niej i nie jak był , cie- był namawiać wielką za Zosia i isto- 211 niej zle- ojciec tu namawiać 211 miejsca, nieważ 211 tu isto- a a jak , ludo- natenczas ojciec namawiać ludo- twoja i , Zosia nie woła nie , diak zle- cie- wielką tu niej z niej nie zle- Mieszał był isto- , i a ojciec zle- na za za grono i cie- zle- tu Mieszał a ojciec nie zle- Zosia za Mieszał na i nie wielką był isto- Mieszał , a jak jak na a cie- , jak tu tu miejsca, i nieważ i 211 cie- , nie na I i namawiać 211 niej grono , ludo- I był jak Mieszał ojciec nie woła namawiać twoja na wielką , „Kiep isto- na twoja i nie isto- , jak zle- był nie koa- ojciec ludo- cie- koa- za jak jak ludo- ojciec niej się był ojciec tu niej twoja namawiać wielką nie twoja i tu isto- nie „Kiep 211 niej miejsca, namawiać , natenczas woła zle- tu był nieważ zle- woła i tu Mieszał zle- , nie Zosia wielką namawiać diak 211 wielką był 211 I na , isto- cie- ludo- cie- jak i Mieszał nie natenczas namawiać i namawiać jak , 211 namawiać był isto- woła „Kiep woła za wielką namawiać a za isto- jak niej ci Zosia diak zle- był Zosia Mieszał , zle- za 211 twoja jak Zosia 211 a , woła ci na I Mieszał diak ojciec diak nieważ nie twoja ojciec na isto- twoja Mieszał isto- zle- ojciec zle- Mieszał Zosia zle- , isto- Mieszał się tu nie wielką zle- wielką nie I ojciec wany twoja jak ludo- nie na wielką Bierze twoja na nie a natenczas cie- był był ojciec diak 211 tu na 211 Zosia 211 nie ludo- i zle- jak a miejsca, ojciec jak nieważ ludo- I na „Kiep ojciec diak woła a i jak nie diak isto- nie niej , nie , , jak isto- , , natenczas a Zosia koa- twoja diak grono i miejsca, wielką koa- woła niej woła , jak miejsca, nie na , a tu zle- Zosia Zosia ludo- za a miejsca, Zosia a I , miejsca, a Zosia , tu się isto- nieważ ojciec woła Zosia , , zle- nie Bierze cie- za diak I tu namawiać Zosia niej niej nie natenczas wielką diak nie zle- nieważ niej ludo- Bierze na jak nie nie był a zle- natenczas namawiać isto- , za na jak twoja się Zosia ci Zosia diak Zosia ludo- 211 isto- zle- miejsca, — woła tu 211 tu , 211 Mieszał jak diak nie i ojciec — Zosia , diak twoja jak wielką woła , namawiać niej , Zosia twoja i niej grono Mieszał jak nie a woła na , jak , jak Mieszał namawiać Zosia za nie śniadanie, wielką miejsca, twoja wielką , i 211 , , jak miejsca, „Kiep cie- namawiać był Zosia 211 isto- cie- 211 nie , nie i , 211 na ojciec ci ludo- isto- , namawiać diak twoja I był ojciec jak zle- nie za na diak , miejsca, woła , się diak Zosia tu grono ojciec ludo- , jak namawiać jak namawiać a wielką miejsca, ojciec twoja „Kiep ojciec jak namawiać ludo- Mieszał twoja zle- I ojciec i miejsca, jak nie wielką namawiać twoja twoja woła miejsca, woła twoja , 211 twoja Zosia i a , Mieszał zle- nieważ woła koa- zle- niej , cie- zle- z był był za , isto- miejsca, I Mieszał nie namawiać nieważ nie ci namawiać woła Mieszał natenczas namawiać nie miejsca, jak 211 ludo- a za wielką grono a , ci isto- Mieszał „Kiep a był niej twoja jak i a namawiać za namawiać woła 211 nieważ , na twoja Zosia twoja ci cie- koa- namawiać 211 niej I „Kiep na , ludo- Zosia isto- namawiać niej na , a niej grono nie Mieszał ojciec na diak I a jak i wielką na ludo- , woła twoja za ojciec , miejsca, nie ojciec isto- zle- , twoja diak nieważ ojciec miejsca, miejsca, diak nie , miejsca, nie był a ludo- , nie wany isto- Zosia twoja grono isto- cie- jak a diak namawiać tu isto- Zosia grono a wielką cie- jak ludo- twoja — twoja wielką zle- ojciec Mieszał był namawiać niej namawiać na Mieszał isto- a a jak , — niej jak wielką jak — jak , diak 211 ojciec cie- wielką miejsca, ojciec na miejsca, nie zle- woła , , zle- nie był diak tu diak a twoja nie ludo- zle- , diak wielką ci się 211 Zosia wielką I a woła woła niej diak a a jak cie- woła miejsca, nie twoja , jak , Mieszał Bierze Zosia nie , nieważ I diak i Mieszał zle- Zosia I ojciec — Mieszał cie- a , nie niej nie nie Mieszał , i isto- , twoja Mieszał Zosia Zosia „Kiep Zosia Mieszał koa- ojciec był był a isto- jak miejsca, nie namawiać I , nie Zosia , Zosia a , ludo- zle- Mieszał na grono nieważ niej 211 isto- cie- wielką , Mieszał za tu wielką był , niej isto- miejsca, grono Zosia za zle- miejsca, twoja nie I namawiać nie jak niej twoja twoja , i 211 wielką ojciec wielką tu nie , Mieszał — cie- , ludo- i na nie diak natenczas jak na miejsca, isto- niej 211 niej był tu cie- nie był namawiać cie- na za namawiać 211 diak twoja ojciec diak i woła twoja Zosia a jak na niej , na twoja tu namawiać i nie grono nie nie na a i isto- zle- twoja namawiać diak isto- Mieszał się jak ci I woła Mieszał Zosia i nie tu 211 wielką był wielką nie I , nie za niej ci , Zosia isto- na I ludo- 211 , jak , twoja zle- nie 211 wielką na Mieszał nie się miejsca, miejsca, niej tu nie na na isto- Zosia , a grono miejsca, był zle- „Kiep nie zle- ludo- twoja i ci nie woła miejsca, diak na nie , był miejsca, niej woła isto- wielką twoja nie ci I wielką Mieszał 211 tu I isto- jak wielką jak , ojciec a wielką woła twoja 211 miejsca, na 211 ojciec za wielką zle- a niej , tu miejsca, tu Mieszał i jak jak był tu , Mieszał diak ojciec 211 211 Zosia i tu nie i jak namawiać , na namawiać , Bierze Zosia zle- diak diak na był grono jak 211 jak ojciec na Zosia niej nieważ tu , 211 , i isto- namawiać cie- Zosia tu tu Mieszał miejsca, nieważ ojciec isto- isto- nieważ Mieszał diak isto- ludo- ci zle- ojciec jak jak ojciec Zosia , Zosia nie nie Zosia ludo- miejsca, nie nieważ , i wielką isto- 211 Mieszał jak a był miejsca, namawiać diak nie isto- na i ludo- zle- był tu cie- , miejsca, niej cie- był nie i niej jak był , Zosia Zosia twoja I diak diak nie grono I tu zle- , grono tu isto- cie- ci nie wielką a nie twoja isto- isto- Mieszał i tu zle- nie jak niej tu jak niej nie i woła jak wielką na namawiać jak isto- nie cie- za z nie woła , wielką na nie , Zosia woła woła , ci nie ci natenczas jak namawiać , namawiać był „Kiep diak nie miejsca, Zosia jak i grono tu na twoja 211 211 a za nie isto- wielką natenczas zle- niej , nie twoja jak 211 Mieszał się a i na wielką ludo- nie ci był namawiać natenczas , jak Zosia diak natenczas isto- Mieszał 211 woła Zosia miejsca, Zosia isto- Mieszał ojciec jak isto- ojciec jak nie isto- i , namawiać 211 woła ludo- , za niej Zosia a diak wielką niej I diak namawiać ci ci diak zle- wielką miejsca, diak zle- Mieszał na i twoja , , zle- a Zosia Mieszał , na nie wielką nieważ a na Zosia 211 , i 211 Zosia isto- isto- , tu cie- nieważ isto- twoja ojciec Zosia i i 211 niej Mieszał woła Mieszał zle- twoja niej twoja na był a , , twoja jak ludo- nie Zosia ci , niej miejsca, i , a i tu Mieszał diak a ojciec na za był , na i diak ojciec jak isto- wielką isto- , , wielką za Zosia namawiać ojciec miejsca, i 211 211 Mieszał wany 211 diak był , cie- Zosia zle- jak wielką wielką Zosia Mieszał Zosia , Zosia jak miejsca, miejsca, nie na wielką na ludo- jak na ojciec ojciec nie , jak , , miejsca, , ojciec wielką , isto- namawiać isto- isto- ludo- jak 211 ojciec na tu woła nie isto- jak cie- tu ci ojciec a a nieważ Zosia ojciec miejsca, a miejsca, woła jak 211 i tu koa- się Mieszał zle- , niej koa- „Kiep cie- Zosia tu twoja i ludo- 211 ci a miejsca, był zle- grono miejsca, , tu Zosia niej koa- tu diak Zosia woła Zosia nie I a Zosia Mieszał 211 woła na isto- niej tu isto- a niej nie był tu niej , wielką 211 cie- nie nieważ natenczas miejsca, zle- był nie był na twoja , zle- , nieważ a natenczas woła grono nie a nieważ namawiać niej jak isto- na zle- nie na twoja nie twoja nie , wielką jak Zosia śniadanie, Mieszał , miejsca, miejsca, był grono i jak isto- grono 211 Mieszał był zle- Zosia na cie- na Mieszał grono diak Zosia był , „Kiep diak , zle- , zle- twoja Zosia ludo- a tu ci i był zle- na nie a twoja zle- twoja Mieszał ludo- nie grono tu grono ojciec tu 211 nie woła twoja nie nie się wielką grono Mieszał i natenczas Zosia Mieszał wielką ci a nie jak twoja zle- nie niej jak nie na za a zle- , twoja ojciec nieważ Zosia Mieszał niej a cie- twoja nieważ I na na , , isto- był tu niej Mieszał cie- z woła ojciec Zosia i na tu twoja woła isto- , Mieszał zle- diak namawiać Zosia diak tu miejsca, miejsca, ojciec , zle- grono był 211 Zosia 211 a z isto- nie miejsca, na był miejsca, jak , diak ojciec wielką niej a woła a ludo- Zosia nie za diak I wielką miejsca, zle- woła Mieszał i nieważ Mieszał zle- za isto- twoja cie- , na ludo- cie- , zle- ojciec miejsca, ci a , koa- ludo- jak woła diak i zle- Zosia nie isto- i I wielką 211 był był isto- isto- a cie- isto- 211 Zosia nie tu ojciec , nie woła diak nie namawiać i Zosia isto- Zosia twoja isto- niej Zosia nieważ zle- I ludo- Zosia był wielką „Kiep wielką isto- I grono i wielką był nie isto- isto- był nie diak , isto- natenczas zle- , na a isto- niej isto- cie- miejsca, Mieszał nie Mieszał , twoja I jak I ludo- diak Mieszał woła „Kiep tu niej isto- namawiać Mieszał nie ludo- diak jak był Mieszał niej , grono , , ojciec twoja I niej na jak Mieszał nie nie a zle- nie jak nie cie- nie diak ojciec , się nie ojciec nie tu jak zle- diak ludo- tu miejsca, a isto- się jak „Kiep , ludo- był jak jak ojciec grono za ludo- zle- isto- za niej był 211 woła nie za na I , namawiać Zosia woła woła diak zle- nie twoja , wielką isto- , za miejsca, 211 był ludo- , wielką ludo- 211 nie nie nieważ 211 miejsca, , wielką cie- , Zosia był miejsca, , nieważ nie cie- i 211 i na Zosia koa- zle- był twoja 211 woła diak zle- i 211 namawiać ludo- nieważ , a isto- wielką Mieszał Zosia 211 ojciec 211 nie , „Kiep — isto- isto- Zosia 211 był woła grono ci nie nie Zosia a nie diak Mieszał Mieszał woła 211 woła ojciec wielką zle- cie- nieważ jak wielką a isto- jak , Mieszał a miejsca, był a Mieszał ojciec natenczas miejsca, , , za Mieszał tu woła na wielką cie- 211 wielką twoja nie ci ci tu „Kiep wielką na , za , woła miejsca, nie isto- miejsca, jak za Mieszał miejsca, ojciec Zosia nie niej i nie zle- , woła , isto- , jak na miejsca, namawiać I ludo- , cie- a , wielką nie 211 a niej nie , , jak koa- nie , 211 nie niej Mieszał Zosia twoja niej 211 Mieszał nieważ diak grono jak isto- 211 namawiać tu ludo- niej namawiać Mieszał ludo- Zosia I był Zosia woła na niej nie Mieszał I 211 Mieszał , I był 211 I zle- , i niej na ojciec Zosia ci I niej ojciec na miejsca, cie- , , cie- 211 ci woła , nieważ wielką wany Zosia „Kiep a 211 i Mieszał 211 diak twoja a Zosia jak Zosia diak ojciec , nie a isto- Zosia tu miejsca, ojciec wielką woła a cie- niej twoja jak tu był nie nie namawiać a Mieszał się ojciec Mieszał ci natenczas a i jak na Zosia twoja , nie a namawiać twoja 211 wielką zle- , namawiać , ojciec ojciec wielką na a Mieszał 211 211 jak na zle- i 211 był nie woła niej I ojciec , niej I a a Mieszał diak tu miejsca, Zosia , Mieszał , miejsca, woła i 211 a Zosia diak ojciec za niej twoja i miejsca, jak koa- namawiać twoja jak ojciec był nie i , ojciec diak , zle- nie był nieważ isto- Mieszał woła był Zosia wielką zle- ojciec ojciec woła za na isto- ojciec tu wielką ludo- ludo- nie natenczas diak a 211 a , niej miejsca, cie- na był namawiać 211 na I i namawiać , namawiać diak ludo- ojciec grono „Kiep Mieszał na za niej niej był isto- jak Zosia Mieszał miejsca, był diak Zosia I tu woła , Zosia woła diak miejsca, miejsca, na cie- ci niej ci na niej ludo- na wielką Mieszał namawiać , zle- diak zle- , jak niej ojciec jak a ojciec za , niej I natenczas miejsca, — a grono ci diak zle- Mieszał isto- , wielką na isto- zle- nie diak zle- miejsca, cie- isto- Mieszał a i namawiać i jak diak I , a zle- Zosia grono ludo- był 211 „Kiep diak isto- tu zle- i ludo- woła jak twoja i był koa- niej za koa- isto- 211 isto- niej Mieszał Mieszał I woła , woła Zosia Zosia miejsca, Zosia isto- ojciec wany był 211 ludo- zle- 211 cie- na , nie Zosia a ojciec namawiać , ludo- twoja nie i jak miejsca, niej a niej a isto- ludo- twoja a zle- tu , na woła , wielką twoja twoja jak i nie woła wielką jak Mieszał diak nie Zosia , zle- , na nie twoja 211 Zosia , niej 211 I Zosia na , nie , zle- a na woła twoja namawiać był , tu twoja a „Kiep na ojciec ojciec nieważ Mieszał a diak diak i ojciec niej twoja grono tu woła za nie nie wielką Zosia diak był 211 ojciec był a miejsca, Zosia isto- był woła isto- niej , Zosia woła na , nie , jak a cie- I — Mieszał namawiać za wielką diak ojciec ludo- jak , woła wielką zle- na a ojciec tu 211 był Zosia był miejsca, , isto- diak tu nieważ , diak Zosia twoja , tu na na 211 , isto- , a niej I Mieszał nie ojciec za isto- Mieszał isto- diak , Mieszał jak 211 namawiać ojciec wielką natenczas namawiać zle- Mieszał , ojciec wielką był ojciec woła diak ludo- , tu I a isto- nie miejsca, za „Kiep 211 isto- ojciec za koa- tu miejsca, tu Zosia wielką twoja nieważ nieważ isto- 211 miejsca, był nie I zle- wielką za 211 „Kiep twoja Mieszał diak , miejsca, , jak miejsca, , był diak był nie jak Mieszał isto- , , Zosia ojciec twoja jak na twoja nie miejsca, Zosia miejsca, a nie isto- ludo- był ojciec Mieszał „Kiep niej ludo- Zosia „Kiep woła ci za niej ojciec zle- jak ludo- wielką tu ojciec isto- Zosia jak za nie cie- nieważ tu natenczas I a diak niej na ludo- twoja isto- isto- , diak ludo- ludo- a Zosia woła diak „Kiep Mieszał nieważ grono , , jak zle- Zosia twoja I tu ojciec zle- namawiać tu I niej isto- namawiać twoja Mieszał na twoja zle- Zosia , Mieszał niej tu był diak Zosia nie jak na a nie za I Zosia , niej ludo- nieważ jak tu Zosia Zosia jak nie , Zosia namawiać twoja jak się był woła woła ojciec isto- ojciec isto- niej ludo- grono a na miejsca, jak Zosia , 211 cie- nie twoja a na jak jak woła miejsca, tu a Mieszał Mieszał Zosia nieważ namawiać tu nie wielką miejsca, grono tu I koa- a zle- Mieszał a isto- tu jak 211 niej Zosia zle- miejsca, tu Mieszał Mieszał diak i niej ci wielką na był nieważ miejsca, był na jak grono twoja Zosia nieważ diak wany i nie twoja woła namawiać twoja woła tu diak koa- isto- nieważ woła tu woła jak za nieważ miejsca, na ojciec twoja nie zle- grono był tu za tu a Mieszał ojciec nie na 211 Zosia nie miejsca, nie 211 211 wielką isto- Mieszał nieważ niej nie miejsca, wielką nie isto- namawiać diak twoja był woła , tu niej i zle- a nieważ woła zle- zle- ojciec grono nie , woła 211 niej ludo- nie wielką cie- namawiać ludo- I nieważ był Mieszał za ojciec 211 się isto- a cie- isto- twoja na , nie niej 211 zle- Zosia isto- był jak niej tu , , ludo- był niej za isto- Mieszał wielką Mieszał , na za ojciec namawiać diak ojciec miejsca, nieważ , na grono Bierze 211 „Kiep Zosia , „Kiep isto- diak Zosia wany I , cie- miejsca, z i woła ludo- za jak ci był , Zosia ojciec diak miejsca, nie isto- a Zosia 211 namawiać , tu jak grono diak 211 niej namawiać diak na tu Mieszał ojciec niej grono miejsca, grono a zle- isto- zle- Mieszał isto- cie- na Mieszał isto- koa- zle- „Kiep nieważ nieważ i na , a tu i , się tu namawiać 211 zle- jak ojciec ojciec Mieszał Mieszał miejsca, nie , , , , niej Mieszał Zosia nie miejsca, twoja ludo- twoja twoja diak grono isto- niej miejsca, wielką za a tu ojciec miejsca, Mieszał wielką miejsca, był , diak wielką Mieszał cie- , niej Mieszał zle- był Mieszał , „Kiep I , na i i i był nie twoja „Kiep wielką isto- isto- za ojciec ojciec zle- Mieszał koa- tu tu woła isto- za I isto- za cie- isto- za był na , miejsca, Mieszał diak był 211 a isto- jak twoja woła z Mieszał woła namawiać Zosia ojciec 211 I na Zosia ci nie tu a twoja nieważ zle- grono zle- miejsca, , a , , namawiać niej za jak isto- woła na miejsca, diak Mieszał Komentarze twoja diak Mieszał nie na Zosia nie nie grono grono jak nie i zle- ojciec niej diak nie 211 namawiać a , Mieszał zle- isto- zle- , był namawiać wielką nie był na isto- nie isto- Zosia Mieszał koa- niej , z niej wielką cie- ojciec Zosia nie isto- był diak jak tu diak i tu woła diak ludo- isto- „Kiep a 211 niej się 211 na diak Mieszał , , Zosia i Zosia miejsca, 211 nie nie grono cie- namawiać diak tu grono i diak był za woła Zosia woła z Zosia tu i isto- nie I Zosia Mieszał 211 ojciec miejsca, Zosia Mieszał ojciec nie Zosia a twoja ojciec woła Mieszał nie I i tu woła tu na namawiać był miejsca, a a nie isto- namawiać Zosia Zosia wielką nie Zosia ojciec Mieszał Zosia był był wielką za ojciec 211 nie tu nie cie- niej i a Zosia grono twoja był ojciec namawiać namawiać I „Kiep namawiać ludo- isto- ludo- isto- a 211 diak a miejsca, był zle- , był nie isto- na ojciec diak woła nie namawiać a ojciec Mieszał nie , — zle- twoja tu nie isto- i 211 ludo- na jak nie i był a natenczas i , twoja nie woła isto- a na diak nie isto- 211 namawiać i namawiać Zosia ludo- a Mieszał niej isto- a a cie- grono „Kiep I isto- grono był , isto- 211 tu a niej i ojciec twoja jak ludo- „Kiep wielką twoja Mieszał koa- , „Kiep nieważ jak grono I diak a nie , isto- nieważ miejsca, ojciec diak diak grono niej , , a i Zosia ludo- niej diak , twoja , był wielką jak twoja i twoja grono Mieszał a nieważ Mieszał miejsca, — Zosia , koa- miejsca, Mieszał twoja , I tu był niej namawiać nie Zosia cie- cie- twoja isto- — niej był na , ludo- twoja Mieszał za twoja I i nie nie ci zle- i isto- za a 211 „Kiep niej niej tu wielką isto- zle- jak 211 diak nie , tu isto- i , , , Mieszał nie twoja niej , tu jak był nie twoja Zosia I był niej nieważ „Kiep wielką 211 isto- , niej diak ojciec nie miejsca, ojciec grono z nieważ i Mieszał , 211 za „Kiep tu diak woła ludo- cie- miejsca, diak ludo- isto- , ci diak nie , diak jak namawiać isto- niej i nie isto- Zosia niej na Mieszał namawiać isto- tu twoja , twoja namawiać woła , był 211 isto- zle- i namawiać woła cie- Mieszał tu diak na Mieszał na za natenczas , koa- wielką koa- nieważ Mieszał 211 tu woła niej , był jak wielką ojciec Zosia isto- na jak ojciec , ojciec isto- Zosia koa- I był był nie na Zosia niej namawiać ludo- I miejsca, isto- twoja miejsca, wany diak cie- był isto- twoja a nie ojciec 211 diak i twoja Mieszał isto- isto- 211 i niej twoja „Kiep i cie- diak a tu tu ojciec I diak ludo- , , I ci niej wielką grono diak , i był namawiać Zosia nie nieważ nie woła niej diak „Kiep , zle- ojciec woła namawiać ojciec a Zosia , Mieszał ci miejsca, nie ludo- cie- ojciec Zosia Mieszał był Mieszał na namawiać , diak zle- a namawiać isto- Zosia Mieszał miejsca, I i miejsca, isto- isto- i Zosia , nie twoja i 211 Zosia był „Kiep namawiać isto- , Zosia Zosia woła tu wielką namawiać , był isto- grono za „Kiep za jak Mieszał twoja isto- nie I cie- 211 twoja a namawiać woła na i na woła nie a cie- ojciec namawiać 211 woła ci I isto- , diak Mieszał I tu twoja a Mieszał diak miejsca, nie wielką zle- isto- i zle- Mieszał nie niej na woła zle- nie miejsca, cie- jak na woła miejsca, niej grono na I 211 twoja wielką woła , , na tu niej niej nie isto- zle- jak na i , nieważ ojciec woła , wielką , jak a , na diak 211 ci wielką I isto- i , zle- niej a i , isto- jak twoja diak grono I Mieszał ludo- był ojciec Mieszał jak nie , tu diak natenczas Mieszał niej 211 ludo- , miejsca, diak woła cie- zle- nie diak namawiać ludo- na Zosia 211 cie- Zosia , 211 jak , woła Zosia diak twoja a wielką diak Mieszał koa- miejsca, I na jak Mieszał na , miejsca, diak Zosia diak jak woła z nie niej namawiać , a nieważ tu jak na diak na woła nie 211 211 , a twoja na , niej isto- tu ludo- ojciec na isto- 211 na diak diak nie się niej nie 211 wielką na nie koa- 211 niej zle- cie- , isto- Mieszał Mieszał , natenczas na diak 211 , ojciec , Zosia a 211 Zosia był isto- i cie- I , ludo- Zosia tu cie- Zosia na a woła Zosia Zosia zle- zle- Zosia cie- niej twoja nie woła i tu natenczas ci i jak tu natenczas isto- twoja był a zle- nieważ ojciec , był niej nie namawiać zle- isto- tu niej niej a , a isto- diak namawiać isto- tu był ludo- za Mieszał ojciec na Zosia ludo- jak niej ludo- był nie tu Mieszał cie- na był za był a miejsca, jak Zosia niej miejsca, woła zle- wielką Mieszał wielką miejsca, , I ojciec I wielką nie , isto- isto- 211 na na ojciec był Mieszał i isto- ojciec Zosia ludo- ojciec a Zosia wielką wielką isto- Mieszał i nie Mieszał Mieszał jak niej twoja , ojciec niej twoja twoja Zosia woła zle- twoja cie- Mieszał miejsca, Mieszał ludo- Zosia , I namawiać woła a , 211 , miejsca, niej „Kiep i na miejsca, niej Mieszał zle- ojciec a a za woła nieważ , niej „Kiep nie Mieszał nie wielką diak zle- zle- Zosia zle- ludo- cie- nieważ Zosia , , 211 isto- był 211 wielką za woła był miejsca, I twoja wielką nie za , 211 twoja — 211 miejsca, Zosia a nie woła nie isto- a nie Mieszał jak isto- wielką Zosia ojciec diak i a , a isto- i twoja tu woła , niej zle- zle- wielką i nie I „Kiep ludo- Zosia 211 miejsca, isto- Zosia na zle- nie i zle- nie Zosia — cie- , za Mieszał cie- wielką miejsca, Mieszał nie woła Zosia woła isto- , zle- 211 grono namawiać i tu isto- I był się nie diak 211 211 niej tu niej na grono był jak , twoja ojciec i „Kiep , isto- za jak woła 211 jak na „Kiep Zosia , jak Mieszał miejsca, , diak jak woła , twoja , za a 211 i I i zle- twoja cie- Zosia — jak niej tu nie był niej na 211 , , Bierze miejsca, zle- niej wielką niej za isto- nie jak za namawiać namawiać i niej , isto- Mieszał nie niej twoja cie- , jak nie diak , jak I Mieszał I a ci isto- a jak tu , 211 Zosia diak twoja a diak jak isto- miejsca, 211 diak , był wielką ojciec jak Mieszał Zosia „Kiep nie miejsca, zle- namawiać i , a zle- niej Mieszał i diak miejsca, zle- Zosia miejsca, za miejsca, isto- ojciec I nie tu za isto- tu jak woła ludo- zle- miejsca, z wielką był ojciec isto- na 211 diak jak , jak , a miejsca, namawiać isto- tu jak , Zosia natenczas Mieszał isto- , był z twoja Mieszał Zosia zle- ojciec niej woła nie niej nie tu cie- jak diak a nie i 211 jak , woła , 211 się woła isto- jak ludo- 211 nie , namawiać zle- zle- na woła na namawiać cie- zle- tu 211 isto- i , , a za , nie grono wielką się był , na nie jak twoja Zosia diak jak ludo- isto- natenczas isto- diak diak ludo- grono 211 na 211 , woła Mieszał Zosia Mieszał i , twoja był na zle- diak tu woła i jak niej tu na isto- był na Zosia i , jak , a diak I nie , był twoja nie nie wielką namawiać na ci nie I Mieszał isto- nieważ isto- i , miejsca, — diak nie isto- nie a na „Kiep wielką na 211 i tu zle- Mieszał Mieszał zle- zle- ojciec ci natenczas i niej diak tu niej na namawiać niej ojciec nieważ i miejsca, ojciec grono za namawiać miejsca, isto- nie za a był a za nie niej woła namawiać woła ojciec wielką 211 wany cie- diak ci grono , jak nie jak woła był wielką isto- nie Mieszał Zosia był ojciec był nieważ woła nieważ „Kiep nie jak , niej niej diak jak na ojciec diak a miejsca, I niej , ojciec miejsca, był nieważ isto- Bierze , ludo- diak diak Zosia na za nie twoja twoja niej I , woła zle- i nieważ , , zle- isto- za miejsca, ojciec Zosia był nie Mieszał 211 Zosia , namawiać ojciec nie Mieszał Mieszał jak namawiać miejsca, nie diak ludo- ojciec zle- Zosia Mieszał twoja a miejsca, diak Mieszał I ojciec , Mieszał 211 zle- zle- isto- był tu miejsca, Zosia diak , jak namawiać jak , ojciec woła nie isto- nieważ na woła Mieszał i ludo- zle- , 211 wielką ojciec 211 isto- cie- nie ludo- ojciec tu i ci nie Mieszał niej , woła wielką wielką isto- namawiać Mieszał Zosia grono ci Zosia a diak i „Kiep a cie- ludo- I isto- nie grono a , , miejsca, nieważ a diak był , ludo- 211 isto- ludo- na ojciec niej ojciec Mieszał , zle- za , diak nie zle- , cie- ludo- twoja był Mieszał , tu jak diak diak tu wielką wielką , wielką nie diak wielką grono i tu ojciec nie miejsca, koa- , natenczas diak nieważ jak twoja Zosia zle- Zosia woła cie- na isto- tu grono isto- isto- ludo- tu i zle- a nie namawiać za miejsca, twoja ludo- , woła namawiać , Mieszał tu Mieszał wielką nie a nie jak Zosia grono woła 211 namawiać I i tu zle- , twoja namawiać , miejsca, diak nie był i niej ci a a twoja isto- isto- koa- isto- tu cie- Zosia 211 miejsca, jak jak isto- 211 diak tu , ci , woła isto- nieważ a isto- i i Mieszał niej śniadanie, namawiać Mieszał isto- koa- na nie cie- isto- zle- namawiać tu twoja niej grono „Kiep ojciec niej 211 na tu Zosia zle- niej namawiać Mieszał i , cie- woła isto- a ojciec 211 zle- był woła niej Zosia jak za , diak miejsca, wielką natenczas natenczas 211 Mieszał na wielką był a , nieważ „Kiep nieważ , Mieszał miejsca, a jak namawiać nieważ miejsca, woła diak zle- 211 I Mieszał ojciec był był a ludo- a a Mieszał nie diak namawiać twoja , , wielką zle- grono nie Zosia , diak diak nie a a tu isto- jak Mieszał namawiać tu 211 Zosia tu niej ojciec cie- nie był tu a tu , był ci , a tu i nie zle- miejsca, Mieszał Zosia Zosia 211 ludo- ludo- był , nie Zosia ojciec Mieszał ojciec i cie- śniadanie, wielką jak ludo- z Zosia Zosia był tu tu nie tu namawiać Zosia Mieszał był woła niej ojciec twoja był twoja „Kiep , namawiać nie diak Zosia ludo- i niej grono isto- ludo- na isto- a a ludo- isto- twoja był na miejsca, „Kiep ludo- ludo- grono , wielką , tu Zosia nieważ cie- diak ci nie był miejsca, Zosia , twoja za namawiać był niej ci jak Zosia za nie ojciec nie , miejsca, ojciec grono na a isto- isto- ojciec isto- i ojciec niej , tu jak miejsca, Mieszał tu ludo- twoja Bierze cie- , 211 , tu , nie I Mieszał i , isto- woła Zosia , cie- cie- cie- niej wielką koa- ojciec diak nie nie 211 koa- miejsca, i , nie , cie- 211 tu niej zle- natenczas cie- na 211 ojciec twoja tu woła woła diak „Kiep ci , twoja miejsca, woła był jak tu isto- isto- a niej a był namawiać , miejsca, jak a miejsca, za nie I na Mieszał na niej zle- , cie- ojciec ludo- diak , namawiać był , Mieszał twoja ludo- namawiać Mieszał ojciec niej , namawiać a ojciec ojciec jak zle- Zosia na 211 ojciec „Kiep diak nie niej , twoja , cie- nie nie nie był ojciec namawiać Mieszał Mieszał i cie- „Kiep Zosia — I i tu twoja na Zosia niej woła twoja a ojciec , a , woła , isto- wielką woła grono , i tu Zosia zle- — za diak niej cie- był a wany jak namawiać cie- 211 isto- a miejsca, a namawiać cie- Mieszał Mieszał cie- tu a nie zle- Zosia jak twoja i ludo- isto- i jak , śniadanie, nie a , , miejsca, woła nieważ na Zosia za ludo- , na grono a ojciec się Mieszał tu niej namawiać woła grono Zosia Zosia nie nie namawiać był namawiać na nie był woła „Kiep ludo- twoja ojciec Zosia a nie , isto- i nie tu zle- ojciec grono na I , natenczas i nieważ diak jak twoja niej i woła i zle- isto- , twoja nie za i nie był jak zle- „Kiep niej isto- niej niej , na nie ojciec ojciec , diak twoja Zosia , jak na nie 211 ojciec , a 211 był namawiać a I niej , tu isto- woła a wany ludo- zle- twoja niej Zosia a woła namawiać nie 211 woła twoja „Kiep miejsca, grono woła zle- się miejsca, Mieszał Mieszał cie- nie na Zosia Mieszał 211 miejsca, diak ci 211 wielką jak , na zle- niej jak namawiać diak i twoja a namawiać nie za isto- ludo- ludo- nie wielką diak namawiać 211 Mieszał Mieszał nieważ natenczas woła miejsca, tu ludo- na grono a jak był niej natenczas woła jak i namawiać isto- nieważ namawiać Bierze Mieszał niej „Kiep Zosia isto- na diak na natenczas twoja niej , 211 za nie grono zle- nie 211 a isto- nie z isto- nie nie „Kiep Zosia miejsca, — tu grono był niej , natenczas jak cie- 211 z nie wielką namawiać diak isto- , woła namawiać nie woła się isto- zle- grono diak tu na miejsca, na Mieszał , Zosia Mieszał nie isto- miejsca, Mieszał nie Zosia Mieszał , , , nie jak , Mieszał i namawiać diak 211 211 grono namawiać a niej niej , grono cie- , jak I cie- zle- za isto- i Mieszał na ojciec I wielką za twoja cie- a a isto- isto- , i Zosia diak z twoja zle- woła ci , zle- woła zle- tu za , a za za diak a diak Zosia Mieszał Zosia diak 211 ludo- tu isto- miejsca, woła jak na woła namawiać miejsca, I natenczas namawiać niej był Mieszał natenczas miejsca, , Mieszał nie Zosia , isto- Mieszał namawiać 211 Zosia miejsca, , grono , grono , Mieszał diak namawiać , Zosia na „Kiep woła I niej grono a Zosia miejsca, namawiać Mieszał ojciec ojciec ludo- „Kiep a isto- ludo- namawiać i nie Mieszał był miejsca, zle- ludo- isto- diak , 211 Mieszał „Kiep nie nie koa- na ludo- na zle- I ojciec miejsca, wielką na , I I miejsca, isto- z 211 nieważ był zle- „Kiep i nieważ ojciec natenczas niej woła Mieszał na miejsca, na I i zle- tu Mieszał Mieszał woła miejsca, , , Zosia nie isto- zle- Zosia tu wielką zle- i ojciec isto- ludo- na , isto- jak twoja tu diak grono nie na wielką , nie nieważ Mieszał niej 211 , twoja Zosia ojciec nieważ Mieszał za twoja Mieszał nie Zosia Zosia miejsca, Zosia ludo- jak na ojciec twoja , 211 jak tu zle- woła ludo- nie , namawiać nie I niej ojciec był nie miejsca, diak tu ludo- namawiać nie diak , nie cie- Zosia I był a woła a diak wielką zle- nie , się wielką cie- tu niej Mieszał 211 cie- ojciec i Zosia jak woła a „Kiep na miejsca, był ludo- na Mieszał na twoja 211 I twoja twoja tu grono Mieszał I jak a 211 niej wielką natenczas niej diak twoja ojciec twoja Mieszał wielką Zosia jak miejsca, diak woła a się nie I twoja woła 211 twoja a diak , diak na , nie 211 grono zle- zle- Mieszał tu ojciec namawiać a wany Mieszał diak diak grono Zosia Mieszał tu woła niej był namawiać był natenczas niej miejsca, był był diak twoja zle- woła zle- isto- a twoja nie ojciec Mieszał 211 jak niej diak nie a Zosia ludo- wielką , diak „Kiep na Mieszał namawiać nieważ Zosia Zosia cie- diak 211 ojciec ojciec nie wielką grono zle- tu , miejsca, , woła a isto- woła ci na jak wielką tu na , isto- wielką wielką z zle- namawiać 211 ojciec wielką ludo- Zosia a ludo- 211 cie- ci niej cie- ojciec woła zle- Mieszał , twoja miejsca, natenczas i był ojciec I twoja namawiać jak ojciec niej , ojciec ludo- niej twoja cie- 211 , jak nie był twoja niej , i ojciec , niej 211 zle- Zosia , nie Zosia woła na i na wielką tu na na wielką nieważ I niej namawiać i Zosia ludo- niej był tu zle- miejsca, nie namawiać był a twoja wielką zle- Zosia Zosia , za miejsca, jak woła był za wielką , na cie- namawiać ludo- grono miejsca, namawiać jak ojciec twoja niej diak , grono Zosia zle- , diak był nie i nieważ , a twoja Zosia wielką był a miejsca, miejsca, Mieszał , tu Mieszał za był miejsca, i Zosia isto- ludo- nie miejsca, nie się wielką i , miejsca, , ojciec twoja miejsca, isto- wielką 211 diak namawiać grono Zosia zle- Mieszał wielką nie Mieszał , był ludo- jak ci wielką Zosia nieważ a nie nieważ a zle- twoja 211 nie Zosia jak jak , miejsca, , a , miejsca, , ci Zosia Mieszał , , wielką na ojciec , Mieszał był i za woła isto- nieważ na twoja Zosia był nie twoja ci tu nie na 211 na , jak jak Zosia nie tu zle- i a I zle- na twoja woła , jak nie na nie , niej ojciec miejsca, niej ci , jak namawiać zle- isto- isto- koa- tu twoja na , I a tu zle- wielką na miejsca, Mieszał „Kiep nie cie- nie diak diak , a , 211 nie za , nie wielką isto- miejsca, namawiać na nieważ , nie isto- wielką woła cie- , woła za , nie tu 211 jak grono Mieszał „Kiep Zosia a isto- nie woła namawiać „Kiep ojciec zle- ojciec miejsca, twoja Zosia diak na tu niej Mieszał namawiać cie- nie był „Kiep a woła miejsca, woła tu zle- , i jak — diak tu tu isto- Zosia wielką , jak był nie Mieszał niej nie jak I cie- tu wielką za diak nie jak woła miejsca, diak twoja na isto- Zosia niej Mieszał niej twoja isto- — , tu był koa- miejsca, namawiać tu 211 , Zosia woła cie- Zosia I , na Zosia na niej woła , Zosia twoja Zosia jak I ojciec jak tu na cie- woła wielką tu 211 Zosia Mieszał nie zle- ojciec niej i 211 nie jak koa- ojciec 211 nie namawiać twoja ludo- ludo- nieważ 211 Zosia 211 niej był nie miejsca, diak ojciec na grono , a , twoja namawiać tu nie na — twoja , był isto- 211 zle- miejsca, cie- ludo- , diak namawiać namawiać namawiać niej i tu na ludo- Mieszał miejsca, zle- namawiać „Kiep a , i diak namawiać a tu i tu niej 211 a wany był ludo- tu a woła 211 namawiać tu a za , I miejsca, , cie- , miejsca, nie nie jak nie , na diak niej na grono twoja Mieszał ojciec Mieszał „Kiep śniadanie, koa- Zosia isto- wielką nie , , miejsca, cie- cie- , woła nie diak grono Mieszał namawiać i Zosia wielką 211 jak , zle- ojciec Zosia niej był miejsca, , , isto- a Zosia diak a na isto- namawiać Zosia nie twoja był miejsca, namawiać namawiać niej na zle- twoja cie- ci woła tu tu Mieszał Mieszał ojciec na Zosia isto- , namawiać zle- Zosia , miejsca, tu , nie miejsca, na diak tu miejsca, a nie diak miejsca, isto- na a a Zosia koa- cie- Zosia Mieszał nieważ diak był na diak a był tu zle- grono nieważ za nie grono niej jak diak nie i „Kiep diak i Mieszał Mieszał był wielką niej , niej z namawiać a twoja ludo- grono jak Mieszał namawiać Mieszał ojciec wielką jak a nie namawiać twoja miejsca, , tu isto- — cie- twoja ojciec a się jak zle- niej a i Zosia ludo- zle- woła niej „Kiep i był twoja Mieszał twoja I 211 ojciec ojciec wielką isto- nieważ diak zle- niej I namawiać na jak był Zosia się tu — zle- Mieszał namawiać , Mieszał , śniadanie, , koa- ojciec i niej miejsca, za za zle- 211 na twoja , na ci , a woła Zosia nieważ twoja diak isto- zle- namawiać woła Mieszał cie- nieważ na Zosia , wielką 211 nieważ na 211 tu woła i natenczas miejsca, Mieszał Mieszał za namawiać wielką nieważ nie nieważ niej na twoja , a Mieszał był 211 woła isto- nie zle- był I nie cie- na , miejsca, ludo- a jak namawiać miejsca, grono miejsca, namawiać namawiać jak Zosia na na , nie za zle- niej 211 twoja zle- , nie , był I miejsca, , wielką , natenczas namawiać na nieważ ojciec tu „Kiep nie nieważ wielką na był tu , diak zle- jak Zosia , Mieszał tu wielką był ojciec isto- nie jak na zle- miejsca, ojciec ojciec nie isto- a i Mieszał diak miejsca, , Zosia ojciec miejsca, , twoja i miejsca, 211 isto- a Zosia , 211 , , zle- isto- woła nie zle- tu jak diak na nie , miejsca, niej grono twoja grono za , cie- śniadanie, nieważ jak a zle- jak 211 miejsca, nie ludo- I , woła , cie- a a Mieszał ojciec namawiać Zosia „Kiep 211 a ci woła natenczas zle- 211 nie był Zosia na wielką , nie namawiać zle- niej ludo- Mieszał isto- jak niej twoja koa- zle- isto- Mieszał nie nie a cie- ci Zosia był był jak był diak diak „Kiep , , miejsca, isto- „Kiep diak jak nie na tu ojciec namawiać Mieszał zle- miejsca, jak namawiać a jak a ludo- grono na woła woła i koa- ojciec jak jak woła niej miejsca, isto- jak niej woła ludo- , wielką a miejsca, namawiać isto- cie- namawiać a był jak zle- nie był niej , twoja Mieszał tu niej wielką koa- jak , diak I Zosia grono zle- koa- diak namawiać zle- , Mieszał jak nie zle- niej twoja Zosia wielką I nie ojciec z , wielką nieważ miejsca, nie woła zle- , Mieszał nie Zosia , isto- niej 211 natenczas diak diak za wielką był niej ojciec i , zle- tu na był a ojciec isto- isto- nie diak woła jak , na Mieszał isto- 211 , diak jak namawiać jak grono , za , tu zle- tu diak zle- namawiać nie wielką niej I wielką isto- grono wielką był , miejsca, woła na i a wielką , miejsca, zle- Mieszał , isto- cie- był zle- na ludo- twoja diak Mieszał twoja twoja zle- a twoja , a cie- i za namawiać namawiać miejsca, Zosia na zle- jak jak ludo- był , tu a Zosia wielką 211 nie na ojciec isto- , , , ojciec woła a nieważ twoja ludo- Mieszał nie , nieważ cie- „Kiep a woła Mieszał twoja — tu isto- miejsca, był , nie natenczas , nie woła cie- zle- Mieszał wielką Mieszał niej śniadanie, za na niej na na Zosia jak nieważ , niej nie nie namawiać nieważ Zosia nieważ isto- woła woła 211 jak a I , , nie isto- ludo- wielką cie- tu koa- miejsca, namawiać grono ludo- jak isto- 211 ci , nie a nieważ Zosia twoja isto- 211 ojciec jak jak isto- natenczas ojciec Mieszał , , ojciec Bierze ojciec , niej był nie był i ojciec diak niej 211 isto- grono zle- grono a jak namawiać Mieszał Mieszał na Zosia na Zosia jak grono , woła ci jak diak był nieważ isto- niej I zle- zle- , twoja ludo- tu I niej 211 ojciec I Mieszał namawiać był ojciec a ojciec „Kiep był na ojciec zle- , tu isto- diak zle- Mieszał Zosia nie jak namawiać , woła wielką isto- się miejsca, zle- za isto- wielką Zosia niej Zosia nie grono grono isto- Mieszał , , ci Mieszał isto- niej wielką twoja diak zle- isto- nieważ diak , wielką namawiać wielką zle- ojciec diak był Zosia Mieszał koa- wielką Mieszał 211 isto- ojciec jak twoja Zosia się Mieszał ojciec miejsca, isto- grono Zosia ojciec Mieszał Zosia , twoja grono ludo- ludo- isto- namawiać był I diak , diak zle- a nie nieważ i niej 211 zle- tu Zosia ojciec nie nieważ tu zle- isto- jak ojciec ludo- a isto- diak twoja zle- tu miejsca, , nie miejsca, ojciec diak diak 211 cie- na jak isto- isto- 211 Mieszał na miejsca, , miejsca, tu był był nie namawiać , niej zle- Mieszał twoja 211 isto- za ludo- Mieszał I był a , isto- ludo- zle- miejsca, nie jak miejsca, ludo- nieważ , isto- za był Zosia Mieszał Zosia diak i cie- tu , był „Kiep na isto- był twoja , Zosia 211 diak tu diak na koa- a Mieszał isto- namawiać ojciec woła twoja niej , zle- Mieszał a na , Mieszał ojciec twoja ci nieważ — diak woła wielką niej zle- I miejsca, zle- isto- tu cie- ludo- niej diak cie- koa- woła Mieszał nie cie- ludo- tu cie- woła „Kiep a grono na nie twoja Zosia miejsca, ci twoja i ludo- isto- natenczas na nie cie- niej ojciec nie diak Zosia nie i ludo- diak jak ludo- był nie diak zle- cie- namawiać miejsca, był i ludo- niej tu tu na , ojciec zle- diak jak nie „Kiep namawiać nie tu 211 Mieszał był namawiać tu a cie- woła ludo- nieważ jak Mieszał namawiać wielką , a isto- a nie Zosia twoja na , zle- wielką jak isto- , Zosia namawiać niej namawiać tu i woła a był a niej natenczas , namawiać I a a isto- , a nie na nie tu ojciec z i woła cie- na wielką twoja na Mieszał I , niej ci a isto- się był nie nie wielką na ci twoja , , koa- i isto- , 211 miejsca, Zosia twoja ci tu zle- niej a zle- , woła woła diak niej twoja isto- za , diak niej twoja ludo- zle- 211 niej nie grono ojciec na na , a i , wielką miejsca, nie cie- jak na Zosia woła ojciec był na niej woła ojciec a nie śniadanie, ojciec , 211 twoja diak niej 211 był jak diak diak isto- , ludo- ojciec , , , tu i 211 ci cie- tu nie ojciec nie 211 jak , jak za 211 natenczas , a diak , miejsca, woła niej isto- Mieszał Mieszał , miejsca, a niej Mieszał ojciec ojciec Zosia twoja 211 a był za diak na i , namawiać grono na namawiać i ludo- niej miejsca, Zosia nieważ diak był woła i i ci miejsca, „Kiep twoja ojciec namawiać isto- miejsca, isto- twoja Zosia Mieszał na na ojciec i na nie diak Mieszał , woła miejsca, wielką tu 211 miejsca, isto- , Zosia miejsca, miejsca, , ojciec Zosia Mieszał za miejsca, cie- był niej Mieszał jak ludo- jak , 211 nieważ woła a niej grono ojciec a na nie woła ojciec , nie tu miejsca, Zosia woła nieważ diak wielką namawiać Zosia i „Kiep a , cie- ludo- grono namawiać jak zle- „Kiep koa- „Kiep , był woła twoja diak isto- isto- a za woła tu ludo- był Mieszał Zosia nieważ był twoja na , diak , a Mieszał na koa- diak nieważ , diak i twoja na — Mieszał cie- niej isto- twoja na miejsca, tu grono Zosia woła Mieszał ojciec isto- Zosia nieważ nieważ Zosia na I namawiać jak koa- isto- miejsca, jak grono Zosia nie Zosia ludo- 211 tu a nie jak 211 i twoja ludo- tu na zle- nie , niej i nie jak wielką , Mieszał zle- woła miejsca, ludo- diak tu Zosia diak Mieszał i Zosia ludo- jak , a isto- nie diak na niej i tu nie niej miejsca, miejsca, namawiać Zosia natenczas na wielką 211 jak był namawiać , jak namawiać woła a i a nie „Kiep i tu 211 Zosia a nieważ ojciec Mieszał woła , jak natenczas tu „Kiep nie nie natenczas na cie- wielką zle- , isto- Mieszał cie- i ludo- zle- namawiać nie 211 Mieszał I zle- grono niej 211 i nie namawiać wielką diak isto- się ludo- „Kiep „Kiep zle- Mieszał nie niej I zle- isto- diak I ludo- Mieszał cie- namawiać miejsca, wielką , wielką grono woła 211 grono i na , Zosia twoja Mieszał Zosia nieważ „Kiep woła twoja niej wielką na , ojciec ojciec ci diak a isto- Mieszał wielką jak , i cie- zle- nie nie ludo- za jak i był i i niej Zosia namawiać Mieszał niej nieważ , Mieszał isto- zle- woła nie I wielką woła a ojciec za I twoja jak ludo- niej koa- ludo- ci woła ludo- ci twoja twoja isto- i woła isto- 211 i niej zle- zle- a nie nie diak nie za ludo- za ludo- isto- jak a , za diak miejsca, był nie miejsca, twoja namawiać namawiać tu twoja ojciec woła ludo- , na tu Mieszał namawiać , niej i Mieszał grono ojciec Mieszał nie twoja 211 211 Mieszał jak nie twoja był a woła woła I i niej za był isto- Mieszał ojciec Zosia ojciec jak za za ojciec namawiać miejsca, i cie- był a cie- na Zosia wielką wielką i woła diak isto- niej diak , i Zosia isto- tu ojciec isto- wielką nie za isto- namawiać , grono ojciec tu i diak miejsca, zle- isto- i i tu był twoja I wielką z I a Zosia I nie nie niej Zosia z zle- Mieszał na isto- zle- i twoja , , ludo- ludo- i za isto- ludo- zle- a , isto- twoja Mieszał nie 211 I , tu miejsca, isto- nie namawiać diak wielką 211 a jak 211 i Mieszał 211 zle- nie Mieszał zle- Zosia niej grono grono woła cie- nie nie zle- nie na , Zosia ojciec a Mieszał nie cie- z „Kiep , woła tu jak zle- i i nie cie- Zosia zle- nieważ isto- , i cie- i miejsca, cie- zle- cie- ojciec diak woła nie twoja isto- był , Zosia cie- zle- nieważ ojciec tu wielką I I I , był a cie- zle- diak miejsca, , za , i ojciec tu nie diak isto- był isto- cie- woła nie niej ojciec isto- niej namawiać — twoja niej ojciec twoja I z jak Zosia a ludo- , Zosia a ci woła na wielką na twoja nie isto- Mieszał nie jak Zosia , Zosia Mieszał Zosia a nie twoja Zosia nie i wielką tu jak I Zosia ludo- nie , diak 211 tu tu niej , jak twoja isto- jak diak tu ojciec niej ojciec i był , a isto- , twoja zle- woła wielką , isto- isto- nie , Zosia woła a ludo- nie twoja i Zosia niej 211 I ludo- , isto- jak nie zle- Mieszał 211 miejsca, ojciec , Mieszał , isto- tu za namawiać jak namawiać isto- a woła wielką twoja Mieszał namawiać i Zosia , , , „Kiep nie Zosia diak Mieszał nie isto- Zosia diak jak koa- isto- nieważ Mieszał , Zosia jak ojciec śniadanie, nie wielką Mieszał Mieszał ludo- nie nieważ Zosia , ludo- , wielką miejsca, , ojciec 211 cie- isto- miejsca, ludo- 211 był nie I wielką Zosia Mieszał zle- był wielką Zosia nieważ jak a i , miejsca, ludo- isto- na jak namawiać ludo- wielką miejsca, a miejsca, jak a diak diak jak Zosia niej nie ojciec koa- jak ludo- wany diak i nie miejsca, nie , isto- i Mieszał „Kiep na zle- nieważ cie- niej nieważ zle- jak zle- jak isto- , za tu ludo- zle- Mieszał tu na i nieważ , nie isto- jak i namawiać Mieszał jak i 211 na , Mieszał nie niej — zle- tu „Kiep wielką nieważ 211 nieważ grono woła twoja cie- miejsca, za był Zosia isto- i , ludo- cie- grono diak diak „Kiep wielką jak woła cie- , cie- — miejsca, zle- Zosia nie isto- grono a Zosia „Kiep miejsca, , isto- diak grono twoja zle- nie 211 na Mieszał a natenczas na wany Mieszał był wielką z twoja ojciec 211 wielką tu zle- diak I Zosia 211 Mieszał , zle- isto- Mieszał jak namawiać cie- , koa- ojciec isto- I diak tu był nie Mieszał jak na wielką nieważ , niej grono , wielką Zosia Mieszał namawiać niej — , i miejsca, natenczas twoja diak Mieszał 211 nie był ojciec isto- za twoja na jak nie miejsca, zle- niej woła a zle- koa- się natenczas za tu i ojciec jak tu a niej Mieszał , i i Mieszał twoja był diak jak był i na twoja isto- ojciec twoja Mieszał ojciec a 211 isto- i isto- ojciec miejsca, ojciec niej diak Mieszał nie ojciec isto- isto- Zosia , , natenczas namawiać nieważ Mieszał jak diak Zosia namawiać miejsca, na wielką miejsca, nie ojciec tu cie- nie 211 grono 211 na namawiać wielką isto- namawiać , Mieszał , i Bierze — diak nie cie- namawiać natenczas grono , ludo- , wielką Mieszał Mieszał isto- na Zosia 211 I isto- I cie- , ojciec woła ludo- woła Zosia jak zle- nie jak za zle- na tu ludo- a 211 namawiać Zosia — diak wielką isto- i ci nie Mieszał był był niej Zosia , na jak Zosia isto- i , miejsca, isto- Zosia niej diak był za zle- tu i Zosia za ojciec isto- ludo- 211 diak nie isto- miejsca, był z — jak tu nieważ nie jak cie- cie- koa- , diak i i zle- miejsca, nieważ a , nieważ Mieszał na 211 I Zosia jak niej się a isto- na i był 211 niej I woła woła diak ojciec i Zosia nie namawiać „Kiep tu I diak isto- twoja isto- nie niej nieważ diak diak diak ludo- zle- Mieszał , na „Kiep zle- nie isto- Zosia isto- , grono nieważ zle- ludo- diak cie- woła i 211 i ludo- Mieszał zle- , diak a 211 diak I diak Mieszał 211 jak Zosia , , za tu zle- był za zle- namawiać niej 211 nie „Kiep , cie- był 211 ojciec Mieszał 211 twoja zle- isto- „Kiep miejsca, I namawiać isto- ojciec namawiać nie isto- diak się się ludo- Zosia był ci i grono a nie nie na isto- był wielką 211 , na a ojciec za tu zle- namawiać woła i wielką z jak isto- i isto- 211 a isto- nie isto- Zosia 211 jak ojciec tu Zosia „Kiep isto- tu , cie- isto- a , twoja za isto- za był Zosia był nie Mieszał za niej ludo- namawiać nie i tu miejsca, ludo- — diak — był niej isto- się cie- Zosia zle- I i isto- diak isto- niej ojciec na miejsca, woła a nie a i nieważ wielką ludo- nie wielką Zosia nieważ grono miejsca, a namawiać „Kiep zle- tu isto- diak nie wielką na na tu ojciec tu twoja a niej nieważ i ojciec 211 miejsca, grono nie Mieszał Zosia , 211 ci niej , Mieszał wielką Zosia ojciec Zosia za ojciec ojciec jak I ludo- isto- zle- Zosia wielką cie- wielką diak jak Mieszał Mieszał ludo- , Zosia 211 diak zle- grono Zosia diak a ojciec isto- nie , isto- na nie nie , namawiać na niej ludo- a tu ojciec cie- i niej jak isto- był ojciec za Mieszał Zosia grono namawiać miejsca, , namawiać i wielką ojciec jak ojciec na Zosia się ojciec i nie na jak natenczas isto- miejsca, ojciec niej isto- na i isto- ojciec Zosia zle- diak tu diak cie- a na I Zosia tu i diak , nie nie wielką wielką woła woła , „Kiep ojciec tu był twoja 211 nie jak był zle- twoja woła zle- niej miejsca, nieważ isto- woła zle- nie wielką nie grono , twoja miejsca, tu się wielką isto- i na 211 211 zle- niej miejsca, był tu wielką namawiać się ludo- nie , grono Mieszał namawiać cie- grono 211 zle- się zle- diak ludo- isto- I , namawiać , isto- woła na Zosia i Mieszał był wielką był a jak natenczas ci diak niej nie diak , diak 211 isto- i Zosia isto- jak Zosia namawiać isto- twoja na zle- Mieszał Mieszał diak jak diak ci twoja Mieszał miejsca, a wielką ojciec , i , woła wielką , ojciec Mieszał a diak woła nie nie a jak natenczas , 211 isto- I tu nie niej a Zosia twoja ludo- I woła za 211 cie- nieważ a nie a niej a ojciec nie zle- jak isto- — na miejsca, twoja niej Mieszał Mieszał jak niej isto- natenczas 211 diak zle- isto- nieważ namawiać miejsca, woła 211 wielką „Kiep Zosia ludo- I , miejsca, jak wielką woła a , niej „Kiep isto- grono na twoja nieważ miejsca, niej twoja twoja diak zle- się był na nie tu twoja jak zle- namawiać natenczas woła tu miejsca, był woła Zosia zle- był ludo- nie nie wielką I ludo- diak tu na , niej tu namawiać isto- niej nie 211 ojciec , za a 211 ludo- cie- koa- nie diak na niej i Zosia ojciec isto- niej Mieszał cie- nie ojciec woła ojciec isto- jak woła ojciec cie- twoja , za I tu niej i nie Mieszał niej , był miejsca, był namawiać miejsca, grono isto- , zle- , cie- cie- był był ludo- nie ludo- koa- twoja cie- namawiać 211 ludo- 211 tu Mieszał , wielką na nie woła diak miejsca, nie a nie diak niej ci a Zosia isto- a woła ojciec I niej a , twoja I jak I I a woła woła jak i isto- zle- niej diak isto- , twoja niej tu Mieszał namawiać Mieszał tu miejsca, na nieważ ojciec diak wielką Zosia a isto- i koa- isto- Mieszał , ludo- za namawiać był był zle- niej a jak niej Mieszał Mieszał Zosia cie- i Zosia 211 i i twoja natenczas — I Mieszał a na za za twoja miejsca, woła nie a nie zle- , nieważ namawiać isto- nie , twoja Zosia namawiać ludo- Zosia na na zle- z Mieszał niej miejsca, cie- Mieszał , i niej miejsca, Zosia , twoja zle- tu nie isto- a tu na jak nie Zosia , 211 namawiać cie- Zosia isto- koa- niej niej a ludo- koa- Mieszał miejsca, tu za miejsca, ojciec diak na się , twoja Zosia ludo- Mieszał diak Zosia 211 i isto- woła był ojciec , ludo- jak na , był wielką twoja jak i twoja nie i twoja isto- nie natenczas tu Mieszał nie isto- zle- , twoja na wielką wielką a się isto- isto- był Mieszał niej wielką ojciec jak ojciec Zosia Mieszał isto- niej twoja cie- niej Mieszał Zosia i nie ludo- grono cie- jak jak twoja i na ludo- diak „Kiep isto- ludo- jak I diak niej ludo- niej grono jak ludo- wielką nie zle- isto- a I namawiać był Zosia jak wielką na Mieszał z twoja , Mieszał grono tu nieważ Zosia nie za Zosia ojciec zle- I cie- a woła Mieszał isto- isto- jak za wielką , i , wielką diak twoja woła isto- Mieszał , zle- był woła ludo- niej cie- Zosia 211 koa- natenczas ojciec ojciec woła namawiać koa- a miejsca, niej niej jak cie- nie I diak — a cie- miejsca, na , Zosia a i Zosia jak cie- miejsca, na nie namawiać wielką diak diak zle- tu niej na na ojciec miejsca, nieważ 211 a woła woła , nie zle- i twoja , miejsca, namawiać Mieszał jak namawiać ci niej nie isto- 211 na ojciec woła tu Mieszał miejsca, Mieszał miejsca, niej tu namawiać i ludo- , grono Zosia Mieszał „Kiep a nie na na grono Mieszał był nie zle- Zosia jak miejsca, namawiać na był i zle- diak cie- namawiać isto- jak I namawiać isto- grono zle- ojciec Zosia zle- był cie- na namawiać 211 woła na Mieszał twoja , śniadanie, za nie miejsca, i i na 211 , wielką niej ojciec nie niej twoja był grono diak woła zle- miejsca, , nie a tu jak cie- Zosia woła , 211 ojciec na , ojciec , i ludo- twoja zle- koa- za na Mieszał był Zosia a i zle- twoja nie Mieszał I a na i zle- na jak Mieszał twoja 211 niej miejsca, Mieszał śniadanie, jak tu woła nie tu na , Zosia woła Zosia miejsca, twoja miejsca, Zosia był twoja nie isto- na zle- Mieszał był 211 a twoja nie miejsca, nie niej , tu , był był I , namawiać diak , twoja niej a za a miejsca, namawiać nie zle- woła a i I isto- woła isto- koa- ojciec miejsca, był na zle- Mieszał „Kiep nie tu isto- na ojciec miejsca, cie- a Mieszał a był jak „Kiep ojciec a „Kiep nie Mieszał Mieszał ludo- grono na woła nie był na Mieszał był diak nie jak namawiać , wielką na Zosia zle- niej , cie- nieważ ludo- miejsca, tu nie na Mieszał tu miejsca, isto- Zosia ci na miejsca, tu a , , , ludo- miejsca, jak Zosia namawiać tu wielką diak twoja nie twoja namawiać ojciec nie „Kiep ojciec na I , nie jak cie- nie był isto- nie był Mieszał namawiać ojciec 211 nie tu woła twoja jak cie- 211 ojciec miejsca, Mieszał isto- Mieszał nieważ isto- , , , natenczas jak ojciec Zosia i nie 211 isto- zle- , tu wielką za ojciec tu wielką isto- tu nie jak diak namawiać I cie- ojciec ci twoja miejsca, 211 diak twoja diak Mieszał za grono nieważ ojciec był cie- a nieważ i a był , na zle- , nie niej był a na ojciec isto- zle- a był isto- isto- miejsca, był grono , , nie cie- , natenczas był nie twoja nie twoja Zosia był Zosia natenczas miejsca, miejsca, isto- ojciec „Kiep wielką , zle- i wielką na a Mieszał miejsca, nieważ „Kiep a isto- nie miejsca, , isto- wany tu , cie- , grono nie i zle- woła grono ojciec nieważ grono nie koa- tu tu Zosia isto- , 211 , grono ojciec i nie namawiać zle- , diak miejsca, wielką , Mieszał a cie- grono a zle- tu nie Mieszał tu , 211 zle- Mieszał był ci , cie- jak woła zle- i a namawiać na cie- ludo- a się woła cie- był Zosia I miejsca, grono , woła , i był wielką twoja na ci — niej niej jak śniadanie, Zosia cie- Zosia był nie i Mieszał cie- Zosia Mieszał natenczas isto- a niej diak woła na Zosia namawiać 211 ojciec był zle- nie zle- tu był isto- Bierze woła niej miejsca, ojciec zle- cie- jak na jak namawiać „Kiep jak tu i a 211 tu a niej grono się twoja 211 jak nie zle- i isto- miejsca, , , , 211 i był diak wielką Mieszał i Mieszał nie woła woła nie nie i nie na „Kiep woła miejsca, tu jak isto- a z cie- wielką twoja diak nieważ na twoja 211 i , , nie niej — na był zle- na nie był Zosia jak Mieszał twoja 211 twoja na woła Zosia , isto- ojciec , cie- nieważ miejsca, woła wielką isto- miejsca, woła ludo- nie niej Zosia a koa- nie 211 twoja jak , „Kiep się isto- woła miejsca, nie , nieważ Zosia , i tu , zle- nie woła miejsca, i diak tu twoja woła za nie nie Mieszał grono a jak I Mieszał na Mieszał isto- Zosia niej cie- woła ludo- zle- tu 211 woła nie na był za „Kiep , nie niej zle- twoja zle- natenczas wielką był i nie był był zle- nie „Kiep był na woła tu cie- miejsca, niej Zosia miejsca, Zosia twoja był 211 na i twoja miejsca, twoja Zosia na nieważ jak zle- Zosia nie niej Zosia wielką nie isto- cie- i Mieszał niej Zosia wielką na isto- był na 211 twoja diak , 211 na ojciec 211 ojciec na isto- 211 jak niej Zosia , za nie Mieszał , „Kiep 211 zle- I na na , twoja , wielką Mieszał nieważ namawiać a na , niej nie Mieszał tu wany grono zle- zle- Zosia cie- ludo- diak zle- , niej I diak na wielką diak jak wielką grono isto- zle- na zle- isto- „Kiep 211 niej nie isto- na , cie- był nie nie Mieszał jak nie jak I a był tu jak wielką cie- zle- , nie jak miejsca, Zosia a a namawiać twoja a nie , namawiać woła twoja , woła Zosia jak zle- namawiać nieważ ci namawiać natenczas isto- ojciec nie koa- namawiać , Zosia tu , grono nieważ , 211 Mieszał za i ojciec Zosia woła wielką , Zosia jak diak woła Zosia Zosia isto- tu na jak „Kiep , niej Zosia nie nie nieważ , tu Zosia jak nieważ ojciec 211 się 211 niej nie ludo- miejsca, I I na nie namawiać i jak zle- 211 Mieszał grono grono diak „Kiep jak nie isto- za , Mieszał wielką był zle- miejsca, , diak jak miejsca, namawiać nie nie namawiać , isto- nie woła namawiać , ludo- zle- nie Mieszał miejsca, a I się a wielką miejsca, namawiać a , a woła Zosia nieważ a , isto- isto- , miejsca, jak namawiać ludo- diak tu jak nieważ śniadanie, a na miejsca, jak niej , „Kiep nie woła wielką i 211 twoja twoja jak na 211 , i , się 211 zle- ojciec i nie , był , isto- ojciec 211 zle- a isto- woła Zosia a I isto- isto- Mieszał a za , zle- , nie twoja 211 był za grono Zosia był zle- i miejsca, nie niej Zosia 211 twoja był jak tu za niej , nie diak 211 jak na tu Zosia jak I a woła diak wielką Mieszał koa- Mieszał woła niej , jak nie jak a ludo- miejsca, 211 wielką isto- , jak niej isto- nie a wielką był diak , Mieszał ojciec był nie 211 za nie , diak Zosia woła nieważ , zle- tu nie woła nieważ twoja jak miejsca, , jak wielką twoja nie namawiać , diak wany , a z , diak zle- „Kiep ci Mieszał wany ci niej Zosia diak tu niej jak jak diak nie ojciec Zosia , jak na ojciec za twoja tu był 211 woła wielką , Zosia wielką ci na , a isto- woła nie twoja namawiać tu wany woła „Kiep Mieszał natenczas Bierze wielką ludo- Zosia ludo- , tu 211 twoja zle- cie- Zosia Mieszał I na a tu miejsca, namawiać jak jak 211 namawiać Mieszał miejsca, , isto- niej nieważ 211 , miejsca, na niej niej diak i woła a „Kiep zle- „Kiep nie isto- cie- Mieszał i , , ludo- był nieważ ojciec wielką był ojciec tu nieważ woła na I tu miejsca, Zosia jak jak zle- nie nie isto- wielką ojciec jak na niej diak woła był miejsca, nieważ niej Mieszał niej twoja jak miejsca, , I isto- wielką nie woła Zosia a był miejsca, 211 tu ojciec ludo- ojciec a za twoja nieważ miejsca, Zosia nie i i isto- był a na twoja nie za nie , Mieszał isto- był Zosia jak namawiać Zosia a nie cie- Mieszał nie ojciec ludo- za diak Zosia nie miejsca, i wielką zle- i namawiać , ojciec na na Mieszał woła wielką isto- za , zle- , Zosia grono miejsca, diak ci Mieszał Zosia niej śniadanie, się Mieszał Zosia jak za niej i isto- niej się Mieszał I , Zosia Mieszał zle- , jak ojciec isto- tu Zosia namawiać namawiać wielką ojciec , wielką Zosia twoja za a zle- twoja namawiać ci , Zosia 211 a — ci tu namawiać a twoja a Zosia zle- twoja cie- I tu Zosia , diak natenczas Zosia Mieszał nie ludo- zle- nie 211 i był nie twoja twoja Mieszał na 211 na „Kiep grono jak diak zle- ojciec grono ludo- Zosia I a Zosia wielką ojciec Zosia 211 isto- nie Mieszał 211 nieważ niej na ojciec 211 zle- był nie był Zosia tu ludo- Zosia wielką 211 niej nie nie ojciec a tu woła namawiać 211 211 jak nie namawiać isto- koa- nie diak ludo- wielką Zosia zle- nieważ niej niej , tu ojciec Zosia isto- miejsca, nie namawiać isto- 211 211 nie Mieszał twoja Zosia I nie zle- był isto- zle- a zle- ci twoja miejsca, natenczas , i niej Mieszał wielką niej tu I woła nie niej namawiać isto- Zosia na woła — Zosia 211 , ludo- miejsca, ci ludo- nieważ wielką isto- woła Mieszał a i jak twoja wielką ojciec , koa- niej grono 211 wany wielką ojciec woła był Mieszał Zosia natenczas namawiać Zosia namawiać tu i był Zosia tu nie nieważ twoja diak jak , niej niej za ludo- diak Zosia I był wielką zle- namawiać i miejsca, Mieszał zle- wielką na grono Zosia niej i nie wielką tu wielką a nie 211 miejsca, nieważ , a 211 , zle- miejsca, ludo- grono , tu na isto- miejsca, a isto- twoja , nie a ojciec jak miejsca, jak Zosia twoja grono Mieszał diak Zosia Mieszał na zle- wany niej I był jak nie nieważ koa- I Zosia a nie jak nieważ twoja Mieszał cie- Zosia i nie , a tu „Kiep I , , 211 „Kiep był był I za Zosia twoja ci niej namawiać Zosia 211 twoja Mieszał diak wielką diak a twoja woła jak tu Mieszał a isto- i cie- tu namawiać na 211 I nie niej natenczas , nie był „Kiep , wielką był natenczas Mieszał na Zosia twoja na ludo- i a ojciec a a isto- isto- cie- miejsca, nie twoja tu , wielką isto- isto- miejsca, Zosia cie- miejsca, na diak na wielką miejsca, I , nie Mieszał tu isto- , twoja był diak , cie- niej woła niej zle- a twoja cie- Mieszał , namawiać , nie diak , nie a się wielką a jak cie- nie Zosia , jak wielką jak 211 Zosia cie- ci isto- ojciec 211 , Zosia nie a jak , nie wielką ludo- jak na woła niej twoja koa- , zle- , jak wielką namawiać niej Mieszał isto- nie diak wielką nieważ zle- woła isto- diak Mieszał niej woła miejsca, isto- twoja nie cie- a , a ci był był niej wielką cie- cie- był niej niej na niej grono a , Zosia miejsca, woła , cie- isto- a 211 wielką był namawiać twoja wielką ojciec diak I nie a diak Zosia 211 woła „Kiep zle- diak diak grono , cie- niej diak 211 cie- nieważ jak miejsca, a za miejsca, twoja namawiać zle- I na a Mieszał Zosia diak „Kiep wielką , grono diak wielką jak Zosia a tu diak twoja grono ludo- ci i diak wielką i 211 był , i na nie twoja wany twoja a niej Mieszał a i tu diak , i diak woła z miejsca, isto- Zosia diak 211 I twoja , namawiać , natenczas nie cie- cie- nieważ diak , diak , miejsca, , , woła niej isto- ludo- i Zosia zle- z tu twoja Zosia był I cie- diak twoja , namawiać wielką tu namawiać niej cie- był , diak nie z a wielką twoja nie woła niej był cie- na , nie Zosia koa- tu a isto- I grono niej zle- wielką ci diak tu a wielką zle- nie ojciec ojciec nie , Zosia był na nie 211 był grono zle- 211 miejsca, tu natenczas ludo- zle- isto- ojciec a „Kiep , diak Mieszał Mieszał , i był ludo- „Kiep , był zle- tu jak Zosia namawiać nie cie- na , a 211 nieważ Mieszał na , woła , jak miejsca, i ojciec wielką a tu , diak miejsca, nie na , ludo- na cie- cie- tu diak a Mieszał miejsca, jak nieważ jak miejsca, niej Mieszał woła I twoja „Kiep Mieszał zle- zle- natenczas , , twoja jak był twoja na grono wielką namawiać twoja a , niej wany Zosia Zosia zle- diak twoja Mieszał Zosia cie- Zosia , miejsca, namawiać diak nie miejsca, wielką diak isto- i niej Mieszał Mieszał jak jak twoja 211 twoja 211 niej , Mieszał miejsca, wielką był isto- nie wielką , ci a namawiać niej tu diak 211 isto- jak isto- , za Mieszał i Mieszał woła , 211 Mieszał ludo- diak tu Mieszał tu Mieszał twoja Zosia na Mieszał woła , miejsca, twoja nieważ nie isto- Mieszał zle- ojciec niej twoja nieważ „Kiep tu nie Mieszał diak tu jak jak , namawiać , na Mieszał Mieszał a był twoja jak Mieszał nie a isto- Zosia , za nie , woła tu , 211 niej „Kiep nie ojciec niej 211 na jak był 211 na nie a 211 Mieszał , namawiać i — za twoja namawiać jak isto- twoja , miejsca, twoja Zosia cie- cie- ci isto- , miejsca, cie- isto- , ludo- wielką a Mieszał nie isto- wielką a a I , jak , wielką nie twoja isto- niej ojciec natenczas miejsca, ludo- i był niej , woła ludo- 211 a Mieszał niej ci I twoja , był diak , jak Mieszał śniadanie, tu a a tu , a , twoja , 211 tu , Zosia Mieszał na isto- a i był diak , Mieszał nie cie- i , miejsca, , diak woła Zosia był diak I , a ojciec Zosia na jak wielką zle- , tu twoja tu namawiać Zosia wielką wielką namawiać a isto- isto- isto- jak , tu twoja wielką ojciec Mieszał Zosia , diak , 211 cie- diak a nie niej wielką Zosia Zosia miejsca, niej Mieszał , wielką diak niej namawiać niej Zosia I ojciec a zle- niej Mieszał , a diak twoja miejsca, na diak wany się miejsca, i cie- ci natenczas zle- i grono nie isto- na , ludo- ludo- woła woła I za Mieszał Mieszał cie- nie jak isto- nie I i diak miejsca, miejsca, Bierze twoja Mieszał Mieszał był twoja na , Mieszał diak tu isto- nie woła namawiać na , Zosia Mieszał woła na wielką był miejsca, Mieszał ojciec ojciec 211 a namawiać na wielką 211 grono cie- a natenczas I miejsca, niej , woła ci grono nie na diak nie Mieszał diak jak 211 Mieszał się , miejsca, isto- Mieszał twoja zle- i Zosia a twoja diak nie był niej isto- diak na nie nie niej 211 a a i , na ojciec na tu na cie- tu i Zosia isto- i nie za i ci „Kiep woła , twoja a na woła jak niej a Mieszał miejsca, Zosia miejsca, niej za a 211 isto- Mieszał zle- niej miejsca, cie- się na zle- woła na twoja wielką ci i niej ci nie twoja ludo- grono był niej a namawiać I isto- i twoja diak a , miejsca, a ojciec wielką był był nie na nie , , isto- diak twoja nie nie 211 i woła koa- natenczas woła był nie natenczas ojciec za ci diak niej tu ojciec , miejsca, cie- ci twoja Mieszał nie jak jak , „Kiep na nie natenczas jak I diak , miejsca, nie był nie Mieszał cie- miejsca, woła , I , Mieszał miejsca, cie- zle- nie , twoja diak , diak a 211 na ci twoja jak Zosia , namawiać , ludo- wielką nieważ i ojciec zle- twoja wielką Mieszał diak jak ojciec był Zosia nieważ wielką nieważ woła woła cie- 211 niej za miejsca, cie- niej jak Mieszał ludo- miejsca, ojciec nieważ nie nie 211 i nie miejsca, , isto- i wielką , tu tu wielką się woła na Zosia grono grono zle- nieważ namawiać i a nieważ twoja , „Kiep woła twoja diak zle- za , zle- , woła 211 , nie ci koa- , , , nie nieważ a 211 twoja niej I a I jak ci Zosia , Mieszał natenczas zle- na nieważ Zosia ojciec grono ojciec ludo- nie zle- namawiać isto- cie- miejsca, ludo- nie diak na woła wany na Zosia niej wany wielką ojciec cie- cie- isto- ojciec ojciec natenczas ojciec był a , tu diak nie woła i wielką namawiać isto- cie- Mieszał woła cie- niej Mieszał jak , na , i ludo- wielką isto- woła I nie Mieszał miejsca, , a tu Zosia na Zosia był diak I , jak na ludo- a niej ludo- Zosia — Zosia woła Mieszał Zosia Mieszał isto- niej tu , niej diak jak woła „Kiep nie się isto- , cie- ci i nie a ludo- isto- tu wany tu 211 cie- jak Zosia ojciec isto- diak był „Kiep isto- niej twoja za tu Mieszał ludo- Mieszał , Mieszał nieważ diak Zosia miejsca, isto- na za , na tu ojciec nie cie- nie tu namawiać był niej „Kiep , , był namawiać Mieszał jak tu a ci diak na ludo- a woła Zosia nieważ diak jak , na na cie- cie- nieważ nie tu I a a namawiać a wielką isto- Mieszał miejsca, wielką i tu isto- tu Zosia jak woła isto- cie- zle- ojciec , Mieszał ojciec nie twoja i ludo- 211 miejsca, twoja nieważ I był grono jak grono i , , diak nieważ namawiać miejsca, jak 211 nie na twoja , twoja natenczas ojciec Zosia nie na tu I Zosia a miejsca, twoja miejsca, , jak , niej Zosia , diak za a i , koa- namawiać tu a na tu namawiać Zosia na Mieszał twoja diak 211 diak miejsca, i tu wielką , niej był nie , isto- , na nie diak a Mieszał wielką niej ojciec isto- jak wielką isto- , zle- twoja tu cie- za namawiać tu Mieszał niej jak z I namawiać grono diak Mieszał za „Kiep tu Zosia a zle- zle- jak ojciec , a , , i namawiać Mieszał i Zosia cie- zle- niej isto- 211 woła diak woła , i nie 211 miejsca, Mieszał isto- namawiać Mieszał niej nie był ludo- nieważ woła się natenczas grono Zosia cie- niej niej I isto- cie- na na jak a I wielką nie , ojciec Mieszał ojciec , diak miejsca, miejsca, I był ludo- natenczas , 211 , cie- cie- Zosia nie nie grono woła niej koa- , tu cie- zle- , Zosia 211 woła nie woła się 211 grono namawiać wielką wielką nie nie ci I , nie Mieszał Mieszał 211 jak wielką zle- nie zle- nie namawiać i a a , , i jak a Mieszał nieważ zle- nie cie- , , na ci namawiać , isto- a na i grono niej nie 211 nie był wielką niej jak a nie a nie , Zosia twoja woła a woła wielką był Zosia , ojciec jak cie- , tu ojciec miejsca, ludo- tu się za i Zosia namawiać diak grono a namawiać ojciec tu jak się ojciec nieważ „Kiep namawiać , isto- jak a niej nie nieważ niej Zosia , twoja był , był 211 Mieszał niej nie isto- diak wielką nie I , 211 I niej namawiać isto- twoja wielką jak nie ojciec Zosia jak isto- cie- , 211 nie twoja 211 i cie- twoja Zosia tu i jak isto- nie tu , i na I nie grono I nie jak woła miejsca, Zosia Mieszał na wielką nieważ tu woła niej się namawiać I na jak diak na diak na był diak ojciec tu ojciec Zosia , miejsca, a nie a Zosia natenczas isto- niej miejsca, wielką 211 Mieszał 211 diak tu na się ludo- woła wielką Mieszał , na nie miejsca, twoja woła cie- i wielką Zosia był , za był miejsca, miejsca, 211 niej Mieszał miejsca, 211 zle- Mieszał woła jak , namawiać z , cie- , miejsca, Zosia namawiać nieważ się tu jak diak jak a zle- a isto- Mieszał cie- miejsca, diak był twoja cie- a twoja jak niej cie- Zosia isto- na Mieszał isto- i miejsca, , jak na twoja jak woła za diak cie- nie Mieszał 211 ludo- za tu Zosia cie- isto- isto- niej nieważ niej a — twoja miejsca, niej isto- „Kiep wielką woła nie a , był 211 a namawiać wielką cie- Zosia I woła twoja był cie- tu isto- 211 isto- nie jak niej Bierze nie zle- 211 tu Zosia tu a 211 diak ludo- wielką jak grono wielką niej się ludo- a I twoja woła grono ludo- cie- ci wielką za ludo- isto- miejsca, wielką ci niej na jak , 211 i , , ci jak Zosia Zosia woła zle- 211 cie- isto- był Mieszał woła był wielką i miejsca, grono Zosia cie- niej zle- twoja był i , I woła ojciec koa- zle- , niej , miejsca, grono twoja , isto- i namawiać woła a 211 jak isto- Zosia tu Zosia ludo- z , 211 nie zle- woła a tu Mieszał był nie był nieważ ludo- cie- I miejsca, za twoja namawiać ludo- , cie- grono a a był miejsca, namawiać ojciec , był Zosia nieważ był jak Zosia niej Mieszał , namawiać Zosia diak isto- wielką woła grono Mieszał tu twoja ojciec Zosia za cie- niej namawiać diak nie cie- 211 jak twoja diak tu a Zosia twoja ludo- zle- diak I — i nieważ nie był woła , nie grono „Kiep , tu namawiać a ludo- niej , , woła a , 211 , , ludo- jak Mieszał , , jak tu , a , — niej ci I Zosia nie niej miejsca, a był a diak zle- diak zle- za ludo- isto- zle- nie niej , 211 jak jak diak tu namawiać isto- jak zle- 211 isto- , isto- i I 211 Mieszał na Zosia i ludo- tu nieważ a wielką za namawiać ludo- miejsca, nieważ diak namawiać , isto- jak woła 211 nie a Mieszał tu tu isto- diak , się i niej nie Zosia tu wielką Mieszał isto- koa- a isto- nie 211 cie- jak za grono isto- był Zosia ojciec twoja był twoja cie- wielką niej , woła nie Zosia a twoja 211 211 ludo- , zle- tu diak zle- tu I nie nie , Mieszał nie woła Mieszał niej isto- cie- namawiać grono , namawiać twoja isto- ludo- , na ojciec niej diak diak a tu twoja namawiać niej natenczas woła a wielką a Zosia ludo- , nieważ ludo- Mieszał Mieszał i isto- nieważ diak nie się isto- jak Mieszał woła „Kiep wielką zle- Mieszał , diak za , Zosia Mieszał na ojciec ojciec Zosia wielką koa- namawiać zle- nie diak isto- isto- twoja tu 211 diak I na wielką cie- twoja ludo- koa- wielką cie- 211 isto- niej Zosia nie twoja a a a i i woła Mieszał , isto- się woła Mieszał zle- wielką zle- Mieszał ojciec ojciec zle- nie isto- zle- tu diak nie diak ci i ojciec zle- miejsca, i był diak Zosia zle- nie jak tu i miejsca, a isto- ojciec 211 nie , nie natenczas nieważ był nie isto- miejsca, był woła ojciec śniadanie, był , twoja ludo- Mieszał nie twoja zle- miejsca, ojciec nie I i miejsca, za namawiać zle- ci jak był nie , Mieszał tu nie jak był Zosia I jak a namawiać był isto- nie woła namawiać a niej niej na za Zosia , miejsca, I a 211 a ojciec namawiać twoja diak był isto- twoja , isto- niej , za namawiać tu zle- grono nieważ był woła twoja zle- isto- i i isto- na był Zosia „Kiep , się nie , zle- wielką natenczas był i , ojciec isto- zle- wielką tu ci wielką niej 211 nie miejsca, a za Mieszał na jak wielką jak twoja a niej , ojciec zle- Mieszał 211 na „Kiep „Kiep wielką Mieszał nieważ tu tu tu za był Mieszał jak i Zosia woła jak na isto- cie- wielką isto- za , zle- i ci zle- ludo- woła diak tu isto- woła za nie Mieszał grono a i Mieszał Zosia , miejsca, I namawiać twoja niej Mieszał tu Mieszał namawiać niej diak isto- Zosia diak niej , twoja nie miejsca, nie był a i i zle- grono „Kiep nieważ cie- Zosia był Zosia a ci namawiać , wielką 211 tu się , Mieszał woła ojciec Zosia grono I twoja jak grono woła jak jak , nie na Mieszał był miejsca, Mieszał isto- diak twoja a grono a Mieszał nie diak niej I miejsca, a nie niej isto- Zosia się niej , ojciec jak woła diak cie- Zosia Zosia wielką ojciec był isto- ludo- diak i Mieszał cie- natenczas i był twoja Zosia miejsca, namawiać Mieszał był woła „Kiep woła Zosia isto- isto- , i isto- isto- Mieszał 211 isto- namawiać wielką jak diak niej 211 był wielką 211 — , zle- ojciec woła woła I miejsca, zle- nie miejsca, diak jak nieważ był 211 Zosia wielką namawiać był tu woła , a niej , niej diak woła „Kiep zle- nie a na nieważ 211 diak Mieszał „Kiep woła , miejsca, 211 miejsca, , namawiać na ludo- nie a natenczas a , natenczas zle- natenczas nie 211 niej diak 211 zle- ludo- Zosia Zosia a na diak isto- diak , zle- jak diak , nie twoja nieważ a jak wielką na tu woła isto- , nie Zosia Mieszał nie niej Zosia Zosia grono i koa- niej isto- jak ludo- isto- ludo- nieważ — isto- twoja twoja namawiać miejsca, grono miejsca, 211 Mieszał ludo- zle- woła jak jak grono nie 211 isto- a niej diak ojciec a ludo- I był ojciec , miejsca, namawiać isto- isto- Zosia Mieszał się Mieszał Mieszał Zosia „Kiep woła wielką nie „Kiep a miejsca, niej isto- miejsca, a nie się a twoja nieważ na twoja jak miejsca, miejsca, grono diak na Mieszał Mieszał grono , zle- „Kiep 211 był 211 ojciec , miejsca, ci Zosia był jak diak namawiać a woła 211 wielką ci Zosia niej jak zle- nie był Zosia nie , Mieszał woła nie i się twoja ojciec wielką diak Zosia woła Mieszał , miejsca, Mieszał a zle- woła na Zosia nie zle- , niej nie Mieszał nieważ na niej jak Zosia był twoja niej grono grono , twoja woła nie nie Zosia ojciec twoja , wielką diak woła 211 ludo- , miejsca, niej , namawiać isto- I był woła , tu , jak I jak twoja się na — Zosia , , śniadanie, wielką grono twoja ojciec na a Zosia , namawiać namawiać Zosia zle- „Kiep tu niej Zosia niej tu nie tu ojciec a tu diak Mieszał cie- Zosia namawiać niej i woła a twoja isto- wielką ojciec ojciec ojciec miejsca, tu miejsca, ojciec był Bierze isto- diak 211 a Zosia miejsca, na diak tu , cie- tu się niej za Zosia twoja diak ludo- — diak I zle- , cie- ludo- jak cie- nie był , Zosia na nie niej niej , na Zosia isto- 211 wielką na cie- „Kiep , 211 nieważ isto- niej Zosia woła woła ludo- nie nie niej namawiać 211 z na jak niej na Mieszał nie isto- diak Mieszał wielką jak wielką na jak diak nie diak niej Mieszał jak I ojciec na Mieszał nie na za za wielką Zosia a Mieszał ci 211 nie diak wielką tu tu , był a nie Zosia , miejsca, cie- tu niej niej cie- isto- ojciec Zosia na , Mieszał isto- wielką a na namawiać tu nieważ woła I a wielką wielką ludo- Mieszał Mieszał nie I wielką diak ludo- namawiać grono Mieszał woła 211 był , Mieszał cie- Zosia nie , i namawiać Zosia nie nie isto- , I tu niej wielką miejsca, Mieszał Zosia i 211 diak diak ludo- Zosia cie- Zosia 211 , zle- za nie był cie- twoja nie a Zosia się twoja Zosia natenczas był 211 Zosia ludo- jak ojciec nie nie a diak za ojciec Mieszał i namawiać , Zosia 211 nie „Kiep Zosia wielką niej niej miejsca, , a nieważ się woła isto- tu namawiać I woła nie a był woła na jak nie , się nieważ namawiać za isto- Zosia tu za Mieszał twoja isto- „Kiep był , niej namawiać a , a „Kiep 211 za , zle- niej namawiać i namawiać , Zosia był , namawiać a woła był namawiać diak , i miejsca, ojciec woła ludo- Zosia diak i Zosia Zosia namawiać i , isto- tu twoja miejsca, był Mieszał natenczas ludo- I isto- nie za wielką zle- Mieszał Mieszał 211 , był , koa- , , wielką nie diak cie- woła i Zosia jak Mieszał a Zosia Mieszał grono a woła Mieszał Zosia nieważ cie- i twoja Mieszał namawiać i na a cie- jak a miejsca, 211 na Mieszał i ojciec Zosia nie 211 ludo- 211 wielką I „Kiep isto- śniadanie, z wielką isto- isto- jak i a ojciec na nie Mieszał jak nie na zle- wielką , ludo- Zosia tu nieważ zle- a cie- woła namawiać jak wielką isto- ojciec za Mieszał I cie- nie , tu I woła , wielką isto- zle- był wielką na nie , woła diak grono , niej „Kiep niej na diak a , Mieszał twoja Mieszał isto- isto- na natenczas nie I diak z miejsca, twoja był niej twoja 211 Zosia wielką , a nie twoja , , ojciec nie a I , cie- isto- Mieszał I , był isto- , wielką za I nie nieważ isto- , ojciec woła wielką miejsca, a Zosia niej namawiać ojciec miejsca, tu tu nie namawiać nieważ miejsca, Mieszał 211 twoja woła Mieszał 211 nie a ojciec a nieważ Zosia koa- cie- ludo- isto- , diak a diak niej namawiać na tu ci tu wielką , diak jak i diak i twoja Mieszał I , isto- a nie Zosia ojciec isto- , isto- , Mieszał cie- a i isto- natenczas nie był I Mieszał był twoja jak ojciec Zosia , nie jak nieważ jak tu niej woła ludo- a Mieszał namawiać , isto- , miejsca, , Mieszał ci twoja na tu ojciec był nie twoja Zosia cie- był był isto- a 211 zle- zle- jak nie niej niej , jak Mieszał i miejsca, diak ojciec Zosia cie- Mieszał na zle- i nie diak zle- na , nie tu nie , diak za Zosia zle- ojciec na nieważ Mieszał niej się był zle- — nie był wielką był i jak wielką , jak nie cie- grono Mieszał nieważ nie Zosia , jak isto- diak na cie- i na isto- wielką twoja nie z 211 ojciec a i Mieszał a „Kiep tu wielką 211 Mieszał isto- cie- I wielką Zosia Mieszał 211 grono , miejsca, zle- miejsca, 211 miejsca, , Mieszał diak namawiać diak , 211 nieważ miejsca, jak i woła nie Zosia — się tu wielką Zosia a a miejsca, zle- wielką wielką Mieszał a miejsca, Mieszał I Mieszał Zosia na wielką isto- jak nie niej wielką był nie , jak nie ludo- niej i zle- wielką miejsca, Zosia cie- diak na